Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 6.92


ταῦτα μέν νυν σφέας αὐτοὺς οἱ Αἰγινῆται ἐργάσαντο, Ἀθηναίοισι δὲ ἥκουσι ἐναυμάχησαν νηυσὶ ἑβδομήκοντα, ἑσσωθέντες δὲ τῇ ναυμαχίῃ ἐπεκαλέοντο τοὺς αὐτοὺς καὶ πρότερον, Ἀργείους. καὶ δή σφι οὗτοι μὲν οὐκέτι βοηθέουσι, μεμφόμενοι ὅτι Αἰγιναῖαι νέες ἀνάγκῃ λαμφθεῖσαι ὑπὸ Κλεομένεος ἔσχον τε ἐς τὴν Ἀργολίδα χώρην καὶ συναπέβησαν Λακεδαιμονίοισι, συναπέβησαν δὲ καὶ ἀπὸ Σικυωνιέων νεῶν ἄνδρες τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἐσβολῇ· καί σφι ὑπʼ Ἀργείων ἐπεβλήθη ζημίη χίλια τάλαντα ἐκτῖσαι, πεντακόσια ἑκατέρους. Σικυώνιοι μέν νυν συγγνόντες ἀδικῆσαι ὡμολόγησαν ἑκατὸν τάλαντα ἐκτίσαντες ἀζήμιοι εἶναι, Αἰγινῆται δὲ οὔτε συνεγινώσκοντο ἦσάν τε αὐθαδέστεροι. διὰ δὴ ὦν σφι ταῦτα δεομένοισι ἀπὸ μὲν τοῦ δημοσίου οὐδεὶς Ἀργείων ἔτι ἐβοήθεε, ἐθελονταὶ δὲ ἐς χιλίους· ἦγε δὲ αὐτοὺς στρατηγὸς ἀνὴρ ᾧ οὔνομα Εὐρυβάτης, ἀνὴρ πεντάεθλον ἐπασκήσας. τούτων οἱ πλεῦνες οὐκ ἀπενόστησαν ὀπίσω, ἀλλʼ ἐτελεύτησαν ὑπʼ Ἀθηναίων ἐν Αἰγίνῃ· αὐτὸς δὲ ὁ στρατηγὸς Εὐρυβάτης μουνομαχίην ἐπασκέων τρεῖς μὲν ἄνδρας τρόπῳ τοιούτῳ κτείνει, ὑπὸ δὲ τοῦ τετάρτου Σωφάνεος τοῦ Δεκελέος ἀποθνήσκει.Thus the Aeginetans dealt with each other. When the Athenians came, they fought them at sea with seventy ships; the Aeginetans were defeated in the sea-fight and asked for help from the Argives, as they had done before. But this time the Argives would not aid them, holding a grudge because ships of Aegina had been taken by force by Cleomenes and put in on the Argolid coast, where their crews landed with the Lacedaemonians; men from ships of Sicyon also took part in the same invasion. ,The Argives laid on them the payment of a fine of a thousand talents, five hundred each. The Sicyonians confessed that they had done wrong and agreed to go free with a payment of a hundred talents, but the Aeginetans made no such confession and remained stubborn. For this cause the Argive state sent no one to aid them at their request, but about a thousand came voluntarily, led by a captain whose name was Eurybates, a man who practiced the pentathlon. ,Most of these never returned, meeting their death at the hands of the Athenians in Aegina; Eurybates himself, their captain, fought in single combat and thus killed three men, but was slain by the fourth, Sophanes the son of Deceles.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

19 results
1. Pindar, Isthmian Odes, 5.14 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Pindar, Nemean Odes, 3.84, 5.52-5.53 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Pindar, Olympian Odes, 5.24 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Pindar, Pythian Odes, 3.61-3.62, 8.78-8.79 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Herodotus, Histories, 1.5, 1.56, 1.64, 3.60, 3.122, 5.57, 5.65, 5.71, 5.78, 5.87, 5.92, 6.9, 6.35, 6.49, 6.56, 6.85-6.87, 6.89-6.91, 6.132, 6.136.2, 8.47, 9.73 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.5. Such is the Persian account; in their opinion, it was the taking of Troy which began their hatred of the Greeks. ,But the Phoenicians do not tell the same story about Io as the Persians. They say that they did not carry her off to Egypt by force. She had intercourse in Argos with the captain of the ship. Then, finding herself pregt, she was ashamed to have her parents know it, and so, lest they discover her condition, she sailed away with the Phoenicians of her own accord. ,These are the stories of the Persians and the Phoenicians. For my part, I shall not say that this or that story is true, but I shall identify the one who I myself know did the Greeks unjust deeds, and thus proceed with my history, and speak of small and great cities of men alike. ,For many states that were once great have now become small; and those that were great in my time were small before. Knowing therefore that human prosperity never continues in the same place, I shall mention both alike. 1.56. When he heard these verses, Croesus was pleased with them above all, for he thought that a mule would never be king of the Medes instead of a man, and therefore that he and his posterity would never lose his empire. Then he sought very carefully to discover who the mightiest of the Greeks were, whom he should make his friends. ,He found by inquiry that the chief peoples were the Lacedaemonians among those of Doric, and the Athenians among those of Ionic stock. These races, Ionian and Dorian, were the foremost in ancient time, the first a Pelasgian and the second a Hellenic people. The Pelasgian race has never yet left its home; the Hellenic has wandered often and far. ,For in the days of king Deucalion it inhabited the land of Phthia, then the country called Histiaean, under Ossa and Olympus, in the time of Dorus son of Hellen; driven from this Histiaean country by the Cadmeans, it settled about Pindus in the territory called Macedonian; from there again it migrated to Dryopia, and at last came from Dryopia into the Peloponnese, where it took the name of Dorian. 1.64. The Athenians did, and by this means Pisistratus gained Athens for the third time, rooting his sovereignty in a strong guard and revenue collected both from Athens and from the district of the river Strymon, and he took hostage the sons of the Athenians who remained and did not leave the city at once, and placed these in Naxos . ,(He had conquered Naxos too and put Lygdamis in charge.) And besides this, he purified the island of Delos as a result of oracles, and this is how he did it: he removed all the dead that were buried in ground within sight of the temple and conveyed them to another part of Delos . ,So Pisistratus was sovereign of Athens : and as for the Athenians, some had fallen in the battle, and some, with the Alcmeonids, were exiles from their native land. 3.60. I have written at such length of the Samians, because the three greatest works of all the Greeks were engineered by them. The first of these is the tunnel with a mouth at either end driven through the base of a hill nine hundred feet high; ,the whole tunnel is forty-two hundred feet long, eight feet high and eight feet wide; and throughout the whole of its length there runs a channel thirty feet deep and three feet wide, through which the water coming from an abundant spring is carried by pipes to the city of Samos . ,The designer of this work was Eupalinus son of Naustrophus, a Megarian. This is one of the three works; the second is a breakwater in the sea enclosing the harbor, sunk one hundred and twenty feet, and more than twelve hundred feet in length. ,The third Samian work is the temple, which is the greatest of all the temples of which we know; its first builder was Rhoecus son of Philes, a Samian. It is for this cause that I have expounded at more than ordinary length of Samos . 