Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 7.43


ἀπικομένου δὲ τοῦ στρατοῦ ἐπὶ ποταμὸν Σκάμανδρον, ὃς πρῶτος ποταμῶν, ἐπείτε ἐκ Σαρδίων ὁρμηθέντες ἐπεχείρησαν τῇ ὁδῷ, ἐπέλιπε τὸ ῥέεθρον οὐδʼ ἀπέχρησε τῇ στρατιῇ τε καὶ τοῖσι κτήνεσι πινόμενος· ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν ποταμὸν ὡς ἀπίκετο Ξέρξης, ἐς τὸ Πριάμου Πέργαμον ἀνέβη ἵμερον ἔχων θεήσασθαι· θεησάμενος δὲ καὶ πυθόμενος ἐκείνων ἕκαστα τῇ Ἀθηναίῃ τῇ Ἰλιάδι ἔθυσε βοῦς χιλίας, χοὰς δὲ οἱ Μάγοι τοῖσι ἥρωσι ἐχέαντο. ταῦτα δὲ ποιησαμένοισι νυκτὸς φόβος ἐς τὸ στρατόπεδον ἐνέπεσε. ἅμα ἡμέρῃ δὲ ἐπορεύετο ἐνθεῦτεν, ἐν ἀριστερῇ μὲν ἀπέργων Ῥοίτιον πόλιν καὶ Ὀφρύνειον καὶ Δάρδανον, ἥ περ δὴ Ἀβύδῳ ὅμουρος ἐστί, ἐν δεξιῇ δὲ Γέργιθας Τευκρούς.When the army had come to the river Scamander, which was the first river after the beginning of their march from Sardis that fell short of their needs and was not sufficient for the army and the cattle to drink—arriving at this river, Xerxes ascended to the citadel of Priam, having a desire to see it. ,After he saw it and asked about everything there, he sacrificed a thousand cattle to Athena of Ilium, and the Magi offered libations to the heroes. After they did this, a panic fell upon the camp in the night. When it was day they journeyed on from there, keeping on their left the cities of Rhoetium and Ophryneum and Dardanus, which borders Abydos, and on their right the Teucrian Gergithae.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

19 results
1. Aeschylus, Eumenides, 900 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

900. θέλξειν μʼ ἔοικας καὶ μεθίσταμαι κότου. Ἀθηνᾶ 900. It seems you will win me by your spells; I am letting go my anger. Athena
2. Euripides, Bacchae, 944 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

944. αἴρειν νιν· αἰνῶ δʼ ὅτι μεθέστηκας φρενῶν. Πενθεύς
3. Euripides, Orestes, 1497 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Gorgias of Leontini, Fragments, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Herodotus, Histories, 1.14, 1.30, 1.107-1.108, 1.120, 1.128, 1.132, 1.135, 1.138, 1.140, 1.167, 2.44, 2.131, 2.181, 3.76, 5.47, 5.67, 5.114, 6.38, 6.61-6.63, 6.97-6.98, 6.101, 6.105, 7.6, 7.19, 7.34-7.35, 7.37, 7.42, 7.44, 7.52, 7.113-7.114, 7.117, 7.191-7.192, 7.197, 8.33, 8.35-8.39, 8.133-8.137, 9.3, 9.36-9.38, 9.41-9.43 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.14. Thus the Mermnadae robbed the Heraclidae of the sovereignty and took it for themselves. Having gotten it, Gyges sent many offerings to Delphi : there are very many silver offerings of his there; and besides the silver, he dedicated a hoard of gold, among which six golden bowls are the offerings especially worthy of mention. ,These weigh thirty talents and stand in the treasury of the Corinthians; although in truth it is not the treasury of the Corinthian people but of Cypselus son of Eetion. This Gyges then was the first foreigner whom we know who placed offerings at Delphi after the king of Phrygia, Midas son of Gordias. ,For Midas too made an offering: namely, the royal seat on which he sat to give judgment, and a marvellous seat it is. It is set in the same place as the bowls of Gyges. This gold and the silver offered by Gyges is called by the Delphians “Gygian” after its dedicator. 1.30. So for that reason, and to see the world, Solon went to visit Amasis in Egypt and then to Croesus in Sardis . When he got there, Croesus entertained him in the palace, and on the third or fourth day Croesus told his attendants to show Solon around his treasures, and they pointed out all those things that were great and blest. ,After Solon had seen everything and had thought about it, Croesus found the opportunity to say, “My Athenian guest, we have heard a lot about you because of your wisdom and of your wanderings, how as one who loves learning you have traveled much of the world for the sake of seeing it, so now I desire to ask you who is the most fortunate man you have seen.” ,Croesus asked this question believing that he was the most fortunate of men, but Solon, offering no flattery but keeping to the truth, said, “O King, it is Tellus the Athenian.” ,Croesus was amazed at what he had said and replied sharply, “In what way do you judge Tellus to be the most fortunate?” Solon said, “Tellus was from a prosperous city, and his children were good and noble. He saw children born to them all, and all of these survived. His life was prosperous by our standards, and his death was most glorious: ,when the Athenians were fighting their neighbors in Eleusis, he came to help, routed the enemy, and died very finely. The Athenians buried him at public expense on the spot where he fell and gave him much honor.” 1.107. Afterwards, Cyaxares died after a reign of forty years (among which I count the years of the Scythian domination) and his son Astyages inherited the sovereignty. Astyages had a daughter, whom he called Mandane: he dreamed that she urinated so much that she filled his city and flooded all of Asia . He communicated this vision to those of the Magi who interpreted dreams, and when he heard what they told him he was terrified; ,and presently, when Mandane was of marriageable age, he feared the vision too much to give her to any Mede worthy to marry into his family, but married her to a Persian called Cambyses, a man whom he knew to be wellborn and of a quiet temper: for Astyages held Cambyses to be much lower than a Mede of middle rank. 1.108. But during the first year that Mandane was married to Cambyses, Astyages saw a second vision. He dreamed that a vine grew out of the genitals of this daughter, and that the vine covered the whole of Asia . ,Having seen this vision, and communicated it to the interpreters of dreams, he sent to the Persians for his daughter, who was about to give birth, and when she arrived kept her guarded, meaning to kill whatever child she bore: for the interpreters declared that the meaning of his dream was that his daughter's offspring would rule in his place. ,Anxious to prevent this, Astyages, when Cyrus was born, summoned Harpagus, a man of his household who was his most faithful servant among the Medes and was administrator of all that was his, and he said: ,“Harpagus, whatever business I turn over to you, do not mishandle it, and do not leave me out of account and, giving others preference, trip over your own feet afterwards. Take the child that Mandane bore, and carry him to your house, and kill him; and then bury him however you like.” ,“O King,” Harpagus answered, “never yet have you noticed anything displeasing in your man; and I shall be careful in the future, too, not to err in what concerns you. If it is your will that this be done, then my concern ought to be to attend to it scrupulously.” 1.120. Thus Astyages punished Harpagus. But, to help him to decide about Cyrus, he summoned the same Magi who had interpreted his dream as I have said: and when they came, Astyages asked them how they had interpreted his dream. They answered as before, and said that the boy must have been made king had he lived and not died first. ,Then Astyages said, “The boy is safe and alive, and when he was living in the country the boys of his village made him king, and he duly did all that is done by true kings: for he assigned to each individually the roles of bodyguards and sentinels and messengers and everything else, and so ruled. And what do you think is the significance of this?” ,“If the boy is alive,” said the Magi, “and has been made king without premeditation, then be confident on this score and keep an untroubled heart: he will not be made king a second time. Even in our prophecies, it is often but a small thing that has been foretold and the consequences of dreams come to nothing in the end.” ,“I too, Magi,” said Astyages, “am very much of your opinion: that the dream came true when the boy was called king, and that I have no more to fear from him. Nevertheless consider well and advise me what will be safest both for my house and for you.” ,The Magi said, “O King, we too are very anxious that your sovereignty prosper: for otherwise, it passes from your nation to this boy who is a Persian, and so we Medes are enslaved and held of no account by the Persians, as we are of another blood, but while you, our countryman, are established king, we have our share of power, and great honor is shown us by you. ,Thus, then, we ought by all means to watch out for you and for your sovereignty. And if at the present time we saw any danger we would declare everything to you: but now the dream has had a trifling conclusion, and we ourselves are confident and advise you to be so also. As for this boy, send him out of your sight to the Persians and to his parents.” 