Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 13.192


τῶν δ' ἐν τῇ Πτολεμαί̈δι κλεισάντων τὰς πύλας, τοῦτο γὰρ ἦν αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ Τρύφωνος προστεταγμένον, ̓Ιωνάθην ἐζώγρησεν, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ πάντας ἀπέκτεινεν. ἔπεμψεν δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καταλειφθέντας δισχιλίους, ὅπως ἂν καὶ τούτους ἀπολέσωσιν:But when the people of Ptolemais had shut their gates, as it had been commanded by Trypho to do, he took Jonathan alive, and slew all that were with him. He also sent soldiers against those two thousand that were left in Galilee, in order to destroy them;


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Septuagint, 1 Maccabees, 5.52, 10.30, 12.49 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5.52. And they crossed the Jordan into the large plain before Beth-shan. 10.30. and instead of collecting the third of the grain and the half of the fruit of the trees that I should receive, I release them from this day and henceforth. I will not collect them from the land of Judah or from the three districts added to it from Samaria and Galilee, from this day and for all time. 12.49. Then Trypho sent troops and cavalry into Galilee and the Great Plain to destroy all Jonathans soldiers.
2. Septuagint, Judith, 1.8, 3.9-3.10, 4.6, 6.11, 7.3, 7.18, 14.2, 15.2 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

1.8. and those among the nations of Carmel and Gilead, and Upper Galilee and the great Plain of Esdraelon 3.9. Then he came to the edge of Esdraelon, near Dothan, fronting the great ridge of Judea; 3.10. here he camped between Geba and Scythopolis, and remained for a whole month in order to assemble all the supplies for his army. 4.6. And Joakim, the high priest, who was in Jerusalem at the time, wrote to the people of Bethulia and Betomesthaim, which faces Esdraelon opposite the plain near Dothan 6.11. So the slaves took him and led him out of the camp into the plain, and from the plain they went up into the hill country and came to the springs below Bethulia. 7.3. They encamped in the valley near Bethulia, beside the spring, and they spread out in breadth over Dothan as far as Balbaim and in length from Bethulia to Cyamon, which faces Esdraelon. 7.18. And the sons of Esau and the sons of Ammon went up and encamped in the hill country opposite Dothan; and they sent some of their men toward the south and the east, toward Acraba, which is near Chusi beside the brook Mochmur. The rest of the Assyrian army encamped in the plain, and covered the whole face of the land, and their tents and supply trains spread out in great number, and they formed a vast multitude. 14.2. And as soon as morning comes and the sun rises, let every valiant man take his weapons and go out of the city, and set a captain over them, as if you were going down to the plain against the Assyrian outpost; only do not go down. 15.2. Fear and trembling came over them, so that they did not wait for one another, but with one impulse all rushed out and fled by every path across the plain and through the hill country.
3. Strabo, Geography, 16.2.40 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

