Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 13.284-13.287


Κατὰ δὲ τοῦτον ἔτυχε τὸν καιρὸν μὴ μόνον τοὺς ἐν ̔Ιεροσολύμοις καὶ τῇ χώρᾳ ̓Ιουδαίους εὐπραγεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ κατοικοῦντας καὶ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Κύπρῳ:4. Now it happened at this time, that not only those Jews who were at Jerusalem and in Judea were in prosperity, but also those of them that were at Alexandria, and in Egypt and Cyprus;


Κλεοπάτρα γὰρ ἡ βασίλισσα πρὸς τὸν υἱὸν στασιάζουσα Πτολεμαῖον τὸν Λάθουρον ἐπιλεγόμενον κατέστησεν ἡγεμόνας Χελκίαν καὶ ̓Ανανίαν υἱοὺς ὄντας ̓Ονίου τοῦ οἰκοδομήσαντος τὸν ναὸν ἐν τῷ ̔Ηλιοπολίτῃ νομῷ πρὸς τὸν ἐν τοῖς ̔Ιεροσολύμοις, ὡς καὶ πρόσθεν δεδηλώκαμεν.for Cleopatra the queen was at variance with her son Ptolemy, who was called Lathyrus, and appointed for her generals Chelcias and Ananias, the sons of that Onias who built the temple in the prefecture of Heliopolis, like to that at Jerusalem, as we have elsewhere related.


παραδοῦσα δὲ τούτοις ἡ Κλεοπάτρα τὴν στρατιὰν οὐδὲν δίχα τῆς τούτων γνώμης ἔπραττεν, ὡς μαρτυρεῖ καὶ Στράβων ἡμῖν ὁ Καππάδοξ λέγων οὕτως:Cleopatra intrusted these men with her army, and did nothing without their advice, as Strabo of Cappadocia attests, when he saith thus


“οἱ γὰρ πλείους, οἵ τε συνελθόντες καὶ οἱ ὕστερον ἐπιπεμπόμενοι παρὰ τῆς Κλεοπάτρας εἰς Κύπρον, μετεβάλοντο παραχρῆμα πρὸς τὸν Πτολεμαῖον: μόνοι δὲ οἱ ἐκ τῆς ̓Ονίου γενόμενοι ̓Ιουδαῖοι συνέμενον διὰ τὸ τοὺς πολίτας αὐτῶν εὐδοκιμεῖν μάλιστα παρὰ τῇ βασιλίσσῃ Χελκίαν τε καὶ ̓Ανανίαν.” ταῦτα μὲν οὖν ὁ Στράβων φησίν.“Now the greater part, both those that came to Cyprus with us, and those that were sent afterward thither, revolted to Ptolemy immediately; only those that were called Onias’s party, being Jews, continued faithful, because their countrymen Chelcias and Ananias were in chief favor with the queen.” These are the words of Strabo.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 33.11 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

33.11. בָּרֵךְ יְהוָה חֵילוֹ וּפֹעַל יָדָיו תִּרְצֶה מְחַץ מָתְנַיִם קָמָיו וּמְשַׂנְאָיו מִן־יְקוּמוּן׃ 33.11. Bless, LORD, his substance, And accept the work of his hands; Smite through the loins of them that rise up against him, And of them that hate him, that they rise not again."
2. Septuagint, 1 Maccabees, 16.23 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

16.23. The rest of the acts of John and his wars and the brave deeds which he did, and the building of the walls which he built, and his achievements
3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 11.304, 13.171-13.173, 13.230-13.267, 13.270-13.283, 13.285-13.300, 13.307, 13.348, 13.351, 13.372-13.374, 14.21-14.28, 14.131, 15.403, 15.409, 18.91, 20.17, 20.34, 20.179 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.304. 1. About this time it was that Philip, king of Macedon, was treacherously assaulted and slain at Egae by Pausanias, the son of Cerastes, who was derived from the family of Oreste 13.171. 9. At this time there were three sects among the Jews, who had different opinions concerning human actions; the one was called the sect of the Pharisees, another the sect of the Sadducees, and the other the sect of the Essenes. 13.172. Now for the Pharisees, they say that some actions, but not all, are the work of fate, and some of them are in our own power, and that they are liable to fate, but are not caused by fate. But the sect of the Essenes affirm, that fate governs all things, and that nothing befalls men but what is according to its determination. 13.173. And for the Sadducees, they take away fate, and say there is no such thing, and that the events of human affairs are not at its disposal; but they suppose that all our actions are in our own power, so that we are ourselves the causes of what is good, and receive what is evil from our own folly. However, I have given a more exact account of these opinions in the second book of the Jewish War. 13.231. for Ptolemy brought them upon the wall, and tormented them in the sight of all, and threatened that he would throw them down headlong, unless Hyrcanus would leave off the siege. And as he thought that so far as he relaxed as to the siege and taking of the place, so much favor did he show to those that were dearest to him by preventing their misery, his zeal about it was cooled. 13.232. However, his mother spread out her hands, and begged of him that he would not grow remiss on her account, but indulge his indignation so much the more, and that he would do his utmost to take the place quickly, in order to get their enemy under his power, and then to avenge upon him what he had done to those that were dearest to himself; for that death would be to her sweet, though with torment, if that enemy of theirs might but be brought to punishment for his wicked dealings to them. 13.233. Now when his mother said so, he resolved to take the fortress immediately; but when he saw her beaten, and torn to pieces, his courage failed him, and he could not but sympathize with what his mother suffered, and was thereby overcome. 13.234. And as the siege was drawn out into length by this means, that year on which the Jews used to rest came on; for the Jews observe this rest every seventh year, as they do every seventh day; 13.235. o that Ptolemy being for this cause released from the war, he slew the brethren of Hyrcanus, and his mother; and when he had so done, he fled to Zeno, who was called Cotylas, who was then the tyrant of the city Philadelphia. 13.236. 2. But Antiochus, being very uneasy at the miseries that Simon had brought upon him, he invaded Judea in the fourth years’ of his reign, and the first year of the principality of Hyrcanus, in the hundred and sixty-second olympiad. 13.237. And when he had burnt the country, he shut up Hyrcanus in the city, which he encompassed round with seven encampments; but did just nothing at the first, because of the strength of the walls, and because of the valor of the besieged, although they were once in want of water, which yet they were delivered from by a large shower of rain, which fell at the setting of the Pleiades. 