Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 6.32


ἐνθαῦτα Περσέων οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἐψεύσαντο τὰς ἀπειλὰς τὰς ἐπηπείλησαν τοῖσι Ἴωσι στρατοπεδευομένοισι ἐναντία σφίσι. ὡς γὰρ δὴ ἐπεκράτησαν τῶν πολίων, παῖδάς τε τοὺς εὐειδεστάτους ἐκλεγόμενοι ἐξέταμνον καὶ ἐποίευν ἀντὶ εἶναι ἐνόρχιας εὐνούχους καὶ παρθένους τὰς καλλιστευούσας ἀνασπάστους παρὰ βασιλέα· ταῦτά τε δὴ ἐποίευν καὶ τὰς πόλιας ἐνεπίμπρασαν αὐτοῖσι τοῖσι ἱροῖσι. οὕτω τε τὸ τρίτον Ἴωνες κατεδουλώθησαν, πρῶτον μὲν ὑπὸ Λυδῶν, δὶς δὲ ἐπεξῆς τότε ὑπὸ Περσέων.Then the Persian generals were not false to the threats they had made against the Ionians when they were encamped opposite them. When they had gained mastery over the cities, they chose out the most handsome boys and castrated them, making them eunuchs instead of men, and they carried the fairest maidens away to the king; they did all this, and they burnt the cities with their temples. Thus three times had the Ionians been enslaved, first by the Lydians and now twice in a row by the Persians.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Herodotus, Histories, 1.1-1.5, 1.92.1, 1.169.2, 3.92, 5.28, 5.105, 6.19, 8.103-8.106, 9.104 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.1. The Persian learned men say that the Phoenicians were the cause of the dispute. These (they say) came to our seas from the sea which is called Red, and having settled in the country which they still occupy, at once began to make long voyages. Among other places to which they carried Egyptian and Assyrian merchandise, they came to Argos, ,which was at that time preeminent in every way among the people of what is now called Hellas . The Phoenicians came to Argos, and set out their cargo. ,On the fifth or sixth day after their arrival, when their wares were almost all sold, many women came to the shore and among them especially the daughter of the king, whose name was Io (according to Persians and Greeks alike), the daughter of Inachus. ,As these stood about the stern of the ship bargaining for the wares they liked, the Phoenicians incited one another to set upon them. Most of the women escaped: Io and others were seized and thrown into the ship, which then sailed away for Egypt . 1.2. In this way, the Persians say (and not as the Greeks), was how Io came to Egypt, and this, according to them, was the first wrong that was done. Next, according to their story, some Greeks (they cannot say who) landed at Tyre in Phoenicia and carried off the king's daughter Europa. These Greeks must, I suppose, have been Cretans. So far, then, the account between them was balanced. But after this (they say), it was the Greeks who were guilty of the second wrong. ,They sailed in a long ship to Aea, a city of the Colchians, and to the river Phasis : and when they had done the business for which they came, they carried off the king's daughter Medea. ,When the Colchian king sent a herald to demand reparation for the robbery and restitution of his daughter, the Greeks replied that, as they had been refused reparation for the abduction of the Argive Io, they would not make any to the Colchians. 1.3. Then (they say), in the second generation after this, Alexandrus, son of Priam, who had heard this tale, decided to get himself a wife from Hellas by capture; for he was confident that he would not suffer punishment. ,So he carried off Helen. The Greeks first resolved to send messengers demanding that Helen be restored and atonement made for the seizure; but when this proposal was made, the Trojans pleaded the seizure of Medea, and reminded the Greeks that they asked reparation from others, yet made none themselves, nor gave up the booty when asked. 1.4. So far it was a matter of mere seizure on both sides. But after this (the Persians say), the Greeks were very much to blame; for they invaded Asia before the Persians attacked Europe . ,“We think,” they say, “that it is unjust to carry women off. But to be anxious to avenge rape is foolish: wise men take no notice of such things. For plainly the women would never have been carried away, had they not wanted it themselves. ,We of Asia did not deign to notice the seizure of our women; but the Greeks, for the sake of a Lacedaemonian woman, recruited a great armada, came to Asia, and destroyed the power of Priam. ,Ever since then we have regarded Greeks as our enemies.” For the Persians claim Asia for their own, and the foreign peoples that inhabit it; Europe and the Greek people they consider to be separate from them. 1.5. Such is the Persian account; in their opinion, it was the taking of Troy which began their hatred of the Greeks. ,But the Phoenicians do not tell the same story about Io as the Persians. They say that they did not carry her off to Egypt by force. She had intercourse in Argos with the captain of the ship. Then, finding herself pregt, she was ashamed to have her parents know it, and so, lest they discover her condition, she sailed away with the Phoenicians of her own accord. ,These are the stories of the Persians and the Phoenicians. For my part, I shall not say that this or that story is true, but I shall identify the one who I myself know did the Greeks unjust deeds, and thus proceed with my history, and speak of small and great cities of men alike. ,For many states that were once great have now become small; and those that were great in my time were small before. Knowing therefore that human prosperity never continues in the same place, I shall mention both alike. 