Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database6465
Herodotus, Histories, 1.54


ἐπείτε δὲ ἀνενειχθέντα τὰ θεοπρόπια ἐπύθετο ὁ Κροῖσος, ὑπερήσθη τε τοῖσι χρηστηρίοισι, πάγχυ τε ἐλπίσας καταλύσειν τὴν Κύρου βασιληίην, πέμψας αὖτις ἐς Πυθὼ Δελφοὺς δωρέεται, πυθόμενος αὐτῶν τὸ πλῆθος, κατʼ ἄνδρα δύο στατῆρσι ἕκαστον χρυσοῦ. Δελφοὶ δὲ ἀντὶ τούτων ἔδοσαν Κροίσῳ καὶ Λυδοῖσι προμαντηίην καὶ ἀτελείην καὶ προεδρίην, καὶ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ αὐτῶν γίνεσθαι Δελφὸν ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον.When the divine answers had been brought back and Croesus learned of them, he was very pleased with the oracles. So, altogether expecting that he would destroy the kingdom of Cyrus, he sent once again to Pytho and endowed the Delphians, whose number he had learned, with two gold staters apiece. ,The Delphians, in return, gave Croesus and all Lydians the right of first consulting the oracle, exemption from all charges, the chief seats at festivals, and perpetual right of Delphian citizenship to whoever should wish it.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

29 results
1. Homer, Iliad, 2.864-2.866, 6.192-6.195 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2.864. /but was slain beneath the hands of the son of Aeacus, swift of foot, in the river, where Achilles was making havoc of the Trojans and the others as well.And Phorcys and godlike Ascanius led the Phrygians from afar, from Ascania, and were eager to fight in the press of battle.And the Maeonians had captains twain, Mesthles and Antiphus 2.865. /the two sons of TaIaemenes, whose mother was the nymph of the Gygaean lake; and they led the Maeonians, whose birth was beneath Tmolas.And Nastes again led the Carians, uncouth of speech, who held Miletus and the mountain of Phthires, dense with its leafage, and the streams of Maeander, and the steep crests of Mycale. 2.866. /the two sons of TaIaemenes, whose mother was the nymph of the Gygaean lake; and they led the Maeonians, whose birth was beneath Tmolas.And Nastes again led the Carians, uncouth of speech, who held Miletus and the mountain of Phthires, dense with its leafage, and the streams of Maeander, and the steep crests of Mycale. 6.192. /for peerless Bellerophon slew them one and all. 6.193. /for peerless Bellerophon slew them one and all. 6.194. /for peerless Bellerophon slew them one and all. But when the king now knew that he was the valiant offspring of a god, he kept him there, and offered him his own daughter, and gave to him the half of all his kingly honour; moreover the Lycians meted out for him a demesne pre-eminent above all 6.195. /a fair tract of orchard and of plough-land, to possess it. And the lady bare to wise-hearted Bellerophon three children, Isander and Hippolochus and Laodameia. With Laodameia lay Zeus the counsellor, and she bare godlike Sarpedon, the warrior harnessed in bronze.
2. Heraclitus of Ephesus, Fragments, 93 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Aristophanes, Birds, 981-991, 962 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

962. ὡς ἔστι Βάκιδος χρησμὸς ἄντικρυς λέγων
4. Herodotus, Histories, 1.1-1.53, 1.48.1, 1.53.2-1.53.3, 1.55-1.94, 1.71.1, 1.92.2, 1.118-1.119, 1.159, 1.166-1.167, 1.173-1.174, 1.182, 1.192, 1.196, 1.198-1.199, 1.201-1.216, 1.209.4, 2.135, 2.152, 2.161-2.163, 2.169, 3.16-3.27, 3.29, 3.31-3.33, 3.38-3.43, 3.57-3.58, 3.64, 3.98-3.105, 3.120-3.125, 4.5-4.84, 4.91, 4.134-4.142, 4.150-4.151, 4.154-4.164, 4.171-4.173, 4.177, 4.179-4.189, 4.191-4.199, 5.1, 5.3-5.9, 5.42-5.45, 5.79-5.88, 5.91-5.92, 6.18-6.19, 6.27, 6.34-6.38, 6.52, 6.57, 6.66-6.67, 6.75, 6.80-6.82, 6.84, 6.86, 6.97-6.98, 6.125, 6.132-6.136, 6.139, 7.12-7.19, 7.35, 7.39, 7.44-7.57, 7.114-7.120, 7.133, 7.137, 7.139-7.144, 7.148-7.151, 7.169-7.171, 7.178, 7.187, 7.208-7.212, 7.219-7.220, 8.35-8.39, 8.53, 8.77, 8.99, 8.115, 8.118-8.122, 8.129, 8.136, 9.1, 9.33-9.35, 9.63-9.64, 9.73, 9.84, 9.100-9.101 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.1. The Persian learned men say that the Phoenicians were the cause of the dispute. These (they say) came to our seas from the sea which is called Red, and having settled in the country which they still occupy, at once began to make long voyages. Among other places to which they carried Egyptian and Assyrian merchandise, they came to Argos, ,which was at that time preeminent in every way among the people of what is now called Hellas . The Phoenicians came to Argos, and set out their cargo. ,On the fifth or sixth day after their arrival, when their wares were almost all sold, many women came to the shore and among them especially the daughter of the king, whose name was Io (according to Persians and Greeks alike), the daughter of Inachus. ,As these stood about the stern of the ship bargaining for the wares they liked, the Phoenicians incited one another to set upon them. Most of the women escaped: Io and others were seized and thrown into the ship, which then sailed away for Egypt .
