Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 6.47


εἶδον δὲ καὶ αὐτὸς τὰ μέταλλα ταῦτα, καὶ μακρῷ ἦν αὐτῶν θωμασιώτατα τὰ οἱ Φοίνικες ἀνεῦρον οἱ μετὰ Θάσου κτίσαντες τὴν νῆσον ταύτην, ἥτις νῦν ἀπὸ τοῦ Θάσου τούτου τοῦ Φοίνικος τὸ οὔνομα ἔσχε. τὰ δὲ μέταλλα τὰ Φοινικικὰ ταῦτα ἐστὶ τῆς Θάσου μεταξὺ Αἰνύρων τε χώρου καλεομένου καὶ Κοινύρων, ἀντίον δὲ Σαμοθρηίκης, ὄρος μέγα ἀνεστραμμένον ἐν τῇ ζητήσι. τοῦτο μέν νυν ἐστὶ τοιοῦτον. οἱ δὲ Θάσιοι τῷ βασιλέι κελεύσαντι καὶ τὸ τεῖχος τὸ σφέτερον κατεῖλον καὶ τὰς νέας τὰς πάσας ἐκόμισαν ἐς Ἄβδηρα.I myself have seen these mines; by far the most marvellous were those that were found by the Phoenicians who with Thasos colonized this island, which is now called after that Phoenician Thasos. ,These Phoenician mines are between the place called Aenyra and Coenyra in Thasos, opposite Samothrace; they are in a great hill that has been dug up in the searching. So much for that. The Thasians at the king's command destroyed their walls and brought all their ships to Abdera.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Hebrew Bible, 1 Kings, 9.10-9.13 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9.11. חִירָם מֶלֶךְ־צֹר נִשָּׂא אֶת־שְׁלֹמֹה בַּעֲצֵי אֲרָזִים וּבַעֲצֵי בְרוֹשִׁים וּבַזָּהָב לְכָל־חֶפְצוֹ אָז יִתֵּן הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה לְחִירָם עֶשְׂרִים עִיר בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל׃ 9.12. וַיֵּצֵא חִירָם מִצֹּר לִרְאוֹת אֶת־הֶעָרִים אֲשֶׁר נָתַן־לוֹ שְׁלֹמֹה וְלֹא יָשְׁרוּ בְּעֵינָיו׃ 9.13. וַיֹּאמֶר מָה הֶעָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר־נָתַתָּה לִּי אָחִי וַיִּקְרָא לָהֶם אֶרֶץ כָּבוּל עַד הַיּוֹם הַזֶּה׃ 9.10. And it came to pass at the end of twenty years, wherein Solomon had built the two houses, the house of the LORD and the king’s house—" 9.11. now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar-trees and cypress-trees, and with gold, according to all his desire—that then king Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee." 9.12. And Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him: and they pleased him not." 9.13. And he said: ‘What cities are these which thou hast given me, my brother?’ And they were called the land of Cabul, unto this day."
2. Hebrew Bible, Isaiah, 23 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Homer, Odyssey, 13.200-13.220, 13.250-13.286, 14.287-14.297, 15.415-15.484 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

