Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6471
Hesiod, Works And Days, 42-70


κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν·To judge such cases. Fools! They do not know


ῥηιδίως γάρ κεν καὶ ἐπʼ ἤματι ἐργάσσαιοThat half may well transcend the total store


ὥστε σε κεἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα·Or how the asphodel and the mallow


αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταθεῖοWill benefit them much. The means of life


ἔργα βοῶν δʼ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν.The gods keep from us or else easily


ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε χολωσάμενος φρεσὶν ᾗσινCould one work for one day, then, free from strife


ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης·One’s rudder packed away, live lazily


τοὔνεκʼ ἄρʼ ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα λυγρά.Each ox and hard-worked mule sent off. In spleen


κρύψε δὲ πῦρ· τὸ μὲν αὖτις ἐὺς πάις ἸαπετοῖοThat fraudulent Prometheus duped him, Zeu


ἔκλεψʼ ἀνθρώποισι Διὸς πάρα μητιόεντοςKept safe this thing, devising labours keen


ἐν κοῒλῳ νάρθηκι λαθὼν Δία τερπικέραυνον.For men. He hid the fire: for human use


τὸν δὲ χολωσάμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζευς·The honourable son of Iapetu


Ἰαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώςStole it from counsellor Zeus and in his guile


ὣς ἔφατʼ· ἐκ δʼ ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.Stole it from counsellor Zeus and in his guile


χαίρεις πῦρ κλέψας καὶ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσαςHe hid it in a fennel stalk and thu


σοί τʼ αὐτῷ μέγα πῆμα καὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισιν.Hoodwinked the Thunderer, who aired his bile


τοῖς δʼ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω κακόν, ᾧ κεν ἅπαντεςCloud-Gatherer that he was, and said: “O son


τέρπωνται κατὰ θυμὸν ἑὸν κακὸν ἀμφαγαπῶντες.Of Iapetus, the craftiest god of all


nanYou stole the fire, content with what you’d done


Ἥφαιστον δʼ ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχισταAnd duped me. So great anguish shall befall


γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δʼ ἀνθρώπου θέμεν αὐδὴνBoth you and future mortal men. A thing


καὶ σθένος, ἀθανάτῃς δὲ θεῇς εἰς ὦπα ἐίσκεινOf ill in lieu of fire I’ll afford


παρθενικῆς καλὸν εἶδος ἐπήρατον· αὐτὰρ ἈθήνηνThem all to take delight in, cherishing


ἔργα διδασκῆσαι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν·The evil”. Thus he spoke and then the lord


καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην ἈφροδίτηνOf men and gods laughed. Famed Hephaistus he


καὶ πόθον ἀργαλέον καὶ γυιοβόρους μελεδώνας·Enjoined to mingle water with some clay


ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθοςAnd put a human voice and energy


Ἑρμείην ἤνωγε, διάκτορον Ἀργεϊφόντην.Within it and a goddess’ features lay


ὣς ἔφαθʼ· οἳ δʼ ἐπίθοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι.On it and, like a maiden, sweet and pure


αὐτίκα δʼ ἐκ γαίης πλάσσεν κλυτὸς ἈμφιγυήειςThe body, though Athene was to show


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

19 results
1. Hesiod, Works And Days, 100-109, 11, 110-119, 12, 120-129, 13, 130-139, 14, 140-149, 15, 150-159, 16, 160-169, 17, 170-179, 18, 180-189, 19, 190-199, 2, 20, 200-209, 21, 210-219, 22, 220-229, 23, 230-239, 24, 240-249, 25, 250-259, 26, 260-269, 27, 270-279, 28, 280-289, 29, 290-292, 298-299, 30, 300-309, 31, 311, 32-39, 398, 4, 40-41, 43-70, 702-705, 71-99, 1 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1. Pierian Muses, with your songs of praise
2. Hesiod, Theogony, 155-210, 233-236, 26, 262, 27, 270-279, 28, 280-336, 453-506, 510-514, 521-735, 820-880, 154 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

