Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 74


τελετὰς θεῶν εἰδὼςBlessed is he who, being fortunate and knowing the rites of the gods, keeps his life pure and


βιοτὰν ἁγιστεύει καὶBlessed is he who, being fortunate and knowing the rites of the gods, keeps his life pure and


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

25 results
1. Hesiod, Works And Days, 563 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

563. And slumber in a bedroom far within
2. Hesiod, Theogony, 117 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

117. of the immortal gods, and those created
3. Homeric Hymns, To Demeter, 47, 211 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

211. Around her slender feet her dark-blue dre
4. Aeschylus, Seven Against Thebes, 179 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

179. φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων
5. Aristophanes, Frogs, 356 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

356. ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ' εἶδεν μήτ' ἐχόρευσεν
6. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
7. Euripides, Bacchae, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1029, 103, 1030-1039, 104, 1040-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1100-1109, 111, 1110-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1153, 116-119, 12, 120-123, 1232, 124-125, 1256, 126-129, 1295, 13, 130-134, 1345, 135-138, 1388-1389, 139, 1390-1391, 14, 140-149, 15, 150-159, 16, 160-169, 17-18, 184, 186-189, 19, 190, 195, 20, 205-209, 21, 215-219, 22, 220-229, 23, 230-239, 24, 240-249, 25, 250-259, 26, 260-263, 27-29, 291, 298-299, 30, 300-305, 31, 312-318, 32, 324, 326, 33-35, 359, 36, 363-366, 37, 375, 379, 38, 389, 39, 390-392, 395-397, 40-41, 410, 412-413, 419, 42, 420, 425, 43-44, 443-449, 45, 450, 46, 465, 47, 470-474, 476-477, 48, 482, 485-487, 49-50, 500-502, 506, 51-56, 567, 57, 570, 576-579, 58, 580-589, 59, 590-599, 60, 600-609, 61, 610-619, 62, 620-629, 63, 630-639, 64, 640-649, 65, 650-656, 66, 667, 67, 677-679, 68, 680-689, 69, 690-699, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-774, 78-81, 810-815, 82, 823, 83-85, 850-853, 86, 861, 87-91, 912, 914, 918-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 100. had perfected him, the bull-horned god, and he crowned him with crowns of snakes, for which reason Maenads cloak their wild prey over their locks. Choru
8. Euripides, Helen, 1302-1368, 1301 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1301. ̓Ορεία ποτὲ δρομάδι κώ- 1301. Once with swift foot the mountain mother of the gods rushed through the wooded glen, and the river’s stream
9. Euripides, Hercules Furens, 613 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

613. In fight; for I had been lucky enough to witness the rites of the initiated. Amphitryon
10. Euripides, Hippolytus, 142-144, 25, 82-86, 141 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

141. Maiden, thou must be possessed, by Pan made frantic or by Hecate, or by the Corybantes dread, and Cybele the mountain mother.
11. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 959 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

12. Euripides, Medea, 1382 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Euripides, Phoenician Women, 684-687, 683 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

14. Euripides, Rhesus, 972-973, 943 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

943. The light of thy great Mysteries was shed
15. Euripides, Suppliant Women, 173 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