13.238. However, about the north part of the wall, where it happened the city was upon a level with the outward ground, the king raised a hundred towers of three stories high, and placed bodies of soldiers upon them; 13.239. and as he made his attacks every day, he cut a double ditch, deep and broad, and confined the inhabitants within it as within a wall; but the besieged contrived to make frequent sallies out; and if the enemy were not any where upon their guard, they fell upon them, and did them a great deal of mischief; and if they perceived them, they then retired into the city with ease. 13.241. However, Antiochus would not let those that were excluded go away, who therefore wandering about between the walls, and consuming away by famine, died miserably; but when the feast of tabernacles was at hand, those that were within commiserated their condition, and received them in again. 13.242. And when Hyrcanus sent to Antiochus, and desired there might be a truce for seven days, because of the festival, he gave way to this piety towards God, and made that truce accordingly. And besides that, he sent in a magnificent sacrifice, bulls with their horns gilded, with all sorts of sweet spices, and with cups of gold and silver. 13.243. So those that were at the gates received the sacrifices from those that brought them, and led them to the temple, Antiochus the mean while feasting his army, which was a quite different conduct from Antiochus Epiphanes, who, when he had taken the city, offered swine upon the altar, and sprinkled the temple with the broth of their flesh, in order to violate the laws of the Jews, and the religion they derived from their forefathers; for which reason our nation made war with him, and would never be reconciled to him; 13.244. but for this Antiochus, all men called him Antiochus the Pious, for the great zeal he had about religion. 13.245. 3. Accordingly, Hyrcanus took this moderation of his kindly; and when he understood how religious he was towards the Deity, he sent an embassage to him, and desired that he would restore the settlements they received from their forefathers. So he rejected the counsel of those that would have him utterly destroy the nation, by reason of their way of living, which was to others unsociable, and did not regard what they said. 13.246. But being persuaded that all they did was out of a religious mind, he answered the ambassadors, that if the besieged would deliver up their arms, and pay tribute for Joppa, and the other cities which bordered upon Judea, and admit a garrison of his, on these terms he would make war against them no longer. 13.247. But the Jews, although they were content with the other conditions, did not agree to admit the garrison, because they could not associate with other people, nor converse with them; yet were they willing, instead of the admission of the garrison, to give him hostages, and five hundred talents of silver; of which they paid down three hundred, and sent the hostages immediately, which king Antiochus accepted. One of those hostages was Hyrcanus’s brother. But still he broke down the fortifications that encompassed the city. 13.248. And upon these conditions Antiochus broke up the siege, and departed. 13.249. 4. But Hyrcanus opened the sepulcher of David, who excelled all other kings in riches, and took out of it three thousand talents. He was also the first of the Jews that, relying on this wealth, maintained foreign troops. There was also a league of friendship and mutual assistance made between them; upon which Hyrcanus admitted him into the city, and furnished him with whatsoever his army wanted in great plenty, and with great generosity 13.251. “When Antiochus had erected a trophy at the river Lycus, upon his conquest of Indates, the general of the Parthians, he staid there two days. It was at the desire of Lyrcanus the Jew, because it was such a festival derived to them from their forefathers, whereon the law of the Jews did not allow them to travel.” 13.252. And truly he did not speak falsely in saying so; for that festival, which we call Pentecost, did then fall out to be the next day to the Sabbath. Nor is it lawful for us to journey, either on the Sabbath day, or on a festival day. 13.253. But when Antiochus joined battle with Arsaces, the king of Parthin, he lost a great part of his army, and was himself slain; and his brother Demetrius succeeded in the kingdom of Syria, by the permission of Arsaces, who freed him from his captivity at the same time that Antiochus attacked Parthin, as we have formerly related elsewhere. 13.254. 1. But when Hyrcanus heard of the death of Antiochus, he presently made an expedition against the cities of Syria, hoping to find them destitute of fighting men, and of such as were able to defend them. 13.255. However, it was not till the sixth month that he took Medaba, and that not without the greatest distress of his army. After this he took Samega, and the neighboring places; and besides these, Shechem and Gerizzim, and the nation of the Cutheans 13.256. who dwelt at the temple which resembled that temple which was at Jerusalem, and which Alexander permitted Sanballat, the general of his army, to build for the sake of Manasseh, who was son-in-law to Jaddua the high priest, as we have formerly related; which temple was now deserted two hundred years after it was built. 13.257. Hyrcanus took also Dora and Marissa, cities of Idumea, and subdued all the Idumeans; and permitted them to stay in that country, if they would circumcise their genitals, and make use of the laws of the Jews; 13.258. and they were so desirous of living in the country of their forefathers, that they submitted to the use of circumcision, and of the rest of the Jewish ways of living; at which time therefore this befell them, that they were hereafter no other than Jews. 13.259. 