Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.158


Μνημονεύει δὲ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ̔Αβράμου Βηρωσός, οὐκ ὀνομάζων, λέγων δ' οὕτως: “μετὰ δὲ τὸν κατακλυσμὸν δεκάτῃ γενεᾷ παρὰ Χαλδαίοις τις ἦν δίκαιος ἀνὴρ καὶ μέγας καὶ τὰ οὐράνια ἔμπειρος.”2. Berosus mentions our father Abram without naming him, when he says thus: “In the tenth generation after the Flood, there was among the Chaldeans a man righteous and great, and skillful in the celestial science.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

22 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 11.26-11.28, 15.5 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

11.26. וַיְחִי־תֶרַח שִׁבְעִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־אַבְרָם אֶת־נָחוֹר וְאֶת־הָרָן׃ 11.27. וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת תֶּרַח תֶּרַח הוֹלִיד אֶת־אַבְרָם אֶת־נָחוֹר וְאֶת־הָרָן וְהָרָן הוֹלִיד אֶת־לוֹט׃ 11.28. וַיָּמָת הָרָן עַל־פְּנֵי תֶּרַח אָבִיו בְּאֶרֶץ מוֹלַדְתּוֹ בְּאוּר כַּשְׂדִּים׃ 15.5. וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הַבֶּט־נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם־תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ׃ 11.26. And Terah lived seventy years, and begot Abram, Nahor, and Haran." 11.27. Now these are the generations of Terah. Terah begot Abram, Nahor, and Haran; and Haran begot Lot." 11.28. And Haran died in the presence of his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees." 15.5. And He brought him forth abroad, and said: ‘Look now toward heaven, and count the stars, if thou be able to count them’; and He said unto him: ‘So shall thy seed be.’"
2. Hebrew Bible, Psalms, 90 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3. Plato, Phaedrus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

246a. that that which moves itself is nothing else than the soul,—then the soul would necessarily be ungenerated and immortal. Concerning the immortality of the soul this is enough; but about its form we must speak in the following manner. To tell what it really is would be a matter for utterly superhuman and long discourse, but it is within human power to describe it briefly in a figure; let us therefore speak in that way. We will liken the soul to the composite nature of a pair of winged horses and a charioteer. Now the horses and charioteers of the gods are all good and
4. Philo of Alexandria, On The Life of Abraham, 70-71, 69 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

69. For the Chaldaeans were, above all nations, addicted to the study of astronomy, and attributed all events to the motions of the stars, by which they fancied that all the things in the world were regulated, and accordingly they magnified the visible essence by the powers which numbers and the analogies of numbers contain, taking no account of the invisible essence appreciable only by the intellect. But while they were busied in investigating the arrangement existing in them with reference to the periodical revolutions of the sun, and moon, and the other planets, and fixed-stars, and the changes of the seasons of the year, and the sympathy of the heavenly bodies with the things of the earth, they were led to imagine that the world itself was God, in their impious philosophy comparing the creature to the Creator.
5. Philo of Alexandria, On The Preliminary Studies, 81 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

81. Again, she gives Hagar to him, not the first moment that he arrives in the country of the Canaanites, but after he has abode there ten years. And what the meaning of this statement is we must investigate in no careless manner. Now, at the beginning of our existence, our soul dwelt among the passions alone as its fosterbrethren, griefs, pains, fears, desires, and pleasures, which reach it through the medium of the external senses, before reason was as yet able to see good and evil, and to distinguish accurately the points wherein these things differ from one another, but while it was still wavering and hesitating, and as it were closing its eyes in profound sleep;
6. Philo of Alexandria, On The Migration of Abraham, 222, 190 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

190. the evident proofs of which you will see even while involved in the corporeal cares perceptible by the outward senses, sometimes while in deep slumber (for then the mind, roaming abroad, and straying beyond the confines of the outward senses, and of all the other affections of the body, begins to associate with itself, looking on truth as at a mirror, and discarding all the imaginations which it has contracted from the outward senses, becomes inspired by the truest divination respecting the future, through the instrumentality of dreams), and at other times in your waking moments.
7. Philo of Alexandria, On The Creation of The World, 46 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

46. Let them run over in their minds the first creation of the universe, when, before the sun or the moon existed, the earth brought forth all kinds of plants and all kinds of fruits: and seeing this in their minds let them hope that it will again also bring forth such, according to the appointment of the Father, when it shall seem good to him, without his having need of the aid of any of the sons of men beneath the heavens, to whom he has given powers, though not absolute ones." For as a charioteer holding the reigns or a helmsman with his hand upon the rudder, he guides everything as he pleases, in accordance with law and justice, needing no one else as his assistant; for all things are possible to God. XV.
8. Philo of Alexandria, On Curses, 38, 41-42, 37 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

37. What is it then that the gravest philosophers, who have talked in the most grandiloquent manner about divine law and the honour due to God, have determined both to say and to allow to be said, If ye have in ye a mind which is equal to God, which regulating by its own power all the good and bad things which exist among men, occasionally mingles both in certain persons, and sometimes distributes both good and bad to some in an unalloyed state;
9. Philo of Alexandria, On The Sacrifices of Cain And Abel, 78, 69 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

69. But Pharaoh, the squanderer of all things, not being able himself to receive the conception of virtues unconnected with time, inasmuch as he was mutilated as to the eyes of his soul, by which alone incorporeal natures are comprehended, would not endure to be benefited by virtues unconnected with time; but being weighed down by soulless opinions, I mean here by the frogs, animals which utter a sound and noise wholly void and destitute of reality, when Moses says, "appoint a time to me when I may pray for you and for your servants that God will make the frogs to Disappear," though he ought, as he was in very imminent necessity, to have said, Pray this moment, nevertheless postponed it, saying, "Pray to-morrow," in order that he might in every case preserve the folly of his impiety.
10. Philo of Alexandria, On Dreams, 1.80, 1.165 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.80. which, after it has arisen, arouses as if from sleep the senses of seeing, and of hearing, and also of taste, and of touch, and of smell, and sends to sleep the intellectual qualities of prudence, and justice, and knowledge, and wisdom, which were all awake. 1.165. It is becoming then for you to act thus; but as for ye, O souls, who have once tasted of divine love, as if you had even awakened from deep sleep, dissipate the mist that is before you; and hasten forward to that beautiful spectacle, putting aside slow and hesitating fear, in order to comprehend all the beautiful sounds and sights which the president of the games has prepared for your advantage. XXVII.
11. Philo of Alexandria, On The Virtues, 212 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

212. The most ancient person of the Jewish nation was a Chaldaean by birth, born of a father who was very skilful in astronomy, and famous among those men who pass their lives in the study of mathematics, who look upon the stars as gods, and worship the whole heaven and the whole world; thinking, that from them do all good and all evil proceed, to every individual among men; as they do not conceive that there is any cause whatever, except such as are included among the objects of the outward senses.
12. Philo of Alexandria, Allegorical Interpretation, 3.223-3.224 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