16. Sophocles, Antigone, 1116-1152, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.37.3 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.37.3. But all this ease in our private relations does not make us lawless as citizens. Against this fear is our chief safeguard, teaching us to obey the magistrates and the laws, particularly such as regard the protection of the injured, whether they are actually on the statute book, or belong to that code which, although unwritten, yet cannot be broken without acknowledged disgrace.
18. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.1125-1.1151 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.1125. μητέρα Δινδυμίην πολυπότνιαν ἀγκαλέοντες 1.1126. ἐνναέτιν Φρυγίης, Τιτίην θʼ ἅμα Κύλληνόν τε 1.1127. οἳ μοῦνοι πολέων μοιρηγέται ἠδὲ πάρεδροι 1.1128. μητέρος Ἰδαίης κεκλήαται, ὅσσοι ἔασιν 1.1129. δάκτυλοι Ἰδαῖοι Κρηταιέες, οὕς ποτε νύμφη 1.1130. Ἀγχιάλη Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέρῃσιν 1.1131. δραξαμένη γαίης Οἰαξίδος ἐβλάστησεν. 1.1132. πολλὰ δὲ τήνγε λιτῇσιν ἀποστρέψαι ἐριώλας 1.1133. Λἰσονίδης γουνάζετʼ ἐπιλλείβων ἱεροῖσιν 1.1134. αἰθομένοις· ἄμυδις δὲ νέοι Ὀρφῆος ἀνωγῇ 1.1135. σκαίροντες βηταρμὸν ἐνόπλιον ὠρχήσαντο 1.1136. καὶ σάκεα ξιφέεσσιν ἐπέκτυπον, ὥς κεν ἰωὴ 1.1137. δύσφημος πλάζοιτο διʼ ἠέρος, ἣν ἔτι λαοὶ 1.1138. κηδείῃ βασιλῆος ἀνέστενον. ἔνθεν ἐσαιεὶ 1.1139. ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται. 1.1140. ἡ δέ που εὐαγέεσσιν ἐπὶ φρένα θῆκε θυηλαῖς 1.1141. ἀνταίη δαίμων· τὰ δʼ ἐοικότα σήματʼ ἔγεντο. 1.1142. δένδρεα μὲν καρπὸν χέον ἄσπετον, ἀμφὶ δὲ ποσσὶν 1.1143. αὐτομάτη φύε γαῖα τερείνης ἄνθεα ποίης. 1.1144. θῆρες δʼ εἰλυούς τε κατὰ ξυλόχους τε λιπόντες 1.1145. οὐρῇσιν σαίνοντες ἐπήλυθον. ἡ δὲ καὶ ἄλλο 1.1146. θῆκε τέρας· ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι νᾶεν 1.1147. Δίνδυμον· ἀλλά σφιν τότʼ ἀνέβραχε διψάδος αὔτως 1.1148. ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον· Ἰησονίην δʼ ἐνέπουσιν 1.1149. κεῖνο ποτὸν κρήνην περιναιέται ἄνδρες ὀπίσσω. 1.1150. καὶ τότε μὲν δαῖτʼ ἀμφὶ θεᾶς θέσαν οὔρεσιν Ἄρκτων 1.1151. μέλποντες Ῥείην πολυπότνιαν· αὐτὰρ ἐς ἠὼ
19. Diodorus Siculus, Historical Library, 3.58-3.59, 5.48.4, 5.49 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.58. 1.  However, an account is handed down also that this goddess was born in Phrygia. For the natives of that country have the following myth: In ancient times Meïon became king of Phrygia and Lydia; and marrying Dindymê he begat an infant daughter, but being unwilling to rear her he exposed her on the mountain which was called Cybelus. There, in accordance with some divine providence, both the leopards and some of the other especially ferocious wild beasts offered their nipples to the child and so gave it nourishment,,2.  and some women who were tending the flocks in that place witnessed the happening, and being astonished at the strange event took up the babe and called her Cybelê after the name of the place. The child, as she grew up, excelled in both beauty and virtue and also came to be admired for her intelligence; for she was the first to devise the pipe of many reeds and to invent cymbals and kettledrums with which to accompany the games and the dance, and in addition she taught how to heal the sicknesses of both flocks and little children by means of rites of purification;,3.  in consequence, since the babes were saved from death by her spells and were generally taken up in her arms, her devotion to them and affection for them led all the people to speak of her as the "mother of the mountain." The man who associated with her and loved her more than anyone else, they say, was Marsyas the physician, who was admired for his intelligence and chastity; and a proof of his intelligence they find in the fact that he imitated the sounds made by the pipe of many reeds and carried all its notes over into the flute, and as an indication of his chastity they cite his abstinence from sexual pleasures until the day of his death.,4.  