Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 15.5


̓Εν δὲ τῷ τότε κρατήσας τῶν ̔Ιεροσολύμων πάντα συνεφόρει τὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ κόσμον ἔτι καὶ τοὺς εὐπόρους ἀφαιρούμενος, καὶ συναγαγὼν πλῆθος ἀργυρίου καὶ χρυσίου παντὶ τούτῳ τὸν ̓Αντώνιον ἐδωρεῖτο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν φίλους.2. At this time Herod, now he had got Jerusalem under his power, carried off all the royal ornaments, and spoiled the wealthy men of what they had gotten; and when, by these means, he had heaped together a great quantity of silver and gold, he gave it all to Antony, and his friends that were about him.


̓Εν δὲ τῷ τότε κρατήσας τῶν ̔Ιεροσολύμων πάντα συνεφόρει τὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ κόσμον ἔτι καὶ τοὺς εὐπόρους ἀφαιρούμενος, καὶ συναγαγὼν πλῆθος ἀργυρίου καὶ χρυσίου παντὶ τούτῳ τὸν ̓Αντώνιον ἐδωρεῖτο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν φίλους.3. And now, upon the approach of the feast of tabernacles, which is a festival very much observed among us, he let those days pass over, and both he and the rest of the people were therein very merry; yet did the envy which at this time arose in him cause him to make haste to do what he was about, and provoke him to it;


Καὶ τῆς σκηνοπηγίας ἐπεχούσης, ἑορτὴ δέ ἐστιν αὕτη παρ' ἡμῖν εἰς τὰ μάλιστα τηρουμένη, ταύτας τὰς ἡμέρας ὑπερεβάλλετο καὶ πρὸς εὐφροσύναις αὐτός τε καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος ἦν. ἐκίνησεν δ' αὐτὸν ὅμως κἀκ τῶν τοιούτων ἐπισπεῦσαι τὰ περὶ τὴν προαίρεσιν ἐμφανῶς παροξύνων ὁ φθόνος.2. At this time Herod, now he had got Jerusalem under his power, carried off all the royal ornaments, and spoiled the wealthy men of what they had gotten; and when, by these means, he had heaped together a great quantity of silver and gold, he gave it all to Antony, and his friends that were about him.


Καὶ τῆς σκηνοπηγίας ἐπεχούσης, ἑορτὴ δέ ἐστιν αὕτη παρ' ἡμῖν εἰς τὰ μάλιστα τηρουμένη, ταύτας τὰς ἡμέρας ὑπερεβάλλετο καὶ πρὸς εὐφροσύναις αὐτός τε καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος ἦν. ἐκίνησεν δ' αὐτὸν ὅμως κἀκ τῶν τοιούτων ἐπισπεῦσαι τὰ περὶ τὴν προαίρεσιν ἐμφανῶς παροξύνων ὁ φθόνος.3. And now, upon the approach of the feast of tabernacles, which is a festival very much observed among us, he let those days pass over, and both he and the rest of the people were therein very merry; yet did the envy which at this time arose in him cause him to make haste to do what he was about, and provoke him to it;


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

4 results
1. Septuagint, Judith, 3.10 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

3.10. here he camped between Geba and Scythopolis, and remained for a whole month in order to assemble all the supplies for his army.
