Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2385
Cicero, Tusculan Disputations, 5.88
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Aristotle, Rhetoric, 1.11 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 2.96 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.96. Audi, ne longe abeam, moriens quid dicat Epicurus, ut intellegas intellegas (intellig.) BEA 2 intellegat A 1 intelligat R intelligantur N intelligatur V facta eius cum dictis discrepare: 'Epicurus Hermarcho salutem. Cum ageremus', inquit, vitae beatum et eundem supremum diem, scribebamus haec. tanti autem autem om. A aderant aderant om. BE vesicae et torminum morbi, ut nihil ad eorum magnitudinem posset accedere. Miserum hominem! Si dolor summum malum est, dici aliter non potest. sed audiamus ipsum: 'Compensabatur', inquit, tamen cum his omnibus animi laetitia, quam capiebam memoria rationum inventorumque nostrorum. sed tu, ut dignum est tua erga me et philosophiam me et philosophiam Bai. me (ne R) et philosophia A 1 RN me philosophia BE me et philosophia et A 2 V voluntate ab adolescentulo suscepta, fac ut Metrodori tueare liberos. 2.96.  "But I must not digress too far. Let me repeat the dying words of Epicurus, to prove to you the discrepancy between his practice and his principles: 'Epicurus to Hermarchus, greeting. I write these words,' he says, 'on the happiest, and the last, day of my life. I am suffering from diseases of the bladder and intestines, which are of the utmost possible severity.' Unhappy creature! If pain is the Chief Evil, that is the only thing to be said. But let us hear his own words. 'Yet all my sufferings,' he continues, 'are counterbalanced by the joy which I derive from remembering my theories and discoveries. I charge you, by the devotion which from your youth up you have displayed towards myself and towards philosophy, to protect the children of Metrodorus.'
3. Cicero, Tusculan Disputations, 1.77, 2.3, 2.15, 2.44-2.45, 2.61, 3.33, 3.35, 3.37, 3.41-3.42, 3.47, 3.49, 3.76-3.77, 5.26, 5.73-5.74 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.77. catervae veniunt contra dicentium, nec solum Epicureorum, quos equidem non despicio, despatio K 1 sed nescio quo modo doctissimus quisque contemnit, del. Man. acerrume accerume X ( r radd. V c ) autem deliciae meae Dicaearchus contra hanc inmortalitatem imm. GR disseruit. is enim tris libros scripsit, qui Lesbiaci lesbaici K vocantur quod Mytilenis mitilenis RV mityl, G mittil, K sermo habetur, in quibus volt efficere animos esse mortalis. Stoici autem usuram nobis largiuntur tamquam cornicibus: diu mansuros esse post mansuros add. V 2 aiunt animos, semper negant. num non non no V 1 ne V c N (= non) in r. G 1 ita s ista X (unde postea sint V rec ) vis igitur audire, cur, etiamsi ita sit, mors tamen non sit in malis? Ut videtur, sed me nemo de inmortalitate depellet. Laudo id quidem, etsi nihil nimis animis X ( sed a del. V 2 ) oportet confidere; 2.3. Quamquam non sumus ignari multos studiose contra esse dicturos; quod vitare nullo modo potuimus, nisi nihil omnino scriberemus. etenim si orationes, quas nos multitudinis iudicio probari volebamus (popularis est enim illa facultas, et effectus eloquentiae est audientium adprobatio app. KV c )—sed si reperiebantur repper. K non nulli, qui nihil laudarent nisi quod se imitari posse confiderent, quemque sperandi sibi, eundem bene dicendi finem proponerent, et cum obruerentur obruerentur ru in r. G 1 obrue ntur K 1 copia sententiarum atque verborum, ieiunitatem et famem se malle quam ubertatem et copiam dicerent, unde erat exortum exortus GK exortus R 1 V 1 ˜ supra u posuit R 1? V 2 genus Atticorum is ipsis, qui id quid G 1? sequi se profitebantur, ignotum, qui iam conticuerunt paene ab ipso foro inrisi: 2.15. Video plane, sed plus desidero. Experiar equidem; sed magna res est, animoque mihi opus est non repugte. Habebis id quidem. ut enim heri feci, et heri feci Char. GL. I 200, 12 sic nunc rationem, quo ea me cumque ducet, sequar. Primum igitur de inbecillitate imb. R multorum et de variis disciplinis philosophorum loquar. quorum princeps et auctoritate et antiquitate Socraticus Aristippus aristiphus X corr. V c non dubitavit summum malum dolorem dicere. deinde ad hanc enervatam muliebremque sententiam satis docilem se Epicurus praebuit. p K ( ss. 2 ) hunc post Rhodius Hieronymus hieronimus X dolore vacare vacaredolore R 1 vacare V summum bonum dixit: tantum in dolore duxit di xit K ( man.c.? ) mali. ceteri praeter Zenonem, Aristonem, Pyrrhonem pyrronem X (phyrr. K 1 ) idem fere quod modo quod modo edd. quomodo tu: malum illud quidem, sed alia peiora. 