Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 7.27-7.29


ἐν ταύτῃ τῇ πόλι ὑποκατήμενος Πύθιος ὁ Ἄτους ἀνὴρ Λυδὸς ἐξείνισε τὴν βασιλέος στρατιὴν πᾶσαν ξεινίοισι μεγίστοισι καὶ αὐτὸν Ξέρξην, χρήματά τε ἐπαγγέλλετο βουλόμενος ἐς τὸν πόλεμον παρέχειν. ἐπαγγελλομένου δὲ χρήματα Πυθίου, εἴρετο Ξέρξης Περσέων τοὺς παρεόντας τίς τε ἐὼν ἀνδρῶν Πύθιος καὶ κόσα χρήματα ἐκτημένος ἐπαγγέλλοιτο ταῦτα. οἳ δὲ εἶπαν “ὦ βασιλεῦ, οὗτος ἐστὶ ὅς τοι τὸν πατέρα Δαρεῖον ἐδωρήσατο τῇ πλατανίστῳ τῇ χρυσέῃ καὶ τῇ ἀμπέλῳ· ὃς καὶ νῦν ἐστι πρῶτος ἀνθρώπων πλούτῳ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν μετὰ σέ.”In this city Pythius son of Atys, a Lydian, sat awaiting them; he entertained Xerxes himself and all the king's army with the greatest hospitality, and declared himself willing to provide money for the war. ,When Pythius offered the money, Xerxes asked the Persians present who this Pythius was and how much wealth he possessed in making the offer. They said, “O king, this is the one who gave your father Darius the gift of a golden plane-tree and vine; he is now the richest man we know of after you.”


θωμάσας δὲ τῶν ἐπέων τὸ τελευταῖον Ξέρξης αὐτὸς δεύτερα εἴρετο Πύθιον ὁκόσα οἱ εἴη χρήματα. ὁ δὲ εἶπε “ὦ βασιλεῦ, οὔτε σε ἀποκρύψω οὔτε σκήψομαι τὸ μὴ εἰδέναι τὴν ἐμεωυτοῦ οὐσίην, ἀλλʼ ἐπιστάμενός τοι ἀτρεκέως καταλέξω. ἐπείτε γὰρ τάχιστά σε ἐπυθόμην ἐπὶ θάλασσαν καταβαίνοντα τὴν Ἑλληνίδα, βουλόμενός τοι δοῦναι ἐς τὸν πόλεμον χρήματα ἐξεμάνθανον, καὶ εὗρον λογιζόμενος ἀργυρίου μὲν δύο χιλιάδας ἐούσας μοι ταλάντων, χρυσίου δὲ τετρακοσίας μυριάδας στατήρων Δαρεικῶν ἐπιδεούσας ἑπτὰ χιλιάδων. καὶ τούτοισί σε ἐγὼ δωρέομαι, αὐτῷ δέ μοι ἀπὸ ἀνδραπόδων τε καὶ γεωπέδων ἀρκέων ἐστὶ βίος.”Xerxes marvelled at this last saying and next himself asked Pythius how much wealth he had. “O king,” said Pythius, “I will not conceal the quantity of my property from you, nor pretend that I do not know; I know and will tell you the exact truth. ,As soon as I learned that you were coming down to the Greek sea, I wanted to give you money for the war, so I inquired into the matter, and my reckoning showed me that I had two thousand talents of silver, and four million Daric staters of gold, lacking seven thousand. ,All this I freely give to you; for myself, I have a sufficient livelihood from my slaves and my farms.”


ὃ μὲν ταῦτα ἔλεγε, Ξέρξης δὲ ἡσθεὶς τοῖσι εἰρημένοισι εἶπε “ξεῖνε Λυδέ, ἐγὼ ἐπείτε ἐξῆλθον τὴν Περσίδα χώρην, οὐδενὶ ἀνδρὶ συνέμιξα ἐς τόδε ὅστις ἠθέλησε ξείνια προθεῖναι στρατῷ τῷ ἐμῷ, οὐδὲ ὅστις ἐς ὄψιν τὴν ἐμὴν καταστὰς αὐτεπάγγελτος ἐς τὸν πόλεμον ἐμοὶ ἠθέλησε συμβαλέσθαι χρήματα, ἔξω σεῦ. σὺ δὲ καὶ ἐξείνισας μεγάλως στρατὸν τὸν ἐμὸν καὶ χρήματα μεγάλα ἐπαγγέλλεαι. σοὶ ὦν ἐγὼ ἀντὶ αὐτῶν γέρεα τοιάδε δίδωμι· ξεῖνόν τέ σε ποιεῦμαι ἐμὸν καὶ τὰς τετρακοσίας μυριάδας τοι τῶν στατήρων ἀποπλήσω παρʼ ἐμεωυτοῦ δοὺς τὰς ἑπτὰ χιλιάδας, ἵνα μή τοι ἐπιδεέες ἔωσι αἱ τετρακόσιαι μυριάδες ἑπτὰ χιλιάδων, ἀλλὰ ᾖ τοι ἀπαρτιλογίη ὑπʼ ἐμέο πεπληρωμένη. ἔκτησό τε αὐτὸς τά περ αὐτὸς ἐκτήσαο, ἐπίστασό τε εἶναι αἰεὶ τοιοῦτος· οὐ γάρ τοι ταῦτα ποιεῦντι οὔτε ἐς τὸ παρεὸν οὔτε ἐς χρόνον μεταμελήσει.”Thus he spoke. Xerxes was pleased with what he said and replied: “My Lydian friend, since I came out of Persia I have so far met with no man who was willing to give hospitality to my army, nor who came into my presence unsummoned and offered to furnish money for the war, besides you. ,But you have entertained my army nobly and offer me great sums. In return for this I give you these privileges: I make you my friend, and out of my own wealth I give you the seven thousand staters which will complete your total of four million, so that your four million not lack the seven thousand and the even number be reached by my completing it. ,Remain in possession of what you now possess, and be mindful to be always such as you are; neither for the present nor in time will you regret what you now do.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

18 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 27.15 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

27.15. אָרוּר הָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה תּוֹעֲבַת יְהוָה מַעֲשֵׂה יְדֵי חָרָשׁ וְשָׂם בַּסָּתֶר וְעָנוּ כָל־הָעָם וְאָמְרוּ אָמֵן׃ 27.15. Cursed be the man that maketh a graven or molten image, an abomination unto the LORD, the work of the hands of the craftsman, and setteth it up in secret. And all the people shall answer and say: Amen."
2. Hebrew Bible, Isaiah, 52.11 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

52.11. סוּרוּ סוּרוּ צְאוּ מִשָּׁם טָמֵא אַל־תִּגָּעוּ צְאוּ מִתּוֹכָהּ הִבָּרוּ נֹשְׂאֵי כְּלֵי יְהוָה׃ 52.11. Depart ye, depart ye, go ye out from thence, Touch no unclean thing; Go ye out of the midst of her; be ye clean, Ye that bear the vessels of the LORD."
3. Hebrew Bible, Jeremiah, 10.2 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10.2. כֹּה אָמַר יְהוָה אֶל־דֶּרֶךְ הַגּוֹיִם אַל־תִּלְמָדוּ וּמֵאֹתוֹת הַשָּׁמַיִם אַל־תֵּחָתּוּ כִּי־יֵחַתּוּ הַגּוֹיִם מֵהֵמָּה׃ 10.2. אָהֳלִי שֻׁדָּד וְכָל־מֵיתָרַי נִתָּקוּ בָּנַי יְצָאֻנִי וְאֵינָם אֵין־נֹטֶה עוֹד אָהֳלִי וּמֵקִים יְרִיעוֹתָי׃ 10.2. thus saith the LORD: Learn not the way of the nations, And be not dismayed at the signs of heaven; For the nations are dismayed at them."
4. Aeschylus, Persians, 177-199, 176 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

176. πολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν 176. I have been haunted by a multitude of dreams at night since the time when my son, having despatched his army, departed with intent to lay waste the land of the Ionians. But never yet have I beheld so distinct a vision
5. Herodotus, Histories, 1.86-1.87, 1.118, 1.138, 1.141, 1.143, 1.153, 1.169, 1.189-1.190, 2.123.2, 3.8, 3.31, 3.35, 3.74, 3.80-3.82, 3.127, 3.133, 3.144, 4.95-4.96, 5.106, 6.62-6.63, 7.12-7.18, 7.24, 7.26, 7.28-7.31, 7.33-7.35, 7.39, 7.54, 7.117, 7.133-7.137, 7.223, 8.99, 9.109 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.86. The Persians gained Sardis and took Croesus prisoner. Croesus had ruled fourteen years and been besieged fourteen days. Fulfilling the oracle, he had destroyed his own great empire. The Persians took him and brought him to Cyrus, ,who erected a pyre and mounted Croesus atop it, bound in chains, with twice seven sons of the Lydians beside him. Cyrus may have intended to sacrifice him as a victory-offering to some god, or he may have wished to fulfill a vow, or perhaps he had heard that Croesus was pious and put him atop the pyre to find out if some divinity would deliver him from being burned alive. ,So Cyrus did this. As Croesus stood on the pyre, even though he was in such a wretched position it occurred to him that Solon had spoken with god's help when he had said that no one among the living is fortunate. When this occurred to him, he heaved a deep sigh and groaned aloud after long silence, calling out three times the name “Solon.” ,Cyrus heard and ordered the interpreters to ask Croesus who he was invoking. They approached and asked, but Croesus kept quiet at their questioning, until finally they forced him and he said, “I would prefer to great wealth his coming into discourse with all despots.” Since what he said was unintelligible, they again asked what he had said, ,persistently harassing him. He explained that first Solon the Athenian had come and seen all his fortune and spoken as if he despised it. Now everything had turned out for him as Solon had said, speaking no more of him than of every human being, especially those who think themselves fortunate. While Croesus was relating all this, the pyre had been lit and the edges were on fire. ,When Cyrus heard from the interpreters what Croesus said, he relented and considered that he, a human being, was burning alive another human being, one his equal in good fortune. In addition, he feared retribution, reflecting how there is nothing stable in human affairs. He ordered that the blazing fire be extinguished as quickly as possible, and that Croesus and those with him be taken down, but despite their efforts they could not master the fire. 1.87. Then the Lydians say that Croesus understood Cyrus' change of heart, and when he saw everyone trying to extinguish the fire but unable to check it, he invoked Apollo, crying out that if Apollo had ever been given any pleasing gift by him, let him offer help and deliver him from the present evil. ,Thus he in tears invoked the god, and suddenly out of a clear and windless sky clouds gathered, a storm broke, and it rained violently, extinguishing the pyre. Thus Cyrus perceived that Croesus was dear to god and a good man. He had him brought down from the pyre and asked, ,“Croesus, what man persuaded you to wage war against my land and become my enemy instead of my friend?” He replied, “O King, I acted thus for your good fortune, but for my own ill fortune. The god of the Hellenes is responsible for these things, inciting me to wage war. ,No one is so foolish as to choose war over peace. In peace sons bury their fathers, in war fathers bury their sons. But I suppose it was dear to the divinity that this be so.” 1.118. Harpagus told the story straight, while Astyages, hiding the anger that he felt against him for what had been done, first repeated the story again to Harpagus exactly as he had heard it from the cowherd, then, after repeating it, ended by saying that the boy was alive and that the matter had turned out well. ,“For,” he said, “I was greatly afflicted by what had been done to this boy, and it weighed heavily on me that I was estranged from my daughter. Now, then, in this good turn of fortune, send your own son to this boy newly come, and (since I am about to sacrifice for the boy's safety to the gods to whom this honor is due) come here to dine with me.” 1.138. Furthermore, of what they may not do, they may not speak, either. They hold lying to be the most disgraceful thing of all and next to that debt; for which they have many other reasons, but this in particular: it is inevitable (so they say) that the debtor also speak some falsehood. The citizen who has leprosy or the white sickness may not come into town or mingle with other Persians. They say that he is so afflicted because he has sinned in some way against the sun. ,Every stranger who gets such a disease, many drive out of the country; and they do the same to white doves, for the reason given. Rivers they especially revere; they will neither urinate nor spit nor wash their hands in them, nor let anyone else do so. 1.141. As soon as the Lydians had been subjugated by the Persians, the Ionians and Aeolians sent messengers to Cyrus, offering to be his subjects on the same terms as those which they had under Croesus. After hearing what they proposed, Cyrus told them a story. Once, he said, there was a flute-player who saw fish in the sea and played upon his flute, thinking that they would come out on to the land. ,Disappointed of his hope, he cast a net and gathered it in and took out a great multitude of fish; and seeing them leaping, “You had best,” he said, “stop your dancing now; you would not come out and dance before, when I played to you.” ,The reason why Cyrus told the story to the Ionians and Aeolians was that the Ionians, who were ready to obey him when the victory was won, had before refused when he sent a message asking them to revolt from Croesus. ,So he answered them in anger. But when the message came to the Ionians in their cities, they fortified themselves with walls, and assembled in the Panionion, all except the Milesians, with whom alone Cyrus made a treaty on the same terms as that which they had with the Lydians. The rest of the Ionians resolved to send envoys in the name of them all to Sparta, to ask help for the Ionians. 1.143. Among these Ionians, the Milesians were safe from the danger (for they had made a treaty), and the islanders among them had nothing to fear: for the Phoenicians were not yet subjects of the Persians, nor were the Persians themselves mariners. ,But those of Asia were cut off from the rest of the Ionians only in the way that I shall show. The whole Hellenic stock was then small, and the last of all its branches and the least regarded was the Ionian; for it had no considerable city except Athens . ,Now the Athenians and the rest would not be called Ionians, but spurned the name; even now the greater number of them seem to me to be ashamed of it; but the twelve cities aforesaid gloried in this name, and founded a holy place for themselves which they called the Panionion, and agreed among themselves to allow no other Ionians to use it (nor in fact did any except the men of Smyrna ask to be admitted); 1.153. When the herald had proclaimed this, Cyrus is said to have asked the Greeks who were present who and how many in number these Lacedaemonians were who made this declaration. When he was told, he said to the Spartan herald, “I never yet feared men who set apart a place in the middle of their city where they perjure themselves and deceive each other. They, if I keep my health, shall talk of their own misfortunes, not those of the Ionians.” ,He uttered this threat against all the Greeks, because they have markets and buy and sell there; for the Persians themselves were not used to resorting to markets at all, nor do they even have a market of any kind. ,Presently, entrusting Sardis to a Persian called Tabalus, and instructing Pactyes, a Lydian, to take charge of the gold of Croesus and the Lydians, he himself marched away to Ecbatana, taking Croesus with him, and at first taking no notice of the Ionians. ,For he had Babylon on his hands and the Bactrian nation and the Sacae and Egyptians; he meant to lead the army against these himself, and to send another commander against the Ionians. 1.169. These were the only Ionians who left their native lands, unable to endure slavery. The rest of the Ionians, except the Milesians, though they faced Harpagus in battle as did the exiles, and conducted themselves well, each fighting for his own country, yet, when they were defeated and their cities taken, they remained where they were and did as they were told. ,The Milesians, as I have already said, made a treaty with Cyrus himself and struck no blow. Thus Ionia was enslaved for the second time: and when Harpagus had conquered the Ionians of the mainland, the Ionians of the islands, fearing the same fate, surrendered to Cyrus. 1.189. When Cyrus reached the Gyndes river on his march to Babylon, which rises in the mountains of the Matieni and flows through the Dardanean country into another river, the Tigris, that again passes the city of Opis and empties into the Red Sea —when, I say, Cyrus tried to cross the Gyndes, which was navigable there, one of his sacred white horses dashed recklessly into the river trying to get through it, but the current overwhelmed him and swept him under and away. ,At this violence of the river Cyrus was very angry, and he threatened to make it so feeble that women could ever after cross it easily without wetting their knees. ,After uttering this threat, he paused in his march against Babylon, and, dividing his army into two parts, drew lines planning out a hundred and eighty canals running every way from either bank of the Gyndes; then he organized his army along the lines and made them dig. ,Since a great multitude was at work, it went quickly; but they spent the whole summer there before it was finished. 1.190. Then at the beginning of the following spring, when Cyrus had punished the Gyndes by dividing it among the three hundred and sixty canals, he marched against Babylon at last. The Babylonians sallied out and awaited him; and when he came near their city in his march, they engaged him, but they were beaten and driven inside the city. ,There they had stored provisions enough for very many years, because they knew already that Cyrus was not a man of no ambitition, and saw that he attacked all nations alike; so now they were indifferent to the siege; and Cyrus did not know what to do, being so long delayed and gaining no advantage. 2.123.2. The Egyptians were the first who maintained the following doctrine, too, that the human soul is immortal, and at the death of the body enters into some other living thing then coming to birth; and after passing through all creatures of land, sea, and air, it enters once more into a human body at birth, a cycle which it completes in three thousand years. 3.8. There are no men who respect pledges more than the Arabians. This is how they give them: a man stands between the two pledging parties, and with a sharp stone cuts the palms of their hands, near the thumb; then he takes a piece of wood from the cloak of each and smears with their blood seven stones that lie between them, meanwhile calling on Dionysus and the Heavenly Aphrodite; ,after this is done, the one who has given his pledge commends the stranger (or his countryman if the other be one) to his friends, and his friends hold themselves bound to honor the pledge. ,They believe in no other gods except Dionysus and the Heavenly Aphrodite; and they say that they wear their hair as Dionysus does his, cutting it round the head and shaving the temples. They call Dionysus, Orotalt; and Aphrodite, Alilat. 