Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 90-93


πταμένας Διὸς βροντᾶς νηδύος the thunder of Zeus flying upon her, his mother cast from her womb, leaving life by the stroke of a thunderbolt. Immediately Zeus, Kronos’ son


ἔκβολον μάτηρthe thunder of Zeus flying upon her, his mother cast from her womb, leaving life by the stroke of a thunderbolt. Immediately Zeus, Kronos’ son


ἔτεκεν, λιποῦσʼ αἰῶνα the thunder of Zeus flying upon her, his mother cast from her womb, leaving life by the stroke of a thunderbolt. Immediately Zeus, Kronos’ son


κεραυνίῳ πληγᾷ·the thunder of Zeus flying upon her, his mother cast from her womb, leaving life by the stroke of a thunderbolt. Immediately Zeus, Kronos’ son


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

18 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 4.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4.1. וַיֹּאמֶר מֶה עָשִׂיתָ קוֹל דְּמֵי אָחִיךָ צֹעֲקִים אֵלַי מִן־הָאֲדָמָה׃ 4.1. וְהָאָדָם יָדַע אֶת־חַוָּה אִשְׁתּוֹ וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת־קַיִן וַתֹּאמֶר קָנִיתִי אִישׁ אֶת־יְהוָה׃ 4.1. And the man knew Eve his wife; and she conceived and bore Cain, and said: ‘I have agotten a man with the help of the LORD.’"
2. Hesiod, Works And Days, 563 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

563. And slumber in a bedroom far within
3. Hesiod, Theogony, 117 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

117. of the immortal gods, and those created
4. Aristophanes, Clouds, 604-606, 603 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

603. Παρνασσίαν θ' ὃς κατέχων
5. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
6. Euripides, Bacchae, 10, 100, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1023, 1025-1026, 1029, 103, 1030-1039, 104, 1040, 1043-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1100-1109, 111, 1110-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1152, 116-129, 13, 130-139, 14, 140-149, 15, 150-159, 16, 160-169, 17-19, 2, 20-22, 222-225, 23-28, 286-289, 29, 290-293, 3, 30-31, 314-318, 32, 328-329, 33-39, 395-399, 4, 40, 400-402, 41-44, 443-449, 45, 450, 46-48, 487, 49, 5, 50-52, 526-527, 53-55, 553-555, 56, 565-569, 57, 570-579, 58, 580-589, 59, 590-599, 6, 60, 600-609, 61, 610-619, 62, 620-629, 63, 630-639, 64, 640-647, 65, 652, 66, 667, 67, 677-679, 68, 680-689, 69, 690-699, 7, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-739, 74, 740-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-774, 78-79, 8, 80-89, 9, 91, 918-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα 1. I, the son of Zeus, have come to this land of the Thebans—Dionysus, whom once Semele, Kadmos’ daughter, bore, delivered by a lightning-bearing flame. And having taken a mortal form instead of a god’s
7. Euripides, Helen, 1302-1368, 1301 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1301. ̓Ορεία ποτὲ δρομάδι κώ- 1301. Once with swift foot the mountain mother of the gods rushed through the wooded glen, and the river’s stream
8. Euripides, Ion, 715-718, 714 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

714. Ho! ye peaks of Parnassu
9. Euripides, Phoenician Women, 684-687, 683 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

700b. one class of song was that of prayers to the gods, which bore the name of hymns ; contrasted with this was another class, best called dirges ; paeans formed another; and yet another was the dithyramb, named, I fancy, after Dionysus. Nomes also were so called as being a distinct class of song; and these were further described as citharoedic nomes. So these and other kinds being classified and fixed, it was forbidden to set one kind of words to a different class of tune.
11. Sophocles, Antigone, 1116-1154, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Aristotle, Poetics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

13. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.1125-1.1151 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.1125. μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες 1.1126. ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θʼ ἅμα Κύλληνόν τε 1.1127. οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι 1.1128. μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν 1.1129. δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη 1.1130. Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν 1.1131. δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν. 1.1132. πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας 1.1133. Λἰσονίδης γουνάζετʼ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν 1.1134. αἰθομένοις· ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ 1.1135. σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο 1.1136. καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ 1.1137. δύσφημος πλάζοιτο διʼ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ 1.1138. κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ 1.1139. ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται. 1.1140. ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς 1.1141. ἀνταίη δαίμων· τὰ δʼ ἐοικότα σήματʼ ἔγεντο. 1.1142. δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν 1.1143. αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης. 1.1144. θῆρες δʼ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες 1.1145. οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο 1.1146. θῆκε τέρας· ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν 1.1147. Δίνδυμον· ἀλλά σφιν τότʼ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως 1.1148. ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον· Ἰησονίην δʼ ἐνέπουσιν 1.1149. κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω. 1.1150. καὶ τότε μὲν δαῖτʼ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων 1.1151. μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν· αὐτὰρ ἐς ἠὼ
14. New Testament, Luke, 1.34 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.34. Mary said to the angel, "How can this be, seeing I am a virgin?
15. New Testament, Matthew, 1.25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.25. and didn't know her sexually until she had brought forth her firstborn son. He named him Jesus.
16. Plutarch, Table Talk, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Pausanias, Description of Greece, 1.29.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.29.2. Outside the city, too, in the parishes and on the roads, the Athenians have sanctuaries of the gods, and graves of heroes and of men. The nearest is the Academy, once the property of a private individual, but in my time a gymnasium. As you go down to it you come to a precinct of Artemis, and wooden images of Ariste (Best) and Calliste (Fairest). In my opinion, which is supported by the poems of Pamphos, these are surnames of Artemis. There is another account of them, which I know but shall omit. Then there is a small temple, into which every year on fixed days they carry the image of Dionysus Eleuthereus.
18. Papyri, Papyri Graecae Magicae, 3.494-3.611, 8.1-8.63, 13.734-13.1077 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agave Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
anger Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
anti-hero,dionysus Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
antigone Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111, 112
apollo,dionysus,association with Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 157
apollo,sacking of delphi predicted in bacchae Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 157
apollo,teiresias in bacchae as prophet of Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 157
apollo Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111
argolid Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
asia,asian Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
bacchants,bacchae,bacchai Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
bull Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
cattle Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
chaldaean oracles Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
chora Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109, 110, 111, 112
choregos Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 110
choreia Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109, 111
choros Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111
chorus,in drama Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
chorus leader Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 110
chorus χορός,choral Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
chronotope Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109, 112
cithaeron Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109; Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
countryside Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 110
cult,cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
daimon Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 312
dance,dancing,ecstatic,frenzied,maenadic,orgiastic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
death Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111, 112
delphi Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 110
demeter,and kore (persephone) Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
demeter Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
dindymene Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
dionysia,great and rural (festivals) Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
dionysos,arrival Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 312
dionysos,birth Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
dionysos,dionysos xenos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 312
dionysos,epiphany Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 312
dionysos,immortal Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
dionysos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162, 312; Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
dionysus Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109, 110, 111, 112; Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
dismemberment Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
dithyramb,language of Seaford (2018), Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays, 157
earth (gaea),as demeter Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
earth (gaea) Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
ecstasy ἔκστασις,ecstatic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
eleusis Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111
epiphany Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 110
euripides,bacchae Seaford (2018), Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays, 157
euripides,on the mother of the gods Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
fawn Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
gestation Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
goat Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
hades Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 112
helios Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
hellenistic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
hera,angry Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
heracles Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
hermes Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
hero Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
hesiod Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
homer Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
homeric hymn,to earth Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
homeric hymn to dionysos Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
iacchus Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111
ida,idaean mother Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
ida Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
immortalisation Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
initiate Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
inspiration Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
jealousy Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
kadmos,kadmeian Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
kleos Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
knowledge Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
light Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111
lightning strike Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
lydia and lydians,and phrygian symbols Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
lydia and lydians,rites of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
maenads,maenadic,maenadism,rites/cults Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
maenads,maenadic,maenadism Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
maenads Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
mania μανία,maniacal Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 312
mask,masked Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 312
messenger Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
miracles Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
mise en abyme Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109, 111
mother of the gods,and animals Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,as demeter Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,as earth (gaea) Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,as mountain mother Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,as rhea Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,associated with mountains Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,daughter of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,great Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,in attic drama Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mother of the gods,multiple identities of Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
mystic Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111
myth,mythical Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162, 312
nag hammadi library Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
name Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
night,nocturnal Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
oracle Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
performance Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109
performativity Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109
persephone Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
polis Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 110
pregnancy Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
presence Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 112
procession (pompe) Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109, 111
revenge Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
rhea Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
rite,ritual,maenadic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
rite,ritual Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162, 312
rome,roman Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
seaford,richard Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 157
semele Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 110; Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112; Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268; Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 157
sex,sexuality Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
sophia,wisdom in bacchae Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 157
sparagmos Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
subterfuge Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
teiresias Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
theater,theatrical Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 312
thebes,theban Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162, 312
thebes Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 109, 110, 111
thebes (boeotia) Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
thiasos θίασος Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
tragedy,origins of Seaford (2018), Tragedy, Ritual and Money in Ancient Greece: Selected Essays, 157
tragedy,tragic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162, 312
tyrannus,philoctetes Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
violence/violent Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
wine Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162, 312
woman Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 162
womb Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
women Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
zeus' Pachoumi (2017), The Concepts of the Divine in the Greek Magical Papyri, 28
zeus,and gaea Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
zeus,and rhea Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56
zeus,fatherhood Pirenne-Delforge and Pironti (2022), The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse, 268
zeus Bierl (2017), Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture, 111; Munn (2006), The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion. 56