5. Isocrates, Orations, 16.35, 18.61 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6. Plato, Gorgias, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

472a. for getting at the truth; since occasionally a man may actually be crushed by the number and reputation of the false witnesses brought against him. And so now you will find almost everybody, Athenians and foreigners, in agreement with you on the points you state, if you like to bring forward witnesses against the truth of what I say: if you like, there is Nicias, son of Niceratus, with his brothers, whose tripods are standing in a row in the Dionysium; or else Aristocrates, son of Scellias, whose goodly offering again is well known at Delphi ;
7. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 6.16.1-6.16.3 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6.16.1. ‘Athenians, I have a better right to command than others—I must begin with this as Nicias has attacked me—and at the same time I believe myself to be worthy of it. The things for which I am abused, bring fame to my ancestors and to myself, and to the country profit besides. 6.16.2. The Hellenes, after expecting to see our city ruined by the war, concluded it to be even greater than it really is, by reason of the magnificence with which I represented it at the Olympic games, when I sent into the lists seven chariots, a number never before entered by any private person, and won the first prize, and was second and fourth, and took care to have everything else in a style worthy of my victory. Custom regards such displays as honourable, and they cannot be made without leaving behind them an impression of power. 6.16.3. Again, any splendour that I may have exhibited at home in providing choruses or otherwise, is naturally envied by my fellow-citizens, but in the eyes of foreigners has an air of strength as in the other instance. And this is no useless folly, when a man at his own private cost benefits not himself only, but his city:
8. Xenophon, Hellenica, 6.3.6 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6.3.6. The right course, indeed, would have been for us not to take up arms against one another in the beginning, since the tradition is that the first strangers to whom Triptolemus, Triptolemus of Eleusis had, according to the legend, carried from Attica throughout Greece both the cult of Demeter and the knowledge of her art — agriculture. Heracles was the traditional ancestor of the Spartan kings (cp. III. iii.) while the Dioscuri, Castor and Pollux, were putative sons of Tyndareus of Sparta. our ancestor, revealed the mystic rites of Demeter and Core were Heracles, your state’s founder, and the Dioscuri, your citizens; and, further, that it was upon Peloponnesus that he first bestowed the seed of Demeter’s fruit. How, then, can it be right, 371 B.C. either that you should ever come to destroy the fruit of those very men from whom you received the seed, or that we should not desire those very men, to whom we gave the seed, to obtain the greatest possible abundance of food? But if it is indeed ordered of the gods that wars should come among men, then we ought to begin war as tardily as we can, and, when it has come, to bring it to an end as speedily as possible.