2. Appian, Civil Wars, 5.8.75 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 7.394, 14.113, 14.180, 14.303, 14.327, 14.381, 15.6-15.7, 15.196, 15.217, 15.264, 15.294, 15.303, 15.305-15.306, 15.365, 16.145, 16.179-16.183, 16.285, 17.24, 17.147, 17.204-17.205, 17.307, 18.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.394. Nay, after him, and that many years, Herod the king opened another room, and took away a great deal of money, and yet neither of them came at the coffins of the kings themselves, for their bodies were buried under the earth so artfully, that they did not appear to even those that entered into their monuments. But so much shall suffice us to have said concerning these matters. 14.113. Now we have no public money but only what appertains to God; and it is evident that the Asian Jews removed this money out of fear of Mithridates; for it is not probable that those of Judea, who had a strong city and temple, should send their money to Cos; nor is it likely that the Jews who are inhabitants of Alexandria should do so neither, since they were in no fear of Mithridates. 14.303. but Antony paid great respect to Herod, who was come to him to make his defense against his accusers, on which account his adversaries could not so much as obtain a hearing; which favor Herod had gained of Antony by money. 14.327. 2. Yet did not these men continue quiet when they were come back, but a thousand of the Jews came to Tyre to meet him there, whither the report was that he would come. But Antony was corrupted by the money which Herod and his brother had given him; and so he gave order to the governor of the place to punish the Jewish ambassadors, who were for making innovations, and to settle the government upon Herod; 14.381. 4. This account made Antony commiserate the change that had happened in Herod’s condition; and reasoning with himself that this was a common case among those that are placed in such great dignities, and that they are liable to the mutations that come from fortune, he was very ready to give him the assistance he desired, and this because he called to mind the friendship he had had with Antipater 15.6. He also slew forty-five of the principal men of Antigonus’s party, and set guards at the gates of the city, that nothing might be carried out together with their dead bodies. They also searched the dead, and whatsoever was found, either of silver or gold, or other treasure, it was carried to the king; nor was there any end of the miseries he brought upon them; 15.6. Thus did she restrain herself, that she might not be noted for entertaining any such suspicion. However, Herod endeavored that none abroad should believe that the child’s death was caused by any design of his; and for this purpose he did not only use the ordinary signs of sorrow, but fell into tears also, and exhibited a real confusion of soul; and perhaps his affections were overcome on this occasion, when he saw the child’s countece so young and so beautiful, although his death was supposed to tend to his own security. 15.7. and this distress was in part occasioned by the covetousness of the prince regent, who was still in want of more, and in part by the Sabbatic year, which was still going on, and forced the country to lie still uncultivated, since we are forbidden to sow our land in that year. 15.7. But the women, as was natural, did not take this to be an instance of Herod’s strong affection for them, but of his severe usage of them, that they could not escape destruction, nor a tyrannical death, even when he was dead himself. And this saying [of Joseph] was a foundation for the women’s severe suspicions about him afterwards. 15.196. So when he had obtained such a kind reception, and had, beyond all his hopes, procured his crown to be more entirely and firmly settled upon him than ever by Caesar’s donation, as well as by that decree of the Romans, which Caesar took care to procure for his greater security, he conducted Caesar on his way to Egypt, and made presents, even beyond his ability, to both him and his friends, and in general behaved himself with great magimity. 15.217. upon which an honorable employment was bestowed upon him accordingly. Now when Herod was come into Egypt, he was introduced to Caesar with great freedom, as already a friend of his, and received very great favors from him; for he made him a present of those four hundred Galatians who had been Cleopatra’s guards, and restored that country to him again, which, by her means, had been taken away from him. He also added to his kingdom Gadara, Hippos, and Samaria; and, besides those, the maritime cities, Gaza, and Anthedon, and Joppa, and Strato’s Tower. 15.264. but when the city was taken, and Herod had gotten the government into his own hands, and Costobarus was appointed to hinder men from passing out at the gates, and to guard the city, that those citizens that were guilty, and of the party opposite to the king, might not get out of it, Costobarus, being sensible that the sons of Babas were had in respect and honor by the whole multitude, and supposing that their preservation might be of great advantage to him in the changes of government afterward, he set them by themselves, and concealed them in his own farms; 15.294. Moreover, he chose out some select horsemen, and placed them in the great plain; and built [for them] a place in Galilee, called Gaba with Hesebonitis, in Perea. 15.303. This distress they were in made them also, out of necessity, to eat many things that did not use to be eaten; nor was the king himself free from this distress any more than other men, as being deprived of that tribute he used to have from the fruits of the ground, and having already expended what money he had, in his liberality to those whose cities he had built; 15.305. 2. In these circumstances he considered with himself how to procure some seasonable help; but this was a hard thing to be done, while their neighbors had no food to sell them; and their money also was gone, had it been possible to purchase a little food at a great price. 15.306. However, he thought it his best way, by all means, not to leave off his endeavors to assist his people; so he cut off the rich furniture that was in his palace, both of silver and gold, insomuch that he did not spare the finest vessels he had, or those that were made with the most elaborate skill of the artificers 15.365. 