Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6474
Hesiod, Theogony, 886-1000


καί ῥʼ ἥ γε δμηθεῖσʼ ὑπʼ Ἰήσονι, ποιμένι λαῶνThe loveliest tots in the whole company


Ζεὺς δὲ θεῶν βασιλεὺς πρώτην ἄλοχον θέτο ΜῆτινGave him in marriage to his progeny


πλεῖστα τε ἰδυῖαν ἰδὲ θνητῶν ἀνθρώπων.Cymopolea. When Zeus, in the war


ἀλλʼ ὅτε δὴ ἄρʼ ἔμελλε θεὰν γλαυκῶπιν ἈθήνηνDrove the Titans out of Heaven, huge Earth bore


τέξεσθαι, τότʼ ἔπειτα δόλῳ φρένας ἐξαπατήσαςHer youngest child Typhoeus with the aid


αἱμυλίοισι λόγοισιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺνOf golden Aphrodite, who had bade


Γαίης φραδμοσύνῃσι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος.Her lie with Tartarus. In everything


τὼς γάρ οἱ φρασάτην, ἵνα μὴ βασιληίδα τιμὴνHe did the lad was strong, untiring


ἄλλος ἔχοι Διὸς ἀντὶ θεῶν αἰειγενετάων.When running, and upon his shoulders spread


ἐκ γὰρ τῆς εἵμαρτο περίφρονα τέκνα γενέσθαι·A hundred-headed dragon, full of dread


πρώτην μὲν κούρην γλαυκώπιδα ΤριτογένειανIts dark tongues flickering, and from below


ἶσον ἔχουσαν πατρὶ μένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν.His eyes a flashing flame was seen to glow;


αὐτὰρ ἔπειτʼ ἄρα παῖδα θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶνAnd from each head shot fire as he glared


ἤμελλεν τέξεσθαι, ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντα·And from each head unspeakable voices blared:


ἀλλʼ ἄρα μιν Ζεὺς πρόσθεν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδύνSometimes a god could understand the sound


ὡς δή οἱ φράσσαιτο θεὰ ἀγαθόν τε κακόν τε.They made, but sometimes, echoing around


δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν ὭραςA bull, unruly, proud and furious


Εὐνουμίην τε Δίκην τε καὶ Εἰρήνην τεθαλυῖανWould sound, sometimes a lion, mercile


αἳ ἔργʼ ὠρεύουσι καταθνητοῖσι βροτοῖσιAt heart, sometimes – most wonderful to hear –


Μοίρας θʼ, ᾗ πλείστην τιμὴν πόρε μητίετα ΖεύςThe sound of whelps was heard, sometimes the ear


Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε διδοῦσιWould catch a hissing sound, which then would change


θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε.To echoing along the mountain range.


τρεῖς δέ οἱ Εὐρυνομη Χάριτας τέκε καλλιπαρῄουςSomething beyond all help would have that day


Ὠκεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδος ἔχουσαOccurred and over men and gods hold sway


Ἀγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τʼ ἐρατεινήν·Had Zeus not quickly seen it: mightily


τῶν καὶ ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο δερκομενάωνAnd hard he thundered so that terribly


λυσιμελής· καλὸν δέ θʼ ὑπʼ ὀφρύσι δερκιόωνται.The earth resounded, as did Tartarus


αὐτὰρ ὁ Δήμητρος πολυφόρβης ἐς λέχος ἦλθενWide Heaven and the streams of Oceanus


ἣ τέκε Περσεφόνην λευκώλενον, ἣν ἈιδωνεὺςAnd at his feet the mighty Heaven reeled


ἥρπασε ἧς παρὰ μητρός· ἔδωκε δὲ μητίετα Ζεύς.As he arose. The earth groaned, thunder pealed


μνημοσύνης δʼ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιοAnd lightning flashed, and to the dark-blue sea


ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντοFrom them and from the fiery prodigy


ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς.The scorching winds and blazing thunderbolt


Λητὼ δʼ Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιρανCame heat, the whole earth seething in revolt


ἱμερόεντα γόνον περὶ πάντων ΟὐρανιώνωνWith both the sky and sea, while round the strand


γείνατʼ ἄρʼ αἰγιόχοιο Διὸς φιλότητι μιγεῖσα.Long waves rage at the onslaught of the band


