Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database5614
Euripides, Bacchae, 1100


Πενθέως, στόχον δύστηνον· ἀλλʼ οὐκ ἤνυτον.at Pentheus, a sad target indeed. But they did not reach him, for the wretched man, caught with no way out, sat at a height too great for their eagerness. Finally like lightning they smashed oak branches and began to tear up the roots of the tree with ironless levers.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

15 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 4.2, 4.8-4.11 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4.2. וַתֹּסֶף לָלֶדֶת אֶת־אָחִיו אֶת־הָבֶל וַיְהִי־הֶבֶל רֹעֵה צֹאן וְקַיִן הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה׃ 4.2. וַתֵּלֶד עָדָה אֶת־יָבָל הוּא הָיָה אֲבִי יֹשֵׁב אֹהֶל וּמִקְנֶה׃ 4.8. וַיֹּאמֶר קַיִן אֶל־הֶבֶל אָחִיו וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה וַיָּקָם קַיִן אֶל־הֶבֶל אָחִיו וַיַּהַרְגֵהוּ׃ 4.9. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־קַיִן אֵי הֶבֶל אָחִיךָ וַיֹּאמֶר לֹא יָדַעְתִּי הֲשֹׁמֵר אָחִי אָנֹכִי׃ 4.11. וְעַתָּה אָרוּר אָתָּה מִן־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת־פִּיהָ לָקַחַת אֶת־דְּמֵי אָחִיךָ מִיָּדֶךָ׃ 4.2. And again she bore his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground." 4.8. And Cain spoke unto Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him." 4.9. And the LORD said unto Cain: ‘Where is Abel thy brother?’ And he said: ‘I know not; am I my brother’s keeper?’" 4.10. And He said: ‘What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto Me from the ground." 4.11. And now cursed art thou from the ground, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand."
2. Homer, Iliad, 6.130-6.140 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6.130. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.131. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.132. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.133. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.134. /Nay, for even the son of Dryas, mighty Lycurgus, lived not long, seeing that he strove with heavenly gods—he that on a time drave down over the sacred mount of Nysa the nursing mothers of mad Dionysus; and they all let fall to the ground their wands, smitten with an ox-goad by man-slaying Lycurgus. 6.135. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.136. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.137. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.138. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.139. /But Dionysus fled, and plunged beneath the wave of the sea, and Thetis received him in her bosom, filled with dread, for mighty terror gat hold of him at the man's threatenings. Then against Lycurgus did the gods that live at ease wax wroth, and the son of Cronos made him blind; 6.140. /and he lived not for long, seeing that he was hated of all the immortal gods. So would not I be minded to fight against the blessed gods. But if thou art of men, who eat the fruit of the field, draw nigh, that thou mayest the sooner enter the toils of destruction. Then spake to him the glorious son of Hippolochus:
3. Aeschylus, Persians, 354 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

354. φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποθέν.
4. Anacreon, Fragments, 357 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Anacreon, Fragments, 357 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 985-1000 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1000. εὐπέταλος ἕλικι θάλλει.
7. Euripides, Bacchae, 1000-1009, 101, 1010-1019, 102, 1020-1029, 103, 1030-1039, 104, 1040-1049, 105, 1050-1059, 106, 1060-1069, 107, 1070-1079, 108, 1080-1089, 109, 1090-1099, 110, 1101-1109, 111, 1110-1119, 112, 1120-1129, 113, 1130-1139, 114, 1140-1149, 115, 1150-1152, 116-123, 1239, 124, 1240, 125-166, 24-25, 31-40, 443-450, 453-460, 542, 576-639, 64, 640-649, 65, 650-656, 66, 666-667, 67, 677-679, 68, 680-689, 69, 690-699, 70, 700-709, 71, 710-719, 72, 720-729, 73, 730-739, 74, 740-749, 75, 750-759, 76, 760-769, 77, 770-774, 78-91, 918-919, 92, 920-929, 93, 930-939, 94, 940-949, 95, 950-959, 96, 960-969, 97, 970-979, 98, 980-989, 99, 990-999, 100 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

100. τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 100. had perfected him, the bull-horned god, and he crowned him with crowns of snakes, for which reason Maenads cloak their wild prey over their locks. Choru
8. Sophocles, Ajax, 464 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9. Sophocles, Antigone, 1116-1152, 1115 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. Hyginus, Fabulae (Genealogiae), 242, 132 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