1.128. Thus the Median army was shamefully scattered. As soon as Astyages heard, he sent a threatening message to Cyrus: “Nevertheless, Cyrus shall not rejoice”; ,and with that he took the Magi who interpreted dreams, who had persuaded him to let Cyrus go free, and impaled them; then he armed the Medes who were left in the city, the very young and very old men. ,Leading these out, and engaging the Persians, he was beaten: Astyages himself was taken prisoner, and lost the Median army which he led. 1.132. And this is their method of sacrifice to the aforesaid gods: when about to sacrifice, they do not build altars or kindle fire, employ libations, or music, or fillets, or barley meal: when a man wishes to sacrifice to one of the gods, he leads a beast to an open space and then, wearing a wreath on his tiara, of myrtle usually, calls on the god. ,To pray for blessings for himself alone is not lawful for the sacrificer; rather, he prays that the king and all the Persians be well; for he reckons himself among them. He then cuts the victim limb from limb into portions, and, after boiling the flesh, spreads the softest grass, trefoil usually, and places all of it on this. ,When he has so arranged it, a Magus comes near and chants over it the song of the birth of the gods, as the Persian tradition relates it; for no sacrifice can be offered without a Magus. Then after a little while the sacrificer carries away the flesh and uses it as he pleases. 1.135. But the Persians more than all men welcome foreign customs. They wear the Median dress, thinking it more beautiful than their own, and the Egyptian cuirass in war. Their luxurious practices are of all kinds, and all borrowed: the Greeks taught them pederasty. Every Persian marries many lawful wives, and keeps still more concubines. 1.138. Furthermore, of what they may not do, they may not speak, either. They hold lying to be the most disgraceful thing of all and next to that debt; for which they have many other reasons, but this in particular: it is inevitable (so they say) that the debtor also speak some falsehood. The citizen who has leprosy or the white sickness may not come into town or mingle with other Persians. They say that he is so afflicted because he has sinned in some way against the sun. ,Every stranger who gets such a disease, many drive out of the country; and they do the same to white doves, for the reason given. Rivers they especially revere; they will neither urinate nor spit nor wash their hands in them, nor let anyone else do so. 1.140. So much I can say of them from my own certain knowledge. But there are other matters concerning the dead which are secretly and obscurely told: how the dead bodies of Persians are not buried before they have been mangled by birds or dogs. ,That this is the way of the Magi, I know for certain; for they do not conceal the practice. But this is certain, that before the Persians bury the body in earth they embalm it in wax. These Magi are as unlike the priests of Egypt as they are unlike all other men: ,for the priests consider it sacrilege to kill anything that lives, except what they sacrifice; but the Magi kill with their own hands every creature, except dogs and men; they kill all alike, ants and snakes, creeping and flying things, and take great pride in it. Leaving this custom to be such as it has been from the first, I return now to my former story. 1.167. As for the crews of the disabled ships, the Carthaginians and Tyrrhenians drew lots for them, and of the Tyrrhenians the Agyllaioi were allotted by far the majority and these they led out and stoned to death. But afterwards, everything from Agylla that passed the place where the stoned Phocaeans lay, whether sheep or beasts of burden or men, became distorted and crippled and palsied. ,The Agyllaeans sent to Delphi, wanting to mend their offense; and the Pythian priestess told them to do what the people of Agylla do to this day: for they pay great honors to the Phocaeans, with religious rites and games and horse-races. ,Such was the end of this part of the Phocaeans. Those of them who fled to Rhegium set out from there and gained possession of that city in the Oenotrian country which is now called Hyele ; ,they founded this because they learned from a man of Posidonia that the Cyrnus whose establishment the Pythian priestess ordained was the hero, and not the island. 2.44. Moreover, wishing to get clear information about this matter where it was possible so to do, I took ship for Tyre in Phoenicia, where I had learned by inquiry that there was a holy temple of Heracles. ,There I saw it, richly equipped with many other offerings, besides two pillars, one of refined gold, one of emerald: a great pillar that shone at night; and in conversation with the priests, I asked how long it was since their temple was built. ,I found that their account did not tally with the belief of the Greeks, either; for they said that the temple of the god was founded when Tyre first became a city, and that was two thousand three hundred years ago. At Tyre I saw yet another temple of the so-called Thasian Heracles. ,Then I went to Thasos, too, where I found a temple of Heracles built by the Phoenicians, who made a settlement there when they voyaged in search of Europe ; now they did so as much as five generations before the birth of Heracles the son of Amphitryon in Hellas . ,Therefore, what I have discovered by inquiry plainly shows that Heracles is an ancient god. And furthermore, those Greeks, I think, are most in the right, who have established and practise two worships of Heracles, sacrificing to one Heracles as to an immortal, and calling him the Olympian, but to the other bringing offerings as to a dead hero. 2.131. But some tell the following story about the cow and the statues: that Mycerinus conceived a passion for his own daughter and then had intercourse with her against her will; ,and they say that afterwards the girl strangled herself for grief, and that he buried her in this cow, but that her mother cut off the hands of the attendants who had betrayed the daughter to her father, and that now their statues are in the same condition as the living women were. ,But this I believe to be a silly story, especially about the hands of the figures. For in fact we ourselves saw that the hands have fallen off through age, and were lying at their feet even in my day. 2.181. Amasis made friends and allies of the people of Cyrene . And he decided to marry from there, either because he had his heart set on a Greek wife, or for the sake of the Corcyreans' friendship; ,in any case, he married a certain Ladice, said by some to be the daughter of Battus, of Arcesilaus by others, and by others again of Critobulus, an esteemed citizen of the place. But whenever Amasis lay with her, he became unable to have intercourse, though he managed with every other woman; ,and when this happened repeatedly, Amasis said to the woman called Ladice, “Woman, you have cast a spell on me, and there is no way that you shall avoid perishing the most wretchedly of all women.” ,So Ladice, when the king did not relent at all although she denied it, vowed in her heart to Aphrodite that, if Amasis could have intercourse with her that night, since that would remedy the problem, she would send a statue to Cyrene to her. And after the prayer, immediately, Amasis did have intercourse with her. And whenever Amasis came to her thereafter, he had intercourse, and he was very fond of her after this. ,Ladice paid her vow to the goddess; she had an image made and sent it to Cyrene, where it stood safe until my time, facing outside the city. Cambyses, when he had conquered Egypt and learned who Ladice was, sent her away to Cyrene unharmed. 