Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 9.97


ταῦτα βουλευσάμενοι ἀνήγοντο. ἀπικόμενοι δὲ παρὰ τὸ τῶν Ποτνιέων ἱρὸν τῆς Μυκάλης ἐς Γαίσωνά τε καὶ Σκολοπόεντα, τῇ Δήμητρος Ἐλευσινίης ἱρόν, τὸ Φίλιστος ὁ Πασικλέος ἱδρύσατο Νείλεῳ τῷ Κόδρου ἐπισπόμενος ἐπὶ Μιλήτου κτιστύν, ἐνθαῦτα τὰς τε νέας ἀνείρυσαν καὶ περιεβάλοντο ἕρκος καὶ λίθων καὶ ξύλων, δένδρεα ἐκκόψαντες ἥμερα, καὶ σκόλοπας περὶ τὸ ἕρκος κατέπηξαν, καὶ παρεσκευάδατο ὡς πολιορκησόμενοι καὶ ὡς νικήσοντες, ἐπʼ ἀμφότερα ἐπιλεγόμενοι γὰρ παρεσκευάζοντοWith this design they put to sea. So when they came past the temple of the Goddesses at Mykale to the Gaeson and Scolopois, where there is a temple of Eleusinian Demeter (which was built by Philistus son of Pasicles when he went with Nileus son of Codrus to the founding of Miletus), they beached their ships and fenced them round with stones and the trunks of orchard trees which they cut down; they drove in stakes around the fence and prepared for siege or victory, making ready, after consideration, for either event.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

7 results
1. Solon, Fragments, None (7th cent. BCE - 6th cent. BCE)

2. Pindar, Isthmian Odes, 4.1-4.9 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Herodotus, Histories, 2.56-2.57, 2.170-2.171, 4.15, 4.76, 5.65, 5.67, 5.72, 5.79, 5.97, 6.21, 6.36-6.38, 6.91, 6.132-6.136, 8.65, 9.65, 9.100-9.101 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2.56. But my own belief about it is this. If the Phoenicians did in fact carry away the sacred women and sell one in Libya and one in Hellas, then, in my opinion, the place where this woman was sold in what is now Hellas, but was formerly called Pelasgia, was Thesprotia ; ,and then, being a slave there, she established a shrine of Zeus under an oak that was growing there; for it was reasonable that, as she had been a handmaid of the temple of Zeus at Thebes , she would remember that temple in the land to which she had come. ,After this, as soon as she understood the Greek language, she taught divination; and she said that her sister had been sold in Libya by the same Phoenicians who sold her. 2.57. I expect that these women were called “doves” by the people of Dodona because they spoke a strange language, and the people thought it like the cries of birds; ,then the woman spoke what they could understand, and that is why they say that the dove uttered human speech; as long as she spoke in a foreign tongue, they thought her voice was like the voice of a bird. For how could a dove utter the speech of men? The tale that the dove was black signifies that the woman was Egyptian . ,The fashions of divination at Thebes of Egypt and at Dodona are like one another; moreover, the practice of divining from the sacrificed victim has also come from Egypt . 2.170. There is also at Saïs the burial-place of one whose name I think it impious to mention in speaking of such a matter; it is in the temple of Athena, behind and close to the length of the wall of the shrine. ,Moreover, great stone obelisks stand in the precinct; and there is a lake nearby, adorned with a stone margin and made in a complete circle; it is, as it seemed to me, the size of the lake at Delos which they call the Round Pond. 2.171. On this lake they enact by night the story of the god's sufferings, a rite which the Egyptians call the Mysteries. I could say more about this, for I know the truth, but let me preserve a discreet silence. ,Let me preserve a discreet silence, too, concerning that rite of Demeter which the Greeks call dateThesmophoria /date , except as much of it as I am not forbidden to mention. ,The daughters of Danaus were those who brought this rite out of Egypt and taught it to the Pelasgian women; afterwards, when the people of the Peloponnese were driven out by the Dorians, it was lost, except in so far as it was preserved by the Arcadians, the Peloponnesian people which was not driven out but left in its home. 4.15. Such is the tale told in these two towns. But this, I know, happened to the Metapontines in Italy, two hundred and forty years after the second disappearance of Aristeas, as reckoning made at Proconnesus and Metapontum shows me: ,Aristeas, so the Metapontines say, appeared in their country and told them to set up an altar to Apollo, and set beside it a statue bearing the name of Aristeas the Proconnesian; for, he said, Apollo had come to their country alone of all Italian lands, and he—the man who was now Aristeas, but then when he followed the god had been a crow—had come with him. ,After saying this, he vanished. The Metapontines, so they say, sent to Delphi and asked the god what the vision of the man could mean; and the Pythian priestess told them to obey the vision, saying that their fortune would be better. ,They did as instructed. And now there stands beside the image of Apollo a statue bearing the name of Aristeas; a grove of bay-trees surrounds it; the image is set in the marketplace. Let it suffice that I have said this much about Aristeas. 