Now Cybelê, the myth records, having arrived at full womanhood, came to love a certain native youth who was known as Attis, but at a later time received the appellation Papas; with him she consorted secretly and became with child, and at about the same time her parents recognized her as their child.  Consequently she was brought up into the palace, and her father welcomed her at the outset under the impression that she was a virgin, but later, when he learned of her seduction, he put to death her nurses and Attis as well and cast their bodies forth to lie unburied; whereupon Cybelê, they say, because of her love for the youth and grief over the nurses, became frenzied and rushed out of the palace into the countryside. And crying aloud and beating upon a kettledrum she visited every country alone, with hair hanging free, and Marsyas, out of pity for her plight, voluntarily followed her and accompanied her in her wanderings because of the love which he had formerly borne her. 3.59. 2.  When they came to Dionysus in the city of Nysa they found there Apollo, who was being accorded high favour because of the lyre, which, they say, Hermes invented, though Apollo was the first to play it fittingly; and when Marsyas strove with Apollo in a contest of skill and the Nysaeans had been appointed judges, the first time Apollo played upon the lyre without accompanying it with his voice, while Marsyas, striking up upon his pipes, amazed the ears of his hearers by their strange music and in their opinion far excelled, by reason of his melody, the first contestant.,3.  But since they had agreed to take turn about in displaying their skill to the judges, Apollo, they say, added, this second time, his voice in harmony with the music of the lyre, whereby he gained greater approval than that which had formerly been accorded to the pipes. Marsyas, however, was enraged and tried to prove to the hearers that he was losing the contest in defiance of every principle of justice; for, he argued, it should be a comparison of skill and not of voice, and only by such a test was it possible to judge between the harmony and music of the lyre and of the pipes; and furthermore, it was unjust that two skills should be compared in combination against but one. Apollo, however, as the myth relates, replied that he was in no sense taking any unfair advantage of the other;,4.  in fact, when Marsyas blew into his pipes he was doing almost the same thing as himself; consequently the rule should be made either that they should both be accorded this equal privilege of combining their skills, or that neither of them should use his mouth in the contest but should display his special skill by the use only of his hands.,5.  When the hearers decided that Apollo presented the more just argument, their skills were again compared; Marsyas was defeated, and Apollo, who had become somewhat embittered by the quarrel, flayed the defeated man alive. But quickly repenting and being distressed at what he had done, he broke the strings of the lyre and destroyed the harmony of sounds which he had discovered.,6.  The harmony of the strings, however, was rediscovered, when the Muses added later the middle string, Linus the string struck with the forefinger, and Orpheus and Thamyras the lowest string and the one next to it. And Apollo, they say, laid away both the lyre and the pipes as a votive offering in the cave of Dionysus, and becoming enamoured of Cybelê joined in her wanderings as far as the land of the Hyperboreans.,7.  