Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2385
Cicero, Tusculan Disputations, 4.32
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Cicero, On Fate, 7-10 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2. Cicero, Tusculan Disputations, 4.10-4.29, 4.31, 4.80-4.81 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.10. sed post requires, si quid fuerit obscurius. Faciam equidem; tu tamen, ut soles, dices ista ipsa obscura planius quam dicuntur a Graecis. Enitar equidem, sed intento opus est animo, ne ne nemo K 1 omnia dilabantur, si unum aliquid effugerit. Quoniam, quae Graeci pa/qh vocant, nobis perturbationes pathe X perturbationes cf. Aug. civ. 14, 5 appellari magis placet quam morbos, in his explicandis veterem illam equidem Pythagorae primum, dein Platonis discriptionem sequar, qui animum in duas partes dividunt: alteram rationis participem faciunt, fiunt K 1 alteram expertem; in participe rationis ponunt ponunt V rec s pot X tranquillitatem, id est placidam quietamque constantiam, in illa altera motus turbidos cum cum We. tum irae tum cupiditatis, contrarios inimicosque rationi. 4.11. sit igitur hic hic K 1 fons; utamur tamen in his perturbationibus describendis discrib. Mue. sed cf. Th. l. l. 5, 663 Stoicorum definitionibus et partitionibus, parti cipationibus R 1 particionibus GVH qui mihi videntur in hac quaestione versari acutissime. Est igitur Zenonis haec definitio, ut perturbatio Zeno fr. 205 sit, quod pa/qos pat OC K patos R ( p ex ) PL T w C H ille dicit, aversa a a om. V 1 ( add. c ) recta ratione contra naturam animi commotio. quidam brevius perturbationem esse adpetitum vehementiorem, sed vehementiorem eum volunt esse, qui longius discesserit a naturae constantia. partes autem perturbationum volunt ex duobus opinatis bonis nasci et ex duobus opinatis malis; ita esse quattuor, ex bonis libidinem et laetitiam, ut sit laetitia praesentium bonorum, libido futurorum, ex malis metum et aegritudinem nasci censent, metum futuris, aegritudinem praesentibus; quae enim venientia metuuntur, eadem adficiunt aegritudine aegritudinem K ( corr. 2 ) RH instantia. 4.12. laetitia autem et libido in bonorum opinione versantur, cum libido ad id, quod videtur bonum, inlecta inlecta s iniecta X et sqq. cf. Barlaami eth. sec. Stoicos 2, 11 qui hinc haud pauca adsumpsit. inflammata rapiatur, laetitia ut adepta iam aliquid concupitum ecferatur et gestiat. natura natura s V rec naturae X (-re K) enim omnes ea, Stoic. fr. 3, 438 quae bona videntur, secuntur fugiuntque contraria; quam ob rem simul obiecta species est speciei est H speci est KR ( add. c ) speciest GV cuiuspiam, quod bonum videatur, ad id adipiscendum impellit ipsa natura. id cum constanter prudenterque fit, eius modi adpetitionem Stoici bou/lhsin BO gL AHClN KR bo gL HC in G bo ga HCin V appellant, nos appellemus appellemus We. appellamus X (apell G) cf. v. 26, fin. 3, 20 voluntatem, eam eam iam V illi putant in solo esse sapiente; quam sic definiunt: voluntas est, quae quid cum ratione desiderat. quae autem ratione adversante adversante Po. ( cf. p.368, 6; 326, 3; St. fr. 3, 462 a)peiqw=s tw=| lo/gw| w)qou/menon e)pi\ plei=on adversa X (d del. H 1 ) a ratione aversa Or. incitata est vehementius, ea libido est vel cupiditas effrenata, quae in omnibus stultis invenitur. 4.13. itemque cum ita ita om. H movemur, ut in bono simus aliquo, dupliciter id contingit. nam cum ratione curatione K 1 (ũ 2 ) animus movetur placide atque constanter, tum illud gaudium dicitur; cum autem iiter et effuse animus exultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia dici potest, quam ita definiunt: sine ratione animi elationem. quoniamque, quoniam quae X praeter K 1 (quae del. V rec ) ut bona natura adpetimus, app. KR 2? (H 367, 24) sic a malis natura declinamus, quae declinatio si cum del. Bentl. ratione fiet, cautio appelletur, appellatur K 1 V rec s eaque intellegatur in solo esse sapiente; quae autem sine ratione et cum exanimatione humili atque fracta, nominetur metus; est igitur metus a a Gr.