13. Philo of Alexandria, That The Worse Attacks The Better, 22 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

22. But some say that the proper name of the man who found him wandering in the plain is not mentioned, and they themselves are in some degree mistaken here, because they are unable clearly to discover the true way of this business, for if they had not been mutilated as to the eye of the soul, they would have known that of one who is truly a man, the most proper, and appropriate, and felicitous name is this very name of man, being the most appropriate appelation of a well regulated and rational mind.
14. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.39, 1.58, 1.60-1.61, 1.69-1.70, 1.72-1.75, 1.77, 1.82-1.83, 1.85, 1.95-1.98, 1.104-1.107, 1.109, 1.120-1.148, 1.154-1.156, 1.159, 14.487-14.491 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.39. Euphrates also, as well as Tigris, goes down into the Red Sea. Now the name Euphrates, or Phrath, denotes either a dispersion, or a flower: by Tigris, or Diglath, is signified what is swift, with narrowness; and Geon runs through Egypt, and denotes what arises from the east, which the Greeks call Nile. 1.58. God therefore did not inflict the punishment [of death] upon him, on account of his offering sacrifice, and thereby making supplication to him not to be extreme in his wrath to him; but he made him accursed, and threatened his posterity in the seventh generation. He also cast him, together with his wife, out of that land. 1.61. He augmented his household substance with much wealth, by rapine and violence; he excited his acquaintance to procure pleasures and spoils by robbery, and became a great leader of men into wicked courses. He also introduced a change in that way of simplicity wherein men lived before; and was the author of measures and weights. And whereas they lived innocently and generously while they knew nothing of such arts, he changed the world into cunning craftiness. 1.69. All these proved to be of good dispositions. They also inhabited the same country without dissensions, and in a happy condition, without any misfortunes falling upon them, till they died. They also were the inventors of that peculiar sort of wisdom which is concerned with the heavenly bodies, and their order. 1.72. 1. Now this posterity of Seth continued to esteem God as the Lord of the universe, and to have an entire regard to virtue, for seven generations; but in process of time they were perverted, and forsook the practices of their forefathers; and did neither pay those honors to God which were appointed them, nor had they any concern to do justice towards men. But for what degree of zeal they had formerly shown for virtue, they now showed by their actions a double degree of wickedness, whereby they made God to be their enemy. 1.73. For many angels of God accompanied with women, and begat sons that proved unjust, and despisers of all that was good, on account of the confidence they had in their own strength; for the tradition is, that these men did what resembled the acts of those whom the Grecians call giants. 1.74. But Noah was very uneasy at what they did; and being displeased at their conduct, persuaded them to change their dispositions and their acts for the better: but seeing they did not yield to him, but were slaves to their wicked pleasures, he was afraid they would kill him, together with his wife and children, and those they had married; so he departed out of that land. 1.75. 2. Now God loved this man for his righteousness: yet he not only condemned those other men for their wickedness, but determined to destroy the whole race of mankind, and to make another race that should be pure from wickedness; and cutting short their lives, and making their years not so many as they formerly lived, but one hundred and twenty only, he turned the dry land into sea; 1.77. That he should make an ark of four stories high, three hundred cubits long, fifty cubits broad, and thirty cubits high. Accordingly he entered into that ark, and his wife, and sons, and their wives, and put into it not only other provisions, to support their wants there, but also sent in with the rest all sorts of living creatures, the male and his female, for the preservation of their kinds; and others of them by sevens. 1.82. and this was two thousand six hundred and fifty-six [one thousand six hundred and fifty-six] years from Adam, the first man; and the time is written down in our sacred books, those who then lived having noted down, with great accuracy, both the births and deaths of illustrious men. 1.83. 4. For indeed Seth was born when Adam was in his two hundred and thirtieth year, who lived nine hundred and thirty years. Seth begat Enos in his two hundred and fifth year; who, when he had lived nine hundred and twelve years, delivered the government to Cai his son, whom he had in his hundred and ninetieth year. He lived nine hundred and five years. 1.85. He lived nine hundred and sixty-two years; and then his son Enoch succeeded him, who was born when his father was one hundred and sixty-two years old. Now he, when he had lived three hundred and sixty-five years, departed and went to God; whence it is that they have not written down his death. 1.95. “There is a great mountain in Armenia, over Minyas, called Baris, upon which it is reported that many who fled at the time of the Deluge were saved; and that one who was carried in an ark came on shore upon the top of it; and that the remains of the timber were a great while preserved. This might be the man about whom Moses the legislator of the Jews wrote.” 1.96. 7. But as for Noah, he was afraid, since God had determined to destroy mankind, lest he should drown the earth every year; so he offered burnt-offerings, and besought God that nature might hereafter go on in its former orderly course, and that he would not bring on so great a judgment any more, by which the whole race of creatures might be in danger of destruction: but that, having now punished the wicked, he would of his goodness spare the remainder, and such as he had hitherto judged fit to be delivered from so severe a calamity; 1.97. for that otherwise these last must be more miserable than the first, and that they must be condemned to a worse condition than the others, unless they be suffered to escape entirely; that is, if they be reserved for another deluge; while they must be afflicted with the terror and sight of the first deluge, and must also be destroyed by a second. 1.98. He also entreated God to accept of his sacrifice, and to grant that the earth might never again undergo the like effects of ‘his wrath; that men might be permitted to go on cheerfully in cultivating the same; to build cities, and live happily in them; and that they might not be deprived of any of those good things which they enjoyed before the Flood; but might attain to the like length of days, and old age, which the ancient people had arrived at before. 1.104. 9. Now when Noah had lived three hundred and fifty years after the Flood, and that all that time happily, he died, having lived the number of nine hundred and fifty years. 1.105. But let no one, upon comparing the lives of the ancients with our lives, and with the few years which we now live, think that what we have said of them is false; or make the shortness of our lives at present an argument, that neither did they attain to so long a duration of life 1.106. for those ancients were beloved of God, and [lately] made by God himself; and because their food was then fitter for the prolongation of life, might well live so great a number of years: and besides, God afforded them a longer time of life on account of their virtue, and the good use they made of it in astronomical and geometrical discoveries, which would not have afforded the time of foretelling [the periods of the stars] unless they had lived six hundred years; for the great year is completed in that interval. 1.107. Now I have for witnesses to what I have said, all those that have written Antiquities, both among the Greeks and barbarians; for even Manetho, who wrote the Egyptian History, and Berosus, who collected the Chaldean Monuments, and Mochus, and Hestieus, and, besides these, Hieronymus the Egyptian, and those who composed the Phoenician History, agree to what I here say: 1.109. 1. Now the sons of Noah were three,—Shem, Japhet, and Ham, born one hundred years before the Deluge. These first of all descended from the mountains into the plains, and fixed their habitation there; and persuaded others who were greatly afraid of the lower grounds on account of the flood, and so were very loath to come down from the higher places, to venture to follow their examples. 1.121. and some of those nations do still retain the denominations which were given them by their first founders; but some have lost them also, and some have only admitted certain changes in them, that they might be the more intelligible to the inhabitants. And they were the Greeks who became the authors of such mutations. For when in after-ages they grew potent, they claimed to themselves the glory of antiquity; giving names to the nations that sounded well [in Greek] that they might be better understood among themselves; and setting agreeable forms of government over them, as if they were a people derived from themselves. 1.122. 1. Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tanais, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names. 1.123. For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians. 1.124. Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. Thobel founded the Thobelites, who are now called Iberes; 1.125. and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians. There is also a mark of their ancient denomination still to be shown; for there is even now among them a city called Mazaca, which may inform those that are able to understand, that so was the entire nation once called. Thiras also called those whom he ruled over Thirasians; but the Greeks changed the name into Thracians. 