Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 12.233


προσῳκοδόμησε δὲ καὶ αὐλὰς τῷ μεγέθει διαφερούσας καὶ παραδείσοις ἐκόσμησε παμμήκεσι. καὶ τοιοῦτον ἀπεργασάμενος τὸν τόπον Τύρον ὠνόμασεν. οὗτος ὁ τόπος ἐστὶ μεταξὺ τῆς ̓Αραβίας καὶ τῆς ̓Ιουδαίας πέραν τοῦ ̓Ιορδάνου οὐ πόρρω τῆς ̓Εσσεβωνίτιδος.Moreover, he built courts of greater magnitude than ordinary, which he adorned with vastly large gardens. And when he had brought the place to this state, he named it Tyre. This place is between Arabia and Judea, beyond Jordan, not far from the country of Heshbon.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Septuagint, Susanna, 7, 36 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Genesis, 2.9 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.9. וַיַּצְמַח יְהוָה אֱלֹהִים מִן־הָאֲדָמָה כָּל־עֵץ נֶחְמָד לְמַרְאֶה וְטוֹב לְמַאֲכָל וְעֵץ הַחַיִּים בְּתוֹךְ הַגָּן וְעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע׃ 2.9. And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil."
3. Hebrew Bible, Numbers, 24.6 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

24.6. כִּנְחָלִים נִטָּיוּ כְּגַנֹּת עֲלֵי נָהָר כַּאֲהָלִים נָטַע יְהוָה כַּאֲרָזִים עֲלֵי־מָיִם׃ 24.6. As valleys stretched out, As gardens by the river-side; As aloes planted of the LORD, As cedars beside the waters;"
4. Anon., 1 Enoch, 32.3 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

32.3. I and from afar off trees more numerous than I these trees and great-two trees there, very great, beautiful, and glorious, and magnificent, and the tree of knowledge, whose holy fruit they eat and know great wisdom.
5. Hebrew Bible, Daniel, 6.11 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

6.11. וְדָנִיֵּאל כְּדִי יְדַע דִּי־רְשִׁים כְּתָבָא עַל לְבַיְתֵהּ וְכַוִּין פְּתִיחָן לֵהּ בְּעִלִּיתֵהּ נֶגֶד יְרוּשְׁלֶם וְזִמְנִין תְּלָתָה בְיוֹמָא הוּא בָּרֵךְ עַל־בִּרְכוֹהִי וּמְצַלֵּא וּמוֹדֵא קֳדָם אֱלָהֵהּ כָּל־קֳבֵל דִּי־הֲוָא עָבֵד מִן־קַדְמַת דְּנָה׃ 6.11. And when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house—now his windows were open in his upper chamber toward Jerusalem—and he kneeled upon his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime."
6. Septuagint, 2 Maccabees, 3.10-3.12 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3.10. The high priest explained that there were some deposits belonging to widows and orphans,' 3.11. and also some money of Hyrcanus, son of Tobias, a man of very prominent position, and that it totaled in all four hundred talents of silver and two hundred of gold. To such an extent the impious Simon had misrepresented the facts.' 3.12. And he said that it was utterly impossible that wrong should be done to those people who had trusted in the holiness of the place and in the sanctity and inviolability of the temple which is honored throughout the whole world.
7. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.41 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.41. On which account, even to this very day, there is every year a solemn assembly held and a festival celebrated in the island of Pharos, to which not only the Jews but a great number of persons of other nations sail across, reverencing the place in which the first light of interpretation shone forth, and thanking God for that ancient piece of beneficence which was always young and fresh.