2.44. venit Epicurus, homo minime minime mini in r. V c malus vel potius vir optimus; tantum monet, monet et G quantum intellegit. venit... 8 intellegit Char. GL. 120, 19 Epic. fr. 446 neglege negglege G (corr. 2 ) inquit inquid G 1 (10 V 1 ) dolorem. quis hoc dicit? idem, qui dolorem summum malum? vix vix V satis constanter. constanter V audiamus. si summus dolor est inquit, inquid G 1 (10 V 1 ) brevem necesse est esse. nec. est brevem e. KR iteradum iteradum ac. 2,88. iterandum X (-d um R c ) eadem ista mihi! Iteradum ... 12 mihi Pacuv. Iliona 202 non enim satis intellego, quid quod V 1 summum dicas esse, quid breve. brevi GR 1 V summum, si ante summum add. V 2 quo nihil sit superius, breve, quo quod G 1 nihil brevius. contemno magnitudinem doloris, a qua me brevitas temporis vindicabit ante paene quam venerit. sed si est tantus dolor, quantus Philoctetae? bene plane magnus mihi quidem videtur, sed tamen non summus; summis G 1 nihil enim dolet nisi pes: possunt oculi, potest caput latera pulmones, possunt omnia; longe igitur abest a summo dolore. ergo inquit inquid G 1 (10 V 1 ) dolor diuturnus habet laetitiae plus quam molestiae. 2.45. nunc ego ego ex ergo V non possum tantum hominem nihil sapere dicere, sed nos ab eo derideri puto. ego summum dolorem—summum autem dico, etiamsi decem atomis est maior alius—non continuo esse dico brevem multosque possum bonos viros nominare, qui complures cumplures GV annos doloribus podagrae crucientur maximis. sed homo catus numquam terminat nec magnitudinis nec diuturnitatis modum, sed ... 2 modum Non. 92,20 propter catus (castus LC A D A ) catus s Non. cautus cf. Progr. 21 1 ut sciam, sciat G 1 quid summum dicat in dolore, quid breve brevem X m del. R 1 e 2 K 2 in tempore. omittamus hunc igitur nihil prorsus dicentem cogamusque confiteri non esse ab eo doloris remedia quaerenda, qui que om. G 1 dolorem malorum omnium maxumum dixerit, maxsumum duxerit G 1 quamvis idem forticulum se in torminibus et in stranguria sua praebeat. quamvis ... 8 praebeat Non. 32, 12 Epic. fr. 122 Aliunde igitur est quaerenda medicina, et maxime quidem, si, quid maxime consentaneum sit, quaerimus, ab is quibus, quod honestum sit, sit est Hei. summum bonum, quod turpe, summum videtur malum. his tu praesentibus gemere et iactare te non audebis profecto; 2.61. at non noster Posidonius; possidon. X quem et ipse saepe vidi et id dicam, quod solebat narrare Pompeius, se, cum secum X (ipse cum R c ) Rhodum venisset decedens ex Syria, ex yria K audire voluisse Posidonium; possidon. X sed cum audisset eum graviter esse aegrum, quod vehementer eius artus laborarent, voluisse tamen nobilissimum philosophum philosoph um R visere: quem ut vidisset et et add. V c salutavisset honorificisque verbis prosecutus esset molesteque se dixisset dixs. G ferre, quod eum non posset audire, at ille: tu vero inquit potes, nec committam, necomitam G ( ss. 2 ) KR (nec om. K 2 R) ne commitam V neccommittam s ut dolor corporis efficiat, ut frustra tantus vir ad me venerit. itaque narrabat eum graviter et copiose de hoc ipso, nihil esse nihil esse nihile G 1 bonum nisi quod esset honestum, cubantem disputavisse, cumque quasi faces ei doloris admoverentur, admoverentur -rentur in r. V c saepe dixisse: dixs. G 3.33. Levationem autem aegritudinis in duabus rebus ponit, avocatione a cogitanda molestia et revocatione revocationem GKV 1 ad contemplandas voluptates. parere pareri GR 1 ( corr. 1 ) V 1 ( corr. 2 ) enim censet animum rationi posse et, quo illa ducat, sequi. vetat igitur ratio intueri molestias, abstrahit ab acerbis cogitationibus, hebetem habetem V 1 aciem ad miserias contemplandas facit; facit add. V c ( ante aciem We. ft. rectius cf. docere 220,13 sed cf. off. 1, 12 extr. al. ) om. cett. a quibus cum cecinit cecidit X corr. 2 receptui, inpellit receptuimpellit VHK c (receptaimp. K 1 )G 2 (receptum pellit 1 ) receptū impellit R rursum et incitat ad conspiciendas totaque mente contrectandas contractandas K ( ex -tes 1 ) H varias voluptates, vetat... 335, 4 voluptates H quibus ille et praeteritarum memoria et spe consequentium sapientis vitam refertam putat. refert amputat G 1 R 1 V 1 Haec nostro more nos diximus, Epicurii epicurei R c K 2 dicunt suo; sed quae quae ex qui V 2 dicant, videamus, quo modo, neglegamus. 