Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database4734
Epictetus, Discourses, 1.14.6
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

33 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 1.27 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.27. וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם׃ 1.27. And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them."
2. Aeschylus, Agamemnon, 1.7.33 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Plato, Theaetetus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Cicero, Academica, 2.118 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Cicero, On Divination, 1.5, 1.112, 2.28, 2.30, 2.33-2.34, 2.38, 2.124, 2.142 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.5. Atque haec, ut ego arbitror, veteres rerum magis eventis moniti quam ratione docti probaverunt. Philosophorum vero exquisita quaedam argumenta, cur esset vera divinatio, collecta sunt; e quibus, ut de antiquissumis loquar, Colophonius Xenophanes unus, qui deos esse diceret, divinationem funditus sustulit; reliqui vero omnes praeter Epicurum balbutientem de natura deorum divinationem probaverunt, sed non uno modo. Nam cum Socrates omnesque Socratici Zenoque et ii, qui ab eo essent profecti, manerent in antiquorum philosophorum sententia vetere Academia et Peripateticis consentientibus, cumque huic rei magnam auctoritatem Pythagoras iam ante tribuisset, qui etiam ipse augur vellet esse, plurumisque locis gravis auctor Democritus praesensionem rerum futurarum conprobaret, Dicaearchus Peripateticus cetera divinationis genera sustulit, somniorum et furoris reliquit, Cratippusque, familiaris noster, quem ego parem summis Peripateticis iudico, isdem rebus fidem tribuit, reliqua divinationis genera reiecit. 1.112. Animadverterat fortasse quadam scientia olearum ubertatem fore. Et quidem idem primus defectionem solis, quae Astyage regte facta est, praedixisse fertur. Multa medici, multa gubernatores, agricolae etiam multa praesentiunt, sed nullam eorum divinationem voco, ne illam quidem, qua ab Anaximandro physico moniti Lacedaemonii sunt, ut urbem et tecta linquerent armatique in agro excubarent, quod terrae motus instaret, tum cum et urbs tota corruit et e monte Taygeto extrema montis quasi puppis avolsa est. Ne Pherecydes quidem, ille Pythagorae magister, potius divinus habebitur quam physicus, quod, cum vidisset haustam aquam de iugi puteo, terrae motus dixit instare. 2.28. Ut ordiar ab haruspicina, quam ego rei publicae causa communisque religionis colendam censeo. Sed soli sumus; licet verum exquirere sine invidia, mihi praesertim de plerisque dubitanti. Inspiciamus, si placet, exta primum. Persuaderi igitur cuiquam potest ea, quae significari dicuntur extis, cognita esse ab haruspicibus observatione diuturna? Quam diuturna ista fuit? aut quam longinquo tempore observari potuit? aut quo modo est conlatum inter ipsos, quae pars inimica, quae pars familiaris esset, quod fissum periculum, quod commodum aliquod ostenderet? An haec inter se haruspices Etrusci, Elii, Aegyptii, Poeni contulerunt? At id, praeterquam quod fieri non potuit, ne fingi quidem potest; alios enim alio more videmus exta interpretari, nec esse unam omnium disciplinam. 2.30. Democritus tamen non inscite nugatur, ut physicus, quo genere nihil adrogantius: Quód est ante pedes, némo spectat, caéli scrutantúr plagas. Verum is tamen habitu extorum et colore declarari censet haec dumtaxat: pabuli genus et earum rerum, quas terra procreet, vel ubertatem vel tenuitatem; salubritatem etiam aut pestilentiam extis significari putat. O mortalem beatum! cui certo scio ludum numquam defuisse; huncine hominem tantis delectatum esse nugis, ut non videret tum futurum id veri simile, si omnium pecudum exta eodem tempore in eundem habitum se coloremque converterent? Sed si eadem hora aliae pecudis iecur nitidum atque plenum est, aliae horridum et exile, quid est, quod declarari possit habitu extorum et colore? 2.33. Haec observari certe non potuerunt, ut supra docui. Sunt igitur artis inventa, non vetustatis, si est ars ulla rerum incognitarum; cum rerum autem natura quam cognationem habent? quae ut uno consensu iuncta sit et continens, quod video placuisse physicis, eisque maxume, qui omne, quod esset, unum esse dixerunt, quid habere mundus potest cum thesauri inventione coniunctum? Si enim extis pecuniae mihi amplificatio ostenditur idque fit natura, primum exta sunt coniuncta mundo, deinde meum lucrum natura rerum continetur. Nonne pudet physicos haec dicere? Ut enim iam sit aliqua in natura rerum contagio, quam esse concedo (multa enim Stoici colligunt; nam et musculorum iecuscula bruma dicuntur augeri, et puleium aridum florescere brumali ipso die, et inflatas rumpi vesiculas, et semina malorum, quae in iis mediis inclusa sint, in contrarias partis se vertere, iam nervos in fidibus aliis pulsis resonare alios, ostreisque et conchyliis omnibus contingere, ut cum luna pariter crescant pariterque decrescant, arboresque ut hiemali tempore cum luna simul senescente, quia tum exsiccatae sint, tempestive caedi putentur. 