16.2.40. When Judaea openly became subject to a tyrannical government, the first person who exchanged the title of priest for that of king was Alexander. His sons were Hyrcanus and Aristobulus. While they were disputing the succession to the kingdom, Pompey came upon them by surprise, deprived them of their power, and destroyed their fortresses, first taking Jerusalem itself by storm. It was a stronghold, situated on a rock, well fortified and well supplied with water within, but externally entirely parched with drought. A ditch was cut in the rock, 60 feet in depth, and in width 250 feet. On the wall of the temple were built towers, constructed of the materials procured when the ditch was excavated. The city was taken, it is said, by waiting for the day of fast, on which the Jews were in the habit of abstaining from all work. Pompey [availing himself of this], filled up the ditch, and threw bridges over it. He gave orders to raze all the walls, and he destroyed, as far as was in his power, the haunts of the robbers and the treasure-holds of the tyrants. Two of these forts, Thrax and Taurus, were situated in the passes leading to Jericho. Others were Alexandrium, Hyrcanium, Machaerus, Lysias, and those about Philadelphia, and Scythopolis near Galilee.
4. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 4.100, 13.50, 13.125, 13.319, 13.331 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13.125. And when the Jewish deserters accused him, Demetrius was so far from giving credit to them, that when he petitioned him that he would demand no more than three hundred talents for the tribute of all Judea, and the three toparchies of Samaria, and Perea, and Galilee, he complied with the proposal, and gave him a letter confirming all those grants; whose contents were as follows: 13.319. He was naturally a man of candor, and of great modesty, as Strabo bears witness, in the name of Timagenes; who says thus: “This man was a person of candor, and very serviceable to the Jews; for he added a country to them, and obtained a part of the nation of the Itureans for them, and bound them to them by the bond of the circumcision of their genitals.” 13.331. for that Cleopatra would not overlook an army raised by Ptolemy for himself out of the neighborhood, but would come against them with a great army of her own, and this because she was laboring to eject her son out of Cyprus also; that as for Ptolemy, if he fail of his hopes, he can still retire to Cyprus, but that they will be left in the greatest danger possible.
5. Josephus Flavius, Jewish War, 1.21, 2.520, 3.42, 3.59, 4.54, 4.105 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.21. 8. As also [I shall relate] how they built walls about the neighboring cities; and how Nero, upon Cestuis’s defeat, was in fear of the entire event of the war, and thereupon made Vespasian general in this war; and how this Vespasian, with the elder of his sons, made an expedition into the country of Judea; what was the number of the Roman army that he made use of; and how many of his auxiliaries were cut off in all Galilee; and how he took some of its cities entirely, and by force, and others of them by treaty, and on terms. 1.21. 7. Now Hyrcanus was, by degrees, inflamed with these discourses, and at length could bear no longer, but he summoned Herod to take his trial. Accordingly, by his father’s advice, and as soon as the affairs of Galilee would give him leave, he came up [to Jerusalem], when he had first placed garrisons in Galilee; however, he came with a sufficient body of soldiers, so many indeed that he might not appear to have with him an army able to overthrow Hyrcanus’s government, nor yet so few as to expose him to the insults of those that envied him. 3.42. for the Galileans are inured to war from their infancy, and have been always very numerous; nor hath the country been ever destitute of men of courage, or wanted a numerous set of them; for their soil is universally rich and fruitful, and full of the plantations of trees of all sorts, insomuch that it invites the most slothful to take pains in its cultivation, by its fruitfulness; 3.42. where there are deep precipices, and great stones that jut out into the sea, and where the chains wherewith Andromeda was bound have left their footsteps, which attest to the antiquity of that fable. 3.59. 1. Now the auxiliaries which were sent to assist the people of Sepphoris, being a thousand horsemen, and six thousand footmen, under Placidus the tribune, pitched their camp in two bodies in the great plain. The footmen were put into the city to be a guard to it, but the horsemen lodged abroad in the camp. 4.54. 8. And these were the hard circumstances that the people of Gamala were in. But now Vespasian went about other work by the by, during this siege, and that was to subdue those that had seized upon Mount Tabor, a place that lies in the middle between the great plain and Scythopolis 4.54. but instead of indulging any merciful affection, he grew very angry at them for seizing his beloved wife; so he came to the wall of Jerusalem, and, like wild beasts when they are wounded, and cannot overtake those that wounded them, he vented his spleen upon all persons that he met with. 4.105. This Cydessa was a strong Mediterranean village of the Tyrians, which always hated and made war against the Jews; it had also a great number of inhabitants, and was well fortified, which made it a proper place for such as were enemies to the Jewish nation.
6. Josephus Flavius, Life, 207 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
alexander jannaeus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
antigonus, son of john hyrcanus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
asochis, plain of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
circumcision Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
coinage of Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
demetrius ii nicator Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
favors, of caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
first jewish war Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
grants, territorial Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
great plain, identification of, as jordan valley Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
great plain, identification of, as plain of esdraelon Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
great plain, in josephus Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
great plain Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
hasmonean state (kingdom) Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
itureans Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
jewish state, and caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
jewish state, restitution of territory to, by c. Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
jonathan apphus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
joppa, caesars territorial grant of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
josephus, on jewish state, grants to, by caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
josephus, on territorial grants Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
josephus Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
julius caesar, and jews, decrees of c. concerning jewish state Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
julius caesar, favors of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 65
maccabean revolt Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14
samarians/samaritans' Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 14