1.126. And so many were the countries that had the children of Japhet for their inhabitants. of the three sons of Gomer, Aschanax founded the Aschanaxians, who are now called by the Greeks Rheginians. So did Riphath found the Ripheans, now called Paphlagonians; and Thrugramma the Thrugrammeans, who, as the Greeks resolved, were named Phrygians. 1.127. of the three sons of Javan also, the son of Japhet, Elisa gave name to the Eliseans, who were his subjects; they are now the Aeolians. Tharsus to the Tharsians, for so was Cilicia of old called; the sign of which is this, that the noblest city they have, and a metropolis also, is Tarsus, the tau being by change put for the theta. 1.128. Cethimus possessed the island Cethima: it is now called Cyprus; and from that it is that all islands, and the greatest part of the sea-coasts, are named Cethim by the Hebrews: and one city there is in Cyprus that has been able to preserve its denomination; it has been called Citius by those who use the language of the Greeks, and has not, by the use of that dialect, escaped the name of Cethim. And so many nations have the children and grandchildren of Japhet possessed. 1.129. Now when I have premised somewhat, which perhaps the Greeks do not know, I will return and explain what I have omitted; for such names are pronounced here after the manner of the Greeks, to please my readers; for our own country language does not so pronounce them: but the names in all cases are of one and the same ending; for the name we here pronounce Noeas, is there Noah, and in every case retains the same termination. 1.131. For of the four sons of Ham, time has not at all hurt the name of Chus; for the Ethiopians, over whom he reigned, are even at this day, both by themselves and by all men in Asia, called Chusites. 1.132. The memory also of the Mesraites is preserved in their name; for all we who inhabit this country [of Judea] called Egypt Mestre, and the Egyptians Mestreans. Phut also was the founder of Libya, and called the inhabitants Phutites, from himself: 1.133. there is also a river in the country of Moors which bears that name; whence it is that we may see the greatest part of the Grecian historiographers mention that river and the adjoining country by the appellation of Phut: but the name it has now has been by change given it from one of the sons of Mesraim, who was called Lybyos. We will inform you presently what has been the occasion why it has been called Africa also. 1.134. Canaan, the fourth son of Ham, inhabited the country now called Judea, and called it from his own name Canaan. The children of these [four] were these: Sabas, who founded the Sabeans; Evilas, who founded the Evileans, who are called Getuli; Sabathes founded the Sabathens, they are now called by the Greeks Astaborans; 1.135. Sabactas settled the Sabactens; and Ragmus the Ragmeans; and he had two sons, the one of whom, Judadas, settled the Judadeans, a nation of the western Ethiopians, and left them his name; as did Sabas to the Sabeans: but Nimrod, the son of Chus, staid and tyrannized at Babylon, as we have already informed you. 1.136. Now all the children of Mesraim, being eight in number, possessed the country from Gaza to Egypt, though it retained the name of one only, the Philistim; for the Greeks call part of that country Palestine. 1.137. As for the rest, Ludieim, and Enemim, and Labim, who alone inhabited in Libya, and called the country from himself, Nedim, and Phethrosim, and Chesloim, and Cephthorim, we know nothing of them besides their names; for the Ethiopic war which we shall describe hereafter, was the cause that those cities were overthrown. 1.138. The sons of Canaan were these: Sidonius, who also built a city of the same name; it is called by the Greeks Sidon Amathus inhabited in Amathine, which is even now called Amathe by the inhabitants, although the Macedonians named it Epiphania, from one of his posterity: Arudeus possessed the island Aradus: Arucas possessed Arce, which is in Libanus. 1.139. But for the seven others, [Eueus,] Chetteus, Jebuseus, Amorreus, Gergesus, Eudeus, Sineus, Samareus, we have nothing in the sacred books but their names, for the Hebrews overthrew their cities; and their calamities came upon them on the occasion following. 1.141. and, being drunk, he fell asleep, and lay naked in an unseemly manner. When his youngest son saw this, he came laughing, and showed him to his brethren; but they covered their father’s nakedness. 1.142. And when Noah was made sensible of what had been done, he prayed for prosperity to his other sons; but for Ham, he did not curse him, by reason of his nearness in blood, but cursed his prosperity: and when the rest of them escaped that curse, God inflicted it on the children of Canaan. But as to these matters, we shall speak more hereafter. 1.143. 4. Shem, the third son of Noah, had five sons, who inhabited the land that began at Euphrates, and reached to the Indian Ocean. For Elam left behind him the Elamites, the ancestors of the Persians. Ashur lived at the city Nineve; and named his subjects Assyrians, who became the most fortunate nation, beyond others. 1.144. Arphaxad named the Arphaxadites, who are now called Chaldeans. Aram had the Aramites, which the Greeks called Syrians; as Laud founded the Laudites, which are now called Lydians. 1.145. of the four sons of Aram, Uz founded Trachonitis and Damascus: this country lies between Palestine and Celesyria. Ul founded Armenia; and Gather the Bactrians; and Mesa the Mesaneans; it is now called Charax Spasini. 1.146. Sala was the son of Arphaxad; and his son was Heber, from whom they originally called the Jews Hebrews. Heber begat Joetan and Phaleg: he was called Phaleg, because he was born at the dispersion of the nations to their several countries; for Phaleg among the Hebrews signifies division. 1.147. Now Joctan, one of the sons of Heber, had these sons, Elmodad, Saleph, Asermoth, Jera, Adoram, Aizel, Decla, Ebal, Abimael, Sabeus, Ophir, Euilat, and Jobab. These inhabited from Cophen, an Indian river, and in part of Asia adjoining to it. And this shall suffice concerning the sons of Shem. 1.148. 5. I will now treat of the Hebrews. The son of Phaleg, whose father Was Heber, was Ragau; whose son was Serug, to whom was born Nahor; his son was Terah, who was the father of Abraham, who accordingly was the tenth from Noah, and was born in the two hundred and ninety-second year after the deluge; 1.154. 1. Now Abram, having no son of his own, adopted Lot, his brother Haran’s son, and his wife Sarai’s brother; and he left the land of Chaldea when he was seventy-five years old, and at the command of God went into Canaan, and therein he dwelt himself, and left it to his posterity. He was a person of great sagacity, both for understanding all things and persuading his hearers, and not mistaken in his opinions; 1.155. for which reason he began to have higher notions of virtue than others had, and he determined to renew and to change the opinion all men happened then to have concerning God; for he was the first that ventured to publish this notion, That there was but one God, the Creator of the universe; and that, as to other [gods], if they contributed any thing to the happiness of men, that each of them afforded it only according to his appointment, and not by their own power. 1.156. This his opinion was derived from the irregular phenomena that were visible both at land and sea, as well as those that happen to the sun, and moon, and all the heavenly bodies, thus:—“If [said he] these bodies had power of their own, they would certainly take care of their own regular motions; but since they do not preserve such regularity, they make it plain, that in so far as they co-operate to our advantage, they do it not of their own abilities, but as they are subservient to Him that commands them, to whom alone we ought justly to offer our honor and thanksgiving.” 1.159. But Hecatseus does more than barely mention him; for he composed, and left behind him, a book concerning him. And Nicolaus of Damascus, in the fourth book of his History, says thus: “Abram reigned at Damascus, being a foreigner, who came with an army out of the land above Babylon, called the land of the Chaldeans: 14.487. 4. This destruction befell the city of Jerusalem when Marcus Agrippa and Caninius Gallus were consuls of Rome on the hundred eighty and fifth olympiad, on the third month, on the solemnity of the fast, as if a periodical revolution of calamities had returned since that which befell the Jews under Pompey; 14.488. for the Jews were taken by him on the same day, and this was after twenty-seven years’ time. So when Sosius had dedicated a crown of gold to God, he marched away from Jerusalem, and carried Antigonus with him in bonds to Antony; 14.489. but Herod was afraid lest Antigonus should be kept in prison [only] by Antony, and that when he was carried to Rome by him, he might get his cause to be heard by the senate, and might demonstrate, as he was himself of the royal blood, and Herod but a private man, that therefore it belonged to his sons however to have the kingdom, on account of the family they were of 14.491. but these men lost the government by their dissensions one with another, and it came to Herod, the son of Antipater, who was of no more than a vulgar family, and of no eminent extraction, but one that was subject to other kings. And this is what history tells us was the end of the Asamonean family.
15. Josephus Flavius, Against Apion, 1.183 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.183. Now Clearchus said this by way of digression, for his main design was of another nature; but for Hecateus of Abdera, who was both a philosopher and one very useful in an active life, he was contemporary with king Alexander in his youth, and afterward was with Ptolemy, the son of Lagus: he did not write about the Jewish affairs by the by only, but composed an entire book concerning the Jews themselves; out of which book I am willing to run over a few things, of which I have been treating, by way of epitome.
16. Anon., Genesis Rabba, 39.1, 44.12 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