3.35. Nam revocatio avocatio V 2 illa, quam adfert, adfret G 1 K 1 cum a contuendis nos malis avocat, nulla est. non est enim in nostra potestate fodicantibus is his W eis Non. opinemur] -mur in r. G 2 -ur in r. V 1? rebus, quas malas esse opinemur, dissimulatio vel oblivio: on... 6 oblivio Non. 66, 15 lacerant, vexant, stimulos admovent, ignis adhibent, respirare non sinunt, et tu oblivisci iubes, quod contra naturam est, qui, quod a natura add. Tr. quia natura X datum est, auxilium extorqueas inveterati doloris? est enim tarda illa quidem quidam V 1 medicina, sed tamen magna, quam adfert longinquitas et dies. Iubes me bona cogitare, oblivisci malorum. diceres aliquid, et magno quidem philosopho dignum, si ea bona esse sentires, quae essent homine dignissima. Pythagoras mihi si diceret aut Socrates aut Plato: 3.37. prudentiae vero quid quod R 1 respondebis docenti virtutem sese esse contentam, quo modo ad bene vivendum, sic etiam ad beate? quae si extrinsecus religata pendeat et non et oriatur et ante oriatur om. KR a se et rursus ad se revertatur et omnia sua complexa nihil quaerat aliunde, non intellego, cur aut verbis tam vehementer orda aut re tantopere expetenda videatur —ad haec bona me me V ( eras. si) si revocas, Epicure, pareo, sequor, utor te ipso duce, obliviscor etiam malorum, ut iubes, eoque facilius, quod ea ne in malis quidem ponenda censeo. sed traducis cogitationes meas ad voluptates. quas? corporis, credo, aut quae propter corpus vel recordatione vel spe cogitentur. num quid est aliud? rectene interpretor interprecor K 1 V sententiam tuam? solent enim isti negare nos intellegere, quid dicat Epicurus. 3.41. Quid tergiversamur, Epicure, nec fatemur eam nos dicere voluptatem, quam tu idem, cum os perfricuisti, soles dicere? sunt haec tua verba necne? in eo quidem libro, qui continet Epic. p. te/lous fr. 67 p. 119, 16 omnem disciplinam tuam,—fungar enim iam interpretis munere, ne quis me putet fingere—dicis haec: nec equidem habeo, quod intellegam bonum illud, detrahens eas voluptates quae sapore percipiuntur, detrahens eas quae rebus percipiuntur veneriis, detrahens eas quae rebus percipiuntur venereis detrahens add. in mg. V c om. rell. cf. praef. et locos ab Usenero ad fr. 67 congestos eas quae auditu e e Sor. et ( cf. 23 ex formis) cantibus, detrahens eas etiam quae ex formis percipiuntur oculis detrahens eas supra oculis add. K 2 suavis motiones, sive quae aliae voluptates in toto homine gignuntur quolibet quelibet V 1 quodlibet K 1 sensu. nec vero ita dici potest, mentis laetitiam solam esse in bonis. laetantem enim mentem ita novi: spe eorum omnium, quae supra dixi, fore forte G 1 K 1 ut natura is natura is naturalis X natura iis s potiens dolore careat. 3.42. atque haec quidem his verbis, quivis ut intellegat, quam voluptatem norit Epicurus. deinde paulo infra: saepe quaesivi inquit Epic. ib. fr. 69 ex is qui appellabantur sapientes, quid haberent quod in bonis quid in boni GV (quod V 2 ) R 1 (in exp. 1 ) quidboni K 1 quid in bonis K 2 B quod in bono Gr. relinquerent, si illa detraxissent, nisi si vellent voces iis fundere: nihil ab is potui cognoscere. qui si virtutes ebullire volent et sapientias, sapientiam V 2 nihil aliud dicent nisi eam viam, vi am K viam V ( exp. 2 ) vim quae fiant ureae vol. Non. quae G qua efficiantur eae eae haec K voluptates quas supra dixi. qui si ... 7 dixi Non. 26, 19 quae secuntur, sequuntur GR in eadem sententia sunt, totusque liber, qui est alt. est om. X add. V 2 de summo bono, refertus est et verbis et sententiis talibus. 3.47. 'at at ad V idem ait non crescere voluptatem dolore fr. 419 detracto, detractos G 1 V 1 esse V c s om. X summamque esse voluptatem nihil dolere. dolore V 1 ' paucis verbis tria magna peccata: unum, quod secum ipse pugnat. modo enim ne suspicari quidem se quicquam bonum, nisi sensus quasi titillarentur titilarentur R 1 VG 2 ( ex titul.) voluptate; nunc autem summam voluptatem esse dolore carere: potestne magis secum ipse pugnare? alterum peccatum, quod, cum in natura tria sint, sunt G 1 unum gaudere, alterum dolere, tertium nec gaudere prius gaudere om. K 1 nec dolere, hic primum et tertium putat idem esse nec distinguit a non dolendo voluptatem. tertium peccatum commune cum quibusdam, quod, cum virtus maxime expetatur maxime expetatur in r. V c eiusque adipiscendae causa philosophia quaesita sit, ille a a om. G 1 virtute summum bonum separavit. 3.49. negat Epicurus sqq. Epic. fr. 506. 584. 459 iucunde posse vivi, nisi cum virtute vivatur, negat ullam in sapientem vim esse fortunae, tenuem victum antefert copioso, negat ullum esse tempus, quo sapiens non beatus sit. omnia philosopho digna, sed cum voluptate pugtia. non istam dicit voluptatem . dicat quamlibet; nempe eam dicit, in qua virtutis nulla pars insit. age, si voluptatem non intellegimus, ne dolorem quidem? nego igitur eius eius om. R 1 esse, qui quid X d del. in RV dolore dolorem X corr. s autem illi summum malum metiatur, mentionem facere virtutis. 