9. Aristotle, Athenian Constitution, 27.3-27.4 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Demosthenes, Orations, 20.35 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

11. Dionysius of Halycarnassus, Roman Antiquities, 4.62 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.62. 1.  It is said that during the reign of Tarquinius another very wonderful piece of good luck also came to the Roman state, conferred upon it by the favour of some god or other divinity; and this good fortune was not of short duration, but throughout the whole existence of the country it has often saved it from great calamities.,2.  A certain woman who was not a native of the country came to the tyrant wishing to sell him nine books filled with Sibylline oracles; but when Tarquinius refused to purchase the books at the price she asked, she went away and burned three of them. And not long afterwards, bringing the remaining six books, she offered to sell them for the same price. But when they thought her a fool and mocked at her for asking the same price for the smaller number of books that she had been unable to get for even the larger number, she again went away and burned half of those that were left; then, bringing the remaining books, she asked the same amount of money for these.,3.  Tarquinius, wondering at the woman's purpose, sent for the augurs and acquainting them with the matter, asked them what he should do. These, knowing by certain signs that he had rejected a god-sent blessing, and declaring it to be a great misfortune that he had not purchased all the books, directed him to pay the woman all the money she asked and to get the oracles that were left.,4.  The woman, after delivering the books and bidding him take great care of them, disappeared from among men. Tarquinius chose two men of distinction from among the citizens and appointing two public slaves to assist them, entrusted to them the guarding of the books; and when one of these men, named Marcus Atilius, seemed to have been faithless to his trust and was informed upon by one of the public slaves, he ordered him to be sewed up in a leather bag and thrown into the sea as a parricide.,5.  Since the expulsion of the kings, the commonwealth, taking upon itself the guarding of these oracles, entrusts the care of them to persons of the greatest distinction, who hold this office for life, being exempt from military service and from all civil employments, and it assigns public slaves to assist them, in whose absence the others are not permitted to inspect the oracles. In short, there is no possession of the Romans, sacred or profane, which they guard so carefully as they do the Sibylline oracles. They consult them, by order of the senate, when the state is in the grip of party strife or some great misfortune has happened to them in war, or some important prodigies and apparitions have been seen which are difficult of interpretation, as has often happened. These oracles till the time of the Marsian War, as it was called, were kept underground in the temple of Jupiter Capitolinus in a stone chest under the guard of ten men.,6.  But when the temple was burned after the close of the one hundred and seventy-third Olympiad, either purposely, as some think, or by accident, these oracles together with all the offerings consecrated to the god were destroyed by the fire. Those which are now extant have been scraped together from many places, some from the cities of Italy, others from Erythrae in Asia (whither three envoys were sent by vote of the senate to copy them), and others were brought from other cities, transcribed by private persons. Some of these are found to be interpolations among the genuine Sibylline oracles, being recognized as such by means of the so‑called acrostics. In all this I am following the account given by Terentius Varro in his work on religion.
12. Strabo, Geography, 13.4.6, 14.1.3, 14.1.5, 14.2.23-14.2.24 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

13.4.6. The verses of Homer are about as follows: Mnesthles and Antiphus, the two sons of Talaemenes, whose mother was Lake Gygaea, who led also the Meionians, who were born at the foot of Tmolus; but some add the following fourth verse: At the foot of snowy Tmolus, in the fertile land of Hyde. But there is no Hyde to be found in the country of the Lydians. Some also put Tychius there, of whom the poet says,far the best of workers in hide, who lived in Hyde. And they add that the place is woody and subject to strokes of lightning, and that the Arimi live there, for after Homer's verse,in the land of the Arimi where men say is the couch of Typhon, they insert the words,in a wooded place, in the fertile land of Hyde. But others lay the scene of this myth in Cilicia, and some lay it in Syria, and still others in the Pithecussae Islands, who say that among the Tyrrhenians pitheci are called arimi. Some call Sardeis Hyde, while others call its acropolis Hyde. But the Scepsian thinks that those writers are most plausible who place the Arimi in the Catacecaumene country in Mysia. But Pindar associates the Pithecussae which lie off the Cymaean territory, as also the territory in Sicily, with the territory in Cilicia, for he says that Typhon lies beneath Aetna: Once he dwelt in a far-famed Cilician cavern; now, however, his shaggy breast is o'er-pressed by the sea-girt shores above Cumae and by Sicily. And again,round about him lies Aetna with her haughty fetters, and again,but it was father Zeus that once amongst the Arimi, by necessity, alone of the gods, smote monstrous Typhon of the fifty heads. But some understand that the Syrians are Arimi, who are now called the Arimaeans, and that the Cilicians in Troy, forced to migrate, settled again in Syria and cut off for themselves what is now called Cilicia. Callisthenes says that the Arimi, after whom the neighboring mountains are called Arima, are situated near Mt. Calycadnus and the promontory of Sarpedon near the Corycian cave itself. 