λοισθοτάτην δʼ Ἥρην θαλερὴν ποιήσατʼ ἄκοιτιν·Of gods. An endless shaking, too, arose


ἣ δʼ Ἥβην καὶ Ἄρηα καὶ Εἰλείθυιαν ἔτικτεAnd Hades, who has sovereignty over those


μιχθεῖσʼ ἐν φιλότητι θεῶν βασιλῆι καὶ ἀνδρῶν.Who are deceased, shook, and the Titan horde


αὐτὸς δʼ ἐκ κεφαλῆς γλαυκώπιδα ΤριτογένειανBeneath that Hell, residing with the lord


δεινὴν ἐγρεκύδοιμον ἀγέστρατον ἈτρυτώνηνCronus, shook too at the disharmony


πότνιαν, ᾗ κέλαδοί τε ἅδον πόλεμοί τε μάχαι τεAnd dreadful clamour. When his weaponry


Ἥρη δʼ Ἥφαιστον κλυτὸν οὐ φιλότητι μιγεῖσαThunder and lightning, Zeus had seized, his might


γείνατο, καὶ ζαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτῃWell-shored, from high Olympus he took flight


ἐκ πάντων τέχνῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων.Lashed out at him and burned that prodigy


Ἥρη δὲ ζαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτῃ.Lashed out at him and burned that prodigy


ἐκ ταύτης δʼ ἔριδος ἣ μὲν τέκε φαίδιμον υἱὸνLashed out at him and burned that prodigy


Ἥφαιστον, φιλότητος ἄτερ Διὸς αἰγιόχοιοLashed out at him and burned that prodigy


ἐκ πάντων παλάμῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων·Lashed out at him and burned that prodigy


αὐτὰρ ὅ γʼ Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος ἠυκόμοιοLashed out at him and burned that prodigy


κούρῃ νόσφʼ Ἥρης παρελέξατο καλλιπαρήῳLashed out at him and burned that prodigy


ἐξαπαφὼν Μῆτιν καίπερ πολυδήνεʼ ἐοῦσαν.Lashed out at him and burned that prodigy


συμμάρψας δʼ ὅ γε χερσὶν ἑὴν ἐγκάτθετο νηδὺνLashed out at him and burned that prodigy


δείσας, μὴ τέξῃ κρατερώτερον ἄλλο κεραυνοῦ.Lashed out at him and burned that prodigy


τοὔνεκά μιν Κρονίδης ὑψίζυγος αἰθέρι ναίωνLashed out at him and burned that prodigy


κάππιεν ἐξαπίνης· ἣ δʼ αὐτίκα Παλλάδʼ ἈθήνηνLashed out at him and burned that prodigy


κύσατο· τὴν μὲν ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τεLashed out at him and burned that prodigy


πὰρ κορυφὴν Τρίτωνος ἐπʼ ὄχθῃσιν ποταμοῖο.Lashed out at him and burned that prodigy


Μῆτις δʼ αὖτε Ζηνὸς ὑπὸ σπλάγχνοις λελαθυῖαLashed out at him and burned that prodigy


ἧστο, Ἀθηναίης μήτηρ, τέκταινα δικαίωνLashed out at him and burned that prodigy


πλεῖστα θεῶν τε ἰδυῖα καταθνητῶν τʼ ἀνθρώπωνLashed out at him and burned that prodigy


ἔνθα θεὰ παρέδεκτο ὅθεν παλάμαις περὶ πάντωνLashed out at him and burned that prodigy


ἀθανάτων ἐκέκασθʼ οἳ Ὀλύμπια δώματʼ ἔχουσινLashed out at him and burned that prodigy


αἰγίδα ποιήσασα φοβέστρατον ἔντος Ἀθήνης·Lashed out at him and burned that prodigy


σὺν τῇ ἐγείνατό μιν πολεμήια τεύχεʼ ἔχουσαν.Lashed out at him and burned that prodigy


Ἐκ δʼ Ἀμφιτρίτης καὶ ἐρικτύπου ἘννοσιγαίουIgniting all those wondrous heads. When he


Τρίτων εὐρυβίης γένετο μέγας, ὅστε θαλάσσηςHad conquered him, belabouring him so


πυθμένʼ ἔχων παρὰ μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ ἄνακτιThat he became a maimed wreck, down below


