Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2443
Clement Of Rome, 1 Clement, 32.4
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

27 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 33 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Exodus, 24.7, 34.29-34.35 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

24.7. וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר־דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע׃ 34.29. וַיְהִי בְּרֶדֶת מֹשֶׁה מֵהַר סִינַי וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיַד־מֹשֶׁה בְּרִדְתּוֹ מִן־הָהָר וּמֹשֶׁה לֹא־יָדַע כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו בְּדַבְּרוֹ אִתּוֹ׃ 34.31. וַיִּקְרָא אֲלֵהֶם מֹשֶׁה וַיָּשֻׁבוּ אֵלָיו אַהֲרֹן וְכָל־הַנְּשִׂאִים בָּעֵדָה וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם׃ 34.32. וְאַחֲרֵי־כֵן נִגְּשׁוּ כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְצַוֵּם אֵת כָּל־אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אִתּוֹ בְּהַר סִינָי׃ 34.33. וַיְכַל מֹשֶׁה מִדַּבֵּר אִתָּם וַיִּתֵּן עַל־פָּנָיו מַסְוֶה׃ 34.34. וּבְבֹא מֹשֶׁה לִפְנֵי יְהוָה לְדַבֵּר אִתּוֹ יָסִיר אֶת־הַמַּסְוֶה עַד־צֵאתוֹ וְיָצָא וְדִבֶּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת אֲשֶׁר יְצֻוֶּה׃ 34.35. וְרָאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־פְּנֵי מֹשֶׁה כִּי קָרַן עוֹר פְּנֵי מֹשֶׁה וְהֵשִׁיב מֹשֶׁה אֶת־הַמַּסְוֶה עַל־פָּנָיו עַד־בֹּאוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ׃ 24.7. And he took the book of the covet, and read in the hearing of the people; and they said: ‘All that the LORD hath spoken will we do, and obey.’" 34.29. And it came to pass, when Moses came down from mount Sinai with the two tables of the testimony in Moses’hand, when he came down from the mount, that Moses knew not that the skin of his face sent forth abeams while He talked with him." 34.30. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face sent forth beams; and they were afraid to come nigh him." 34.31. And Moses called unto them; and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him; and Moses spoke to them." 34.32. And afterward all the children of Israel came nigh, and he gave them in commandment all that the LORD had spoken with him in mount Sinai." 34.33. And when Moses had done speaking with them, he put a veil on his face." 34.34. But when Moses went in before the LORD that He might speak with him, he took the veil off, until he came out; and he came out; and spoke unto the children of Israel that which he was commanded." 34.35. And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses’face sent forth beams; and Moses put the veil back upon his face, until he went in to speak with Him."
3. Hebrew Bible, Genesis, 2-3, 1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4. Hebrew Bible, 1 Kings, 8.11 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8.11. וְלֹא־יָכְלוּ הַכֹּהֲנִים לַעֲמֹד לְשָׁרֵת מִפְּנֵי הֶעָנָן כִּי־מָלֵא כְבוֹד־יְהוָה אֶת־בֵּית יְהוָה׃ 8.11. so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud; for the glory of the LORD filled the house of the LORD."
5. Hebrew Bible, Judges, 5 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Anon., 1 Enoch, 89.44-89.45 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

89.44. boars till he had destroyed them all. And that sheep whose eyes were opened saw that ram, which was amongst the sheep, till it forsook its glory and began to butt those sheep, and trampled upon them, and behaved itself 89.45. unseemly. And the Lord of the sheep sent the lamb to another lamb and raised it to being a ram and leader of the sheep instead of that
7. Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant, 3.20 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

8. Dead Sea Scrolls, (Cairo Damascus Covenant) Cd-A, 3.20 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Dead Sea Scrolls, Community Rule, 4.23 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

10. Anon., 2 Baruch, 54.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Anon., Didache, 8.2, 10.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Anon., The Life of Adam And Eve, 12.1, 21.2, 21.6, 39.2 (1st cent. CE - 5th cent. CE)