8. Philo of Alexandria, Allegorical Interpretation, 1.56 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.56. And God caused to rise out of the earth every tree which is pleasant to the sight and good for food, and the tree of life he raised in the middle of the Paradise, and also the tree of the knowledge of good and evil." He here gives a sketch of the trees of virtue which he plants in the soul. And these are the particular virtues, and the energies in accordance with them, and the good and successful actions, and the things which by the philosophers are called fitting;
9. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 7.347, 8.186, 9.225, 10.46, 11.325-11.339, 12.154-12.232, 12.234-12.236, 15.96 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.347. Now Adonijah had prepared a supper out of the city, near the fountain that was in the king’s paradise, and had invited all his brethren except Solomon, and had taken with him Joab the captain of the army, and: Abiathar, and the rulers of the tribe of Judah, but had not invited to this feast either Zadok the high priest, or Nathan the prophet, or Benaiah the captain of the guards, nor any of those of the contrary party. 8.186. The king himself rode upon a chariot in the midst of these men, who were still in armor, and had their bows fitted to them. He had on a white garment, and used to take his progress out of the city in the morning. There was a certain place about fifty furlongs distant from Jerusalem, which is called Etham, very pleasant it is in fine gardens, and abounding in rivulets of water; thither did he use to go out in the morning, sitting on high [in his chariot.] 9.225. In the mean time a great earthquake shook the ground and a rent was made in the temple, and the bright rays of the sun shone through it, and fell upon the king’s face, insomuch that the leprosy seized upon him immediately. And before the city, at a place called Eroge, half the mountain broke off from the rest on the west, and rolled itself four furlongs, and stood still at the east mountain, till the roads, as well as the king’s gardens, were spoiled by the obstruction. 10.46. When therefore he had lived sixty-seven years, he departed this life, having reigned fifty-five years, and was buried in his own garden; and the kingdom came to his son Amon, whose mother’s name was Meshulemeth, of the city of Jotbath. 11.325. but when the seven months of the siege of Tyre were over, and the two months of the siege of Gaza, Sanballat died. Now Alexander, when he had taken Gaza, made haste to go up to Jerusalem; 11.326. and Jaddua the high priest, when he heard that, was in an agony, and under terror, as not knowing how he should meet the Macedonians, since the king was displeased at his foregoing disobedience. He therefore ordained that the people should make supplications, and should join with him in offering sacrifice to God, whom he besought to protect that nation, and to deliver them from the perils that were coming upon them; 11.327. whereupon God warned him in a dream, which came upon him after he had offered sacrifice, that he should take courage, and adorn the city, and open the gates; that the rest should appear in white garments, but that he and the priests should meet the king in the habits proper to their order, without the dread of any ill consequences, which the providence of God would prevent. 11.328. Upon which, when he rose from his sleep, he greatly rejoiced, and declared to all the warning he had received from God. According to which dream he acted entirely, and so waited for the coming of the king. 11.329. 5. And when he understood that he was not far from the city, he went out in procession, with the priests and the multitude of the citizens. The procession was venerable, and the manner of it different from that of other nations. It reached to a place called Sapha, which name, translated into Greek, signifies a prospect, for you have thence a prospect both of Jerusalem and of the temple. 11.331. for Alexander, when he saw the multitude at a distance, in white garments, while the priests stood clothed with fine linen, and the high priest in purple and scarlet clothing, with his mitre on his head, having the golden plate whereon the name of God was engraved, he approached by himself, and adored that name, and first saluted the high priest. 11.332. The Jews also did all together, with one voice, salute Alexander, and encompass him about; whereupon the kings of Syria and the rest were surprised at what Alexander had done, and supposed him disordered in his mind. 11.333. However, Parmenio alone went up to him, and asked him how it came to pass that, when all others adored him, he should adore the high priest of the Jews? To whom he replied, “I did not adore him, but that God who hath honored him with his high priesthood; 11.334. for I saw this very person in a dream, in this very habit, when I was at Dios in Macedonia, who, when I was considering with myself how I might obtain the dominion of Asia, exhorted me to make no delay, but boldly to pass over the sea thither, for that he would conduct my army, and would give me the dominion over the Persians; 11.335. whence it is that, having seen no other in that habit, and now seeing this person in it, and remembering that vision, and the exhortation which I had in my dream, I believe that I bring this army under the divine conduct, and shall therewith conquer Darius, and destroy the power of the Persians, and that all things will succeed according to what is in my own mind.” 11.336. And when he had said this to Parmenio, and had given the high priest his right hand, the priests ran along by him, and he came into the city. And when he went up into the temple, he offered sacrifice to God, according to the high priest’s direction, and magnificently treated both the high priest and the priests. 