154. The wily Cronus, such a dreadful son
3. Homer, Iliad, 1.70, 3.65-3.66, 3.156-3.160, 3.290-3.294, 5.5, 5.7, 5.184-5.187, 13.355, 15.165-15.166 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1.70. /and who had guided the ships of the Achaeans to Ilios by his own prophetic powers which Phoebus Apollo had bestowed upon him. He with good intent addressed the gathering, and spoke among them:Achilles, dear to Zeus, you bid me declare the wrath of Apollo, the lord who strikes from afar. 3.65. /Not to be flung aside, look you, are the glorious gifts of the gods, even all that of themselves they give, whereas by his own will could no man win them. But now, if thou wilt have me war and do battle, make the other Trojans to sit down and all the Achaeans, but set ye me in the midst and Menelaus, dear to Ares 3.66. /Not to be flung aside, look you, are the glorious gifts of the gods, even all that of themselves they give, whereas by his own will could no man win them. But now, if thou wilt have me war and do battle, make the other Trojans to sit down and all the Achaeans, but set ye me in the midst and Menelaus, dear to Ares 3.156. /softly they spake winged words one to another:Small blame that Trojans and well-greaved Achaeans should for such a woman long time suffer woes; wondrously like is she to the immortal goddesses to look upon. But even so, for all that she is such an one, let her depart upon the ships 3.157. /softly they spake winged words one to another:Small blame that Trojans and well-greaved Achaeans should for such a woman long time suffer woes; wondrously like is she to the immortal goddesses to look upon. But even so, for all that she is such an one, let her depart upon the ships 3.158. /softly they spake winged words one to another:Small blame that Trojans and well-greaved Achaeans should for such a woman long time suffer woes; wondrously like is she to the immortal goddesses to look upon. But even so, for all that she is such an one, let her depart upon the ships 3.159. /softly they spake winged words one to another:Small blame that Trojans and well-greaved Achaeans should for such a woman long time suffer woes; wondrously like is she to the immortal goddesses to look upon. But even so, for all that she is such an one, let her depart upon the ships 3.160. /neither be left here to be a bane to us and to our children after us. So they said, but Priam spake, and called Helen to him:Come hither, dear child, and sit before me, that thou mayest see thy former lord and thy kinsfolk and thy people—thou art nowise to blame in my eyes; it is the gods, methinks, that are to blame 3.290. /then will I fight on even thereafter, to get me recompense, and will abide here until I find an end of war. He spake, and cut the lambs' throats with the pitiless bronze; and laid them down upon the ground gasping and failing of breath, for the bronze had robbed them of their strength. 3.291. /then will I fight on even thereafter, to get me recompense, and will abide here until I find an end of war. He spake, and cut the lambs' throats with the pitiless bronze; and laid them down upon the ground gasping and failing of breath, for the bronze had robbed them of their strength. 3.292. /then will I fight on even thereafter, to get me recompense, and will abide here until I find an end of war. He spake, and cut the lambs' throats with the pitiless bronze; and laid them down upon the ground gasping and failing of breath, for the bronze had robbed them of their strength. 3.293. /then will I fight on even thereafter, to get me recompense, and will abide here until I find an end of war. He spake, and cut the lambs' throats with the pitiless bronze; and laid them down upon the ground gasping and failing of breath, for the bronze had robbed them of their strength. 3.294. /then will I fight on even thereafter, to get me recompense, and will abide here until I find an end of war. He spake, and cut the lambs' throats with the pitiless bronze; and laid them down upon the ground gasping and failing of breath, for the bronze had robbed them of their strength. 5.5. /And now to Tydeus' son, Diomedes, Pallas Athene gave might and courage, that he should prove himself pre-eminent amid all the Argives, and win glorious renown. She kindled from his helm and shield flame unwearying 5.5. /like to the star of harvesttime that shineth bright above all others when he hath bathed him in the stream of Ocean. Even such flame did she kindle from his head and shoulders; and she sent him into the midst where men thronged the thickest.Now there was amid the Trojans one Dares, a rich man and blameless 5.7. /like to the star of harvesttime that shineth bright above all others when he hath bathed him in the stream of Ocean. Even such flame did she kindle from his head and shoulders; and she sent him into the midst where men thronged the thickest.Now there was amid the Trojans one Dares, a rich man and blameless 5.184. / Aeneas, counsellor of the brazen-coated Trojans, to the wise-hearted son of Tydeus do I liken him in all things, knowing him by his shield and his crested helm, and when I look on his horses; yet I know not surely if he be not a god. But if he be the man I deem him, even the wise-hearted son of Tydeus 5.185. /not without the aid of some god doth he thus rage, but one of the immortals standeth hard by him, his shoulders wrapped in cloud, and turned aside from him my swift shaft even as it lighted. For already have I let fly a shaft at him, and I smote him upon the right shoulder clean through the plate of his corselet; 5.186. /not without the aid of some god doth he thus rage, but one of the immortals standeth hard by him, his shoulders wrapped in cloud, and turned aside from him my swift shaft even as it lighted. For already have I let fly a shaft at him, and I smote him upon the right shoulder clean through the plate of his corselet; 5.187. /not without the aid of some god doth he thus rage, but one of the immortals standeth hard by him, his shoulders wrapped in cloud, and turned aside from him my swift shaft even as it lighted. For already have I let fly a shaft at him, and I smote him upon the right shoulder clean through the plate of his corselet; 13.355. /but Zeus was the elder born and the wiser. Therefore it was that Poseidon avoided to give open aid, but secretly sought ever to rouse the Argives throughout the host, in the likeness of a man. So these twain knotted the ends of the cords of mighty strife and evil war, and drew them taut over both armies 15.165. /for I avow me to be better far than he in might, and the elder born. Yet his heart counteth it but a little thing to declare himself the peer of me of whom even the other gods are adread. So spake he, and wind-footed, swift Iris failed not to hearken, but went down from the hills of Ida to sacred Ilios. 15.166. /for I avow me to be better far than he in might, and the elder born. Yet his heart counteth it but a little thing to declare himself the peer of me of whom even the other gods are adread. So spake he, and wind-footed, swift Iris failed not to hearken, but went down from the hills of Ida to sacred Ilios.
4. Aeschylus, Prometheus Bound, 562-886, 561 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

