Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6474
Hesiod, Theogony, 280-375


τῆς δʼ ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησενShe calmed with ease the storms and misty sea)


ἔκθορε Χρυσαωρ τε μέγας καὶ Πήγασος ἵππος.Protomedea, Cymo, Eione


τῷ μὲν ἐπώνυμον ἦεν, ὅτʼ Ὠκεανοῦ περὶ πηγὰςRich-crowned Alimede and Glauconome


γένθʼ, ὃ δʼ ἄορ χρύσειον ἔχων μετὰ χερσὶ φίλῃσιν.Laugh-loving, Pontoporea, Leagore


χὠ μὲν ἀποπτάμενος προλιπὼν χθόνα, μητέρα μήλωνLaomedea and Polynoe


ἵκετʼ ἐς ἀθανάτους· Ζηνὸς δʼ ἐν δώμασι ναίειAutonoe and perfect Euarne


βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διὶ μητιόεντι.Divine Menippe and fair Psamathe


Χρυσάωρ δʼ ἔτεκεν τρικέφαλον ΓηρυονῆαNeso, Themisto, Eupompe, Pronoe


μιχθεὶς Καλλιρόῃ κούρῃ κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.And Nemertes, who had the qualitie
NaN


βουσὶ παρʼ εἰλιπόδεσσι περιρρύτῳ εἰν ἘρυθείῃOf her deathless father. All fifty of these


ἤματι τῷ ὅτε περ βοῦς ἤλασεν εὐρυμετώπουςSprang from fine Nereus, who was talented


Τίρυνθʼ εἰς ἱερὴν διαβὰς πόρον ὨκεανοῖοIn splendid specialties. And Thaumas wed


Ὄρθον τε κτείνας καὶ βουκόλον ΕὐρυτίωναElectra, fathomless Ocean’s progeny


σταθμῷ ἐν ἠερόεντι πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο.Who bore Iris who moves so rapidly


ἣ δʼ ἔτεκʼ ἄλλο πέλωρον ἀμήχανον, οὐδὲν ἐοικὸςAnd the well-tressed Harpies, Aello


θνητοῖς ἀνθρώποις οὐδʼ ἀθανάτοισι θεοῖσινOcypetes, who on swift pinions go


σπῆι ἔνι γλαφυρῷ θείην κρατερόφρονʼ ἜχιδνανWith raging winds and flocks of birds on high.


ἥμισυ μὲν νύμφην ἑλικώπιδα καλλιπάρῃονCeto bore Phorcys the fair-cheeked Graiae


ἥμισυ δʼ αὖτε πέλωρον ὄφιν δεινόν τε μέγαν τεCalled thus by everyone who walks on earth


αἰόλον ὠμηστὴν ζαθέης ὑπὸ κεύθεσι γαίης.And all the deathless gods, grey from their birth


ἔνθα δέ οἱ σπέος ἐστὶ κάτω κοίλῃ ὑπὸ πέτρῃWell-clad Pemphredo, Enyo, who is dressed


τηλοῦ ἀπʼ ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τʼ ἀνθρώπων·In saffron and the Gorgons in the west


ἔνθʼ ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν.Beyond famed Ocean in the far frontier


ἣ δʼ ἔρυτʼ εἰν Ἀρίμοισιν ὑπὸ χθονὶ λυγρὴ ἜχιδναTowards Night, where the Hesperides sing out clear


ἀθάνατος νύμφη καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα.And liquid songs, Sthenno and Euryale


τῇ δὲ Τυφάονά φασι μιγήμεναι ἐν φιλότητιAnd her who bore a woeful destiny


δεινόν θʼ ὑβριστήν τʼ ἄνομόν θʼ ἑλικώπιδι κούρῃ·Medusa (she was mortal, but Sthenno


ἣ δʼ ὑποκυσαμένη τέκετο κρατερόφρονα τέκνα.And Euryale were not and did not grow


Ὄρθον μὲν πρῶτον κύνα γείνατο Γηρυονῆι·In age) and then the dark-haired god of the sea