2.34. Quid de fretis aut de marinis aestibus plura dicam? quorum accessus et recessus lunae motu gubertur. Sescenta licet eiusdem modi proferri, ut distantium rerum cognatio naturalis appareat)—demus hoc; nihil enim huic disputationi adversatur; num etiam, si fissum cuiusdam modi fuerit in iecore, lucrum ostenditur? qua ex coniunctione naturae et quasi concentu atque consensu, quam sumpa/qeian Graeci appellant, convenire potest aut fissum iecoris cum lucello meo aut meus quaesticulus cum caelo, terra rerumque natura? Concedam hoc ipsum, si vis, etsi magnam iacturam causae fecero, si ullam esse convenientiam naturae cum extis concessero; 2.38. Quid? cum pluribus deis immolatur, qui tandem evenit, ut litetur aliis, aliis non litetur? quae autem inconstantia deorum est, ut primis minentur extis, bene promittant secundis? aut tanta inter eos dissensio, saepe etiam inter proxumos, ut Apollinis exta bona sint, Dianae non bona? Quid est tam perspicuum quam, cum fortuito hostiae adducantur, talia cuique exta esse, qualis cuique obtigerit hostia? At enim id ipsum habet aliquid divini, quae cuique hostia obtingat, tamquam in sortibus, quae cui ducatur. Mox de sortibus; quamquam tu quidem non hostiarum causam confirmas sortium similitudine, sed infirmas sortis conlatione hostiarum. 2.124. Sed haec quoque in promptu fuerint; nunc interiora videamus. Aut enim divina vis quaedam consulens nobis somniorum significationes facit, aut coniectores ex quadam convenientia et coniunctione naturae, quam vocant sumpa/qeian, quid cuique rei conveniat ex somniis, et quid quamque rem sequatur, intellegunt, aut eorum neutrum est, sed quaedam observatio constans atque diuturna est, cum quid visum secundum quietem sit, quid evenire et quid sequi soleat. Primum igitur intellegendum est nullam vim esse divinam effectricem somniorum. Atque illud quidem perspicuum est, nulla visa somniorum proficisci a numine deorum; nostra enim causa di id facerent, ut providere futura possemus. 2.142. Nunc quidem propter intermissionem forensis operae et lucubrationes detraxi et meridiationes addidi, quibus uti antea non solebam, nec tam multum dormiens ullo somnio sum admonitus, tantis praesertim de rebus, nec mihi magis umquam videor, quam cum aut in foro magistratus aut in curia senatum video, somniare. Etenim (ex divisione hoc secundum est) quae est continuatio coniunctioque naturae, quam, ut dixi, vocant sumpa/qeian, eius modi, ut thensaurus ex ovo intellegi debeat? Nam medici ex quibusdam rebus et advenientis et crescentis morbos intellegunt, non nullas etiam valetudinis significationes, ut hoc ipsum, pleni enectine simus, ex quodam genere somniorum intellegi posse dicunt. Thensaurus vero et hereditas et honos et victoria et multa generis eiusdem qua cum somniis naturali cognatione iunguntur? 1.5. Now my opinion is that, in sanctioning such usages, the ancients were influenced more by actual results than convinced by reason. However certain very subtle arguments to prove the trustworthiness of divination have been gathered by philosophers. of these — to mention the most ancient — Xenophanes of Colophon, while asserting the existence of gods, was the only one who repudiated divination in its entirety; but all the others, with the exception of Epicurus, who babbled about the nature of the gods, approved of divination, though not in the same degree. For example, Socrates and all of the Socratic School, and Zeno and his followers, continued in the faith of the ancient philosophers and in agreement with the Old Academy and with the Peripatetics. Their predecessor, Pythagoras, who even wished to be considered an augur himself, gave the weight of his great name to the same practice; and that eminent author, Democritus, in many passages, strongly affirmed his belief in a presentiment of things to come. Moreover, Dicaearchus, the Peripatetic, though he accepted divination by dreams and frenzy, cast away all other kinds; and my intimate friend, Cratippus, whom I consider the peer of the greatest of the Peripatetics, also gave credence to the same kinds of divination but rejected the rest. 1.5. We read in a history by Agathocles that Hamilcar, the Carthaginian, during his siege of Syracuse heard a voice in his sleep telling him that he would dine the next day in Syracuse. At daybreak the following day a serious conflict broke out in his camp between the troops of the Carthaginians and their allies, the Siculi. When the Syracusans saw this they made a sudden assault on the camp and carried Hamilcar off alive. Thus the event verified the dream.History is full of such instances, and so is everyday life. 1.112. Perhaps he had observed, from some personal knowledge he had on the subject, that the crop would be abundant. And, by the way, he is said to have been the first man to predict the solar eclipse which took place in the reign of Astyages.[50] There are many things foreseen by physicians, pilots, and also by farmers, but I do not call the predictions of any of them divination. I do not even call that a case of divination when Anaximander, the natural philosopher, warned the Spartans to leave the city and their homes and to sleep in the fields under arms, because an earthquake was at hand. Then the whole city fell down in ruins and the extremity of Mount Taygetus was torn away like the stern of a ship in a storm. Not even Pherecydes, the famous teacher of Pythagoras, will be considered a prophet because he predicted an earthquake from the appearance of some water drawn from an unfailing well. 2.28. In discussing separately the various methods of divination, I shall begin with soothsaying, which, according to my deliberate judgement, should be cultivated from reasons of political expediency and in order that we may have a state religion. But we are alone and for that reason we may, without causing ill-will, make an earnest inquiry into the truth of soothsaying — certainly I can do so, since in most things my philosophy is that of doubt. In the first place, then, if you please, let us make an inspection of entrails! Now can anybody be induced to believe that the things said to be predicted by means of entrails were learned by the soothsayers through long-continued observation? How long, pray, did the observations last? How could the observations have continued for a long time? How did the soothsayers manage to agree among themselves what part of the entrails was unfavourable, and what part favourable; or what cleft in the liver indicated danger and what promised some advantage? Are the soothsayers of Etruria, Elis, Egypt, and of Carthage in accord on these matters? Apart from such an agreement being impossible in fact, it is impossible even to imagine; and, moreover, we see some nations interpreting entrails in one way and some in another; hence there is no uniformity of practice. 