561. τίς γῆ; τί γένος; τίνα φῶ λεύσσειν 561. What land is this? What people? By what name am I to call the one I see exposed to the tempest in bonds of rock? What offence have you committed that as punishment you are doomed to destruction?
5. Aeschylus, Seven Against Thebes, 562, 573-574, 587-588, 644, 561 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

561. πυκνοῦ κροτησμοῦ τυγχάνουσʼ ὑπὸ πτόλιν.
6. Pindar, Olympian Odes, 2.94 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7. Euripides, Orestes, 397 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

397. What do you mean? Wisdom is shown in clarity, not in obscurity. Oreste
8. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

680b. Ath. Everybody, I believe, gives the name of headship to the government which then existed,—and it still continues to exist to-day among both Greeks and barbarians in many quarters. And, of course, Homer mentions its existence in connection with the household system of the Cyclopes, where he says— No halls of council and no laws are theirs, But within hollow caves on mountain heights Aloft they dwell, each making his own law.
9. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Theocritus, Idylls, 6.5 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

11. Cicero, On The Nature of The Gods, 2.161 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.161. The great beasts of the forest again we take by hunting, both for food and in order to exercise ourselves in the mimic warfare of the chase, and also, as in the case of elephants, to train and discipline them for our employment, and to procure from their busy a variety of medicines for diseases and wounds, as also we do from certain roots and herbs whose values we have learnt by long-continued use and trial. Let the mind's eye survey the whole earth and all the seas, and you will behold now fruitful plains of measureless extent and mountains thickly clad with forests and pastures filled with flocks, now vessels sailing with marvellous swiftness across the sea.
12. Cicero, On Duties, 1.11-1.13, 2.16-2.17 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.11. Principio generi animantium omni est a natura tributum, ut se, vitam corpusque tueatur, declinet ea, quae nocitura videantur, omniaque, quae sint ad vivendum necessaria, anquirat et paret, ut pastum, ut latibula, ut alia generis eiusdem. Commune item animantium omnium est coniunctionis adpetitus procreandi causa et cura quaedam eorum, quae procreata sint; sed inter hominem et beluam hoc maxime interest, quod haec tantum, quantum sensu movetur, ad id solum, quod adest quodque praesens est, se accommodat paulum admodum sentiens praeteritum aut futurum; homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas rerum videt earumque praegressus et quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat rebusque praesentibus adiungit atque annectit futuras, facile totius vitae cursum videt ad eamque degendam praeparat res necessarias. 1.12. Eademque natura vi rationis hominem conciliat homini et ad orationis et ad vitae societatem ingeneratque in primis praecipuum quendam amorem in eos, qui procreati sunt, impellitque, ut hominum coetus et celebrationes et esse et a se obiri velit ob easque causas studeat parare ea, quae suppeditent ad cultum et ad victum, nec sibi soli, sed coniugi, liberis ceterisque, quos caros habeat tuerique debeat; quae cura exsuscitat etiam animos et maiores ad rem gerendam facit. 1.13. In primisque hominis est propria veri inquisitio atque investigatio. Itaque cum sumus necessariis negotiis curisque vacui, tum avemus aliquid videre, audire, addiscere cognitionemque rerum aut occultarum aut admirabilium ad beate vivendum necessariam ducimus. Ex quo intellegitur, quod verum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis aptissimum. Huic veri videndi cupiditati adiuncta est appetitio quaedam principatus, ut nemini parere animus bene informatus a natura velit nisi praecipienti aut docenti aut utilitatis causa iuste et legitime imperanti; ex quo magnitudo animi exsistit humanarumque rerum contemptio. 