δεύτερον αὖτις ἔτικτεν ἀμήχανον, οὔ τι φατειὸνAmid spring flowers and in a pleasant lea


Κέρβερον ὠμηστήν, Ἀίδεω κύνα χαλκεόφωνονLay with her. When Perseus cut off her head


πεντηκοντακέφαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε·Great Chrysaor and Pegasus were bred


τὸ τρίτον Ὕδρην αὖτις ἐγείνατο λυγρὰ ἰδυῖανFrom her dead body, Pegasus called thu


Λερναίην, ἣν θρέψε θεὰ λευκώλενος ἭρηSince he was born near the springs of Oceanus


ἄπλητον κοτέουσα βίῃ Ἡρακληείῃ.Chrysaor since at the moment of his birth


καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷHe held a gold sword. Pegasus left the earth


Ἀμφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίλῳ ἸολάῳThe mother of all flocks, and flew away


Ηρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης.Up to the deathless gods, where he would stay:


ἣ δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρHe brought to prudent Zeus his weaponry


δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε·Thunder and lightning. To Callirrhoe


τῆς δʼ ἦν τρεῖς κεφαλαί· μία μὲν χαροποῖο λέοντοςBegat by glorious Ocean, Chrysaor


ἣ δὲ χιμαίρης, ἣ δʼ ὄφιος, κρατεροῖο δράκοντοςWas joined in love, and Calirrhoe bore


πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιραThe creature with three heads, Geryones


δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.But in sea-girt Erythea, Heracle


τὴν μὲν Πήγασος εἷλε καὶ ἐσθλὸς Βελλεροφόντης.Slew him among his oxen on that day


ἣ δʼ ἄρα Φῖκʼ ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρονHe drove his wide-browed oxen on the way


Ὅρθῳ ὑποδμηθεῖσα Νεμειαῖόν τε λέονταTo holy Tiryns, after he had gone


τόν ῥʼ Ἥρη θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτιςAcross the sea and slain Eurytion


γουνοῖσιν κατένασσε Νεμείης, πῆμʼ ἀνθρώποις.The herdsman in an inky-black homestead


ἔνθʼ ἄρʼ ὃ οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλʼ ἀνθρώπωνAnd Orthus. She then bore a monster, dread


κοιρανέων Τρητοῖο Νεμείης ἠδʼ Ἀπέσαντος·And powerful, in a hollow cave: and it


ἀλλά ἑ ἲς ἐδάμασσε βίης Ἡρακληείης.Looked like no god or man, no, not a whit


Κητὼ δʼ ὁπλότατον Φόρκυι φιλότητι μιγεῖσαAnd fierce Echidna, who, with flashing eye


γείνατο δεινὸν ὄφιν, ὃς ἐρεμνῆς κεύθεσι γαίηςAnd prepossessing cheeks, displays the guise


πείρασιν ἐν μεγάλοις παγχρύσεα μῆλα φυλάσσει.Of a nymph – well, that was half of her at least


τοῦτο μὲν ἐκ Κητοῦς καὶ Φόρκυνος γένος ἐστίν.The other half a snake, a massive beast


Τηθὺς δʼ Ὠκεανῷ Ποταμοὺς τέκε δινήενταςWhose skin was speckled: it was frightening.


Νεῖλόν τʼ Ἀλφειόν τε καὶ Ἠριδανὸν βαθυδίνηνBeneath the holy earth this dreadful thing


Στρυμόνα Μαίανδρόν τε καὶ Ἴστρον καλλιρέεθρονConsumed raw flesh within a cave below


Φᾶσίν τε Ῥῆσόν τʼ Ἀχελώιόν τʼ ἀργυροδίνηνA hollow rock where none would ever go


Νέσσον τε Ῥοδίον θʼ Ἁλιάκμονά θʼ Ἑπτάπορόν τεMortals or gods, though the gods had decreed


Γρήνικόν τε καὶ Αἴσηπον θεῖόν τε ΣιμοῦνταA glorious house for her, and she indeed


Πηνειόν τε καὶ Ἕρμον ἐυρρείτην τε ΚάικονDwells there as guard among the Arimi


Σαγγάριόν τε μέγαν Λάδωνά τε Παρθένιόν τεAnd never ages through eternity.