4. At which time Herod released to his subjects the third part of their taxes, under pretense indeed of relieving them, after the dearth they had had; but the main reason was, to recover their good-will, which he now wanted; for they were uneasy at him, because of the innovations he had introduced in their practices, of the dissolution of their religion, and of the disuse of their own customs; and the people every where talked against him, like those that were still more provoked and disturbed at his procedure; 16.145. He also built a city of the same name in the valley of Jericho, as you go from it northward, whereby he rendered the neighboring country more fruitful by the cultivation its inhabitants introduced; and this also he called Phasaelus. 16.179. 1. As for Herod, he had spent vast sums about the cities, both without and within his own kingdom; and as he had before heard that Hyrcanus, who had been king before him, had opened David’s sepulcher, and taken out of it three thousand talents of silver, and that there was a much greater number left behind, and indeed enough to suffice all his wants, he had a great while an intention to make the attempt; 16.181. As for any money, he found none, as Hyrcanus had done, but that furniture of gold, and those precious goods that were laid up there; all which he took away. However, he had a great desire to make a more diligent search, and to go farther in, even as far as the very bodies of David and Solomon; 16.182. where two of his guards were slain, by a flame that burst out upon those that went in, as the report was. So he was terribly affrighted, and went out, and built a propitiatory monument of that fright he had been in; and this of white stone, at the mouth of the sepulcher, and that at great expense also. 16.183. And even Nicolaus his historiographer makes mention of this monument built by Herod, though he does not mention his going down into the sepulcher, as knowing that action to be of ill repute; and many other things he treats of in the same manner in his book; 16.285. So when he had brought these to punishment, he placed three thousand Idumeans in Trachonitis, and thereby restrained the robbers that were there. He also sent an account to the captains that were about Phoenicia, and demonstrated that he had done nothing but what he ought to do, in punishing the refractory Arabians, which, upon an exact inquiry, they found to be no more than what was true. 17.24. 6. So when Antipater had made this speech, and had confirmed what he had said by producing many witnesses from among Archelaus’s own relations, he made an end of his pleading. Upon which Nicolaus arose up to plead for Archelaus, and said, “That what had been done at the temple was rather to be attributed to the mind of those that had been killed, than to the authority of Archelaus; for that those who were the authors of such things are not only wicked in the injuries they do of themselves, but in forcing sober persons to avenge themselves upon them. 17.24. Accordingly, when he understood that there was a man that was a Jew come out of Babylon, with five hundred horsemen, all of whom could shoot their arrows as they rode on horde-back, and, with a hundred of his relations, had passed over Euphrates, and now abode at Antioch by Daphne of Syria, where Saturninus, who was then president, had given them a place for habitation, called Valatha 17.147. He also distributed among his sons and their sons his money, his revenues, and his lands. He also made Salome his sister very rich, because she had continued faithful to him in all his circumstances, and was never so rash as to do him any harm; 17.204. Whereupon the multitude, as it is usual with them, supposed that the first days of those that enter upon such governments declare the intentions of those that accept them; and so by how much Archelaus spake the more gently and civilly to them, by so much did they more highly commend him, and made application to him for the grant of what they desired. Some made a clamor that he would ease them of some of their annual payments; but others desired him to release those that were put into prison by Herod, who were many, and had been put there at several times; 17.205. others of them required that he would take away those taxes which had been severely laid upon what was publicly sold and bought. So Archelaus contradicted them in nothing, since he pretended to do all things so as to get the good-will of the multitude to him, as looking upon that good-will to be a great step towards his preservation of the government. Hereupon he went and offered sacrifice to God, and then betook himself to feast with his friends. 17.307. that whereas, when he took the kingdom, it was in an extraordinary flourishing condition, he had filled the nation with the utmost degree of poverty; and when, upon unjust pretenses, he had slain any of the nobility, he took away their estates; and when he permitted any of them to live, he condemned them to the forfeiture of what they possessed. 18.3. but the Jews, although at the beginning they took the report of a taxation heinously, yet did they leave off any further opposition to it, by the persuasion of Joazar, who was the son of Beethus, and high priest; so they, being over-persuaded by Joazar’s words, gave an account of their estates, without any dispute about it. 18.3. and because he greatly admired Agrippa’s virtue, in not desiring him at all to augment his own dominions, either with larger revenues, or other authority, but took care of the public tranquillity, of the laws, and of the Divinity itself, he granted him what he had requested. He also wrote thus to Petronius, commending him for his assembling his army, and then consulting him about these affairs. 18.3. When, therefore, those gates were first opened, some of the Samaritans came privately into Jerusalem, and threw about dead men’s bodies, in the cloisters; on which account the Jews afterward excluded them out of the temple, which they had not used to do at such festivals; and on other accounts also they watched the temple more carefully than they had formerly done.