3.76. The seven Persians, when they had decided to attack the Magi at once and not delay, prayed to the gods and set forth, knowing nothing of what had happened to Prexaspes. ,But when they had gone half way they learned what had happened to Prexaspes. Then they argued there, standing beside the road, Otanes' party demanding that they delay and not attack while events were in flux, and Darius' party that they go directly and do what they had decided and not put it off. ,While they were arguing, they saw seven pairs of hawks chase and slash and tear to bits two pairs of vultures. And seeing this all seven consented to Darius' opinion, and went on to the palace, encouraged by the birds. 5.47. Philippus of Croton, son of Butacides, was among those who followed Dorieus and were slain with him. He had been betrothed to the daughter of Telys of Sybaris but was banished from Croton. Cheated out of his marriage, he sailed away to Cyrene, from where he set forth and followed Dorieus, bringing his own trireme and covering all expenses for his men. This Philippus was a victor at Olympia and the fairest Greek of his day. ,For his physical beauty he received from the Egestans honors accorded to no one else. They built a hero's shrine by his grave and offer him sacrifices of propitiation. 5.67. In doing this, to my thinking, this Cleisthenes was imitating his own mother's father, Cleisthenes the tyrant of Sicyon, for Cleisthenes, after going to war with the Argives, made an end of minstrels' contests at Sicyon by reason of the Homeric poems, in which it is the Argives and Argos which are primarily the theme of the songs. Furthermore, he conceived the desire to cast out from the land Adrastus son of Talaus, the hero whose shrine stood then as now in the very marketplace of Sicyon because he was an Argive. ,He went then to Delphi, and asked the oracle if he should cast Adrastus out, but the priestess said in response: “Adrastus is king of Sicyon, and you but a stone thrower.” When the god would not permit him to do as he wished in this matter, he returned home and attempted to devise some plan which might rid him of Adrastus. When he thought he had found one, he sent to Boeotian Thebes saying that he would gladly bring Melanippus son of Astacus into his country, and the Thebans handed him over. ,When Cleisthenes had brought him in, he consecrated a sanctuary for him in the government house itself, where he was established in the greatest possible security. Now the reason why Cleisthenes brought in Melanippus, a thing which I must relate, was that Melanippus was Adrastus' deadliest enemy, for Adrastus had slain his brother Mecisteus and his son-in-law Tydeus. ,Having then designated the precinct for him, Cleisthenes took away all Adrastus' sacrifices and festivals and gave them to Melanippus. The Sicyonians had been accustomed to pay very great honor to Adrastus because the country had once belonged to Polybus, his maternal grandfather, who died without an heir and bequeathed the kingship to him. ,Besides other honors paid to Adrastus by the Sicyonians, they celebrated his lamentable fate with tragic choruses in honor not of Dionysus but of Adrastus. Cleisthenes, however, gave the choruses back to Dionysus and the rest of the worship to Melanippus. 5.114. As for Onesilus, the Amathusians cut off his head and brought it to Amathus, where they hung it above their gates, because he had besieged their city. When this head became hollow, a swarm of bees entered it and filled it with their honeycomb. ,In consequence of this the Amathusians, who had inquired concerning the matter, received an oracle which stated that they should take the head down and bury it, and offer yearly sacrifice to Onesilus as to a hero. If they did this, things would go better for them. 6.38. So he escaped by the intervention of Croesus, but he later died childless and left his rule and possessions to Stesagoras, the son of his half-brother Cimon. Since his death, the people of the Chersonese offer sacrifices to him as their founder in the customary manner, instituting a contest of horse races and gymnastics. No one from Lampsacus is allowed to compete. ,But in the war against the Lampsacenes Stesagoras too met his end and died childless; he was struck on the head with an axe in the town-hall by a man who pretended to be a deserter but in truth was an enemy and a man of violence. 6.61. While Cleomenes was in Aegina working for the common good of Hellas, Demaratus slandered him, not out of care for the Aeginetans, but out of jealousy and envy. Once Cleomenes returned home from Aegina, he planned to remove Demaratus from his kingship, using the following affair as a pretext against him: Ariston, king of Sparta, had married twice but had no children. ,He did not admit that he himself was responsible, so he married a third time. This is how it came about: he had among the Spartans a friend to whom he was especially attached. This man's wife was by far the most beautiful woman in Sparta, but she who was now most beautiful had once been the ugliest. ,Her nurse considered her inferior looks and how she was of wealthy people yet unattractive, and, seeing how the parents felt her appearance to be a great misfortune, she contrived to carry the child every day to the sacred precinct of Helen, which is in the place called Therapne, beyond the sacred precinct of Phoebus. Every time the nurse carried the child there, she set her beside the image and beseeched the goddess to release the child from her ugliness. ,Once as she was leaving the sacred precinct, it is said that a woman appeared to her and asked her what she was carrying in her arms. The nurse said she was carrying a child and the woman bade her show it to her, but she refused, saying that the parents had forbidden her to show it to anyone. But the woman strongly bade her show it to her, ,and when the nurse saw how important it was to her, she showed her the child. The woman stroked the child's head and said that she would be the most beautiful woman in all Sparta. From that day her looks changed, and when she reached the time for marriage, Agetus son of Alcidas married her. This man was Ariston's friend. 6.62. So love for this woman pricked Ariston, and he contrived as follows: He promised to give to his comrade any one thing out of all he owned, whatever Agetus might choose, and he bade his comrade make him the same promise. Agetus had no fear about his wife, seeing that Ariston was already married, so he agreed and they took oaths on these terms. ,Ariston gave Agetus whatever it was that he chose out of all his treasures, and then, seeking equal recompense from him, tried to take the wife of his comrade. Agetus said that he had agreed to anything but that, but he was forced by his oath and by the deceitful trick to let his wife be taken. 