Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 84-86


Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦbrandishing the thyrsos, garlanded with ivy, serves Dionysus.Go, Bacchae, go, Bacchae, escorting the god Bromius, child of a god


Διόνυσον κατάγουσαι from the Phrygian mountains to the broad streets of Hellas—Bromius, Choru


Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰςfrom the Phrygian mountains to the broad streets of Hellas—Bromius, Choru


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

35 results
1. Hesiod, Works And Days, 563 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

563. And slumber in a bedroom far within
2. Hesiod, Theogony, 117 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

117. of the immortal gods, and those created
3. Homeric Hymns, To Demeter, 47, 211 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

211. Around her slender feet her dark-blue dre
4. Hymn To Dionysus, To Dionysus, 50 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

50. He was a shaggy bear, rapaciously
5. Aeschylus, Agamemnon, 146 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

146. q rend= 146. q type=
6. Aeschylus, Eumenides, 24 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

24. Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον, οὐδʼ ἀμνημονῶ
7. Aeschylus, Seven Against Thebes, 179 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

179. φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων
8. Aristophanes, Frogs, 631, 356 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

356. ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ' εἶδεν μήτ' ἐχόρευσεν
9. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
10. Aristophanes, Wasps, 874 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

874. ἰήιε Παιάν.
11. Euripides, Bacchae, 100, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1029, 103, 1030-1039, 104, 1040-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1100-1109, 111, 1110-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1152, 116-119, 12, 120-125, 1250, 126-129, 13, 130-134, 1341, 1349, 135-139, 14, 140-149, 15, 150-159, 16, 160-169, 17-21, 215-219, 22, 220-229, 23, 230-239, 24, 240-249, 25, 250-259, 26, 260-262, 27-31, 314-318, 32, 329, 33-35, 353, 36-37, 375, 38, 389, 39, 390-392, 395-397, 4, 40-41, 410, 412-413, 419, 42, 420, 43, 439, 44, 443-449, 45, 450, 46-48, 487, 49-52, 526, 53, 536, 54, 546, 55, 550-559, 56, 560-569, 57, 570-579, 58, 580-589, 59, 590-599, 60, 600-609, 61, 610-619, 62, 620-629, 63, 630-639, 64, 640-649, 65, 650-656, 66, 667, 67, 677-679, 68, 680-689, 69, 690-699, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-739, 74, 740-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-774, 78, 787-789, 79, 790-791, 80-83, 85-91, 918-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα 1. I, the son of Zeus, have come to this land of the Thebans—Dionysus, whom once Semele, Kadmos’ daughter, bore, delivered by a lightning-bearing flame. And having taken a mortal form instead of a god’s
12. Euripides, Cyclops, 123, 620, 63, 1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. ̓͂Ω Βρόμιε, διὰ σὲ μυρίους ἔχω πόνους
13. Euripides, Helen, 1302-1368, 1301 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1301. ̓Ορεία ποτὲ δρομάδι κώ- 1301. Once with swift foot the mountain mother of the gods rushed through the wooded glen, and the river’s stream
14. Euripides, Hercules Furens, 682 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

15. Euripides, Hippolytus, 142-144, 25, 141 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

141. Maiden, thou must be possessed, by Pan made frantic or by Hecate, or by the Corybantes dread, and Cybele the mountain mother.
16. Euripides, Ion, 216 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17. Euripides, Phoenician Women, 683-687, 785, 649 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

18. Euripides, Rhesus, 973, 972 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

972. As under far Pangaion Orpheus lies
19. Sophocles, Antigone, 1116-1152, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