(?) s om. X ratione aversa cautio. cautio Cic. dicere debebat: declinatio 4.14. praesentis autem mali sapientis adfectio nulla est, stultorum stultorum Dav. stulta autem aegritudo est, eaque eaque Ba. ea qua X (ea qu e M 1 ) adficiuntur in malis opinatis animosque demittunt et contrahunt rationi non obtemperantes. itaque haec prima definitio difin. V est, ut aegritudo sit animi adversante ratione contractio. itaque ... 6 contractio Non. 93, 1 sic quattuor perturbationes sunt, tres constantiae, quoniam cf. Aug. civ. 14, 8 aegritudini nulla constantia opponitur. Sed omnes perturbationes iudicio censent fieri et St. fr. 3, 380 et 393 opinione. itaque eas definiunt pressius, ut intellegatur, non modo quam vitiosae, vitiose GKR sed etiam quam in nostra sint potestate. est ergo ergo igitur H s aegritudo aegritudo om. G 1 add. 1 et 2 opinio recens mali praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur, laetitia opinio recens boni praesentis, in quo ecferri ecferri haec ferri VK c (eff. K 2 ) rectum esse videatur, laetitia...15 videatur om. G 1, add. G 2 in mg. inf. ( lemmata laetitia metus adscr. 1 cf. praef. ) metus opinio impendentis mali, quod intolerabile intollerabile V esse videatur, libido lubido K, in lib. corr. G 1 (libido etiam in mg. ) R 1 opinio venturi boni, quod sit ex usu iam praesens esse atque adesse. 4.15. sed quae iudicia quasque opiniones perturbationum esse dixi, non in eis perturbationes solum positas esse dicunt, verum illa etiam etiam ilia H quae efficiuntur perturbationibus, ut aegritudo quasi morsum aliquem doloris efficiat, metus recessum quendam animi et fugam, laetitia profusam hilaritatem, libido lubido K x li bido R effrenatam effrenata X corr. K 2 R c adpetentiam. opinationem autem, quam in omnis definitiones superiores inclusimus, volunt esse inbecillam adsensionem. 4.16. Sed singulis in singulis G ( exp. 2 ) perturbationibus partes eiusdem generis plures subiciuntur, ut aegritudini invidentia— utendum est enim docendi dicendi V 1 causa verbo minus usitato, quoniam invidia non in eo qui invidet solum dicitur, sed etiam in eo cui invidetur ut... 369, 3 invidetur Non. 443, 19 —, aemulatio, obtrectatio, misericordia, angor, luctus, maeror, aerumna, dolor, lamentatio, sollicitudo, molestia, adflictatio, adflectatio K 1 R 1 desperatio, et si quae sunt de genere eodem. sub metum autem subiecta sunt pigritia, pudor, terror, timor, pavor, exanimatio, examinatio GK 1 conturbatio, formido, voluptati voluptatis X -ti s vol uptatis V ( ss. rec ) malivolentia... 9 similia Non. 16, 24 s. l. lactare ( sed in textu laetans) malev. hic 370, 21 et 395, 6 X maliv. hic Non. ( 370, 21 R 2 ) malivolentia laetans laetari H malo alieno, laet. m. al. addit C., ut appareat cur mal. voluptati subiciatur delectatio, iactatio et similia, lubidini libidinis V rec inimicitiae Non. ira, excandescentia, odium, inimicitia, discordia, ludisne ira... inimicitiae discordia Non. 103, 12 indigentia, desiderium et cetera eius modi. Haec St. fr. 3, 415. 410. 403. 398 cf. om- nino fr. 391–416, quae graecas harum definitionum formas exhibent. autem definiunt hoc modo: invidentiam esse dicunt aegritudinem susceptam propter alterius res secundas, quae nihil noceant invidenti. 