11.337. And when the Book of Daniel was showed him wherein Daniel declared that one of the Greeks should destroy the empire of the Persians, he supposed that himself was the person intended. And as he was then glad, he dismissed the multitude for the present; but the next day he called them to him, and bid them ask what favors they pleased of him; 11.338. whereupon the high priest desired that they might enjoy the laws of their forefathers, and might pay no tribute on the seventh year. He granted all they desired. And when they entreated him that he would permit the Jews in Babylon and Media to enjoy their own laws also, he willingly promised to do hereafter what they desired. 11.339. And when he said to the multitude, that if any of them would enlist themselves in his army, on this condition, that they should continue under the laws of their forefathers, and live according to them, he was willing to take them with him, many were ready to accompany him in his wars. 12.154. 1. After this Antiochus made a friendship and league with Ptolemy, and gave him his daughter Cleopatra to wife, and yielded up to him Celesyria, and Samaria, and Judea, and Phoenicia, by way of dowry. 12.155. And upon the division of the taxes between the two kings, all the principal men framed the taxes of their several countries, and collecting the sum that was settled for them, paid the same to the [two] kings. 12.156. Now at this time the Samaritans were in a flourishing condition, and much distressed the Jews, cutting off parts of their land, and carrying off slaves. This happened when Onias was high priest; 12.157. for after Eleazar’s death, his uncle Manasseh took the priesthood, and after he had ended his life, Onias received that dignity. He was the son of Simon, who was called The Just: 12.158. which Simon was the brother of Eleazar, as I said before. This Onias was one of a little soul, and a great lover of money; and for that reason, because he did not pay that tax of twenty talents of silver, which his forefathers paid to these things out of their own estates, he provoked king Ptolemy Euergetes to anger, who was the father of Philopater. 12.159. Euergetes sent an ambassador to Jerusalem, and complained that Onias did not pay his taxes, and threatened, that if he did not receive them, he would seize upon their land, and send soldiers to live upon it. When the Jews heard this message of the king, they were confounded; but so sordidly covetous was Onias, that nothing of things nature made him ashamed. 12.161. Hereupon he came to the city [Jerusalem], and reproved Onias for not taking care of the preservation of his countrymen, but bringing the nation into dangers, by not paying this money. For which preservation of them, he told him he had received the authority over them, and had been made high priest; 12.162. but that, in case he was so great a lover of money, as to endure to see his country in danger on that account, and his countrymen suffer the greatest damages, he advised him to go to the king, and petition him to remit either the whole or a part of the sum demanded. 12.163. Onias’s answer was this: That he did not care for his authority, and that he was ready, if the thing were practicable, to lay down his high priesthood; and that he would not go to the king, because he troubled not himself at all about such matters. Joseph then asked him if he would not give him leave to go ambassador on behalf of the nation. 12.164. He replied, that he would give him leave. Upon which Joseph went up into the temple, and called the multitude together to a congregation, and exhorted them not to be disturbed nor affrighted, because of his uncle Onias’s carelessness, but desired them to be at rest, and not terrify themselves with fear about it; for he promised them that he would be their ambassador to the king, and persuade him that they had done him no wrong. 12.165. And when the multitude heard this, they returned thanks to Joseph. So he went down from the temple, and treated Ptolemy’s ambassador in a hospitable manner. He also presented him with rich gifts, and feasted him magnificently for many days, and then sent him to the king before him, and told him that he would soon follow him; 12.166. for he was now more willing to go to the king, by the encouragement of the ambassador, who earnestly persuaded him to come into Egypt, and promised him that he would take care that he should obtain every thing that he desired of Ptolemy; for he was highly pleased with his frank and liberal temper, and with the gravity of his deportment. 12.167. 