2.16. Longiores hoc loco sumus, quam necesse est. Quis est enim, cui non perspicua sint illa, quae pluribus verbis a Panaetio commemorantur, neminem neque ducem bello nec principem domi magnas res et salutares sine hominum studiis gerere potuisse? Commemoratur ab eo Themistocles, Pericles, Cyrus, Agesilaus, Alexander, quos negat sine adiumentis hominum tantas res efficere potuisse. Utitur in re non dubia testibus non necessariis. Atque ut magnas utilitates adipiscimur conspiratione hominum atque consensu, sic nulla tam detestabilis pestis est, quae non homini ab homine nascatur. Est Dicaearchi liber de interitu hominum, Peripatetici magni et copiosi, qui collectis ceteris causis eluvionis, pestilentiae, vastitatis, beluarum etiam repentinae multitudinis, quarum impetu docet quaedam hominum genera esse consumpta, deinde comparat, quanto plures deleti sint homines hominum impetu, id est bellis aut seditionibus, quam omni reliqua calamitate. 2.17. Cum igitur hie locus nihil habeat dubitationis, quin homines plurimum hominibus et prosint et obsint, proprium hoc statuo esse virtutis, conciliare animos hominum et ad usus suos adiungere. Itaque, quae in rebus iimis quaeque in usu et tractatione beluarum fiunt utiliter ad hominum vitam, artibus ea tribuuntur operosis, hominum autem studia ad amplificationem nostrarum rerum prompta ac parata virorum praestantium sapientia et virtute excitantur. 2.16.  I have dwelt longer on this point than was necessary. For who is there to whom those facts which Panaetius narrates at great length are not self-evident — namely, that no one, either as a general in war or as a statesman at home, could have accomplished great things for the benefit of the state, without the hearty co‑operation of other men? He cites the deeds of Themistocles, Pericles, Cyrus, Agesilaus, Alexander, who, he says, could not have achieved so great success without the support of other men. He calls in witnesses, whom he does not need, to prove a fact that no one questions. And yet, as, on the one hand, we secure great advantages through the sympathetic cooperation of our fellow-men; so, on the other, there is no curse so terrible but it is brought down by man upon man. There is a book by Dicaearchus on "The Destruction of Human Life." He was a famous and eloquent Peripatetic, and he gathered together all the other causes of destruction — floods, epidemics, famines, and sudden incursions of wild animals in myriads, by whose assaults, he informs us, whole tribes of men have been wiped out. And then he proceeds to show by way of comparison how many more men have been destroyed by the assaults of men — that is, by wars or revolutions — than by any and all other sorts of calamity. 2.17.  Since, therefore, there can be no doubt on this point, that man is the source of both the greatest help and the greatest harm to man, I set it down as the peculiar function of virtue to win the hearts of men and to attach them to one's own service. And so those benefits that human life derives from iimate objects and from the employment and use of animals are ascribed to the industrial arts; the cooperation of men, on the other hand, prompt and ready for the advancement of our interests, is secured through wisdom and virtue [in men of superior ability].
13. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 1.155-1.156, 1.205, 1.208, 1.213, 2.168, 2.172, 2.176, 2.581-2.660, 2.662, 2.680, 2.688-2.699, 5.195-5.234 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