4.17. (nam si qui qui quid K 1 (d eras. ) RH doleat eius rebus secundis a quo ipse laedatur, non recte dicatur invidere, ut si Hectori haectori X (ut ... Agamemno om. H) Agamemno; qui autem, cui alterius commoda comoda GRV 1 nihil noceant, tamen eum doleat is frui, is frui is R rec s frui se GR 1 V (se exp. rec ) K 2 fuisse K 1 invideat profecto.) aemulatio autem dupliciter illa quidem dicitur, ut et in laude et in vitio nomen hoc sit; nam et imitatio virtutis aemulatio dicitur— sed ea nihil hoc loco utimur; est enim laudis—, et et om. G est aemulatio aegritudo, est aegritudo aemulatio G 1 si eo eo ea H quod concupierit alius potiatur, ipse careat. obtrectatio autem est, ea quam intellegi zhlotupi/an zelotypian GRV (n ut sequens u in r. ) H (i pro y) zelo t ypiam K volo, aegritudo ex eo, quod alter quoque potiatur eo quod ipse concupiverit. 4.18. misericordia est aegritudo ex miseria alterius iniuria iniuria K laborantis (nemo enim parricidae patricidae G 1 V aut proditoris supplicio subpl. KH misericordia commovetur); angor aegritudo premens, luctus aegritudo ex eius qui carus fuerit interitu acerbo, maeror aegritudo flebilis, aerumna aegritudo laboriosa, dolor aegritudo crucians, lamentatio aegritudo cum eiulatu, sollicitudo aegritudo cum cogitatione, molestia aegritudo permanens, adflictatio adflictio V (G 1 in lemmate mg. ) aegritudo cum vexatione corporis, desperatio aegritudo sine ulla rerum expectatione meliorum. Quae autem subiecta sunt sub metum, ea sic definiunt: pigritiam metum consequentis laboris,. 4.19. . . terrorem metum pudorem metum dedecoris add. Sey. ( ai)sxu/nh fo/bos a)doci/as pudorem metum sanguinem diffundentem Bai. ( cf. Gell. 19, 6 ); quae coniungenda videntur : pudorem metum dedecoris sanguinem diffundentem concutientem, ex quo fit ut pudorem rubor, terrorem pallor et tremor et dentium crepitus consequatur, laboris; Terrorem metum mali adp. K 1 Terrorem in Timorem corr. et verba terrorem ... 15 consequatur in mg. add. K 2 timorem metum metu mientem V ( add. rec ) metu mentem GKRH mali adpropinquantis, pavorem metum mali... 16 metum add. G 2 in mg. mentem loco loquo K 1 moventem, ex quo illud Ennius: ennius X enni V rec M s (et We. coll. nat. deor. 2, 60 fat. 35 off. 2, 89 al. ) Enn. Alcm. 23 tum pavor sapientiam omnem mi omne mmihi ( vel mihi omnem) exanimato expectorat fere de orat. 3, 154. 218 Non. 16, 7. omnem mihi ex anima expectaret X (expectorat K 2 expectoret B ex- pelleret V rec ) exanimato expectorat ex ... 18 expectorat om. H, exanimationem metum subsequentem et quasi comitem pavoris, conturbationem metum excutientem cogitata, formidinem metum permanentem. 4.20. Voluptatis autem partes hoc modo describunt, descr. cf. 366, 18 describit K 1 ut malevolentia sit voluptas ex malo alterius sine emolumento suo, delectatio declaratio K 1 voluptas suavitate auditus animum deleniens; et qualis est haec aurium, tales sunt oculorum et tactionum sunt toculorum et actionum Non. L 1 sunt et ocul. B adorationum K 1 et odorationum et saporum, qualis haec ... 3 saporum Non. 227, 9 quae sunt omnes unius generis ad perfundendum animum tamquam inliquefactae voluptates. iactatio est voluptas gestiens et se efferens insolentius. 4.21. Quae autem libidini subiecta sunt, ea sic definiuntur, ut ira sit libido poeniendi poen. ex pen. V 2 pun. HV rec eius qui videatur laesisse iniuria, excandescentia autem sit ira nascens et modo modo W ( o)rgh\ e)narxome/nh ) sine modo Non. existens, excandescentia... 9 existens Non. 103, 14 desistens V 3 quae qu/mwsis Graece dicitur, odium Qg M w ClC fere X ira inveterata, inimicitia ira ulciscendi tempus observans, discordia ira acerbior intimo animo animo Lb. ( cf. Th. 1. 1. 