Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 10.27


ἐλεήσας δὲ αὐτὸν ὁ θεὸς καὶ τῆς αἰτήσεως ἀποδεξάμενος, ὅτι μὴ διὰ τὸ μέλλειν στέρεσθαι τῶν ἐκ τῆς βασιλείας ἀγαθῶν ὠδύρετο τὴν ὑπονοηθεῖσαν τελευτὴν ἔτι τε χρόνον ζωῆς αὐτῷ δεηθείη παρασχεῖν, ἀλλὰ τοῦ παῖδας αὐτῷ γενέσθαι τοὺς ὑποδεξομένους τὴν ἡγεμονίαν ἐκείνου, πέμψας ̔Ησαί̈αν τὸν προφήτην ἐκέλευσε δηλοῦν αὐτῷ, ὅτι καὶ διαφεύξεται τὴν νόσον μετὰ τρίτην ἡμέραν καὶ βιώσεται μετ' αὐτὴν ἔτη πεντεκαίδεκα καὶ παῖδες αὐτῷ γενήσονται.He also related, that when he stood up, he was shown a great rain, with many horns growing out of his head, and that the last was higher than the rest: that after this he looked to the west, and saw a he-goat carried through the air from that quarter; that he rushed upon the ram with violence, and smote him twice with his horns, and overthrew him to the ground, and trampled upon him:


ἐλεήσας δὲ αὐτὸν ὁ θεὸς καὶ τῆς αἰτήσεως ἀποδεξάμενος, ὅτι μὴ διὰ τὸ μέλλειν στέρεσθαι τῶν ἐκ τῆς βασιλείας ἀγαθῶν ὠδύρετο τὴν ὑπονοηθεῖσαν τελευτὴν ἔτι τε χρόνον ζωῆς αὐτῷ δεηθείη παρασχεῖν, ἀλλὰ τοῦ παῖδας αὐτῷ γενέσθαι τοὺς ὑποδεξομένους τὴν ἡγεμονίαν ἐκείνου, πέμψας ̔Ησαί̈αν τὸν προφήτην ἐκέλευσε δηλοῦν αὐτῷ, ὅτι καὶ διαφεύξεται τὴν νόσον μετὰ τρίτην ἡμέραν καὶ βιώσεται μετ' αὐτὴν ἔτη πεντεκαίδεκα καὶ παῖδες αὐτῷ γενήσονται.Hereupon God had mercy upon him, and accepted of his supplication, because the trouble he was under at his supposed death was not because he was soon to leave the advantages he enjoyed in the kingdom, nor did he on that account pray that he might have a longer life afforded him, but in order to have sons, that might receive the government after him. And God sent Isaiah the prophet, and commanded him to inform Hezekiah, that within three days’ time he should get clear of his distemper, and should survive it fifteen years, and that he should have children also.


ἀναστάντι δ' αὐτῷ δειχθῆναι κριὸν ἐσήμαινε μέγαν, πολλὰ μὲν ἐκπεφυκότα κέρατα, τελευταῖον δ' αὐτῶν ὑψηλότερον ἔχοντα. ἔπειτ' ἀναβλέψαι μὲν εἰς τὴν δύσιν, θεάσασθαι δὲ τράγον ἀπ' αὐτῆς δι' ἀέρος φερόμενον συρράξαντα τῷ κριῷ καὶ τοῖς κέρασι ῥήξαντα δὶς καταβαλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ πατῆσαι.He also related, that when he stood up, he was shown a great rain, with many horns growing out of his head, and that the last was higher than the rest: that after this he looked to the west, and saw a he-goat carried through the air from that quarter; that he rushed upon the ram with violence, and smote him twice with his horns, and overthrew him to the ground, and trampled upon him:


ἀναστάντι δ' αὐτῷ δειχθῆναι κριὸν ἐσήμαινε μέγαν, πολλὰ μὲν ἐκπεφυκότα κέρατα, τελευταῖον δ' αὐτῶν ὑψηλότερον ἔχοντα. ἔπειτ' ἀναβλέψαι μὲν εἰς τὴν δύσιν, θεάσασθαι δὲ τράγον ἀπ' αὐτῆς δι' ἀέρος φερόμενον συρράξαντα τῷ κριῷ καὶ τοῖς κέρασι ῥήξαντα δὶς καταβαλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ πατῆσαι.Hereupon God had mercy upon him, and accepted of his supplication, because the trouble he was under at his supposed death was not because he was soon to leave the advantages he enjoyed in the kingdom, nor did he on that account pray that he might have a longer life afforded him, but in order to have sons, that might receive the government after him. And God sent Isaiah the prophet, and commanded him to inform Hezekiah, that within three days’ time he should get clear of his distemper, and should survive it fifteen years, and that he should have children also.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 3.22-3.24 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.22. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ לָדַעַת טוֹב וָרָע וְעַתָּה פֶּן־יִשְׁלַח יָדוֹ וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעֹלָם׃ 3.23. וַיְשַׁלְּחֵהוּ יְהוָה אֱלֹהִים מִגַּן־עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם׃ 3.24. וַיְגָרֶשׁ אֶת־הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן־עֵדֶן אֶת־הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת־דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים׃ 3.22. And the LORD God said: ‘Behold, the man is become as one of us, to know good and evil; and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever.’" 3.23. Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken." 3.24. So He drove out the man; and He placed at the east of the garden of Eden the cherubim, and the flaming sword which turned every way, to keep the way to the tree of life."
2. Hebrew Bible, Isaiah, 41.7 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

41.7. וַיְחַזֵּק חָרָשׁ אֶת־צֹרֵף מַחֲלִיק פַּטִּישׁ אֶת־הוֹלֶם פָּעַם אֹמֵר לַדֶּבֶק טוֹב הוּא וַיְחַזְּקֵהוּ בְמַסְמְרִים לֹא יִמּוֹט׃ 41.7. So the carpenter encouraged the goldsmith, And he that smootheth with the hammer him that smiteth the anvil, Saying of the soldering: ‘It is good’; And he fastened it with nails, that it should not be moved."
3. Septuagint, 1 Maccabees, 1.20-1.21, 1.31, 2.1, 5.12, 7.5, 9.4, 9.7, 13.12, 14.41 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.20. After subduing Egypt, Antiochus returned in the one hundred and forty-third year. He went up against Israel and came to Jerusalem with a strong force. 1.21. He arrogantly entered the sanctuary and took the golden altar, the lampstand for the light, and all its utensils. 1.31. He plundered the city, burned it with fire, and tore down its houses and its surrounding walls. 2.1. In those days Mattathias the son of John, son of Simeon, a priest of the sons of Joarib, moved from Jerusalem and settled in Modein. 5.12. Now then come and rescue us from their hands, for many of us have fallen 7.5. Then there came to him all the lawless and ungodly men of Israel; they were led by Alcimus, who wanted to be high priest. 9.4. then they marched off and went to Berea with twenty thousand foot soldiers and two thousand cavalry. 9.7. When Judas saw that his army had slipped away and the battle was imminent, he was crushed in spirit, for he had no time to assemble them. 13.12. Then Trypho departed from Ptolemais with a large army to invade the land of Judah, and Jonathan was with him under guard. 14.41. And the Jews and their priests decided that Simon should be their leader and high priest for ever, until a trustworthy prophet should arise
4. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 38.25 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

38.25. How can he become wise who handles the plow,and who glories in the shaft of a goad,who drives oxen and is occupied with their work,and whose talk is about bulls?
5. Septuagint, Judith, 2.15, 12.1 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

2.15. and mustered the picked troops by divisions as his lord had ordered him to do, one hundred and twenty thousand of them, together with twelve thousand archers on horseback 12.1. Then he commanded them to bring her in where his silver dishes were kept, and ordered them to set a table for her with some of his own food and to serve her with his own wine.
6. Septuagint, Wisdom of Solomon, 16.18 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

16.18. At one time the flame was restrained,so that it might not consume the creatures sent against the ungodly,but that seeing this they might know that they were being pursued by the judgment of God;
7. Philo of Alexandria, On The Cherubim, 10 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