2. But Hyrcanus the high priest was desirous to renew that league of friendship they had with the Romans. Accordingly, he sent an embassage to them; and when the senate had received their epistle, they made a league of friendship with them, after the manner following: 13.261. had somewhat to propose about that league of friendship and mutual assistance which subsisted between them and the Romans, and about other public affairs, who desired that Joppa, and the havens, and Gazara, and the springs [of Jordan], and the several other cities and countries of theirs, which Antiochus had taken from them in the war, contrary to the decree of the senate, might be restored to them; 13.262. and that it might not be lawful for the king’s troops to pass through their country, and the countries of those that are subject to them; and that what attempts Antiochus had made during that war, without the decree of the senate, might be made void; 13.263. and that they would send ambassadors, who should take care that restitution be made them of what Antiochus had taken from them, and that they should make an estimate of the country that had been laid waste in the war; and that they would grant them letters of protection to the kings and free people, in order to their quiet return home. 13.264. It was therefore decreed, as to these points, to renew their league of friendship and mutual assistance with these good men, and who were sent by a good and a friendly people.” 13.265. But as to the letters desired, their answer was, that the senate would consult about that matter when their own affairs would give them leave; and that they would endeavor, for the time to come, that no like injury should be done to them; and that their praetor Fanius should give them money out of the public treasury to bear their expenses home. 13.266. And thus did Fanius dismiss the Jewish ambassadors, and gave them money out of the public treasury; and gave the decree of the senate to those that were to conduct them, and to take care that they should return home in safety. 13.267. 3. And thus stood the affairs of Hyrcanus the high priest. But as for king Demetrius, who had a mind to make war against Hyrcanus, there was no opportunity nor room for it, while both the Syrians and the soldiers bare ill-will to him, because he was an ill man. But when they had sent ambassadors to Ptolemy, who was called Physcon, that he would send them one of the family of Seleucus, in order to take the kingdom 13.271. o he staid in his own land, and resolved to prepare himself for the attack he expected from his brother, who was called Cyzicenus, because he had been brought up in that city. He was the son of Antiochus that was called Soter, who died in Parthia. He was the brother of Demetrius, the father of Grypus; for it had so happened, that one and the same Cleopatra was married to two who were brethren, as we have related elsewhere. 13.272. But Antiochus Cyzicenus coming into Syria, continued many years at war with his brother. Now Hyrcanus lived all this while in peace; 13.273. for after the death of Antlochus, he revolted from the Macedonians, nor did he any longer pay them the least regard, either as their subject or their friend; but his affairs were in a very improving and flourishing condition in the times of Alexander Zebina, and especially under these brethren, for the war which they had with one another gave Hyrcanus the opportunity of enjoying himself in Judea quietly, insomuch that he got an immense quantity of money. 13.274. However, when Antiochus Cyzicenus distressed his land, he then openly showed what he meant. And when he saw that Antiochus was destitute of Egyptian auxiliaries, and that both he and his brother were in an ill condition in the struggles they had one with another, he despised them both. 13.275. 2. So he made an expedition against Samaria which was a very strong city; of whose present name Sebaste, and its rebuilding by Herod, we shall speak at a proper time; but he made his attack against it, and besieged it with a great deal of pains; for he was greatly displeased with the Samaritans for the injuries they had done to the people of Merissa, a colony of the Jews, and confederate with them, and this in compliance to the kings of Syria. 13.276. When he had therefore drawn a ditch, and built a double wall round the city, which was fourscore furlongs long, he set his sons Antigonus and Arisrobulna over the siege; which brought the Samaritans to that great distress by famine, that they were forced to eat what used not to be eaten, and to call for Antiochus Cyzicenus to help them 13.277. who came readily to their assistance, but was beaten by Aristobulus; and when he was pursued as far as Scythopolis by the two brethren, he got away. So they returned to Samaria, and shut them again within the wall, till they were forced to send for the same Antiochus a second time to help them 13.278. who procured about six thousand men from Ptolemy Lathyrus, which were sent them without his mother’s consent, who had then in a manner turned him out of his government. With these Egyptians Antiochus did at first overrun and ravage the country of Hyrcanus after the manner of a robber, for he durst not meet him in the face to fight with him, as not having an army sufficient for that purpose, but only from this supposal, that by thus harassing his land he should force Hyrcanus to raise the siege of Samaria; 13.279. but because he fell into snares, and lost many of his soldiers therein, he went away to Tripoli, and committed the prosecution of the war against the Jews to Callimander and Epicrates. 13.281. And when Hyrcanus had taken that city, which was not done till after a year’s siege, he was not contented with doing that only, but he demolished it entirely, and brought rivulets to it to drown it, for he dug such hollows as might let the water run under it; nay, he took away the very marks that there had ever been such a city there. 13.282. Now a very surprising thing is related of this high priest Hyrcanus, how God came to discourse with him; for they say that on the very same day on which his sons fought with Antiochus Cyzicenus, he was alone in the temple, as high priest, offering incense, and heard a voice, that his sons had just then overcome Antiochus. 13.283. And this he openly declared before all the multitude upon his coming out of the temple; and it accordingly proved true; and in this posture were the affairs of Hyrcanus. 13.285. for Cleopatra the queen was at variance with her son Ptolemy, who was called Lathyrus, and appointed for her generals Chelcias and Aias, the sons of that Onias who built the temple in the prefecture of Heliopolis, like to that at Jerusalem, as we have elsewhere related. 