3.122. These are the two reasons alleged for Polycrates' death; believe whichever you like. But the consequence was that Oroetes, then at Magnesia which is above the river Maeander, sent Myrsus son of Gyges, a Lydian, with a message to Samos, having learned Polycrates' intention; ,for Polycrates was the first of the Greeks whom we know to aim at the mastery of the sea, leaving out of account Minos of Cnossus and any others who before him may have ruled the sea; of what may be called the human race Polycrates was the first, and he had great hope of ruling Ionia and the Islands. ,Learning then that he had this intention, Oroetes sent him this message: “Oroetes addresses Polycrates as follows: I find that you aim at great things, but that you have not sufficient money for your purpose. Do then as I direct, and you will succeed yourself and will save me. King Cambyses aims at my death; of this I have clear intelligence. ,Now if you will transport me and my money, you may take some yourself and let me keep the rest; thus you shall have wealth enough to rule all Hellas . If you mistrust what I tell you about the money, send someone who is most trusted by you and I will prove it to him.” 5.57. Now the Gephyraean clan, of which the slayers of Hipparchus were members, claim to have come at first from Eretria, but my own enquiry shows that they were among the Phoenicians who came with Cadmus to the country now called Boeotia. In that country the lands of Tanagra were allotted to them, and this is where they settled. ,The Cadmeans had first been expelled from there by the Argives, and these Gephyraeans were forced to go to Athens after being expelled in turn by the Boeotians. The Athenians received them as citizens of their own on set terms, debarring them from many practices not deserving of mention here. 5.65. The Lacedaemonians would never have taken the Pisistratid stronghold. First of all they had no intention to blockade it, and secondly the Pisistratidae were well furnished with food and drink. The Lacedaemonians would only have besieged the place for a few days and then returned to Sparta. As it was, however, there was a turn of fortune which harmed the one party and helped the other, for the sons of the Pisistratid family were taken as they were being secretly carried out of the country. ,When this happened, all their plans were confounded, and they agreed to depart from Attica within five days on the terms prescribed to them by the Athenians in return for the recovery of their children. ,Afterwards they departed to Sigeum on the Scamander. They had ruled the Athenians for thirty-six years and were in lineage of the house of Pylos and Neleus, born of the same ancestors as the families of Codrus and Melanthus, who had formerly come from foreign parts to be kings of Athens. ,It was for this reason that Hippocrates gave his son the name Pisistratus as a remembrance, calling him after Pisistratus the son of Nestor. ,This is the way, then, that the Athenians got rid of their tyrants. As regards all the noteworthy things which they did or endured after they were freed and before Ionia revolted from Darius and Aristagoras of Miletus came to Athens to ask help of its people, of these I will first give an account. 5.71. How the Accursed at Athens had received their name, I will now relate. There was an Athenian named Cylon, who had been a winner at Olympia. This man put on the air of one who aimed at tyranny, and gathering a company of men of like age, he attempted to seize the citadel. When he could not win it, he took sanctuary by the goddess' statue. ,He and his men were then removed from their position by the presidents of the naval boards, the rulers of Athens at that time. Although they were subject to any penalty save death, they were slain, and their death was attributed to the Alcmaeonidae. All this took place before the time of Pisistratus. 5.78. So the Athenians grew in power and proved, not in one respect only but in all, that equality is a good thing. Evidence for this is the fact that while they were under tyrannical rulers, the Athenians were no better in war than any of their neighbors, yet once they got rid of their tyrants, they were by far the best of all. This, then, shows that while they were oppressed, they were, as men working for a master, cowardly, but when they were freed, each one was eager to achieve for himself. 5.87. This, then, is the story told by the Argives and Aeginetans, and the Athenians too acknowledge that only one man of their number returned safely to Attica. ,The Argives, however, say that he escaped after they had destroyed the rest of the Athenian force, while the Athenians claim that the whole thing was to be attributed to divine power. This one man did not survive but perished in the following manner. It would seem that he made his way to Athens and told of the mishap. When the wives of the men who had gone to attack Aegina heard this, they were very angry that he alone should be safe. They gathered round him and stabbed him with the brooch-pins of their garments, each asking him where her husband was. ,This is how this man met his end, and the Athenians found the action of their women to be more dreadful than their own misfortune. They could find, it is said, no other way to punish the women than changing their dress to the Ionian fashion. Until then the Athenian women had worn Dorian dress, which is very like the Corinthian. It was changed, therefore, to the linen tunic, so that they might have no brooch-pins to use. 5.92. These were the words of the Lacedaemonians, but their words were ill-received by the greater