Εὔηνόν τε καὶ Ἄρδησκον θεῖόν τε Σκάμανδρον.The dread, outrageous, lawless Typhaon


τίκτε δὲ θυγατέρων ἱερὸν γένος, αἳ κατὰ γαῖανPeople have said, was joined in union


ἄνδρας κουρίζουσι σὺν Ἀπόλλωνι ἄνακτιWith her of the flashing eyes, and she grew round


καὶ Ποταμοῖς, ταύτην δὲ Διὸς πάρα μοῖραν ἔχουσιAnd bore fierce offspring – first Orthis, the hound


Πειθώ τʼ Ἀδμήτη τε Ἰάνθη τʼ Ἠλέκτρη τεOf Geryon, then a beast one can’t defeat


Δωρίς τε Πρυμνώ τε καὶ Οὐρανίη θεοειδὴςThe loud-voiced Cerberus who eats raw meat


Ἱππώ τε Κλυμένη τε Ῥόδειά τε Καλλιρόη τεThe Hound of Hell, the fifty-headed one


Ζευξώ τε Κλυτίη τε Ἰδυῖά τε Πασιθόη τεStrong and relentless. Still she was not done


Πληξαύρη τε Γαλαξαύρη τʼ ἐρατή τε ΔιώνηFor then she bore the Hydra, foul and cursed


Μηλόβοσίς τε Φόη τε καὶ εὐειδὴς ΠολυδώρηOf Lerna, which the white-armed Hera nursed


Κερκηίς τε φυὴν ἐρατὴ Πλουτώ τε βοῶπιςIn anger at great Heracles, the son


Περσηίς τʼ Ἰάνειρά τʼ Ἀκάστη τε Ξάνθη τεOf Zeus and from the house of Amphitryon


Πετραίη τʼ ἐρόεσσα Μενεσθώ τʼ Εὐρώπη τεWho slew Echidna with the warlike aid


Μῆτίς τʼ Εὐρυνόμη τε Τελεστώ τε ΚροκοπεπλοςOf Iolaus and the forager maid


Χρυσηίς τʼ Ἀσίη τε καὶ ἱμερόεσσα ΚαλυψὼAthene, with his ruthless sword. And she


Εὐδώρη τε Τύχη τε καὶ Ἀμφιρὼ Ὠκυρόη τεHad borne Chimaera who relentlessly


καὶ Στύξ, ἣ δή σφεων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.Breathed fire, mighty, swiftly-moving, dread


αὗται δʼ Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος ἐξεγένοντοAnd powerful, possessing not one head


πρεσβύταται κοῦραι· πολλαί γε μέν εἰσι καὶ ἄλλαι.But three, in front a lion’s with flashing eyes


τρὶς γὰρ χίλιαί εἰσι τανύσφυροι ὨκεανῖναιAnd then a fiery goat’s, the third in the guise


αἵ ῥα πολυσπερέες γαῖαν καὶ βένθεα λίμνηςOf a great snake. Noble Bellerophon


πάντη ὁμῶς ἐφέπουσι, θεάων ἀγλαὰ τέκνα.And Pegasus slew her. Orthus lay upon


τόσσοι δʼ αὖθʼ ἕτεροι ποταμοὶ καναχηδὰ ῥέοντεςEchidna, and from out her womb there grew


υἱέες Ὠκεανοῦ, τοὺς γείνατο πότνια Τηθύς·To adulthood the deadly Sphinx who slew


τῶν ὄνομʼ ἀργαλέον πάντων βροτὸν ἀνέρʼ ἐνισπεῖνThe men of Cadmus whom the goodly wife


οἳ δὲ ἕκαστοι ἴσασιν, ὅσοι περιναιετάωσιν.Of Zeus brought up and caused to live his life