13.286. Cleopatra intrusted these men with her army, and did nothing without their advice, as Strabo of Cappadocia attests, when he saith thus 13.287. “Now the greater part, both those that came to Cyprus with us, and those that were sent afterward thither, revolted to Ptolemy immediately; only those that were called Onias’s party, being Jews, continued faithful, because their countrymen Chelcias and Aias were in chief favor with the queen.” These are the words of Strabo. 13.288. 5. However, this prosperous state of affairs moved the Jews to envy Hyrcanus; but they that were the worst disposed to him were the Pharisees, who were one of the sects of the Jews, as we have informed you already. These have so great a power over the multitude, that when they say any thing against the king, or against the high priest, they are presently believed. 13.289. Now Hyrcanus was a disciple of theirs, and greatly beloved by them. And when he once invited them to a feast, and entertained them very kindly, when he saw them in a good humor, he began to say to them, that they knew he was desirous to be a righteous man, and to do all things whereby he might please God, which was the profession of the Pharisees also. 13.291. a man of an ill temper, and delighting in seditious practices. This man said, “Since thou desirest to know the truth, if thou wilt be righteous in earnest, lay down the high priesthood, and content thyself with the civil government of the people,” 13.292. And when he desired to know for what cause he ought to lay down the high priesthood, the other replied, “We have heard it from old men, that thy mother had been a captive under the reign of Antiochus Epiphanes. “ This story was false, and Hyrcanus was provoked against him; and all the Pharisees had a very great indignation against him. 13.293. 6. Now there was one Jonathan, a very great friend of Hyrcanus’s, but of the sect of the Sadducees, whose notions are quite contrary to those of the Pharisees. He told Hyrcanus that Eleazar had cast such a reproach upon him, according to the common sentiments of all the Pharisees, and that this would be made manifest if he would but ask them the question, What punishment they thought this man deserved? 13.294. for that he might depend upon it, that the reproach was not laid on him with their approbation, if they were for punishing him as his crime deserved. So the Pharisees made answer, that he deserved stripes and bonds, but that it did not seem right to punish reproaches with death. And indeed the Pharisees, even upon other occasions, are not apt to be severe in punishments. 13.295. At this gentle sentence, Hyrcanus was very angry, and thought that this man reproached him by their approbation. It was this Jonathan who chiefly irritated him, and influenced him so far 13.296. that he made him leave the party of the Pharisees, and abolish the decrees they had imposed on the people, and to punish those that observed them. From this source arose that hatred which he and his sons met with from the multitude: 13.297. but of these matters we shall speak hereafter. What I would now explain is this, that the Pharisees have delivered to the people a great many observances by succession from their fathers, which are not written in the laws of Moses; and for that reason it is that the Sadducees reject them, and say that we are to esteem those observances to be obligatory which are in the written word, but are not to observe what are derived from the tradition of our forefathers. 13.298. And concerning these things it is that great disputes and differences have arisen among them, while the Sadducees are able to persuade none but the rich, and have not the populace obsequious to them, but the Pharisees have the multitude on their side. But about these two sects, and that of the Essenes, I have treated accurately in the second book of Jewish affairs. 13.299. 7. But when Hyrcanus had put an end to this sedition, he after that lived happily, and administered the government in the best manner for thirty-one years, and then died, leaving behind him five sons. He was esteemed by God worthy of the three privileges,—the government of his nation, the dignity of the high priesthood, and prophecy; 13.307. 2. Aristobulus yielded to these imputations, but took care both that his brother should not suspect him, and that he himself might not run the hazard of his own safety; so he ordered his guards to lie in a certain place that was under ground, and dark; (he himself then lying sick in the tower which was called Antonia;) and he commanded them, that in case Antigonus came in to him unarmed, they should not touch any body, but if armed, they should kill him; 13.348. 1. When Cleopatra saw that her son was grown great, and laid Judea waste, without disturbance, and had gotten the city of Gaza under his power, she resolved no longer to overlook what he did, when he was almost at her gates; and she concluded, that now he was so much stronger than before, he would be very desirous of the dominion over the Egyptians; 13.351. but Ptolemy went out of Syria, and made haste unto Egypt, supposing that he should find it destitute of an army, and soon take it, though he failed of his hopes. At this time Chelcias, one of Cleopatra’s generals, happened to die in Celesyria, as he was in pursuit of Ptolemy. 13.372. 5. As to Alexander, his own people were seditious against him; for at a festival which was then celebrated, when he stood upon the altar, and was going to sacrifice, the nation rose upon him, and pelted him with citrons [which they then had in their hands, because] the law of the Jews required that at the feast of tabernacles every one should have branches of the palm tree and citron tree; which thing we have elsewhere related. They also reviled him, as derived from a captive, and so unworthy of his dignity and of sacrificing. 