2.33. Such signs, as I have shown before, certainly could not come within your classification of the kinds of divination dependent on observation. Therefore they are not the result of immemorial usage, but they are the inventions of art — if there can be any art in the occult. But what relationship have they with the laws of nature? Assuming that all the works of nature are firmly bound together in a harmonious whole (which, I observe, is the view of the natural philosophers and especially of those men who maintain that the universe is a unit), what connexion can there be between the universe and the finding of a treasure? For instance, if the entrails foretell an increase in my fortune and they do so in accordance with some law of nature, then, in the first place, there is some relationship between them and the universe, and in the second place, my ficial gain is regulated by the laws of nature. Are not the natural philosophers ashamed to utter such nonsense? And yet a certain contact between the different parts of nature may be admitted and I concede it. The Stoics have collected much evidence to prove it. They claim, for example, that the livers of mice become larger in winter; that the dry pennyroyal blooms the very day of the winter solstice, and that its seed-pods become inflated and burst and the seeds enclosed thither are sent in various directions; that at times when certain strings of the lyre are struck others sound; that it is the habit of oysters and of all shell-fish to grow with the growth of the moon and to become smaller as it wanes; and that trees are considered easiest to cut down in winter and in the dark of the moon, because they are then free from sap. 2.34. There is no need to go on and mention the seas and straits with their tides, whose ebb and flow are governed by the motion of the moon. Innumerable instances of the same kind may be given to prove that some natural connexion does exist between objects apparently unrelated. Concede that it does exist; it does not contravene the point I make, that no sort of a cleft in a liver is prophetic of ficial gain. What natural tie, or what symphony, so to speak, or association, or what sympathy, as the Greeks term it, can there be between a cleft in a liver and a petty addition to my purse? Or what relationship between my miserable money-getting, on the one hand, and heaven, earth, and the laws of nature on the other?[15] However, I will concede even this if you wish, though it will greatly weaken my case to admit that there is any connexion between nature and the condition of the entrails; 2.38. Again, when sacrifices are offered to more than one god at the same time, how does it happen that the auspices are favourable in one case and unfavourable in another? Is it not strange fickleness in the gods to threaten disaster in the first set of entrails and to promise a blessing in the next? Or is there such discord among the gods — often even among those who are nearest of kin — that the entrails of the sacrifice you offer to Apollo, for example, are favourable and of those you offer at the same time to Diana are unfavourable? When victims for the sacrifice are brought up at haphazard it is perfectly clear that the character of entrails that you will receive will depend on the victim chance may bring. Oh! but someone will say, The choice itself is a matter of divine guidance, just as in the case of lots the drawing is directed by the gods! I shall speak of lots presently; although you really do not strengthen the cause of sacrifices by comparing them to lots; but you do weaken the cause of lots by comparing them with sacrifices. 2.124. But, though the conclusion just stated is obvious, let us now look deeper into the question. Surely you must assume, either that there is a Divine Power which, in planning for our good, gives us information by means of dreams; or that, because of some natural connexion and association — the Greeks call it συμπάθεια — interpreters of dreams know what sort of a dream is required to fit any situation and what sort of a result will follow any dream; or that neither of these suppositions is true, but that the usual result or consequence of every dream is known by a consistent system of rules based on long-continued observation. In the first place, then, it must be understood that there is no divine power which creates dreams. And indeed it is perfectly clear that none of the visions seen in dreams have their origin in the will of the gods; for the gods, for our sakes, would so interpose that we might be able to foresee the future. 2.142. Moreover, at the present time, owing to the interruption of my public labours, I have ceased my nocturnal studies, and (contrary to my former practice) I have added afternoon naps. Yet despite all this time spent in sleep I have not received a single prophecy in a dream, certainly not one about the great events now going on. Indeed, I never seem to be dreaming more than when I see the magistrates in the forum and the Senate in its chamber.[69] Coming now to the second branch of the present topic, is there some such natural connecting link, which, as I said before, the Greeks call συμπάθεια, that the finding of a treasure must be deduced from dreaming of an egg? of course physicians, from certain symptoms, know the incipiency and progress of a disease; and it is claimed that from some kinds of dreams they even can gather certain indications as to a patients health, as whether the internal humours of the body are excessive or deficient. But what natural bond of union is there between dreams, on the one hand, and treasures, legacies, public office, victory and many other things of the same kind, on the other?
6. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 5.13 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.13. namque horum posteri meliores illi quidem mea sententia quam reliquarum philosophi disciplinarum, sed ita degenerant, ut ipsi ex se nati esse videantur. primum Theophrasti, Strato, physicum se voluit; in quo etsi est magnus, tamen nova pleraque et perpauca de moribus. huius, Lyco, lyco V lico R lisias et N 2 ( versu ultra marg. continuato; ex priore script. lic cognosci posse videtur ); om. BE spatio vacuo rel. oratione locuples, rebus ipsis ipsi rebus R ieiunior. concinnus deinde et elegans huius, Aristo, sed ea, quae desideratur a magno philosopho, gravitas, in eo non fuit; scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. 5.13.  Let us then limit ourselves to these authorities. Their successors are indeed in my opinion superior to the philosophers of any other school, but are so unworthy of their ancestry that one might imagine them to have been their own teachers. To begin with, Theophrastus's pupil Strato set up to be a natural philosopher; but great as he is in this department, he is nevertheless for the most part an innovator; and on ethics he has hardly anything. His successor Lyco has a copious style, but his matter is somewhat barren. Lyco's pupil Aristo is polished and graceful, but has not the authority that we expect to find in a great thinker; he wrote much, it is true, and he wrote well, but his style is somehow lacking in weight.
7. Cicero, On The Nature of The Gods, 1.28, 1.39, 2.38, 3.28 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.28. Again, if the soul of man is divine, why is it not omniscient? Moreover, if the Pythagorean god is pure soul, how is he implanted in, or diffused throughout, the world? Next, Xenophanes endowed the universe with mind, and held that, as being infinite, it was god. His view of mind is as open to objection as that of the rest; but on the subject of infinity he incurs still severer criticism, for the infinite can have no sensation and no contact with anything outside. As for Parmenides, he invents a purely fanciful something resembling a crown — stephanè is his name for it —, an unbroken ring of glowing lights, encircling the sky, which he entitles god; but no one can imagine this to possess divine form, or sensation. He also has many other portentous notions; he deifies war, strife, lust and the like, things which can be destroyed by disease or sleep or forgetfulness or lapse of time; and he also deifies the stars, but this has been criticized in another philosopher and need not be dealt with now in the case of Parmenides. 1.39. Chrysippus, who is deemed to be the most skilful interpreter of the Stoic dreams, musters an enormous mob of unknown gods — so utterly unknown that even imagination cannot guess at their form and nature, although our mind appears capable of visualizing anything; for he says that divine power resides in reason, and in the soul and mind of the universe; he calls the world itself a god, and also the all‑pervading world-soul, and again the guiding principle of that soul, which operates in the intellect and reason, and the common and all‑embracing nature of things; beside this, the fire that I previously termed aether; and also the power of Fate, and the Necessity that governs future events; and also all fluid and soluble substances, such as water, earth, air, the sun, moon and stars, and the all‑embracing unity of things; and even those human beings who have attained immortality. 2.38. The world on the contrary, since it embraces all things and since nothing exists which is not within it, is entirely perfect; how then can it fail to possess that which is the best? but there is nothing better than intelligence and reason; the world therefore cannot fail to possess them. Chrysippus therefore also well shows by the aid of illustrations that in the perfect and mature specimen of its kind everything is better than in the imperfect, for instance in a horse than in a foal, in a dog than in a puppy, in a man than in a boy; and that similarly a perfect and complete being is bound to possess that which is the best thing in all the world; 3.28. And so I fully agreed with the part of your discourse that dealt with nature's punctual regularity, and what you termed its concordant interconnexion and correlation; but I could not accept your assertion that this could not have come about were it not held together by a single divine breath. On the contrary, the system's coherence and persistence is due to nature's forces and not to drive power; she does possess that 'concord' (the Greek term is sympatheia) of which you spoke, but the greater this is as a spontaneous growth, the less possible is it to suppose that it was created by divine reason.
8. Cicero, Timaeus, 1 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