3. When Ptolemy’s ambassador was come into Egypt, he told the king of the thoughtless temper of Onias; and informed him of the goodness of the disposition of Joseph; and that he was coming to him to excuse the multitude, as not having done him any harm, for that he was their patron. In short, he was so very large in his encomiums upon the young man, that he disposed both the king and his wife Cleopatra to have a kindness for him before he came. 12.168. So Joseph sent to his friends at Samaria, and borrowed money of them, and got ready what was necessary for his journey, garments and cups, and beasts for burden, which amounted to about twenty thousand drachmae, and went to Alexandria. 12.169. Now it happened that at this time all the principal men and rulers went up out of the cities of Syria and Phoenicia, to bid for their taxes; for every year the king sold them to the men of the greatest power in every city. 12.171. which happened as the king was sitting in his chariot, with his wife, and with his friend Athenion, who was the very person who had been ambassador at Jerusalem, and had been entertained by Joseph. As soon therefore as Athenion saw him, he presently made him known to the king, how good and generous a young man he was. 12.172. So Ptolemy saluted him first, and desired him to come up into his chariot; and as Joseph sat there, he began to complain of the management of Onias: to which he answered, “Forgive him, on account of his age; for thou canst not certainly be unacquainted with this, that old men and infants have their minds exactly alike; but thou shalt have from us, who are young men, every thing thou desirest, and shalt have no cause to complain.” 12.173. With this good humor and pleasantry of the young man, the king was so delighted, that he began already, as though he had had long experience of him, to have a still greater affection for him, insomuch that he bade him take his diet in the king’s palace, and be a guest at his own table every day. 12.174. But when the king was come to Alexandria, the principal men of Syria saw him sitting with the king, and were much offended at it. 12.175. 4. And when the day came on which the king was to let the taxes of the cities to farm, and those that were the principal men of dignity in their several countries were to bid for them, the sum of the taxes together, of Celesyria, and Phoenicia, and Judea, with Samaria, [as they were bidden for,] came to eight thousand talents. 12.176. Hereupon Joseph accused the bidders, as having agreed together to estimate the value of the taxes at too low a rate; and he promised that he would himself give twice as much for them: but for those who did not pay, he would send the king home their whole substance; for this privilege was sold together with the taxes themselves. 12.177. The king was pleased to hear that offer; and because it augmented his revenues, he said he would confirm the sale of the taxes to him. But when he asked him this question, Whether he had any sureties that would be bound for the payment of the money? he answered very pleasantly, “I will give such security, and those of persons good and responsible, and which you shall have no reason to distrust.” 12.178. And when he bid him name them who they were, he replied, “I give thee no other persons, O king, for my sureties, than thyself, and this thy wife; and you shall be security for both parties.” So Ptolemy laughed at the proposal, and granted him the farming of the taxes without any sureties. 12.179. This procedure was a sore grief to those that came from the cities into Egypt, who were utterly disappointed; and they returned every one to their own country with shame. 12.181. And when he was at Askelon, and demanded the taxes of the people of Askelon, they refused to pay any thing, and affronted him also; upon which he seized upon about twenty of the principal men, and slew them, and gathered what they had together, and sent it all to the king, and informed him what he had done. 12.182. Ptolemy admired the prudent conduct of the man, and commended him for what he had done, and gave him leave to do as he pleased. When the Syrians heard of this, they were astonished; and having before them a sad example in the men of Askelon that were slain, they opened their gates, and willingly admitted Joseph, and paid their taxes. 12.183. And when the inhabitants of Scythopolis attempted to affront him, and would not pay him those taxes which they formerly used to pay, without disputing about them, he slew also the principal men of that city, and sent their effects to the king. 12.184. By this means he gathered great wealth together, and made vast gains by this farming of the taxes; and he made use of what estate he had thus gotten, in order to support his authority, as thinking it a piece of prudence to keep what had been the occasion and foundation of his present good fortune; and this he did by the assistance of what he was already possessed of 12.185. for he privately sent many presents to the king, and to Cleopatra, and to their friends, and to all that were powerful about the court, and thereby purchased their good-will to himself. 12.186. 