13.373. At this he was in a rage, and slew of them about six thousand. He also built a partition-wall of wood round the altar and the temple, as far as that partition within which it was only lawful for the priests to enter; and by this means he obstructed the multitude from coming at him. 13.374. He also maintained foreigners of Pisidiae and Cilicia; for as to the Syrians, he was at war with them, and so made no use of them. He also overcame the Arabians, such as the Moabites and Gileadites, and made them bring tribute. Moreover, he demolished Amathus, while Theodorus durst not fight with him; 14.21. It is also granted to Hyrcanus, and to his sons, and to the ambassadors by them sent to us, that in the fights between single gladiators, and in those with beasts, they shall sit among the senators to see those shows; and that when they desire an audience, they shall be introduced into the senate by the dictator, or by the general of the horse; and when they have introduced them, their answers shall be returned them in ten days at the furthest, after the decree of the senate is made about their affairs.” 14.21. So Aretas united the forces of the Arabians and of the Jews together, and pressed on the siege vigorously. As this happened at the time when the feast of unleavened bread was celebrated, which we call the passover, the principal men among the Jews left the country, and fled into Egypt. 14.22. There were present at the writing of this decree, Lucius Calpurnius Piso of the Menenian tribe, Servius Papinins Potitus of the Lemonian tribe, Caius Caninius Rebilius of the Terentine tribe, Publius Tidetius, Lucius Apulinus, the son of Lucius, of the Sergian tribe, Flavius, the son of Lucius, of the Lemonian tribe, Publius Platins, the son of Publius, of the Papyrian tribe, Marcus Acilius, the son of Marcus, of the Mecian tribe, Lucius Erucius, the son of Lucius, of the Stellatine tribe, Mareils Quintus Plancillus, the son of Marcus, of the Pollian tribe, and Publius Serius. 14.22. Now there was one, whose name was Onias, a righteous man he was, and beloved of God, who, in a certain drought, had prayed to God to put an end to the intense heat, and whose prayers God had heard, and had sent them rain. This man had hid himself, because he saw that this sedition would last a great while. However, they brought him to the Jewish camp, and desired, that as by his prayers he had once put an end to the drought, so he would in like manner make imprecations on Aristobulus and those of his faction. 14.23. of Titus Atilius Bulbus, the son of Titus, lieutet and vice-praetor to the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. Lucius Lentulus the consul freed the Jews that are in Asia from going into the armies, at my intercession for them; and when I had made the same petition some time afterward to Phanius the imperator, and to Lucius Antonius the vice-quaestor, I obtained that privilege of them also; and my will is, that you take care that no one give them any disturbance.” 14.23. And when, upon his refusal, and the excuses that he made, he was still by the multitude compelled to speak, he stood up in the midst of them, and said 14.24. In the presence of these it was that Lentulus pronounced this decree: I have before the tribunal dismissed those Jews that are Roman citizens, and are accustomed to observe the sacred rites of the Jews at Ephesus, on account of the superstition they are under.” 14.24. “O God, the King of the whole world! since those that stand now with me are thy people, and those that are besieged are also thy priests, I beseech thee, that thou wilt neither hearken to the prayers of those against these, nor bring to effect what these pray against those.” Whereupon such wicked Jews as stood about him, as soon as he had made this prayer, stoned him to death. 14.25. and that no king nor people may have leave to export any goods, either out of the country of Judea, or out of their havens, without paying customs, but only Ptolemy, the king of Alexandria, because he is our confederate and friend; and that, according to their desire, the garrison that is in Joppa may be ejected. 14.25. 2. But God punished them immediately for this their barbarity, and took vengeance of them for the murder of Onias, in the manner following: While the priests and Aristobulus were besieged, it happened that the feast called the passover was come, at which it is our custom to offer a great number of sacrifices to God; 14.26. and desired of the people, that upon the restitution of their law and their liberty, by the senate and people of Rome, they may assemble together, according to their ancient legal custom, and that we will not bring any suit against them about it; and that a place may be given them where they may have their congregations, with their wives and children, and may offer, as did their forefathers, their prayers and sacrifices to God. 14.26. but those that were with Aristobulus wanted sacrifices, and desired that their countrymen without would furnish them with such sacrifices, and assured them they should have as much money for them as they should desire; and when they required them to pay a thousand drachmae for each head of cattle, Aristobulus and the priests willingly undertook to pay for them accordingly, and those within let down the money over the walls, and gave it them. 14.27. But when the others had received it, they did not deliver the sacrifices, but arrived at that height of wickedness as to break the assurances they had given, and to be guilty of impiety towards God, by not furnishing those that wanted them with sacrifices. 14.27. And as the war was drawn out into a great length, Marcus came from Rome to take Sextus’s government upon him. But Caesar was slain by Cassius and Brutus in the senate-house, after he had retained the government three years and six months. This fact however, is related elsewhere. 14.28. And when the priests found they had been cheated, and that the agreements they had made were violated, they prayed to God that he would avenge them on their countrymen. Nor did he delay that their punishment, but sent a strong and vehement storm of wind, that destroyed the fruits of the whole country, till a modius of wheat was then bought for eleven drachmae. 14.28. 