3.31. This, they say, was the first of Cambyses' evil acts; next, he destroyed his full sister, who had come with him to Egypt, and whom he had taken to wife. ,He married her in this way (for before this, it had by no means been customary for Persians to marry their sisters): Cambyses was infatuated with one of his sisters and when he wanted to marry her, because his intention was contrary to usage, he summoned the royal judges and inquired whether there were any law enjoining one, that so desired, to marry his sister. ,These royal judges are men chosen out from the Persians to function until they die or are detected in some injustice; it is they who decide suits in Persia and interpret the laws of the land; all matters are referred to them. ,These then replied to Cambyses with an answer which was both just and prudent, namely, that they could find no law enjoining a brother to marry his sister; but that they had found a law permitting the King of Persia to do whatever he liked. ,Thus, although they feared Cambyses they did not break the law, and, to save themselves from death for keeping it, they found another law abetting one who wished to marry sisters. ,So Cambyses married the object of his desire; yet not long afterwards he took another sister as well. It was the younger of these who had come with him to Egypt, and whom he now killed. 3.35. Remembering this, then, he said to Prexaspes in his anger: “Judge then if the Persians speak the truth, or rather are themselves out of their minds when they speak of me so. ,Yonder stands your son in the porch; now if I shoot and pierce his heart, that will prove the Persians to be wrong; if I miss, then say that they are right and that I am out of my senses.” ,So saying, he strung his bow and hit the boy, and gave orders to open the fallen body and examine the wound: and the arrow being found in the heart, Cambyses laughed in great glee and said to the boy's father: ,“It is plain, Prexaspes, that I am in my right mind and the Persians mad; now tell me: what man in the world did you ever see that shot so true to the mark?” Prexaspes, it is said, replied (for he saw that Cambyses was mad, and he feared for his own life), “Master, I think that not even the god himself could shoot so true.” ,Thus did Cambyses then; at another time he took twelve Persians, equal to the noblest in the land, convicted them of some minor offense, and buried them alive up to the neck. 3.74. While they were making these plans, by coincidence the following happened. The Magi had resolved after consideration to make a friend of Prexaspes, because he had been wronged by Cambyses (who had killed his son with an arrow) and because he alone knew of the death of Cyrus' son Smerdis, having himself been the slayer; but besides this, because he was in great repute among the Persians. ,For these reasons they summoned him and tried to make him a friend, having bound him by tokens of good faith and oaths to keep to himself and betray to no one their deception of the Persians, and promising to give him all things in great abundance. ,When Prexaspes agreed to do this, since the Magi importuned him, the Magi made this second proposal to him, that they should call an assembly of all the Persians before the palace wall, and he should go up on to a tower and declare that it was Smerdis son of Cyrus and no other who was king of Persia . ,They gave him this charge, because they thought him to be the man most trusted by the Persians, and because he had often asserted that Cyrus' son Smerdis was alive, and had denied the murder. 3.80. After the tumult quieted down, and five days passed, the rebels against the Magi held a council on the whole state of affairs, at which sentiments were uttered which to some Greeks seem incredible, but there is no doubt that they were spoken. ,Otanes was for turning the government over to the Persian people: “It seems to me,” he said, “that there can no longer be a single sovereign over us, for that is not pleasant or good. You saw the insolence of Cambyses, how far it went, and you had your share of the insolence of the Magus. ,How can monarchy be a fit thing, when the ruler can do what he wants with impunity? Give this power to the best man on earth, and it would stir him to unaccustomed thoughts. Insolence is created in him by the good things to hand, while from birth envy is rooted in man. ,Acquiring the two he possesses complete evil; for being satiated he does many reckless things, some from insolence, some from envy. And yet an absolute ruler ought to be free of envy, having all good things; but he becomes the opposite of this towards his citizens; he envies the best who thrive and live, and is pleased by the worst of his fellows; and he is the best confidant of slander. ,of all men he is the most inconsistent; for if you admire him modestly he is angry that you do not give him excessive attention, but if one gives him excessive attention he is angry because one is a flatter. But I have yet worse to say of him than that; he upsets the ancestral ways and rapes women and kills indiscriminately. ,But the rule of the multitude has in the first place the loveliest name of all, equality, and does in the second place none of the things that a monarch does. It determines offices by lot, and holds power accountable, and conducts all deliberating publicly. Therefore I give my opinion that we make an end of monarchy and exalt the multitude, for all things are possible for the majority.” 3.81. Such was the judgment of Otanes: but Megabyzus urged that they resort to an oligarchy. “I agree,” said he, “with all that Otanes says against the rule of one; but when he tells you to give the power to the multitude, his judgment strays from the best. Nothing is more foolish and violent than a useless mob; ,for men fleeing the insolence of a tyrant to fall victim to the insolence of the unguided populace is by no means to be tolerated. Whatever the one does, he does with knowledge, but for the other knowledge is impossible; how can they have knowledge who have not learned or seen for themselves what is best, but always rush headlong and drive blindly onward, like a river in flood? ,Let those like democracy who wish ill to Persia ; but let us choose a group of the best men and invest these with the power. For we ourselves shall be among them, and among the best men it is likely that there will be the best counsels.” 3.82. Such was the judgment of Megabyzus. Darius was the third to express his opinion. “It seems to me,” he said, “that Megabyzus speaks well concerning democracy but not concerning oligarchy. For if the three are proposed and all are at their best for the sake of argument, the best democracy and oligarchy and monarchy, I hold that monarchy is by far the most excellent. ,One could describe nothing better than the rule of the one best man; using the best judgment, he will govern the multitude with perfect wisdom, and best conceal plans made for the defeat of enemies. ,But in an oligarchy, the desire of many to do the state good service often produces bitter hate among them; for because each one wishes to be first and to make his opinions prevail, violent hate is the outcome, from which comes faction and from faction killing, and from killing it reverts to monarchy, and by this is shown how much better monarchy is. ,Then again, when the people rule it is impossible that wickedness will not occur; and when wickedness towards the state occurs, hatred does not result among the wicked, but strong alliances; for those that want to do the state harm conspire to do it together. This goes on until one of the people rises to stop such men. He therefore becomes the people's idol, and being their idol is made their monarch; and thus he also proves that monarchy is best. ,But (to conclude the whole matter in one word) tell me, where did freedom come from for us and who gave it, from the people or an oligarchy or a single ruler? I believe, therefore, that we who were liberated through one man should maintain such a government, and, besides this, that we should not alter our ancestral ways that are good; that would not be better.” 3.133. A short time after this, something else occurred; there was a swelling on the breast of Atossa, the daughter of Cyrus and wife of Darius, which broke and spread further. As long as it was small, she hid it out of shame and told no one; but when it got bad, she sent for Democedes and showed it to him. ,He said he would cure her, but made her swear that she would repay him by granting whatever he asked of her, and said that he would ask nothing shameful. 3.144. So when the Persians brought Syloson back to Samos, no one raised a hand against them, but Maeandrius and those of his faction offered to evacuate the island under a flag of truce; Otanes agreed to this, and after the treaty was made, the Persians of highest rank sat down on seats facing the acropolis. 4.95. I understand from the Greeks who live beside the Hellespont and Pontus, that this Salmoxis was a man who was once a slave in Samos, his master being Pythagoras son of Mnesarchus; ,then, after being freed and gaining great wealth, he returned to his own country. Now the Thracians were a poor and backward people, but this Salmoxis knew Ionian ways and a more advanced way of life than the Thracian; for he had consorted with Greeks, and moreover with one of the greatest Greek teachers, Pythagoras; ,therefore he made a hall, where he entertained and fed the leaders among his countrymen, and taught them that neither he nor his guests nor any of their descendants would ever die, but that they would go to a place where they would live forever and have all good things. ,While he was doing as I have said and teaching this doctrine, he was meanwhile making an underground chamber. When this was finished, he vanished from the sight of the Thracians, and went down into the underground chamber, where he lived for three years, ,while the Thracians wished him back and mourned him for dead; then in the fourth year he appeared to the Thracians, and thus they came to believe what Salmoxis had told them. Such is the Greek story about him. 4.96. Now I neither disbelieve nor entirely believe the tale about Salmoxis and his underground chamber; but I think that he lived many years before Pythagoras; ,and as to whether there was a man called Salmoxis or this is some deity native to the Getae, let the question be dismissed. 5.106. After giving this order, he called before him Histiaeus the Milesian, whom Darius had kept with him for a long time now, and said, “I hear, Histiaeus, that the viceregent whom you put in charge of Miletus has done me wrong. He has brought men from the mainland overseas, and persuaded certain Ionians—who shall yet pay me the penalty for their deeds—to follow them and has robbed me of Sardis. ,Now then, I ask you, do you think that this state of affairs is good? How did such things come to pass without any advice from your side? See to it that you do not have cause to blame yourself hereafter.” ,To this Histiaeus answered: “My lord, what is this you say—that I and none other should devise a plan as a result of which any harm, great or small, was likely to come to you? What desire or feeling of deprivation would prompt me to do such a thing? All that you have is mine, and I am regarded worthy of hearing all your deliberations. ,If my vicegerent is indeed doing what you say, be assured that he has acted of his own accord. For myself, I cannot even go so far as to believe the report that the Milesians and my vicegerent are doing you some dreadful wrong. If, however,it is true that they are engaged in such activities and what you, O king, have heard has a basis in fact, then you can see how unwisely you acted when you forced me to leave the coast. ,It would seem, then, that as soon as I was out of sight, the Ionians did exactly what their hearts had long been set on. If I had been in Ionia no city would have stirred. Now send me off to Ionia right away, so that I may restore that country to peace and deliver into your hands that vicegerent of Miletus who has devised all this. ,Then, when I have done this to your satisfaction, I swear by the gods of your royal house that I will not take off the tunic I am wearing on my arrival in Ionia until I have made Sardo, the largest of the islands, tributary to you.” 6.62. So love for this woman pricked Ariston, and he contrived as follows: He promised to give to his comrade any one thing out of all he owned, whatever Agetus might choose, and he bade his comrade make him the same promise. Agetus had no fear about his wife, seeing that Ariston was already married, so he agreed and they took oaths on these terms. ,Ariston gave Agetus whatever it was that he chose out of all his treasures, and then, seeking equal recompense from him, tried to take the wife of his comrade. Agetus said that he had agreed to anything but that, but he was forced by his oath and by the deceitful trick to let his wife be taken. 