But, the myth goes on to say, a pestilence fell upon human beings throughout Phrygia and the land ceased to bear fruit, and when the unfortunate people inquired of the god how they might rid themselves of their ills he commanded them, it is said, to bury the body of Attis and to honour Cybelê as a goddess. Consequently the physicians, since the body had disappeared in the course of time, made an image of the youth, before which they sang dirges and by means of honours in keeping with his suffering propitiated the wrath of him who had been wronged; and these rites they continue to perform down to our own lifetime.,8.  As for Cybelê, in ancient times they erected altars and performed sacrifices to her yearly; and later they built for her a costly temple in Pisinus of Phrygia, and established honours and sacrifices of the greatest magnificence, Midas their king taking part in all these works out of his devotion to beauty; and beside the statue of the goddess they set up panthers and lions, since it was the common opinion that she had first been nursed by these animals. Such, then, are the myths which are told about Mother of the Gods both among the Phrygians and by the Atlantians who dwell on the coast of the ocean. 5.48.4.  But Zeus desired that the other of his two sons might also attain to honour, and so he instructed him in the initiatory rite of the mysteries, which had existed on the island since ancient times but was at that time, so to speak, put in his hands; it is not lawful, however, for any but the initiated to hear about the mysteries. 5.49. 1.  This wedding of Cadmus and Harmonia was the first, we are told, for which the gods provided the marriage-feast, and Demeter, becoming enamoured of Iasion, presented him with the fruit of the corn, Hermes gave a lyre, Athena the renowned necklace and a robe and a flute, and Electra the sacred rites of the Great Mother of the Gods, as she is called, together with cymbals and kettledrums and the instruments of her ritual; and Apollo played upon the lyre and the Muses upon their flutes, and the rest of the gods spoke them fair and gave the pair their aid in the celebration of the wedding.,2.  After this Cadmus, they say, in accordance with the oracle he had received, founded Thebes in Boeotia, while Iasion married Cybelê and begat Corybas. And after Iasion had been removed into the circle of the gods, Dardanus and Cybelê and Corybas conveyed to Asia the sacred rites of the Mother of the Gods and removed with them to Phrygia.,3.  Thereupon Cybelê, joining herself to the first Olympus, begat Alcê and called the goddess Cybelê after herself; and Corybas gave the name of Corybantes to all who, in celebrating the rites of his mother, acted like men possessed, and married Thebê, the daughter of Cilix.,4.  In like manner he also transferred the flute from Samothrace to Phrygia and to Lyrnessus the lyre which Hermes gave and which at a later time Achilles took for himself when he sacked that city. To Iasion and Demeter, according to the story the myths relate, was born Plutus or Wealth, but the reference is, as a matter of fact, to the wealth of the corn, which was presented to Iasion because of Demeter's association with him at the time of the wedding of Harmonia.,5.  Now the details of the initiatory rite are guarded among the matters not to be divulged and are communicated to the initiates alone; but the fame has travelled wide of how these gods appear to mankind and bring unexpected aid to those initiates of theirs who call upon them in the midst of perils.,6.  The claim is also made that men who have taken part in the mysteries become both more pious and more just and better in every respect than they were before. And this is the reason, we are told, why the most famous both of the ancient heroes and of the demi-gods were eagerly desirous of taking part in the initiatory rite; and in fact Jason and the Dioscori, and Heracles and Orpheus as well, after their initiation attained success in all the campaigns they undertook, because these gods appeared to them.
20. Strabo, Geography, 10.3.13-10.3.14 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