9. Posidonius Apamensis Et Rhodius, Fragments, 8 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

10. Philo of Alexandria, On The Creation of The World, 135, 14-35, 13 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

13. And he says that the world was made in six days, not because the Creator stood in need of a length of time (for it is natural that God should do everything at once, not merely by uttering a command, but by even thinking of it); but because the things created required arrangement; and number is akin to arrangement; and, of all numbers, six is, by the laws of nature, the most productive: for of all the numbers, from the unit upwards, it is the first perfect one, being made equal to its parts, and being made complete by them; the number three being half of it, and the number two a third of it, and the unit a sixth of it, and, so to say, it is formed so as to be both male and female, and is made up of the power of both natures; for in existing things the odd number is the male, and the even number is the female; accordingly, of odd numbers the first is the number three, and of even numbers the first is two, and the two numbers multiplied together make six.
11. Philo of Alexandria, On Planting, 19, 18 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

12. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 4.123 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

4.123. On which account Moses, in another passage, establishes a law concerning blood, that one may not eat the blood nor the Fat.{27}{#le 3:17.} The blood, for the reason which I have already mentioned, that it is the essence of the life; not of the mental and rational life, but of that which exists in accordance with the outward senses, to which it is owing that both we and irrational animals also have a common existence.CONCERNING THE SOUL OR LIFE OF MANXXIV. For the essence of the soul of man is the breath of God, especially if we follow the account of Moses, who, in his history of the creation of the world, says that God breathed into the first man, the founder of our race, the breath of life; breathing it into the principal part of his body, namely the face, where the outward senses are established, the body-guards of the mind, as if it were the great king. And that which was thus breathed into his face was manifestly the breath of the air, or whatever else there may be which is even more excellent than the breath of the air, as being a ray emitted from the blessed and thricehappy nature of God.
13. Philo of Alexandria, Who Is The Heir, 56-57, 55 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

55. For since the soul is spoken of in two ways, first of all as a whole, secondly, as to the domit part of it, which, to speak properly, is the soul of the soul, just as the eye is both the whole orb, and also the most important part of that orb, that namely by which we see; it seemed good to the law-giver that the essence of the soul should likewise be two-fold; blood being the essence of the entire soul, and the divine Spirit being the essence of the domit part of it; accordingly he says, in express words, "The soul of all flesh is the blood Thereof.
14. Clement of Rome, 1 Clement, 20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. The heavens, revolving under His government, are subject to Him in peace. Day and night run the course appointed by Him, in no wise hindering each other. The sun and moon, with the companies of the stars, roll on in harmony according to His command, within their prescribed limits, and without any deviation. The fruitful earth, according to His will, brings forth food in abundance, at the proper seasons, for man and beast and all the living beings upon it, never hesitating, nor changing any of the ordices which He has fixed. The unsearchable places of abysses, and the indescribable arrangements of the lower world, are restrained by the same laws. The vast unmeasurable sea, gathered together by His working into various basins, never passes beyond the bounds placed around it, but does as He has commanded. For He said, Thus far shall you come, and your waves shall be broken within you. Job 38:11 The ocean, impassable to man and the worlds beyond it, are regulated by the same enactments of the Lord. The seasons of spring, summer, autumn, and winter, peacefully give place to one another. The winds in their several quarters fulfil, at the proper time, their service without hindrance. The ever-flowing fountains, formed both for enjoyment and health, furnish without fail their breasts for the life of men. The very smallest of living beings meet together in peace and concord. All these the great Creator and Lord of all has appointed to exist in peace and harmony; while He does good to all, but most abundantly to us who have fled for refuge to His compassions through Jesus Christ our Lord, to whom be glory and majesty for ever and ever. Amen.
15. Clement of Rome, 2 Clement, 14.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.2. οὐκ οἴομαι δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ὅτι Eph. 1, 23. ἐκκλησία ζῶσα σῶμά ἐστιν Χριστοῦ: λέγει γὰρ ἡ Gen 1, 27 γραφή: Ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἅνθρωπον ἅρσεν καὶ θῆλυ: τὸ ἄρσεν ἐστὶν ὁ Χριστός, τὸ θῆλυ ἡ ἐκκλησία: καὶ ἔτι e)/ti C, "and moreover" (e)/ti) S. τὰ βιβλία καὶ οἱ ἀπόστολοι τὴν ἐκκλησίαν οὐ νῦν εἶναι λέγουσιν le/gousi om. C. Some such sord is necessary to the grammar of the sentence, and is implied by S, but shether it sas le/gousi or fasi/, and its exact place in the sentence is of course uncertain. S also adds "of the prophets" after "the books." ἀλλὰ I Pet. 1, 20 ἄνωθεν. ἦν γὰρ πνευματική, ὡς καὶ ὁ Ἰησοῦς ἡμῶν, ἐφανερώθη δὲ ἐπ̓ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἵνα ἡμᾶς σώσῃ.
16. Dio Chrysostom, Orations, 4.43, 12.27, 12.44, 12.47, 12.61, 12.74, 30.26, 36.32 (1st cent. CE