6.63. In this way Ariston married his third wife, after divorcing the second one. But his new wife gave birth to Demaratus too soon, before ten lunar months had passed. ,When one of his servants announced to him as he sat in council with the ephors that he had a son, Ariston, knowing the time of the marriage, counted up the months on his fingers and swore on oath, “It's not mine.” The ephors heard this but did not make anything of it. When the boy grew up, Ariston regretted having said that, for he firmly believed Demaratus to be his own son. ,He named him Demaratus because before his birth all the Spartan populace had prayed that Ariston, the man most highly esteemed out of all the kings of Sparta, might have a son. Thus he was named Demaratus, which means “answer to the people's prayer.” 6.97. While they did this, the Delians also left Delos and fled away to Tenos. As his expedition was sailing landwards, Datis went on ahead and bade his fleet anchor not off Delos, but across the water off Rhenaea. Learning where the Delians were, he sent a herald to them with this proclamation: ,“Holy men, why have you fled away, and so misjudged my intent? It is my own desire, and the king's command to me, to do no harm to the land where the two gods were born, neither to the land itself nor to its inhabitants. So return now to your homes and dwell on your island.” He made this proclamation to the Delians, and then piled up three hundred talents of frankincense on the altar and burnt it. 6.98. After doing this, Datis sailed with his army against Eretria first, taking with him Ionians and Aeolians; and after he had put out from there, Delos was shaken by an earthquake, the first and last, as the Delians say, before my time. This portent was sent by heaven, as I suppose, to be an omen of the ills that were coming on the world. ,For in three generations, that is, in the time of Darius son of Hystaspes and Xerxes son of Darius and Artaxerxes son of Xerxes, more ills happened to Hellas than in twenty generations before Darius; some coming from the Persians, some from the wars for preeminence among the chief of the nations themselves. ,Thus it was no marvel that there should be an earthquake in Delos when there had been none before. Also there was an oracle concerning Delos, where it was written: quote type="oracle" l met="dact"I will shake Delos, though unshaken before. /l /quote In the Greek language these names have the following meanings: Darius is the Doer, Xerxes the Warrior, Artaxerxes the Great Warrior. The Greeks would rightly call the kings thus in their language. 6.101. So they saved themselves by crossing over to Oropus; the Persians sailed holding their course for Temenos and Choereae and Aegilea, all in Eretrian territory. Landing at these places, they immediately unloaded their horses and made preparation to attack their enemies. ,The Eretrians had no intention of coming out and fighting; all their care was to guard their walls if they could, since it was the prevailing counsel not to leave the city. The walls were strongly attacked, and for six days many fell on both sides; but on the seventh two Eretrians of repute, Euphorbus son of Alcimachus and Philagrus son of Cineas, betrayed the city to the Persians. ,They entered the city and plundered and burnt the temples, in revenge for the temples that were burnt at Sardis; moreover, they enslaved the townspeople, according to Darius' command. 6.105. While still in the city, the generals first sent to Sparta the herald Philippides, an Athenian and a long-distance runner who made that his calling. As Philippides himself said when he brought the message to the Athenians, when he was in the Parthenian mountain above Tegea he encountered Pan. ,Pan called out Philippides' name and bade him ask the Athenians why they paid him no attention, though he was of goodwill to the Athenians, had often been of service to them, and would be in the future. ,The Athenians believed that these things were true, and when they became prosperous they established a sacred precinct of Pan beneath the Acropolis. Ever since that message they propitiate him with annual sacrifices and a torch-race. 7.6. He said this because he desired adventures and wanted to be governor of Hellas. Finally he worked on Xerxes and persuaded him to do this, and other things happened that helped him to persuade Xerxes. ,Messengers came from Thessaly from the Aleuadae (who were princes of Thessaly) and invited the king into Hellas with all earnestness; the Pisistratidae who had come up to Susa used the same pleas as the Aleuadae, offering Xerxes even more than they did. ,They had come up to Sardis with Onomacritus, an Athenian diviner who had set in order the oracles of Musaeus. They had reconciled their previous hostility with him; Onomacritus had been banished from Athens by Pisistratus' son Hipparchus, when he was caught by Lasus of Hermione in the act of interpolating into the writings of Musaeus an oracle showing that the islands off Lemnos would disappear into the sea. ,Because of this Hipparchus banished him, though they had previously been close friends. Now he had arrived at Susa with the Pisistratidae, and whenever he came into the king's presence they used lofty words concerning him and he recited from his oracles; all that portended disaster to the Persian he left unspoken, choosing and reciting such prophecies as were most favorable, telling how the Hellespont must be bridged by a man of Persia and describing the expedition. ,So he brought his oracles to bear, while the Pisistratidae and Aleuadae gave their opinions. 7.19. Xerxes was now intent on the expedition and then saw a third vision in his sleep, which the Magi interpreted to refer to the whole earth and to signify that all men should be his slaves. This was the vision: Xerxes thought that he was crowned with an olive bough, of which the shoots spread over the whole earth, and then the crown vanished from off his head where it was set. ,The Magi interpreted it in this way, and immediately every single man of the Persians who had been assembled rode away to his own province and there used all zeal to fulfill the kings command, each desiring to receive the promised gifts. Thus it was that Xerxes mustered his army, searching out every part of the continent. 7.34. The men who had been given this assignment made bridges starting from Abydos across to that headland; the Phoenicians one of flaxen cables, and the Egyptians a papyrus one. From Abydos to the opposite shore it is a distance of seven stadia. But no sooner had the strait been bridged than a great storm swept down, breaking and scattering everything. 7.35. When Xerxes heard of this, he was very angry and commanded that the Hellespont be whipped with three hundred lashes, and a pair of fetters be thrown into the sea. I have even heard that he sent branders with them to brand the Hellespont. ,He commanded them while they whipped to utter words outlandish and presumptuous, “Bitter water, our master thus punishes you, because you did him wrong though he had done you none. Xerxes the king will pass over you, whether you want it or not; in accordance with justice no one offers you sacrifice, for you are a turbid and briny river.” ,He commanded that the sea receive these punishments and that the overseers of the bridge over the Hellespont be beheaded. 