θεία δʼ Ἠέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε ΣελήνηνIn the Nemean hills, a plague to all


Ἠῶ θʼ, ἣ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι φαείνειIts people, proving, too, a pestilent gall


ἀθανάτοις τε θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιTo her own tribes, and he had mastery


γείναθʼ ὑποδμηθεῖσʼ Ὑπερίονος ἐν φιλότητι.Over Tretus and Apesas, yet he


Κρίῳ δʼ Εὐρυβίν τέκεν ἐν φιλότητι μιγεῖσαWas slain by Heracles. From coitu


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Hesiod, Works And Days, 101-109, 11, 110-119, 12, 120-129, 13, 130-139, 14, 140-149, 15, 150-159, 16, 160-169, 17, 170-179, 18, 180-189, 19, 190-199, 20, 200-209, 21, 210-212, 22-26, 42-100 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

100. Which brought the Death-Gods. Now in misery
2. Hesiod, Theogony, 134-236, 243, 245, 251, 254, 262, 265-269, 27, 270-279, 28, 281-375, 380, 383-511, 617-735, 77-78, 783-789, 79, 790-804, 807-818, 820-900, 133 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

133. Then Eros, fairest of the deathless ones
3. Homer, Iliad, 14.319-14.320 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

14.319. /for never yet did desire for goddess or mortal woman so shed itself about me and overmaster the heart within my breast—nay, not when I was seized with love of the wife of Ixion, who bare Peirithous, the peer of the gods in counsel; nor of Danaë of the fair ankles, daughter of Acrisius 14.320. /who bare Perseus, pre-eminent above all warriors; nor of the daughter of far-famed Phoenix, that bare me Minos and godlike Rhadamanthys; nor of Semele, nor of Alcmene in Thebes, and she brought forth Heracles, her son stout of heart
4. Pindar, Pythian Odes, 10.44-10.48 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Plato, Timaeus, 25, 24 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6. Polybius, Histories, 3.59.7 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3.59.7.  in view of the fact that I underwent the perils of journeys through Africa, Spain, and Gaul, and of voyages on the seas that lie on the farther side of these countries
7. Strabo, Geography, 17.3.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