10. Why then do we wonder if God once for all banished Adam, that is to say, the mind out of the district of the virtues, after he had once contracted folly, that incurable disease, and if he never permitted him again to return, when he also drives out and banishes from wisdom and from the wise man every sophist, and the mother of sophists, the teaching that is of elementary instruction, while he calls the names of wisdom and of the wise man Abraham, and Sarah. IV. 10. He also considered this point, in the second place, that it is indispensable that the soul of the man who is about to receive sacred laws should be thoroughly cleansed and purified from all stains, however difficult to be washed out, which the promiscuous multitude of mixed men from all quarters has impregnated cities with;
8. Philo of Alexandria, On The Migration of Abraham, 156 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Anon., The Life of Adam And Eve, 28.2-28.4, 29.4-29.5 (1st cent. CE - 5th cent. CE)

10. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.304, 2.212, 2.298, 3.7, 3.120, 4.40, 4.53, 4.239, 4.269, 5.167, 5.187, 6.25, 6.42, 7.4, 10.26, 10.78, 10.200, 10.202-10.203, 10.242, 11.232 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.304. and when she had borne a son, and her husband was on that account better reconciled to her, she named her son Reubel, because God had had mercy upon her, in giving her a son, for that is the signification of this name. After some time she bare three more sons; Simeon, which name signifies that God had hearkened to her prayer. Then she bare Levi, the confirmer of their friendship. After him was born Judah, which denotes thanksgiving. 2.212. Accordingly God had mercy on him, and was moved by his supplication. He stood by him in his sleep, and exhorted him not to despair of his future favors. He said further, that he did not forget their piety towards him, and would always reward them for it, as he had formerly granted his favor to their forefathers, and made them increase from a few to so great a multitude. 2.298. Now, when the Egyptians were under the oppression of these miseries, the king ordered Moses to take the Hebrews with him, and be gone. Upon which the whole multitude of the frogs vanished away; and both the land and the river returned to their former natures. 3.7. And when God had granted him that favor, he took the top of a stick that lay down at his feet, and divided it in the middle, and made the section lengthways. He then let it down into the well, and persuaded the Hebrews that God had hearkened to his prayers, and had promised to render the water such as they desired it to be, in case they would be subservient to him in what he should enjoin them to do, and this not after a remiss or negligent manner. 3.7. Make use of the method I suggest to you, as to human affairs; and take a review of the army, and appoint chosen rulers over tens of thousands, and then over thousands; then divide them into five hundreds, and again into hundreds, and into fifties; 4.53. And truly, any one would lament them, not only on account of this calamity that befell them, which yet deserves our commiseration, but also because their kindred were pleased with their sufferings; for they forgot the relation they bare to them, and at the sight of this sad accident approved of the judgment given against them; and because they looked upon the people about Dathan as pestilent men, they thought they perished as such, and did not grieve for them. 4.239. for it is proper for you who have had the experience of the afflictions in Egypt, and of those in the wilderness, to make provision for those that are in the like circumstances; and while you have now obtained plenty yourselves, through the mercy and providence of God, to distribute of the same plenty, by the like sympathy, to such as stand in need of it. 4.269. And if he that gave the pledge be rich, let the creditor retain it till what he lent be paid him again; but if he be poor, let him that takes it return it before the going down of the sun, especially if the pledge be a garment, that the debtor may have it for a covering in his sleep, God himself naturally showing mercy to the poor. 5.167. So the ambassadors lamented not only the disaster that had befallen the Benjamites, but themselves also, by this destruction of their kindred; and persuaded them to take it patiently; and to come and unite with them, and not, so far as in them lay, to give their suffrage to the utter destruction of the tribe of Benjamin; and said to them, “We give you leave to take the whole land of Benjamin to yourselves, and as much prey as you are able to carry away with you.” 5.187. And when he had built him a royal palace at Jericho, he omitted no method whereby he might distress them; and indeed he reduced them to poverty for eighteen years. But when God had once taken pity of the Israelites, on account of their afflictions, and was moved to compassion by their supplications put up to him, he freed them from the hard usage they had met with under the Moabites. This liberty he procured for them in the following manner;— 6.25. Hereupon Samuel bade them be of good cheer, and promised them that God would assist them; and taking a sucking lamb, he sacrificed it for the multitude, and besought God to hold his protecting hand over them when they should fight with the Philistines, and not to overlook them, nor suffer them to come under a second misfortune. Accordingly God hearkened to his prayers, and accepting their sacrifice with a gracious intention, and such as was disposed to assist them, he granted them victory and power over their enemies. 