14.1.3. Pherecydes says concerning this seaboard that Miletus and Myus and the parts round Mycale and Ephesus were in earlier times occupied by Carians, and that the coast next thereafter, as far as Phocaea and Chios and Samos, which were ruled by Ancaeus, was occupied by Leleges, but that both were driven out by the Ionians and took refuge in the remaining parts of Caria. He says that Androclus, legitimate son of Codrus the king of Athens, was the leader of the Ionian colonization, which was later than the Aeolian, and that he became the founder of Ephesus; and for this reason, it is said, the royal seat of the Ionians was established there. And still now the descendants of his family are called kings; and they have certain honors, I mean the privilege of front seats at the games and of wearing purple robes as insignia of royal descent, and staff instead of sceptre, and of the superintendence of the sacrifices in honor of the Eleusinian Demeter. Miletus was founded by Neleus, a Pylian by birth. The Messenians and the Pylians pretend a kind of kinship with one another, according to which the more recent poets call Nestor a Messenian; and they say that many of the Pylians accompanied Melanthus, father of Codrus, and his followers to Athens, and that, accordingly, all this people sent forth the colonizing expedition in common with the Ionians. There is an altar, erected by Neleus, to be seen on the Poseidium. Myus was founded by Cydrelus, bastard son of Codrus; Lebedus by Andropompus, who seized a place called Artis; Colophon by Andraemon a Pylian, according to Mimnermus in his Nanno; Priene by Aepytus the son of Neleus, and then later by Philotas, who brought a colony from Thebes; Teos, at first by Athamas, for which reason it is by Anacreon called Athamantis, and at the time of the Ionian colonization by Nauclus, bastard son of Codrus, and after him by Apoecus and Damasus, who were Athenians, and Geres, a Boeotian; Erythrae by Cnopus, he too a bastard son of Codrus; Phocaea by the Athenians under Philogenes; Clazomenae by Paralus; Chios by Egertius, who brought with him a mixed crowd; Samos by Tembrion, and then later by Procles. 14.1.5. Next after the Poseidium of the Milesians, eighteen stadia inland, is the oracle of Apollo Didymeus among the Branchidae. It was set on fire by Xerxes, as were also the other sanctuaries, except that at Ephesus. The Branchidae gave over the treasures of the god to the Persian king, and accompanied him in his flight in order to escape punishment for the robbing and the betrayal of the sanctuary. But later the Milesians erected the largest temple in the world, though on account of its size it remained without a roof. At any rate, the circuit of the sacred enclosure holds a village settlement; and there is a magnificent sacred grove both inside and outside the enclosure; and other sacred enclosures contain the oracle and sacred things. Here is laid the scene of the myth of Branchus and the love of Apollo. It is adorned with costliest offerings consisting of early works of art. Thence to the city is no long journey, by land or by sea. 14.2.23. But as for Mylasa: it is situated in an exceedingly fertile plain; and above the plain, towering into a peak, rises a mountain, which has a most excellent quarry of white marble. Now this quarry is of no small advantage, since it has stone in abundance and close at hand, for building purposes and in particular for the building of sanctuaries and other public works; accordingly this city, if any city is, is in every way beautifully adorned with porticoes and temples. But one may well be amazed at those who so absurdly founded the city at the foot of a steep and commanding crag. Accordingly, one of the commanders, amazed at the fact, is said to have said, If the man who founded this city was not afraid, wasn't he at least ashamed? The Mylasians have two sanctuaries of Zeus, Zeus Osogoos, as he is called, and Zeus Labraundenus. The former is in the city, whereas Labraunda is a village far from the city, being situated on the mountain near the pass that leads over from Alabanda to Mylasa. At Labraunda there is an ancient temple and image [xoanon] of Zeus Stratius. It is honored by the people all about and by the Mylasians; and there is a paved road of almost sixty stadia from it to Mylasa, called the Sacred Way, on which their sacred processions are conducted. The priestly offices are held by the most distinguished of the citizens, always for life. Now these two are particular to the city; but there is a third sanctuary, that of the Carian Zeus, which is a common possession of all Carians, and in which, as brothers, both Lydians and Mysians have a share. It is related that Mylasa was a mere village in ancient times, but that it was the native land and royal residence of the Carians of the house of Hecatomnos. The city is nearest to the sea at Physcus; and this is their seaport. 