4.76. But as regards foreign customs, the Scythians (like others) very much shun practising those of any other country, and particularly of Hellas, as was proved in the case of Anacharsis and also of Scyles. ,For when Anacharsis was coming back to the Scythian country after having seen much of the world in his travels and given many examples of his wisdom, he sailed through the Hellespont and put in at Cyzicus; ,where, finding the Cyzicenes celebrating the feast of the Mother of the Gods with great ceremony, he vowed to this same Mother that if he returned to his own country safe and sound he would sacrifice to her as he saw the Cyzicenes doing, and establish a nightly rite of worship. ,So when he came to Scythia, he hid himself in the country called Woodland (which is beside the Race of Achilles, and is all overgrown with every kind of timber); hidden there, Anacharsis celebrated the goddess' ritual with exactness, carrying a small drum and hanging images about himself. ,Then some Scythian saw him doing this and told the king, Saulius; who, coming to the place himself and seeing Anacharsis performing these rites, shot an arrow at him and killed him. And now the Scythians, if they are asked about Anacharsis, say they have no knowledge of him; this is because he left his country for Hellas and followed the customs of strangers. ,But according to what I heard from Tymnes, the deputy for Ariapithes, Anacharsis was an uncle of Idanthyrsus king of Scythia, and he was the son of Gnurus, son of Lycus, son of Spargapithes. Now if Anacharsis was truly of this family, then let him know he was slain by his own brother; for Idanthyrsus was the son of Saulius, and it was Saulius who killed Anacharsis. 5.65. The Lacedaemonians would never have taken the Pisistratid stronghold. First of all they had no intention to blockade it, and secondly the Pisistratidae were well furnished with food and drink. The Lacedaemonians would only have besieged the place for a few days and then returned to Sparta. As it was, however, there was a turn of fortune which harmed the one party and helped the other, for the sons of the Pisistratid family were taken as they were being secretly carried out of the country. ,When this happened, all their plans were confounded, and they agreed to depart from Attica within five days on the terms prescribed to them by the Athenians in return for the recovery of their children. ,Afterwards they departed to Sigeum on the Scamander. They had ruled the Athenians for thirty-six years and were in lineage of the house of Pylos and Neleus, born of the same ancestors as the families of Codrus and Melanthus, who had formerly come from foreign parts to be kings of Athens. ,It was for this reason that Hippocrates gave his son the name Pisistratus as a remembrance, calling him after Pisistratus the son of Nestor. ,This is the way, then, that the Athenians got rid of their tyrants. As regards all the noteworthy things which they did or endured after they were freed and before Ionia revolted from Darius and Aristagoras of Miletus came to Athens to ask help of its people, of these I will first give an account. 5.67. In doing this, to my thinking, this Cleisthenes was imitating his own mother's father, Cleisthenes the tyrant of Sicyon, for Cleisthenes, after going to war with the Argives, made an end of minstrels' contests at Sicyon by reason of the Homeric poems, in which it is the Argives and Argos which are primarily the theme of the songs. Furthermore, he conceived the desire to cast out from the land Adrastus son of Talaus, the hero whose shrine stood then as now in the very marketplace of Sicyon because he was an Argive. ,He went then to Delphi, and asked the oracle if he should cast Adrastus out, but the priestess said in response: “Adrastus is king of Sicyon, and you but a stone thrower.” When the god would not permit him to do as he wished in this matter, he returned home and attempted to devise some plan which might rid him of Adrastus. When he thought he had found one, he sent to Boeotian Thebes saying that he would gladly bring Melanippus son of Astacus into his country, and the Thebans handed him over. ,When Cleisthenes had brought him in, he consecrated a sanctuary for him in the government house itself, where he was established in the greatest possible security. Now the reason why Cleisthenes brought in Melanippus, a thing which I must relate, was that Melanippus was Adrastus' deadliest enemy, for Adrastus had slain his brother Mecisteus and his son-in-law Tydeus. ,Having then designated the precinct for him, Cleisthenes took away all Adrastus' sacrifices and festivals and gave them to Melanippus. The Sicyonians had been accustomed to pay very great honor to Adrastus because the country had once belonged to Polybus, his maternal grandfather, who died without an heir and bequeathed the kingship to him. ,Besides other honors paid to Adrastus by the Sicyonians, they celebrated his lamentable fate with tragic choruses in honor not of Dionysus but of Adrastus. Cleisthenes, however, gave the choruses back to Dionysus and the rest of the worship to Melanippus. 