10.3.13. The poets bear witness to such views as I have suggested. For instance, when Pindar, in the dithyramb which begins with these words,In earlier times there marched the lay of the dithyrambs long drawn out, mentions the hymns sung in honor of Dionysus, both the ancient and the later ones, and then, passing on from these, says,To perform the prelude in thy honor, great Mother, the whirling of cymbals is at hand, and among them, also, the clanging of castanets, and the torch that blazeth beneath the tawny pine-trees, he bears witness to the common relationship between the rites exhibited in the worship of Dionysus among the Greeks and those in the worship of the Mother of the Gods among the Phrygians, for he makes these rites closely akin to one another. And Euripides does likewise, in his Bacchae, citing the Lydian usages at the same time with those of Phrygia, because of their similarity: But ye who left Mt. Tmolus, fortress of Lydia, revel-band of mine, women whom I brought from the land of barbarians as my assistants and travelling companions, uplift the tambourines native to Phrygian cities, inventions of mine and mother Rhea. And again,happy he who, blest man, initiated in the mystic rites, is pure in his life, . . . who, preserving the righteous orgies of the great mother Cybele, and brandishing the thyrsus on high, and wreathed with ivy, doth worship Dionysus. Come, ye Bacchae, come, ye Bacchae, bringing down Bromius, god the child of god, out of the Phrygian mountains into the broad highways of Greece. And again, in the following verses he connects the Cretan usages also with the Phrygian: O thou hiding-bower of the Curetes, and sacred haunts of Crete that gave birth to Zeus, where for me the triple-crested Corybantes in their caverns invented this hide-stretched circlet, and blent its Bacchic revelry with the high-pitched, sweet-sounding breath of Phrygian flutes, and in Rhea's hands placed its resounding noise, to accompany the shouts of the Bacchae, and from Mother Rhea frenzied Satyrs obtained it and joined it to the choral dances of the Trieterides, in whom Dionysus takes delight. And in the Palamedes the Chorus says, Thysa, daughter of Dionysus, who on Ida rejoices with his dear mother in the Iacchic revels of tambourines. 10.3.14. And when they bring Seilenus and Marsyas and Olympus into one and the same connection, and make them the historical inventors of flutes, they again, a second time, connect the Dionysiac and the Phrygian rites; and they often in a confused manner drum on Ida and Olympus as the same mountain. Now there are four peaks of Ida called Olympus, near Antandria; and there is also the Mysian Olympus, which indeed borders on Ida, but is not the same. At any rate, Sophocles, in his Polyxena, representing Menelaus as in haste to set sail from Troy, but Agamemnon as wishing to remain behind for a short time for the sake of propitiating Athena, introduces Menelaus as saying,But do thou, here remaining, somewhere in the Idaean land collect flocks of Olympus and offer them in sacrifice.