6. This good fortune he enjoyed for twenty-two years, and was become the father of seven sons by one wife; he had also another son, whose name was Hyrcanus, by his brother Solymius’s daughter 12.187. whom he married on the following occasion. He once came to Alexandria with his brother, who had along with him a daughter already marriageable, in order to give her in wedlock to some of the Jews of chief dignity there. He then supped with the king, and falling in love with an actress that was of great beauty, and came into the room where they feasted, he told his brother of it, and entreated him, because a Jew is forbidden by their law to come near to a foreigner, to conceal his offense; and to be kind and subservient to him, and to give him an opportunity of fulfilling his desires. 12.188. Upon which his brother willingly entertained the proposal of serving him, and adorned his own daughter, and brought her to him by night, and put her into his bed. And Joseph, being disordered with drink, knew not who she was, and so lay with his brother’s daughter; and this did he many times, and loved her exceedingly; and said to his brother, that he loved this actress so well, that he should run the hazard of his life [if he must part with her], and yet probably the king would not give him leave [to take her with him]. 12.189. But his brother bid him be in no concern about that matter, and told him he might enjoy her whom he loved without any danger, and might have her for his wife; and opened the truth of the matter to him, and assured him that he chose rather to have his own daughter abused, than to overlook him, and see him come to [public] disgrace. So Joseph commended him for this his brotherly love, and married his daughter; and by her begat a son, whose name was Hyrcanus, as we said before. 12.191. Joseph had once a mind to know which of his sons had the best disposition to virtue; and when he sent them severally to those that had then the best reputation for instructing youth, the rest of his children, by reason of their sloth and unwillingness to take pains, returned to him foolish and unlearned. 12.192. After them he sent out the youngest, Hyrcanus, and gave him three hundred yoke of oxen, and bid him go two days’ journey into the wilderness, and sow the land there, and yet kept back privately the yokes of the oxen that coupled them together. 12.193. When Hyrcanus came to the place, and found he had no yokes with him, he condemned the drivers of the oxen, who advised him to send some to his father, to bring them some yokes; but he thinking that he ought not to lose his time while they should be sent to bring him the yokes, he invented a kind of stratagem, and what suited an age older than his own; 12.194. for he slew ten yoke of the oxen, and distributed their flesh among the laborers, and cut their hides into several pieces, and made him yokes, and yoked the oxen together with them; by which means he sowed as much land as his father had appointed him to sow, and returned to him. 12.195. And when he was come back, his father was mightily pleased with his sagacity, and commended the sharpness of his understanding, and his boldness in what he did. And he still loved him the more, as if he were his only genuine son, while his brethren were much troubled at it. 12.196. 7. But when one told him that Ptolemy had a son just born, and that all the principal men of Syria, and the other countries subject to him, were to keep a festival, on account of the child’s birthday, and went away in haste with great retinues to Alexandria, he was himself indeed hindered from going by old age; but he made trial of his sons, whether any of them would be willing to go to the king. 12.197. And when the elder sons excused themselves from going, and said they were not courtiers good enough for such conversation, and advised him to send their brother Hyrcanus, he gladly hearkened to that advice, and called Hyrcanus, and asked him whether he would go to the king, and whether it was agreeable to him to go or not. 12.198. And upon his promise that he would go, and his saying that he should not want much money for his journey, because he would live moderately, and that ten thousand drachmas would be sufficient, he was pleased with his son’s prudence. 12.199. After a little while, the son advised his father not to send his presents to the king from thence, but to give him a letter to his steward at Alexandria, that he might furnish him with money, for purchasing what should be most excellent and most precious. 12.201. for Joseph sent the money he received in Syria to Alexandria. And when the day appointed for the payment of the taxes to the king came, he wrote to Arion to pay them. 12.202. So when the son had asked his father for a letter to the steward, and had received it, he made haste to Alexandria. And when he was gone, his brethren wrote to all the king’s friends, that they should destroy him. 12.203. 