4. However, Antipater little thought that by saving Malichus he had saved his own murderer; for now Cassius and Marcus had got together an army, and intrusted the entire care of it with Herod, and made him general of the forces of Celesyria, and gave him a fleet of ships, and an army of horsemen and footmen; and promised him, that after the war was over they would make him king of Judea; for a war was already begun between Antony and the younger Caesar: 14.131. But it happened that the Egyptian Jews, who dwelt in the country called Onion, would not let Antipater and Mithridates, with their soldiers, pass to Caesar; but Antipater persuaded them to come over with their party, because he was of the same people with them, and that chiefly by showing them the epistles of Hyrcanus the high priest, wherein he exhorted them to cultivate friendship with Caesar, and to supply his army with money, and all sorts of provisions which they wanted; 15.403. 4. Now on the north side [of the temple] was built a citadel, whose walls were square, and strong, and of extraordinary firmness. This citadel was built by the kings of the Asamonean race, who were also high priests before Herod, and they called it the Tower, in which were reposited the vestments of the high priest, which the high priest only put on at the time when he was to offer sacrifice. 15.409. And that these things were so, the afflictions that happened to us afterwards [about them] are sufficient evidence. But for the tower itself, when Herod the king of the Jews had fortified it more firmly than before, in order to secure and guard the temple, he gratified Antonius, who was his friend, and the Roman ruler, and then gave it the name of the Tower of Antonia. 18.91. although at this time they were laid up in the tower of Antonia, the citadel so called, and that on the occasion following: There was one of the [high] priests, named Hyrcanus; and as there were many of that name, he was the first of them; this man built a tower near the temple, and when he had so done, he generally dwelt in it, and had these vestments with him, because it was lawful for him alone to put them on, and he had them there reposited when he went down into the city, and took his ordinary garments; 20.17. He said further, that he would show them from hence how, at his command, the walls of Jerusalem would fall down; and he promised them that he would procure them an entrance into the city through those walls, when they were fallen down. 20.17. 1. About this time it was that Helena, queen of Adiabene, and her son Izates, changed their course of life, and embraced the Jewish customs, and this on the occasion following: 20.34. 3. Now, during the time Izates abode at Charax-Spasini, a certain Jewish merchant, whose name was Aias, got among the women that belonged to the king, and taught them to worship God according to the Jewish religion. 20.179. 8. About this time king Agrippa gave the high priesthood to Ismael, who was the son of Fabi.
4. Josephus Flavius, Jewish War, 1.63-1.66, 1.190 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.63. So he took Medaba and Samea, with the towns in their neighborhood, as also Shechem, and Gerizzim; and besides these, [he subdued] the nation of the Cutheans, who dwelt round about that temple which was built in imitation of the temple at Jerusalem; he also took a great many other cities of Idumea, with Adoreon and Marissa. 1.63. “Thou, O father, hast made my apology for me; for how can I be a parricide, whom thou thyself confessest to have always had for thy guardian? Thou callest my filial affection prodigious lies and hypocrisy! how then could it be that I, who was so subtle in other matters, should here be so mad as not to understand that it was not easy that he who committed so horrid a crime should be concealed from men, but impossible that he should be concealed from the Judge of heaven, who sees all things, and is present everywhere? 1.64. 7. He also proceeded as far as Samaria, where is now the city Sebaste, which was built by Herod the king, and encompassed it all round with a wall, and set his sons, Aristobulus and Antigonus, over the siege; who pushed it on so hard, that a famine so far prevailed within the city, that they were forced to eat what never was esteemed food. 1.64. So Varus, when he had had a very private discourse with Herod, and had written an account of this assembly to Caesar, went away, after a day’s stay. The king also bound Antipater, and sent away to inform Caesar of his misfortunes. 1.65. They also invited Antiochus, who was called Cyzicenus, to come to their assistance; whereupon he got ready, and complied with their invitation, but was beaten by Aristobulus and Antigonus; and indeed he was pursued as far as Scythopolis by these brethren, and fled away from them. So they returned back to Samaria, and shut the multitude again within the wall; and when they had taken the city, they demolished it, and made slaves of its inhabitants. 1.65. for it was unlawful there should be any such thing in the temple as images, or faces, or the like representation of any animal whatsoever. Now the king had put up a golden eagle over the great gate of the temple, which these learned men exhorted them to cut down; and told them, that if there should any danger arise, it was a glorious thing to die for the laws of their country; because that the soul was immortal, and that an eternal enjoyment of happiness did await such as died on that account; while the mean-spirited, and those that were not wise enough to show a right love of their souls, preferred death by a disease, before that which is the result of a virtuous behavior. 1.66. And as they had still great success in their undertakings, they did not suffer their zeal to cool, but marched with an army as far as Scythopolis, and made an incursion upon it, and laid waste all the country that lay within Mount Carmel. 1.66. He then called for his sister Salome, and her husband Alexas, and made this speech to them:—“I know well enough that the Jews will keep a festival upon my death; however, it is in my power to be mourned for on other accounts, and to have a splendid funeral, if you will but be subservient to my commands. Do you but take care to send soldiers to encompass these men that are now in custody, and slay them immediately upon my death, and then all Judea, and every family of them, will weep at it, whether they will or no.”