6.63. In this way Ariston married his third wife, after divorcing the second one. But his new wife gave birth to Demaratus too soon, before ten lunar months had passed. ,When one of his servants announced to him as he sat in council with the ephors that he had a son, Ariston, knowing the time of the marriage, counted up the months on his fingers and swore on oath, “It's not mine.” The ephors heard this but did not make anything of it. When the boy grew up, Ariston regretted having said that, for he firmly believed Demaratus to be his own son. ,He named him Demaratus because before his birth all the Spartan populace had prayed that Ariston, the man most highly esteemed out of all the kings of Sparta, might have a son. Thus he was named Demaratus, which means “answer to the people's prayer.” 7.12. The discussion went that far; then night came, and Xerxes was pricked by the advice of Artabanus. Thinking it over at night, he saw clearly that to send an army against Hellas was not his affair. He made this second resolve and fell asleep; then (so the Persians say) in the night he saw this vision: It seemed to Xerxes that a tall and handsome man stood over him and said, ,“Are you then changing your mind, Persian, and will not lead the expedition against Hellas, although you have proclaimed the mustering of the army? It is not good for you to change your mind, and there will be no one here to pardon you for it; let your course be along the path you resolved upon yesterday.” 7.13. So the vision spoke, and seemed to Xerxes to vanish away. When day dawned, the king took no account of this dream, and he assembled the Persians whom he had before gathered together and addressed them thus: ,“Persians, forgive me for turning and twisting in my purpose; I am not yet come to the fullness of my wisdom, and I am never free from people who exhort me to do as I said. It is true that when I heard Artabanus' opinion my youthful spirit immediately boiled up, and I burst out with an unseemly and wrongful answer to one older than myself; but now I see my fault and will follow his judgment. ,Be at peace, since I have changed my mind about marching against Hellas.” 7.14. When the Persians heard that, they rejoiced and made obeisance to him. But when night came on, the same vision stood again over Xerxes as he slept, and said, “Son of Darius, have you then plainly renounced your army's march among the Persians, and made my words of no account, as though you had not heard them? Know for certain that, if you do not lead out your army immediately, this will be the outcome of it: as you became great and mighty in a short time, so in a moment will you be brought low again.” 7.15. Greatly frightened by the vision, Xerxes leapt up from his bed, and sent a messenger to summon Artabanus. When he came, Xerxes said, “Artabanus, for a moment I was of unsound mind, and I answered your good advice with foolish words; but after no long time I repented, and saw that it was right for me to follow your advice. ,Yet, though I desire to, I cannot do it; ever since I turned back and repented, a vision keeps coming to haunt my sight, and it will not allow me to do as you advise; just now it has threatened me and gone. ,Now if a god is sending the vision, and it is his full pleasure that there this expedition against Hellas take place, that same dream will hover about you and give you the same command it gives me. I believe that this is most likely to happen, if you take all my apparel and sit wearing it upon my throne, and then lie down to sleep in my bed.” 7.16. Xerxes said this, but Artabanus would not obey the first command, thinking it was not right for him to sit on the royal throne; at last he was compelled and did as he was bid, saying first: ,“O king, I judge it of equal worth whether a man is wise or is willing to obey good advice; to both of these you have attained, but the company of bad men trips you up; just as they say that sea, of all things the most serviceable to men, is hindered from following its nature by the blasts of winds that fall upon it. ,It was not that I heard harsh words from you that stung me so much as that, when two opinions were laid before the Persians, one tending to the increase of pride, the other to its abatement, showing how evil a thing it is to teach the heart continual desire of more than it has, of these two opinions you preferred that one which was more fraught with danger to yourself and to the Persians. ,Now when you have turned to the better opinion, you say that, while intending to abandon the expedition against the Greeks, you are haunted by a dream sent by some god, which forbids you to disband the expedition. ,But this is none of heaven's working, my son. The roving dreams that visit men are of such nature as I shall teach you, since I am many years older than you. Those visions that rove about us in dreams are for the most part the thoughts of the day; and in these recent days we have been very busy with this expedition. ,But if this is not as I determine and it has something divine to it, then you have spoken the conclusion of the matter; let it appear to me just as it has to you, and utter its command. If it really wishes to appear, it should do so to me no more by virtue of my wearing your dress instead of mine, and my sleeping in your bed rather than in my own. ,Whatever it is that appears to you in your sleep, surely it has not come to such folly as to infer from your dress that I am you when it sees me. We now must learn if it will take no account of me and not deign to appear and haunt me, whether I am wearing your robes or my own, but will come to you; if it comes continually, I myself would say that it is something divine. ,If you are determined that this must be done and there is no averting it, and I must lie down to sleep in your bed, so be it; this duty I will fulfill, and let the vision appear also to me. But until then I will keep my present opinion.” 7.17. So spoke Artabanus and did as he was bid, hoping to prove Xerxes' words vain; he put on Xerxes' robes and sat on the king's throne. Then while he slept there came to him in his sleep the same dream that had haunted Xerxes; it stood over him and spoke thus: ,“Are you the one who dissuades Xerxes from marching against Hellas, because you care for him? Neither in the future nor now will you escape with impunity for striving to turn aside what must be. To Xerxes himself it has been declared what will befall him if he disobeys.” 7.18. With this threat (so it seemed to Artabanus) the vision was about to burn his eyes with hot irons. He leapt up with a loud cry, then sat by Xerxes and told him the whole story of what he had seen in his dream, and next he said: ,“O King, since I have seen, as much as a man may, how the greater has often been brought low by the lesser, I forbade you to always give rein to your youthful spirit, knowing how evil a thing it is to have many desires, and remembering the end of Cyrus' expedition against the Massagetae and of Cambyses' against the Ethiopians, and I myself marched with Darius against the Scythians. ,Knowing this, I judged that you had only to remain in peace for all men to deem you fortunate. But since there is some divine motivation, and it seems that the gods mark Hellas for destruction, I myself change and correct my judgment. Now declare the gods' message to the Persians, and bid them obey your first command for all due preparation. Do this, so that nothing on your part be lacking to the fulfillment of the gods' commission.” ,After this was said, they were incited by the vision, and when daylight came Xerxes imparted all this to the Persians. Artabanus now openly encouraged that course which he alone had before openly discouraged. 7.24. As far as I can judge by conjecture, Xerxes gave the command for this digging out of pride, wishing to display his power and leave a memorial; with no trouble they could have drawn their ships across the isthmus, yet he ordered them to dig a canal from sea to sea, wide enough to float two triremes rowed abreast. The same men who were assigned the digging were also assigned to join the banks of the river Strymon by a bridge. 7.26. While these worked at their appointed task, all the land force had been mustered and was marching with Xerxes to Sardis, setting forth from Critalla in Cappadocia, which was the place appointed for gathering all the army that was to march with Xerxes himself by land. ,Now which of his governors received the promised gifts from the king for bringing the best-equipped army, I cannot say; I do not even know if the matter was ever determined. ,When they had crossed the river Halys and entered Phrygia, they marched through that country to Celaenae, where rises the source of the river Maeander and of another river no smaller, which is called Cataractes; it rises right in the market-place of Celaenae and issues into the Maeander. The skin of Marsyas the Silenus also hangs there; the Phrygian story tells that it was flayed off him and hung up by Apollo. 7.28. Xerxes marvelled at this last saying and next himself asked Pythius how much wealth he had. “O king,” said Pythius, “I will not conceal the quantity of my property from you, nor pretend that I do not know; I know and will tell you the exact truth. ,As soon as I learned that you were coming down to the Greek sea, I wanted to give you money for the war, so I inquired into the matter, and my reckoning showed me that I had two thousand talents of silver, and four million Daric staters of gold, lacking seven thousand. ,All this I freely give to you; for myself, I have a sufficient livelihood from my slaves and my farms.” 7.29. Thus he spoke. Xerxes was pleased with what he said and replied: “My Lydian friend, since I came out of Persia I have so far met with no man who was willing to give hospitality to my army, nor who came into my presence unsummoned and offered to furnish money for the war, besides you. ,But you have entertained my army nobly and offer me great sums. In return for this I give you these privileges: I make you my friend, and out of my own wealth I give you the seven thousand staters which will complete your total of four million, so that your four million not lack the seven thousand and the even number be reached by my completing it. ,Remain in possession of what you now possess, and be mindful to be always such as you are; neither for the present nor in time will you regret what you now do.” 7.30. Xerxes said this and made good his words, then journeyed ever onward. Passing by the Phrygian town called Anaua, and the lake from which salt is obtained, he came to Colossae, a great city in Phrygia; there the river Lycus plunges into a cleft in the earth and disappears, until it reappears about five stadia away; this river issues into the Maeander. ,From Colossae the army held its course for the borders of Phrygia and Lydia, and came to the city of Cydrara, where there stands a pillar set up by Croesus which marks the boundary with an inscription. 