3.76. sunt qui unum officium consolantis cons olantis R 1 consulantis GK 1 V 1 putent putent docere Lb. Cleanthes fr. 576 malum illud omnino non esse, ut Cleanthi placet; sunt qui non magnum malum, ut Peripatetici; sunt qui abducant a malis ad bona, ut Epicurus; sunt qui satis satis om. G 1 putent ostendere nihil inopinati inopiti GRV 1 (n exp. c ) opiti K accidisse, ut Cyrenaici lac. stat. Po. ut Cyrenaici pro nihil mali (nihil a mali V 1 ) Dav. cogitari potest: ut Cyr. atque hi quoque, si verum quaeris, efficere student ut non multum adesse videatur aut nihil mall. Chr. cf. § 52–59. 61 extr. Chrys. fr. eth. 486 nihil mali. Chrysippus autem caput esse censet in consolando detrahere detra in r. V c illam opinionem maerentis, qua se maerentis se X (mer. KR) qd add. V 2 maerentis si vel maerentl si s ( sed sec. Chr. omnes qui maerent in illa opinione sunt; non recte p. 275, 19 confert Va. Op. 1, 70 ) qua Po. officio fungi putet iusto atque debito. sunt etiam qui haec omnia genera consolandi colligant abducunt... 21 putant... 356, 2 colligunt X 356, 2 colligant V 2 abducant et putent Ern. ( obloq. Küh. Sey. cf. tamen nat. deor. 2, 82 al. ). inconcinnitatem modorum def. Gaffiot cf. ad p. 226, 23 —alius enim alio modo movetur—, ut fere nos in Consolatione omnia omnia bis scripsit, prius erasit G omnia exp. et in mg. scr. fecimus. omne genus consolandi V c in consolationem unam coniecimus; erat enim in tumore animus, et omnis in eo temptabatur curatio. sed sumendum tempus est non minus in animorum morbis quam in corporum; ut Prometheus ille Aeschyli, cui cum dictum esset: Atqui/, Prometheu, te ho/c tenere exi/stimo, Mede/ri posse ra/tionem ratione ratione G 1 RV 1 ( alterum exp. G 2 V 1 ratione rationem K 1 (ratione del. K 2 ) orationem Stephanus ( ft. recte cf. lo/goi ) iracu/ndiae, v. 377 respondit: Siquide/m qui qui et ss. V c tempesti/vam medicinam a/dmovens Non a/dgravescens adgr. ss. V c vo/lnus inlida/t manu. manus X s exp. V 3.77. Erit igitur in consolationibus prima medicina docere aut nullum malum esse aut admodum parvum, altera et prius et om. G 1 de communi condicione vitae et proprie, propriae G 1 KVH ( sim. 358, 6 ) si quid sit de ipsius qui maereat disputandum, tertia tertiam H summam esse stultitiam frustra confici maerore, cum intellegas nihil nil G posse profici. nam Cleanthes cleantes X (24 GK 1 ) Cl. fr. 577 quidem sapientem consolatur, qui consolatione non eget. nihil enim enim om. G 1 esse malum, quod turpe non sit, si lugenti persuaseris, non tu illi luctum, sed stultitiam detraxeris; erit... 21 detraxeris ( sine 18 nam... 19 eget) H alienum autem tempus docendi. et tamen non satis mihi videtur vidisse hoc Cleanthes, suscipi aliquando aegritudinem posse ex eo ipso, quod esse summum malum Cleanthes suscipi... 24 Cleanthes om. K Cleanthes del. Ba. sed cf. Va. Op. 2, 130. 409 ipse fateatur. quid enim dicemus, cum Socrates Aisch. Socr. fr. 10 D. Aug. civ. 14, 8 Alcibiadi persuasisset, ut accepimus, eum nihil hominis esse nec quicquam inter Alcibiadem summo loco natum et quemvis baiolum interesse, cum se Alcibiades adflictaret lacrimansque Socrati supplex esset, ut sibi virtutem traderet turpitudinemque depelleret, illam ante dep. add. V 2 —quid dicemus, Cleanthe? acleanthe V (356, 23 cl. in r. V 2 ) o cleanthe Str. p. 58 tum tum ( cf. 356, 23 aliquando)] num edd. aegritudinem X corr. K 1 R c V 1 in illa re, quae aegritudine Alcibiadem adficiebat, mali nihil fuisse? 5.26. An malumus Epicurum imitari? qui multa praeclare Epic. p. 89, 7 saepe dicit; quam enim sibi constanter convenienterque dicat, non laborat. laborant G 1 laudat tenuem lauda tenuem GRV ( corr. V c ) laudetenu ae K Ep. fr. 459 victum. philosophi id quidem, sed si Socrates aut aut ex ant R ant tisthenes K 1 ( corr. c ) Antisthenes diceret, non is is his K qui finem bonorum voluptatem esse esse add. G 2 dixerit. negat quemquam iucunde i ocunde V 1 posse vivere, nisi idem honeste Epic. s. s. V sapienter iusteque que om. K vivat. nihil gravius, nihil philosophia philosophiae K dignius, nisi idem hoc ipsum honeste sapienter iuste ad voluptatem referret. Quid quid V 2 qui X melius quam: fortunam exiguam exiguam -guā in r. K c intervenire sapienti? sed hoc isne Epic. s. s.XVI isne V 2 hisne X dicit, qui, cum dolorem non modo modum V 1 maxumum malum, sed solum malum etiam dixerit, toto ut ante toto add. V 2 corpore opprimi possit doloribus doloribus bus in r. V 2 Epic. fr. 122 acerrumis tum, cum maxime contra fortunam glorietur? quod idem melioribus etiam verbis Metrodorus: 5.73. An Epic.fr.604 tu me in viola putabas aut in rosa dicere? an Epicuro, qui qui G 1 quia G 2 KRV cf.438,19 tantum modo induit personam philosophi et sibi ipse hoc nomen inscripsit, dicere licebit, licebit