21. Apollodorus, Bibliotheca, 3.5.1, 3.12.1, 3.12.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.12.1. Ἠλέκτρας δὲ τῆς Ἄτλαντος καὶ Διὸς Ἰασίων καὶ Δάρδανος ἐγένοντο. Ἰασίων μὲν οὖν ἐρασθεὶς Δήμητρος καὶ θέλων καταισχῦναι τὴν θεὸν κεραυνοῦται, Δάρδανος δὲ ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ ἀδελφοῦ λυπούμενος, Σαμοθρᾴκην ἀπολιπὼν εἰς τὴν ἀντίπερα ἤπειρον ἦλθε. ταύτης δὲ ἐβασίλευε Τεῦκρος ποταμοῦ Σκαμάνδρου καὶ νύμφης Ἰδαίας· ἀφʼ οὗ καὶ οἱ τὴν χώραν νεμόμενοι Τεῦκροι προσηγορεύοντο. ὑποδεχθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ λαβὼν μέρος τῆς γῆς καὶ τὴν ἐκείνου θυγατέρα Βάτειαν, Δάρδανον ἔκτισε πόλιν· τελευτήσαντος δὲ Τεύκρου 1 -- τὴν χώραν ἅπασαν Δαρδανίαν ἐκάλεσε. 3.12.3. Ἶλος δὲ εἰς Φρυγίαν ἀφικόμενος καὶ καταλαβὼν ὑπὸ τοῦ βασιλέως αὐτόθι τεθειμένον ἀγῶνα νικᾷ πάλην· καὶ λαβὼν ἆθλον πεντήκοντα κόρους 2 -- καὶ κόρας τὰς ἴσας, δόντος αὐτῷ τοῦ βασιλέως κατὰ χρησμὸν καὶ βοῦν ποικίλην, καὶ φράσαντος ἐν ᾧπερ ἂν αὐτὴ κλιθῇ τόπῳ πόλιν κτίζειν, εἵπετο τῇ βοΐ. ἡ δὲ ἀφικομένη ἐπὶ τὸν λεγόμενον τῆς Φρυγίας Ἄτης λόφον κλίνεται· ἔνθα πόλιν κτίσας Ἶλος ταύτην μὲν Ἴλιον ἐκάλεσε, τῷ δὲ Διὶ σημεῖον εὐξάμενος αὐτῷ τι φανῆναι, μεθʼ ἡμέραν τὸ διιπετὲς παλλάδιον πρὸ τῆς σκηνῆς κείμενον ἐθεάσατο. ἦν δὲ τῷ μεγέθει τρίπηχυ, τοῖς δὲ ποσὶ συμβεβηκός, καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ δόρυ διηρμένον 1 -- ἔχον τῇ δὲ ἑτέρᾳ ἠλακάτην καὶ ἄτρακτον. ἱστορία δὲ 1 -- ἡ περὶ τοῦ παλλαδίου τοιάδε φέρεται· φασὶ γεννηθεῖσαν τὴν Ἀθηνᾶν παρὰ Τρίτωνι τρέφεσθαι, ᾧ θυγάτηρ ἦν Παλλάς· ἀμφοτέρας δὲ ἀσκούσας τὰ κατὰ πόλεμον εἰς φιλονεικίαν ποτὲ προελθεῖν. μελλούσης δὲ πλήττειν τῆς Παλλάδος τὸν Δία φοβηθέντα τὴν αἰγίδα προτεῖναι, 2 -- τὴν δὲ εὐλαβηθεῖσαν ἀναβλέψαι, καὶ οὕτως ὑπὸ τῆς Ἀθηνᾶς τρωθεῖσαν πεσεῖν. Ἀθηνᾶν δὲ περίλυπον ἐπʼ αὐτῇ γενομένην, ξόανον ἐκείνης ὅμοιον κατασκευάσαι, 3 -- καὶ περιθεῖναι τοῖς στέρνοις ἣν ἔδεισεν αἰγίδα, καὶ τιμᾶν ἱδρυσαμένην παρὰ τῷ Διί. ὕστερον δὲ Ἠλέκτρας κατὰ 4 -- τὴν φθορὰν τούτῳ προσφυγούσης, Δία ῥῖψαι 5 -- μετʼ Ἄτης καὶ 1 -- τὸ παλλάδιον εἰς τὴν Ἰλιάδα χώραν, Ἶλον δὲ τούτῳ 2 -- ναὸν κατασκευάσαντα τιμᾶν. καὶ περὶ μὲν τοῦ παλλαδίου ταῦτα λέγεται. Ἶλος δὲ γήμας Εὐρυδίκην τὴν Ἀδράστου Λαομέδοντα ἐγέννησεν, ὃς γαμεῖ Στρυμὼ τὴν Σκαμάνδρου, κατὰ δέ τινας Πλακίαν τὴν Ὀτρέως, 3 -- κατʼ ἐνίους δὲ Λευκίππην, 4 -- καὶ τεκνοῖ παῖδας μὲν Τιθωνὸν Λάμπον 5 -- Κλυτίον Ἱκετάονα Ποδάρκην, θυγατέρας δὲ Ἡσιόνην καὶ Κίλλαν καὶ Ἀστυόχην, ἐκ δὲ νύμφης Καλύβης Βουκολίωνα.
22. Plutarch, Julius Caesar, 9.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Statius, Achilleis, 1.821-1.840 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