7.37. When the bridges and the work at Athos were ready, and both the dikes at the canal's entrances, built to prevent the surf from silting up the entrances of the dug passage, and the canal itself were reported to be now completely finished, the army then wintered. At the beginning of spring the army made ready and set forth from Sardis to march to Abydos. ,As it was setting out, the sun left his place in the heaven and was invisible, although the sky was without clouds and very clear, and the day turned into night. When Xerxes saw and took note of that, he was concerned and asked the Magi what the vision might signify. ,They declared to him that the god was showing the Greeks the abandonment of their cities; for the sun (they said) was the prophet of the Greeks, as the moon was their own. Xerxes rejoiced exceedingly to hear that and continued on his march. 7.42. From Lydia the army took its course to the river Caicus and the land of Mysia; leaving the Caicus, they went through Atarneus to the city of Carene, keeping the mountain of Cane on the left. From there they journeyed over the plain of Thebe, passing the city of Adramytteum and the Pelasgian city of Antandrus. ,Then they came into the territory of Ilium, with Ida on their left. When they had halted for the night at the foot of Ida, a storm of thunder and lightning fell upon them, killing a great crowd of them there. 7.44. When they were at Abydos, Xerxes wanted to see the whole of his army. A lofty seat of white stone had been set up for him on a hill there for this very purpose, built by the people of Abydos at the king's command. There he sat and looked down on the seashore, viewing his army and his fleet; as he viewed them he desired to see the ships contend in a race. They did so, and the Phoenicians of Sidon won; Xerxes was pleased with the race and with his expedition. 7.52. Xerxes answered, “Artabanus, in all your pronouncements you are most mistaken when you fear that the Ionians might change sides; we have the surest guarantee for them, and you and all who marched with Darius against the Scythians can bear witness. They had the power to destroy or to save the whole Persian army, and they gave proof of their justice and faithfulness, with no evil intent. ,Moreover, since they have left their children and wives and possessions in our country, we need not consider it even possible that they will make any violent change. So be rid of that fear; keep a stout heart and guard my household and tyranny; to you alone I entrust the symbols of my kingship.” 7.113. Marching past the Paeonians, Doberes, and Paeoplae, who dwell beyond and northward of the Pangaean mountains, he kept going westwards, until he came to the river Strymon and the city of Eion; its governor was that Boges, then still alive, whom I mentioned just before this. ,All this region about the Pangaean range is called Phyllis; it stretches westwards to the river Angites, which issues into the Strymon, and southwards to the Strymon itself; at this river the Magi sought good omens by sacrificing white horses. 7.114. After using these enchantments and many others besides on the river, they passed over it at the Nine Ways in Edonian country, by the bridges which they found thrown across the Strymon. When they learned that Nine Ways was the name of the place, they buried alive that number of boys and maidens, children of the local people. ,To bury people alive is a Persian custom; I have learned by inquiry that when Xerxes' wife Amestris reached old age, she buried twice seven sons of notable Persians as an offering on her own behalf to the fabled god beneath the earth. 7.117. While Xerxes was at Acanthus, it happened that Artachaees, overseer of the digging of the canal, died of an illness. He was high in Xerxes' favor, an Achaemenid by lineage, and the tallest man in Persia, lacking four finger-breadths of five royal cubits in stature, and his voice was the loudest on earth. For this reason Xerxes mourned him greatly and gave him a funeral and burial of great pomp, and the whole army poured libations on his tomb. ,The Acanthians hold Artachaees a hero, and sacrifice to him, calling upon his name. This they do at the command of an oracle. 7.191. There was no counting how many grain-ships and other vessels were destroyed. The generals of the fleet were afraid that the Thessalians might attack them now that they had been defeated, so they built a high palisade out of the wreckage. ,The storm lasted three days. Finally the Magi made offerings and cast spells upon the wind, sacrificing also to Thetis and the Nereids. In this way they made the wind stop on the fourth day—or perhaps it died down on its own. They sacrificed to Thetis after hearing from the Ionians the story that it was from this place that Peleus had carried her off and that all the headland of Sepia belonged to her and to the other Nereids. 7.192. The storm, then, ceased on the fourth day. Now the scouts stationed on the headlands of Euboea ran down and told the Hellenes all about the shipwreck on the second day after the storm began. ,After hearing this they prayed to Poseidon as their savior and poured libations. Then they hurried to Artemisium hoping to find few ships opposing them. So they came to Artemisium a second time and made their station there. From that time on they call Poseidon their savior. 7.197. When Xerxes had come to Alus in Achaea, his guides, desiring to inform him of all they knew, told him the story which is related in that country concerning the worship of Laphystian Zeus, namely how Athamas son of Aeolus plotted Phrixus' death with Ino, and further, how the Achaeans by an oracle's bidding compel Phrixus descendants to certain tasks. ,They order the eldest of that family not to enter their town-hall (which the Achaeans call the People's House) and themselves keep watch there. If he should enter, he may not come out, save only to be sacrificed. They say as well that many of those who were to be sacrificed had fled in fear to another country, and that if they returned at a later day and were taken, they were brought into the town-hall. The guides showed Xerxes how the man is sacrificed, namely with fillets covering him all over and a procession to lead him forth. ,It is the descendants of Phrixus' son Cytissorus who are treated in this way, because when the Achaeans by an oracle's bidding made Athamas son of Aeolus a scapegoat for their country and were about to sacrifice him, this Cytissorus came from Aea in Colchis and delivered him, thereby bringing the god's wrath on his own descendants. ,Hearing all this, Xerxes, when he came to the temple grove, refrained from entering it himself and bade all his army do likewise, holding the house and the precinct of Athamas' descendants alike in reverence. 8.33. Marching this way down the river Cephisus, they ravaged everything that lay in their way, burning the towns of Drymus, Charadra, Erochus, Tethronium, Amphicaea, Neon, Pediea, Tritea, Elatea, Hyampolis, Parapotamii, and Abae, where there was a richly endowed temple of Apollo, provided with wealth of treasure and offerings. There was also then as now a place of divination at this place. This temple, too, they plundered and burnt, and they pursued and caught some of the Phocians near the mountains. Certain women too perished because of the multitude of their violators. 8.35. So this part of the barbarian army marched as I have said, and others set forth with guides for the temple at Delphi, keeping Parnassus on their right. These, too, laid waste to every part of Phocis which they occupied, burning the towns of the Panopeans and Daulii and Aeolidae. ,The purpose of their parting from the rest of the army and marching this way was that they might plunder the temple at Delphi and lay its wealth before Xerxes, who (as I have been told) had better knowledge of the most notable possessions in the temple than of what he had left in his own palace, chiefly the offerings of Croesus son of Alyattes; so many had always spoken of them. 8.36. When the Delphians learned all this, they were very much afraid, and in their great fear they inquired of the oracle whether they should bury the sacred treasure in the ground or take it away to another country. The god told them to move nothing, saying that he was able to protect what belonged to him. ,Upon hearing that, the Delphians took thought for themselves. They sent their children and women overseas to Achaia. Most of the men went up to the peaks of Parnassus and carried their goods into the Corycian cave, but some escaped to Amphissa in Locris. In short, all the Delphians left the town save sixty men and the prophet. 