14.2.24. Mylasa has had two notable men in my time, who were at once orators and leaders of the city, Euthydemus and Hybreas. Now Euthydemus, having inherited from his ancestors great wealth and high repute, and having added to these his own cleverness, was not only a great man in his native land, but was also thought worthy of the foremost honor in Asia. As for Hybreas, as he himself used to tell the story in his school and as confirmed by his fellow-citizens, his father left him a mule-driver and a wood-carrying mule. And, being supported by these, he became a pupil of Diotrephes of Antiocheia for a short time, and then came back and surrendered himself to the office of market-clerk. But when he had been tossed about in this office and had made but little money, he began to apply himself to the affairs of state and to follow closely the speakers of the forum. He quickly grew in power, and was already an object of amazement in the lifetime of Euthydemus, but in particular after his death, having become master of the city. So long as Euthydemus lived he strongly prevailed, being at once powerful and useful to the city, so that even if there was something tyrannical about him, it was atoned for by the fact that it was attended by what was good for the city. At any rate, people applaud the following statement of Hybreas, made by him towards the end of a public speech: Euthydemus: you are an evil necessary to the city, for we can live neither with you nor without you. However, although he had grown very strong and had the repute of being both a good citizen and orator, he stumbled in his political opposition to Labienus; for while the others, since they were without arms and inclined to peace, yielded to Labienus when he was coming against them with an army and an allied Parthian force, the Parthians by that time being in possession of Asia, yet Zeno of Laodiceia and Hybreas, both orators, refused to yield and caused their own cities to revolt. Hybreas also provoked Labienus, a lad who was irritable and full of folly, by a certain pronouncement; for when Labienus proclaimed himself Parthian Emperor, Hybreas said, Then I too call myself Carian Emperor. Consequently Labienus set out against the city with cohorts of Roman soldiers in Asia that were already organized. Labienus did not seize Hybreas, however, since he had withdrawn to Rhodes, but he shamefully maltreated his home, with its costly furnishings, and plundered it. And he likewise damaged the whole of the city. But though Hybreas abandoned Asia, he came back and rehabilitated both himself and the city. So much, then, for Mylasa.
13. Plutarch, Alcibiades, 16.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.3. And indeed, his voluntary contributions of money, his support of public exhibitions, his unsurpassed munificence towards the city, the glory of his ancestry, the power of his eloquence, the comeliness and vigor of his person, together with his experience and prowess in war, made the Athenians lenient and tolerant towards everything else; they were forever giving the mildest of names to his transgressions, calling them the product of youthful spirits and ambition.
14. Plutarch, Aristides, 11.3, 20.4-20.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Plutarch, Cimon, 8.5-8.6, 10.3-10.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Plutarch, Moralia, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Plutarch, Nicias, 4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Plutarch, Pelopidas, 21.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21.3. and, still further, the youths who were sacrificed by Themistocles to Dionysus Carnivorous before the sea fight at Salamis Cf. the Themistocles, xiii. 2 f. for the successes which followed these sacrifices proved them acceptable to the gods. Moreover, when Agesilaüs, who was setting out on an expedition from the same place as Agamemnon did, and against the same enemies, was asked by the goddess for his daughter in sacrifice, and had this vision as he lay asleep at Aulis, he was too tender-hearted to give her, Cf. the Agesilaüs, vi. 4 ff. and thereby brought his expedition to an unsuccessful and inglorious ending.
19. Plutarch, Pericles, 14, 1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Plutarch, Solon, 23.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23.3. In the valuations of sacrificial offerings, at any rate, a sheep and a bushel of grain are reckoned at a drachma; the victor in the Isthmian games was to be paid a hundred drachmas, and the Olympic victor five hundred; the man who brought in a wolf, was given five drachmas, and for a wolf’s whelp, one; the former sum, according to Demetrius the Phalerian, was the price of an ox, the latter that of a sheep. For although the prices which Solon fixes in his sixteenth table are for choice victims, and naturally many times as great as those for ordinary ones, still, even these are low in comparison with present prices.