7.31. Passing from Phrygia into Lydia, he came to the place where the roads part; the road on the left leads to Caria, the one on the right to Sardis; on the latter the traveller must cross the river Maeander and pass by the city of Callatebus, where craftsmen make honey out of wheat and tamarisks. Xerxes went by this road and found a plane-tree, which he adorned with gold because of its beauty, and he assigned one of his immortals to guard it. On the next day he reached the city of the Lydians. 7.33. After this he prepared to march to Abydos; meanwhile his men were bridging the Hellespont from Asia to Europe. On the Chersonese, which is on the Hellespont, between the city of Sestus and Madytus there is a broad headland running out into the sea opposite Abydos. It was here that not long afterwards the Athenians, when Xanthippus son of Ariphron was their general, took Artayctes, a Persian and the governor of Sestus, and crucified him alive; he had been in the habit of bringing women right into the temple of Protesilaus at Elaeus and doing impious deeds there. 7.34. The men who had been given this assignment made bridges starting from Abydos across to that headland; the Phoenicians one of flaxen cables, and the Egyptians a papyrus one. From Abydos to the opposite shore it is a distance of seven stadia. But no sooner had the strait been bridged than a great storm swept down, breaking and scattering everything. 7.35. When Xerxes heard of this, he was very angry and commanded that the Hellespont be whipped with three hundred lashes, and a pair of fetters be thrown into the sea. I have even heard that he sent branders with them to brand the Hellespont. ,He commanded them while they whipped to utter words outlandish and presumptuous, “Bitter water, our master thus punishes you, because you did him wrong though he had done you none. Xerxes the king will pass over you, whether you want it or not; in accordance with justice no one offers you sacrifice, for you are a turbid and briny river.” ,He commanded that the sea receive these punishments and that the overseers of the bridge over the Hellespont be beheaded. 7.39. Xerxes became very angry and thus replied: “Villain, you see me marching against Hellas myself, and taking with me my sons and brothers and relations and friends; do you, my slave, who should have followed me with all your household and your very wife, speak to me of your son? Be well assured of this, that a man's spirit dwells in his ears; when it hears good words it fills the whole body with delight, but when it hears the opposite it swells with anger. ,When you did me good service and promised more, you will never boast that you outdid your king in the matter of benefits; and now that you have turned aside to the way of shamelessness, you will receive a lesser requital than you merit. You and four of your sons are saved by your hospitality; but you shall be punished by the life of that one you most desire to keep.” ,With that reply, he immediately ordered those who were assigned to do these things to find the eldest of Pythius sons and cut him in half, then to set one half of his body on the right side of the road and the other on the left, so that the army would pass between them. 7.54. All that day they made preparations for the crossing. On the next they waited until they could see the sun rise, burning all kinds of incense on the bridges and strewing the road with myrtle boughs. ,At sunrise Xerxes poured a libation from a golden phial into the sea, praying to the sun that no accident might befall him which would keep him from subduing Europe before he reached its farthest borders. After the prayer, he cast the phial into the Hellespont, and along with it a golden bowl, and a Persian sword which they call “acinaces.” ,As for these, I cannot rightly determine whether he cast them into the sea for offerings to the sun, or repented having whipped the Hellespont and gave gifts to the sea as atonement. 7.117. While Xerxes was at Acanthus, it happened that Artachaees, overseer of the digging of the canal, died of an illness. He was high in Xerxes' favor, an Achaemenid by lineage, and the tallest man in Persia, lacking four finger-breadths of five royal cubits in stature, and his voice was the loudest on earth. For this reason Xerxes mourned him greatly and gave him a funeral and burial of great pomp, and the whole army poured libations on his tomb. ,The Acanthians hold Artachaees a hero, and sacrifice to him, calling upon his name. This they do at the command of an oracle. 7.133. To Athens and Sparta Xerxes sent no heralds to demand earth, and this he did for the following reason. When Darius had previously sent men with this same purpose, those who made the request were cast at the one city into the Pit and at the other into a well, and bidden to obtain their earth and water for the king from these locations. ,What calamity befell the Athenians for dealing in this way with the heralds I cannot say, save that their land and their city were laid waste. I think, however, that there was another reason for this, and not the aforesaid. 7.134. Be that as it may, the anger of Talthybius, Agamemnon's herald, fell upon the Lacedaemonians. At Sparta there is a shrine of Talthybius and descendants of Talthybius called Talthybiadae, who have the special privilege of conducting all embassies from Sparta. ,Now there was a long period after the incident I have mentioned above during which the Spartans were unable to obtain good omens from sacrifice. The Lacedaemonians were grieved and dismayed by this and frequently called assemblies, making a proclamation inviting some Lacedaemonian to give his life for Sparta. Then two Spartans of noble birth and great wealth, Sperthias son of Aneristus and Bulis son of Nicolaus, undertook of their own free will to make atonement to Xerxes for Darius' heralds who had been killed at Sparta. ,Thereupon the Spartans sent these men to Media for execution. 7.135. Worthy of admiration was these men's deed of daring, and so also were their sayings. On their way to Susa, they came to Hydarnes, a Persian, who was general of the coast of Asia. He entertained and feasted them as his guests, and as they sat at his board, he asked: ,“Lacedaemonians, why do you shun the king's friendship? You can judge from what you see of me and my condition how well the king can honor men of worth. So might it be with you if you would but put yourselves in the king's hands, being as you are of proven worth in his eyes, and every one of you might by his commission be a ruler of Hellas.” ,To this the Spartans answered: “Your advice to us, Hydarnes, is not completely sound; one half of it rests on knowledge, but the other on ignorance. You know well how to be a slave, but you, who have never tasted freedom, do not know whether it is sweet or not. Were you to taste of it, not with spears you would counsel us to fight for it, no, but with axes.” 7.136. This was their answer to Hydarnes. From there they came to Susa, into the king's presence, and when the guards commanded and would have compelled them to fall down and bow to the king, they said they would never do that. This they would refuse even if they were thrust down headlong, for it was not their custom, said they, to bow to mortal men, nor was that the purpose of their coming. Having averted that, they next said, ,“The Lacedaemonians have sent us, O king of the Medes, in requital for the slaying of your heralds at Sparta, to make atonement for their death,” and more to that effect. To this Xerxes, with great magimity, replied that he would not imitate the Lacedaemonians. “You,” said he, “made havoc of all human law by slaying heralds, but I will not do that for which I censure you, nor by putting you in turn to death will I set the Lacedaemonians free from this guilt.” 7.137. This conduct on the part of the Spartans succeeded for a time in allaying the anger of Talthybius, in spite of the fact that Sperthias and Bulis returned to Sparta. Long after that, however, it rose up again in the war between the Peloponnesians and Athenians, as the Lacedaemonians say. That seems to me to be an indication of something divine. ,It was just that the wrath of Talthybius descended on ambassadors, nor abated until it was satisfied. The venting of it, however, on the sons of those men who went up to the king to appease it, namely on Nicolas son of Bulis and Aneristus son of Sperthias (that Aneristus who landed a merchant ships crew at the Tirynthian settlement of Halia and took it), makes it plain to me that this was the divine result of Talthybius' anger. ,These two had been sent by the Lacedaemonians as ambassadors to Asia, and betrayed by the Thracian king Sitalces son of Tereus and Nymphodorus son of Pytheas of Abdera, they were made captive at Bisanthe on the Hellespont, and carried away to Attica, where the Athenians put them, and with them Aristeas son of Adimantus, a Corinthian, to death. This happened many years after the king's expedition, and I return now to the course of my history. 7.223. Xerxes made libations at sunrise and waiting till about mid-morning, made his assault. Epialtes had advised this, for the descent from the mountain is more direct, and the way is much shorter than the circuit and ascent. ,Xerxes and his barbarians attacked, but Leonidas and his Hellenes, knowing they were going to their deaths, advanced now much farther than before into the wider part of the pass. In all the previous days they had sallied out into the narrow way and fought there, guarding the defensive wall. ,Now, however, they joined battle outside the narrows and many of the barbarians fell, for the leaders of the companies beat everyone with whips from behind, urging them ever forward. Many of them were pushed into the sea and drowned; far more were trampled alive by each other, with no regard for who perished. ,Since the Hellenes knew that they must die at the hands of those who had come around the mountain, they displayed the greatest strength they had against the barbarians, fighting recklessly and desperately. 8.99. When the first message came to Susa, saying that Xerxes had taken Athens, it gave such delight to the Persians who were left at home that they strewed all the roads with myrtle boughs and burnt incense and gave themselves up to sacrificial feasts and jollity. ,The second, however, coming on the heels of the first, so confounded them that they all tore their tunics, and cried and lamented without ceasing, holding Mardonius to blame; it was not so much in grief for their ships that they did this as because they feared for Xerxes himself. 9.109. As time went on, however, the truth came to light, and in such manner as I will show. Xerxes' wife, Amestris, wove and gave to him a great gaily-colored mantle, marvellous to see. Xerxes was pleased with it, and went to Artaynte wearing it. ,Being pleased with her too, he asked her what she wanted in return for her favors, for he would deny nothing at her asking. Thereupon—for she and all her house were doomed to evil—she said to Xerxes, “Will you give me whatever I ask of you?” He promised this, supposing that she would ask anything but that; when he had sworn, she asked boldly for his mantle. ,Xerxes tried to refuse her, for no reason except that he feared that Amestris might have clear proof of his doing what she already guessed. He accordingly offered her cities instead and gold in abundance and an army for none but herself to command. Armies are the most suitable of gifts in Persia. But as he could not move her, he gave her the mantle; and she, rejoicing greatly in the gift, went flaunting her finery.
6. Plato, Symposium, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