part of their allies. The rest then keeping silence, Socles, a Corinthian, said, ,“In truth heaven will be beneath the earth and the earth aloft above the heaven, and men will dwell in the sea and fishes where men dwelt before, now that you, Lacedaemonians, are destroying the rule of equals and making ready to bring back tyranny into the cities, tyranny, a thing more unrighteous and bloodthirsty than anything else on this earth. ,If indeed it seems to you to be a good thing that the cities be ruled by tyrants, set up a tyrant among yourselves first and then seek to set up such for the rest. As it is, however, you, who have never made trial of tyrants and take the greatest precautions that none will arise at Sparta, deal wrongfully with your allies. If you had such experience of that thing as we have, you would be more prudent advisers concerning it than you are now.” ,The Corinthian state was ordered in such manner as I will show.There was an oligarchy, and this group of men, called the Bacchiadae, held sway in the city, marrying and giving in marriage among themselves. Now Amphion, one of these men, had a crippled daughter, whose name was Labda. Since none of the Bacchiadae would marry her, she was wedded to Eetion son of Echecrates, of the township of Petra, a Lapith by lineage and of the posterity of Caeneus. ,When no sons were born to him by this wife or any other, he set out to Delphi to enquire concerning the matter of acquiring offspring. As soon as he entered, the Pythian priestess spoke these verses to him: quote type="oracle" l met="dact" Eetion,worthy of honor, no man honors you. /l l Labda is with child, and her child will be a millstone /l lWhich will fall upon the rulers and will bring justice to Corinth. /l /quote ,This oracle which was given to Eetion was in some way made known to the Bacchiadae. The earlier oracle sent to Corinth had not been understood by them, despite the fact that its meaning was the same as the meaning of the oracle of Eetion, and it read as follows: quote type="oracle" l met="dact"An eagle in the rocks has conceived, and will bring forth a lion, /l lStrong and fierce. The knees of many will it loose. /l lThis consider well, Corinthians, /l lYou who dwell by lovely Pirene and the overhanging heights of Corinth. /l /quote ,This earlier prophecy had been unintelligible to the Bacchiadae, but as soon as they heard the one which was given to Eetion, they understood it at once, recognizing its similarity with the oracle of Eetion. Now understanding both oracles, they kept quiet but resolved to do away with the offspring of Eetion. Then, as soon as his wife had given birth, they sent ten men of their clan to the township where Eetion dwelt to kill the child. ,These men came to Petra and passing into Eetion's courtyard, asked for the child. Labda, knowing nothing of the purpose of their coming and thinking that they wished to see the baby out of affection for its father, brought it and placed it into the hands of one of them. Now they had planned on their way that the first of them who received the child should dash it to the ground. ,When, however, Labda brought and handed over the child, by divine chance it smiled at the man who took it. This he saw, and compassion prevented him from killing it. Filled with pity, he handed it to a second, and this man again to a third.In fact it passed from hand to hand to each of the ten, for none would make an end of it. ,They then gave the child back to its mother, and after going out, they stood before the door reproaching and upbraiding one another, but chiefly him who had first received it since he had not acted in accordance with their agreement. Finally they resolved to go in again and all have a hand in the killing. ,Fate, however, had decreed that Eetion's offspring should be the source of ills for Corinth, for Labda, standing close to this door, heard all this. Fearing that they would change their minds and that they would take and actually kill the child, she took it away and hid it where she thought it would be hardest to find, in a chest, for she knew that if they returned and set about searching they would seek in every place—which in fact they did. ,They came and searched, but when they did not find it, they resolved to go off and say to those who had sent them that they had carried out their orders. They then went away and said this. ,Eetion's son, however, grew up, and because of his escape from that danger, he was called Cypselus, after the chest. When he had reached manhood and was seeking a divination, an oracle of double meaning was given him at Delphi. Putting faith in this, he made an attempt on Corinth and won it. ,The oracle was as follows: quote type="oracle" l met="dact"That man is fortunate who steps into my house, /l l Cypselus, son of Eetion, the king of noble Corinth, /l lHe himself and his children, but not the sons of his sons. /l /quote Such was the oracle. Cypselus, however, when he had gained the tyranny, conducted himself in this way: many of the Corinthians he drove into exile, many he deprived of their wealth, and by far the most he had killed. ,After a reign of thirty years, he died in the height of prosperity, and was succeeded by his son Periander. Now Periander was to begin with milder than his father, but after he had held converse by messenger with Thrasybulus the tyrant of Miletus, he became much more bloodthirsty than Cypselus. ,He had sent a herald to Thrasybulus and inquired in what way he would best and most safely govern his city. Thrasybulus led the man who had come from Periander outside the town, and entered into a sown field. As he walked through the corn, continually asking why the messenger had come to him from Corinth, he kept cutting off all the tallest ears of wheat which he could see, and throwing them away, until he had destroyed the best and richest part of the crop. ,Then, after passing through the place and speaking no word of counsel, he sent the herald away. When the herald returned to Corinth, Periander desired to hear what counsel he brought, but the man said that Thrasybulus had given him none. The herald added that it was a strange man to whom he had been sent, a madman and a destroyer