20. Sophocles, Oedipus The King, 154, 211, 1096 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

21. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.1125-1.1151, 2.702 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.1125. μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες 1.1126. ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θʼ ἅμα Κύλληνόν τε 1.1127. οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι 1.1128. μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν 1.1129. δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη 1.1130. Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν 1.1131. δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν. 1.1132. πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας 1.1133. Λἰσονίδης γουνάζετʼ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν 1.1134. αἰθομένοις· ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ 1.1135. σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο 1.1136. καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ 1.1137. δύσφημος πλάζοιτο διʼ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ 1.1138. κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ 1.1139. ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται. 1.1140. ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς 1.1141. ἀνταίη δαίμων· τὰ δʼ ἐοικότα σήματʼ ἔγεντο. 1.1142. δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν 1.1143. αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης. 1.1144. θῆρες δʼ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες 1.1145. οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο 1.1146. θῆκε τέρας· ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν 1.1147. Δίνδυμον· ἀλλά σφιν τότʼ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως 1.1148. ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον· Ἰησονίην δʼ ἐνέπουσιν 1.1149. κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω. 1.1150. καὶ τότε μὲν δαῖτʼ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων 1.1151. μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν· αὐτὰρ ἐς ἠὼ 2.702. καλὸν Ἰηπαιήονʼ Ἰηπαιήονα Φοῖβον
22. Diodorus Siculus, Historical Library, 3.58-3.59, 5.49 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.58. 1.  However, an account is handed down also that this goddess was born in Phrygia. For the natives of that country have the following myth: In ancient times Meïon became king of Phrygia and Lydia; and marrying Dindymê he begat an infant daughter, but being unwilling to rear her he exposed her on the mountain which was called Cybelus. There, in accordance with some divine providence, both the leopards and some of the other especially ferocious wild beasts offered their nipples to the child and so gave it nourishment,,2.  and some women who were tending the flocks in that place witnessed the happening, and being astonished at the strange event took up the babe and called her Cybelê after the name of the place. The child, as she grew up, excelled in both beauty and virtue and also came to be admired for her intelligence; for she was the first to devise the pipe of many reeds and to invent cymbals and kettledrums with which to accompany the games and the dance, and in addition she taught how to heal the sicknesses of both flocks and little children by means of rites of purification;,3.  in consequence, since the babes were saved from death by her spells and were generally taken up in her arms, her devotion to them and affection for them led all the people to speak of her as the "mother of the mountain." The man who associated with her and loved her more than anyone else, they say, was Marsyas the physician, who was admired for his intelligence and chastity; and a proof of his intelligence they find in the fact that he imitated the sounds made by the pipe of many reeds and carried all its notes over into the flute, and as an indication of his chastity they cite his abstinence from sexual pleasures until the day of his death.,4.  Now Cybelê, the myth records, having arrived at full womanhood, came to love a certain native youth who was known as Attis, but at a later time received the appellation Papas; with him she consorted secretly and became with child, and at about the same time her parents recognized her as their child.  Consequently she was brought up into the palace, and her father welcomed her at the outset under the impression that she was a virgin, but later, when he learned of her seduction, he put to death her nurses and Attis as well and cast their bodies forth to lie unburied; whereupon Cybelê, they say, because of her love for the youth and grief over the nurses, became frenzied and rushed out of the palace into the countryside. And crying aloud and beating upon a kettledrum she visited every country alone, with hair hanging free, and Marsyas, out of pity for her plight, voluntarily followed her and accompanied her in her wanderings because of the love which he had formerly borne her. 3.59. 2.  When they came to Dionysus in the city of Nysa they found there Apollo, who was being accorded high favour because of the lyre, which, they say, Hermes invented, though Apollo was the first to play it fittingly; and when Marsyas strove with Apollo in a contest of skill and the Nysaeans had been appointed judges, the first time Apollo played upon the lyre without accompanying it with his voice, while Marsyas, striking up upon his pipes, amazed the ears of his hearers by their strange music and in their opinion far excelled, by reason of his melody, the first contestant.,3.  