ναίει χρύσεα δῶ, δεινὸς θεός. αὐτὰρ ἌρηιHe hurled him. From the earth a loud groan came


ῥινοτόρῳ Κυθέρεια Φόβον καὶ Δεῖμον ἔτικτεAnd from the thunder-stricken lord a flame


δεινούς, οἵτʼ ἀνδρῶν πυκινὰς κλονέουσι φάλαγγαςShot forth in the dim, mountain-hollows when


ἐν πολέμῳ κρυόεντι σὺν Ἄρηι πτολιπόρθῳHe was attacked. Much of the earth was then


Ἁρμονίην θʼ, ἣν Κάδμος ὑπέρθυμος θέτʼ ἄκοιτιν.Scorched by a terrible vapour, liquefied


Ζηνὶ δʼ ἄρʼ Ἀτλαντὶς Μαίη τέκε κύδιμον ἙρμῆνAs tin by youths is brought to heat inside


κήρυκʼ ἀθανάτων, ἱερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα.Well-channelled crucibles, or iron, too


Καδμείη δʼ ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸνThe hardest of all things, which men subdue


μιχθεῖσʼ ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθέαWith fire in mountain-glens and with the glow


ἀθάνατον θνητή· νῦν δʼ ἀμφότεροι θεοί εἰσιν.Causes the sacred earth to melt: just so


Ἀλκμήνη δʼ ἄρʼ ἔτικτε βίην ἩρακληείηνThe earth now fused, and to wide Tartaru


μιχθεῖσʼ ἐν φιλότητι Διὸς νεφεληγερέταο.In bitter anger Zeus cast Typhoeus


ἀγλαΐην δʼ Ἥφαιστος, ἀγακλυτὸς ἀμφιγυήειςFrom whom unruly, wet winds issued forth


ὁπλοτάτην Χαρίτων θαλερὴν ποιήσατʼ ἄκοιτιν.Except the Zephyr, and the South and North


χρυσοκόμης δὲ Διώνυσος ξανθὴν ἈριάδνηνFor they are sent by the gods and are to all


κούρην Μίνωος, θαλερὴν ποιήσατʼ ἄκοιτιν.A boon; the others, though, fitfully fall


τὴν δέ οἱ ἀθάνατον καὶ ἀγήρω θῆκε Κρονίων.Upon the sea, and there some overthrow


ἥβην δʼ Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱόςSailors and ships as fearfully they blow


ἲς Ἡρακλῆος, τελέσας στονόεντας ἀέθλουςIn every season, making powerle


παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ Ἥρης χρυσοπεδίλουThe sailors. Others haunt the limitle


αἰδοίην θέτʼ ἄκοιτιν ἐν Οὐλύμπῳ νιφόεντιAnd blooming earth, where recklessly they spoil


ὄλβιος, ὃς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσαςThe splendid crops that mortals sweat and toil


ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.To cultivate, and cruel agitation


ἠελίῳ δʼ ἀκάμαντι τέκεν κλυτὸς ὨκεανίνηAre everywhere. At the cessation


Περσηὶς Κίρκην τε καὶ Αἰήτην βασιλῆα.Of the gods’ Titan wars, when they emerged


Αἰήτης δʼ υἱὸς φαεσιμβρότου ἨελίοιοSuccessful with their dignity, they urged


κούρην Ὠκεανοῖο τελήεντος ποταμοῖοAll-seeing Zeus to wield his sovereignty


γῆμε θεῶν βουλῇσιν Ἰδυῖαν καλλιπάρῃον.Over them, at Earth’s suggestion, and so he


ἣ δέ οἱ Μήδειαν ἐύσφυρον ἐν φιλότητιDivided among the gods their dignities.


γείναθʼ ὑποδμηθεῖσα διὰ χρυσέην Ἀφροδίτην.Now Zeus, the king of all divinities


ὑμεῖς μὲν νῦν χαίρετʼ, Ὀλύμπια δώματʼ ἔχοντεςFirst wed Metis, the wisest among men


νῆσοί τʼ ἤπειροί τε καὶ ἁλμυρὸς ἔνδοθι πόντος.And all the immortal gods, but later, when


νῦν δὲ θεάων φῦλον ἀείσατε, ἡδυέπειαιHer time arrived to bring forth the godde


Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιοGrey-eyed Athene, he with artfulne