6.25. Now when Saul heard that David had been seen with a multitude about him, he fell into no small disturbance and trouble; but as he knew that David was a bold and courageous man, he suspected that somewhat extraordinary would appear from him, and that openly also, which would make him weep and put him into distress; 6.42. and to say briefly all at once, you, and all that is yours, will be servants to your king, and will become no way superior to his slaves; and when you suffer thus, you will thereby be put in mind of what I now say. And when you repent of what you have done, you will beseech God to have mercy upon you, and to grant you a quick deliverance from your kings; but he will not accept your prayers, but will neglect you, and permit you to suffer the punishment your evil conduct has deserved.” 7.4. He also produced demonstrations that the king was slain, which were the golden bracelets that had been on the king’s arms, and his crown, which he had taken away from Saul’s dead body, and had brought them to him. So David having no longer any room to call in question the truth of what he said, but seeing most evident marks that Saul was dead, he rent his garments, and continued all that day with his companions in weeping and lamentation. 7.4. for he took care not to appear to have had any hand in this murder, contrary to the assurances he had given and the oaths he had taken to Abner. However, he commanded all the people to weep and lament this man, and to honor his dead body with the usual solemnities; that is, by rending their garments, and putting on sackcloth, and that things should be the habit in which they should go before the bier; 10.26. Now when his enemies saw that Daniel had suffered nothing which was terrible, they would not own that he was preserved by God, and by his providence; but they said that the lions had been filled full with food, and on that account it was, as they supposed, that the lions would not touch Daniel, nor come to him; and this they alleged to the king. 10.26. o he was troubled at the thoughts of this his condition, and lamented himself, and entreated of God that he would prolong his life for a little while till he had some children, and not suffer him to depart this life before he was become a father. 10.78. But all the people mourned greatly for him, lamenting and grieving on his account many days; and Jeremiah the prophet composed an elegy to lament him, which is extant till this time also. 10.202. So when he had with them returned thanks to God, who had commiserated their youth, when it was day he came to Arioch, and desired him to bring him to the king, because he would discover to him that dream which he had seen the night before. 10.203. 4. When Daniel was come in to the king, he excused himself first, that he did not pretend to be wiser than the other Chaldeans and magicians, when, upon their entire inability to discover his dream, he was undertaking to inform him of it; for this was not by his own skill, or on account of his having better cultivated his understanding than the rest; but he said, “God hath had pity upon us, when we were in danger of death, and when I prayed for the life of myself, and of those of my own nation, hath made manifest to me both the dream, and the interpretation thereof; 10.242. and because he had quite forgotten how Nebuchadnezzar was removed to feed among wild beasts for his impieties, and did not recover his former life among men and his kingdom, but upon God’s mercy to him, after many supplications and prayers; who did thereupon praise God all the days of his life, as one of almighty power, and who takes care of mankind. [He also put him in mind] how he had greatly blasphemed against God, and had made use of his vessels amongst his concubines; 11.232. and bidding farewell to meat and drink, and all delicacies, for three days’ time; and she entreated God to have mercy upon her, and make her words appear persuasive to the king, and render her countece more beautiful than it was before


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
amram Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
banishment Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
cattle Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
chariot Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
cherubim Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
daniel Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
deborah Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 177
dream Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
elisha Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
entrance Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
esther Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
expulsion, paradise, from Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
god, as protector Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
gods power Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
hezekiah Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 176, 177, 268
hymn Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 176, 177
joshua Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 176, 177, 268
mercy Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
moses Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 177, 268
mourning Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
oppression Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
prayers, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
sacrifice Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
sacrifice and prayer Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
samuel Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
sarah Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
solomon Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
thanksgiving' Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 176
thanksgiving Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 268
virtue Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710
wisdom Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 710