But since they had agreed to take turn about in displaying their skill to the judges, Apollo, they say, added, this second time, his voice in harmony with the music of the lyre, whereby he gained greater approval than that which had formerly been accorded to the pipes. Marsyas, however, was enraged and tried to prove to the hearers that he was losing the contest in defiance of every principle of justice; for, he argued, it should be a comparison of skill and not of voice, and only by such a test was it possible to judge between the harmony and music of the lyre and of the pipes; and furthermore, it was unjust that two skills should be compared in combination against but one. Apollo, however, as the myth relates, replied that he was in no sense taking any unfair advantage of the other;,4.  in fact, when Marsyas blew into his pipes he was doing almost the same thing as himself; consequently the rule should be made either that they should both be accorded this equal privilege of combining their skills, or that neither of them should use his mouth in the contest but should display his special skill by the use only of his hands.,5.  When the hearers decided that Apollo presented the more just argument, their skills were again compared; Marsyas was defeated, and Apollo, who had become somewhat embittered by the quarrel, flayed the defeated man alive. But quickly repenting and being distressed at what he had done, he broke the strings of the lyre and destroyed the harmony of sounds which he had discovered.,6.  The harmony of the strings, however, was rediscovered, when the Muses added later the middle string, Linus the string struck with the forefinger, and Orpheus and Thamyras the lowest string and the one next to it. And Apollo, they say, laid away both the lyre and the pipes as a votive offering in the cave of Dionysus, and becoming enamoured of Cybelê joined in her wanderings as far as the land of the Hyperboreans.,7.  But, the myth goes on to say, a pestilence fell upon human beings throughout Phrygia and the land ceased to bear fruit, and when the unfortunate people inquired of the god how they might rid themselves of their ills he commanded them, it is said, to bury the body of Attis and to honour Cybelê as a goddess. Consequently the physicians, since the body had disappeared in the course of time, made an image of the youth, before which they sang dirges and by means of honours in keeping with his suffering propitiated the wrath of him who had been wronged; and these rites they continue to perform down to our own lifetime.,8.  As for Cybelê, in ancient times they erected altars and performed sacrifices to her yearly; and later they built for her a costly temple in Pisinus of Phrygia, and established honours and sacrifices of the greatest magnificence, Midas their king taking part in all these works out of his devotion to beauty; and beside the statue of the goddess they set up panthers and lions, since it was the common opinion that she had first been nursed by these animals. Such, then, are the myths which are told about Mother of the Gods both among the Phrygians and by the Atlantians who dwell on the coast of the ocean. 5.49. 1.  This wedding of Cadmus and Harmonia was the first, we are told, for which the gods provided the marriage-feast, and Demeter, becoming enamoured of Iasion, presented him with the fruit of the corn, Hermes gave a lyre, Athena the renowned necklace and a robe and a flute, and Electra the sacred rites of the Great Mother of the Gods, as she is called, together with cymbals and kettledrums and the instruments of her ritual; and Apollo played upon the lyre and the Muses upon their flutes, and the rest of the gods spoke them fair and gave the pair their aid in the celebration of the wedding.,2.  After this Cadmus, they say, in accordance with the oracle he had received, founded Thebes in Boeotia, while Iasion married Cybelê and begat Corybas. And after Iasion had been removed into the circle of the gods, Dardanus and Cybelê and Corybas conveyed to Asia the sacred rites of the Mother of the Gods and removed with them to Phrygia.,3.  Thereupon Cybelê, joining herself to the first Olympus, begat Alcê and called the goddess Cybelê after herself; and Corybas gave the name of Corybantes to all who, in celebrating the rites of his mother, acted like men possessed, and married Thebê, the daughter of Cilix.,4.  In like manner he also transferred the flute from Samothrace to Phrygia and to Lyrnessus the lyre which Hermes gave and which at a later time Achilles took for himself when he sacked that city. To Iasion and Demeter, according to the story the myths relate, was born Plutus or Wealth, but the reference is, as a matter of fact, to the wealth of the corn, which was presented to Iasion because of Demeter's association with him at the time of the wedding of Harmonia.,5.  Now the details of the initiatory rite are guarded among the matters not to be divulged and are communicated to the initiates alone; but the fame has travelled wide of how these gods appear to mankind and bring unexpected aid to those initiates of theirs who call upon them in the midst of perils.,6.  The claim is also made that men who have taken part in the mysteries become both more pious and more just and better in every respect than they were before. And this is the reason, we are told, why the most famous both of the ancient heroes and of the demi-gods were eagerly desirous of taking part in the initiatory rite; and in fact Jason and the Dioscori, and Heracles and Orpheus as well, after their initiation attained success in all the campaigns they undertook, because these gods appeared to them.
23. Ovid, Metamorphoses, 4.15 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