3.92. From Babylon and the rest of Assyria came to Darius a thousand talents of silver and five hundred castrated boys; this was the ninth province; Ecbatana and the rest of Media, with the Paricanians and Orthocorybantians, paid four hundred and fifty talents, and was the tenth province. ,The eleventh comprised the Caspii, Pausicae, Pantimathi, and Daritae, paying jointly two hundred; 5.28. All this Otanes achieved when he had been made governor. After only a short period of time without evils, trouble began once more to come on the Ionians, and this from Naxos and Miletus. Naxos surpassed all the other islands in prosperity, and at about the same time Miletus, at the height of her fortunes, was the glory of Ionia. Two generations before this, however, she had been very greatly troubled by factional strife, till the Parians, chosen out of all the Greeks by the Milesians for this purpose, made peace among them 5.105. Onesilus, then, besieged Amathus. When it was reported to Darius that Sardis had been taken and burnt by the Athenians and Ionians and that Aristagoras the Milesian had been leader of the conspiracy for the making of this plan, he at first, it is said, took no account of the Ionians since he was sure that they would not go unpunished for their rebellion. Darius did, however, ask who the Athenians were, and after receiving the answer, he called for his bow. This he took and, placing an arrow on it, and shot it into the sky, praying as he sent it aloft, ,“O Zeus, grant me vengeance on the Athenians.” Then he ordered one of his servants to say to him three times whenever dinner was set before him, “Master, remember the Athenians.” 6.19. When the Argives inquired at Delphi about the safety of their city, a common response was given, one part regarding the Argives themselves, but there was an additional response for the Milesians. ,I will mention the part concerning the Argives when I come to that part of my history; this was the prophecy given to the Milesians in their absence: quote type="oracle" l met="dact"Then, Miletus, contriver of evil deeds, /l lFor many will you become a banquet and glorious gifts; /l lYour wives will wash the feet of many long-haired men; /l lOther ministers will tend my Didyman shrine! /l /quote ,All this now came upon the Milesians, since most of their men were slain by the Persians, who wore long hair, and their women and children were accounted as slaves, and the temple at Didyma with its shrine and place of divination was plundered and burnt. of the wealth that was in this temple I have often spoken elsewhere in my history. 8.103. Artemisia's counsel pleased Xerxes, for it happened that she spoke what he himself had in mind. In truth, I think that he would not have remained even if all men and women had counselled him so to do—so panic-stricken was he. Having then thanked Artemisia, he sent her away to take his sons to Ephesus, for he had some bastard sons with him. 8.104. With these sons he sent Hermotimus as guardian. This man was by birth of Pedasa, and the most honored by Xerxes of all his eunuchs. The people of Pedasa dwell above Halicarnassus. The following thing happens among these people: when anything untoward is about to befall those who dwell about their city, the priestess of Athena then grows a great beard. This had already happened to them twice. 8.105. Hermotimus, who came from Pedasa, had achieved a fuller vengeance for wrong done to him than had any man whom we know. When he had been taken captive by enemies and put up for sale, he was bought by one Panionius of Chios, a man who had set himself to earn a livelihood out of most wicked practices. He would procure beautiful boys and castrate and take them to Sardis and Ephesus where he sold them for a great price, ,for the barbarians value eunuchs more than perfect men, by reason of the full trust that they have in them. Now among the many whom Panionius had castrated was Hermotimus, who was not entirely unfortunate; he was brought from Sardis together with other gifts to the king, and as time went on, he stood higher in Xerxes' favor than any other eunuch. 8.106. Now while the king was at Sardis and preparing to lead his Persian army against Athens, Hermotimus came for some business down to the part of Mysia which is inhabited by Chians and called Atarneus. There he found Panionius. ,Perceiving who he was, he held long and friendly converse with him, telling him that it was to him that he owed all this prosperity and promising that he would make him prosperous in return if he were to bring his household and dwell there. Panionius accepted his offer gladly, and brought his children and his wife. ,When Hermotimus had gotten the man and all his household into his power, he said to him: “Tell me, you who have made a livelihood out of the wickedest trade on earth, what harm had I or any of my forefathers done to you or yours, that you made me to be no man, but a thing of nought? You no doubt thought that the gods would have no knowledge of your former practices, but their just law has brought you for your wicked deeds into my hands. Now you will be well content with the fullness of that justice which I will execute upon you.” ,With these words of reproach, he brought Panionius' sons before him and compelled him to castrate all four of them—his own children; this Panionius was compelled to do. When he had done this, the sons were compelled to castrate their father in turn. This, then, was the way in which Panionius was overtaken by vengeance at the hands of Hermotimus. 9.104. The Persians had for their own safety appointed the Milesians to watch the passes, so that if anything should happen to the Persian army such as did happen to it, they might have guides to bring them safely to the heights of Mykale. This was the task to which the Milesians were appointed for the reason mentioned above and so that they might not be present with the army and so turn against it. They acted wholly contrary to the charge laid upon them; they misguided the fleeing Persians by ways that led them among their enemies, and at last they themselves became their worst enemies and killed them. In this way Ionia revolted for the second time from the Persians.
