Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5629
Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 348-350
NaN
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

26 results
1. Homer, Odyssey, 19.515-19.533, 19.535-19.553, 19.559-19.569 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Aeschylus, Agamemnon, 1215-1223, 420-428, 891-894, 975, 1214 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1214. ἰοὺ ἰού, ὢ ὢ κακά. 1214. Halloo, halloo, ah, evils!
3. Aeschylus, Libation-Bearers, 33-43, 534-535, 32 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

32. τορὸς δὲ Φοῖβος ὀρθόθριξ 32. For with a hair-raising shriek, Terror, the diviner of dreams for our house, breathing wrath out of sleep, uttered a cry of terror in the dead of night from the heart of the palace
4. Aeschylus, Eumenides, 101-103, 94-100 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. παθοῦσα δʼ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων 100. And yet, although I have suffered cruelly in this way from my nearest kin, no divine power is angry on my behalf, slaughtered as I have been by the hands of a matricide. See these gashes in my heart, and from where they came! For the sleeping mind has clear vision
5. Aeschylus, Suppliant Women, 887-889, 886 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

886. ἀτᾷ μʼ·· ἅλαδʼ ἄγει
6. Aristophanes, Frogs, 1332-1344, 1331 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1331. ὦ νυκτὸς κελαινοφαὴς
7. Aristophanes, Wasps, 11-53, 8-10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. τὸν αὐτὸν ἄρ' ἐμοὶ βουκολεῖς Σαβάζιον.
8. Euripides, Alcestis, 355-357, 354 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9. Euripides, Hecuba, 10-19, 2, 20-29, 3, 30-39, 4, 40-49, 5, 50-59, 6, 68-69, 7, 70-76, 8, 87-89, 9, 90-91, 93-95, 1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. ̔́Ηκω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας 1. I have come from out of the charnel-house and gates of gloom, where Hades dwells apart from gods, I Polydorus, a son of Hecuba, the daughter of Cisseus, and of Priam. Now my father, when Phrygia ’s capital
10. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 349-350, 42-56, 569, 57, 570-571, 58-60, 347 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11. Euripides, Orestes, 618 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Euripides, Rhesus, 781-789, 780 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Herodotus, Histories, 1.120, 6.117, 7.17-7.18 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.120. Thus Astyages punished Harpagus. But, to help him to decide about Cyrus, he summoned the same Magi who had interpreted his dream as I have said: and when they came, Astyages asked them how they had interpreted his dream. They answered as before, and said that the boy must have been made king had he lived and not died first. ,Then Astyages said, “The boy is safe and alive, and when he was living in the country the boys of his village made him king, and he duly did all that is done by true kings: for he assigned to each individually the roles of bodyguards and sentinels and messengers and everything else, and so ruled. And what do you think is the significance of this?” ,“If the boy is alive,” said the Magi, “and has been made king without premeditation, then be confident on this score and keep an untroubled heart: he will not be made king a second time. Even in our prophecies, it is often but a small thing that has been foretold and the consequences of dreams come to nothing in the end.” ,“I too, Magi,” said Astyages, “am very much of your opinion: that the dream came true when the boy was called king, and that I have no more to fear from him. Nevertheless consider well and advise me what will be safest both for my house and for you.” ,The Magi said, “O King, we too are very anxious that your sovereignty prosper: for otherwise, it passes from your nation to this boy who is a Persian, and so we Medes are enslaved and held of no account by the Persians, as we are of another blood, but while you, our countryman, are established king, we have our share of power, and great honor is shown us by you. ,Thus, then, we ought by all means to watch out for you and for your sovereignty. And if at the present time we saw any danger we would declare everything to you: but now the dream has had a trifling conclusion, and we ourselves are confident and advise you to be so also. As for this boy, send him out of your sight to the Persians and to his parents.” 6.117. In the battle at Marathon about six thousand four hundred men of the foreigners were killed, and one hundred and ninety-two Athenians; that many fell on each side. ,The following marvel happened there: an Athenian, Epizelus son of Couphagoras, was fighting as a brave man in the battle when he was deprived of his sight, though struck or hit nowhere on his body, and from that time on he spent the rest of his life in blindness. ,I have heard that he tells this story about his misfortune: he saw opposing him a tall armed man, whose beard overshadowed his shield, but the phantom passed him by and killed the man next to him. I learned by inquiry that this is the story Epizelus tells. 7.17. So spoke Artabanus and did as he was bid, hoping to prove Xerxes' words vain; he put on Xerxes' robes and sat on the king's throne. Then while he slept there came to him in his sleep the same dream that had haunted Xerxes; it stood over him and spoke thus: ,“Are you the one who dissuades Xerxes from marching against Hellas, because you care for him? Neither in the future nor now will you escape with impunity for striving to turn aside what must be. To Xerxes himself it has been declared what will befall him if he disobeys.” 7.18. With this threat (so it seemed to Artabanus) the vision was about to burn his eyes with hot irons. He leapt up with a loud cry, then sat by Xerxes and told him the whole story of what he had seen in his dream, and next he said: ,“O King, since I have seen, as much as a man may, how the greater has often been brought low by the lesser, I forbade you to always give rein to your youthful spirit, knowing how evil a thing it is to have many desires, and remembering the end of Cyrus' expedition against the Massagetae and of Cambyses' against the Ethiopians, and I myself marched with Darius against the Scythians. ,Knowing this, I judged that you had only to remain in peace for all men to deem you fortunate. But since there is some divine motivation, and it seems that the gods mark Hellas for destruction, I myself change and correct my judgment. Now declare the gods' message to the Persians, and bid them obey your first command for all due preparation. Do this, so that nothing on your part be lacking to the fulfillment of the gods' commission.” ,After this was said, they were incited by the vision, and when daylight came Xerxes imparted all this to the Persians. Artabanus now openly encouraged that course which he alone had before openly discouraged.
14. Hippocrates, The Sacred Disease, 15 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

15. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 3.616-3.635 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.616. κούρην δʼ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος 3.617. λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες 3.618. οἷά τʼ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι. 3.619. τὸν ξεῖνον δʼ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον 3.620. οὔτι μάλʼ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι 3.621. οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο 3.622. ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο 3.623. κουριδίην παράκοιτιν· ὀίετο δʼ ἀμφὶ βόεσσιν 3.624. αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλʼ εὐμαρέως πονέεσθαι· 3.625. σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν 3.626. οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ 3.627. προύθεσαν· ἐκ δʼ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον 3.628. πατρί τε καὶ ξείνοις· αὐτῇ δʼ ἐπιέτρεπον ἄμφω 3.629. τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν. 3.630. ἡ δʼ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων 3.631. εἵλετο· τοὺς δʼ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δʼ ἐβόησαν 3.632. χωόμενοι· τὴν δʼ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν. 3.633. παλλομένη δʼ ἀνόρουσε φόβῳ, περί τʼ ἀμφί τε τοίχους 3.634. πάπτηνεν θαλάμοιο· μόλις δʼ ἐσαγείρατο θυμὸν 3.635. ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δʼ ἀνενείκατο φωνήν·
16. Septuagint, Wisdom of Solomon, 18, 17 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

17. Dionysius of Halycarnassus, Roman Antiquities, 20.12.2 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

20.12.2.  Disturbed by this vision and divining that some great misfortune would ensue, since he had already on an earlier occasion beheld a similar vision in a dream and some dire disaster had followed, he wished to hold back that day, but was not strong enough to defeat fate; for his friends opposed the delay and demanded that he should not let the favourable opportunity slip from his grasp.
18. Vergil, Aeneis, 7.415-7.466 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