4, 940 ) odio et corde concepta, indigentia Idigentia K 1 libido inexplebilis, desiderium libido eius, qui nondum adsit, videndi. distinguunt distingunt X illud etiam, ut libido sit earum rerum, quae dicuntur de quodam aut quibusdam, quae kathgorh/mata K a TH G opphm a T L fere X dialectici appellant, ut habere divitias, capere honores, indigentia diligentia X indigentia s V 3 quod verum videtur, etsi Cic. non bene expressit spa/nin duplici sensu adhiberi ( de re cf. St. fr. 3, 91 rerum ipsarum sit, sit Man. est ( def. Küh. ) ut honorum, ut St. fr. 3, 379 pecuniae. ut pec. et pec. H 4.22. Omnium autem perturbationum fontem esse dicunt intemperantiam, quae est a a in r. G 2 del. ab Arnim ( cf. fr. 3, 475 al. ) a recta ratione del. Bentl. et post mente add. s tota mente a recta ratione defectio sic aversa a praescriptione a praescriptione aperte scriptione V 1 rationis, ut nullo modo adpetitiones animi nec regi nec contineri animi regine cont. V ( add. 3 ) queant. quem ad modum igitur temperantia sedat adpetitiones app. V c et efficit, ut eae aeae K 1 (hae K c )R rectae recte G 1 VH rationi pareant, conservatque considerata iudicia mentis, sic si V 1 huic inimica intemperantia omnem animi statum inflammat conturbat incitat, itaque et aegritudines et metus et reliquae reli q; conturbationes G 1 perturbationes omnes gignuntur ex ea. Quem ad modum, cum sanguis corruptus est aut St. fr. 3, 424 pituita redundat aut bilis, in corpore morbi aegrotationesque nascuntur, sic pravarum opinionum conturbatio et ipsarum inter se repugtia sanitate spoliat animum morbisque perturbat; sit... 372, 8 perturbat ( sine 23 quidam ... 26 constan- tia et 368, 10 itaque... 368, 12 potestate) H conturbat V 1 4.23. ex perturbationibus autem primum morbi conficiuntur, quae vocant illi nosh/mata, eaque quae sunt eis morbis contraria, nosemiata X ( nos emata V) quae habent ad res certas vitiosam offensionem vitiosam offensionem s vitiosa offensione X (-sas -es V rec ) atque fastidium, deinde aegrotationes, quae appellantur a Stoicis a)rrwsth/mata, a pp w CTHM L T L GV ac fere KR (o pro w, a pro L ) idem appositae G 1 isque item oppositae contrariae contraria V 1 offensiones. hoc loco nimium operae opere GKV consumitur a Stoicis, maxime a Chrysippo, crys. G 1 dum morbis corporum comparatur morborum animi similitudo; qua oratione ratione V 1 praetermissa minime necessaria ea, quae rem continent, pertractemus. 4.24. intellegatur igitur perturbationem iactantibus se opinionibus inconstanter et turbide in motu in motu immotus GRV (s del. rec ) H immot os K ( ss. c ) esse semper; cum autem hic fervor concitatioque animi inveteraverit et tamquam in venis medullisque insederit, tum existet existit X (exs. G) existet Küh. ( de fut. cf. p. 378, 14 comm. ad 1, 29 Sen. epist. 85, 9 al. ) inveteravit ... insedit ... existit Sey. et morbus et aegrotatio et offensiones eae, quae sunt eis morbis aegrotationibusque contrariae. Haec, quae dico, cogitatione inter se differunt, re quidem copulata sunt, eaque eaque GRV (eaq K 1 sed; add. 2 ) oriuntur ex libidine et ex laetitia. nam cum est concupita pecunia nec adhibita continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae sanaret sanet Bentl. permanet K 1 eam cupiditatem, permanat in venas et inhaeret in visceribus illud malum, existitque existit (exs. KR) qui m. X (que V rec s ) morbus et aegrotatio, quae evelli evelli Wopkens avelli inveterata non possunt, eique morbo nomen est avaritia; 4.25. similiterque similiter quae GKV ceteri morbi, ut gloriae cupiditas, ut mulierositas, ut ita appellem eam eam s ea X Non. L quae Graece filoguni/a f l L O Gg NlA fere X ( fgL KH -m a GV) dicitur, similiterque ... 7 dicitur Non. 142, 20 ceterique similiter morbi aegrotationesque nascuntur. quae autem sunt his contraria, ea nasci putantur a metu, ut odium mulierum, quale in misogu/nw| Atili est, inmisso gyno X (imm. K guno V 2 immissum K 2 ) Atil. fr. 1 ut in hominum universum genus, quod accepimus de Timone de Timone de ti in r. V 2 qui misa/nqrwpos appellatur, quale... 