2. Isocrates, Orations, 4.156 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.89-1.118, 2.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Lycurgus, Against Leocrates, 81, 80 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Diodorus Siculus, Historical Library, 11.29.2-11.29.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

11.29.2.  And when the Greek forces were assembled at the Isthmus, all of them agreed that they should swear an oath about the war, one that would make staunch the concord among them and would compel entrenchment nobly to endure the perils of the battle. 11.29.3.  The oath ran as follows: "I will not hold life dearer than liberty, nor will I desert the leaders, whether they be living or dead, but I will bury all the allies who have perished in the battle; and if I overcome the barbarians in the war, I will not destroy any one of the cities which have participated in the struggle; nor will I rebuild any one of the sanctuaries which have been burnt or demolished, but I will let them be and leave them as a reminder to coming generations of the impiety of the barbarians.
6. Aelian, Varia Historia, 12.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
adika erga Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
animals Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 239
apollonius (king of tyre) Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
artemis Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
artemisia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
asia, barbarians (non-greeks) of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
asia, greeks (ionians) of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
asia minor Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 285
aspasia, concubine of cyrus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
athenians, impieties of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
babylon and babylonians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
castration Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
concubines Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
corcyra Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 285
curses Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
cyrus the younger Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
darius i Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
darius of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
delphi Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
delphic oracle, to milesians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
didyma Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
effeminacy Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 239
ephesus and ephesians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
eunuchs Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
excrement Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 239
galli Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 239
gaze Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
heliodoros (heliodorus) Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
hermotimus of pedasa Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
herodotus, proem Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 285
herodotus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 285
hydaspes Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
impiety, of violating and destroying sanctuaries Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
ionian revolt Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
kallirhoe (callirhoe) Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
lesbos Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
lydia and lydians, dominion of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
medes, coming of the Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
megabyzus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
milesians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
myth (mythos) Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
narrator Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
oaths, of plataea Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25
parthenos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
persia and persians, and eunuchs Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
persia and persians, customs of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
persia and persians, war with greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
queen, of caria Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
rome Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 239
samos and samians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
shit Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 239
tarsia Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
thucydides, son of melesias, archaeology Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 285
thucydides, son of melesias, causes, causality Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 285
thucydides, son of melesias, digressions Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 285
tomb Pinheiro et al., Narrating Desire: Eros, Sex, and Gender in the Ancient Novel (2012a) 70
tragedy, captives Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 238
tyranny, greek attitudes towards Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
violence, sexual Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 238
womb' Lateiner and Spatharas, The Ancient Emotion of Disgust (2016) 239
xenophanes of colophon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
xerxes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 162
zeus, of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 25