4. Josephus Flavius, Jewish War, 1.242, 1.268, 1.358, 1.403, 1.418, 1.422-1.423, 1.428, 2.4, 2.167, 2.383-2.385, 2.404, 3.36 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.242. 4. But when Caesar and Antony had slain Cassius near Philippi, and Caesar was gone to Italy, and Antony to Asia, amongst the rest of the cities which sent ambassadors to Antony unto Bithynia, the great men of the Jews came also, and accused Phasaelus and Herod, that they kept the government by force, and that Hyrcanus had no more than an honorable name. Herod appeared ready to answer this accusation; and having made Antony his friend by the large sums of money which he gave him, he brought him to such a temper as not to hear the others speak against him; and thus did they part at this time. 1.268. 9. As for the Parthians in Jerusalem, they betook themselves to plundering, and fell upon the houses of those that were fled, and upon the king’s palace, and spared nothing but Hyrcanus’s money, which was not above three hundred talents. They lighted on other men’s money also, but not so much as they hoped for; for Herod having a long while had a suspicion of the perfidiousness of the barbarians, had taken care to have what was most splendid among his treasures conveyed into Idumea, as every one belonging to him had in like manner done also. 1.358. 4. Hereupon king Herod distinguished the multitude that was in the city; and for those that were of his side, he made them still more his friends by the honors he conferred on them; but for those of Antigonus’s party, he slew them; and as his money ran low, he turned all the ornaments he had into money, and sent it to Antony, and to those about him. 1.403. 2. Yet did he not preserve their memory by particular buildings only, with their names given them, but his generosity went as far as entire cities; for when he had built a most beautiful wall round a country in Samaria, twenty furlongs long, and had brought six thousand inhabitants into it, and had allotted to it a most fruitful piece of land, and in the midst of this city, thus built, had erected a very large temple to Caesar, and had laid round about it a portion of sacred land of three furlongs and a half, he called the city Sebaste, from Sebastus, or Augustus, and settled the affairs of the city after a most regular manner. 1.418. Moreover, he dedicated a tower that was at Jerusalem, and called it by the name of his brother Phasaelus, whose structure, largeness, and magnificence we shall describe hereafter. He also built another city in the valley that leads northward from Jericho, and named it Phasaelis. 1.422. 11. And when he had built so much, he showed the greatness of his soul to no small number of foreign cities. He built palaces for exercise at Tripoli, and Damascus, and Ptolemais; he built a wall about Byblus, as also large rooms, and cloisters, and temples, and marketplaces at Berytus and Tyre, with theaters at Sidon and Damascus. He also built aqueducts for those Laodiceans who lived by the seaside; and for those of Ascalon he built baths and costly fountains, as also cloisters round a court, that were admirable both for their workmanship and largeness. Moreover, he dedicated groves and meadows to some people; 1.423. nay, not a few cities there were who had lands of his donation, as if they were parts of his own kingdom. 1.428. It would be an infinite task if I should go over his payments of people’s debts, or tributes, for them, as he eased the people of Phasaelus, of Batanea, and of the small cities about Cilicia, of those annual pensions they before paid. However, the fear he was in much disturbed the greatness of his soul, lest he should be exposed to envy, or seem to hunt after greater things than he ought, while he bestowed more liberal gifts upon these cities than did their owners themselves. 2.4. 2. Upon this the multitude were pleased, and presently made a trial of what he intended, by asking great things of him; for some made a clamor that he would ease them in their taxes; others, that he would take off the duties upon commodities; and some, that he would loose those that were in prison; in all which cases he answered readily to their satisfaction, in order to get the goodwill of the multitude; after which he offered [the proper] sacrifices, and feasted with his friends. 2.4. Have pity, therefore, if not on your children and wives, yet upon this your metropolis, and its sacred walls; spare the temple, and preserve the holy house, with its holy furniture, for yourselves; for if the Romans get you under their power, they will no longer abstain from them, when their former abstinence shall have been so ungratefully requited. 2.4. This was foreseen by Varus, who accordingly, after Archelaus was sailed, went up to Jerusalem to restrain the promoters of the sedition, since it was manifest that the nation would not be at rest; so he left one of those legions which he brought with him out of Syria in the city 2.167. 1. And now as the ethnarchy of Archelaus was fallen into a Roman province, the other sons of Herod, Philip, and that Herod who was called Antipas, each of them took upon them the administration of their own tetrarchies; for when Salome died, she bequeathed to Julia, the wife of Augustus, both her toparchy, and Jamnia, as also her plantation of palm trees that were in Phasaelis. 2.383. And besides the annual fruits of the earth, which maintain the multitude of the Romans for eight months in the year, this, over and above, pays all sorts of tribute, and affords revenues suitable to the necessities of the government. Nor do they, like you, esteem such injunctions a disgrace to them, although they have but one Roman legion that abides among them. 2.384. And indeed what occasion is there for showing you the power of the Romans over remote countries, when it is so easy to learn it from Egypt, in your neighborhood? 