14. Vergil, Aeneis, 4.386, 4.412, 9.62, 10.727, 12.250, 12.261 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.386. me bear on winged winds his high decree. 4.412. but carefully dissembling what emprise 9.62. dappled with white he rode; a crimson plume 10.727. in shining vesture he, and glittering arms. 12.250. Father omnipotent, I call; on thee 12.261. unto Evander's city! From these plains
15. Vergil, Georgics, 1.118-1.159 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.118. Hales o'er them; from the far Olympian height 1.119. Him golden Ceres not in vain regards; 1.120. And he, who having ploughed the fallow plain 1.121. And heaved its furrowy ridges, turns once more 1.122. Cross-wise his shattering share, with stroke on stroke 1.123. The earth assails, and makes the field his thrall. 1.124. Pray for wet summers and for winters fine 1.125. Ye husbandmen; in winter's dust the crop 1.126. Exceedingly rejoice, the field hath joy; 1.127. No tilth makes placeName key= 1.128. Nor Gargarus his own harvests so admire. 1.129. Why tell of him, who, having launched his seed 1.130. Sets on for close encounter, and rakes smooth 1.131. The dry dust hillocks, then on the tender corn 1.132. Lets in the flood, whose waters follow fain; 1.133. And when the parched field quivers, and all the blade 1.134. Are dying, from the brow of its hill-bed 1.135. See! see! he lures the runnel; down it falls 1.136. Waking hoarse murmurs o'er the polished stones 1.137. And with its bubblings slakes the thirsty fields? 1.138. Or why of him, who lest the heavy ear 1.139. O'erweigh the stalk, while yet in tender blade 1.140. Feeds down the crop's luxuriance, when its growth 1.141. First tops the furrows? Why of him who drain 1.142. The marsh-land's gathered ooze through soaking sand 1.143. Chiefly what time in treacherous moons a stream 1.144. Goes out in spate, and with its coat of slime 1.145. Holds all the country, whence the hollow dyke 1.146. Sweat steaming vapour? 1.147. But no whit the more 1.148. For all expedients tried and travail borne 1.149. By man and beast in turning oft the soil 1.150. Do greedy goose and Strymon-haunting crane 1.151. And succory's bitter fibres cease to harm 1.152. Or shade not injure. The great Sire himself 1.153. No easy road to husbandry assigned 1.154. And first was he by human skill to rouse 1.155. The slumbering glebe, whetting the minds of men 1.156. With care on care, nor suffering realm of hi 1.157. In drowsy sloth to stagnate. Before Jove 1.158. Fields knew no taming hand of husbandmen; 1.159. To mark the plain or mete with boundary-line—
16. Epictetus, Discourses, 1.6.32-1.6.36, 1.24.1-1.24.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Seneca The Younger, Letters, 90.7-90.14, 90.16, 90.18-90.19, 90.22, 90.24-90.26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