alt. i in r. V quod quidem, ut habet se res, me tamen plaudente dicit, nullum sapienti esse tempus, etiamsi uratur torqueatur secetur, quin possit exclamare: quam pro nihilo puto! cum praesertim omne malum dolore definiat defirmat ( vel defirniat) V 1 bonum voluptate, haec nostra honesta turpia inrideat dicatque nos in vocibus Epic.fr.511 occupatos iis sonos fundere, neque quicquam ad nos pertinere nisi quod aut leve aut asperum in corpore sentiatur: huic ergo, ut dixi, non multum differenti a iudicio ferarum oblivisci licebit sui et tum fortunam contemnere, cum sit omne et bonum eius et malum in potestate fortunae, tum dicere se se add. G 2 beatum in summo cruciatu atque tormentis, cum constituerit non modo summum malum esse dolorem, sed etiam solum? 5.74. nec vero illa sibi remedia comparavit ad tolerandum tollerandum X (toll endum G 1 ) dolorem, firmitatem animi, turpitudinis verecundiam, exercitationem consuetudinemque patiendi, praecepta fortitudinis, praecepta fortitudinis del.Sey.sed Cic.l.2,34—41 exercitationem consuetudinemque,postea (cf. maxime 51. 53) praecepta fortitudinis animo proposita (p.313,15sqq.) valere ad tolerandum dolorem exponit (cf.p.285.6 295, 24sqq.fin.2,94.95; 4, 31). cf.etiam Plasberg, Festschrift f. Vahlen p.234 (obloq. Se.,Jb.d.ph.V.29 p.97) duritiam virilem, sed una se dicit recordatione adquiescere praeteritarum voluptatium, voluptatum Bai.cf.Neue 1, 410 ut si quis aestuans, cum vim caloris non non postea add. R 1 facile patiatur, patiatur putatur V 1 recordari velit sese sese s esse X (se V 3 ) aliquando in Arpinati nostro gelidis fluminibus circumfusum fuisse. non enim video, quo modo sedare possint
4. Philo of Alexandria, On The Life of Abraham, 26 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

26. But we must not be ignorant that repentance occupies the second place only, next after perfection, just as the change from sickness to convalescence is inferior to perfect uninterrupted health. Therefore, that which is continuous and perfect in virtues is very near divine power, but that condition which is improvement advancing in process of time is the peculiar blessing of a welldisposed soul, which does not continue in its childish pursuits, but by more vigorous thoughts and inclinations, such as really become a man, seeks a tranquil steadiness of soul, and which attains to it by its conception of what is good. V.
5. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 1.103 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.103. For it would be mere folly that some men should be excluded from the priesthood by reason of the scars which exist on their bodies from ancient wounds, which are the emblem of misfortune indeed, but not of wickedness; but that those persons who, not at all out of necessity but from their own deliberate choice, have made a market of their beauty, when at last they slowly repent, should at once after leaving their lovers become united to priests, and should come from brothels and be admitted into the sacred precincts. For the scars and impressions of their old offences remain not the less in the souls of those who repent.
6. Philo of Alexandria, On The Virtues, 177 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

177. For absolutely never to do anything wrong at all is a peculiar attribute of God, and perhaps one may also say of a God-like man. But when one has erred, then to change so as to adopt a blameless course of life for the future is the part of a wise man, and of one who is not altogether ignorant of what is expedient.
7. Seneca The Younger, De Consolatione Ad Marciam, 1.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8. Seneca The Younger, Letters, 66.47, 78.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 10.22 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

10.22. And when near his end he wrote the following letter to Idomeneus:On this blissful day, which is also the last of my life, I write this to you. My continual sufferings from strangury and dysentery are so great that nothing could augment them; but over against them all I set gladness of mind at the remembrance of our past conversations. But I would have you, as becomes your life-long attitude to me and to philosophy, watch over the children of Metrodorus.Such were the terms of his will.Among his disciples, of whom there were many, the following were eminent: Metrodorus, the son of Athenaeus (or of Timocrates) and of Sande, a citizen of Lampsacus, who from his first acquaintance with Epicurus never left him except once for six months spent on a visit to his native place, from which he returned to him again.