39.1. וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וגו' (בראשית יב, א), רַבִּי יִצְחָק פָּתַח (תהלים מה, יא): שִׁמְעִי בַת וּרְאִי וְהַטִּי אָזְנֵךְ וְשִׁכְחִי עַמֵּךְ וּבֵית אָבִיךְ, אָמַר רַבִּי יִצְחָק מָשָׁל לְאֶחָד שֶׁהָיָה עוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וְרָאָה בִּירָה אַחַת דּוֹלֶקֶת, אָמַר תֹּאמַר שֶׁהַבִּירָה הַזּוֹ בְּלֹא מַנְהִיג, הֵצִיץ עָלָיו בַּעַל הַבִּירָה, אָמַר לוֹ אֲנִי הוּא בַּעַל הַבִּירָה. כָּךְ לְפִי שֶׁהָיָה אָבִינוּ אַבְרָהָם אוֹמֵר תֹּאמַר שֶׁהָעוֹלָם הַזֶּה בְּלֹא מַנְהִיג, הֵצִיץ עָלָיו הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאָמַר לוֹ אֲנִי הוּא בַּעַל הָעוֹלָם. (תהלים מה, יב): וְיִתְאָו הַמֶּלֶךְ יָפְיֵךְ כִּי הוּא אֲדֹנַיִךְ. וְיִתְאָו הַמֶּלֶךְ יָפְיֵךְ, לְיַפּוֹתֵךְ בָּעוֹלָם, (תהלים מה, יב): וְהִשְׁתַּחֲוִי לוֹ, הֱוֵי וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם. 39.1. רַבִּי בֶּרֶכְיָה בְּשֵׁם רַבִּי נְחֶמְיָה אָמַר לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה עוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וְנָפְלָה מַרְגָּלִית מֵעַל רֹאשׁוֹ, עָמַד הַמֶּלֶךְ וְהֶעֱמִיד פַּמַּלְיָא שֶׁלּוֹ שָׁם וְעָשָׂה צִבּוּרִים וְהֵבִיא מִכְבָּרוֹת וְכָבַר אֶת הָרִאשׁוֹנָה וְלֹא מָצָא, הַשֵּׁנִי וְלֹא מָצָא, וּבַשְּׁלִישִׁית מְצָאָהּ, אָמְרוּ מָצָא הַמֶּלֶךְ מַרְגָּלִית שֶׁלּוֹ. כָּךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מַה צֹּרֶךְ הָיָה לִי לְיַחֵס שֵׁם, אַרְפַּכְשַׁד, שֶׁלַח, עֵבֶר, פֶּלֶג, רְעוּ, שְׂרוּג, נָחוֹר, תֶּרַח, אֶלָּא בִּשְׁבִילָךְ, (נחמיה ט, ח): וּמָצָאתָ אֶת לְבָבוֹ נֶאֱמָן לְפָנֶיךָ. כָּךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְדָוִד, מַה צֹּרֶךְ הָיָה לִי לְיַחֵס פֶּרֶץ, חֶצְרוֹן, רָם, עַמִּינָדָב, נַחְשׁוֹן, שַׂלְמוֹן, בֹּעַז, עוֹבֵד, יִשַּׁי, דָּוִד, לֹא בִּשְׁבִילָךְ, (תהלים פט, כא): מָצָאתִי דָּוִד עַבְדִּי בְּשֶׁמֶן קָדְשִׁי מְשַׁחְתִּיו. 44.12. וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה (בראשית טו, ה), רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּסִכְנִין בְּשֵׁם רַבִּי לֵוִי וְכִי מִחוּץ לָעוֹלָם הוֹצִיאוֹ, שֶׁאָמַר הַכָּתוּב: וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה, אֶלָּא אַחְוֵי לֵיהּ שׁוֹקְקֵי שְׁמַיָא, הֵיךְ מָה דְאַתְּ אָמַר (משלי ח, כו): עַד לֹא עָשָׂה אֶרֶץ וְחוּצוֹת, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּשֵׁם רַבִּי יוֹחָנָן הֶעֱלָה אוֹתוֹ לְמַעְלָה מִכִּפַּת הַרָקִיעַ, הוּא דְּאָמַר לֵיהּ (בראשית טו, ה): הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה, אֵין הַבָּטָה אֶלָּא מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה. רַבָּנָן אָמְרֵי נָבִיא אַתְּ וְאֵין אַתְּ אַסְטְרוֹלוֹגוֹס, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית כ, יז): וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ כִּי נָבִיא הוּא. בִּימֵי יִרְמְיָהוּ בִּקְּשׁוּ יִשְׂרָאֵל לָבוֹא לִידֵי מִדָּה זוֹ, וְלֹא הִנִּיחַ לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (ירמיה י, ב): כֹּה אָמַר ה' אֶל דֶּרֶךְ הַגּוֹיִם אַל תִּלְמָדוּ וּמֵאֹתוֹת הַשָּׁמַיִם אַל תֵּחָתּוּ וגו', כְּבָר אַבְרָהָם אֲבִיכֶם בִּקֵּשׁ לָבוֹא לִידֵי מִדָּה זוֹ וְלֹא הִנַּחְתִּי אוֹתוֹ. וְאָמַר רַבִּי לֵוִי עַד דְּסַנְדְּלָא בְּרַגְלִיךְ דְּרִיס כּוּבָא, וְכָל מִי שֶׁהוּא נָתוּן לְמַטָּה מֵהֶם הוּא מִתְיָרֵא מֵהֶם, אֲבָל אַתְּ שֶׁאַתְּ נָתוּן לְמַעְלָה מֵהֶם דָּיְישֵׁם. רַבִּי יוּדָן בְּשֵׁם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר שְׁלשָׁה דְבָרִים מְבַטְּלִים גְּזֵרוֹת רָעוֹת, וְאֵלּוּ הֵם, תְּפִלָּה וּצְדָקָה וּתְשׁוּבָה, וּשְׁלָשְׁתָּן נֶאֶמְרוּ בְּפָסוּק אֶחָד, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (דברי הימים ב ז, יד): וְיִכָּנְעוּ עַמִּי אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמִי עֲלֵיהֶם וְיִתְפַּלְּלוּ, זוֹ תְּפִלָּה. (דברי הימים ב ז, יד): וִיבַקְּשׁוּ פָנַי, הֲרֵי צְדָקָה, כְּמָא דְאַתְּ אָמַר (תהלים יז, טו): אֲנִי בְּצֶדֶק אֶחֱזֶה פָנֶיךָ. (דברי הימים ב ז, יד): וְיָשֻׁבוּ מִדַּרְכֵיהֶם הָרָעִים, זוֹ תְּשׁוּבָה, וְאַחַר כָּךְ (דברי הימים ב ז, יד) וְאֶסְלַח לְחַטָּאתָם וְאֶרְפָּא אֶת אַרְצָם. רַבִּי הוּנָא בַּר רַב יוֹסֵף אָמַר אַף שִׁנּוּי שֵׁם וּמַעֲשֶׂה טוֹב, שִׁנּוּי הַשֵּׁם, מֵאַבְרָהָם (בראשית יז, ה): וְלֹא יִקָּרֵא עוֹד אֶת שִׁמְךָ אַבְרָם. מַעֲשֶׂה טוֹב, מֵאַנְשֵׁי נִינְוֵה, שֶׁנֶּאֱמַר (יונה ג, י): וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת מַעֲשֵׂיהֶם כִּי שָׁבוּ וגו'. וְיֵשׁ אוֹמְרִים אַף שִׁנּוּי מָקוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יב, א): וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ. רַבִּי מוּנָא אָמַר אַף הַתַּעֲנִית, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כ, ב): יַעַנְךָ ה' בְּיוֹם צָרָה וגו'. רָבָא בַּר מַחְסֵיָא וְרַבִּי חָמָא בֶּן גּוּרְיוֹן בְּשֵׁם רַב אָמַר יָפָה תַּעֲנִית לַחֲלוֹם כָּאֵשׁ בִּנְעֹרֶת. אָמַר רַב יוֹסֵף וּבוֹ בַּיּוֹם, וַאֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת. 39.1. (1) YHVH said to Abram, \"Go you forth from your land…\" … Rabbi Yitzchak said: this may be compared to a man who was traveling from place to place when he saw a bira doleket/castle aglow/lit up (full of light/in flames). He said, \"Is it possible that this castle lacks a person to look after it? The owner of the building looked out and said, “I am the owner of the castle.” Similarly, because Abraham our father said, “Is it possible that this castle has no guide, no one to look after it?,\" the Holy Blessed One looked out and said to him, “I am the Master of the Universe.” … Hence, God said to Avraham, Lech Lecha.
17. Babylonian Talmud, Bava Batra, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