24. Apollodorus, Bibliotheca, 3.5.1, 3.12.1, 3.12.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.12.1. Ἠλέκτρας δὲ τῆς Ἄτλαντος καὶ Διὸς Ἰασίων καὶ Δάρδανος ἐγένοντο. Ἰασίων μὲν οὖν ἐρασθεὶς Δήμητρος καὶ θέλων καταισχῦναι τὴν θεὸν κεραυνοῦται, Δάρδανος δὲ ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ ἀδελφοῦ λυπούμενος, Σαμοθρᾴκην ἀπολιπὼν εἰς τὴν ἀντίπερα ἤπειρον ἦλθε. ταύτης δὲ ἐβασίλευε Τεῦκρος ποταμοῦ Σκαμάνδρου καὶ νύμφης Ἰδαίας· ἀφʼ οὗ καὶ οἱ τὴν χώραν νεμόμενοι Τεῦκροι προσηγορεύοντο. ὑποδεχθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ λαβὼν μέρος τῆς γῆς καὶ τὴν ἐκείνου θυγατέρα Βάτειαν, Δάρδανον ἔκτισε πόλιν· τελευτήσαντος δὲ Τεύκρου 1 -- τὴν χώραν ἅπασαν Δαρδανίαν ἐκάλεσε. 3.12.3. Ἶλος δὲ εἰς Φρυγίαν ἀφικόμενος καὶ καταλαβὼν ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὐτόθι τεθειμένον ἀγῶνα νικᾷ πάλην· καὶ λαβὼν ἆθλον πεντήκοντα κόρους 2 -- καὶ κόρας τὰς ἴσας, δόντος αὐτῷ τοῦ βασιλέως κατὰ χρησμὸν καὶ βοῦν ποικίλην, καὶ φράσαντος ἐν ᾧπερ ἂν αὐτὴ κλιθῇ τόπῳ πόλιν κτίζειν, εἵπετο τῇ βοΐ. ἡ δὲ ἀφικομένη ἐπὶ τὸν λεγόμενον τῆς Φρυγίας Ἄτης λόφον κλίνεται· ἔνθα πόλιν κτίσας Ἶλος ταύτην μὲν Ἴλιον ἐκάλεσε, τῷ δὲ Διὶ σημεῖον εὐξάμενος αὐτῷ τι φανῆναι, μεθʼ ἡμέραν τὸ διιπετὲς παλλάδιον πρὸ τῆς σκηνῆς κείμενον ἐθεάσατο. ἦν δὲ τῷ μεγέθει τρίπηχυ, τοῖς δὲ ποσὶ συμβεβηκός, καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ δόρυ διηρμένον 1 -- ἔχον τῇ δὲ ἑτέρᾳ ἠλακάτην καὶ ἄτρακτον. ἱστορία δὲ 1 -- ἡ περὶ τοῦ παλλαδίου τοιάδε φέρεται· φασὶ γεννηθεῖσαν τὴν Ἀθηνᾶν παρὰ Τρίτωνι τρέφεσθαι, ᾧ θυγάτηρ ἦν Παλλάς· ἀμφοτέρας δὲ ἀσκούσας τὰ κατὰ πόλεμον εἰς φιλονεικίαν ποτὲ προελθεῖν. μελλούσης δὲ πλήττειν τῆς Παλλάδος τὸν Δία φοβηθέντα τὴν αἰγίδα προτεῖναι, 2 -- τὴν δὲ εὐλαβηθεῖσαν ἀναβλέψαι, καὶ οὕτως ὑπὸ τῆς Ἀθηνᾶς τρωθεῖσαν πεσεῖν. Ἀθηνᾶν δὲ περίλυπον ἐπʼ αὐτῇ γενομένην, ξόανον ἐκείνης ὅμοιον κατασκευάσαι, 3 -- καὶ περιθεῖναι τοῖς στέρνοις ἣν ἔδεισεν αἰγίδα, καὶ τιμᾶν ἱδρυσαμένην παρὰ τῷ Διί. ὕστερον δὲ Ἠλέκτρας κατὰ 4 -- τὴν φθορὰν τούτῳ προσφυγούσης, Δία ῥῖψαι 5 -- μετʼ Ἄτης καὶ 1 -- τὸ παλλάδιον εἰς τὴν Ἰλιάδα χώραν, Ἶλον δὲ τούτῳ 2 -- ναὸν κατασκευάσαντα τιμᾶν. καὶ περὶ μὲν τοῦ παλλαδίου ταῦτα λέγεται. Ἶλος δὲ γήμας Εὐρυδίκην τὴν Ἀδράστου Λαομέδοντα ἐγέννησεν, ὃς γαμεῖ Στρυμὼ τὴν Σκαμάνδρου, κατὰ δέ τινας Πλακίαν τὴν Ὀτρέως, 3 -- κατʼ ἐνίους δὲ Λευκίππην, 4 -- καὶ τεκνοῖ παῖδας μὲν Τιθωνὸν Λάμπον 5 -- Κλυτίον Ἱκετάονα Ποδάρκην, θυγατέρας δὲ Ἡσιόνην καὶ Κίλλαν καὶ Ἀστυόχην, ἐκ δὲ νύμφης Καλύβης Βουκολίωνα.
25. Arrian, Anabasis of Alexander, 6.28.2 (1st cent. CE