10. Augustine, Confessions, 10.14, 10.21.30 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

10.14. 21. This same memory contains also the affections of my mind; not in the manner in which the mind itself contains them when it suffers them, but very differently according to a power peculiar to memory. For without being joyous, I remember myself to have had joy; and without being sad, I call to mind my past sadness; and that of which I was once afraid, I remember without fear; and without desire recall a former desire. Again, on the contrary, I at times remember when joyous my past sadness, and when sad my joy. Which is not to be wondered at as regards the body; for the mind is one thing, the body another. If I, therefore, when happy, recall some past bodily pain, it is not so strange a thing. But now, as this very memory itself is mind (for when we give orders to have a thing kept in memory, we say, See that you bear this in mind; and when we forget a thing, we say, It did not enter my mind, and, It slipped from my mind, thus calling the memory itself mind), as this is so, how comes it to pass that when being joyful I remember my past sorrow, the mind has joy, the memory sorrow - the mind, from the joy than is in it, is joyful, yet the memory, from the sadness that is in it, is not sad? Does not the memory perchance belong unto the mind? Who will say so? The memory doubtless is, so to say, the belly of the mind, and joy and sadness like sweet and bitter food, which, when entrusted to the memory, are, as it were, passed into the belly, where they can be reposited, but cannot taste. It is ridiculous to imagine these to be alike; and yet they are not utterly unlike. 22. But behold, out of my memory I educe it, when I affirm that there be four perturbations of the mind - desire, joy, fear, sorrow; and whatsoever I shall be able to dispute on these, by dividing each into its peculiar species, and by defining it, there I find what I may say, and thence I educe it; yet am I not disturbed by any of these perturbations when by remembering them I call them to mind; and before I recollected and reviewed them, they were there; wherefore by remembrance could they be brought thence. Perchance, then, even as meat is in ruminating brought up out of the belly, so by calling to mind are these educed from the memory. Why, then, does not the disputant, thus recollecting, perceive in the mouth of his meditation the sweetness of joy or the bitterness of sorrow? Is the comparison unlike in this because not like in all points? For who would willingly discourse on these subjects, if, as often as we name sorrow or fear, we should be compelled to be sorrowful or fearful? And yet we could never speak of them, did we not find in our memory not merely the sounds of the names, according to the images imprinted on it by the senses of the body, but the notions of the things themselves, which we never received by any door of the flesh, but which the mind itself, recognising by the experience of its own passions, entrusted to the memory, or else which the memory itself retained without their being entrusted to it.
11. Augustine, The City of God, 14.9-14.10 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

14.9. But so far as regards this question of mental perturbations, we have answered these philosophers in the ninth book of this work, showing that it is rather a verbal than a real dispute, and that they seek contention rather than truth. Among ourselves, according to the sacred Scriptures and sound doctrine, the citizens of the holy city of God, who live according to God in the pilgrimage of this life, both fear and desire, and grieve and rejoice. And because their love is rightly placed, all these affections of theirs are right. They fear eternal punishment, they desire eternal life; they grieve because they themselves groan within themselves, waiting for the adoption, the redemption of their body; Romans 8:23 they rejoice in hope, because there shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. 1 Corinthians 15:54 In like manner they fear to sin, they desire to persevere; they grieve in sin, they rejoice in good works. They fear to sin, because they hear that because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Matthew 24:12 They desire to persevere, because they hear that it is written, He that endures to the end shall be saved. Matthew 10:22 They grieve for sin, hearing that If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1 John 1:8 They rejoice in good works, because they hear that the Lord loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7 In like manner, according as they are strong or weak, they fear or desire to be tempted, grieve or rejoice in temptation. They fear to be tempted, because they hear the injunction, If a man be overtaken in a fault, you which are spiritual restore such an one in the spirit of meekness; considering yourself, lest you also be tempted. Galatians 6:l They desire to be tempted, because they hear one of the heroes of the city of God saying, Examine me, O Lord, and tempt me: try my reins and my heart. They grieve in temptations, because they see Peter weeping; Matthew 26:75 they rejoice in temptations, because they hear James saying, My brethren, count it all joy when you fall into various temptations. James 1:2 And not only on their own account do they experience these emotions, but also on account of those whose deliverance they desire and whose perdition they fear, and whose loss or salvation affects them with grief or with joy. For if we who have come into the Church from among the Gentiles may suitably instance that noble and mighty hero who glories in his infirmities, the teacher (doctor) of the nations in faith and truth, who also labored more than all his fellow apostles, and instructed the tribes of God's people by his epistles, which edified not only those of his own time, but all those who were to be gathered in - that hero, I say, and athlete of Christ, instructed by Him, anointed of His Spirit, crucified with Him, glorious in Him, lawfully maintaining a great conflict on the theatre of this world, and being made a spectacle to angels and men, 1 Corinthians 4:9 and pressing onwards for the prize of his high calling, Philippians 3:14 - very joyfully do we with the eyes of faith behold him rejoicing with them that rejoice, and weeping with them that weep; Romans 12:15 though hampered by fightings without and fears within; 2 Corinthians 7:5 desiring to depart and to be with Christ; Philippians 1:23 longing to see the Romans, that he might have some fruit among them as among other Gentiles; Romans 1:11-13 being jealous over the Corinthians, and fearing in that jealousy lest their minds should be corrupted from the chastity that is in Christ; 2 Corinthians 11:1-3 having great heaviness and continual sorrow of heart for the Israelites, Romans 9:2 because they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God; Romans 10:3 and expressing not only his sorrow, but bitter lamentation over some who had formally sinned and had not repented of their uncleanness and fornications. 