5.72. When Cleomenes had sent for and demanded the banishment of Cleisthenes and the Accursed, Cleisthenes himself secretly departed. Afterwards, however, Cleomenes appeared in Athens with no great force. Upon his arrival, he, in order to take away the curse, banished seven hundred Athenian families named for him by Isagoras. Having so done he next attempted to dissolve the Council, entrusting the offices of government to Isagoras' faction. ,The Council, however, resisted him, whereupon Cleomenes and Isagoras and his partisans seized the acropolis. The rest of the Athenians united and besieged them for two days. On the third day as many of them as were Lacedaemonians left the country under truce. ,The prophetic voice that Cleomenes heard accordingly had its fulfillment, for when he went up to the acropolis with the intention of taking possession of it, he approached the shrine of the goddess to address himself to her. The priestess rose up from her seat, and before he had passed through the door-way, she said, “Go back, Lacedaemonian stranger, and do not enter the holy place since it is not lawful that Dorians should pass in here. “My lady,” he answered, “I am not a Dorian, but an Achaean.” ,So without taking heed of the omen, he tried to do as he pleased and was, as I have said, then again cast out together with his Lacedaemonians. As for the rest, the Athenians imprisoned them under sentence of death. Among the prisoners was Timesitheus the Delphian, whose achievements of strength and courage were quite formidable. 5.79. This, then, is the course of action which the Athenians took, and the Thebans, desiring vengeance on Athens, afterwards appealed to Delphi for advice. The Pythian priestess said that the Thebans themselves would not be able to obtain the vengeance they wanted and that they should lay the matter before the “many-voiced” and entreat their “nearest.” ,Upon the return of the envoys, an assembly was called and the oracle put before it. When the Thebans heard that they must entreat their “nearest,” they said, “If this is so, our nearest neighbors are the men of Tanagra and Coronea and Thespiae. These are always our comrades in battle and zealously wage our wars. What need, then, is there to entreat them? Perhaps this is the meaning of the oracle.” 5.97. It was when the Athenians had made their decision and were already on bad terms with Persia, that Aristagoras the Milesian, driven from Sparta by Cleomenes the Lacedaemonian, came to Athens, since that city was more powerful than any of the rest. Coming before the people, Aristagoras spoke to the same effect as at Sparta, of the good things of Asia, and how the Persians carried neither shield nor spear in war and could easily be overcome. ,This he said adding that the Milesians were settlers from Athens, whom it was only right to save seeing that they themselves were a very powerful people. There was nothing which he did not promise in the earnestness of his entreaty, till at last he prevailed upon them. It seems, then, that it is easier to deceive many than one, for he could not deceive Cleomenes of Lacedaemon, one single man, but thirty thousand Athenians he could. ,The Athenians, now persuaded, voted to send twenty ships to aid the Ionians, appointing for their admiral Melanthius, a citizen of Athens who had an unblemished reputation. These ships were the beginning of troubles for both Greeks and foreigners. 6.21. Now when the Milesians suffered all this at the hands of the Persians, the Sybarites (who had lost their city and dwelt in Laus and Scidrus) did not give them equal return for what they had done. When Sybaris was taken by the Crotoniates, all the people of Miletus, young and old, shaved their heads and made great public lamentation; no cities which we know were ever so closely joined in friendship as these. ,The Athenians acted very differently. The Athenians made clear their deep grief for the taking of Miletus in many ways, but especially in this: when Phrynichus wrote a play entitled “The Fall of Miletus” and produced it, the whole theater fell to weeping; they fined Phrynichus a thousand drachmas for bringing to mind a calamity that affected them so personally, and forbade the performance of that play forever. 6.36. The Pythia also bade him do so. Then Miltiades son of Cypselus, previously an Olympic victor in the four-horse chariot, recruited any Athenian who wanted to take part in the expedition, sailed off with the Dolonci, and took possession of their land. Those who brought him appointed him tyrant. ,His first act was to wall off the isthmus of the Chersonese from the city of Cardia across to Pactye, so that the Apsinthians would not be able to harm them by invading their land. The isthmus is thirty-six stadia across, and to the south of the isthmus the Chersonese is four hundred and twenty stadia in length. 6.37. After Miltiades had pushed away the Apsinthians by walling off the neck of the Chersonese, he made war first on the people of Lampsacus, but the Lampsacenes laid an ambush and took him prisoner. However, Miltiades stood high in the opinion of Croesus the Lydian, and when Croesus heard what had happened, he sent to the Lampsacenes and commanded them to release Miltiades. If they did not do so, he threatened to cut them down like a pine tree. ,The Lampsacenes went astray in their counsels as to what the utterance meant which Croesus had threatened them with, saying he would devastate them like a pine tree, until at last one of the elders understood and said what it was: the pine is the only tree that once cut down never sends out any shoots; it is utterly destroyed. So out of fear of Croesus the Lampsacenes released Miltiades and let him go. 6.38. So he escaped by the intervention of Croesus, but he later died childless and left his rule and possessions to Stesagoras, the son of his half-brother Cimon. Since his death, the people of the Chersonese offer sacrifices to him as their founder in the customary manner, instituting a contest of horse races and gymnastics. No one from Lampsacus is allowed to compete. ,But in the war against the Lampsacenes Stesagoras too met his end and died childless; he was struck on the head with an axe in the town-hall by a man who pretended to be a deserter but in truth was an enemy and a man of violence. 