ὅσσαι δὴ θνητοῖσι παρʼ ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαιAnd cunning words in his own belly hid


ἀθάναται γείναντο θεοῖς ἐπιείκελα τέκνα.The child, as he by Earth and Heaven was bid


Δημήτηρ μὲν Πλοῦτον ἐγείνατο, δῖα θεάωνSo that no other god should ever hold sway


Ἰασίωνʼ ἥρωι μιγεῖσʼ ἐρατῇ φιλότητιFor destiny revealed that she someday


νειῷ ἔνι τριπόλῳ, Κρήτης ἐν πίονι δήμῳWould bear wise brood – first, her of the bright eyes


ἐσθλόν, ὃς εἶσʼ ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσηςTritogeneia, just as strong and wise


πάντη· τῷ δὲ τυχόντι καὶ οὗ κʼ ἐς χεῖρας ἵκηταιAs Father Zeus, but later she would bring


τὸν δʼ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ οἱ ὤπασεν ὄλβον.Into the world an overbearing king


Κάδμῳ δʼ Ἁρμονίη, θυγάτηρ χρυσέης ἈφροδιτηςOf gods and men. Before his birth, though, he


Ἰνὼ καὶ Σεμέλην καὶ Ἀγαυὴν καλλιπάρῃονPut her into his belly so that she


Αὐτονόην θʼ, ἣν γῆμεν Ἀρισταῖος βαθυχαίτηςMight counsel him. And then he wed the bright


γείνατο καὶ Πολύδωρον ἐυστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.Themis, who bore The Hours, Order, Right


κούρη δʼ Ὠκεανοῦ, Χρυσάορι καρτεροθύμῳAnd blooming Peace, who mind men’s works. Then she


μιχθεῖσʼ ἐν φιλότητι πολυχρύσου ἈφροδίτηςBore all the Fates, whom Zeus especially


Καλλιρόη τέκε παῖδα βροτῶν κάρτιστον ἁπάντωνHonoured – Atropos, Lachesis and Clotho –


Γηρυονέα, τὸν κτεῖνε βίη ἩρακληείηWho judge which way a mortal man may go


βοῶν ἕνεκʼ εἰλιπόδων ἀμφιρρύτῳ εἰν Ἐρυθείῃ.To good or bad. Then fair Eurynome


Τιθωνῷ δʼ Ἠὼς τέκε Μέμνονα χαλκοκορυστήνThe child of Ocean, bore to Lord Zeus three


Αἰθιόπων βασιλῆα, καὶ Ἠμαθίωνα ἄνακτα.Graces, fair-cheeked, Aglaea, Euphrosyne


αὐτὰρ ὑπαὶ Κεφάλῳ φιτύσατο φαίδιμον υἱόνAnd fair Thaleia, whose glance lovingly


ἴφθιμον Φαέθοντα, θεοῖς ἐπιείκελον ἄνδρα.Melted the limbs of all. Indeed the eye


τόν ῥα νέον τέρεν ἄνθος ἔχοντʼ ἐρικυδέος ἥβηςOf all of them were fit to hypnotize


παῖδʼ ἀταλὰ φρονέοντα φιλομμειδὴς ἈφροδίτηThose whom they looked upon; and furthermore


ὦρτʼ ἀναρεψαμένη, καί μιν ζαθέοις ἐνὶ νηοῖςHe wed nourishing Demeter, who then bore


νηοπόλον νύχιον ποιήσατο, δαίμονα δῖον.A daughter, the fair-armed Persephone


κούρην δʼ Αἰήταο διοτρεφέος βασιλῆοςWhom Hades snatched away, though prudently


Αἰσονίδης βουλῇσι θεῶν αἰειγενετάωνZeus brought her back; fair-tressed Mnemosyne


ἦγε παρʼ Αἰήτεω, τελέσας στονόεντας ἀέθλουςHe lay with next, producing progeny –


τοὺς πολλοὺς ἐπέτελλε μέγας βασιλεὺς ὑπερήνωρThe nine gold-armèd Muses glorying


ὑβριστὴς Πελίης καὶ ἀτάσθαλος, ὀβριμοεργός.In singing songs as well as banqueting.