16b. ללדת עולה לראש ההר כדי שיפול ממנה וימות ואני מזמין לה נשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה ואלמלי מקדים רגע אחד או מתאחר רגע אחד מיד מת בין רגע לרגע לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי,(איוב לט, א) חולל אילות תשמור אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד מיד מתה בין רגע לרגע לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי,(איוב לד, לה) [איוב] לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל (וכתיב (איוב מב, ז) כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב) אמר רבא מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו,(איוב ב, יא) וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקומו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו מאי ויועדו יחדו אמר רב יהודה אמר רב מלמד שנכנסו כולן בשער אחד ותנא בין כל אחד ואחד שלש מאות פרסי,מנא הוו ידעי איכא דאמרי כלילא הוה להו ואיכא דאמרי אילני הוה להו וכיון דכמשי הוו ידעי אמר רבא היינו דאמרי אינשי או חברא כחברי דאיוב או מיתותא,(בראשית ו, א) ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם רבי יוחנן אמר רביה באה לעולם ריש לקיש אמר מריבה באה לעולם אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן לדידך דאמרת רבייה באה לעולם מפני מה לא נכפלו בנותיו של איוב,אמר לו נהי דלא נכפלו בשמות אבל נכפלו ביופי דכתיב (איוב מב, יג) ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך,ימימה שהיתה דומה ליום קציעה שהיה ריחה נודף כקציעה קרן הפוך אמרי דבי רבי שילא שדומה לקרנא דקרש מחייכו עלה במערבא קרנא דקרש לקותא היא אלא אמר רב חסדא ככורכמא דרישקא במיניה שנאמר (ירמיהו ד, ל) כי תקרעי בפוך,רבי שמעון ברבי איתילידא ליה ברתא הוה קא חלש דעתיה אמר ליה אבוה רביה באה לעולם אמר ליה בר קפרא תנחומין של הבל ניחמך אבוך [דתניא] אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אלא אשרי למי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי אשרי מי שאומנותו בוסמי אוי למי שאומנותו בורסי,כתנאי (בראשית כד, א) וה' ברך את אברהם בכל מאי בכל רבי מאיר אומר שלא היתה לו בת רבי יהודה אומר שהיתה לו בת אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה רבי אלעזר המודעי אומר איצטגנינות היתה בלבו של אברהם אבינו שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו רבי שמעון בן יוחי אומר אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה אמר אביי היינו דאמרי אינשי אידלי יומא אידלי קצירא,דבר אחר שלא מרד עשו בימיו דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו שלא מרד עשו בימיו מנלן דכתיב (בראשית כה, כט) ויבא עשו מן השדה והוא עיף ותנא אותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו,[ומ"ש של עדשים] אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי מה עדשה זו אין לה פה אף אבל אין לו פה דבר אחר מה עדשה זו מגולגלת אף אבילות מגלגלת ומחזרת על באי העולם מאי בינייהו איכא בינייהו לנחומי בביעי,אמר רבי יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום בא על נערה מאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט את הבכורה,בא על נערה מאורסה כתיב הכא (בראשית כה, כט) ויבא עשו מן השדה וכתיב התם (דברים כב, כז) כי בשדה מצאה הרג את הנפש כתיב הכא עיף וכתיב התם (ירמיהו ד, לא) אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים וכפר בעיקר כתיב הכא (בראשית כה, לב) למה זה לי וכתיב התם (שמות טו, ב) זה אלי ואנוהו וכפר בתחיית המתים דכתיב (בראשית כה, לב) הנה אנכי הולך למות ושט את הבכורה דכתיב (בראשית כה, לד) ויבז עשו את הבכורה,ושעשה ישמעאל תשובה בימיו מנלן כי הא דרבינא ורב חמא בר בוזי הוו יתבי קמיה דרבא וקא מנמנם רבא א"ל רבינא לרב חמא בר בוזי ודאי דאמריתו כל מיתה שיש בה גויעה זו היא מיתתן של צדיקים אמר ליה אין והא דור המבול אמר ליה אנן גויעה ואסיפה קאמרינן,והא ישמעאל דכתיב ביה גויעה ואסיפה אדהכי איתער בהו רבא אמר להו דרדקי הכי א"ר יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנאמר (בראשית כה, ט) ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו,ודילמא דרך חכמתן קא חשיב להו אלא מעתה (בראשית לה, כט) ויקברו אותו עשו ויעקב בניו מאי טעמא לא חשיב להו דרך חכמתן אלא מדאקדמיה אדבורי אדבריה ומדאדבריה שמע מינה תשובה עבד בימיו,תנו רבנן שלשה הטעימן הקב"ה בעולם הזה 16b. bto give birth she ascends to the top of a mountain so thatthe kid bshould fall down from her and die. And I summon her an eagle that receives it with his wings and places it before her; and ifthe eagle breachedher bone moment early or was one moment late,the kid bwould immediately die.Now, if bI do not confuse one moment with another moment, would I confuse iIyovwith ioyev /i? /b,Similarly: b“Can you mark when the hinds do calve?”(Job 39:1). bThe womb of this hind is narrow,which makes for a difficult delivery. bWhen she squats to give birth, I summon her a snake [ iderakon /i] that bites her at the opening of the womb, whichthen bbecomes loose, and she gives birth, and ifthe snake breachedher bone moment early or was one moment late, she would immediately die.Now, if I bdo not confuse one moment with another moment, would I confuse iIyovwith ioyev /i? /b,The Gemara comments: On the one hand, the text states: b“Job has spoken without knowledge, and his words were without wisdom”(Job 34:35). bButon the other hand, bit is writtenwith regard to Job’s friends: b“You have not spoken of Me the thing that is right, like my servant Job”(Job 42:8). bRava said: From hereit may be inferred bthat a person is not held responsiblefor what he says bwhen he is in distress.Although Job uttered certain words that were wrong and inappropriate, he was not punished for them because he said them at a time of pain and hardship.,The verse states: b“And Job’s three friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place, Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite; for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him”(Job 2:11). bWhatdoes b“they had made an appointment together”mean? bRav Yehuda saysthat bRav says: Thisphrase bteaches that they all enteredthrough bone gateat the same time. bAnda Sage btaughtin a ibaraita /i: There were bthree hundred parasangs between each and every oneof them, i.e., each one lived three hundred parasangs away from the other.,The Gemara asks: bHow did theyall bknowat the same time what had happened to Job so that the three of them came together? bThere arethose bwho saythat btheyeach bhad a crownwhich displayed certain signs when something happened to one of the others. bAnd there arethose bwho say theyeach bhad trees and whenthe trees bwithered they knewthat sorrow had visited one of them. bRava saidthat bthiscloseness between Job and his friends explains the adage bthat people say: Either a friend like the friends of Job or death.If a person lacks close friends, he is better off dead.,The Gemara cites another place where Job is mentioned. b“And it came to pass, when men began to multiply [ ilarov /i] on the face of the earth, and daughters were born to them”(Genesis 6:1). bRabbi Yoḥa says: iLarovmeans that bpropagation [ ireviyya /i] came to the worldthrough these daughters. bReish Lakish says: Strife [ imeriva /i] came to the world.Once daughters were born, the men began to fight among themselves over them. bReish Lakish said to Rabbi Yoḥa: According to you who saythat due to the daughters bpropagation came to the world, for whatreason bwerethe number of bJob’s daughters not doubled,when at the end of the story God doubled everything that Job had lost (see Job 1:3, 42:12)?,Rabbi Yoḥa bsaid to him: Granted,the numbers of Job’s daughters bwere not doubled in name,meaning they did not become twice as many, bbut they were doubled in beauty, as it is written: “He had also seven sons and three daughters. And he called the name of the first Jemimah, and the name of the second was Keziah, and the name of the third one was Keren-happuch”(Job 42:13–14). All three names relate to the daughters’ beauty., bJemimah [ iYemima /i];in her beauty bshe was similar to the day [ iyom /i]. Keziah; her scent wafted likethe bcassia [ iketzia /i]tree. bKeren-happuch; in the school of Rav Sheila they say: She was similar to the horn [ ikeren /i] of a ikeresh /i,an animal whose horns are particularly beautiful. bThey laughed at this in the West,Eretz Yisrael, since it is considered ba blemishwhen a person resembles bthe horn of a ikeresh /i. Rather, Rav Ḥisda said:She was blike garden saffron [ ikekurkema derishka /i],which is the best bof its kind. iKerenrefers to a garden, and ipukhmeans ornament, bas it is stated: “Though you enlargeyour eyes bwith paint [ ipukh /i],you beautify yourself in vain” (Jeremiah 4:30).,It is reported that ba daughter was born to Rabbi Shimon, son of RabbiYehuda HaNasi, and bhe was upsetthat he did not have a son. bHis father said to him: Propagation has come to the worldthrough the birth of a daughter. bBar Kappara said toRabbi Shimon: bYour father has consoled you with meaningless consolation, as it is taughtin a ibaraita /i: bThe world cannot endure without males and females,as both are needed for the perpetuation of humanity. bBut fortunate is he whose children are males and woe to him whose children are females.Similarly, bthe world cannot endure without either a spice dealerwhose wares are sweet-smelling, bor a tanner [ ibursi /i],who is engaged in a foul-smelling occupation. bFortunate is he whose occupation is a spice seller,and bwoe to him whose occupation is a tanner. /b,The Gemara comments that this disagreement is bparallel toa dispute between itanna’im /i:The Torah states: b“And the Lord blessed Abraham with everything [ ibakkol /i]”(Genesis 24:1), and the Sages disagree about bwhat ibakkol /imeans. bRabbi Meir says:The blessing is bthat he did not have a daughter. Rabbi Yehuda says:On the contrary, the blessing was bthat he had a daughter. Others say: Abraham had a daughter and her name was Bakkol. Rabbi Elazar HaModa’i says: Abraham our forefather was so knowledgeable in astrology [ iitztagninut /i] that all the kings of the East and the West would come early to his doordue to his wisdom. This is the blessing of ibakkol /i, that he possessed knowledge that everybody needed. bRabbi Shimon ben Yoḥai says: A precious stone hung around the neck of Abraham our forefather; any sick person who looked at it would immediately be healed. When Abraham our forefather died, the Holy One, Blessed be He, hungthis stone bfrom the sphere of the sun,which from that point on brought healing to the sick. bAbaye said: Thisexplains the adage bthat people say: As the day progresses, sickness is lifted. /b, bAlternatively,what is the blessing of ibakkol /i? bThat Esau did not rebel inAbraham’s blifetime,that is to say, as long as Abraham lived Esau did not sin. bAlternatively,the blessing of ibakkolis bthat Ishmael repented inAbraham’s blifetime.The Gemara explains: bFrom where do wederive that bEsau did not rebel inAbraham’s blifetime? As it is written:“And Jacob was cooking a stew band Esau came in from the field and he was faint”(Genesis 25:29), banda ibaraita btaught: On that day Abraham our forefather passed away, and Jacob our forefather prepared a lentil stew to comfort Isaac, his father,as it was customary to serve mourners lentil stew.,The Gemara explains: bAnd what is different about lentilsthat they in particular are the fare customarily offered to mourners? bThey say in the West,Eretz Yisrael, bin the name of Rabba bar Mari: Just as this lentil has no mouth,i.e., it does not have a crack like other legumes, bso too a mourner has no mouth,that is, his anguish prevents him from speaking. bAlternatively, just as this lentil iscompletely bround, so too mourning comes around to the inhabitants of the world.The Gemara asks: bWhat isthe practical difference bbetweenthe two explanations? The Gemara answers: bThere isa practical difference bbetween themwith regard to whether it is appropriate bto consolea mourner bwith eggs,which have no opening but are not completely round., bRabbi Yoḥa says: That wickedEsau bcommitted five transgressions on that daythat Abraham died: bHe engaged in sexual intercourse with a betrothed maiden, he killed a person, he denied the principleof God’s existence, bhe denied resurrection of the dead, and he despised the birthright. /b,The Gemara cites proofs to support these charges. bHe engaged in sexual intercourse with a betrothed maiden,as bit is written here: “And Esau came in from the field”; and it is written therewith regard to rape of a betrothed maiden: b“For he found her in a field”(Deuteronomy 22:27). bHe killed a person,as bit is written here:“And he was bfaint”; and it is written there: “Woe is me, for my soul faints before the slayers”(Jeremiah 4:31). bAnd he denied the principleof God’s existence, as bit is written here: “What profit is this to me”(Genesis 25:32); band it is written there: “This is my God and I will glorify Him”(Exodus 15:2). When he questioned the profit of “this,” he was challenging the assertion that “this is my God.” bAnd he denied resurrection of the dead, as it is written: “Behold, I am at the point of death”(Genesis 25:32), indicating that he did not believe in resurrection after death. bAnd he despised the birthright, as it is written: “And Esau despised the birthright”(Genesis 25:34)., bAnd from where do wederive bthat Ishmael repented inAbraham’s blifetime? Fromthe incident involving bRavina and Rav Ḥama bar Buzi,who bwere sitting before Rava, and Rava was dozingwhile they were talking. bRavina said to Rav Ḥama bar Buzi: Is it true that you saythat bany death with regard to whichthe word igevia /i,expire, is mentioned bis the death of the righteous?Rav Ḥama bar Buzi bsaid to him: Yes.For example: “And Isaac expired [ ivayyigva /i], and died” (Genesis 35:29). Ravina objected: bButwith regard to bthe generation of the floodit states: “And all flesh expired [ ivayyigva /i]” (Genesis 7:21), and there they died for their wickedness. Rav Ḥama bar Buzi bsaid to him: We saythis only when both igeviaand iasifa /i,gathering, are used; when these two terms are mentioned together they indicate the death of a righteous person.,Ravina asked: bBut isn’t there Ishmael, about whom igeviaand iasifaare written,as it is stated: “And these are the years of the life of Yishmael…and he expired and died [ ivayyigva vayyamot /i]; and was gathered to his people” (Genesis 25:17)? bMeanwhile Rava,who had heard the discussion in his dozed state, fully bawokeand bsaid to them: Children [ idardekei /i], this is what Rabbi Yoḥa says: Ishmael repented in the lifetime of his father, as it is stated: “And Isaac and Ishmael, his sons, buried him”(Genesis 25:9). The fact that Ishmael allowed Isaac to precede him demonstrates that he had repented and accepted his authority.,The Gemara asks: bBut perhapsthe verse blisted them in the order of their wisdom;that is to say, perhaps in fact Ishmael preceded Isaac but the Torah did not list them in that order. The Gemara answers: bBut if that is so,consider that the verse states: b“And Esau and Jacob, his sons, buried him”(Genesis 35:29). bWhat is the reasonthat the verse there bdid not list them in the order of their wisdom? Rather, sinceIshmael ballowedIsaac bto precede him,it is clear that he bmadeIsaac bhis leader, and since he made him his leader, learn from it that he repented inAbraham’s blifetime. /b,Incidental to the discussion of the verse “And God blessed Abraham with everything” (Genesis 24:1), the Gemara states that bthe Sages taught:There were bthreepeople bto whom the Holy One, Blessed be He, gavealready bin this world /b
18. Babylonian Talmud, Nedarim, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