8. But when he was come to Alexandria, he delivered his letter to Arion, who asked him how many talents he would have (hoping he would ask for no more than ten, or a little more); he said he wanted a thousand talents. At which the steward was angry, and rebuked him, as one that intended to live extravagantly; and he let him know how his father had gathered together his estate by painstaking, and resisting his inclinations, and wished him to imitate the example of his father: he assured him withal, that he would give him but ten talents, and that for a present to the king also. 12.204. The son was irritated at this, and threw Arion into prison. But when Arion’s wife had informed Cleopatra of this, with her entreaty, that she would rebuke the child for what he had done, (for Arion was in great esteem with her,) Cleopatra informed the king of it. 12.205. And Ptolemy sent for Hyrcanus, and told him that he wondered, when he was sent to him by his father, that he had not yet come into his presence, but had laid the steward in prison. And he gave order, therefore, that he should come to him, and give an account of the reason of what he had done. 12.206. And they report that the answer he made to the king’s messenger was this: That “there was a law of his that forbade a child that was born to taste of the sacrifice, before he had been at the temple and sacrificed to God. According to which way of reasoning he did not himself come to him in expectation of the present he was to make to him, as to one who had been his father’s benefactor; 12.207. and that he had punished the slave for disobeying his commands, for that it mattered not Whether a master was little or great: so that unless we punish such as these, thou thyself mayst also expect to be despised by thy subjects.” Upon hearing this his answer he fell alaughing, and wondered at the great soul of the child. 12.208. 9. When Arion was apprised that this was the king’s disposition, and that he had no way to help himself, he gave the child a thousand talents, and was let out of prison. So after three days were over, Hyrcanus came and saluted the king and queen. 12.209. They saw him with pleasure, and feasted him in an obliging manner, out of the respect they bare to his father. So he came to the merchants privately, and bought a hundred boys, that had learning, and were in the flower of their ages, each at a talent apiece; as also he bought a hundred maidens, each at the same price as the other. 12.211. Now when all those that sat with him had laid the bones of the several parts on a heap before Hyrcanus, (for they had themselves taken away the flesh belonging to them,) till the table where he sat was filled full with them 12.212. Trypho, who was the king’s jester, and was appointed for jokes and laughter at festivals, was now asked by the guests that sat at the table [to expose him to laughter]. So he stood by the king, and said, “Dost thou not see, my lord, the bones that lie by Hyrcanus? by this similitude thou mayst conjecture that his father made all Syria as bare as he hath made these bones.” 12.213. And the king laughing at what Trypho said, and asking of Hyrcanus, How he came to have so many bones before him? he replied, “Very rightfully, my lord; for they are dogs that eat the flesh and the bones together, as these thy guests have done, (looking in the mean time at those guests,) for there is nothing before them; but they are men that eat the flesh, and cast away the bones, as I, who am also a man, have now done.” 12.214. Upon which the king admired at his answer, which was so wisely made; and bid them all make an acclamation, as a mark of their approbation of his jest, which was truly a facetious one. 12.215. On the next day Hyrcanus went to every one of the king’s friends, and of the men powerful at court, and saluted them; but still inquired of the servants what present they would make the king on his son’s birthday; 12.216. and when some said that they would give twelve talents, and that others of greater dignity would every one give according to the quantity of their riches, he pretended to every one of them to be grieved that he was not able to bring so large a present; for that he had no more than five talents. And when the servants heard what he said, they told their masters; 12.217. and they rejoiced in the prospect that Joseph would be disapproved, and would make the king angry, by the smallness of his present. When the day came, the others, even those that brought the most, offered the king not above twenty talents; but Hyrcanus gave to every one of the hundred boys and hundred maidens that he had bought a talent apiece, for them to carry, and introduced them, the boys to the king, and the maidens to Cleopatra; 12.218. every body wondering at the unexpected richness of the presents, even the king and queen themselves. He also presented those that attended about the king with gifts to the value of a great number of talents, that he might escape the danger he was in from them; for to these it was that Hyrcanus’s brethren had written to destroy him. 12.219. Now Ptolemy admired at the young man’s magimity, and commanded him to ask what gift he pleased. But he desired nothing else to be done for him by the king than to write to his father and brethren about him. 12.221. But when his brethren heard that Hyrcanus had received such favors from the king, and was returning home with great honor, they went out to meet him, and to destroy him, and that with the privity of their father; for he was angry at him for the [large] sum of money that he bestowed for presents, and so had no concern for his preservation. However, Joseph concealed the anger he had at his son, out of fear of the king. 12.222. And when Hyrcanus’s brethren came to fight him, he slew many others of those that were with them, as also two of his brethren themselves; but the rest of them escaped to Jerusalem to their father. But when Hyrcanus came to the city, where nobody would receive him, he was afraid for himself, and retired beyond the river Jordan, and there abode, but obliging the barbarians to pay their taxes. 