6.91. But this happened later. The rich men of Aegina gained mastery over the people, who had risen against them with Nicodromus, then made them captive and led them out to be killed. Because of this a curse fell upon them, which despite all their efforts they could not get rid of by sacrifice, and they were driven out of their island before the goddess would be merciful to them. ,They had taken seven hundred of the people alive; as they led these out for slaughter one of them escaped from his bonds and fled to the temple gate of Demeter the Lawgiver, where he laid hold of the door-handles and clung to them. They could not tear him away by force, so they cut off his hands and carried him off, and those hands were left clinging fast to the door-handles. 6.132. After the Persian disaster at Marathon, the reputation of Miltiades, already great at Athens, very much increased. He asked the Athenians for seventy ships, an army, and money, not revealing against what country he would lead them, but saying that he would make them rich if they followed him; he would bring them to a country from which they could easily carry away an abundance of gold; so he said when he asked for the ships. The Athenians were induced by these promises and granted his request. 6.133. Miltiades took his army and sailed for Paros, on the pretext that the Parians had brought this on themselves by first sending triremes with the Persian fleet to Marathon. Such was the pretext of his argument, but he had a grudge against the Parians because Lysagoras son of Tisias, a man of Parian descent, had slandered him to Hydarnes the Persian. ,When he reached his voyage's destination, Miltiades with his army drove the Parians inside their walls and besieged them; he sent in a herald and demanded a hundred talents, saying that if they did not give it to him, his army would not return home before it had stormed their city. ,The Parians had no intention of giving Miltiades any money at all, and they contrived how to defend their city. They did this by building their wall at night to double its former height where it was most assailable, and also by other devices. 6.134. All the Greeks tell the same story up to this point; after this the Parians themselves say that the following happened: as Miltiades was in a quandary, a captive woman named Timo, Parian by birth and an under-priestess of the goddesses of the dead, came to talk with him. ,Coming before Miltiades, she advised him, if taking Paros was very important to him, to do whatever she suggested. Then, following her advice, he passed through to the hill in front of the city and jumped over the fence of the precinct of Demeter the Lawgiver, since he was unable to open the door. After leaping over, he went to the shrine, whether to move something that should not be moved, or with some other intention. When he was right at the doors, he was immediately seized with panic and hurried back by the same route; leaping down from the wall he twisted his thigh, but some say he hit his knee. 6.135. So Miltiades sailed back home in a sorry condition, neither bringing money for the Athenians nor having won Paros; he had besieged the town for twenty-six days and ravaged the island. ,The Parians learned that Timo the under-priestess of the goddesses had been Miltiades' guide and desired to punish her for this. Since they now had respite from the siege, they sent messengers to Delphi to ask if they should put the under-priestess to death for guiding their enemies to the capture of her native country, and for revealing to Miltiades the rites that no male should know. ,But the Pythian priestess forbade them, saying that Timo was not responsible: Miltiades was doomed to make a bad end, and an apparition had led him in these evils. 6.136. Such was the priestess' reply to the Parians. The Athenians had much to say about Miltiades on his return from Paros, especially Xanthippus son of Ariphron, who prosecuted Miltiades before the people for deceiving the Athenians and called for the death penalty. ,Miltiades was present but could not speak in his own defense, since his thigh was festering; he was laid before the court on a couch, and his friends spoke for him, often mentioning the fight at Marathon and the conquest of Lemnos: how Miltiades had punished the Pelasgians and taken Lemnos, delivering it to the Athenians. ,The people took his side as far as not condemning him to death, but they fined him fifty talents for his wrongdoing. Miltiades later died of gangrene and rot in his thigh, and the fifty talents were paid by his son Cimon. 