τοὺς τελέσας Ἰαωλκὸν ἀφίκετο, πολλὰ μογήσαςThen Zeus was joined in love to the godde


ὠκείης ἐπὶ νηὸς ἄγων ἑλικώπιδα κούρηνLeto, and from their love the archere


Αἰσονίδης, καί μιν θαλερὴν ποιήσατʼ ἄκοιτιν.Artemis and Apollo sprang, who’d be


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

14 results
1. Hesiod, Fragments, 151 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Hesiod, Theogony, 1002-1022, 457, 468, 47, 643, 729-814, 838, 886-999, 1001 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1001. of gods. Last, Zeus the youthful Hera wed:
3. Homer, Iliad, 14.313-14.325 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

14.313. /lest haply thou mightest wax wroth with me hereafter, if without a word I depart to the house of deep-flowing Oceanus. 14.314. /lest haply thou mightest wax wroth with me hereafter, if without a word I depart to the house of deep-flowing Oceanus. Then in answer spake to her Zeus, the cloud-gatherer.Hera, thither mayest thou go even hereafter. But for us twain, come, let us take our joy couched together in love; 14.315. /for never yet did desire for goddess or mortal woman so shed itself about me and overmaster the heart within my breast—nay, not when I was seized with love of the wife of Ixion, who bare Peirithous, the peer of the gods in counsel; nor of Danaë of the fair ankles, daughter of Acrisius 14.316. /for never yet did desire for goddess or mortal woman so shed itself about me and overmaster the heart within my breast—nay, not when I was seized with love of the wife of Ixion, who bare Peirithous, the peer of the gods in counsel; nor of Danaë of the fair ankles, daughter of Acrisius 14.317. /for never yet did desire for goddess or mortal woman so shed itself about me and overmaster the heart within my breast—nay, not when I was seized with love of the wife of Ixion, who bare Peirithous, the peer of the gods in counsel; nor of Danaë of the fair ankles, daughter of Acrisius 14.318. /for never yet did desire for goddess or mortal woman so shed itself about me and overmaster the heart within my breast—nay, not when I was seized with love of the wife of Ixion, who bare Peirithous, the peer of the gods in counsel; nor of Danaë of the fair ankles, daughter of Acrisius 14.319. /for never yet did desire for goddess or mortal woman so shed itself about me and overmaster the heart within my breast—nay, not when I was seized with love of the wife of Ixion, who bare Peirithous, the peer of the gods in counsel; nor of Danaë of the fair ankles, daughter of Acrisius 14.320. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart 14.321. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart 14.322. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart 14.323. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart 14.324. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart 14.325. /and Semele bare Dionysus, the joy of mortals; nor of Demeter, the fair-tressed queen; nor of glorious Leto; nay, nor yet of thine own self, as now I love thee, and sweet desire layeth hold of me. Then with crafty mind the queenly Hera spake unto him:
4. Homer, Odyssey, 5.35, 8.279, 12.63, 12.65, 20.201-20.203, 24.518 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

5. Homeric Hymns, To Aphrodite, 256-279, 255 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

255. They live, eat heavenly food and lightly tread
6. Homeric Hymns, To Apollo And The Muses, 30-46, 29 (8th cent. BCE - 8th cent. BCE)

29. Shall I sing of how Leto gave you birth
7. Parmenides, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8. Euripides, Medea, 481-482, 480 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