12.223. 10. At this time Seleucus, who was called Soter, reigned over Asia, being the son of Antiochus the Great. 12.224. And [now] Hyrcanus’s father, Joseph, died. He was a good man, and of great magimity; and brought the Jews out of a state of poverty and meanness, to one that was more splendid. He retained the farm of the taxes of Syria, and Phoenicia, and Samaria twenty-two years. His uncle also, Onias, died [about this time], and left the high priesthood to his son Simeon. 12.225. And when he was dead, Onias his son succeeded him in that dignity. To him it was that Areus, king of the Lacedemonians, sent an embassage, with an epistle; the copy whereof here follows: 12.226. “Areus, King of The Lacedemonians, To Onias, Sendeth Greeting. /p“We have met with a certain writing, whereby we have discovered that both the Jews and the Lacedemonians are of one stock, and are derived from the kindred of Abraham It is but just therefore that you, who are our brethren, should send to us about any of your concerns as you please. 12.227. We will also do the same thing, and esteem your concerns as our own, and will look upon our concerns as in common with yours. Demoteles, who brings you this letter, will bring your answer back to us. This letter is four-square; and the seal is an eagle, with a dragon in his claws.” 12.228. 11. And these were the contents of the epistle which was sent from the king of the Lacedemonians. But, upon the death of Joseph, the people grew seditious, on account of his sons. 12.229. For whereas the elders made war against Hyrcanus, who was the youngest of Joseph’s sons, the multitude was divided, but the greater part joined with the elders in this war; as did Simon the high priest, by reason he was of kin to them. However, Hyrcanus determined not to return to Jerusalem any more, but seated himself beyond Jordan, and was at perpetual war with the Arabians, and slew many of them, and took many of them captives. 12.231. He also made caves of many furlongs in length, by hollowing a rock that was over against him; and then he made large rooms in it, some for feasting, and some for sleeping and living in. He introduced also a vast quantity of waters which ran along it, and which were very delightful and ornamental in the court. 12.232. But still he made the entrances at the mouth of the caves so narrow, that no more than one person could enter by them at once. And the reason why he built them after that manner was a good one; it was for his own preservation, lest he should be besieged by his brethren, and run the hazard of being caught by them. 12.234. And he ruled over those parts for seven years, even all the time that Seleucus was king of Syria. But when he was dead, his brother Antiochus, who was called Epiphanes, took the kingdom. 12.235. Ptolemy also, the king of Egypt, died, who was besides called Epiphanes. He left two sons, and both young in age; the elder of which was called Philometer, and the youngest Physcon. 12.236. As for Hyrcanus, when he saw that Antiochus had a great army, and feared lest he should be caught by him, and brought to punishment for what he had done to the Arabians, he ended his life, and slew himself with his own hand; while Antiochus seized upon all his substance. 15.96. 2. When Cleopatra had obtained thus much, and had accompanied Antony in his expedition to Armenia as far as Euphrates, she returned back, and came to Apamia and Damascus, and passed on to Judea, where Herod met her, and farmed of her parts of Arabia, and those revenues that came to her from the region about Jericho. This country bears that balsam, which is the most precious drug that is there, and grows there alone. The place bears also palm trees, both many in number, and those excellent in their kind.
10. Josephus Flavius, Jewish War, 1.118, 1.361, 4.467 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.118. and besides this, upon Hyrcanus’s complaint to his mother, she compassionated his case, and put Aristobulus’s wife and sons under restraint in Antonia, which was a fortress that joined to the north part of the temple. It was, as I have already said, of old called the Citadel; but afterwards got the name of Antonia, when Antony was lord [of the East], just as the other cities, Sebaste and Agrippias, had their names changed, and these given them from Sebastus and Agrippa. 1.361. 5. Now as to these her injunctions to Antony, he complied in part; for though he esteemed it too abominable a thing to kill such good and great kings, yet was he thereby alienated from the friendship he had for them. He also took away a great deal of their country; nay, even the plantation of palm trees at Jericho, where also grows the balsam tree, and bestowed them upon her; as also all the cities on this side the river Eleutherus, Tyre and Sidon excepted. 4.467. Accordingly, it waters a larger space of ground than any other waters do, and passes along a plain of seventy furlongs long, and twenty broad; wherein it affords nourishment to those most excellent gardens that are thick set with trees.
