Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 1115


καὶ προσπίτνει νιν· ὃ δὲ μίτραν κόμης ἄποand fell upon him. He threw the headband from his head so that the wretched Agave might recognize and not kill him. Touching her cheek, he said: It is I, mother, your son, Pentheus, whom you bore in the house of Echion.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 4.2, 4.8-4.11 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4.2. וַתֹּסֶף לָלֶדֶת אֶת־אָחִיו אֶת־הָבֶל וַיְהִי־הֶבֶל רֹעֵה צֹאן וְקַיִן הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה׃ 4.2. וַתֵּלֶד עָדָה אֶת־יָבָל הוּא הָיָה אֲבִי יֹשֵׁב אֹהֶל וּמִקְנֶה׃ 4.8. וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל־הֶבֶל אָחִיו וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה וַיָּקָם קַיִן אֶל־הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ׃ 4.9. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־קַיִן אֵי הֶבֶל אָחִיךָ וַיֹּאמֶר לֹא יָדַעְתִּי הֲשֹׁמֵר אָחִי אָנֹכִי׃ 4.11. וְעַתָּה אָרוּר אָתָּה מִן־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת־פִּיהָ לָקַחַת אֶת־דְּמֵי אָחִיךָ מִיָּדֶךָ׃ 4.2. And again she bore his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground." 4.8. And Cain spoke unto Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him." 4.9. And the LORD said unto Cain: ‘Where is Abel thy brother?’ And he said: ‘I know not; am I my brother’s keeper?’" 4.10. And He said: ‘What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto Me from the ground." 4.11. And now cursed art thou from the ground, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand."
2. Homer, Iliad, 6.130-6.140 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6.130. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.131. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.132. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.133. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.134. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.135. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.136. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.137. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.138. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.139. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.140. /and he lived not for long, seeing that he was hated of all the immortal gods. So would not I be minded to fight against the blessed gods. But if thou art of men, who eat the fruit of the field, draw nigh, that thou mayest the sooner enter the toils of destruction. Then spake to him the glorious son of Hippolochus:
3. Anacreon, Fragments, 357 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Anacreon, Fragments, 357 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
6. Euripides, Bacchae, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1023, 1025-1026, 1029, 103, 1030-1039, 104, 1040, 1043-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1100-1109, 111, 1110-1114, 1116-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1152, 116-117, 1177-1179, 118, 1180-1189, 119, 1190-1199, 120, 1200-1209, 121, 1210-1219, 122, 1220-1229, 123, 1230-1239, 124, 1240-1249, 125, 1250-1258, 126, 1260, 1264-1269, 127, 1270-1279, 128, 1280, 129, 1297, 130-166, 31-40, 443-450, 576-639, 64, 640-647, 65, 652, 66, 667, 67, 677-679, 68, 680-689, 69, 690-699, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-739, 74, 740-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-774, 78-85, 850-854, 86-91, 912-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 100. had perfected him, the bull-horned god, and he crowned him with crowns of snakes, for which reason Maenads cloak their wild prey over their locks. Choru