17.3.3. Historians, beginning with the voyage of Ophelas (Apellas?), have invented a great number of fables respecting the sea-coast of Africa beyond the Pillars. We have mentioned them before, and mention them now, requesting our readers to pardon the introduction of marvellous stories, whenever we may be compelled to relate anything of the kind, being unwilling to pass them over entirely in silence, and so in a manner to mutilate our account of the country.It is said, that the Sinus Emporicus (or merchants' bay) has a cave which admits the sea at high tide to the distance even of seven stadia, and in front of this bay a low and level tract with an altar of Hercules upon it, which, they say, is not covered by the tide. This I, of course, consider to be one of the fictitious stories. Like this is the tale, that on other bays in the succeeding coast there were ancient settlements of Tyrians, now abandoned, which consisted of not less than three hundred cities, and were destroyed by the Pharusii and the Nigritae. These people, they say, are distant thirty days' journey from Lynx.
8. Apollodorus, Bibliotheca, 2.4.1, 2.4.3, 2.5.11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.4.1. Ἀκρισίῳ δὲ περὶ παίδων γενέσεως ἀρρένων χρηστηριαζομένῳ ὁ θεὸς 6 -- ἔφη γενέσθαι 7 -- παῖδα ἐκ τῆς θυγατρός, ὃς αὐτὸν ἀποκτενεῖ. 8 -- δείσας δὲ ὁ 9 -- Ἀκρίσιος τοῦτο, ὑπὸ γῆν θάλαμον κατασκευάσας χάλκεον τὴν Δανάην ἐφρούρει. ταύτην μέν, ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἔφθειρε Προῖτος, ὅθεν αὐτοῖς καὶ ἡ στάσις ἐκινήθη· ὡς δὲ ἔνιοί φασι, Ζεὺς μεταμορφωθεὶς εἰς χρυσὸν καὶ διὰ τῆς ὀροφῆς εἰς τοὺς Δανάης εἰσρυεὶς κόλπους συνῆλθεν. αἰσθόμενος δὲ Ἀκρίσιος ὕστερον ἐξ αὐτῆς γεγεννημένον Περσέα, μὴ πιστεύσας ὑπὸ Διὸς ἐφθάρθαι, τὴν θυγατέρα μετὰ τοῦ παιδὸς εἰς λάρνακα βαλὼν ἔρριψεν εἰς θάλασσαν. προσενεχθείσης δὲ τῆς λάρνακος Σερίφῳ Δίκτυς ἄρας ἀνέτρεφε 1 -- τοῦτον. 2.4.3. τούτους δὲ ἐγέννησεν ἐκ Ποσειδῶνος. ὁ μὲν οὖν Περσεὺς ἐνθέμενος εἰς τὴν κίβισιν τὴν κεφαλὴν τῆς Μεδούσης ὀπίσω πάλιν ἐχώρει, αἱ δὲ Γοργόνες ἐκ τῆς κοίτης ἀναστᾶσαι 1 -- τὸν Περσέα ἐδίωκον, καὶ συνιδεῖν αὐτὸν οὐκ ἠδύναντο διὰ τὴν κυνῆν. ἀπεκρύπτετο γὰρ ὑπʼ αὐτῆς. παραγενόμενος δὲ εἰς Αἰθιοπίαν, ἧς ἐβασίλευε Κηφεύς, εὗρε τὴν τούτου θυγατέρα Ἀνδρομέδαν παρακειμένην βορὰν θαλασσίῳ κήτει. Κασσιέπεια γὰρ ἡ Κηφέως γυνὴ Νηρηίσιν ἤρισε περὶ κάλλους, καὶ πασῶν εἶναι κρείσσων ηὔχησεν· ὅθεν αἱ Νηρηίδες ἐμήνισαν, καὶ Ποσειδῶν αὐταῖς συνοργισθεὶς