21. Gellius, Attic Nights, 1.19 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Pausanias, Description of Greece, 1.32.3-1.32.5, 10.10.1, 10.11.2, 10.13.7, 10.14.5-10.14.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.32.3. Before turning to a description of the islands, I must again proceed with my account of the parishes. There is a parish called Marathon, equally distant from Athens and Carystus in Euboea . It was at this point in Attica that the foreigners landed, were defeated in battle, and lost some of their vessels as they were putting off from the land. 490 B.C. On the plain is the grave of the Athenians, and upon it are slabs giving the names of the killed according to their tribes; and there is another grave for the Boeotian Plataeans and for the slaves, for slaves fought then for the first time by the side of their masters. 1.32.4. here is also a separate monument to one man, Miltiades, the son of Cimon, although his end came later, after he had failed to take Paros and for this reason had been brought to trial by the Athenians. At Marathon every night you can hear horses neighing and men fighting. No one who has expressly set himself to behold this vision has ever got any good from it, but the spirits are not wroth with such as in ignorance chance to be spectators. The Marathonians worship both those who died in the fighting, calling them heroes, and secondly Marathon, from whom the parish derives its name, and then Heracles, saying that they were the first among the Greeks to acknowledge him as a god. 1.32.5. They say too that there chanced to be present in the battle a man of rustic appearance and dress. Having slaughtered many of the foreigners with a plough he was seen no more after the engagement. When the Athenians made enquiries at the oracle the god merely ordered them to honor Echetlaeus (He of the Plough-tail) as a hero. A trophy too of white marble has been erected. Although the Athenians assert that they buried the Persians, because in every case the divine law applies that a corpse should be laid under the earth, yet I could find no grave. There was neither mound nor other trace to be seen, as the dead were carried to a trench and thrown in anyhow. 10.10.1. On the base below the wooden horse is an inscription which says that the statues were dedicated from a tithe of the spoils taken in the engagement at Marathon. They represent Athena, Apollo, and Miltiades, one of the generals. of those called heroes there are Erechtheus, Cecrops, Pandion, Leos, Antiochus, son of Heracles by Meda, daughter of Phylas, as well as Aegeus and Acamas, one of the sons of Theseus. These heroes gave names, in obedience to a Delphic oracle, to tribes at Athens . Codrus however, the son of Melanthus, Theseus, and Neleus, these are not givers of names to tribes. 10.11.2. These stand by the treasury of the Sicyonians. The Siphnians too made a treasury, the reason being as follows. Their island contained gold mines, and the god ordered them to pay a tithe of the revenues to Delphi . So they built the treasury, and continued to pay the tithe until greed made them omit the tribute, when the sea flooded their mines and hid them from sight. 10.13.7. Heracles and Apollo are holding on to the tripod, and are preparing to fight about it. Leto and Artemis are calming Apollo, and Athena is calming Heracles. This too is an offering of the Phocians, dedicated when Tellias of Elis led them against the Thessalians. Athena and Artemis were made by Chionis, the other images are works shared by Diyllus and Amyclaeus. They are said to be Corinthians. 10.14.5. The Greeks who fought against the king, besides dedicating at Olympia a bronze Zeus, dedicated also an Apollo at Delphi, from spoils taken in the naval actions at Artemisium and Salamis . There is also a story that Themistocles came to Delphi bringing with him for Apollo some of the Persian spoils. He asked whether he should dedicate them within the temple, but the Pythian priestess bade him carry them from the sanctuary altogether. The part of the oracle referring to this runs as follows:— The splendid beauty of the Persian's spoils Set not within my temple. Despatch them home speedily. 10.14.6. Now I greatly marveled that it was from Themistocles alone that the priestess refused to accept Persian spoils. Some thought that the god would have rejected alike all offerings from Persian spoils, if like Themistocles the others had inquired of Apollo before making their dedication. Others said that the god knew that Themistocles would become a suppliant of the Persian king, and refused to take the gifts so that Themistocles might not by a dedication render the Persian's enmity unappeasable. The expedition of the barbarian against Greece we find foretold in the oracles of Bacis, and Euclus wrote his verses about it at an even earlier date.