of his own possessions, telling Periander what he had seen Thrasybulus do. ,Periander, however, understood what had been done, and perceived that Thrasybulus had counselled him to slay those of his townsmen who were outstanding in influence or ability; with that he began to deal with his citizens in an evil manner. Whatever act of slaughter or banishment Cypselus had left undone, that Periander brought to accomplishment. In a single day he stripped all the women of Corinth naked, because of his own wife Melissa. ,Periander had sent messengers to the Oracle of the Dead on the river Acheron in Thesprotia to enquire concerning a deposit that a friend had left, but Melissa, in an apparition, said that she would tell him nothing, nor reveal where the deposit lay, for she was cold and naked. The garments, she said, with which Periander had buried with her had never been burnt, and were of no use to her. Then, as evidence for her husband that she spoke the truth, she added that Periander had put his loaves into a cold oven. ,When this message was brought back to Periander (for he had had intercourse with the dead body of Melissa and knew her token for true), immediately after the message he made a proclamation that all the Corinthian women should come out into the temple of Hera. They then came out as to a festival, wearing their most beautiful garments, and Periander set his guards there and stripped them all alike, ladies and serving-women, and heaped all the clothes in a pit, where, as he prayed to Melissa, he burnt them. ,When he had done this and sent a second message, the ghost of Melissa told him where the deposit of the friend had been laid. “This, then, Lacedaimonians, is the nature of tyranny, and such are its deeds. ,We Corinthians marvelled greatly when we saw that you were sending for Hippias, and now we marvel yet more at your words to us. We entreat you earnestly in the name of the gods of Hellas not to establish tyranny in the cities, but if you do not cease from so doing and unrighteously attempt to bring Hippias back, be assured that you are proceeding without the Corinthians' consent.” 6.9. These were the Ionian ships; the ships of the foreigners were six hundred. When these, too, reached the Milesian shore, and all their land power was present, the Persian generals, learning the number of the Ionian ships, feared they would be too weak to overcome the Greeks. If they did not have mastery of the sea, they would not be able to take Miletus, and would be in danger of some evil treatment by Darius. ,With this in mind, they gathered the tyrants of the Ionians who had been deposed from their governments by Aristagoras of Miletus and had fled to the Medes, and who now were with the army that was led against Miletus. They gathered as many of these men as were with them and said to them: ,“Men of Ionia, let each one of you now show that he has done good service to the king's house; let each one of you try to separate your own countrymen from the rest of the allied power. Set this promise before them: they will suffer no harm for their rebellion, neither their temples nor their houses will be burnt, nor will they in any way be treated more violently than before. ,But if they will not do so and are set on fighting, then utter a threat that will restrain them: if they are defeated in battle, they will be enslaved; we will make eunuchs of their boys, and carry their maidens captive to Bactra, and hand over their land to others.” 6.35. At that time in Athens, Pisistratus held all power, but Miltiades son of Cypselus also had great influence. His household was rich enough to maintain a four-horse chariot, and he traced his earliest descent to Aeacus and Aegina, though his later ancestry was Athenian. Philaeus son of Ajax was the first of that house to be an Athenian. ,Miltiades was sitting on his porch when he saw the Dolonci go by with their foreign clothing and spears, so he called out to them, and when they came over, he invited them in for lodging and hospitality. They accepted, and after he entertained them, they revealed the whole story of the oracle to him and asked him to obey the god. ,He was persuaded as soon as he heard their speech, for he was tired of Pisistratus' rule and wanted to be away from it. He immediately set out for Delphi to ask the oracle if he should do what the Dolonci asked of him. 6.49. So the cities set about these preparations. The heralds who went to Hellas received what the king's proclamation demanded from many of those dwelling on the mainland and from all the islanders to whom they came with the demand. Among the islanders who gave earth and water to Darius were the Aeginetans. ,The Athenians immediately came down upon them for doing this, for they supposed the Aeginetans to have given the gift out of enmity for Athens, so they might join with the Persians in attacking the Athenians. Gladly laying hold of this pretext, they went to Sparta and there accused the Aeginetans of acting to betray Hellas. 6.56. These privileges the Spartans have given to their kings: two priesthoods, of Zeus called Lacedaemon and of Zeus of Heaven; they wage war against whatever land they wish, and no Spartan can hinder them in this on peril of being put under a curse; when the armies go forth the kings go out first and return last; one hundred chosen men guard them in their campaigns; they sacrifice as many sheep and goats as they wish at the start of their expeditions, and take the hides and backs of all sacrificed beasts. 6.85. When the Aeginetans heard that Cleomenes was dead, they sent messengers to Sparta to cry out against Leutychides concerning the hostages that were held at Athens. The Lacedaemonians then assembled a court and gave judgment that Leutychides had done violence to the Aeginetans; and they condemned him to be given up and carried to Aegina in requital for the men that were held at Athens. ,But when the Aeginetans were about to carry Leutychides away, a man of repute at Sparta, Theasides son of Leoprepes, said to them, “Men of Aegina, what are you planning to do? To have the king of the Spartans given up to you by the citizens and carry him away? If the Spartans have now so judged in their anger, see that they do not bring utter destruction upon your country if you do this.” ,The Aeginetans heard this and refrained from carrying the king away, and made an agreement that Leutychides should go with them to Athens and restore the men to the Aeginetans. 