12 appellatur om. H misane p wit oc a appellantur X (misanep wp oc app. V, p fort. ex it ) ut inhospitalitas est: quae omnes aegrotationes animi ex quodam metu nascuntur earum rerum quas fugiunt et oderunt. 4.26. definiunt autem animi aegrotationem opinationem St. fr. 3, 427 vehementem de re non expetenda, tamquam valde expetenda sit, inhaerentem et penitus insitam. quod autem nascitur ex offensione, ita definiunt: opinionem vehementem de re non fugienda inhaerentem et penitus insitam tamquam fugienda; fugienda expetenda KRH haec autem opinatio est iudicatio iuditio K 1 ( add. 2 ) se scire, quod nesciat. aegrotationi autem talia quaedam subiecta sunt: avaritia, ambitio, mulierositas, pervicacia, pervicatia KV ligurritio, vinulentia, vinulentia Non. vinol. X cf. Mue. cuppedia, ambitio ... 23 cuppedia Non. 85, 10 cu pedia G et si qua similia. est autem avaritia opinatio vehemens de pecunia, quasi valde expetenda sit, inhaerens et penitus insita, similisque est eiusdem generis definitio reliquarum. 4.27. offensionum autem definitiones sunt eius modi, eiusdem modi G 1 ut inhospitalitas inhospitalis K 1 RH sit opinio vehemens valde fugiendum esse hospitem, eaque inhaerens et penitus insita; similiterque definitur et mulierum odium, ut Hippolyti, hippoliti GH hyppoliti V et, ut Timonis, generis humani. Atque ut ad valetudinis similitudinem veniamus veniamus s ( cf. utamur) veniam X eaque conlatione consolatione V utamur aliquando, sed parcius quam solent Stoici: ut sunt alii ad alios morbos procliviores St. fr. 3, 423 —itaque dicimus gravidinosos gravidinosos W Non. ( 115, 16 etiam in lemmate ) ut Plin. 18, 139 codd. praeter d cf. Catull. 44, 13 Lucil. 820 (gravedo Marx ) gravedinosos edd. alt. quosdam om. W Non. add. Beroaldus quosdam, quosdam torminosos, itaque ... 9 torminosos Non. 32, 13 et 115, 16 terminosos KRH ( Non. L 1 priore loco ) non quia iam sint, sed quia saepe sint—, sic saepe sint, sic Gr. Lb. saepe sint X saepe, sic Man. ( de iterato sint cf. Sey. ad Lael. 43 ) alii ad metum, alii ad aliam perturbationem; ex quo non quia ia in r. V 2 sed... 11 quo om. K 1 add. c in aliis anxietas, unde anxii, in aliis iracundia dicitur. quae ab ira differt, estque aliud aliud ex illud V rec iracundum esse, aliud iratum, ut differt anxietas ab angore (neque enim omnes anxii, qui anguntur aliquando, nec, nec s haec X qui anxii, semper anguntur), ut nec ... 15 ut om. Non. inter ebrietatem et ebriositatem et ebriositatem om. W Non. L 1 hab. Nonii codd. rell. interest, aliudque que om. G 1 Non. est amatorem esse, aliud amantem. aliud... 17 amantem Non. 444, 1 atque haec aliorum ad alios morbos proclivitas late patet; nam pertinet ad omnes perturbationes; 4.28. in multis etiam etiam enim H s vitiis apparet, sed nomen res non habet. ergo et invidi et malivoli et libidinosi libidinosi Po. ( cf. p. 389, 26.28 ) lividi W et lividi del. We. et timidi et misericordes, quia proclives ad eas perturbationes sunt sunt s om. X proclives (proclive Bentl. ) cum feruntur coni. Mue., sed proclivitas est dia/qesis ; in per- turbationibus proclivi feruntur ( p. 381, 23 ), ad pert. proclives sunt ( cf. v. 7; p. 402, 7; St. fr. 3, 465 ), non quia semper feruntur. ferantur We. haec igitur proclivitas ad suum quodque genus a similitudine corporis aegrotatio dicatur, dicatur Bentl. dicitur dum ea intellegatur ad aegrotandum proclivitas. sed haec in bonis rebus, quod alii ad alia bona sunt aptiores, facilitas nominetur, in malis proclivitas, ut significet lapsionem, in neutris habeat superius nomen. Quo modo autem in