7. Sophocles, Antigone, 1116-1152, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.12, 2.2.2, 2.5.2, 3.5.1, 3.5.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.12. Βίας δὲ 3 -- ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου 1 -- βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος 2 -- ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον 3 -- τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων 4 -- λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετʼ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφʼ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων 5 -- παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας 1 -- ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρʼ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ 2 -- μέρει τῆς 3 -- βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε. 2.2.2. καὶ γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας Λυσίππη καὶ Ἰφινόη καὶ Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντο, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, διότι τὸ τῆς Ἥρας ξόανον ἐξηυτέλισαν. γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Πελοπόννησον 1 -- διελθοῦσαι μετʼ ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον. Μελάμπους δὲ ὁ Ἀμυθάονος καὶ Εἰδομένης τῆς Ἄβαντος, μάντις ὢν καὶ τὴν διὰ φαρμάκων καὶ καθαρμῶν θεραπείαν πρῶτος εὑρηκώς, ὑπισχνεῖται θεραπεύειν τὰς παρθένους, εἰ λάβοι τὸ τρίτον μέρος τῆς δυναστείας. οὐκ ἐπιτρέποντος δὲ Προίτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖς τηλικούτοις, ἔτι μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκες· καὶ γὰρ αὗται τὰς οἰκίας ἀπολιποῦσαι τοὺς ἰδίους ἀπώλλυον παῖδας καὶ εἰς τὴν ἐρημίαν ἐφοίτων. προβαινούσης δὲ ἐπὶ πλεῖστον τῆς συμφορᾶς, τοὺς αἰτηθέντας μισθοὺς ὁ Προῖτος ἐδίδου. ὁ δὲ ὑπέσχετο θεραπεύειν ὅταν ἕτερον τοσοῦτον τῆς γῆς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ λάβῃ Βίας. Προῖτος δὲ εὐλαβηθεὶς μὴ βραδυνούσης τῆς θεραπείας αἰτηθείη καὶ πλεῖον, θεραπεύειν συνεχώρησεν ἐπὶ τούτοις. Μελάμπους δὲ παραλαβὼν τοὺς δυνατωτάτους τῶν νεανιῶν μετʼ ἀλαλαγμοῦ καί τινος ἐνθέου χορείας ἐκ τῶν ὀρῶν αὐτὰς εἰς Σικυῶνα συνεδίωξε. κατὰ δὲ τὸν διωγμὸν ἡ πρεσβυτάτη τῶν θυγατέρων Ἰφινόη μετήλλαξεν· ταῖς δὲ λοιπαῖς τυχούσαις καθαρμῶν σωφρονῆσαι συνέβη. καὶ ταύτας μὲν ἐξέδοτο Προῖτος Μελάμποδι καὶ Βίαντι, παῖδα δʼ ὕστερον ἐγέννησε Μεγαπένθην. 2.5.2. δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον. ἐπιβὰς οὖν ἅρματος, ἡνιοχοῦντος Ἰολάου, παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ 1 -- παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης, ὅπου ὁ φωλεὸς αὐτῆς ὑπῆρχε, βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν, ἐκβαίνουσαν δὲ αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν. ἡ δὲ θατέρῳ 2 -- τῶν ποδῶν ἐνείχετο 3 -- περιπλακεῖσα. τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο· 4 -- μιᾶς γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης, δάκνων τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν τὸν Ἰόλαον, ὃς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. καὶ 5 -- τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος, τὴν ἀθάνατον ἀποκόψας κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσαν διὰ Λέρνης εἰς Ἐλαιοῦντα 6 -- τὸ δὲ σῶμα τῆς ὕδρας ἀνασχίσας τῇ χολῇ τοὺς ὀιστοὺς ἔβαψεν. Εὐρυσθεὺς δὲ ἔφη μὴ δεῖν καταριθμῆσαι τοῦτον 7 -- ἐν τοῖς δέκα 8 -- τὸν ἆθλον· οὐ γὰρ μόνος ἀλλὰ καὶ μετὰ Ἰολάου τῆς ὕδρας περιεγένετο. 3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε. 3.5.3. βουλόμενος δὲ ἀπὸ τῆς Ἰκαρίας εἰς Νάξον διακομισθῆναι, Τυρρηνῶν λῃστρικὴν ἐμισθώσατο τριήρη. οἱ δὲ αὐτὸν ἐνθέμενοι Νάξον μὲν παρέπλεον, ἠπείγοντο δὲ εἰς τὴν Ἀσίαν ἀπεμπολήσοντες. ὁ δὲ τὸν μὲν ἱστὸν 4 -- καὶ τὰς κώπας ἐποίησεν ὄφεις, τὸ δὲ σκάφος ἔπλησε κισσοῦ καὶ βοῆς αὐλῶν· οἱ δὲ ἐμμανεῖς γενόμενοι κατὰ τῆς θαλάττης ἔφυγον καὶ ἐγένοντο δελφῖνες. ὣς δὲ 1 -- αὐτὸν θεὸν ἄνθρωποι ἐτίμων, ὁ δὲ ἀναγαγὼν ἐξ Ἅιδου τὴν μητέρα, καὶ προσαγορεύσας Θυώνην, μετʼ αὐτῆς εἰς οὐρανὸν ἀνῆλθεν.