8.37. Now when the barbarians drew near and could see the temple, the prophet, whose name was Aceratus, saw certain sacred arms, which no man might touch without sacrilege, brought out of the chamber within and laid before the shrine. ,So he went to tell the Delphians of this miracle, but when the barbarians came with all speed near to the temple of Athena Pronaea, they were visited by miracles yet greater than the aforesaid. Marvellous indeed it is, that weapons of war should of their own motion appear lying outside in front of the shrine, but the visitation which followed was more wondrous than anything else ever seen. ,When the barbarians were near to the temple of Athena Pronaea, they were struck by thunderbolts from the sky, and two peaks broken off from Parnassus came rushing among them with a mighty noise and overwhelmed many of them. In addition to this a shout and a cry of triumph were heard from the temple of Athena. 8.38. All of this together struck panic into the barbarians, and the Delphians, perceiving that they fled, descended upon them and killed a great number. The survivors fled straight to Boeotia. Those of the barbarians who returned said (as I have been told) that they had seen other divine signs besides what I have just described: two men-at-arms of stature greater than human,they said, had come after them, slaying and pursuing. 8.39. These two, say the Delphians, were the native heroes Phylacus and Autonous, whose precincts are near the temple, Phylacus' by the road itself above the shrine of Athena Pronaea, and Autonous' near the Castalian spring, under the Hyarapean Peak. ,The rocks that fell from Parnassus were yet to be seen in my day, lying in the precinct of Athena Pronaea, from where their descent through the foreigners' ranks had hurled them. Such, then, was the manner of those men's departure from the temple. 8.133. The Greeks, then, sailed to Delos, and Mardonius wintered in Thessaly. Having his headquarters there he sent a man of Europus called Mys to visit the places of divination, charging him to inquire of all the oracles which he could test. What it was that he desired to learn from the oracles when he gave this charge, I cannot say, for no one tells of it. I suppose that he sent to inquire concerning his present business, and that alone. 8.134. This man Mys is known to have gone to Lebadea and to have bribed a man of the country to go down into the cave of Trophonius and to have gone to the place of divination at Abae in Phocis. He went first to Thebes where he inquired of Ismenian Apollo (sacrifice is there the way of divination, as at Olympia), and moreover he bribed one who was no Theban but a stranger to lie down to sleep in the shrine of Amphiaraus. ,No Theban may seek a prophecy there, for Amphiaraus bade them by an oracle to choose which of the two they wanted and forgo the other, and take him either for their prophet or for their ally. They chose that he should be their ally. Therefore no Theban may lie down to sleep in that place. 8.135. But at this time there happened, as the Thebans say, a thing at which I marvel greatly. It would seem that this man Mys of Europus came in his wanderings among the places of divination to the precinct of Ptoan Apollo. This temple is called Ptoum, and belongs to the Thebans. It lies by a hill, above lake Copais, very near to the town Acraephia. ,When the man called Mys entered into this temple together with three men of the town who were chosen on the state's behalf to write down the oracles that should be given, straightway the diviner prophesied in a foreign tongue. ,The Thebans who followed him were astonished to hear a strange language instead of Greek and knew not what this present matter might be. Mys of Europus, however, snatched from them the tablet which they carried and wrote on it that which was spoken by the prophet, saying that the words of the oracle were Carian. After writing everything down, he went back to Thessaly. 8.136. Mardonius read whatever was said in the oracles, and presently he sent a messenger to Athens, Alexander, a Macedonian, son of Amyntas. Him he sent, partly because the Persians were akin to him; Bubares, a Persian, had taken to wife Gygaea Alexander's sister and Amyntas' daughter, who had borne to him that Amyntas of Asia who was called by the name of his mother's father, and to whom the king gave Alabanda a great city in Phrygia for his dwelling. Partly too he sent him because he learned that Alexander was a protector and benefactor to the Athenians. ,It was thus that he supposed he could best gain the Athenians for his allies, of whom he heard that they were a numerous and valiant people, and knew that they had been the chief authors of the calamities which had befallen the Persians at sea. ,If he gained their friendship he thought he would easily become master of the seas, as truly he would have been. On land he supposed himself to be by much the stronger, and he accordingly reckoned that thus he would have the upper hand of the Greeks. This chanced to be the prediction of the oracles which counseled him to make the Athenians his ally. It was in obedience to this that he sent his messenger. 8.137. This Alexander was seventh in descent from Perdiccas, who got for himself the tyranny of Macedonia in the way that I will show. Three brothers of the lineage of Temenus came as banished men from Argos to Illyria, Gauanes and Aeropus and Perdiccas; and from Illyria they crossed over into the highlands of Macedonia till they came to the town Lebaea. ,There they served for wages as thetes in the king's household, one tending horses and another oxen. Perdiccas, who was the youngest, tended the lesser flocks. Now the king's wife cooked their food for them, for in old times the ruling houses among men, and not the common people alone, were lacking in wealth. ,Whenever she baked bread, the loaf of the thete Perdiccas grew double in size. Seeing that this kept happening, she told her husband, and it seemed to him when be heard it that this was a portent signifying some great matter. So he sent for his thetes and bade them depart from his territory. ,They said it was only just that they should have their wages before they departed. When they spoke of wages, the king was moved to foolishness and said, “That is the wage you merit, and it is that I give you,” pointing to the sunlight that shone down the smoke vent into the house. ,Gauanes and Aeropus, who were the elder, stood astonished when they heard that, but the boy said, “We accept what you give, O king,” and with that he took a knife which he had with him and drew a line with it on the floor of the house round the sunlight. When he had done this, he three times gathered up the sunlight into the fold of his garment and went his way with his companions. 9.3. Such was their counsel, but he would not follow it. What he desired was to take Athens once more; this was partly out of mere perversity, and partly because he intended to signify to the king at Sardis by a line of beacons across the islands that he held Athens. ,When he came to Attica, however, he found the city as unpopulated as before, for, as he learned, the majority of them were on shipboard at Salamis. So he took the city, but without any of its men. There were ten months between the kings taking of the place and the later invasion of Mardonius. 