2.385. This country is extended as far as the Ethiopians, and Arabia the Happy, and borders upon India; it hath seven million five hundred thousand men, besides the inhabitants of Alexandria, as may be learned from the revenue of the poll tax; yet it is not ashamed to submit to the Roman government, although it hath Alexandria as a grand temptation to a revolt, by reason it is so full of people and of riches, and is besides exceeding large 2.404. You will therefore prevent any occasion of revolt if you will but join these together again, and if you will but pay your tribute; for the citadel does not now belong to Florus, nor are you to pay the tribute money to Florus.” 3.36. but if unwillingly, thou wilt die as a traitor to them.” As soon as they said this, they began to thrust their swords at him, and threatened they would kill him, if he thought of yielding himself to the Romans. 3.36. to which mountain adjoins Gaba, which is called the City of Horsemen, because those horsemen that were dismissed by Herod the king dwelt therein;


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antony (mark antony),and herods appointment as king Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
antony (mark antony),taxation under Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
appian,on herods appointment Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
augustus,gift of copper mines of cyprus to herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
cilicia Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
client kingdoms,not subject to annual taxation Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
copper mines of,given to herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
egypt Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
essenes Sigal (2007), The Halakhah of Jesus of Nazareth According to the Gospel of Matthew, 4
estates,private Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 86
estates,public Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
estates,royal Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 86, 120
gaba Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 86
hasmoneans,estate of,inherited by herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
herod antipas,taxes of,land tax (on produce) Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
herod the great,as king,client Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
herod the great,despoiling rich Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
herod the great,economic and tax base of,in agriculture Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
herod the great,kingdom of,revenue of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
herod the great,personal resources of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
herod the great,questions surrounding payment of tribute by Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
herod the great,robbing davids tomb Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
herod the great,taxation under Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143, 163, 191
herod the great,taxes of,indirect taxes Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
herod the great,taxes of,land and property tax (tributum soli) Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
herod the great,taxes of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
herod the great,territorial expansion and building projects of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
heshbon Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 86
jericho, date and balsam plantations in Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
jericho Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 86
jewish state,as roman client kingdom Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
jews,history of,and greco-roman authors Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
joppa,restored to herod by octavian Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
josephus,on herod,events after death of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
josephus,on herod,revenues from,and augustus Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
land tenancy Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 86
landowners,tenants Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
landowners Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
palm groves of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 191
phasaelis Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
pisidia Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
pontus Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
qeren naftali Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 86
rent Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
samaria (city of)/sebaste,granted to herod by octavian Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
taxation,annual,client kingdoms not subject to Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143
taxation,capitation tax Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
taxation,direct Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
taxation,land tribute' Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 120
taxation,under herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 143, 163, 191
taxes,herod Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163
taxes,indirect Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 163