24. Clement of Alexandria, Exhortation To The Greeks, 2.12 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

25. Pollux, Onomasticon, 4.53, 4.55 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agave Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
agos, opposite of euagein Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
alcestis Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
andromeda Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
anti-hero, dionysus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
antigone Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111, 112
apollo Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
aristophanes Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 74
artemis Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 156
asia, asian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
athens Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 848
athens and athenians, and drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
aulos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
bacchae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 852
bacchants, bacchae, bacchai Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
bacchic Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 851, 852
bacchic rites, in statius achilleid Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
bacchic rites, sexuality and maenadism Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
bona dea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
bull Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
cattle Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
characters Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
childbirth as a source of pollution Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
chora Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111, 112
choregos Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
choreia Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
choros Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
chorus, in drama Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
chorus (male, female), of a. edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
chorus leader Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
chronotope Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 112
cithaeron Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
concepts/values/beliefs Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
corybantes/curetes Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
cotys Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
countryside Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 172
cybele Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
cyclops Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 852
dance, dancing, ecstatic, frenzied, maenadic, orgiastic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
death Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111, 112
death as source of pollution Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
delphi Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
demeter, and kore (persephone) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
demeter Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 851; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
diana/artemis Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
dindymene Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
dionysia, great and rural (festivals) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 848, 851, 852
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
dionysus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111, 112; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
dismemberment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
earth (gaea), as demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
earth (gaea) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
ecstasy ἔκστασις, ecstatic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
electra Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
eleusis Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 848, 851
enages, opposite of euages Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
enlightenment, politics and Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 155
epiphany Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
eros (sexual desire), of gods Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 220
eschatology, and purity in life Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238, 239
euages/euageo, opposite of enages Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
eudaimonia, and euages Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
euripides, bacchae Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
euripides, on the mother of the gods Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
euripides Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 74; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
eusebein Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
fawn Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
funerary cult, and music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
goat Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
hades Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 112
hagnos, of bios (life) Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
hellenistic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
heracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 848
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
hesiod Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
hippolytus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 848
homer Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
homeric hymn, to earth Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
hosios Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238
hēsychia/calm life/quietism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
iacchus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
ida, idaean mother Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
ida Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
initiands/initiates/initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 172
initiate Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
inspiration Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
jesus christ Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
joseph of arimathea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
kadmos, kadmeian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
katharmos Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238
kinaidos Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities (2014) 220
kybele, as rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
kybele Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
light Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
lityerses Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
lydia and lydians, and phrygian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
lydia and lydians, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
madness Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
maenads, maenadic, maenadism, rites/cults Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
maenads Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
magna mater/rhea Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
magna mater Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
makarismos Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
marsyas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
meion Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
messenger Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
midas, and marsyas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
midas, mother of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
miracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
mise en abyme Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
mother of the gods, and animals Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
mother of the gods, and music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as daughter of phrygian king Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as demeter Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, as earth (gaea) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, as mother of midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mother of the gods, as mountain mother Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, as rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
mother of the gods, associated with mountains Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81
mother of the gods, daughter of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, great Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, in attic drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, multiple identities of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
mother of the gods, rites of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
music Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
mystery Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
mystery cults, dionysian Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238, 239
mystic Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111
mystic initiation Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 172
mystical religion Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 848, 851, 852
myth, mythical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
naiads Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
night, nocturnal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
oribasia Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238
orpheus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
oxymora Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 156
pallas (deity) Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
parodos, of bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15, 172
parodos, of edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
pentheus Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
performance Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109
performativity Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109
persephone Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
phren/phrenes, seat of purity/impurity, in the bacchae Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238
phronēsis Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
phrygia and phrygians, dominion of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
phrygia and phrygians, music of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
polis Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110
pollution, metaphysical Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
presence Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 112
procession (pompe) Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 111
prologue/expository opening, of christus patiens Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
psyche as seat of purity/impurity, in the bacchae Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238, 239
purification Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
reception, of concepts and ideas Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
reception, of dramatic conventions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
reconfiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
refiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
replacement/substitution of names Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
resemblances, edonoi Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130, 172
resemblances Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
rhea/magna mater Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56, 81; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
rhesus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
rite, ritual, maenadic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
rituals, bacchic Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 238, 239
rome, roman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
samothracian gods Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
seaford, richard Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 155
secret/secrecy Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 74
semele Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 110; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 156
semenzato, c. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844, 848, 851, 852
sex, as source of pollution Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
sex, sexuality Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
sexuality , maenadism and Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
sparagmos Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 156
suppliant women (supplices) Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 844
syncretism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
teiresias Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
thebes Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 109, 110, 111
thebes (boeotia) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
theologos (iohannes) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 172
thiasos Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 852
thiasos θίασος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
thrace Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 15
tragedy, tragic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
transformation, of tragic material Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
tyrannus, philoctetes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
variations Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 130
vegetarianism, in euripides cretans Petrovic and Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion (2016) 239
versnel, h. s. Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 155
versnel, henrik Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 81
violence/violent Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
wine Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
woman' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 162
women Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
young womens rituals, in statius achilleid, bacchic rites Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid, dance rituals Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid, pallas, association with Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
young womens rituals, in statius achilleid Panoussi, Brides, Mourners, Bacchae: Women's Rituals in Roman Literature (2019) 215
zeus, and gaea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
zeus, and rhea Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
zeus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 111; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 56
zeus lightning bolt of Pucci, Euripides' Revolution Under Cover: An Essay (2016) 156