12.27.  Now concerning the nature of the gods in general, and especially that of the ruler of the universe, first and foremost an idea regarding him and a conception of him common to the whole human race, to the Greeks and to the barbarians alike, a conception that is inevitable and innate in every creature endowed with reason, arising in the course of nature without the aid of human teacher and free from the deceit of any expounding priest, has made its way, and it rendered manifest God's kinship with man and furnished many evidences of the truth, which did not suffer the earliest and most ancient men to doze and grow indifferent to them; 36.32.  And this, indeed, is precisely what the wisest and eldest ruler and law-giver ordains for all, both mortals and immortals, he who is the leader of all the heaven and lord of all being, himself thus expounding the term and offering his own administration as a pattern of the happy and blessed condition, he whom the divine bards, instructed by the Muses, praise in song and call the 'father of gods and men.'
17. Epictetus, Discourses, 1.1.10-1.1.13, 1.1.23, 1.6.3, 1.6.7, 1.12.2-1.12.3, 1.12.5, 1.12.14, 1.12.26, 1.14, 1.14.1-1.14.2, 1.14.5, 1.14.9-1.14.14, 1.16.15-1.16.16, 1.17.27, 1.19.11-1.19.13, 1.24.1, 1.29.29, 2.6.9, 2.8.1-2.8.8, 2.8.10-2.8.14, 2.14.11-2.14.13, 2.16.46, 2.17.21-2.17.26, 2.17.29, 2.18.29, 2.19.26, 2.23.16-2.23.23, 3.13.4, 3.13.13, 3.22.56, 3.24.34-3.24.35, 3.24.60, 3.24.112-3.24.117, 4.1, 4.1.89, 4.1.100, 4.1.103, 4.4.39, 4.6.5, 4.7.6, 4.8.30-4.8.32 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Epictetus, Fragments, 4, 11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19. New Testament, 1 Corinthians, 12.12-12.31 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.12. For as the body is one, and has many members, and all themembers of the body, being many, are one body; so also is Christ. 12.13. For in one Spirit we were all baptized into one body, whetherJews or Greeks, whether bond or free; and were all given to drink intoone Spirit. 12.14. For the body is not one member, but many. 12.15. If the foot would say, "Because I'm not the hand, I'm not part of thebody," it is not therefore not part of the body. 12.16. If the earwould say, "Because I'm not the eye, I'm not part of the body," it'snot therefore not part of the body. 12.17. If the whole body were aneye, where would the hearing be? If the whole were hearing, where wouldthe smelling be? 12.18. But now God has set the members, each one ofthem, in the body, just as he desired. 12.19. If they were all onemember, where would the body be? 12.20. But now they are many members,but one body. 12.21. The eye can't tell the hand, "I have no need foryou," or again the head to the feet, "I have no need for you. 12.22. No, much rather, those members of the body which seem to be weaker arenecessary. 12.23. Those parts of the body which we think to be lesshonorable, on those we bestow more abundant honor; and ourunpresentable parts have more abundant propriety; 12.24. whereas ourpresentable parts have no such need. But God composed the bodytogether, giving more abundant honor to the inferior part 12.25. thatthere should be no division in the body, but that the members shouldhave the same care for one another. 12.26. When one member suffers,all the members suffer with it. Or when one member is honored, all themembers rejoice with it. 12.27. Now you are the body of Christ, and members individually. 12.28. God has set some in the assembly: first apostles, secondprophets, third teachers, then miracle workers, then gifts of healings,helps, governments, and various kinds of languages. 12.29. Are allapostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all miracle workers? 12.30. Do all have gifts of healings? Do all speak with variouslanguages? Do all interpret? 12.31. But earnestly desire the bestgifts. Moreover, I show a most excellent way to you.
20. New Testament, Ephesians, 1.22-1.23, 4.1-4.16, 4.25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.22. He put all things in subjection under his feet, and gave him to be head over all things for the assembly 1.23. which is his body, the fullness of him who fills all in all. 4.1. I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to walk worthily of the calling with which you were called 4.2. with all lowliness and humility, with longsuffering, bearing with one another in love; 4.3. being eager to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. 4.4. There is one body, and one Spirit, even as you also were called in one hope of your calling; 4.5. one Lord, one faith, one baptism 4.6. one God and Father of all, who is over all, and through all, and in us all. 4.7. But to each one of us was the grace given according to the measure of the gift of Christ. 4.8. Therefore he says, "When he ascended on high, he led captivity captive, and gave gifts to men. 4.9. Now this, "He ascended," what is it but that he also first descended into the lower parts of the earth? 4.10. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. 4.11. He gave some to be apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, shepherds and teachers; 4.12. for the perfecting of the saints, to the work of serving, to the building up of the body of Christ; 4.13. until we all attain to the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to a full grown man, to the measure of the stature of the fullness of Christ; 4.14. that we may no longer be children, tossed back and forth and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in craftiness, after the wiles of error; 4.15. but speaking truth in love, we may grow up in all things into him, who is the head, Christ; 4.16. from whom all the body, being fitted and knit together through that which every joint supplies, according to the working in measure of each individual part, makes the body increase to the building up of itself in love. 4.25. Therefore, putting away falsehood, speak truth each one with his neighbor. For we are members one of another.
21. New Testament, Romans, 12.3-12.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.3. For I say, through the grace that was given me, to every man who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think reasonably, as God has apportioned to each person a measure of faith. 12.4. For even as we have many members in one body, and all the members don't have the same function 12.5. so we, who are many, are one body in Christ, and individually members one of another. 12.6. Having gifts differing according to the grace that was given to us, if prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith; 12.7. or service, let us give ourselves to service; or he who teaches, to his teaching; 12.8. or he who exhorts, to his exhorting: he who gives, let him do it with liberality; he who rules, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.
22. Plutarch, Platonic Questions, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Aelius Aristides, Orations, 26.105, 50.50-50.51 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Aelius Aristides, Sacred Tales, 1.7.33 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