32a. מפני שנתעסק במלון תחילה שנאמר ויהי בדרך במלון (שמות ד, כד),רבן שמעון בן גמליאל אומר לא למשה רבינו ביקש שטן להרוג אלא לאותו תינוק שנאמר כי חתן דמים אתה לי (שמות ד כה) צא וראה מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוק,דרש רבי יהודה בר ביזנא בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו מיד ותקח צפורה צור ותכרת את ערלת בנה (שמות ד, כה) מיד וירף ממנו (שמות ד, כו),באותה שעה ביקש משה רבינו להורגן שנאמר הרף מאף ועזוב חמה (תהלים לז, ח) ויש אומרים לחימה הֲרָגוֹ שנאמר חמה אין לי (ישעיהו כז, ד) והכתיב כי יגרתי מפני האף והחמה (דברים ט, יט) תרי חימה הוו ואיבעית אימא גונדא דחימה,תניא רבי אומר גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנאמר התהלך לפני והיה תמים (בראשית יז, א) וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינך (בראשית יז, ב),דבר אחר גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה שנאמר כי על פי הדברים האלה וגו' (שמות לד, כז) דבר אחר גדולה מילה שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו' (ירמיהו לג, כה),ופליגא דרבי אליעזר דאמר רבי אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו',אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים (בראשית יז, א) אחזתו רעדה אמר שמא יש בי דבר מגונה כיוון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך (בראשית יז, ב) נתקררה דעתו,ויוצא אותו החוצה (בראשית טו, ה) אמר לפניו רבונו של עולם הסתכלתי במזל שלי ואין לי אלא בן אחד אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראל,אמר רבי יצחק כל המתמים עצמו הקב"ה מתמים עמו שנאמר עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם (תהלים יח, כו),אמר רבי הושעיא כל המתמים עצמו שעה עומדת לו שנאמר התהלך לפני והיה תמים (בראשית יז, א) וכתיב והיית לאב המון גוים (בראשית יז, ד),אמר רבי כל המנחש לו נחש שנאמר כי לא נחש ביעקב (במדבר כג, כג) והא בלמ"ד אל"ף כתיב אלא משום מידה כנגד מידה,תני אהבה בריה דרבי זירא כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגו' (במדבר כג, כג),אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו (בראשית יד, יד),ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנה (בראשית טו, ח) ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לך (בראשית יד, כא),וירק את חניכיו ילידי ביתו (בראשית יד, יד) רב אמר שהוריקן בתורה ושמואל אמר שהוריקן בזהב,שמנה עשר ושלש מאות (בראשית יד, יד) אמר רבי אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוי,ואמר רבי אמי בר אבא בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי (בראשית כו, ה) חושבניה מאה ושבעין ותרין,ואמר רמי בר אבא 32a. bBecause he was occupied with lodging firstand did not immediately perform the mitzva of circumcision, bas it is stated: “And it came to pass on the way at the lodging-place”(Exodus 4:24)., bRabban Shimon ben Gamliel says: It was not Moses our teacherthat bSatan wanted to kill, but rather, that infantwho was not circumcised, bas it is stated: “Surely a bridegroom of blood are you to me”(Exodus 4:25). bGo out and see: Whodoes it make sense would be the one that bis called the bridegroomin this instance? bYou must say this is the infant,since he is the one who entered the covet of Abraham by means of the circumcision., bRabbi Yehuda bar Bizna taught: At the time that Moses our teacher was negligent about the circumcision,the destructive angels named bAf,meaning anger, band Ḥeima,meaning wrath, bcame and swallowed him, and only his legs were leftoutside. bImmediately, “Zipporah took a flint, and cut off the foreskin of her son”(Exodus 4:25), and bimmediately “He let him alone”(Exodus 4:26)., bAt that moment, Moses our teacher wanted to kill them, as it is stated: “Cease from anger [ iaf] and forsake wrath [ iḥeima /i]”(Psalms 37:8), which indicates that he wanted to harm them. bAnd there are those who say: He killedthe angel named bḤeima, as it is stated: “Wrath is not in me”(Isaiah 27:4). The Gemara asks: How is it possible to say that he killed Ḥeima? bIsn’t it writtenthat Moses himself said much later: b“For I was in dread of the anger and wrath”(Deuteronomy 9:19)? The Gemara answers: bThere are twotypes of bwrath. And if you wish, saythat bthe army of Ḥeimaremained but not the angel itself., bIt is taughtin a ibaraita /i: bRabbiYehuda HaNasi bsays: Great isthe mitzva of bcircumcision, for there is no one who was engaged in mitzvot like Abraham our Patriarch, andyet bhe was called wholehearted only due tothe mitzva of bcircumcision, as it is stated: “Walk before Me and you should be wholehearted”(Genesis 17:1), band it is writtenin the next verse: b“And I will make My covet between Me and you”(Genesis 17:2), and Abraham was then commanded with regard to circumcision. This indicates that he was not called wholehearted until he performed circumcision., bAlternatively,so bgreat isthe mitzva of bcircumcision that it is equal to all the mitzvot of the Torah, as it is statedat the giving of the Torah: b“For according to these wordsI have made a covet with you and with Israel” (Exodus 34:27), and “covet” refers to circumcision. bAlternatively,so bgreat isthe mitzva of bcircumcision that if not for circumcision heaven and earth would not have been established, as it is stated: “If My covet be not with day and night,I would not have appointed the ordices of heaven and earth” (Jeremiah 33:25), and the covet that exists day and night is the covet of circumcision, as it is always found on the person’s body.,The Gemara comments: bAndthis statement bdisagreeswith the words bof Rabbi Eliezer, for Rabbi Eliezer said: Great is the Torah, for if not for Torah, heaven and earth would not have been established, as it is stated: “If My covet be not with day and night,I would not have appointed the ordices of heaven and earth” (Jeremiah 33:25). According to Rabbi Eliezer, the covet that exists day and night is the Torah, as it says: “You should contemplate it day and night” (Joshua 1:8)., bRav Yehuda saidthat bRav said: At the time that the Holy One, Blessed be He, said to Abraham our Patriarch: “Walk before Me and you should be wholehearted”(Genesis 17:1), a sensation of btrembling seized himand bhe said: Perhaps there is something disgraceful about medue to a transgression that I committed, and therefore I cannot be called complete. bWhenGod bsaid to him: “And I will make My covet between Me and you”(Genesis 17:2), bhis mind was set at ease,since he understood that the removal of the foreskin that he was now commanded to do was the reason he had not yet achieved completion.,The Gemara expounds the verse b“and He brought him outside”(Genesis 15:5): Abraham bsaid before Him: Master of the Universe, I looked at my constellation andaccording to it bIwill bhave only one son,and a son has already been born to me, i.e., Ishmael. bHe said to him: Emerge from your astrologybecause bthere is no constellation for the Jewish people,as they are not subject to the influence of astrology., bRabbi Yitzḥak said: Anyone who conducts himself with wholeheartedness, the Holy One, Blessed be He, treats him with wholeheartedness, as it is stated: “With the devout You act devoutly, and with the one who is strong in his wholeheartedness You act wholeheartedly”(II Samuel 22:26)., bRabbi Hoshaya said: Anyone who acts wholeheartedly, time will stand for him,i.e., he will be successful, bas it is stated: “Walk before Me and you should be wholehearted”(Genesis 17:1), band it is written: “And you shall be the father of a multitude of nations”(Genesis 17:4)., bRabbiYehuda HaNasi bsaid: Anyone who divines,i.e., he guesses and looks for signs about the future, bthe signwill injure bhim, as it is stated: “For there is to him [ ilo /i] divination with Jacob”(Numbers 23:23). The Gemara asks: bBut it is written ilo bwiththe letters ilamed alef /i,meaning “no divination,” as opposed to with the letters ilamed vav /i, meaning “there is to him divination.” The straightforward meaning of the verse is that there is no divination with regard to Jacob. bRather,the reason that he will be injured is not based on the verse but rather bdue tothe concept of bmeasure for measure:Since he attempts to tell his fortune, it injures him., bAhava, son of Rabbi Zeira, teaches: Any person who does not divinehis future bis brought inside a partitionclose to God to a place bthat even the ministering angels cannot enter inside, as it is stated: “For there is no divination with Jacob, neither is there any enchantment with Israel,now it is said to Jacob and Israel what has God wrought” (Numbers 23:23). In other words, matters are revealed to Israel that even the angels do not know, since Israel is closer to God than the angels., bRabbi Abbahu saidthat bRabbi Elazar said: For what reason was Abraham our Patriarch punished and his children enslaved to Egyptfor b210 years? Because he made a draft [ iangarya /i] of Torah scholars, as it is stated: “He led forth his trained men, born in his house”(Genesis 14:14). These trained men that he took to war were actually his disciples, who were Torah scholars., bAnd Shmuel said: Because he greatly examined [ ihifriz /i] the characteristics of the Holy One, Blessed be He, as it is stated: “Whereby shall I know that I shall inherit it?”(Genesis 15:8). bAnd Rabbi Yoḥa said:He was punished bbecause he distanced people from entering under the wings of the Divine Presence, as it is statedthat the king of Sodom said to him: b“Give me the people and take the goods to yourself”(Genesis 14:21), but Abraham refused to take any goods either. If he had not listened to the king of Sodom and had allowed the people to remain with him, he would have brought the prisoners under the wings of the Divine Presence.,The Gemara returns to discuss one of the verses cited previously: b“He led forth [ ivayyarek /i] his trained men, born in his house”(Genesis 14:14). bRav said: He showered them [ ihorikan /i] with Torahlike someone who pours from one vessel into another, band Shmuel said: He showered them [ ihorikan /i] with goldand gave them an abundance of money so that they would go to war with him.,The Torah states that he took b“eighteen and three hundred”(Genesis 14:14) men to war. bRabbi Ami bar Abba said: Eliezerwas bequivalentto ball of them. There arethose bwho say:Only bEliezer isreferred to here, bas the numerical valueof the letters of his name bis thisamount, i.e., 318., bAnd Rabbi Ami bar Abba said: Abraham recognized his Creator at the age of three years, as it is stated: “Because [ iekev /i] Abraham hearkened to My voice”(Genesis 26:5). bThe numerical valueof the letters of the word iekevis b172,indicating that he observed the ihalakhafor this many years. If Abraham lived until 175 then his first recognition of the Creator must have been at the age of three., bAnd Rami bar Abba saidin a similar manner:
19. Eusebius of Caesarea, Preparation For The Gospel, 9.17.1-9.17.9, 9.18.1 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