221d. Nestor, Antenor, or others I might mention, with Pericles; and in the same order you may liken most great men; but with the odd qualities of this person, both in himself and in his conversation, you would not come anywhere near finding a comparison if you searched either among men of our day or among those of the past, unless perhaps you borrowed my words and matched him, not with any human being, but with the Silenuses and satyrs, in his person and his speech.
7. Xenophon, The Persian Expedition, 1.2.6-1.2.7, 1.2.10, 1.2.13, 1.2.15-1.2.16, 1.2.18 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Xenophon, Hellenica, 1.1.4, 1.1.24, 3.1.10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.1.4. Now Mindarus caught sight of the battle as he was sacrificing to Athena at Ilium, and hurrying to the sea he launched his triremes and set out, in order to pick up the ships under Dorieus. 1.1.24. Pharnabazus, however, urged the whole Peloponnesian army and their allies not to be discouraged over a matter of ship-timber—for he said there was plenty of that in the King’s land—so long as their bodies were safe; and he not only gave to each man a cloak and subsistence for two months, but he also armed the sailors and set them as guards over his own coastline. 3.1.10. And from the outset he was so superior to Thibron in the exercise of command that he led his troops through the country of friends all the way to part of it was included in the satrapy of Pharnabazus. the Aeolis, A district in north-western Asia Minor. The northern part of it was included in the satrapy of Pharnabazus. in the territory of Pharnabazus, without doing any harm whatever to his allies. This Aeolis belonged, indeed, to Pharnabazus, but Zenis of Dardanus had, while he lived, acted as satrap of this territory for him; when Zenis fell ill and died, and Pharnabazus was preparing to give the satrapy to another man, Mania, the wife of Zenis, who was also a Dardanian, fitted out a great retinue, took presents with her to give to Pharnabazus himself and to use for winning the favour of his concubines 399 B.C. and the men who had the greatest influence at the court of Pharnabazus, and set forth to visit him. And when she had gained an audience with him, she said:
9. Aristotle, Nicomachean Ethics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Phylarchus of Athens, Fragments, None (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