4. Herodotus, Histories, 1.152, 2.44, 3.57, 3.107, 4.42, 4.44, 5.17, 5.23, 6.46, 7.90 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.152. So when the envoys of the Ionians and Aeolians came to Sparta (for they set about this in haste) they chose a Phocaean, whose name was Pythennos, to speak for all. He then put on a purple cloak, so that as many Spartans as possible might assemble to hear him, and stood up and made a long speech asking aid for his people. ,But the Lacedaemonians would not listen to him and refused to help the Ionians. So the Ionians departed; but the Lacedaemonians, though they had rejected their envoys, did nevertheless send men in a ship of fifty oars to see (as I suppose) the situation with Cyrus and Ionia . ,These, after coming to Phocaea, sent Lacrines, who was the most esteemed among them, to Sardis, to repeat there to Cyrus a proclamation of the Lacedaemonians, that he was to harm no city on Greek territory, or else the Lacedaemonians would punish him. 2.44. Moreover, wishing to get clear information about this matter where it was possible so to do, I took ship for Tyre in Phoenicia, where I had learned by inquiry that there was a holy temple of Heracles. ,There I saw it, richly equipped with many other offerings, besides two pillars, one of refined gold, one of emerald: a great pillar that shone at night; and in conversation with the priests, I asked how long it was since their temple was built. ,I found that their account did not tally with the belief of the Greeks, either; for they said that the temple of the god was founded when Tyre first became a city, and that was two thousand three hundred years ago. At Tyre I saw yet another temple of the so-called Thasian Heracles. ,Then I went to Thasos, too, where I found a temple of Heracles built by the Phoenicians, who made a settlement there when they voyaged in search of Europe ; now they did so as much as five generations before the birth of Heracles the son of Amphitryon in Hellas . ,Therefore, what I have discovered by inquiry plainly shows that Heracles is an ancient god. And furthermore, those Greeks, I think, are most in the right, who have established and practise two worships of Heracles, sacrificing to one Heracles as to an immortal, and calling him the Olympian, but to the other bringing offerings as to a dead hero. 3.57. When the Lacedaemonians were about to abandon them, the Samians who had brought an army against Polycrates sailed away too, and went to Siphnus; ,for they were in need of money; and the Siphnians were at this time very prosperous and the richest of the islanders, because of the gold and silver mines on the island. They were so wealthy that the treasure dedicated by them at Delphi, which is as rich as any there, was made from a tenth of their income; and they divided among themselves each year's income. ,Now when they were putting together the treasure they inquired of the oracle if their present prosperity was likely to last long; whereupon the priestess gave them this answer: , quote type="oracle" l met="dact"“When the prytaneum on Siphnus becomes white /l lAnd white-browed the market, then indeed a shrewd man is wanted /l lBeware a wooden force and a red herald.” /l /quote At this time the market-place and town-hall of Siphnus were adorned with Parian marble. 3.107. Again, Arabia is the most distant to the south of all inhabited countries: and this is the only country which produces frankincense and myrrh and casia and cinnamon and gum-mastich. All these except myrrh are difficult for the Arabians to get. ,They gather frankincense by burning that storax which Phoenicians carry to Hellas ; they burn this and so get the frankincense; for the spice-bearing trees are guarded by small winged snakes of varied color, many around each tree; these are the snakes that attack Egypt . Nothing except the smoke of storax will drive them away from the trees. 4.42. I wonder, then, at those who have mapped out and divided the world into Libya, Asia, and Europe; for the difference between them is great, seeing that in length Europe stretches along both the others together, and it appears to me to be wider beyond all comparison. ,For Libya shows clearly that it is bounded by the sea, except where it borders on Asia. Necos king of Egypt first discovered this and made it known. When he had finished digging the canal which leads from the Nile to the Arabian Gulf, he sent Phoenicians in ships, instructing them to sail on their return voyage past the Pillars of Heracles until they came into the northern sea and so to Egypt. ,So the Phoenicians set out from the Red Sea and sailed the southern sea; whenever autumn came they would put in and plant the land in whatever part of Libya they had reached, and there await the harvest; ,then, having gathered the crop, they sailed on, so that after two years had passed, it was in the third that they rounded the pillars of Heracles and came to Egypt. There they said (what some may believe, though I do not) that in sailing around Libya they had the sun on their right hand. 4.44. But as to Asia, most of it was discovered by Darius. There is a river, Indus, second of all rivers in the production of crocodiles. Darius, desiring to know where this Indus empties into the sea, sent ships manned by Scylax, a man of Caryanda, and others whose word he trusted; ,these set out from the city of Caspatyrus and the Pactyic country, and sailed down the river toward the east and the sunrise until they came to the sea; and voyaging over the sea west, they came in the thirtieth month to that place from which the Egyptian king sent the above-mentioned Phoenicians to sail around Libya. ,After this circumnavigation, Darius subjugated the Indians and made use of this sea. Thus it was discovered that Asia, except the parts toward the rising sun, was in other respects like Libya. 5.17. So those of the Paeonians who had been captured were taken into Asia. Then Megabazus, having made the Paeonians captive, sent as messengers into Macedonia the seven Persians who (after himself) were the most honorable in his army. These were sent to Amyntas to demand earth and water for Darius the king. ,Now there is a very straight way from the Prasiad lake to Macedonia. First there is near the lake that mine from which Alexander later drew a daily revenue of a talent of silver, and when a person has passed the mine, he need only cross the mountain called Dysorum to be in Macedonia. 5.23. Megabazus, bringing with him the Paeonians, came to the Hellespont, and after crossing it from there, he came to Sardis. Histiaeus the Milesian was by this time fortifying the place which he hadasked of Darius as his reward for guarding the bridge, a place called Myrcinus by the river Strymon. Megabazus discovered what he was doing, and upon his arrival at Sardis with the Paeonians, he said to Darius, ,” Sire, what is this that you have done? You have permitted a clever and cunning Greek to build a city in Thrace, where there are abundant forests for ship-building, much wood for oars, mines of silver, and many people both Greek and foreign dwelling around, who, when they have a champion to lead them, will carry out all his orders by day or by night. ,Stop this man, then, from doing these things so that you will not be entangled in a war with your own subjects, but use gentle means to do so. When you have him in your grasp, see to it that he never returns to Hellas.” 6.46. In the next year after this, Darius first sent a message bidding the Thasians, who were falsely reported by their neighbors to be planning rebellion, to destroy their walls and bring their ships to Abdera. ,Since they had been besieged by Histiaeus of Miletus and had great revenues, the Thasians had used their wealth to build ships of war and surround themselves with stronger walls. ,Their revenue came from the mainland and from the mines. About eighty talents on average came in from the gold-mines of the “Dug Forest”, and less from the mines of Thasos itself, yet so much that the Thasians, paying no tax on their crops, drew a yearly revenue from the mainland and the mines of two hundred talents on average, and three hundred when the revenue was greatest. 7.90. Such was their armor. The Cyprians furnished a hundred and fifty ships; for their equipment, their princes wore turbans wrapped around their heads, and the people wore tunics, but in all else they were like the Greeks. These are their tribes: some are from Salamis and Athens, some from Arcadia, some from Cythnus, some from Phoenice, and some from Ethiopia, as the Cyprians themselves say.
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 8.76 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.76. 4. Now Solomon sent for an artificer out of Tyre, whose name was Hiram; he was by birth of the tribe of Naphtali, on the mother’s side, (for she was of that tribe,) but his father was Ur, of the stock of the Israelites. This man was skillful in all sorts of work; but his chief skill lay in working in gold, and silver, and brass; by whom were made all the mechanical works about the temple, according to the will of Solomon.
6. Epigraphy, Demos Rhamnountos Ii, 180