8.65. Dicaeus son of Theocydes, an Athenian exile who had become important among the Medes, said that at the time when the land of Attica was being laid waste by Xerxes' army and there were no Athenians in the country, he was with Demaratus the Lacedaemonian on the Thriasian plain and saw advancing from Eleusis a cloud of dust as if raised by the feet of about thirty thousand men. They marvelled at what men might be raising such a cloud of dust and immediately heard a cry. The cry seemed to be the “Iacchus” of the mysteries, ,and when Demaratus, ignorant of the rites of Eleusis, asked him what was making this sound, Dicaeus said, “Demaratus, there is no way that some great disaster will not befall the king's army. Since Attica is deserted, it is obvious that this voice is divine and comes from Eleusis to help the Athenians and their allies. ,If it descends upon the Peloponnese, the king himself and his army on the mainland will be endangered. If, however, it turns towards the ships at Salamis, the king will be in danger of losing his fleet. ,Every year the Athenians observe this festival for the Mother and the Maiden, and any Athenian or other Hellene who wishes is initiated. The voice which you hear is the ‘Iacchus’ they cry at this festival.” To this Demaratus replied, “Keep silent and tell this to no one else. ,If these words of yours are reported to the king, you will lose your head, and neither I nor any other man will be able to save you, so be silent. The gods will see to the army.” ,Thus he advised, and after the dust and the cry came a cloud, which rose aloft and floated away towards Salamis to the camp of the Hellenes. In this way they understood that Xerxes' fleet was going to be destroyed. Dicaeus son of Theocydes used to say this, appealing to Demaratus and others as witnesses. 9.65. At Plataea, however, the Persians, routed by the Lacedaemonians, fled in disorder to their own camp and inside the wooden walls which they had made in the territory of Thebes. ,It is indeed a marvel that although the battle was right by the grove of Demeter, there was no sign that any Persian had been killed in the precinct or entered into it; most of them fell near the temple in unconsecrated ground. I think—if it is necessary to judge the ways of the gods—that the goddess herself denied them entry, since they had burnt her temple, the shrine at Eleusis. 9.100. The Greeks, having made all their preparations advanced their line against the barbarians. As they went, a rumor spread through the army, and a herald's wand was seen lying by the water-line. The rumor that ran was to the effect that the Greeks were victors over Mardonius' army at a battle in Boeotia. ,Now there are many clear indications of the divine ordering of things, seeing that a message, which greatly heartened the army and made it ready to face danger, arrived amongst the Greeks the very day on which the Persians' disaster at Plataea and that other which was to befall them at Mykale took place. 9.101. Moreover, there was the additional coincidence, that there were precincts of Eleusinian Demeter on both battlefields; for at Plataea the fight was near the temple of Demeter, as I have already said, and so it was to be at Mykale also. ,It happened that the rumor of a victory won by the Greeks with Pausanias was true, for the defeat at Plataea happened while it was yet early in the day, and the defeat of Mykale in the afternoon. That the two fell on the same day of the same month was proven to the Greeks when they examined the matter not long afterwards. ,Now before this rumor came they had been faint-hearted, fearing less for themselves than for the Greeks with Pausanias, that Hellas should stumble over Mardonius. But when the report sped among them, they grew stronger and swifter in their onset. So Greeks and barbarians alike were eager for battle, seeing that the islands and the Hellespont were the prizes of victory.
4. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 3.62.3-3.62.4 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.62.3. And yet consider the forms of our respective governments when we so acted. Our city at that juncture had neither an oligarchical constitution in which all the nobles enjoyed equal rights nor a democracy, but that which is most opposed to law and good government and nearest a tyranny—the rule of a close cabal. 3.62.4. These, hoping to strengthen their individual power by the success of the Mede, kept down by force the people, and brought him into the town. The city as a whole was not its own mistress when it so acted, and ought not to be reproached for the errors that it committed while deprived of its constitution.
5. Xenophon, Hellenica, 5.2.34 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5.2.34. Again, knowing that you were making war upon the Olynthians, they undertook to conclude an alliance with them, and you in those past days were always uneasily watching for the time when you should hear that they were forcing Boeotia to be under their sway; but now that this stroke has been accomplished, 383 B.C. there is no need of your fearing the Thebans; on the contrary, a brief message from you will suffice to secure from that quarter all the support that you may desire, provided only you show as much concern for us as we have shown for you.
6. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

7. Pausanias, Description of Greece, 7.2.7-7.2.8 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