25. Athenagoras, Apology Or Embassy For The Christians, 4.2, 10.4, 24.1, 25.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

26. Censorinus, De Die Natali, 4.10 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

27. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 2.2.4, 4.38.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

28. Marcus Aurelius Emperor of Rome, Meditations, 5.27, 7.19 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

29. Maximus of Tyre, Dialexeis, 11.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 1.13, 7.140, 7.143, 8.28, 9.19 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

7.140. The world, they say, is one and finite, having a spherical shape, such a shape being the most suitable for motion, as Posidonius says in the fifth book of his Physical Discourse and the disciples of Antipater in their works on the Cosmos. Outside of the world is diffused the infinite void, which is incorporeal. By incorporeal is meant that which, though capable of being occupied by body, is not so occupied. The world has no empty space within it, but forms one united whole. This is a necessary result of the sympathy and tension which binds together things in heaven and earth. Chrysippus discusses the void in his work On Void and in the first book of his Physical Sciences; so too Apollophanes in his Physics, Apollodorus, and Posidonius in his Physical Discourse, book ii. But these, it is added [i.e. sympathy and tension], are likewise bodies. 7.143. It is a living thing in the sense of an animate substance endowed with sensation; for animal is better than non-animal, and nothing is better than the world, ergo the world is a living being. And it is endowed with soul, as is clear from our several souls being each a fragment of it. Boethus, however, denies that the world is a living thing. The unity of the world is maintained by Zeno in his treatise On the Whole, by Chrysippus, by Apollodorus in his Physics, and by Posidonius in the first book of his Physical Discourse. By the totality of things, the All, is meant, according to Apollodorus, (1) the world, and in another sense (2) the system composed of the world and the void outside it. The world then is finite, the void infinite. 8.28. All things live which partake of heat – this is why plants are living things – but all have not soul, which is a detached part of aether, partly the hot and partly the cold, for it partakes of cold aether too. Soul is distinct from life; it is immortal, since that from which it is detached is immortal. Living creatures are reproduced from one another by germination; there is no such thing as spontaneous generation from earth. The germ is a clot of brain containing hot vapour within it; and this, when brought to the womb, throws out, from the brain, ichor, fluid and blood, whence are formed flesh, sinews, bones, hairs, and the whole of the body, while soul and sense come from the vapour within. 9.19. Seven and sixty are now the years that have been tossing my cares up and down the land of Greece; and there were then twenty and five years more from my birth up, if I know how to speak truly about these things.He holds that there are four elements of existent things, and worlds unlimited in number but not overlapping [in time]. Clouds are formed when the vapour from the sun is carried upwards and lifts them into the surrounding air. The substance of God is spherical, in no way resembling man. He is all eye and all ear, but does not breathe; he is the totality of mind and thought, and is eternal. Xenophanes was the first to declare that everything which comes into being is doomed to perish, and that the soul is breath.
31. Eusebius of Caesarea, Preparation For The Gospel, 15.20.1 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