23. Papyri, Papyri Graecae Magicae, 4.850-4.929, 7.348-7.358, 15.1-15.21 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

24. Epigraphy, Ig I , 49

25. Epigraphy, Ig I , 49

26. Epigraphy, Syll. , 4, 206

27. Epigraphy, Ig Ii3, 882, 298

28. Heraclitus Lesbius, Fragments, 93

29. Lycurgus, Orations, 1.86Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"historiography, classical" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185
"historiography, hellenistic" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181
"justice, divine" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 183, 185
"punishment, mirroring or apt" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
ability to handle good fortune Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
achaton Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
achilles Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
aetiology Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97
aetolian federation Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
aetolians Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
alcibiades Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
alcmaeonidae of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 161
alyattes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
amazons Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
amphiaraos, delphi, rivalry with in kroisos logos Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
amphiaraos, kroisos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
amphiaraos, shield and spear of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 142, 147
amphiaraos, theban ismenion and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
amphiaraus, hero of thebes Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
amphiareion, delphi, rivalry with Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 147
amphiareion, location of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
amphilytos Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 145
anabasis, xenophons Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 131
anaximander of miletus, map of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
antoniopolis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
antonius, m. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
aphrodite, pythios of delphi Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 58, 149
apollo, cult of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
apollo, dedications to Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
apollo, in myth Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
apollo, oracles of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
apollo Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
apollo (god) Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
apollonia in lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
apollonihieritae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
aracynthus, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
archegetes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
aristophanes, birds Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 52
aristophanes Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 52
arrogance Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
artabanus of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 161
artaüctes of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
artemis Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 224
asia, europe and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
asia, royal funerals of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
astyages Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 125; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97
ateleia Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
athens and athenians, in peisistratid era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
athens and athenians, tyranny and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
athletes, honored in archaic poleis Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
babylon, babylonians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
bacis, salamis Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
bacis Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 52; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
bakis Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
battus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
bel-marduk Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
bellerophon Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
benefactors, athletes as Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
benefactors, citizens as Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44, 55
benefactors, foreigners as Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
boeotia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
branchidae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
bulensi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
bulis Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
cadi Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
callias of elis Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
callimachus Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97
calydon Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
cambyses Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
candaules Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97, 131
candaules of lydia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 149
cargill, jack Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
charis Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140, 147
chians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
chimera Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
chrēsmologos, amphilytos as Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 145
chrēsmologos, seer and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
cimon Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
cirrhaean plain Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
classical period Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214
cleomantis of delphi Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
cleomenes of sparta, omens to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140, 149
cleomenes of sparta, oracles to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 149
clio Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97
cnidians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 224
codrus Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
coincidences, as a sign of divine involvement Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
colonial discourse, delphis oracular monopoly and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
corinthian gulf Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
crania, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
crisaeus bay Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
croesus, and delphi Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
croesus, fall of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
croesus Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214; Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44, 61; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97, 131; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
croesus of lydia, dedications of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 161
croesus of lydia, oracles to Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 58, 140, 149, 161, 224
croesus of lydia, piety of Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 161
croesus of lydia Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194, 306
croton Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
crowns, gold crowns Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
curetes Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
custom duties, exemption from Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
cypselus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56
cyrus the great Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 184; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97, 131; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
daimons Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214
darius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182
darius of persia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
decelea Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
delos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
delos and delians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
delphi, amphiareion, rivalry with in kroisos logos Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
delphi, kroisos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144
delphi, oracle of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
delphi Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214; Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44, 61; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97, 131; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
delphi and delphians, dedications at Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 161, 210
delphi and delphians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
delphic apollo/delphic oracle, in competition with other oracles Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
delphic oracle, to aristides Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 210
delphic oracle, to athenians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 149, 210
delphic oracle, to cleomenes Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 149
delphic oracle, to cnidians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 224
delphic oracle, to croesus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 58, 140, 161, 224
delphic oracle, to cypselus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56
delphic oracle, to delphians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 58, 140
delphic oracle, to gyges Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 149, 224
delphic oracle, to milesians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140, 149
delphic oracle, to miltiades the elder Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56
delphic oracle, to siphnians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 224
delphic oracle, to spartans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 140
delphic oracle, to thebans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 149
delphic oracle, to themistocles Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 210
delphic oracle, to tisamenus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
delphic oracle, togreeks Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 58, 210
delphic oracle, wooden wall, Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 58, 140
delphic oracle Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 184; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 58, 140, 149, 210
demes, athenian Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
demos, and gifts in fifth-century athens Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
didyma Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
diodorus siculus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 185
discourse of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
divination, and crisis Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 52
divination, the delphic oracle Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
divination Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214; Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
dorieus, spartan prince Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
dôreai, word Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
dôreai Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