6.86. When Leutychides came to Athens and demanded back the hostages, the Athenians were unwilling to give them back and made excuses, saying that two kings had given them the trust and they deemed it wrong to restore it to one without the other. ,When the Athenians refused to give them back, Leutychides said to them: “Men of Athens, do whichever thing you desire. If you give them back, you do righteously; if you do not give them back, you do the opposite. But I want to tell you the story of what happened at Sparta in the matter of a trust. ,We Spartans say that three generations ago there was at Lacedaemon one Glaucus, the son of Epicydes. We say that this man added to his other excellences a reputation for justice above all men who at that time dwelt in Lacedaemon. ,But we say that at the fitting time this befell him: There came to Sparta a certain man of Miletus, who desired to have a talk with Glaucus and made him this offer: ‘I am a Milesian, and I have come to have the benefit of your justice, Glaucus. ,Since there is much talk about your justice throughout all the rest of Hellas, and even in Ionia, I considered the fact that Ionia is always in danger while the Peloponnese is securely established, and nowhere in Ionia are the same men seen continuing in possession of wealth. ,Considering and taking counsel concerning these matters, I resolved to turn half of my property into silver and deposit it with you, being well assured that it will lie safe for me in your keeping. Accept the money for me, and take and keep these tokens; restore the money to whoever comes with the same tokens and demands it back.’ ,Thus spoke the stranger who had come from Miletus, and Glaucus received the trust according to the agreement. After a long time had passed, the sons of the man who had deposited the money came to Sparta; they spoke with Glaucus, showing him the tokens and demanding the money back. ,But Glaucus put them off and answered in turn: ‘I do not remember the matter, and nothing of what you say carries my mind back. Let me think; I wish to do all that is just. If I took the money, I will duly restore it; if I never took it at all, I will deal with you according to the customs of the Greeks. I will put off making my decision for you until the fourth month from this day.’ ,So the Milesians went away in sorrow, as men robbed of their possessions; but Glaucus journeyed to Delphi to question the oracle. When he asked the oracle whether he should seize the money under oath, the Pythian priestess threatened him in these verses: , quote type="oracle" l met="dact" Glaucus son of Epicydes, it is more profitable now /l lTo prevail by your oath and seize the money. /l lSwear, for death awaits even the man who swears true. /l lBut Oath has a son, nameless; he is without hands /l lOr feet, but he pursues swiftly, until he catches /l lAnd destroys all the family and the entire house. /l lThe line of a man who swears true is better later on. /l /quote When Glaucus heard this, he entreated the god to pardon him for what he had said. The priestess answered that to tempt the god and to do the deed had the same effect. ,So Glaucus summoned the Milesian strangers and gave them back their money. But hear now, Athenians, why I began to tell you this story: there is today no descendant of Glaucus, nor any household that bears Glaucus' name; he has been utterly rooted out of Sparta. So good is it not even to think anything concerning a trust except giving it back on demand!” 6.87. Thus spoke Leutychides; but even so the Athenians would not listen to him, and he departed. The Aeginetans, before paying the penalty for the violence they had done to the Athenians to please the Thebans, acted as follows: blaming the Athenians and deeming themselves wronged, they prepared to take vengeance on the Athenians, who were now celebrating a quinquennial festival at Sunium. The Aeginetans set an ambush and captured the sacred ship, with many leading Athenians on board, and put in prison the men they seized. 6.89. Later Nicodromus, according to his agreement with the Athenians, took possession of the Old City, as it was called; but the Athenians were not there at the right time, for they did not have ships worthy to fight the Aeginetans. While they were asking the Corinthians to lend them ships, the affair was ruined. The Corinthians at that time were their close friends, so they consented to the Athenians' plea and gave them twenty ships, at a price of five drachmas apiece; by their law they could not make a free gift of them. Taking these ships and their own, the Athenians manned seventy in all and sailed for Aegina, but they came a day later than the time agreed. 6.90. When the Athenians did not show up at the right time, Nicodromus took ship and escaped from Aegina. Other Aeginetans followed him, and the Athenians gave them Sunium to dwell in; setting out from there they harried the Aeginetans of the island. 6.91. But this happened later. The rich men of Aegina gained mastery over the people, who had risen against them with Nicodromus, then made them captive and led them out to be killed. Because of this a curse fell upon them, which despite all their efforts they could not get rid of by sacrifice, and they were driven out of their island before the goddess would be merciful to them. ,They had taken seven hundred of the people alive; as they led these out for slaughter one of them escaped from his bonds and fled to the temple gate of Demeter the Lawgiver, where he laid hold of the door-handles and clung to them. They could not tear him away by force, so they cut off his hands and carried him off, and those hands were left clinging fast to the door-handles. 