πλήμμυράν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἔπεμψε καὶ κῆτος. Ἄμμωνος δὲ χρήσαντος τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς συμφορᾶς, ἐὰν ἡ Κασσιεπείας θυγάτηρ Ἀνδρομέδα προτεθῇ τῷ κήτει βορά, τοῦτο ἀναγκασθεὶς ὁ Κηφεὺς ὑπὸ τῶν Αἰθιόπων ἔπραξε, καὶ προσέδησε τὴν θυγατέρα πέτρα. ταύτην θεασάμενος ὁ Περσεὺς καὶ ἐρασθεὶς ἀναιρήσειν ὑπέσχετο Κηφεῖ τὸ κῆτος, εἰ μέλλει σωθεῖσαν αὐτὴν αὐτῷ δώσειν γυναῖκα. ἐπὶ τούτοις γενομένων ὅρκων, ὑποστὰς τὸ κῆτος ἔκτεινε καὶ τὴν Ἀνδρομέδαν ἔλυσεν. ἐπιβουλεύοντος δὲ αὐτῷ Φινέως, ὃς ἦν ἀδελφὸς τοῦ Κηφέως ἐγγεγυημένος 1 -- πρῶτος τὴν Ἀνδρομέδαν, μαθὼν τὴν ἐπιβουλήν, τὴν Γοργόνα δείξας μετὰ τῶν συνεπιβουλευόντων αὐτὸν ἐλίθωσε παραχρῆμα. παραγενόμενος δὲ εἰς Σέριφον, καὶ καταλαβὼν προσπεφευγυῖαν 2 -- τοῖς βωμοῖς μετὰ τοῦ Δίκτυος τὴν μητέρα διὰ τὴν Πολυδέκτου βίαν, εἰσελθὼν εἰς τὰ βασίλεια, 3 -- συγκαλέσαντος τοῦ Πολυδέκτου τοὺς φίλους ἀπεστραμμένος τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργόνος ἔδειξε· τῶν δὲ ἰδόντων, ὁποῖον ἕκαστος ἔτυχε σχῆμα ἔχων, ἀπελιθώθη. καταστήσας δὲ τῆς Σερίφου Δίκτυν βασιλέα, ἀπέδωκε τὰ μὲν πέδιλα καὶ τὴν κίβισιν καὶ τὴν κυνῆν Ἑρμῇ, τὴν δὲ κεφαλὴν τῆς Γοργόνος Ἀθηνᾷ. Ἑρμῆς μὲν οὖν τὰ προειρημένα πάλιν ἀπέδωκε ταῖς νύμφαις, Ἀθηνᾶ δὲ ἐν μέσῃ τῇ ἀσπίδι τῆς Γοργόνος τὴν κεφαλὴν ἐνέθηκε. 4 -- λέγεται δὲ ὑπʼ ἐνίων ὅτι διʼ Ἀθηνᾶν ἡ Μέδουσα ἐκαρατομήθη· φασὶ δὲ ὅτι καὶ περὶ κάλλους ἠθέλησεν ἡ Γοργὼ αὐτῇ συγκριθῆναι. 2.5.11. τελεσθέντων δὲ τῶν ἄθλων ἐν μηνὶ καὶ ἔτεσιν ὀκτώ, μὴ προσδεξάμενος Εὐρυσθεὺς τόν τε τῶν τοῦ Αὐγέου βοσκημάτων καὶ τὸν τῆς ὕδρας, ἑνδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρʼ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν. 1 -- ταῦτα δὲ ἦν, οὐχ ὥς τινες εἶπον ἐν Λιβύῃ, ἀλλʼ ἐπὶ τοῦ Ἄτλαντος ἐν Ὑπερβορέοις· ἃ Διὶ Γῆ γήμαντι Ἥραν 2 -- ἐδωρήσατο. ἐφύλασσε δὲ αὐτὰ δράκων ἀθάνατος, Τυφῶνος καὶ Ἐχίδνης, κεφαλὰς ἔχων ἑκατόν· ἐχρῆτο δὲ φωναῖς παντοίαις καὶ ποικίλαις. μετὰ τούτου δὲ Ἑσπερίδες ἐφύλαττον, Αἴγλη Ἐρύθεια Ἑσπερία Ἀρέθουσα. 3 -- πορευόμενος οὖν ἐπὶ ποταμὸν Ἐχέδωρον ἧκε. Κύκνος δὲ Ἄρεος καὶ Πυρήνης εἰς μονομαχίαν αὐτὸν προεκαλεῖτο. Ἄρεος δὲ τοῦτον ἐκδικοῦντος καὶ συνιστάντος μονομαχίαν, βληθεὶς κεραυνὸς μέσος ἀμφοτέρων διαλύει τὴν μάχην. βαδίζων δὲ διʼ Ἰλλυριῶν, καὶ σπεύδων 1 -- ἐπὶ ποταμὸν Ἠριδανόν, ἧκε πρὸς νύμφας Διὸς καὶ Θέμιδος. αὗται μηνύουσιν αὐτῷ Νηρέα. συλλαβὼν δὲ αὐτὸν κοιμώμενον καὶ παντοίας ἐναλλάσσοντα μορφὰς ἔδησε, καὶ οὐκ ἔλυσε πρὶν ἢ μαθεῖν παρʼ αὐτοῦ ποῦ τυγχάνοιεν τὰ μῆλα καὶ αἱ Ἑσπερίδες. μαθὼν δὲ Λιβύην διεξῄει. ταύτης ἐβασίλευε παῖς Ποσειδῶνος Ἀνταῖος, ὃς τοὺς ξένους ἀναγκάζων παλαίειν ἀνῄρει. τούτῳ παλαίειν ἀναγκαζόμενος Ἡρακλῆς ἀράμενος ἅμμασι 2 -- μετέωρον κλάσας ἀπέκτεινε· ψαύοντα γὰρ γῆς ἰσχυρότερον 3 -- συνέβαινε 4 -- γίνεσθαι, διὸ καὶ Γῆς τινες ἔφασαν τοῦτον εἶναι παῖδα. μετὰ Λιβύην δὲ Αἴγυπτον διεξῄει. 