7.2.7. Pindar, however, it seems to me, did not learn everything about the goddess, for he says that this sanctuary was founded by the Amazons during their campaign against Athens and Theseus. See Pind. fr. 174. It is a fact that the women from the Thermodon, as they knew the sanctuary from of old, sacrificed to the Ephesian goddess both on this occasion and when they had fled from Heracles; some of them earlier still, when they had fled from Dionysus, having come to the sanctuary as suppliants. However, it was not by the Amazons that the sanctuary was founded, but by Coresus, an aboriginal, and Ephesus, who is thought to have been a son of the river Cayster, and from Ephesus the city received its name. 7.2.8. The inhabitants of the land were partly Leleges, a branch of the Carians, but the greater number were Lydians. In addition there were others who dwelt around the sanctuary for the sake of its protection, and these included some women of the race of the Amazons. But Androclus the son of Codrus (for he it was who was appointed king of the Ionians who sailed against Ephesus) expelled from the land the Leleges and Lydians who occupied the upper city. Those, however, who dwelt around the sanctuary had nothing to fear; they exchanged oaths of friendship with the Ionians and escaped warfare. Androclus also took Samos from the Samians, and for a time the Ephesians held Samos and the adjacent islands.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
adrastus,hero of sicyon Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
aegean sea,floating configuration of islands in Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
aeginetans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
aeschylus,regional,in local ritual setting Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
amun,god of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
anacharsis of scythia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
aphrodite,of metapontum Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
apollo delios/dalios (delos) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
aristeas of proconnesus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
aristotle Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
asylum Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
athena,polias of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
athena itonia,and boiotian koinon Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
athenian empire,and local identities Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
athenian empire,and thriving local polis-world Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
athenian empire,as myth-ritual network Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
athenian empire,as theoric worshipping group Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
athenian empire,ionian policies Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
athenian empire Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
catchment area,of cults,constant (re)forging of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
choregia Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
chorus,khoros,of islands Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
cleisthenes of sicyon Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
cleomenes of sparta,omens to Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
codrus Sweeney (2013), Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia, 48
coins' Sweeney (2013), Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia, 48
danaids of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
danaus of egypt Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
defending greeks and democracies,outside athens Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
defending greeks and democracies,vs. regionalism Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
defending greeks and democracies,vs. syngeneia Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
demaratus of sparta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
demeter,eleusinia of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
demeter,eleusinia of mycale Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107, 126, 193
demeter,eleusinia of plataea Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
demeter,of aegina Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
demeter,thesmophoros Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
demeter Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
dicaeus of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
economy,early fifth-century,of island worlds Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
egypt and egyptians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126, 193
eleusinian mysteries Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
eleusis Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
elites,caught between aristocracy and democracy Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
epinikion,shared features with cultic song Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
festivals,of adrastus of argos Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
festivals,of magna mater of cyzicus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
hegesistratus of samos Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
heroes and heroines,of argos Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
heroes and heroines,of sicyon Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
heroes and heroines,of thebes Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
iacchos,god of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
identity,general,competitive renegotiation of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
identity,general,local vs. central/panhellenic Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
ideology,athenian Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