6.132. After the Persian disaster at Marathon, the reputation of Miltiades, already great at Athens, very much increased. He asked the Athenians for seventy ships, an army, and money, not revealing against what country he would lead them, but saying that he would make them rich if they followed him; he would bring them to a country from which they could easily carry away an abundance of gold; so he said when he asked for the ships. The Athenians were induced by these promises and granted his request. 6.136.2. Miltiades was present but could not speak in his own defense, since his thigh was festering; he was laid before the court on a couch, and his friends spoke for him, often mentioning the fight at Marathon and the conquest of Lemnos: how Miltiades had punished the Pelasgians and taken Lemnos, delivering it to the Athenians. 8.47. All these people who live this side of Thesprotia and the Acheron river took part in the war. The Thesprotians border on the Ampraciots and Leucadians, who were the ones who came from the most distant countries to take part in the war. The only ones living beyond these to help Hellas in its danger were the Crotonians, with one ship. Its captain was Phayllus, three times victor in the Pythian games. The Crotonians are Achaeans by birth. 9.73. of the Athenians, Sophanes son of Eutychides is said to have won renown, a man from the town of Decelea, whose people once did a deed that was of eternal value, as the Athenians themselves say. ,For in the past when the sons of Tyndarus were trying to recover Helen, after breaking into Attica with a great host, they turned the towns upside down because they did not know where Helen had been hidden, then (it is said) the Deceleans (and, as some say, Decelus himself, because he was angered by the pride of Theseus and feared for the whole land of Attica) revealed the whole matter to the sons of Tyndarus, and guided them to Aphidnae, which Titacus, one of the autochthonoi, handed over to to the Tyndaridae. ,For that deed the Deceleans have always had and still have freedom at Sparta from all dues and chief places at feasts. In fact, even as recently as the war which was waged many years after this time between the Athenians and Peloponnesians, the Lacedaemonians laid no hand on Decelea when they harried the rest of Attica.
6. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.2-1.4, 1.6, 1.10.1-1.10.2, 1.12-1.13, 1.13.6, 1.17, 1.67.2, 1.105, 1.108, 1.126.3-1.126.6, 2.15.4, 2.27.1, 6.15-6.16, 6.54.5-6.54.6 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.10.1. Now Mycenae may have been a small place, and many of the towns of that age may appear comparatively insignificant, but no exact observer would therefore feel justified in rejecting the estimate given by the poets and by tradition of the magnitude of the armament. 1.10.2. For I suppose if Lacedaemon were to become desolate, and the temples and the foundations of the public buildings were left, that as time went on there would be a strong disposition with posterity to refuse to accept her fame as a true exponent of her power. And yet they occupy two-fifths of Peloponnese and lead the whole, not to speak of their numerous allies without. Still, as the city is neither built in a compact form nor adorned with magnificent temples and public edifices, but composed of villages after the old fashion of Hellas, there would be an impression of inadequacy. Whereas, if Athens were to suffer the same misfortune, I suppose that any inference from the appearance presented to the eye would make her power to have been twice as great as it is. 1.13.6. Subsequently the Ionians attained to great naval strength in the reign of Cyrus, the first king of the Persians, and of his son Cambyses, and while they were at war with the former commanded for a while the Ionian sea. Polycrates also, the tyrant of Samos, had a powerful navy in the reign of Cambyses with which he reduced many of the islands, and among them Rhenea, which he consecrated to the Delian Apollo. About this time also the Phocaeans, while they were founding Marseilles, defeated the Carthaginians in a sea-fight. 1.67.2. With her, the Aeginetans, formally unrepresented from fear of Athens, in secret proved not the least urgent of the advocates for war, asserting that they had not the independence guaranteed to them by the treaty. 1.126.6. Whether the grand festival that was meant was in Attica or elsewhere was a question which he never thought of, and which the oracle did not offer to solve. For the Athenians also have a festival which is called the grand festival of Zeus Meilichios or Gracious, viz. the Diasia. It is celebrated outside the city, and the whole people sacrifice not real victims but a number of bloodless offerings peculiar to the country. However, fancying he had chosen the right time, he made the attempt. 2.15.4. This is shown by the fact that the temples the other deities, besides that of Athena, are in the citadel; and even those that are outside it are mostly situated in this quarter of the city, as that of the Olympian Zeus, of the Pythian Apollo, of Earth, and of Dionysus in the Marshes, the same in whose honor the older Dionysia are to this day celebrated in the month of Anthesterion not only by the Athenians but also by their Ionian descendants. 2.27.1. During the summer the Athenians also expelled the Aeginetans with their wives and children from Aegina, on the ground of their having been the chief agents in bringing the war upon them. Besides, Aegina lies so near Peloponnese, that it seemed safer to send colonists of their own to hold it, and shortly afterwards the settlers were sent out. 6.54.5. Indeed, generally their government was not grievous to the multitude, or in any way odious in practice; and these tyrants cultivated wisdom and virtue as much as any, and without exacting from the Athenians more than a twentieth of their income, splendidly adorned their city, and carried on their wars, and provided sacrifices for the temples. 6.54.6. For the rest, the city was left in full enjoyment of its existing laws, except that care was always taken to have the offices in the hands of some one of the family. Among those of them that held the yearly archonship at Athens was Pisistratus, son of the tyrant Hippias, and named after his grandfather, who dedicated during his term of office the altar to the twelve gods in the market-place, and that of Apollo in the Pythian precinct.