5 -- ταύτης ἐβασίλευε Βούσιρις Ποσειδῶνος παῖς καὶ Λυσιανάσσης τῆς Ἐπάφου. οὗτος τοὺς ξένους ἔθυεν ἐπὶ βωμῷ Διὸς κατά τι λόγιον· ἐννέα γὰρ ἔτη ἀφορία τὴν Αἴγυπτον κατέλαβε, Φρασίος 1 -- δὲ ἐλθὼν ἐκ Κύπρου, μάντις τὴν ἐπιστήμην, ἔφη τὴν ἀφορίαν 1 -- παύσασθαι ἐὰν ξένον ἄνδρα τῷ Διὶ σφάξωσι κατʼ ἔτος. Βούσιρις δὲ ἐκεῖνον πρῶτον σφάξας τὸν μάντιν τοὺς κατιόντας ξένους ἔσφαζε. συλληφθεὶς οὖν καὶ Ἡρακλῆς τοῖς βωμοῖς προσεφέρετο τὰ δὲ δεσμὰ διαρρήξας τόν τε Βούσιριν καὶ τὸν ἐκείνου παῖδα Ἀμφιδάμαντα ἀπέκτεινε. διεξιὼν δὲ Ἀσίαν 2 -- Θερμυδραῖς, Λινδίων 3 -- λιμένι, προσίσχει. καὶ βοηλάτου τινὸς λύσας τὸν ἕτερον τῶν ταύρων ἀπὸ τῆς ἁμάξης εὐωχεῖτο θύσας. ὁ δὲ βοηλάτης βοηθεῖν ἑαυτῷ μὴ δυνάμενος στὰς ἐπί τινος ὄρους κατηρᾶτο. διὸ καὶ νῦν, ἐπειδὰν θύωσιν Ἡρακλεῖ, μετὰ καταρῶν τοῦτο πράττουσι. παριὼν δὲ Ἀραβίαν Ἠμαθίωνα κτείνει παῖδα Τιθωνοῦ. καὶ διὰ τῆς Λιβύης πορευθεὶς ἐπὶ τὴν ἔξω θάλασσαν παρʼ Ἡλίου 1 -- τὸ δέπας παραλαμβάνει. 2 -- καὶ περαιωθεὶς ἐπὶ τὴν ἤπειρον τὴν ἀντικρὺ κατετόξευσεν ἐπὶ τοῦ Καυκάσου τὸν ἐσθίοντα τὸ τοῦ Προμηθέως ἧπαρ ἀετόν, ὄντα Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος· καὶ τὸν Προμηθέα ἔλυσε, δεσμὸν ἑλόμενος τὸν τῆς ἐλαίας, καὶ παρέσχε τῷ Διὶ Χείρωνα θνήσκειν ἀθάνατον 1 -- ἀντʼ αὐτοῦ θέλοντα. ὡς δὲ ἧκεν εἰς Ὑπερβορέους πρὸς Ἄτλαντα, εἰπόντος Προμηθέως τῷ Ἡρακλεῖ αὐτὸν ἐπὶ τὰ μῆλα μὴ πορεύεσθαι, διαδεξάμενον δὲ Ἄτλαντος τὸν πόλον ἀποστέλλειν ἐκεῖνον, πεισθεὶς διεδέξατο. Ἄτλας δὲ δρεψάμενος 2 -- παρʼ Ἑσπερίδων τρία μῆλα ἧκε πρὸς Ἡρακλέα. καὶ μὴ βουλόμενος τὸν πόλον ἔχειν 3 -- καὶ σπεῖραν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς θέλειν ποιήσασθαι. τοῦτο ἀκούσας Ἄτλας, ἐπὶ γῆς καταθεὶς τὰ μῆλα τὸν πόλον διεδέξατο. καὶ οὕτως ἀνελόμενος αὐτὰ Ἡρακλῆς ἀπηλλάττετο. ἔνιοι δέ φασιν οὐ παρὰ Ἄτλαντος αὐτὰ λαβεῖν, ἀλλʼ αὐτὸν δρέψασθαι τὰ μῆλα, κτείναντα τὸν φρουροῦντα ὄφιν. κομίσας δὲ τὰ μῆλα Εὐρυσθεῖ ἔδωκεν. ὁ δὲ λαβὼν Ἡρακλεῖ ]; ἐδωρήσατο· παρʼ οὗ λαβοῦσα Ἀθηνᾶ πάλιν αὐτὰ ἀπεκόμισεν· ὅσιον γὰρ οὐκ ἦν αὐτὰ τεθῆναί που.
9. Pausanias, Description of Greece, 8.30.8 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