7.415. the womb of Hecuba with burning brand 7.416. and brought forth nuptial fires; but Venus, too 7.417. uch offspring bore, a second Paris, who 7.419. So saying, with aspect terrible she sped 7.420. earthward her way; and called from gloom of hell 7.421. Alecto, woeful power, from cloudy throne 7.422. among the Furies, where her heart is fed 7.423. with horrid wars, wrath, vengeance, treason foul 7.424. and fatal feuds. Her father Pluto loathes 7.425. the creature he engendered, and with hate 7.426. her hell-born sister-fiends the monster view. 7.427. A host of shapes she wears, and many a front 7.428. of frowning black brows viper-garlanded. 7.429. Juno to her this goading speech addressed: 7.430. “O daughter of dark Night, arouse for me 7.431. thy wonted powers and our task begin! 7.432. Lest now my glory fail, my royal name 7.433. be vanquished, while Aeneas and his crew 7.434. cheat with a wedlock bond the Latin King 7.435. and seize Italia 's fields. Thou canst thrust on 7.436. two Ioving brothers to draw sword and slay 7.437. and ruin homes with hatred, calling in 7.438. the scourge of Furies and avenging fires. 7.439. A thousand names thou bearest, and thy ways 7.440. of ruin multiply a thousand-fold. 7.441. Arouse thy fertile breast! Go, rend in twain 7.442. this plighted peace! Breed calumnies and sow 7.443. causes of battle, till yon warrior hosts 7.445. Straightway Alecto, through whose body flows 7.446. the Gorgon poison, took her viewless way 7.447. to Latium and the lofty walls and towers 7.448. of the Laurentian King. Crouching she sate 7.449. in silence on the threshold of the bower 7.450. where Queen Amata in her fevered soul 7.451. pondered, with all a woman's wrath and fear 7.452. upon the Trojans and the marriage-suit 7.453. of Turnus. From her Stygian hair the fiend 7.454. a single serpent flung, which stole its way 7.455. to the Queen's very heart, that, frenzy-driven 7.456. he might on her whole house confusion pour. 7.457. Betwixt her smooth breast and her robe it wound 7.458. unfelt, unseen, and in her wrathful mind 7.459. instilled its viper soul. Like golden chain 7.460. around her neck it twined, or stretched along 7.461. the fillets on her brow, or with her hair 7.462. enwrithing coiled; then on from limb to limb 7.463. lipped tortuous. Yet though the venom strong 7.464. thrilled with its first infection every vein 7.465. and touched her bones with fire, she knew it not 7.466. nor yielded all her soul, but made her plea
19. Artemidorus, Oneirocritica, 1.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20. New Testament, Acts, 10 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21. New Testament, Matthew, 27.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

27.19. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered many things this day in a dream because of him.
22. Plutarch, Julius Caesar, 63.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Achilles Tatius, The Adventures of Leucippe And Cleitophon, 1.6.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Aelius Aristides, Orations, 48.7, 48.32 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

25. Chariton, Chaereas And Callirhoe, 3.7.4 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

26. Heliodorus, Ethiopian Story, 1.18-1.19, 2.16 (2nd cent. CE - 4th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
alcestis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
anxiety dreams and nightmares Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 174
artemis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
dramaturgy Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
dream, passim, esp., anticipatory function of sign dream Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
dream, passim, esp., sign dream (= episode dream) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
ekplêxis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
emotion' Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
epiphany, passim – meaning, exclusive, prologue epiphany Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
euripides Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 365, 366, 367, 368
fiction, hellenistic and roman Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 174
gender, female Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
gender Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
hecabe Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
helen Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
herdsman Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 365, 366, 367, 368
humour Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 367
ion Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
iphigenia Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
iphigenia in tauris Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
marvels Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 368
messenger Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
natural dreaming, in literary settings Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 174
natural dreaming Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 174
plot Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
polydorus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
polymestor Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
polyxene Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
prophecy Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 174
sign Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 130
straits of messina Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 366
tide Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 366
visvardi, e. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 647
warfare Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 365, 367
whale Kneebone, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (2020) 365, 366, 367, 368