480. Yea, and I slew the dragon which guarded the golden fleece, keeping sleepless watch o’er it with many a wreathed coil, and I raised for thee a beacon of deliver arice. Father and home of my free will I left and came with thee to Iolcos, ’neath Pelion’s hills
9. Herodotus, Histories, 7.62 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.62. The Medes in the army were equipped like the Persians; indeed, that fashion of armor is Median, not Persian. Their commander was Tigranes, an Achaemenid. The Medes were formerly called by everyone Arians, but when the Colchian woman Medea came from Athens to the Arians they changed their name, like the Persians. This is the Medes' own account of themselves. ,The Cissians in the army were equipped like the Persians, but they wore turbans instead of caps. Their commander was Anaphes son of Otanes. The Hyrcanians were armed like the Persians; their leader was Megapanus, who was afterwards the governor of Babylon.
10. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 4.145-4.161 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4.145. τοῖο δʼ ἑλισσομένοιο κατʼ ὄμματα νίσσετο κούρη 4.146. ὕπνον ἀοσσητῆρα, θεῶν ὕπατον, καλέουσα 4.147. ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρας· αὖε δʼ ἄνασσαν 4.148. νυκτιπόλον, χθονίην, εὐαντέα δοῦναι ἐφορμήν. 4.149. εἵπετο δʼ Αἰσονίδης πεφοβημένος, αὐτὰρ ὅγʼ ἤδη 4.150. οἴμῃ θελγόμενος δολιχὴν ἀνελύετʼ ἄκανθαν 4.151. γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα 4.152. οἷον ὅτε βληχροῖσι κυλινδόμενον πελάγεσσιν 4.153. κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον· ἀλλὰ καὶ ἔμπης 4.154. ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν ἀείρας 4.155. ἀμφοτέρους ὀλοῇσι περιπτύξαι γενύεσσιν. 4.156. ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ 4.157. βάπτουσʼ ἐκ κυκεῶνος ἀκήρατα φάρμακʼ ἀοιδαῖς 4.158. ῥαῖνε κατʼ ὀφθαλμῶν· περί τʼ ἀμφί τε νήριτος ὀδμὴ 4.159. φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε· γένυν δʼ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ 4.160. θῆκεν ἐρεισάμενος· τὰ δʼ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω 4.161. κύκλα πολυπρέμνοιο διὲξ ὕλης τετάνυστο.
11. Ovid, Metamorphoses, 7.149-7.158 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

12. Tacitus, Annals, 3.61 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.61.  The Ephesians were the first to appear. "Apollo and Diana," they stated, "were not, as commonly supposed, born at Delos. In Ephesus there was a river Cenchrius, with a grove Ortygia; where Latona, heavy-wombed and supporting herself by an olive-tree which remained to that day, gave birth to the heavenly twins. The grove had been hallowed by divine injunction; and there Apollo himself, after slaying the Cyclopes, had evaded the anger of Jove. Afterwards Father Liber, victor in the war, had pardoned the suppliant Amazons who had seated themselves at the altar. Then the sanctity of the temple had been enhanced, with the permission of Hercules, while he held the crown of Lydia; its privileges had not been diminished under the Persian empire; later, they had been preserved by the Macedonians — last by ourselves.
13. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 8.68-8.120 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14. Pausanias, Description of Greece, 2.3.8 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

2.3.8. On the occasion referred to Medea went to Athens and married Aegeus, but subsequently she was detected plotting against Theseus and fled from Athens also; coming to the land then called Aria she caused its inhabitants to be named after her Medes. The son, whom she brought with her in her flight to the Arii, they say she had by Aegeus, and that his name was Medus. Hellanicus, A writer of the fifth century B.C. however, calls him Polyxenus and says that his father was Jason.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aphrodite Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318; Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 261
approximation to the divine (in homeric and hesiodic poetry) Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 261
argo Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
ariadne Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
armenia and armenians, foundation legend Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
armenus Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
birth of zeus Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 46
cameron, alan Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 95
catalogue Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 112
catalogue of women (hesiod) Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 219
chest of kypselos Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
circe Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
claros Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 117
cosmos, cosmogony, cosmography Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 218, 219, 220
cultural appropriation, egyptians and Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
cultural appropriation, greeks and Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
dionysus Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 261
divine appellations/attributes\n, (and) order Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 219
enūma eliš Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 218, 219, 220
epic of etana Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 220
epic of gilgameš/gilgamesh Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 218
epos Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 46
father, fatherhood Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 46
fictive founders Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
foundation legends, armenia Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
foundation legends Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
gender, and colonisation' Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 117
gender Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 94
genealogy Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 93, 94, 95, 218, 219, 220
geography Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 94, 220
gods, lists of Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 218, 219, 220
golden fleece, anddragon Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
hesiod Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 93, 94, 95, 218, 219, 220
historiography Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 218, 220
homer Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 219
hyginus Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 93
hymns Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 220
identity theft, egyptians and Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
identity theft, greeks and Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
idyia Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
jason Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
layout Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 94
macedon/macedonia Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
macedon (son of osiris) Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
medea Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318; Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 117
memory, mnemonics Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 95
narration Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 218, 219, 220
parmenides, and becoming like god Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 261
parmenides, the proem Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 261
phaeacians Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 46
real world\n, (of) divine appellations/attributes Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 218, 219, 220
real world\n, (of) hemitheoi Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 93
real world\n, (of) names Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 93, 94, 95, 218
scythians Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 225
structure Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 93
table of contents Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 94, 95
tartarus Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 112
themis Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 112
theseus Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 318
travelogue Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 220
zeus Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 261