2 Corinthians 12:21 If these emotions and affections, arising as they do from the love of what is good and from a holy charity, are to be called vices, then let us allow these emotions which are truly vices to pass under the name of virtues. But since these affections, when they are exercised in a becoming way, follow the guidance of right reason, who will dare to say that they are diseases or vicious passions? Wherefore even the Lord Himself, when He condescended to lead a human life in the form of a slave, had no sin whatever, and yet exercised these emotions where He judged they should be exercised. For as there was in Him a true human body and a true human soul, so was there also a true human emotion. When, therefore, we read in the Gospel that the hard-heartedness of the Jews moved Him to sorrowful indignation, Mark 3:5 that He said, I am glad for your sakes, to the intent you may believe, John 11:15 that when about to raise Lazarus He even shed tears, John 11:35 that He earnestly desired to eat the passover with His disciples, Luke 22:15 that as His passion drew near His soul was sorrowful, Matthew 26:38 these emotions are certainly not falsely ascribed to Him. But as He became man when it pleased Him, so, in the grace of His definite purpose, when it pleased Him He experienced those emotions in His human soul. But we must further make the admission, that even when these affections are well regulated, and according to God's will, they are peculiar to this life, not to that future life we look for, and that often we yield to them against our will. And thus sometimes we weep in spite of ourselves, being carried beyond ourselves, not indeed by culpable desire; but by praiseworthy charity. In us, therefore, these affections arise from human infirmity; but it was not so with the Lord Jesus, for even His infirmity was the consequence of His power. But so long as we wear the infirmity of this life, we are rather worse men than better if we have none of these emotions at all. For the apostle vituperated and abominated some who, as he said, were without natural affection. Romans 1:31 The sacred Psalmist also found fault with those of whom he said, I looked for some to lament with me, and there was none. For to be quite free from pain while we are in this place of misery is only purchased, as one of this world's literati perceived and remarked, at the price of blunted sensibilities both of mind and body. And therefore that which the Greeks call ἀπαθεια, and what the Latins would call, if their language would allow them, impassibilitas, if it be taken to mean an impassibility of spirit and not of body, or, in other words, a freedom from those emotions which are contrary to reason and disturb the mind, then it is obviously a good and most desirable quality, but it is not one which is attainable in this life. For the words of the apostle are the confession, not of the common herd, but of the eminently pious, just, and holy men: If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1 John 1:8 When there shall be no sin in a man, then there shall be this απάθεια . At present it is enough if we live without crime; and he who thinks he lives without sin puts aside not sin, but pardon. And if that is to be called apathy, where the mind is the subject of no emotion, then who would not consider this insensibility to be worse than all vices? It may, indeed, reasonably be maintained that the perfect blessedness we hope for shall be free from all sting of fear or sadness; but who that is not quite lost to truth would say that neither love nor joy shall be experienced there? But if by apathy a condition be meant in which no fear terrifies nor any pain annoys, we must in this life renounce such a state if we would live according to God's will, but may hope to enjoy it in that blessedness which is promised as our eternal condition. For that fear of which the Apostle John says, There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear has torment. He that fears is not made perfect in love, 1 John 4:18 - that fear is not of the same kind as the Apostle Paul felt lest the Corinthians should be seduced by the subtlety of the serpent; for love is susceptible of this fear, yea, love alone is capable of it. But the fear which is not in love is of that kind of which Paul himself says, For you have not received the spirit of bondage again to fear. Romans 8:15 But as for that clean fear which endures for ever, if it is to exist in the world to come (and how else can it be said to endure for ever?), it is not a fear deterring us from evil which may happen, but preserving us in the good which cannot be lost. For where the love of acquired good is unchangeable, there certainly the fear that avoids evil is, if I may say so, free from anxiety. For under the name of clean fear David signifies that will by which we shall necessarily shrink from sin, and guard against it, not with the anxiety of weakness, which fears that we may strongly sin, but with the tranquillity of perfect love. Or if no kind of fear at all shall exist in that most imperturbable security of perpetual and blissful delights, then the expression, The fear of the Lord is clean, enduring for ever, must be taken in the same sense as that other, The patience of the poor shall not perish forever. For patience, which is necessary only where ills are to be borne, shall not be eternal, but that which patience leads us to will be eternal. So perhaps this clean fear is said to endure for ever, because that to which fear leads shall endure. And since this is so - since we must live a good life in order to attain to a blessed life, a good life has all these affections right, a bad life has them wrong. But in the blessed life eternal there will be love and joy, not only right, but also assured; but fear and grief there will be none. Whence it already appears in some sort what manner of persons the citizens of the city of God must be in this their pilgrimage, who live after the spirit, not after the flesh - that is to say, according to God, not according to man - and what manner of persons they shall be also in that immortality whither they are journeying. And the city or society of the wicked, who live not according to God, but according to man, and who accept the doctrines of men or devils in the worship of a false and contempt of the true divinity, is shaken with those wicked emotions as by diseases and disturbances. And if there be some of its citizens who seem to restrain and, as it were, temper those passions, they are so elated with ungodly pride, that their disease is as much greater as their pain is less. And if some, with a vanity monstrous in proportion to its rarity, have become enamored of themselves because they can be stimulated and excited by no emotion, moved or bent by no affection, such persons rather lose all humanity than obtain true tranquillity. For a thing is not necessarily right because it is inflexible, nor healthy because it is insensible. 