20. Origen, Against Celsus, 1.14 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.14. Celsus, being of opinion that there is to be found among many nations a general relationship of doctrine, enumerates all the nations which gave rise to such and such opinions; but for some reason, unknown to me, he casts a slight upon the Jews, not including them among the others, as having either laboured along with them, and arrived at the same conclusions, or as having entertained similar opinions on many subjects. It is proper, therefore, to ask him why he gives credence to the histories of Barbarians and Greeks respecting the antiquity of those nations of whom he speaks, but stamps the histories of this nation alone as false. For if the respective writers related the events which are found in these works in the spirit of truth, why should we distrust the prophets of the Jews alone? And if Moses and the prophets have recorded many things in their history from a desire to favour their own system, why should we not say the same of the historians of other countries? Or, when the Egyptians or their histories speak evil of the Jews, are they to be believed on that point; but the Jews, when saying the same things of the Egyptians, and declaring that they had suffered great injustice at their hands, and that on this account they had been punished by God, are to be charged with falsehood? And this applies not to the Egyptians alone, but to others; for we shall find that there was a connection between the Assyrians and the Jews, and that this is recorded in the ancient histories of the Assyrians. And so also the Jewish historians (I avoid using the word prophets, that I may not appear to prejudge the case) have related that the Assyrians were enemies of the Jews. Observe at once, then, the arbitrary procedure of this individual, who believes the histories of these nations on the ground of their being learned, and condemns others as being wholly ignorant. For listen to the statement of Celsus: There is, he says, an authoritative account from the very beginning, respecting which there is a constant agreement among all the most learned nations, and cities, and men. And yet he will not call the Jews a learned nation in the same way in which he does the Egyptians, and Assyrians, and Indians, and Persians, and Odrysians, and Samothracians, and Eleusinians.
21. Papyri, Papyri Graecae Magicae, 36.295-36.311 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