11. Philo of Alexandria, On Dreams, 2.118-2.119 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

2.118. for he changed the nature of the elements of the earth and of the sea, giving land to the sea and sea to the land, by joining the Hellespont with a bridge, and breaking up Mount Athos into deep gulfs, which, being filled with sea, became so many new and artificially-cut seas, being entirely changed from the ancient course of nature. 2.119. And having worked wonders with respect to the earth, according to his wishes, he mounted up upon daring conceptions, like a miserable man as he was, contracting the guilt of impiety, and seeking to soar up to heaven, as if he would move what cannot be moved, and would subjugate the host of heaven, and, as the proverb has it, he began with a sacred thing.
12. New Testament, 2 Corinthians, 6.17 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. Aelian, Varia Historia, 4.17 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

14. Pausanias, Description of Greece, 1.4.5, 7.17.9 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.4.5. The greater number of the Gauls crossed over to Asia by ship and plundered its coasts. Some time after, the inhabitants of Pergamus, that was called of old Teuthrania, drove the Gauls into it from the sea. Now this people occupied the country on the farther side of the river Sangarius capturing Ancyra, a city of the Phrygians, which Midas son of Gordius had founded in former time. And the anchor, which Midas found, A legend invented to explain the name “ Ancyra,” which means anchor. was even as late as my time in the sanctuary of Zeus, as well as a spring called the Spring of Midas, water from which they say Midas mixed with wine to capture Silenus. Well then, the Pergameni took Ancyra and Pessinus which lies under Mount Agdistis, where they say that Attis lies buried. 7.17.9. The people of Dyme have a temple of Athena with an extremely ancient image; they have as well a sanctuary built for the Dindymenian mother and Attis. As to Attis, I could learn no secret about him, Or, with the proposed addition of ὄν : “Who Attis was I could not discover, as it is a religious secret.” but Hermesianax, the elegiac poet, says in a poem that he was the son of Galaus the Phrygian, and that he was a eunuch from birth. The account of Hermesianax goes on to say that, on growing up, Attis migrated to Lydia and celebrated for the Lydians the orgies of the Mother; that he rose to such honor with her that Zeus, being wroth at it, Or, reading αὐτοῖς and Ἄττῃ : “honor with them that Zeus, being wroth with him, sent, etc.” sent a boar to destroy the tillage of the Lydians.
15. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 8.4-8.5, 8.36 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

8.4. This is what Heraclides of Pontus tells us he used to say about himself: that he had once been Aethalides and was accounted to be Hermes' son, and Hermes told him he might choose any gift he liked except immortality; so he asked to retain through life and through death a memory of his experiences. Hence in life he could recall everything, and when he died he still kept the same memories. Afterwards in course of time his soul entered into Euphorbus and he was wounded by Menelaus. Now Euphorbus used to say that he had once been Aethalides and obtained this gift from Hermes, and then he told of the wanderings of his soul, how it migrated hither and thither, into how many plants and animals it had come, and all that it underwent in Hades, and all that the other souls there have to endure. 8.5. When Euphorbus died, his soul passed into Hermotimus, and he also, wishing to authenticate the story, went up to the temple of Apollo at Branchidae, where he identified the shield which Menelaus, on his voyage home from Troy, had dedicated to Apollo, so he said: the shield being now so rotten through and through that the ivory facing only was left. When Hermotimus died, he became Pyrrhus, a fisherman of Delos, and again he remembered everything, how he was first Aethalides, then Euphorbus, then Hermotimus, and then Pyrrhus. But when Pyrrhus died, he became Pythagoras, and still remembered all the facts mentioned. 8.36. This is what Alexander says that he found in the Pythagorean memoirs. What follows is Aristotle's.But Pythagoras's great dignity not even Timon overlooked, who, although he digs at him in his Silli, speaks ofPythagoras, inclined to witching works and ways,Man-snarer, fond of noble periphrase.Xenophanes confirms the statement about his having been different people at different times in the elegiacs beginning:Now other thoughts, another path, I show.What he says of him is as follows:They say that, passing a belaboured whelp,He, full of pity, spake these words of dole:Stay, smite not ! 'Tis a friend, a human soul;I knew him straight whenas I heard him yelp !
16. Porphyry, On Abstinence, 1.14 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

1.14. 14.But he who forbids men to feed on animals, and thinks it is unjust, will also say that it is not just to kill them, and deprive them of life. Nevertheless, an innate and just war is implanted in us against brutes. For some of them voluntarily attack men, as, for instance, wolves and lions; others not voluntarily, as serpents, since they bite not, except they are trampled on. And some, indeed, attack men; but others destroy the fruits of the earth. From all these causes, therefore, we do not spare the life of brutes; but we destroy those who commence hostilities against us, as also those who do not, lest we should suffer any evil from them. For there is no one who, if he sees a serpent, will not, if he is able, destroy it, in order that neither it, nor any other serpent, may bite a man. And this arises, not only from our hatred of those that are the destroyers of our race, but likewise from that kindness which subsists between one |20 man and another. But though the war against brutes is just, yet we abstain from many which associate with men. Hence, the Greeks do not feed either on dogs, or horses, or asses, because of these, those that are tame are of the same species as the wild. Nevertheless, they eat swine and birds. For a hog is not useful for anything but food. The Phoenicians, however, and Jews, abstain from it, because, in short, it is not produced in those places. For it is said, that this animal is not seen in Ethiopia even at present. As, therefore, no Greek sacrifices a camel or an elephant to the Gods, because Greece does not produce these animals, so neither is a hog sacrificed to the Gods in Cyprus or Phoenicia, because it is not indigenous in those places. And, for the same reason, neither do the Egyptians sacrifice this animal to the Gods. In short, that some nations abstain from a hog, is similar to our being unwilling to eat the flesh of camels. SPAN
17. Porphyry, Life of Pythagoras, 25 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

25. While at the Olympic games, he was discoursing with his friends about auguries, omens, and divine signs, and how men of true piety do receive messages from the Gods. Flying over his head was an eagle, who stopped, and came down to Pythagoras. After stroking her awhile, he released her. Meeting with some fishermen who were drawing in their nets heavily laden with fishes from the deep, he predicted the exact number of fish they had caught. The fishermen said that if his estimate was accurate they would do whatever he commanded. They counted them accurately, and found the number correct. He then bade them return the fish alive into the sea; and, what is more wonderful, not one of them died, although they had been out of the water a considerable time. He paid them and left. SPAN
18. Strabo, Geography, 2.5.31, 13.4.12, 14.5.16