St. fr. 3, 425 corpore est morbus, est aegrotatio, est vitium, est vitium Gr. et vit. X sic in animo. morbum appellant totius corporis corruptionem, aegrotationem morbum cum imbecillitate, inb. V vitium, cum partes corporis inter se dissident, ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas. 4.29. itaque illa duo, morbus et aegrotatio, ex totius valetudinis corporis conquassatione et perturbatione gignuntur, vitium autem integra valetudine ipsum ex se cernitur. sed in animo tantum modo cogitatione possumus morbum ab aegrotatione seiungere, vitiositas autem est habitus aut adfectio in tota vita inconstans et a se ipsa dissentiens. ita fit, ut in altera corruptione opinionum morbus efficiatur et aegrotatio, in altera inconstantia et repugtia. non enim omne vitium paris habet dissensiones, paris h. dissensiones Bentl. partis h. dissentientis X (-ent V c, ent in r. ). ceterum totus locus negle- genter a Cic. scriptus ut eorum, qui non longe a sapientia absunt, adfectio est illa quidem discrepans sibi ipsa, dum est insipiens, sed non distorta nec prava. morbi autem et aegrotationes aegrotationis X ( corr. K 2 ) partes sunt vitiositatis, sed perturbationes sintne eiusdem partes, quaestio est. 4.31. et ut corporis est quaedam apta figura membrorum cum coloris quadam suavitate eaque ea quae X dicitur dicuntur G 1 pulchritudo, sic in animo opinionum iudiciorumque aequabilitas et constantia cum firmitate quadam et stabilitate virtutem subsequens aut virtutis vim ipsam continens pulchritudo vocatur. itemque viribus corporis et nervis et efficacitati similes similibus quoque similibus quoque Man. similibusque verbis animi vires nomitur. velocitas autem corporis celeritas appellatur, quae eadem ingenii etiam laus habetur propter animi multarum rerum brevi tempore percursionem. propter ... percursiones Non. 161, 20 ( s. l. percursionem) percussionem X ( corr. V rec periussionem K 1 ) Illud animorum corporumque dissimile, St. fr. 3, 426 quod animi valentes morbo temptari non possunt, temptari non possunt ut c. Bentl. sed cf. Galen de Hipp. et Pl. 409, 1 M. al. corpora corpora autem p. G ( exp. 2 ) possunt; sed corporum offensiones sine culpa accidere possunt, animorum non item, quorum omnes morbi et perturbationes ex aspernatione rationis eveniunt. veniunt H itaque in in om. H hominibus solum existunt; nam bestiae simile quiddam quidam GR 1 V 1 ( corr. R 2 V c ) faciunt, sed in perturbationes non incidunt. 4.80. Et si fidentia, id est firma animi confisio, scientia quaedam est et opinio gravis non temere adsentientis, metus quoque est diffidentia loco desperato sententia tole- rabilis efficiatur, si scribas : metus quoque qui est diffidentia inbecilla est adsensio ( cf. p. 368, 26 ) expectati et impendentis mali. propter haec ultima autem verba proximum enuntiatum et si spes — metum ante et si fidentia — imp. mali ponen- dum videtur. ut igitur metus — in malo = w(/ste e)n tw=| fau/lw| ( gen. masc. cf. St. fr. 3, 548 p. 147, 9 to sofo ou)k a)pistei=n th ga\r a)pisti/an ei/(nai Yeu/dous u(po/lhYin, th de/ pi/stin a)stei=on u(pa/rxein, ei/)nai ga\r kata/lhWin i)sxura/n ktl. ) ei/)nai to fo/bon, a(sau/tws de\ kai\ ta\ loipa\ pa/qh pa/nta ? sed quid Cicero peccauerit quid librarii, incertum. difidentia KV 3 (itiae V 1 ) defidentia GR expectati et impendentis inp. V mali, et si spes est expectatio boni, mali expectationem esse necesse est metum. ut igitur metus, metum mecum G 1 V 1 sic reliquae reliqui K 1 perturbationes sunt in malo. ergo ut constantia scientiae, sic perturbatio erroris est. Qui autem natura dicuntur iracundi aut misericordes aut invidi aut tale quid, ei sunt constituti quasi mala valetudine valitudini V animi, sanabiles sanabiles s