7. Xenophon, Hellenica, 2.4.33 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

9. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Diodorus Siculus, Historical Library, 12.9.5-12.9.6 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

12.9.5.  When the Sybarites advanced against them with three hundred thousand men, the Crotoniates opposed them with one hundred thousand under the command of Milo the athlete, who by reason of his great physical strength was the first to put to flight his adversaries. 12.9.6.  For we are told that this man, who had won the prize in Olympia six times and whose courage was of the measure of his physical body, came to battle wearing his Olympic crowns and equipped with the gear of Heracles, lion's skin and club; and he won the admiration of his fellow citizens as responsible for their victory.
11. Arrian, Anabasis of Alexander, 2.3.1-2.3.7 (1st cent. CE

2.3.1. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν ἀνελθόντα ἐς τὴν ἄκραν, ἵνα καὶ τὰ βασίλεια ἦν τὰ Γορδίου καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Μίδου, τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. 2.3.2. λόγος δὲ περὶ τῆς ἀμάξης ἐκείνης παρὰ τοῖς προσχώροις πολὺς κατεῖχε, Γόρδιον εἶναι τῶν πάλαι Φρυγῶν ἄνδρα πένητα καὶ ὀλίγην εἶναι αὐτῷ γῆν ἐργάζεσθαι καὶ ζεύγη βοῶν δύο· καὶ τῷ μὲν ἀροτριᾶν, τῶ δὲ ἁμαξεύειν τὸν Γόρδιον. 2.3.3. καί ποτε ἀροῦντος αὐτοῦ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὸν ζυγὸν ἀετὸν καὶ ἐπιμεῖναι ἔστε ἐπὶ βουλυτὸν καθήμενον· τὸν δὲ ἐκπλαγέντα τῇ ὄψει ἰέναι κοινώσοντα ὑπὲρ τοῦ θείου παρὰ τοὺς Τελμισσέας τοὺς μάντεις· εἶναι γὰρ τοὺς Τελμισσέας σοφοὺς τὰ θεῖα ἐξηγεῖσθαι καὶ σφισιν ἀπὸ γένους δεδόσθαι αὐτοῖς καὶ γυναιξὶν καὶ παισὶ τὴν μαντείαν. 2.3.4. προσάγοντα δὲ κώμῃ τινὶ τῶν Τελμισσέων ἐντυχεῖν παρθένῳ ὑδρευομένῃ καὶ πρὸς ταύτην εἰπεῖν ὅπως οἱ τὸ τοῦ ἀετοῦ ἔσχε· τὴν δέ, εἶναι γὰρ καὶ αὐτὴν τοῦ μαντικοῦ γένους, θύειν κελεῦσαι τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ, ἐπανελθόντα ἐς τὸν τόπον αὐτόν. καὶ, δεηθῆναι γὰρ αὐτῆς Γόρδιον τὴν θυσίαν ξυνεπισπομένην οἱ αὐτὴν ἐξηγήσασθαι, θῦσαί τε ὅπως ἐκείνη ὑπετίθετο τὸν Γόρδιον καὶ ξυγγενέσθαι ἐπὶ γάμῳ τῇ παιδὶ καὶ γενέσθαι αὐτοῖν παῖδα Μίδαν ὄνομα. 2.3.5. ἤδη τε ἄνδρα εἶναι τὸν Μίδαν καλὸν καὶ γενναῖον καὶ ἐν τούτῳ στάσει πιέζεσθαι ἐν σφίσι τοὺς Φρύγας, καὶ γενέσθαι αὐτοῖς χρησμὸν, ὅτι ἅμαξα ἄξει αὐτοῖς βασιλέα καὶ ὅτι οὗτος αὐτοῖς καταπαύσει τὴν στάσιν. ἔτι δὲ περὶ αὐτῶν τούτων βουλευομένοις ἐλθεῖν τὸν Μίδαν ὁμοῦ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ ἐπιστῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ αὐτῇ ἁμάξῃ. 2.3.6. τοὺς δὲ ξυμβαλόντας τὸ μαντεῖον τοῦτον ἐκεῖνον γνῶναι ὄντα, ὅντινα ὁ θεὸς αὐτοῖς ἔφραζεν, ὅτι ἄξει ἡ ἅμαξα· καὶ καταστῆσαι μὲν αὐτοὺς βασιλέα τὸν Μίδαν, Μίδαν δὲ αὐτοῖς τὴν στάσιν καταπαῦσαι, καὶ τὴν ἅμαξαν τοῦ πατρὸς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἀναθεῖναι χαριστήρια τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοῦ ἀετοῦ τῇ πομπῇ. πρὸς δὲ δὴ τούτοις καὶ τόδε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. 2.3.7. ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, οἱ μὲν λέγουσιν, ὅτι παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη· Ἀριστόβουλος Aristob fr. 4 δὲ λέγει ἐξελόντα τὸν ἕστορα τοῦ ῥυμοῦ, ὃς ἦν τύλος διαβεβλημένος διὰ τοῦ ῥυμοῦ διαμπάξ, ξυνέχων τὸν δεσμόν, ἐξελκύσαι ἔξω τοῦ ῥυμοῦ τὸ ν ζυγόν.