14.10. But it is a fair question, whether our first parent or first parents (for there was a marriage of two), before they sinned, experienced in their animal body such emotions as we shall not experience in the spiritual body when sin has been purged and finally abolished. For if they did, then how were they blessed in that boasted place of bliss, Paradise? For who that is affected by fear or grief can be called absolutely blessed? And what could those persons fear or suffer in such affluence of blessings, where neither death nor ill-health was feared, and where nothing was wanting which a good will could desire, and nothing present which could interrupt man's mental or bodily enjoyment? Their love to God was unclouded, and their mutual affection was that of faithful and sincere marriage; and from this love flowed a wonderful delight, because they always enjoyed what was loved. Their avoidance of sin was tranquil; and, so long as it was maintained, no other ill at all could invade them and bring sorrow. Or did they perhaps desire to touch and eat the forbidden fruit, yet feared to die; and thus both fear and desire already, even in that blissful place, preyed upon those first of mankind? Away with the thought that such could be the case where there was no sin! And, indeed, this is already sin, to desire those things which the law of God forbids, and to abstain from them through fear of punishment, not through love of righteousness. Away, I say, with the thought, that before there was any sin, there should already have been committed regarding that fruit the very sin which our Lord warns us against regarding a woman: Whosoever looks on a woman to lust after her, has committed adultery with her already in his heart. Matthew 5:28 As happy, then, as were these our first parents, who were agitated by no mental perturbations, and annoyed by no bodily discomforts, so happy should the whole human race have been, had they not introduced that evil which they have transmitted to their posterity, and had none of their descendants committed iniquity worthy of damnation; but this original blessedness continuing until, in virtue of that benediction which said, Increase and multiply, Genesis 1:28 the number of the predestined saints should have been completed, there would then have been bestowed that higher felicity which is enjoyed by the most blessed angels - a blessedness in which there should have been a secure assurance that no one would sin, and no one die; and so should the saints have lived, after no taste of labor, pain, or death, as now they shall live in the resurrection, after they have endured all these things.
12. Epicurus, Kuriai Doxai, 4Subjects of this text:

subject book bibliographic info
apatheia, freedom from, eradication of, emotion (; for philo, repentance and pity Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
aristotle, pleasure at memory of pain endured Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
ataraxia Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 217
attention, epicurean therapy distracts attention Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
augustine, distress at memory of pleasure lost, pleasure at memory of pain endured Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
boethius, neoplatonizing christian, distress at memory of pleasure lost Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
cicero, marcus tullius, philosophical stance Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87, 88
confession Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
consolation writings, but stoic therapy does not dispute loss except in cleanthes Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
decorum Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87
demetrius of laconia Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 217; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 217
dignitas Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87
dionysius of heraclea Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 88
distress, distress at memory of lost pleasure Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
epicureanism, mortality of the soul Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87
epicureans, hedonism Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 217; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 217
epicurus, criticisms of Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87
epicurus, distracting attention as therapy, esp. to past Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165, 233
epicurus, memory of past, value of Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
epicurus, on pain Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87, 88
exempla (narrative examples) Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87
frank criticism Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
memory, therapeutic value Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
past, present, future, memory of past, therapeutic value or disvalue Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
past, present, future, repentance Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
philo of alexandria, jewish philosopher, repentance valued Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
philosophy, has a role in calming emotion Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
pleasure, pleasure at memory of pain endured Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
pleasure Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 217
plutarch of chaeroneia, middle platonist, memory, value of Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
plutarch of chaeroneia, middle platonist, weaving life together autobiographically Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
posidonius Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 88
seneca, the younger, stoic, indifference cited or denied according to interlocutor Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
seneca, the younger, stoic, pleasure at memory of pain endured Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
seneca, the younger, stoic, seneca's consolations do not express grief, but do acknowledge loss" Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
seneca, the younger, stoic, therapy, attack second judgement, rather than first Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
simplicius, repentance Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
stoicism, ethics Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 88
telos Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 217
therapy, memory, value of Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
therapy, switching attention Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
therapy, techniques see esp. Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
therapy Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233
tusculan disputations Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 87, 88
yoga Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
zeno of citium, stoic, hence different conception of freedom from emotion(apatheia)' Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 165
zeno of citium, stoic, hence different conception of freedom from emotion(apatheia) Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 233