sanabile est tamen, ut Socrates dicitur: cum multa in conventu vitia conlegisset in eum Zopyrus, zopirus GK qui se naturam cuiusque ex forma perspicere profitebatur, derisus est a ceteris, qui illa in Socrate vitia non agnoscerent, ab ipso autem Socrate sublevatus, cum illa sibi sic nata, sic nata Po signa (insita vel innata Bentl. Dav. quod potius de eis rebus dicitur quas etiamnunc habe- mus ) cf. fin. 2, 33 ut bacillum aliud est inflexum de industria, aliud ita natum fat. 9 al. sed ratione a se adse R 1 deiecta deiec ta di ceret K valitudine R diceret. 4.81. ergo ut optuma quisque valetudine adfectus aff. KR potest videri ut natura ad aliquem morbum del. Tr. proclivior, sic animus alius ad alia vitia propensior. qui autem non natura, sed culpa vitiosi esse dicuntur, eorum vitia constant e falsis opinionibus rerum bonarum et malarum, ut sit alius ad alios motus perturbationesque proclivior. inveteratio autem, ut in corporibus, aegrius depellitur quam perturbatio, perturbatione K 1 citiusque repentinus oculorum tumor tumor add. V c mg. tuorum K 1 sanatur quam diuturna lippitudo depellitur. depellitur del. Dav. sed cf. Mue.
3. Dio Chrysostom, Orations, 32.12-32.13, 33.28 (1st cent. CE

32.12.  In my own case, for instance, I feel that I have chosen that rôle, not of my own volition, but by the will of some deity. For when divine providence is at work for men, the gods provide, not only good counsellors who need no urging, but also words that are appropriate and profitable to the listener. And this statement of mine should be questioned least of all by you, since here in Alexandria the deity is most in honour, and to you especially does he display his power through almost daily oracles and dreams. Think not, therefore, that the god exercises his watchful care only over sleeping men, disclosing to each in private what is for his good, but that he is indifferent toward them when they are awake and would not disclose to them, in public and collectively, anything beneficial; for often in the past he has given aid to men in their waking moments, and also in broad daylight he has clearly foretold the future. 32.13.  You are acquainted no doubt with the prophetic utterances of Apis here, in neighbouring Memphis, and you know that lads at play announce the purpose of the god, and that this form of divination has proved to be free from falsehood. But your deity, methinks, being more potent, wishes to confer his benefits upon you through the agency of men rather than boys, and in serious fashion, not by means of few words, but with strong, full utterance and in clear terms, instructing you regarding most vital matters — if you are patient — with purpose and persuasiveness.
4. Epictetus, Discourses, 1.1, 1.22.18, 2.18.7-2.18.10 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5. New Testament, 2 Timothy, 2.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.15. Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn't need to be ashamed, properly handling the Word of Truth.
6. New Testament, Hebrews, 2.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. saying, "I will declare your name to my brothers. In the midst of the congregation I will sing your praise.
7. New Testament, Titus, 2.11-2.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.11. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men 2.12. instructing us to the intent that, denying ungodliness and worldly lusts, we would live soberly, righteously, and godly in this present world; 2.13. looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ; 2.14. who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify for himself a people for his own possession, zealous for good works.