7. Epigraphy, Ig Ii2, 2490

8. Epigraphy, Seg, 26.121, 52.48, 54.239

9. Lysias, Orations, 30Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abdera Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
akanthos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214
anagrapheus Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
apollonia (thrace) Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
argilos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214
artemision,of thasos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
asklepios,quarry of Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
asklepios Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81, 229
assurbanipal,king of assyria Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
cemeteries Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
chalkidike Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
colonies and colonisation,andrian Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
corinthian,euboian Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
corinthian,magna graecia Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
corinthian,parian/thasian Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
corinthian,phoenician Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214, 216
dermatikon account Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
dionysos,at piraeus Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
drama plain Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
egyptnan,aegean contacts with Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
egyptnan Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
eleusinia Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
eleusis (deme),herakles at akris Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
epakreis (pre-cleisthenic trittys) Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
esarhaddon,king of assyria Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
festivals,ἐπίθετοι ἑορταί Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
galepsos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
gold,thasos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214, 216
harbours Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
heraion,of samos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
herakles,at eleusis (ἐν ἄκριδι) Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
ionian tribes Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
klazomenai Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
leases,rental Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
mercenaries Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
mines,in siphnos Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81, 229
mines,in thasos Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81, 229
mines,ownership of Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
neapolis (kavala) Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214
nestos river Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
nikomachos,reviser of the sacrificial calendar Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
odysseus/ulysses Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 117
oisyme Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
pangaion Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
paralos,quarries Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
paros Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
pedon inscription Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
peloponnesian war,effects Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
phoenicia and phoenicians Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 117
phoenicians Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 216
poletai,records of Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
practice of circumcision,and trojan war Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 117
practice of circumcision,as sailors' Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 117
prestige objects Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
priene Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
public,cemetery (δημόσιον σῆμα) Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81, 229
public,landed property Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
public,property in sparta Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
quarries,sacred Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
quarries Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
sacrifices,ancestral (πάτριοι θυσίαι) Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
samos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
samothrace Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
sane Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
sidon Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216
silver,chalkidike Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
siphnos. see siphnos,thasos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
solomon Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 117
sparta Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 229
stageira Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214
stryme Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
strymon river Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214
teos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213
thasian peraia Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214
thasos Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 213, 214, 216
trade networks Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
traders,aegean Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 214
trittyes (pre-cleisthenic) Papazarkadas (2011), Sacred and Public Land in Ancient Athens, 81
trojan war,persian legend of Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 117
trojan war,phoenicians and Gruen (2011), Rethinking the Other in Antiquity, 117
tyre Heymans (2021), The Origins of Money in the Iron Age Mediterranean World, 216