impiety,of violating and destroying sanctuaries Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
impiety,of violating asylum Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
insular,regional Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
insular,regional vs. local (civic) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
islands,in the aegean Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
kore,goddess,of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
leotychides of sparta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
magna mater,goddess of cyzicus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
melanippus,hero of thebes Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
migrations,myths of,boiotia Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
milesians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
miletus,capture of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
miletus,ionian migration to Sweeney (2013), Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia, 48
miletus Sweeney (2013), Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia, 48
miltiades the elder of athens,hero of chersonnesus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
miltiades the younger of athens,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
miracles,at mycale Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107, 126
miracles,at plataea Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
neileus Sweeney (2013), Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia, 48
network,of myths and rituals (also myth-ritual web,grid,framework),(re) formulation of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
network,of myths and rituals (also myth-ritual web,grid,framework),and competing ethnicities (aegean) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
network,of myths and rituals (also myth-ritual web,grid,framework),keeping out of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
old oligarch Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
omens,to athenians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
omens,to greeks Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107, 126
omens,to spartans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
oracles,of zeus of dodona Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
panionion,panionia Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
parians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
peace,and religious activity Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
performances of myth and ritual (also song),embracing social change Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
perseus,hero,persia,greeks and Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
philistus of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107, 126, 193
phrynikhos (tragic poet) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
polis,and region Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
polis,in ethnos-states Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
pollution Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
prayers Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
region,as religious system Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
region,integration of in song Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
rhodes,integration of elite and civic concerns Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
rhodes Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
sacrifices Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
salamis,island,salamis,battle of Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
samians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
sicyonians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
solon Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
space,religious,malleable and constantly changing Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
spartans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 107
stasis (civil strive) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
syngeneia (kinship) Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
thebes,democracy and oligarchy at Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
thebes,elites forging civic and regional integration Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
thebes,identical with boiotia Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
thebes,medism Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
themistokles Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
theoria,and local identities Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
theoria,as myth-ritual network Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
theoria,as network,general Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
theoria,choral polis-theoria Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
theoria,sense of community Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
thessalians Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
thucydides,and boiotia Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 384
tribes,ionian Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
vows Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193
xerxes of persia,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 126
zeus,karian Kowalzig (2007), Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, 105
zeus,of dodona Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 193