13. Clement of Rome, 1 Clement, 36.2, 46.6-46.7, 55.2, 59.3, 62.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

36.2. διὰ τούτου ἀτενίζομεν a)teni/twmen A "lat us fir our gaze." εἰς τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν, διὰ τούτου ἐνοπτριζόμεθα τὴν ἄμωμον καὶ ὑπερτάτην ὄψιν αὐτοῦ, διὰ τούτου ἠνεῴχθησαν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς καρδίας, διὰ τούτου ἡ ἀσύνετος καὶ ἐσκοτωμένη διάνοια ἡμῶν ἀναθάλλει εἰς τὸ φῶς, διὰ τούτου ἠθέλησεν ὁ δεσπότης τῆς ἀθανάτου γνώσεως ἡμᾶς γεύσασθαι, ὃς Heb. 1, 3, 4 ὦν ἀπαύγασμα τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ, τοσούτῳ μείζων ἐστὶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον ὄνομα Heb. 1, 7; Pa 104, 4 κεκληρονόμηκεν. 46.6. ἢ οὐχὶ ἕνα θεὸν ἔχομεν καὶ ἔνα Χριστὸν καὶ ἓν πνεῦμα τῆς χάριτος τὸ ἐκχυθὲν ἐφ̓ ἡμᾶς; καὶ μία κλῆσις ἐν Χριστῷ; 46.7. ἱνατί διέλκομεν καὶ διασπῶμεν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ καὶ στασιάζομεν πρὸς τὸ σῶμα τὸ ἴδιον, καὶ εἰς τοσαύτην ἀπόνοιαν ἐρχόμεθα, ὥστε ἐπιλαθέσθαι ἡμᾶς, ὅτι μέλη ἐσμὲν ἀλλήλων; μνήσθητε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. *)ihsou= tou= kuri/ou h(mw=n *a, tou= kuri/ou h(mw=n *)ihsou= *xrittou= CSK, domini Them (tou= kuri/ou *)ihsou=) L. The other readings appear to be serni liturgical expansions of the simple form found in L. 55.2. ἐπιστάμεθα πολλοὺς ἐν ἡμῖν παραδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς δεσμά, ὅπως ἑτέρους λυτρώσονται: πολλοὶ ἑαυτοὺς παρέδωκαν εἰς δουλείαν. καὶ λαβόντες τὰς τιμὰς αὐτῶν ἑτέρους ἐψώμισαν. 59.3. ... ἐλπίζειν There appears to be a lucuna in the Greek : Lightfoot supplies *do\s h\mi=n, ku/rie. ἐπὶ τὸ ἀρχεγόνον πάσης κτίσεως ὄνομά σου, Eph 1, 18 ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ἡμῶν εἰς τὸ Is. 57, 15 γινώσκειν σε τὸν μόνον ὕψιστον ἐν ὑψίστοις, Is. 13, 11 Ps. 32, 10 ἅγιον ἐν ἀγίοις ἀναπαυόμενον. τὸν ταπεινοῦντα ὕβριν ὑπερηφάνων, τὸν διαλύοντα λογισμοὺς Job 5, 11 ἐθνῶν, τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ τοὺς I Sam, 2, 7; cf. Luke 1, 53 ὑψηλοὺς ταπεινοῦντα, τὸν πλουτίζοντα καὶ πτωχίζοντα, τὸν ἀποκτείνοντα καὶ ζῆν ποιοῦντα, kai\ sw/zonta appears to be inserted before kai\ zh=n by SL, but is omitted by CK. Deut. 32, 39; cf. I Sam. 2,6; 11 Kings 5, 7 μόνον εὑρέτην eu)erge/thn ( "benefactor" ) C, "creator" K; the text is doubiful but eu(re/thn (LS) seems more likely to be implied by K than eu)erge/thn, and is therefore slightly more probable. πνευμάτων καὶ θεὸν πάσης σαρκός: τὸν ἐπιβλέποντα ἐν τοῖς ἀβύσσοις, τὸν ἐπόπτην Num. 16, 22; 27, 16 ἀνθρωπίνων ἔργων, τὸν τῶν κινδυνευόντων Dan, 3, 31 (*wulg. 3, 55); cf. Sirach 16, 18. 19 Judith 9, 11 βοηθόν, τὸν τῶν ἀπηλπισμένων σωτῆρα, τὸν παντὸς πνεύματος κτίστην καὶ ἐπίσκοπον: τὸν πληθύνοντα ἔθνη ἐπὶ γῆς καὶ ἐκ πάντων ἐκλεξάμενον τοὺς ἀγαπῶντάς σε διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἠγαπημένου παιδός σου, δἰ οὗ ἡμᾶς ἐπαίδευσας, Ps. 118, 114; cf, Judith 9, 11 ἡγίασας, ἐτίμησας: 62.2. περὶ γὰρ πίστεως καὶ μετανοίας καὶ γνησίας ἀγάπης καὶ ἐγκρατείας καὶ σωφροσύνης καὶ ὑπομονῆς πάντα τόπον ἐψηλαφήσαμεν, ὑπομιμνήσκοντες δεῖν ὑμᾶς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ καὶ μακροθυμίᾳ τῷ παντοκράτορι θεῷ ὁσίως εὐαρεστεῖν, ὁμονοοῦντας ἀμνησικάκως ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰρήνῃ μετὰ ἐκτενοῦς ἐπιεικείας, καθὼς καὶ οἱ προδεδηλωμένοι πατέρες ἡμῶν εὐηρέστησαν ταπεινοφρονοῦντες τὰ πρὸς τὸν πατέρα καὶ κτίστην θεὸν kti/sthn qeo/n SL, qeo kai\ O καὶ πάντας ἀνθρώπους. 