9.36. This Tisamenus had now been brought by the Spartans and was the diviner of the Greeks at Plataea. The sacrifices boded good to the Greeks if they would just defend themselves, but evil if they should cross the Asopus and be the first to attack. 9.37. Mardonius' sacrifices also foretold an unfavorable outcome if he should be zealous to attack first, and good if he should but defend himself. He too used the Greek manner of sacrifice, and Hegesistratus of Elis was his diviner, the most notable of the sons of Tellias. This man had been put in prison and condemned to die by the Spartans for the great harm which he had done them. ,Being in such bad shape inasmuch as he was in peril of his life and was likely to be very grievously maltreated before his death, he did something which was almost beyond belief; made fast in iron-bound stocks, he got an iron weapon which was brought in some way into his prison, and straightway conceived a plan of such courage as we have never known; reckoning how best the rest of it might get free, he cut off his own foot at the instep. ,This done, he tunneled through the wall out of the way of the guards who kept watch over him, and so escaped to Tegea. All night he journeyed, and all day he hid and lay hidden in the woods, till on the third night he came to Tegea, while all the people of Lacedaemon sought him. The latter were greatly amazed when they saw the half of his foot which had been cut off and lying there but not were unable to find the man himself. ,This, then, is the way in which he escaped the Lacedaemonians and took refuge in Tegea, which at that time was unfriendly to Lacedaemon. After he was healed and had made himself a foot of wood, he declared himself an open enemy of the Lacedaemonians. Yet the enmity which he bore them brought him no good at the last, for they caught him at his divinations in Zacynthus and killed him. 9.38. The death of Hegesistratus, however, took place after the Plataean business. At the present he was by the Asopus, hired by Mardonius for no small wage, where he sacrificed and worked zealously, both for the hatred he bore the Lacedaemonians and for gain. ,When no favorable omens for battle could be won either by the Persians themselves or by the Greeks who were with them (for they too had a diviner of their own, Hippomachus of Leucas), and the Greeks kept flocking in and their army grew, Timagenides son of Herpys, a Theban, advised Mardonius to guard the outlet of the pass over Cithaeron, telling him that the Greeks were coming in daily and that he would thereby cut off many of them. 9.41. Until ten days had passed, no more was done than this. On the eleventh day from their first encampment opposite each other, the Greeks growing greatly in number and Mardonius being greatly vexed by the delay, there was a debate held between Mardonius son of Gobryas and Artabazus son of Pharnaces, who stood as high as only few others in Xerxes' esteem. ,Their opinions in council were as I will show. Artabazus thought it best that they should strike their camp with all speed and lead the whole army within the walls of Thebes. Here there was much food stored and fodder for their beasts of burden; furthermore, they could sit at their ease here and conclude the business by doing as follows: ,they could take the great store they had of gold, minted and other, and silver drinking-cups, and send all this to all places in Hellas without stint, excepting none, but especially to the chief men in the cities of Hellas. Let them do this (he said) and the Greeks would quickly surrender their liberty; but do not let the Persians risk the event of a battle. ,This opinion of his was the same as the Thebans, inasmuch as he too had special foreknowledge. Mardonius' counsel, however, was more vehement and intemperate and not at all leaning to moderation. He said that he thought that their army was much stronger than the Greeks and that they should give battle with all speed so as not to let more Greeks muster than were mustered already. As for the sacrifices of Hegesistratus, let them pay no heed to these, nor seek to wring good from them, but rather give battle after Persian custom. 9.42. No one withstood this argument, and his opinion accordingly prevailed; for it was he and not Artabazus who was commander of the army by the king's commission. He therefore sent for the leaders of the battalions and the generals of those Greeks who were with him and asked them if they knew any oracle which prophesied that the Persians should perish in Hellas. ,Those who were summoned said nothing, some not knowing the prophecies, and some knowing them but thinking it perilous to speak, and then Mardonius himself said: “Since you either have no knowledge or are afraid to declare it, hear what I tell you based on the full knowledge that I have. ,There is an oracle that Persians are fated to come to Hellas and all perish there after they have plundered the temple at Delphi. Since we have knowledge of this same oracle, we will neither approach that temple nor attempt to plunder it; in so far as destruction hinges on that, none awaits us. ,Therefore, as many of you as wish the Persian well may rejoice in that we will overcome the Greeks.” Having spoken in this way, he gave command to have everything prepared and put in good order for the battle which would take place early the next morning. 9.43. Now for this prophecy, which Mardonius said was spoken of the Persians, I know it to have been made concerning not them but the Illyrians and the army of the Enchelees. There is, however, a prophecy made by Bacis concerning this battle: , quote type="oracle" l met="dact"By Thermodon's stream and the grass-grown banks of Asopus, /l lWill be a gathering of Greeks for fight and the ring of the barbarian's war-cry; /l lMany a Median archer, by death untimely overtaken will fall /l lThere in the battle when the day of his doom is upon him. /l /quote I know that these verses and others very similar to them from Musaeus referred to the Persians. As for the river Thermodon, it flows between Tanagra and Glisas.
6. Hippocrates, The Sacred Disease, 1.10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

7. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

909b. or open to bribes, despise men, charming the souls of many of the living, and claiming that they charm the souls of the dead, and promising to persuade the gods by bewitching them, as it were, with sacrifices, prayers and incantations, and who try thus to wreck utterly not only individuals, but whole families and States for the sake of money,—if any of these men be pronounced guilty, the court shall order him to be imprisoned according to law in the mid-country jail
8. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

572e. to be repeated in his case. He is drawn toward utter lawlessness, which is called by his seducers complete freedom. His father and his other kin lend support to these compromise appetites while the others lend theirs to the opposite group. And when these dread magi and king-makers come to realize that they have no hope of controlling the youth in any other way, they contrive to engender in his soul a ruling passion to be the protector
9. Sophocles, Oedipus The King, 387 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 3.58, 6.54-6.59 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

11. Xenophon, Hellenica, 1.1.4 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.1.4. Now Mindarus caught sight of the battle as he was sacrificing to Athena at Ilium, and hurrying to the sea he launched his triremes and set out, in order to pick up the ships under Dorieus.