9. Plutarch, Camillus, 5.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.2. From the sacred rites used in the worship of this goddess, she might be held to be almost identical with Leucothea. The women bring a serving-maid into the sanctuary and beat her with rods, then drive her forth again; they embrace their nephews and nieces in preference to their own children; and their conduct at the sacrifice resembles that of the nurses of Dionysus, or that of Ino under the afflictions put upon her by her husband’s concubine. After his vows, Camillus invaded the country of the Faliscans and conquered them in a great battle, together with the Capenates who came up to their aid.
10. Nonnus, Dionysiaca, 47.493-47.495 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abel Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
agave Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52; Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
anti-hero,dionysus Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
apollodorus Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 77
argos,argive Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
autonoe Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
bacchants,bacchae,bacchai Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161, 340
baccheia βακχεία Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
blood of abel Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
bull,dionysos as Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
bull Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340; Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
cain,hands of Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
cain Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
chorus,in drama Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
chorus χορός,choral Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
cithaeron Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
cult,cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
death,abel,of Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
delirium Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
detractors Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dionysia,great and rural (festivals) Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
dionysos,arrival Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
dionysos,awakening Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
dionysos,dionysos as bull Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 340
dionysos,dionysos as deus ex machina Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
dionysos,dionysos bacchios Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dionysos,dionysos bromios Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
dionysos,dionysos melanaigis Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dionysos,epiphany Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
dionysos,nurse of Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
dionysos,prodigies Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
dionysos,punishment Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
dionysos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161, 340
dismemberment Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
dolphin Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
dryas Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
earth,earthly Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
earthquake Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
ecstasy ἔκστασις,ecstatic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
eleuther Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
euripides Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 77
experience/experiential Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 77
goatskin Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
hands,cain,of Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
hellenistic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
heracles Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
hero Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
hippasus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
honey Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
incense Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
ino Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
israel Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
ivy Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
kin-murder Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
leucippe Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
lightning Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
lion Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
lycurgus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
madness,of heracles in heracles Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 180
madness,of pentheus in bacchae Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 180
madness Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
maenad-nymphs Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
maenads,maenadic,maenadism,rites/cults Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
maenads,maenadic,maenadism Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
maenads Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
mania μανία,maniacal Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 340
melitaia Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
messenger Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
milk Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
minyads,daughters of minyas [ psoloeis Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
miracles Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
mountains Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
mouth,cain,of Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
murder of abel Levison (2023), The Greek Life of Adam and Eve. 239
mysteries,mystery cults,bacchic,dionysiac Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
myth,mythical Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
nymph Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
nysa,nyseion Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
oracle,oracular Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
oreibasia ὀρειβασία Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
panther Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
pentheus,death Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
pentheus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 340
possession,possessed Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
pottery Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
prodigies of dionysos Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
proetids,daughters of proetus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
punishment Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
purification/purity Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 77
rite,ritual,maenadic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
rome,roman Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 161
sacrifice,sacrificial Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
semele Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
skin,animal Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
socrates Pucci (2016), Euripides' Revolution Under Cover: An Essay, 180
sparagmos Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
thebes,theban Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161, 340
thebes (boeotia) Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
thracia,thracian Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
tragedy,tragic Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
tyrrhenian pirates Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
vine wood Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52
wine Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
woman Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 161
women Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 112
worship Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 52, 340
worshippers' Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340
zeus Bernabe et al. (2013), Redefining Dionysos, 340