11. New Testament, Mark, 10.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10.1. He arose from there and came into the borders of Judea and beyond the Jordan. Multitudes came together to him again. As he usually did, he was again teaching them.
12. Anon., Letter of Aristeas, 5.2

310. After the books had been read, the priests and the elders of the translators and the Jewish community and the leaders of the people stood up and said, that since so excellent and sacred and accurate a translation had been made, it was only right that it should remain as it was and no


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agoranomia, agoranomos Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
alexander the great Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
anger, wild Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
antiochos iii, his concession of the provincial tribute to the ptolemies Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
antiochos iii, his settlement for jerusalem Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
antiochos iii Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
antiochos iv epiphanes, and antiochos iiis and seleukos ivs settlements in koilē syria and phoinikē Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 343
artapanus, hellenistic jewish historian, emphasizes josephs economic genius Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 105
asia minor Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
beauty Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
ben sira Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
bible/biblical Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
book of daniel Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
book of esther Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
book of judith Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
book of tobit Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
chariot Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
city/-ies (polis), city of the sun Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
commensality Rosenblum, The Jewish Dietary Laws in the Ancient World (2016) 72
court Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
customs Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
cyrus the younger Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 48
david (king) Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
dead sea Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
delight Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
foreign/foreigner Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
fountain Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
fruit Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
gerasa (jerash) Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
greece, greek Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
greek Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
greek esther Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
hekataios of abdera Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
heliodoros (seleukos ivs chief minister) Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
hellenistic Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
herod, herodian Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
high priests, of jerusalem, acquired royal prerogatives Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
high priests, of jerusalem, their sphere of powers Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
hyrkanos the tobiad Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
ii maccabees, author of, his literary and intellectual skills Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 343
iraq el-emir Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
jericho Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 48; Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273; Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
jerusalem Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
jewish-hellenistic literature Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
jordan valley Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
joseph & aseneth Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
joseph the tobiad, story of Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115, 342, 343
josephus Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
king, kings, and local communities Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
king, kings, and temples Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
kingship (representation of), metaphor for all forms of power Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
letter of aristeas Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115; Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
lysander Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 48
maccabees/maccabean Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
military Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
nabataea, nabataean Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
olympiodoros (seleukid high priest), nikanor inscription Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 343
olympiodoros (seleukid high priest) Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
oniad authorship, background/origin/milieu Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
onias iii, and heliodoros Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
onias iii, and simon the temple prostatēs Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
onias temple Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
palestine Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
paradise, walls of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
paradise Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 48
pella Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
pharnabazus, and water Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 48
philadelphia (amman) Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
phineas (phinehas) Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
politeia, literary genre Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
praise of the fathers Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
prayer Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
priest / priestly Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
prophet Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
ptolemy v Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
ptolemy vi Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 343
rebellion, causes of Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
regions, paradise, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
religion/religious Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
sartre, maurice Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
schwartz, daniel r. Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
seleukos iv, his administrative and fiscal reform Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
seleukos iv Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
simon (simeon) the just (high priest) Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
simon (temple prostatēs), his report Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
simon (temple prostatēs) Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
sin, eve, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
symbols/symbolism' Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
tales of the tobiads, summary of Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 58
tax, taxation, taxes, tax concessions and exemptions Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
tax, taxation, taxes Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
temple, of jerusalem (in historical view, selected), and royal control and taxation Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
temple, of jerusalem (in historical view, selected), its revenues Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342, 343
temple, of jerusalem (in historical view, selected), its status Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
temple, temples (in historical view), and royal control and taxation Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 342
temple, temples (in historical view), temple revenues Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 343
temple foundation (refoundation), of jerusalem temple Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
temple foundation (refoundation), royal prerogative Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
temple foundation (refoundation) Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
temple foundation (refoundation) accounts Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
temptation Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
theokratia Honigman, Tales of High Priests and Taxes: The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion Against Antiochos IV (2014) 115
tobiad romance (tale of the tobiads) Piotrkowski, Priests in Exile: The History of the Temple of Onias and Its Community in the Hellenistic Period (2019) 312
tree Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192
valley, transjordan, transjordanian Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
village Faßbeck and Killebrew, Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel - Essays in honor of Rachel Hachlili (2016) 273
walls of paradise (or garden) Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 192