12. Aeschines, Letters, 3.137 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

13. Plutarch, Alexander The Great, 15.7-15.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Plutarch, On The Obsolescence of Oracles, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

417c. in which it is possible to gain the clearest reflections and adumbrations of the truth about the demigods, 'let my lips be piously sealed,' as Herodotus says; but as for festivals and sacrifices, which may be compared with ill-omened and gloomy days, in which occur the eating of raw flesh, rending of victims, fasting, and beating of breasts, and again in many places scurrilous language at the shrines, and Frenzy and shouting of throngs in excitement With tumultuous tossing of heads in the air, Ishould say that these acts are not performed for any god, but are soothing and appeasing rites for the averting of evil spirits. Nor is it credible that the gods demanded or welcomed the human sacrifices of ancient days
15. Pausanias, Description of Greece, 1.28.4 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.28.4. On descending, not to the lower city, but to just beneath the Gateway, you see a fountain and near it a sanctuary of Apollo in a cave. It is here that Apollo is believed to have met Creusa, daughter of Erechtheus.... when the Persians had landed in Attica Philippides was sent to carry the tidings to Lacedaemon . On his return he said that the Lacedacmonians had postponed their departure, because it was their custom not to go out to fight before the moon was full. Philippides went on to say that near Mount Parthenius he had been met by Pan, who told him that he was friendly to the Athenians and would come to Marathon to fight for them. This deity, then, has been honored for this announcement.
16. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 1.2 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

17. Porphyry, On Abstinence, 2.37 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

2.37. 37.The first God being incorporeal, immoveable, and impartible, and neither subsisting in any thing, nor restrained in his energies, is not, as has been before observed, in want of any thing external to himself, as neither is the soul of the world; but this latter, containing in itself the principle of that which is triply divisible, and being naturally self-motive, is adapted to be moved in a beautiful and orderly manner, and also to move the body of the world, according to the most excellent reasons [i.e. productive principles or powers]. It is, however, connected with and comprehends body, though it is itself incorporeal, and liberated from the participation of any passion. To the remaining Gods, therefore, to the world, to the inerratic and erratic stars, who are visible Gods, consisting of soul and body, thanks are to be returned after the above-mentioned manner, through sacrifices from iimate natures. The multitude, therefore, of those invisible beings remains for us, whom Plato indiscriminately calls daemons 17; but of these, some being denominated by men, obtain from them honours, and other religious observances, similar to those which are paid to the Gods; but others, who for the most part are not explicitly denominated, receive an occult religious reverence and appellation from certain persons in villages and certain cities; and the remaining multitude is called in common by the |67 name of daemons. The general persuasion, however, respecting all these invisible beings, is this, that if they become angry through being neglected, and deprived of the religious reverence which is due to them, they are noxious to those by whom they are thus neglected, and that they again become beneficent, if they are appeased by prayers, supplications, and sacrifices, and other similar rites. SPAN
18. Aeschines, Or., 3.137

19. Epigraphy, Lscg, 135Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abae Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 87
achaea Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
achilles Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
aegean Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
alexander i of macedon Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87
alexander iii of macedon Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
alexander the great Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50; Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
amphiaraus,hero of thebes Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
animal victim,hero's portion at sacrifice" Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
animal victim,treatment of burning of entire victim Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
aphrodite,abaios Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
aphrodite,ismenius of thebes Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87
aphrodite,ptoös of ptoön Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
asia Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
asia minor Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
athena,ilias of troy Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 44, 157
athena,trojan Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
athena Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
athenians,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
athens Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92; de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
athletic contests Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
audience de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
bread Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
cakes (offerings) Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
cambyses de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
candaules de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
carians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87
chresmologoi Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
citadel Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
clothes Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
croesus de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
cybebe,goddess of lydia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
daimons Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
darius de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
darius of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
datis,persians general,delos and Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 87, 157
dead,treatment of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
delos and delians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 87, 157
delphi and delphians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 87
delphic oracle,to milesians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
derveni author Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
destruction sacrifice Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
diogenes laertius Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
dolops,drakon,laws of Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
drinking cups Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
earth Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
emotions,desire de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
epikouros,epikteta,testament of Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
eretrians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
erinyes Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
eumenides Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
euripides Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
expiation Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
fakirs Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
flour,food,offerings of Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
foundations of private cults,epikteta,thera Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
fruit Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
funeral games Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
goetia Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
gorgias Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
graeca interpretatio Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
greed de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
hekate Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179, 197
herodotus Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223; Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9; Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92; de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
heroes and heroines,of thebes Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
heroes and heroines,of troy Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 44, 87, 157
hippias of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
hippocratic authors Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
homer Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
honouring in the sense of receiving cult Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
horse-races Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
ilion Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
imagination Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
initiates Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
intertextual,intertextuality Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
iranian priests Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
kylabras Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
lan ritual Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240
libations Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
lysimachus Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
mageia Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
magi Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
magic Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
magic birth of term Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240
magoi Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240; Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 44, 157
magos Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
manteis Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 157
mardonius of persia,omens to Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
mardonius of persia,oracles to Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
meals,ritual meals in connection with sacrifices Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
meals,sacrifices in connection with a meal Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
medea Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240
milesians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
miracles,at ptoön Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87
music Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
mys of europus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
nereids,goddesses Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
olympia,divination at Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87
omens,to delians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
onomacritus Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
oracles,of trophonius Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
oracles Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
pan,god,greek Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
paris Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
persae,and greek culture Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50
persia Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
persian religion Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
persians,and greek culture Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50
persians,and greek legends Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50
persians,visual representations Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50
persians de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
pharmakis Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240
philippides of athens Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
philippos Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
plato Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
priest's share at sacrifice" '193.0_197.0@propitiation Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
priest Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
professionals,of the sacred Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
punishments Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
pythius of lydia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 44
rites,rituals Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
sacrifice,fire Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
sacrifice Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223
sacrifices,by persians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 44, 157
sacrifices Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35; Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87
segesta Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 197
servants of the gods (minor deities) Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
smyrna Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
solon de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
sorceresses Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240
souls Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
sparta de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
spartans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27
statues,greek Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50
strymon Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240
thebans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87
thetis,goddess Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
troad Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
trophonius,god of lebadea Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 87, 157
troy,xerxes at Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 44, 87, 157
troy Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223; Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179; Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 92
underworld Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35
vegetables Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
visual images,of greeks and persians Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50
volute krater,of darius painter Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50
voodoo Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
war dead,at plataiai Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
war dead,sacrifices to the war dead Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179, 197
wine' Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 179
xanthus Janowitz (2002), Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians, 9
xerxes Athanassaki and Titchener (2022), Plutarch's Cities, 223; Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 50; de Bakker, van den Berg, and Klooster (2022), Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond, 360
xerxes of persia,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 44
xerxes of persia,omens to Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 27, 44, 157
xerxes of persia,oracles to Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 157
xerxes of persia,respect for religious conventions Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 44, 87, 157
zarathustra/zoroaster Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 240
μάγοι Alvarez (2018), The Derveni Papyrus: Unearthing Ancient Mysteries, 35