5. Josephus Flavius, Against Apion, 2.49, 2.51-2.52 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.49. and as for Ptolemy Philometor and his wife Cleopatra, they committed their whole kingdom to Jews, when Onias and Dositheus, both Jews, whose names are laughed at by Apion, were the generals of their whole army; but certainly instead of reproaching them, he ought to admire their actions, and return them thanks for saving Alexandria, whose citizen he pretends to be; 2.51. Yes, do I venture to say, and that he did rightly and very justly in so doing; for that Ptolemy who was called Physco, upon the death of his brother Philometor, came from Cyrene, and would have ejected Cleopatra as well as her sons out of their kingdom 2.52. that he might obtain it for himself unjustly. For this cause then it was that Onias undertook a war against him on Cleopatra’s account; nor would he desert that trust the royal family had reposed in him in their distress.
6. Tosefta, Sotah, 13.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Anon., Genesis Rabba, 46.1 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

46.1. וַיְהִי אַבְרָם בֶּן תִּשְׁעִים שָׁנָה וְתֵשַׁע שָׁנִים (בראשית יז, א), (הושע ט, י): כַּעֲנָבִים בַּמִּדְבָּר מָצָאתִי יִשְׂרָאֵל כְּבִכּוּרָה בִּתְאֵנָה בְּרֵאשִׁיתָהּ וגו', אָמַר רַבִּי יוּדָן הַתְּאֵנָה הַזּוֹ בִּתְּחִלָּה אוֹרִים אוֹתָהּ אַחַת אַחַת, וְאַחַר כָּךְ שְׁתַּיִם, וְאַחַר כָּךְ שְׁלשָׁה עַד שֶׁאוֹרִים אוֹתָה בְּסַלִּים וּבְמַגְרֵפוֹת, כָּךְ בַּתְּחִלָּה (יחזקאל לג, כד): אֶחָד הָיָה אַבְרָהָם וַיִּירַשׁ אֶת הָאָרֶץ, וְאַחַר כָּךְ שְׁנַיִם, אַבְרָהָם וְיִצְחָק, וְאַחַר כָּךְ שְׁלשָׁה, עַד אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, וְאַחַר כָּךְ (שמות א, ז): וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ בִּמְאֹד מְאֹד, אָמַר רַבִּי יוּדָן מָה הַתְּאֵנָה הַזּוֹ אֵין לָהּ פְּסֹלֶת אֶלָּא עֻקְצָהּ בִּלְבָד, הַעֲבֵר אוֹתוֹ וּבָטֵל הַמּוּם, כָּךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאַבְרָהָם אֵין בְּךָ פְּסֹלֶת אֶלָּא הָעָרְלָה, הַעֲבֵר אוֹתָהּ וּבָטֵל הַמּוּם, (בראשית יז, א): הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים. 46.1. וּנְמַלְתֶּם אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם (בראשית יז, יא), כְּנוֹמִי הִיא תְּלוּיָה בַּגּוּף, וּמַעֲשֶׂה בְּמֻנְבַּז הַמֶּלֶךְ וּבְזָוָטוּס בָּנָיו שֶׁל תַּלְמַי הַמֶּלֶךְ שֶׁהָיוּ יוֹשְׁבִין וְקוֹרִין בְּסֵפֶר בְּרֵאשִׁית, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעוּ לַפָּסוּק הַזֶּה וּנְמַלְתֶּם אֶת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם, הָפַךְ זֶה פָּנָיו לַכֹּתֶל וְהִתְחִיל בּוֹכֶה וְזֶה הָפַךְ פָּנָיו לַכֹּתֶל וְהִתְחִיל בּוֹכֶה, הָלְכוּ שְׁנֵיהֶם וְנִמּוֹלוּ, לְאַחַר יָמִים הָיוּ יוֹשְׁבִין וְקוֹרִין בְּסֵפֶר בְּרֵאשִׁית כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעוּ לַפָּסוּק הַזֶּה וּנְמַלְתֶּם אֶת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם, אָמַר אֶחָד לַחֲבֵרוֹ אִי לְךָ אָחִי, אֲמַר לֵיהּ אַתְּ אִי לְךָ, לִי לֹא אוֹי, גִּלּוּ אֶת הַדָּבָר זֶה לָזֶּה, כֵּיוָן שֶׁהִרְגִּישָׁה בָּהֶן אִמָּן הָלְכָה וְאָמְרָה לַאֲבִיהֶן בָּנֶיךָ עָלְתָה נוּמָא בִּבְשָׂרָן, וְגָזַר הָרוֹפֵא שֶׁיִּמּוֹלוּ, אָמַר לָהּ יִמּוֹלוּ. מַה פָּרַע לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר רַבִּי פִּינְחָס בְּשָׁעָה שֶׁיָּצָא לַמִּלְחָמָה עָשׂוּ לוֹ סִיעָה שֶׁל פֶּסְטוֹן וְיָרַד מַלְאָךְ וְהִצִּילוֹ.