11. Anon., The Life of Adam And Eve, 4.2 (1st cent. CE - 5th cent. CE)

12. Apollodorus, Bibliotheca, 3.5.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5.1. Διόνυσος δὲ εὑρετὴς ἀμπέλου γενόμενος, Ἥρας μανίαν αὐτῷ ἐμβαλούσης περιπλανᾶται Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ Ῥέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρʼ ἐκείνης τὴν στολήν, ἐπὶ Ἰνδοὺς 1 -- διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο. Λυκοῦργος δὲ παῖς Δρύαντος, Ἠδωνῶν βασιλεύων, οἳ Στρυμόνα ποταμὸν παροικοῦσι, πρῶτος ὑβρίσας ἐξέβαλεν αὐτόν. καὶ Διόνυσος μὲν εἰς θάλασσαν πρὸς Θέτιν τὴν Νηρέως κατέφυγε, Βάκχαι δὲ ἐγένοντο αἰχμάλωτοι καὶ τὸ συνεπόμενον Σατύρων πλῆθος αὐτῷ. αὖθις δὲ αἱ Βάκχαι ἐλύθησαν ἐξαίφνης, Λυκούργῳ δὲ μανίαν ἐνεποίησε 2 -- Διόνυσος. ὁ δὲ μεμηνὼς Δρύαντα τὸν παῖδα, ἀμπέλου νομίζων κλῆμα κόπτειν, πελέκει πλήξας ἀπέκτεινε, καὶ ἀκρωτηριάσας αὐτὸν ἐσωφρόνησε. 1 -- τῆς δὲ γῆς ἀκάρπου μενούσης, ἔχρησεν ὁ θεὸς καρποφορήσειν αὐτήν, ἂν θανατωθῇ Λυκοῦργος. Ἠδωνοὶ δὲ ἀκούσαντες εἰς τὸ Παγγαῖον αὐτὸν ἀπαγαγόντες ὄρος ἔδησαν, κἀκεῖ κατὰ Διονύσου βούλησιν ὑπὸ ἵππων διαφθαρεὶς ἀπέθανε.
13. Plutarch, Camillus, 5.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.2. From the sacred rites used in the worship of this goddess, she might be held to be almost identical with Leucothea. The women bring a serving-maid into the sanctuary and beat her with rods, then drive her forth again; they embrace their nephews and nieces in preference to their own children; and their conduct at the sacrifice resembles that of the nurses of Dionysus, or that of Ino under the afflictions put upon her by her husband’s concubine. After his vows, Camillus invaded the country of the Faliscans and conquered them in a great battle, together with the Capenates who came up to their aid.
14. Pausanias, Description of Greece, 1.20.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.20.3. The oldest sanctuary of Dionysus is near the theater. Within the precincts are two temples and two statues of Dionysus, the Eleuthereus (Deliverer) and the one Alcamenes made of ivory and gold. There are paintings here—Dionysus bringing Hephaestus up to heaven. One of the Greek legends is that Hephaestus, when he was born, was thrown down by Hera. In revenge he sent as a gift a golden chair with invisible fetters. When Hera sat down she was held fast, and Hephaestus refused to listen to any other of the gods save Dionysus—in him he reposed the fullest trust—and after making him drunk Dionysus brought him to heaven. Besides this picture there are also represented Pentheus and Lycurgus paying the penalty of their insolence to Dionysus, Ariadne asleep, Theseus putting out to sea, and Dionysus on his arrival to carry off Ariadne.
15. Servius, Commentary On The Aeneid, 3.14 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abel Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
acknowledge (believe in) gods Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
aeschylus Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
agathon Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
agave Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70, 127, 133, 148
anti-hero, dionysus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
aristophanes, thesmophoriazusae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
artemis Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
bacchae Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
bacchants, bacchae, bacchai Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161, 340
blood of abel Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
bull Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
cain, hands of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
cain Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
calvary Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 133
chorus, in drama Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
cithaeron Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70, 127, 133, 136
coining new words Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
cult/ritual/worship Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
death, abel, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
dionysia, great and rural (festivals) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
dionyso(u)s Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
dionysos, arrival Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
dionysos, awakening Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
dionysos, dionysos as bull Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
dionysos, dionysos as deus ex machina Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
dionysos, dionysos bromios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
dionysos, epiphany Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
dionysos, nurse of Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
dionysos, prodigies Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
dionysos, punishment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161, 340
dionysus Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
dismemberment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
earth, earthly Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
earthquake Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
ecstasy ἔκστασις, ecstatic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
euripides, bacchae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70, 136, 148
euripides, exodos (missing part/lacuna) of Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 136, 148
euripides Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 148
gospels Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 133
hamartia Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 127
hands, cain, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
hellenistic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
heracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
honey Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
hosios (and cognates), in context of rituals of worship Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
hyginus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
incense Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
initiation Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
ino Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
israel Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
ivy Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
jesus christ, and dionysus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 136
jesus christ Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 133, 136
joseph of arimathea Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 148
kin-murder Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
lightning Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
lycurgus, and pentheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
lyssa Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
madness (mania)/frenzy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70, 127, 148
maenad-nymphs Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
maenads, maenadic, maenadism, rites/cults Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
maenads/maenadism Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 127, 136, 148
maenads Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
melitaia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
messenger Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
messengers/messenger-speech Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 127, 133, 136
miles, s. xxiii Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
milk Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
miracles Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
mouth, cain, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
murder of abel Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 239
myth, mythical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
nymph Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
nysa, nyseion Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
oreibasia ὀρειβασία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
pattern (plot/thematic) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
pentheus, death Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340; Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70, 127, 133, 136, 148
pity (ἔλεος) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 127, 148
pottery Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
priest(esse)s Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
prodigies of dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
punishment Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
reception, of dramatic conventions Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 127
reception, of dramatic situations and themes Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 133, 136, 148
reconfiguration Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 136
redemption Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 136
resemblances, pentheus Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
resemblances, reception Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 127, 133, 136, 148
resemblances, theban tetralogy Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
resemblances, xantriae Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70
resemblances Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 133, 148
rite, ritual, maenadic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
rome, roman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
sacred and profane meaning of hosios Peels, Hosios: A Semantic Study of Greek Piety (2016) 239
semele Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
sparagmos/dismemberment Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 70, 127, 133, 136, 148
sparagmos Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
stagecraft Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161, 340
thebes (boeotia) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
theotokos (mother of god) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 133, 136, 148
thyrsos (–oi) Xanthaki-Karamanou, 'Dionysiac' Dialogues: Euripides' 'Bacchae', Aeschylus and 'Christus Patiens' (2022) 127
tragedy, tragic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
visual tricks Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
wine Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
woman Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 161
women Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 112
worship Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
worshippers' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340
zeitlin, f. Markantonatos, Brill's Companion to Euripides (2015) 738
zeus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 340