17. Let us be imitators also of those who in goat-skins and sheep-skins Hebrews 11:37 went about proclaiming the coming of Christ; I mean Elijah, Elisha, and Ezekiel among the prophets, with those others to whom a like testimony is borne [in Scripture]. Abraham was specially honoured, and was called the friend of God; yet he, earnestly regarding the glory of God, humbly declared, I am but dust and ashes. Genesis 18:27 Moreover, it is thus written of Job, Job was a righteous man, and blameless, truthful, God-fearing, and one that kept himself from all evil. Job 1:1 But bringing an accusation against himself, he said, No man is free from defilement, even if his life be but of one day. Job 14:4-5 Moses was called faithful in all God's house; and through his instrumentality, God punished Egypt with plagues and tortures. Yet he, though thus greatly honoured, did not adopt lofty language, but said, when the divine oracle came to him out of the bush, Who am I, that You send me? I am a man of a feeble voice and a slow tongue. And again he said, I am but as the smoke of a pot.
14. Ignatius, To The Ephesians, 1.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2. for when ye heard that I was on my way from Syria, in bonds for the sake of the common Name and hope, and was hoping through your prayers to succeed in fighting with wild beasts in Rome, that by so succeeding I might have power to be a disciple, ye were eager to visit me: --
15. New Testament, 1 Peter, 4.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.11. If any man speaks, let it be as it were oracles of God. If any man serves, let it be as of the strength which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen.
16. New Testament, 1 Corinthians, 15.22, 15.45-15.50 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.22. For as inAdam all die, so also in Christ all will be made alive. 15.45. So also it is written, "The first man, Adam, became a livingsoul." The last Adam became a life-giving spirit. 15.46. However thatwhich is spiritual isn't first, but that which is natural, then thatwhich is spiritual. 15.47. The first man is of the earth, made ofdust. The second man is the Lord from heaven. 15.48. As is the onemade of dust, such are those who are also made of dust; and as is theheavenly, such are they also that are heavenly. 15.49. As we haveborne the image of those made of dust, let's also bear the image of theheavenly. 15.50. Now I say this, brothers, that flesh and blood can'tinherit the Kingdom of God; neither does corruption inheritincorruption.
17. New Testament, 1 Thessalonians, 2.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. to the end that you should walk worthily of God, who calls you into his own kingdom and glory.
18. New Testament, 2 Peter, 3.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen.
19. New Testament, 2 Corinthians, 3.7-3.11, 4.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, Jude, 25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