22. Artapanus, Apud Eusebius, 9.18.1Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham, astrologer, astronomy expert Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
abraham Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 329; Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 85
alexander polyhistor Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 329
artapanus Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 329
astrology Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
chaldeans, abraham contrasted with, charioteer, god as Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
chaldeans, abraham contrasted with Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
evil, god as source Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
external goods, the eye of the soul Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
gentiles, jewish presentations of Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 329
god, as charioteer of the cosmos Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
hebrew Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 85
hellenistic literature, book titles Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 188
josephus, abraham as astrologer Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
josephus, approaches to in scholarship Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 15
josephus, sources Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 15
judaism in egypt, ps.-orpheus Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
magic Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 85
magical papyri Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 85
migrations of abraham, allegorical interpretation of Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
migrations of abraham, as spiritual Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
migrations of abraham Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
minor, monogenēs Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
myth Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
nicolaus of damascus Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 15
nomina barbara Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 85
obedas i, on abraham Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 188
paternoster Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 85
pentateuch not mentioned, title Bar Kochba, Pseudo-Hecataeus on the Jews: Legitimizing the Jewish Diaspora (1997) 188
perception of god, by abraham Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
ps.-eupolemus, abraham as cultural benefactor Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
ps.-eupolemus Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
ps.-orpheus, general profile Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
ps.-orpheus, recension b Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
ps.-orpheus, recensional history Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
ps.-orpheus, recensions Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
ps.-orpheus, riedweg, c. Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
ps.-orpheus Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
pseudo-eupolemus Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 329
soul, the eyes of Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
stars Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
stoicism, stoics, ps.-orpheus, recension b Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
stoicism, stoics Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90
the cosmos, contemplation of Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
the cosmos, god directing Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 217
tower of babel Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 329
voces magicae Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 85
war (josephus)' Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 15
zeus, ps.-orpheus Potter Suh and Holladay, Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays (2021) 90