2.5.31. From the Tanais and the Maeotis commences [Asia] on this side the Taurus; beyond these is [Asia] beyond the Taurus. For since this continent is divided into two by the chain of the Taurus, which extends from the extremities of Pamphylia to the shores of the Eastern Sea, inhabited by the Indians and neighbouring Scythians, the Greeks naturally called that part of the continent situated north of these mountains [Asia] on this side the Taurus, and that on the south [Asia] beyond the Taurus. Consequently the parts adjacent to the Maeotis and Tanais are on this side the Taurus. The first of these is the territory between the Caspian Sea and the Euxine, bounded on one side by the Tanais, the Exterior Ocean, and the Sea of Hyrcania; on the other by the isthmus where it is narrowest from the recess of the Euxine to the Caspian. Secondly, but still on this side the Taurus, are the countries above the Sea of Hyrcania as far as the Indians and Scythians, who dwell along the said sea and Mount Imaus. These countries are possessed on the one side by the Maeotae, and the people dwelling between the Sea of Hyrcania and the Euxine as far as the Caucasus, the Iberians and Albanians, viz. the Sauromatians, Scythians, Achtaeans, Zygi, and Heniochi: on the other side beyond the Sea of Hyrcania, by the Scythians, Hyrcanians, Parthians, Bactrians, Sogdians, and the other nations of India farther towards the north. To the south, partly by the Sea of Hyrcania, and partly by the whole isthmus which separates this sea from the Euxine, is situated the greater part of Armenia, Colchis, the whole of Cappadocia as far as the Euxine, and the Tibaranic nations. Further [west] is the country designated on this side the Halys, containing on the side of the Euxine and Propontis the Paphlagonians, Bithynians, Mysians, and Phrygia on the Hellespont, which comprehends the Troad; and on the side of the Aegean and adjacent seas Aeolia, Ionia, Caria, and Lycia. Inland is the Phrygia which contains that portion of Gallo-Graecia styled Galatia, Phrygia Epictetus, the Lycaonians, and the Lydians. 13.4.12. The parts situated next to this region towards the south as far as the Taurus are so inwoven with one another that the Phrygian and the Carian and the Lydian parts, as also those of the Mysians, since they merge into one another, are hard to distinguish. To this confusion no little has been contributed by the fact that the Romans did not divide them according to tribes, but in another way organized their jurisdictions, within which they hold their popular assemblies and their courts. Mt. Tmolus is a quite contracted mass of mountain and has only a moderate circumference, its limits lying within the territory of the Lydians themselves; but the Mesogis extends in the opposite direction as far as Mycale, beginning at Celaenae, according to Theopompus. And therefore some parts of it are occupied by the Phrygians, I mean the parts near Celaenae and Apameia, and other parts by Mysians and Lydians, and other parts by Carians and Ionians. So, also, the rivers, particularly the Maeander, form the boundary between some of the tribes, but in cases where they flow through the middle of countries they make accurate distinction difficult. And the same is to be said of the plains that are situated on either side of the mountainous territory and of the river-land. Neither should I, perhaps, attend to such matters as closely as a surveyor must, but sketch them only so far as they have been transmitted by my predecessors. 14.5.16. After the Cydnus River one comes to the Pyramus River, which flows from Cataonia, a river which I have mentioned before. According to Artemidorus, the distance thence to Soli in a straight voyage is five hundred stadia. Near by, also, is Mallos, situated on a height, founded by Amphilochus and Mopsus, the latter the son of Apollo and Manto, concerning whom many myths are told. And indeed I, too, have mentioned them in my account of Calchas and of the quarrel between Calchas and Mopsus about their powers of divination. For some writers transfer this quarrel, Sophocles, for example, to Cilicia, which he, following the custom of tragic poets, calls Pamphylia, just as he calls Lycia Caria and Troy and Lydia Phrygia. And Sophocles, among others, tells us that Calchas died there. But, according to the myth, the contest concerned, not only the power of divination, but also the sovereignty; for they say that Mopsus and Amphilochus went from Troy and founded Mallos, and that Amphilochus then went away to Argos, and, being dissatisfied with affairs there, returned to Mallos, but that, being excluded from a share in the government there, he fought a duel with Mopsus, and that both fell in the duel and were buried in places that were not in sight of one another. And today their tombs are to be seen in the neighborhood of Magarsa near the Pyramus River. This was the birthplace of Crates the grammarian, of whom Panaetius is said to have been a pupil.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achaemenes Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
acropolis,of babyon Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
adrastus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
agetus of sparta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
aietes Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
alexander iii (the great) of macedon Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
anchyrus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
ancyra Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
antigonus Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
apollo,in myth Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
apsyrtus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
ariston of sparta Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
aristotelianism Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
artabanus of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
asia,barbarians (non-greeks) of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
asia,greeks (ionians) of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
asia,name of continent Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
asia,royal funerals of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
assyria and assyrians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
ates/atys Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71, 144
athenians,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
athens and athenians,and drama Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
attis,in lydia Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
attis Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
atys Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
babylon and babylonians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
bermium,mount Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
callisthenes of olynthus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
cambyses Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
cambyses of persia,dreams of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
carpocratians Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
celaenae Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71, 135
cilicia and cilicians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
clement of alexandria,assimilation of heresy to paganism Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
comana Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
concubines Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
croesus,and atys Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
croesus Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38; Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
croesus of lydia,piety of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
croton Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
cyrus of persia,oaths and Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
cyrus the younger Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38; Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71, 135
dareios/darius i Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
darius of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
dascyleum Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
dead,treatment of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
demaratus Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
dreams Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
earth (gaea) Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
encratites Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
firstfruits Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
funerary cult,and monuments Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
gadatas Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
galatia and galatians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
galatians,and swine Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
garden,eden Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
garden Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
gordium Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
gordius Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
graeca interpretatio Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
gyges Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
hall,edith Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
halys river Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
hanging garden Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
hellespont Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
hellespontine phrygia Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
heralds,sanctity of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
herdsman Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
heresy,exclusion of Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
herodotus,geographical perspectives of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
herodotus,sources used by Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
homeric hymn,to aphrodite Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
how,walter w. and joseph wells Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
hunt and hunting Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
inanna Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
jason Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
kar Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
kingship,mesopotamian Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
kingship ideology,hellenistic Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
laminger-pascher,gertrude Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
law,the,in clement Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
libertinism/license Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
lityerses Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
lydia,lydians Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
lydia and lydians,and babylon Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
lydia and lydians,and phrygian symbols Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
macedon and macedonians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
maeander river Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71, 135
magi Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
magoi Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
maps,ionian Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
marriage customs,and funerary customs Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
marriage customs,of persians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
marriage customs,of tyrants Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
marsyas Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
men Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
mermnads Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
mesopotamia Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
midas,and marsyas Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
midas,and seilenus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
midas,garden of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
midas,tomb and epigram of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
midas Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67, 71, 135
midas monument (yazılıkaya) Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
milesians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
monarchy Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
mother of the gods,and animals Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
mother of the gods,and tyranny Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
mother of the gods,multiple identities of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
mother of the gods,rites of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
mother of the gods,rivers,streams,and springs associated with Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
nabonidus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
oaths Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
otanes Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
otanes of persia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
paganism,heresy assimilated to Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
pallakai and pallakides Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
pan Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
paradeisarios Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
paradeisos Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
paradise Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38; Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
partetas Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
persepolis Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
persia and persians,customs of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135, 144
persia and persians,empire of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
persia and persians,language of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
persians hunt,kings andgardens Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
pessinous Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
philo of alexandria Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
phrygia and phrygians,and trojans Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
phrygia and phrygians,as home of kingship Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67, 71
phrygia and phrygians,as stereotype Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
phrygia and phrygians,dominion of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67, 71
phrygia and phrygians,hellespontine Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
pork,taboo' Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 271
porphyry Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
pride Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
pythagoras and pythagoreans Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
pythios Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38
sacred marriage,in mesopotamia Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
sacred marriage Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135, 144
samians Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
sangarius river Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
sardis,under lydians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
satyr Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
seilenus,midas and Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
smith,sidney Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
sositheus tragicus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
sparta,spartans Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
spartans,impieties of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
spartans Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
strabo Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
syria and syrians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 135
tantalus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
troad Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
troy and trojans,and phrygians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
troy and trojans,kingship and Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67
tumulus,of midas Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
tyranny,theology of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 144
vows Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
xenia Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159; Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201
xenophanes of colophon Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
xenophon of athens,on persians Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 67, 71, 135
xenophon of athens,on religious customs and institutions Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
xerxes Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 38; Morrison (2020), Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography, 201; Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71, 135
xerxes of persia,dreams of Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
xerxes of persia,respect for religious conventions Mikalson (2003), Herodotus and Religion in the Persian Wars, 159
zeus,cults and shrines of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
zeus Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 71
πορνεία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326
ἀφορίζειν Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 326