21. New Testament, Ephesians, 1.17-1.18, 2.8-2.10, 4.4, 4.18, 4.25, 5.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.17. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him; 1.18. having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints 2.8. for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God 2.9. not of works, that no one would boast. 2.10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared before that we would walk in them. 4.4. There is one body, and one Spirit, even as you also were called in one hope of your calling; 4.18. being darkened in their understanding, alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardening of their hearts; 4.25. Therefore, putting away falsehood, speak truth each one with his neighbor. For we are members one of another. 5.21. subjecting yourselves one to another in the fear of Christ.
22. New Testament, Romans, 1.23, 3.23, 5.2, 5.8, 5.12-5.21, 6.4, 8.18, 9.4-9.5, 9.23, 15.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.23. and traded the glory of the incorruptible God for the likeness of an image of corruptible man, and of birds, and four-footed animals, and creeping things. 3.23. for all have sinned, and fall short of the glory of God; 5.2. through whom we also have our access by faith into this grace in which we stand. We rejoice in hope of the glory of God. 5.8. But God commends his own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. 5.12. Therefore, as sin entered into the world through one man, and death through sin; and so death passed to all men, because all sinned. 5.13. For until the law, sin was in the world; but sin is not charged when there is no law. 5.14. Nevertheless death reigned from Adam until Moses, even over those whose sins weren't like Adam's disobedience, who is a foreshadowing of him who was to come. 5.15. But the free gift isn't like the trespass. For if by the trespass of the one the many died, much more did the grace of God, and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. 5.16. The gift is not as through one who sinned: for the judgment came by one to condemnation, but the free gift came of many trespasses to justification. 5.17. For if by the trespass of the one, death reigned through the one; so much more will those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. 5.18. So then as through one trespass, all men were condemned; even so through one act of righteousness, all men were justified to life. 5.19. For as through the one man's disobedience many were made sinners, even so through the obedience of the one will many be made righteous. 5.20. The law came in besides, that the trespass might abound; but where sin abounded, grace did abound more exceedingly; 5.21. that as sin reigned in death, even so might grace reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. 6.4. We were buried therefore with him through baptism to death, that just like Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in newness of life. 8.18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which will be revealed toward us. 9.4. who are Israelites; whose is the adoption, the glory, the covets, the giving of the law, the service, and the promises; 9.5. of whom are the fathers, and from whom is Christ as concerning the flesh, who is over all, God, blessed forever. Amen. 9.23. and that he might make known the riches of his glory on vessels of mercy, which he prepared beforehand for glory 15.7. Therefore receive one another, even as Christ also received you, to the glory of God.
23. New Testament, Luke, 3.28-3.38 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.28. the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er 3.29. the son of Josa, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi 3.30. the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jo, the son of Eliakim 3.31. the son of Melea, the son of Me, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David 3.32. the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon 3.33. the son of Amminadab, the son of Aram, the son of Joram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah 3.34. the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor 3.35. the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah 3.36. the son of Cai, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech 3.38. the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
24. New Testament, Matthew, 1.3-1.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. Judah became the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron became the father of Ram. 1.4. Ram became the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon. Nahshon became the father of Salmon. 1.5. Salmon became the father of Boaz by Rahab. Boaz became the father of Obed by Ruth. Obed became the father of Jesse. 1.6. Jesse became the father of David the king. David became the father of Solomon by her who had been the wife of Uriah.
25. Anon., Marytrdom of Polycarp, 22.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