echetlaeus, hero of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 210, 224
elis, eleans Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
epiphany, of apollo Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140
epiphany, of solon Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140
euergetism, as gift-exchange Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
euergetism, greek perceptions of Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
euergetism, in the archaic period Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
euergetism, in the fifth century bc Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
euergetism, in the sixth century bc Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
euergetês, euergetai, in the archaic polis Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
evaluation, internal Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182
fate Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
festivals Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
food Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
funerary cult Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
georges, pericles Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
gift-exchange, in homer Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44, 61
gift-exchange, non-institutional/informal Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
gift -exchange model of reciprocity Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 144, 147
gifts, and dependence Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
gifts, and power Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
graeca interpretatio Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 161
graf, fritz Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 52
grayson, albert kirk Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
greek magical papyri, xiii, xv Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214
gyges, and delphi Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
gyges, founds mermnad dynasty Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
gyges Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97, 131
gyges of lydia Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 149, 224
harpagus Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 125
hegesistratus of samos Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
helicon, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
hera, of argos Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
heracles Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 224; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 131; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
heraclidae Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 131
heraclitus Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214
herodotus, ethnic perspectives of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
herodotus, historian Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
herodotus, historical perspective of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
herodotus, irony Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 125
herodotus, on sovereignty Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
herodotus, on tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
herodotus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 184, 185; Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 52; Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
heroes and heroines, of athens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 210, 224
heroes and heroines, of thebes Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
homer Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
honors, as dôreai Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
humility Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183, 184, 185
hyde Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
iaō Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214
india, indians Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
ionia, ionians Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
ionian cosmology and science Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
jealousy of the divine Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 185
juxtaposition, as a means of moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 182, 183
kaplan, philip Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
kingship, among greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
kingship, lydian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
kingship, spartan Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
kleromancy (see sortition) Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 52
kroisos, amphiaraos and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 142, 143, 144, 147
kroisos, apollo and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 145, 146, 147
kroisos, delphi and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144
kroisos, herodotean logos of Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
kroisos, nicolaus of damascus pyre scene and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 145, 146, 147
kroisos, solon and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 140, 141
land, as reward Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
law Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
lawagetas, lavagtaei Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
leonidas Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 125
leto, goddess Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 224
libya, libyans Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
liturgies, exemption from Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
liturgies, in fifth-century athens Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
locris, epicnemidian Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
locris, ozolian Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
logos, structure Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
luxury Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 183
lycia Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
lycurgus Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
lycus Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 131
lydia, lydians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97, 131
lydia Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306; Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
lydia and lydians, and sparta Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
macedonia, macedonians, settlers elsewhere Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
macynium, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
maeander river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
maeonia, maeonii Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
malkin, irad Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
mania Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214
mantic-oracular rivalry Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
mantic authority, oracular authority and Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
mantike Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214
maps, ionian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
mardonius Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 125
massagetae Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
meleager, son of oeneus Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
mermnads Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
midas, historical record of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
midas monument (yazılıkaya) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
milesians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140, 149
miletus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
miletus and milesians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
military commanders, honors for Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
miltiades the elder of athens, hero of chersonnesus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56
modello-esemplare, herodotus as Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 131
mother of the gods, and warfare Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
motivation, of characters Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97
munificence Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 61
musaeus Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
mys Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
mysotimolitae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
myth-critics' Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
nabonidus, chronicle Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
narrative manners and techniques Torok, Herodotus In Nubia (2014) 43
naxos, sicilian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
necessity Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 149
nicias Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
non-greeks Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97
oikistes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
oikoumene, and kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
oikoumene Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
omens, to artaüctes Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
omens, to chians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
omens, to greeks Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
omens, to spartans Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
omens Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 140
oracles, croesus and the Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192, 208
oracles, delphic Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
oracles, of zeus ammon Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 141
oracles, rivalry between Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 139
oracles Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 214; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181; Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56, 58, 140, 149; Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 131; Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194, 306
oropos, amphiareion at Foster, The Seer and the City: Religion, Politics, and Colonial Ideology in Ancient Greece (2017) 147
osborne, robin Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 192
overconfidence Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
overdetermination Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 184, 185
ozolae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
pactolus river Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 306
paerisades, king of bosphorus Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 44
pagae Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
paionians Mikalson, Herodotus and Religion in the Persian Wars (2003) 56
palaephatus Tor, Mortal and Divine in Early Greek Epistemology (2017) 31
panaetolium Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
paphlagonians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 131
parnassus, mt. Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
patterning Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183, 185
peisistratus and peisistratids Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208
pelasgians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97
peloponnesian war Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
peloponnesus Roller, A Guide to the Geography of Pliny the Elder (2022) 194
pericles Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 55
peripeteia Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 181, 182, 183
persia, persians Morrison, Apollonius Rhodius, Herodotus and Historiography (2020) 97, 131
persia and persians, conquest of lydia by Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 208