12. Plutarch, Alcibiades, 11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Plutarch, Lycurgus, 22.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

22.2. Their bodily exercises, too, were less rigorous during their campaigns, and in other ways their young warriors were allowed a regimen which was less curtailed and rigid, so that they were the only men in the world with whom war brought a respite in the training for war. And when at last they were drawn up in battle array and the enemy was at hand, the king sacrificed the customary she-goat, commanded all the warriors to set garlands upon their heads, and ordered the pipers to pipe the strains of the hymn to Castor;
14. Pausanias, Description of Greece, 6.7.4-6.7.5, 6.19 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

6.7.4. Dorieus, son of Diagoras, besides his Olympian victories, won eight at the Isthmian and seven at the Nemean games. He is also said to have won a Pythian victory without a contest. He and Peisirodus were proclaimed by the herald as of Thurii, for they had been pursued by their political enemies from Rhodes to Thurii in Italy . Dorieus subsequently returned to Rhodes . of all men he most obviously showed his friendship with Sparta, for he actually fought against the Athenians with his own ships, until he was taken prisoner by Attic men-of-war and brought alive to Athens . 6.7.5. Before he was brought to them the Athenians were wroth with Dorieus and used threats against him; but when they met in the assembly and beheld a man so great and famous in the guise of a prisoner, their feeling towards him changed, and they let him go away without doing him any hurt, and that though they might with justice have punished him severely.
15. Andocides, Orations, 4.29, 4.31

16. Andocides, Orations, 4.29, 4.31

17. Epigraphy, Ig I , 369, 383, 52, 1067

18. Epigraphy, Ig I , 369, 383, 52, 1067

19. Epigraphy, Ig Ii2, 1237Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acropolis, of athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
aeschylus, local, in panhellenic ritual setting Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aiakids, and athenian philaids Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
aiakos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, and athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, and delian league Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
aigina, aiginetans, commercial, maritime elite Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, democratic tradition on Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
aigina, aiginetans, economic role of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, medism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
aigina, aiginetans, rivalry with athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
aigina, aiginetans, stasis Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
aigina, aiginetans Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
alcibiades Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
ancestor, historical, mythical Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
anthesteria Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
archon-list Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
argos and argives Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
artemis, mounichia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
athenian empire, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
athenian empire, as system of economic dependencies Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
athenian empire, rhetoric of power in myth Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
athenian empire, vs. euergetism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
athens, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
athens and athenians, and religious authority Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athens and athenians, cults and cult places of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athens and athenians, in peisistratid era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athens and athenians, tyranny and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athletes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
benveniste, emile Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
bouzygai/es Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
croton Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
cylon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
defending greeks and democracies, and economy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
defending greeks and democracies, and thalassocracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
defending greeks and democracies, gods and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
defending greeks and democracies, outside athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
defending greeks and democracies Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
dekelos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
diadikasia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
dioskouroi Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
economy, early fifth-century, and definitions of panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
economy, early fifth-century, and grain supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
economy, early fifth-century, athenocentric vs. internationalist Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
elites, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
elites, caught between aristocracy and democracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
elites, in athenian empire Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
elites, maritime and commercial Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
epinikion, elite competition and interaction in Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
eponymous hero, games Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
eueteria Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
evacuation Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
funerary, local Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
funerary, local myth in panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
gephyraioi Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
glaukon and leagros of kerameis Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
gordium Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
grain-supply, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
grain-supply, elite initiatives Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
helen Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
history, historian Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 142
ideology, civic and/or democratic, not athenian Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
impostor Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
insular, panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
kudos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
kurke, leslie Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
lease Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
lemnos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
locality, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
locality, confident sense of in emerging empire (p. Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
megale hellas (magna graecia), games Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
midas, and the gordian knot Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
militiades the elder, the younger Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
militiades the elder Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
nemean games Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
nikodromos, aiginetan democrat Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
office-holding, oikos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
olympia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
orphism Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
palladion Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
panhellenic ritual, featuring local myth Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
panhellenism, competed over Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, contested visions of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, delphi and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, economic dimension of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, expressed in song Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, kimon vs. themistokles Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
panhellenism, local claims to Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism, tool in social contexts Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
parasite, in cult Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
paros, and athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
past Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 142
peisistratus and peisistratids, building projects of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
peisistratus and peisistratids Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
performances of myth and ritual (also song), and economic patterns Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
perikles, ancestors Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
persian wars, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
phratry Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
piedmont, and aigina Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
pindar Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
piraeus Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
present Faure, Conceptions of Time in Greek and Roman Antiquity (2022) 142
procreation, theories of Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
salamis, island, salamis, battle of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
sanctuaries, conspicuous display at Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
sardis, post-persian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
sardis, under lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
saronic gulf, economic region Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
sikyon Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
songs Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
sophanes Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
sounion, aiginetans settled at Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
sparta, and athens Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
sparta and spartans, and victors Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
sparta and spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
stasis (civil strive)' Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 218
stasis (civil strive) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215
theseus, dioskouroi and helen Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 592
thoukydides son of melesias Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
treasurers, of the other gods Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 681
tyranny, and victory and conquest Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, and kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, and victory Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, cults and shrines of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, olympian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus hellanios, and claims to panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218
zeus hellanios Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 215, 218