8.30.8. In the marketplace of that city, behind the enclosure sacred to Lycaean Zeus, is the figure of a man carved in relief on a slab, Polybius, the son of Lycortas. Elegiac verses are inscribed upon it saying that he roamed over every land and every sea, and that he became the ally of the Itomans and stayed their wrath against the Greek nation. This Polybius wrote also a history of the Romans, including how they went to war with Carthage, what the cause of the war was, and how at last, not before great dangers had been run, Scipio . . . whom they name Carthaginian, because he put an end to the war and razed Carthage to the ground.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acrisius Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
aeschylus Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
africa (continent), circumnavigation of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
africa (continent), north Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
africa (continent), west Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
africa (continent) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
alps Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
andromeda Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
animal species, ewe Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
animal victim, parts of, neck Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
animal victim, treatment of, decapitated Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
animal victim, treatment of, throat cut, slit or pierced Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
aphrodite Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199, 241
apples Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
argos Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
army Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
atlantic ocean, name of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
atlantic ocean Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
atlantis island Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
atlas, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254, 400
atlas island Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
bios/βίος Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
blood, and war Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
blood, poured into bothros or pit Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
blood rituals Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
carthage, carthaginians, explorations from Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
carthage, carthaginians, outposts of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
carthage, carthaginians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
catalogue Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199
catalogue of women (hesiod) Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
cerberus Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
cerne Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
chimaera Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
cornelius scipio aemilianus, p. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
cosmogony Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 32
cosmos/kosmos Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199, 241
crocodiles Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
daimôn Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199
darat river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
dikê/δίκη Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
dragon of the hesperides Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
earth/earth/gaea Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
echidna Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
emotions, anger/rage de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
emotions, love/passion de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
eris/eris/strife/strife Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
etymology Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
gaia Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
geryon Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
god/goddess Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 32
gods, lists of Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
golden age/race Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199
golden apples Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
gorgons Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254, 400
graiai Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
hanno of carthage, explorations of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
hanno of carthage, writings of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
hekate Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
helicon Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
hera, and monsters Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
hera, maternity Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
hercules, hero Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
hesiod Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 29, 32; Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
hesperides, divinities, apples of Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
hesperides Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
hesperides islands Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
hesperu ceras, cape (hesperium promontory) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
homer, iliad Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
homer Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
juba ii of mauretania Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
juno Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
keto Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
kleos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
laius Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
lernaean hydra Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
lightning strike Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
medusa Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254, 400
monsters Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 29, 32
mortality Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 32
narratology, affective/cognitive de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
nemean lion Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
numbers Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
nurse Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
oath/oath Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199
odysseus Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
opposites (pair of) Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
order Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 29, 32
orthos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
pandora Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241
perseus, and andromeda Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
perseus, as greek hero Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
perseus, legends of Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
perseus (hero) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254, 400
pherecydes Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
phix Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
phorkys Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
pindar Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
pisander, summary of Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
pit Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
polybius of megalopolis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
prometheus de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153
real world\n, (of) names Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
real world\n, (of/on/generating new) lists Laemmle, Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration (2021) 200
ring composition Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 29
scholia Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
serpents Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
snake Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 32
sophocles Gruen, Rethinking the Other in Antiquity (2011) 255
sovereignty Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
sphinx Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
styx Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199
tanit Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
teiresias Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
titans Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 29; Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 241; Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
transgression Iribarren and Koning, Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy (2022) 199
typhon Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 72
viniculture Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 254
war, and sacrifices Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
winds' Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period (2013) 174
xenophon of lampsacus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 400
zeus Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 29; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 153