18. Epigraphy, Ig I , 82

19. Epigraphy, Ig I , 82Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
aetiology Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
aetiology of labor Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
agore/ἀγορή Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 102, 117
agriculture Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32, 39
aianteia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
aidos Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
amoebaean song Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
amor Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
animals, distinctions between Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32
anthropology, historical anthropology Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
antithetic structure Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
aphrodite Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78; Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 89
apollo Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
aristotle Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
athena Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 89
beauty Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
beginnings (of poetry books) Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 39
bios (way of life) Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
calchas Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
callimachus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
comprehensiveness Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 95
conflict Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
contest, arbitrator Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
contest, prizes Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
contest, rules for Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
contest Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
contest poems, features of Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
cosmos Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
country Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 102
crayfish. see octopus, conflict with, day-sleeper Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 96
creation Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 39
creation narratives, in hesiods works Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16
cultural history Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
daphnis Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
death Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 118
deceit/deception Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
demiurge Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
democritus Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
design/purpose Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32
dicaearchus of messana, influence of aristotle on Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
dicaearchus of messana Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
dionysius the periegete Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 95
discrepancy, between words and deeds Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
divination, the delphic oracle Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 88
dog Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 96
dreams Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
earth Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32
ease Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 95, 96
ekphrasis Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
emotional restraint, narratology of de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
emotions, agony de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
emotions, anger/rage de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
emotions, love/passion de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
epic Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 39
epimetheus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
epistemology Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 95, 96
epitaphia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
eris Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
eros Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
ethics Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
etiology Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 118
everyday life, the Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
festival culture Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
fire Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
fowling Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 96
galatea Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
gender Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
gifts Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
gods, divine knowledge Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 95
gods, in the georgics Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
gods, providence Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32
gods Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29, 32, 39
golden age Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
helen Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
hephaestus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
hephaistia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
hera de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
heracles/hercules, greek heracles de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
hermaia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
hermes Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 89
hesiod, allusions to Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
hesiod, myth of the races in Marincola et al., Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians (2021) 53
hesiod, on female and male Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 88, 89, 90
hesiod, on prometheus and pandora Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 88, 90
hesiod, on zeus Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 88, 89, 90
hesiod, the muses address Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 88, 89, 90
hesiod, theogony Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41; Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16
hesiod, works and days Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16
hesiod Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24; Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62; Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78, 204; Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 95, 96; Marincola et al., Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians (2021) 53; Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153, 296
homer Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24; Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78; Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
hunting Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 96
idleness Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 96
intertextuality Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62; Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 39
io de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
jupiter Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
justice Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78; Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
ker Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
knowledge Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
labor, in hesiod Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
labor Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
lament Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
landscapes Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 117
leaving the city, as a metaliterary metaphor Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
life of greece (dicaearchus of messana) Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
magna mater Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32
mecone Edmunds, Greek Myth (2021) 86
metallic races Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16
metaphor Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
mimesis Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
mise en abyme de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
muses, the Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
muses Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
myth of ages/golden age Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
mêtis Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 88, 89, 90
narratology, affective/cognitive de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
nemesis Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
night/nighttime, as mother Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
night/nighttime, children of Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
obscurity Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
ott, ulrich Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348
pain/suffering de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
pan Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
panathenaia, greater Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
pandora, in hesiod Marincola et al., Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians (2021) 53
pandora Edmunds, Greek Myth (2021) 86; Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41; Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78, 204; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 117, 118; Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16
paris Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
pastoralism Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
pathos (πάθος) de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
perses Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
personifications Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32
philotês Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
pictorial representations Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
piety Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29, 32
plants Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 39
platonism Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
poetic etymology Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
poetry, and aesthetic pleasure Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
poetry, and aristocratic power Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
politics (aristotle) Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
polyphemus Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
preface (protheoria) Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
primitivism Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
processions Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
prometheia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
prometheus, in hesiod Marincola et al., Lloyd Llewellyn-Jones and Calum Maciver, Greek Notions of the Past in the Archaic and Classical Eras: History Without Historians (2021) 53
prometheus Edmunds, Greek Myth (2021) 86; Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62; Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41; Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78; Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29, 39; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 118; Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153, 296
prometheus bound de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
prophecy Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
races, in hesiods works Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16
races, metallic Star, Apocalypse and Golden Age: The End of the World in Greek and Roman Thought (2021) 16
rite de passage de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 296
sacrifice' Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 88
sex Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
sicyon Edmunds, Greek Myth (2021) 86
sicyonians Edmunds, Greek Myth (2021) 86
social, interaction Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41
socrates Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
statues Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
stoicism Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62; Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60
strife Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41; Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29
sulleia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
syncrisis Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 96
teleology Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 32
theocritus, poet Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
theseia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
thyrsis Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
time Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 117
toil Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 95, 96
torch-race Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 161
transformations Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 117
trojan war, the Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78
utopia Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 204
vernant, jean-pierre Edmunds, Greek Myth (2021) 86
violence Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 102
virgil, and hesiod Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62
virgil Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 39
vision Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 96
wealth Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 102
works and days (hesiod) Bosak-Schroeder, Other Natures: Environmental Encounters with Ancient Greek Ethnography (2020) 24
zeus Edmunds, Greek Myth (2021) 86; Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 62; Ker and Wessels, The Values of Nighttime in Classical Antiquity: Between Dusk and Dawn (2020) 41; Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 78; Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 29, 32; Russell and Nesselrath, On Prophecy, Dreams and Human Imagination: Synesius, De insomniis (2014) 60; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 102, 118; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153, 296
δίκη Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 102
ἔργον Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 102, 117, 118
ἔρις Kyriakou Sistakou and Rengakos, Brill's Companion to Theocritus (2014) 348