8. Plutarch, On Stoic Self-Contradictions, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Plutarch, Placita Philosophorum (874D-911C), 5.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Seneca The Younger, Letters, 27.1, 52.3, 75.6-75.13, 94.50-94.52 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. Lucian, Demonax, 63 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 7.115, 7.158-7.159, 7.173 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

7.115. And as there are said to be certain infirmities in the body, as for instance gout and arthritic disorders, so too there is in the soul love of fame, love of pleasure, and the like. By infirmity is meant disease accompanied by weakness; and by disease is meant a fond imagining of something that seems desirable. And as in the body there are tendencies to certain maladies such as colds and diarrhoea, so it is with the soul, there are tendencies like enviousness, pitifulness, quarrelsomeness, and the like. 7.158. We hear when the air between the sot body and the organ of hearing suffers concussion, a vibration which spreads spherically and then forms waves and strikes upon the ears, just as the water in a reservoir forms wavy circles when a stone is thrown into it. Sleep is caused, they say, by the slackening of the tension in our senses, which affects the ruling part of the soul. They consider that the passions are caused by the variations of the vital breath.Semen is by them defined as that which is capable of generating offspring like the parent. And the human semen which is emitted by a human parent in a moist vehicle is mingled with parts of the soul, blended in the same ratio in which they are present in the parent. 7.159. Chrysippus in the second book of his Physics declares it to be in substance identical with vital breath or spirit. This, he thinks, can be seen from the seeds cast into the earth, which, if kept till they are old, do not germinate, plainly because their fertility has evaporated. Sphaerus and his followers also maintain that semen derives its origin from the whole of the body; at all events every part of the body can be reproduced from it. That of the female is according to them sterile, being, as Sphaerus says, without tension, scanty, and watery. By ruling part of the soul is meant that which is most truly soul proper, in which arise presentations and impulses and from which issues rational speech. And it has its seat in the heart.Such is the summary of their Physics which I have deemed adequate, my aim being to preserve a due proportion in my work. But the points on which certain of the Stoics differed from the rest are the following. 7.173. He was present in the theatre when the poet Sositheus uttered the verse –Driven by Cleanthes' folly like dumb herds,and he remained unmoved in the same attitude. At which the audience were so astonished that they applauded him and drove Sositheus off the stage. Afterwards when the poet apologized for the insult, he accepted the apology, saying that, when Dionysus and Heracles were ridiculed by the poets without getting angry, it would be absurd for him to be annoyed at casual abuse. He used to say that the Peripatetics were in the same case as lyres which, although they give forth sweet sounds, never hear themselves. It is said that when he laid it down as Zeno's opinion that a man's character could be known from his looks, certain witty young men brought before him a rake with hands horny from toil in the country and requested him to state what the man's character was. Cleanthes was perplexed and ordered the man to go away; but when, as he was making off, he sneezed, I have it, cried Cleanthes, he is effeminate.
13. Stobaeus, Eclogues, 2.7.10Subjects of this text:

subject book bibliographic info
becker, lawrence Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
bobzien, susanne Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
body, bodies in stoic physics Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
brutishness Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
causes, as bodies Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
cautery Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
children, resemble parents Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
conversion Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
covetousness Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
cynics/cynicism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
disease, moral Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
disease Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
drugs Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
education Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
emotions, as causes Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
emotions, as contumacious Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
emotions, modern theories Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
environment, influence on traits Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
epictetus, on development of character traits Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
epictetus, on self-review Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
epictetus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
epicureanism, community Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
epicureanism, pastoral care Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
epicurus, in karrer Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
epicurus, pastoral care Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
epicurus, pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
epicurus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441, 714
epistle, pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 428, 441
exhortation Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
faults, ineradicable Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
frankness Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
galen Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
god, as savior Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
heredity and character traits Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
human condition Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428, 441
lust Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
metaphor Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 428, 441
morality Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
paraenesis, and protrepsis Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
parents, children resemble Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
passion Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
pastoral care Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
pastoral epistles Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 428, 441
pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 428, 441
pessimismistic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
philo of alexandria Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
philodemus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
philosopher, moral Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
philosopher, speech of Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
philosopher Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
philosophy, in formula Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
philosophy Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
phronesis (good sense or prudence) Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
physician, philosopher as Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
pleasure Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428, 441
protrepsis/protreptic, nan Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
protrepsis/protreptic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
proverbs, titus, letter of Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
prudence (phronesis) Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
psychotherapy Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714
reaching (orexis) Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
salvation, in pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
seneca Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 714
soteriology, in pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
soul, war of Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
soul Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
sphaerus Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
stoicism, on emotion Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
stoicism, passions Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
stoicism, vice, disease Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 428, 441
stoicism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 441, 714
therapy, moral Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
titus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 441
vice Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 441
women Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 428
word/the word, rational Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
word/the word, scalpel' Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
zeno of citium, reproductive theory Graver, Stoicism and Emotion (2007) 249
zeno of sidon Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 714