8. Babylonian Talmud, Sotah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

49b. אזלא ודלדלה ואין שואל ואין מבקש על מי יש להשען על אבינו שבשמים,בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו,וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, big strong(גמ׳) /strong /big אמר רב לא שנו אלא של מלח וגפרית אבל של הדס ושל וורד מותר ושמואל אומר אף של הדס ושל וורד אסור של קנים ושל חילת מותר ולוי אמר אף של קנים ושל חילת אסור וכן תני לוי במתניתיה אף של קנים ושל חילת אסור,ועל האירוס מאי אירוס א"ר אלעזר טבלא דחד פומא רבה בר רב הונא עבד ליה לבריה טנבורא אתא אבוה תבריה אמר ליה מיחלף בטבלא דחד פומא זיל עביד ליה אפומא דחצבא או אפומא דקפיזא,בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות וכו' מאי עטרות כלות אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן עיר של זהב תניא נמי הכי איזהו עטרות כלות עיר של זהב אבל עושה אותה כיפה של מילת,תנא אף על חופת חתנים גזרו מאי חופת חתנים זהורית המוזהבות תניא נמי הכי אלו הן חופת חתנים זהורית המוזהבות אבל עושה פפירית ותולה בה כל מה שירצה,ושלא ילמד את בנו יוונית ת"ר כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים,היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית לעז להם בחכמת יוונית אמר להן כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו נזדעזעה א"י ארבע מאות פרסה,אותה שעה אמרו ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית ועל אותה שנה שנינו מעשה ובא עומר מגגות צריפים ושתי הלחם מבקעת עין סוכר,איני והאמר רבי בא"י לשון סורסי למה אלא אי לשון הקודש אי לשון יוונית ואמר רב יוסף בבבל לשון ארמי למה אלא או לשון הקודש או לשון פרסי,לשון יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד,וחכמת יוונית מי אסירא והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רשב"ג מאי דכתיב (איכה ג, נא) עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי אלף ילדים היו בבית אבא חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חכמת יוונית ולא נשתייר מהן אלא אני כאן ובן אחי אבא בעסיא,שאני של בית ר"ג דקרובין למלכות הוו דתניא מספר קומי הרי זה מדרכי האמורי אבטולוס בן ראובן התירו לספר קומי שהוא קרוב למלכות של בית רבן גמליאל התירו להן חכמה יוונית מפני שקרובין למלכות,בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא כלה באפריון וכו' מ"ט משום צניעותא,משמת רבן יוחנן בטלה החכמה ת"ר משמת רבי אליעזר נגנז ס"ת משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה משמת ר"ע בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה,משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה (משלי יד, כד) שעטרת חכמים עשרם משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה משמת אבא יוסי בן קטונתא בטלו חסידים ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן קטונתא שהיה מקטני חסידים,משמת בן עזאי בטלו השקדנין משמת בן זומא בטלו הדרשנין משמת רשב"ג עלה גובאי ורבו צרות משמת רבי הוכפלו צרות,משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא, br br big strongהדרן עלך ערופה וסליקא לן מסכת סוטה /strong /big br br
9. Eusebius of Caesarea, Preparation For The Gospel, 9.27.7-9.27.8 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

10. Anon., Letter of Aristeas, 81, 122

122. carefully that of the Greeks as well. They were specially qualified therefore for serving on embassies and they undertook this duty whenever it was necessary. They possessed a great facility for conferences and the discussion of problems connected with the law. They espoused the middle course - and this is always the best course to pursue. They abjured the rough and uncouth manner, but they were altogether above pride and never assumed an air of superiority over others, and in conversation they were ready to listen and give an appropriate answer to every question. And all of them carefully observed this rule and were anxious above everything else to excel each other in


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
ananias Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
antiochus iv epiphanes,persecutes jews Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
antiochus vii sidetes Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
antiquities (josephus),comparison to war Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 69
aramaic,in rabbinic literature Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 61, 69
chronology/chronological Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203
cleopatra iii,jewish army commanders of Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
daphne (antioch) Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
dositheus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
epigraphy (inscriptions) Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203
hasmonean period,construction of fortresses during Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
helkias Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
hezekiah story,role in on the jews Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
hyrcanus i,josephan attitude to Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 61
hyrcanus i Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 22, 61, 69
jerusalem,antonia Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
jerusalem,citadel Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
jerusalem,pseudo-aristeas on Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
jews,in royal service Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
john hyrcanus,constructs baris Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
josephus,jewish traditions in Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 22
josephus,special formulas in Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 22
land of onias Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203
land of ḥelkias Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203
leontopolis Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
lives of the prophets,hebrew urtext of Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 61
maccabees,i Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
name/named/unnamed Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203
onias (army commander of ptolemy vi) Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
onias (army leader of cleopatra ii) Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
onias community Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203
onias iii (high priest) Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
onias iv Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
papyri/papyrology' Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203
passover Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 22
pseudo-aristeas,dating of Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
pseudo-aristeas,on jerusalem Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
ptolemy lathyrus Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
ptolemy vi Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
ptolemy viii Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 241
targum pseudo-jonathan Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 61
temple (jerusalem),baris protecting Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
temple (jerusalem),citadel overlooking Bar Kochba (1997), Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora, 277
war (josephus),comparison to antiquities Noam (2018), Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, 69
war of the sceptres Piotrkowski (2019), Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period, 203