6.28.2. ὅτι καὶ ὑπὲρ ἐκείνου λόγος ἐλέγετο καταστρεψάμενον Ἰνδοὺς Διόνυσον οὕτω τὴν πολλὴν τῆς Ἀσίας ἐπελθεῖν, καὶ Θρίαμβόν τε αὐτὸν ἐπικληθῆναι τὸν Διόνυσον καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς νίκαις ταῖς ἐκ πολέμου πομπὰς ἐπὶ τῷ αὐτῷ τούτῳ θριάμβους. ταῦτα δὲ οὔτε Πτολεμαῖος ὁ Λάγου οὔτε Ἀριστόβουλος ὁ Ἀριστοβούλου ἀνέγραψαν οὐδέ τις ἄλλος ὅντινα ἱκανὸν ἄν τις ποιήσαιτο τεκμηριῶσαι ὑπὲρ τῶν τοιῶνδε, καί μοι ὡς οὐ πιστὰ ἀναγεγράφθαι Aristob. fr. 36 ἐξήρκεσαν.
26. Cornutus, De Natura Deorum, 30 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

27. Plutarch, Julius Caesar, 9.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

28. Plutarch, Table Talk, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

29. Plutarch, Themistocles, 13.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Statius, Achilleis, 1.821-1.840 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

31. Clement of Alexandria, Exhortation To The Greeks, 2.12 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

32. Pausanias, Description of Greece, 1.29.2, 1.40.6, 2.2.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.29.2. Outside the city, too, in the parishes and on the roads, the Athenians have sanctuaries of the gods, and graves of heroes and of men. The nearest is the Academy, once the property of a private individual, but in my time a gymnasium. As you go down to it you come to a precinct of Artemis, and wooden images of Ariste (Best) and Calliste (Fairest). In my opinion, which is supported by the poems of Pamphos, these are surnames of Artemis. There is another account of them, which I know but shall omit. Then there is a small temple, into which every year on fixed days they carry the image of Dionysus Eleuthereus. 1.40.6. After the precinct of Zeus, when you have ascended the citadel, which even at the present day is called Caria from Car, son of Phoroneus, you see a temple of Dionysus Nyctelius (Nocturnal), a sanctuary built to Aphrodite Epistrophia (She who turns men to love), an oracle called that of Night and a temple of Zeus Conius (Dusty) without a roof. The image of Asclepius and also that of Health were made by Bryaxis. Here too is what is called the Chamber of Demeter, built, they say, by Car when he was king. 2.2.6. The things worthy of mention in the city include the extant remains of antiquity, but the greater number of them belong to the period of its second ascendancy. On the market-place, where most of the sanctuaries are, stand Artemis surnamed Ephesian and wooden images of Dionysus, which are covered with gold with the exception of their faces; these are ornamented with red paint. They are called Lysius and Baccheus
33. Pollux, Onomasticon, 4.53, 4.55 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

34. Porphyry, On Abstinence, 2.55 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

2.55. 55.This sacred institute was, however, abolished by Diphilus, the king of Cyprus, who flourished about the time of Seleucus, the theologist. But Daemon substituted an ox for a man; thus causing the latter sacrifice to be of equal worth with the former. Amosis also abolished the law of sacrificing men in the Egyptian city Heliopolis; the truth of which is testified by Manetho in his treatise on Antiquity and Piety. But the sacrifice was made to Juno, and an investigation took place, as if they were endeavouring to find pure calves, and such as were marked by the impression of a seal. Three men also were sacrificed on the day appointed for this purpose, in the place of whom Amosis ordered them to substitute three waxen images. In Chios likewise, they sacrificed a man to Omadius Bacchus 23, the man being for this purpose torn in pieces; and the same custom, as Eulpis Carystius says, was adopted in |77 Tenedos. To which may be added, that the Lacedaemonians, as Apollodorus says, sacrificed a man to Mars. SPAN
35. Orphic Hymns., Hymni, 52.1Subjects of this text:

subject book bibliographic info
afterlife Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 91
agave Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112, 113
anti-hero, dionysus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112, 113
antigone Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111, 112
apollo, apollonian, apolline Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
apollo Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
archaeology Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
aristophanes Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 74
asia, asian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
associations/collegia Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 91
athens and athenians, and drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
aulos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
bacchants, bacchae, bacchai Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 356
bacchic rites, in statius achilleid Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
bacchic rites, sexuality and maenadism Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
bacchus, bacchius Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
bona dea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
bull Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112, 113
cadmus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
cattle Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
chios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
chora Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111, 112
choregos Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
choreia Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
choros Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
chorus, in drama Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
chorus (male, female), of a. edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
chorus leader Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 162, 356
chronotope Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 112
cithaeron Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
corybantes/curetes Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
cotys Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
countryside Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
cry, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 356
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 162
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
cybele Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
daimon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 312
dance, dancing, ecstatic, frenzied, maenadic, orgiastic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
dance, dancing Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
death Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111, 112
delphi, delphian, delphic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
delphi Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
demeter, and kore (persephone) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
diana/artemis Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
dindymene Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
dionysia, great and rural (festivals) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
dionysos, arrival Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 312
dionysos, dionysos bacchios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos bromios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 356
dionysos, dionysos choragos/choreutas/philochoreutas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos dithyrambos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eriboas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eribremetas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eribromos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos euios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos liberator Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos liknites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lyaios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lyseus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lysios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos nyktelios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos omadios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos omestes Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos thriambos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos xenos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 312
dionysos, epiphany Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 312, 356
dionysos, miracles Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 162, 312, 356
dionysus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111, 112; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
disguise, of gods Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
dismemberment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
dolphin Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
donysos manikos, mainoles, mainolios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
earth (gaea), as demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
earth (gaea) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
ecstasy ἔκστασις, ecstatic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 356
eleusis Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
epiphany, passim – meaning, exclusive, epilogue epiphany Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
epiphany Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
euripides, bacchae Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
euripides, on the mother of the gods Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
euripides Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 74
evohé εὐαί, εὐαἵ, εὐοἷ Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
experience/experiential Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 91
fawn Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
festival, festivity, festive Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
funerary cult, and music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
gender, male Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
goat Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
hades Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 112
hellenistic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
heracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
hesiod Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
homer Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
homeric hymn, to earth Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
iacche ἴακχε Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
iacchos ἴακχος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 356
iacchus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
ida, idaean mother Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
ida Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
initiands/initiates/initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
initiate Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
inspiration Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
kadmos, kadmeian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
kithairon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
kybele, as rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
kybele Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
liberation Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
light Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
liknon λίκνον Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
lion Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
lityerses Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
lydia, lydian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
lydia and lydians, and phrygian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
lydia and lydians, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
madness Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
maenads, maenadic, maenadism, rites/cults Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 356
maenads Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112, 113
magna mater/rhea Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
magna mater Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 312, 356
mantinea Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
marsyas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mask, masked Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 312
meion Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
messenger Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
midas, and marsyas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
midas, mother of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
miracles Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
mise en abyme Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
mother of the gods, and animals Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
mother of the gods, and music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as daughter of phrygian king Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, as earth (gaea) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, as mother of midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as mountain mother Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, as rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
mother of the gods, associated with mountains Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
mother of the gods, daughter of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, great Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, in attic drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, multiple identities of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mystery Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
mystic Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
mystic initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
myth, mythical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 312
naiads Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
night, nocturnal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 162
nyktelia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
olympian gods Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
omophagia ὠμοφαγία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
on high, staging of gods Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
pallas (deity) Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
parnassus, parnassian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
parodos, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
parodos, of edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
parody Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
performance Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109
performativity Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109
persephone Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
phrygia and phrygians, dominion of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
phrygia and phrygians, music of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
polis Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
presence Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 112
procession Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
procession (pompe) Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
purification Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
resemblances Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
rhea/magna mater Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
rite, ritual, maenadic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 162, 312, 356
rome, roman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
samothracian gods Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
secret/secrecy Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 74
semele Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
sex, sexuality Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
sexuality , maenadism and Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
skin, animal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
smiling, of deities Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
snake Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
sparagmos Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
stance in greek tragedy Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
teiresias Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
theater, theatrical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 312
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 312, 356
thebes Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111
thebes (boeotia) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
thiasos θίασος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
thrace Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
thriambos θρίαμβος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
thyrsus θύρσος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
tiresias Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113
tragedy, tragic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 312, 356
tyrannus, philoctetes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
versnel, henrik Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
violence/violent Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
weapons Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
wine Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 312
woman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162, 356
women Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112, 113
worship' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
worship Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 356
young womens rituals, in statius achilleid, bacchic rites Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid, dance rituals Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid, pallas, association with Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
zeus, and gaea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
zeus, and rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
zeus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 113; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56