22.3. 3 And I, again, Pionius, wrote it out from the former writings, after searching for it, because the blessed Polycarp showed it me in a vision, as I will explain in what follows, and I gathered it together when it was almost worn out by age, that the Lord Jesus Christ may also gather me together with his elect into his heavenly kingdom, to whom be glory with the Father and the Holy Spirit, for ever and ever, Amen.
26. Anon., Genesis Rabba, 53.9 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

53.9. וַתֹּאמֶר מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה (בראשית כא, ז), רַבִּי פִּינְחָס מִשּׁוּם רַבִּי חִלְקִיָה מִי אָמַר מִי דִּבֵּר אֵין כְּתִיב כָּאן, אֶלָּא מִי מִלֵּל, רְמָזוֹ שֶׁהוּא מוֹלִיד לְמֵאָה שָׁנָה מִנְיַן מִלֵּ"ל. רַבִּי פִּנְחָס אָמַר קוֹמָתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ הָיְתָה יְבֵשָׁה וְנַעֲשָׂה מְלִילוֹת. הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה, הֵינִיקָה בֵן אֵין כְּתִיב כָּאן, אִמֵּנוּ שָׂרָה הָיְתָה צְנוּעָה יוֹתֵר מִדַּאי, אָמַר לָהּ אָבִינוּ אַבְרָהָם אֵין זוֹ שְׁעַת הַצְּנִיעוּת אֶלָּא גַּלִּי אֶת דַּדַּיִךְ, כְּדֵי שֶׁיֵּדְעוּ הַכֹּל שֶׁהִתְחִיל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת נִסִּים, גִּלְּתָה אֶת דַּדֶּיהָ וְהָיוּ נוֹבְעוֹת חָלָב כִּשְׁנֵי מַעְיָנוֹת, וְהָיוּ מַטְרוֹנִיּוֹת בָּאוֹת וּמֵינִיקוֹת אֶת בְּנֵיהֶם מִמֶּנָּה, וְהָיוּ אוֹמְרוֹת אֵין אָנוּ כְּדַי לְהָנִיק אֶת בָּנֵינוּ מֵחֲלָבָהּ שֶׁל צַדֶּקֶת. רַבָּנָן וְרַבִּי אֲחָא, רַבָּנָן אָמְרֵי כָּל מִי שֶׁבָּא לְשֵׁם שָׁמַיִם, נַעֲשָׂה יְרֵא שָׁמַיִם. רַבִּי אֲחָא אָמַר אַף מִי שֶׁלֹא בָּא לְשֵׁם שָׁמַיִם נִתַּן לוֹ מֶמְשָׁלָה בָּעוֹלָם הַזֶּה, כֵּיוָן שֶׁהִפְלִיגוּ עַצְמָן בְּסִינַי וְלֹא קִבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה נִטְּלָה מֵהֶם אוֹתָהּ הַמֶּמְשָׁלָה.
27. Anon., Prayer of Manasseh, 5Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78; Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 121
adam Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78; Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 113, 114, 115, 118, 121
ascent Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 111
bible Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 109
biblical interpretation Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 114
canaan, canaanite Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 114
church Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 105, 106
cult Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 121
emperor cult, emperor worship Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 121
ephesians, addressees/recipients Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 61
ephesians, author/authorship Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 61
ephesians, circular letter Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 61
ephesians, introductory questions Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 61
experience Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 117
faith Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 105
father Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 105, 120
genealogies Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
glory Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
greece, greek Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 109, 110, 121
hebrew Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 112, 121
history, as christian history Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
honor/shame Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 108, 115
jerusalem Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 112
kinship Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
law, laws Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 116
messiah Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 120
monotheism Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 106, 109
moses Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 112, 116, 117
mother Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 112
mysticism Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 116
patriarchs Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 78
paul, pauline, paulinism Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
philosophy Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 113
priest, priesthood Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 112, 115
rabbis Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 113
reference, allusion Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 61
resurrection Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 116, 117, 120, 121
rome' Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 61
rome, roman Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 108, 115
second temple Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 113
septuagint Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 109
temple Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 112, 121
throne Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 113
translation Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 109, 110
trinity, trinitarianism Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 106
unknown god Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 113
vision Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 113
worship Novenson, Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity (2020) 105, 106, 117