32. Plotinus, Enneads, 1.6.2, 2.3.9, 2.9.16, 2.9.18, 3.5.1, 4.3.1, 5.5.1, 6.9.7 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

33. Stoic School, Stoicor. Veter. Fragm., 1.124, 1.185, 1.537, 2.774, 2.1021, 2.1027, 2.1077, 3.4, 3.68, 3.326, 3.333Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agency Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
ailios aristeides Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 132
antiochus of ascolon, platonist Esler, The Early Christian World (2000) 65
apollodorus Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
apospasma (ἀπόσπασμα) Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
athenagoras Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
belief Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
body metaphor Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
chrysippus, physical questions Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
chrysippus Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
cicero, de finibus Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
cicero Levison, Filled with the Spirit (2009) 147; Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 164
citizenship Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
cleanthes Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
clement of alexandria Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
cosmic soul/world soul, proofs of cosmic soul Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
cosmos, cosmology Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
creation, story of Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
death, immortality Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
diogenes laertios Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 164
diogenes the cynic Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137
dion of prousa Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137
dreams Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
epictetus Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
epicureans Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 164
epiktetos Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 132, 137, 164, 244
eudorus of alexandria, platonist Esler, The Early Christian World (2000) 65
father/offspring argument Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
fire, fiery, stoic fire (πῦρ τεχνικόν) Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
fragment, soul as a fragment of cosmos Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
god, breath/inbreathing Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
god, gods Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 132
god, image of Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
god, seal of Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
god, sending of/by Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
gods and humans Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137
happiness Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
herakleitos of ephesos Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 164
hermetic writers Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
hero cult Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
homer Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137
human/humankind Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
humans united with god Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137, 244
individual Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
inspiration, stoic Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
inspiration Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
irenaeus Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
jew/jewish, literature/ authors' "151.0_147.0@law, god's" Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
justin martyr Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
koinonia Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137
life Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
literature Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
marcus aurelius, stoic Esler, The Early Christian World (2000) 65
marcus aurelius Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 132, 164, 244
middle platonism Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
monotheism Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 132
moses Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
oikeiōsis (οἰκείωσις) Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
part of a whole (soul as, etc.) Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
pax romana Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
person Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
philo judaeus Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
philosophy, graeco-roman Esler, The Early Christian World (2000) 65
plato/platonic/platonism/neo-platonism Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
platonism, hellenistic Esler, The Early Christian World (2000) 65
plotinus, platonism Esler, The Early Christian World (2000) 65
plutarch Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137, 244
polytheism Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 132, 137
posidonius Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
prohairesis Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
pseudo, galen Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
pseudo–aristotle, on the kosmos Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
pythagoras/pythagoreans Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
reason, faculty Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
reproduction Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
scholarship, qumran Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
seeds (seminal reasons) Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
soul; Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
soul Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
spirit, characterizations as, aether Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
spirit, characterizations as, breath (life itself) Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
spirit, characterizations as, divine Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
spirit, characterizations as, stoic pneuma Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
spirit, effects of, life itself Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
spirit, effects of, mind enlightened Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
spirit, modes of presence, receiving of Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
stoic thought Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 164, 244
stoicism/stoic;' Frey and Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives (2014) 50
stoicism Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
stoics Esler, The Early Christian World (2000) 65
sumpatheia Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 164
sungeneia Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137
tatianos (tatian) Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
transmission of ideas Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 244
universe, harmony of the Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 137, 164, 244
wisdom Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28
word of god Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
xenophanes of kolophon Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 164
zedekiah Levison, Filled with the Spirit (2009) 147
zeno of citium Inwood and Warren, Body and Soul in Hellenistic Philosophy (2020) 138
zeus Rüpke and Woolf, Religious Dimensions of the Self in the Second Century CE (2013) 28; Stanton, Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace (2021) 132, 137