Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2353
Cicero, Pro Caecina, 77
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Cicero, De Oratore, 1.121, 1.167, 1.172, 1.180-1.182, 1.186, 1.195-1.197, 1.199-1.202 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.121. quem vero non pudet,—id quod in plerisque video—hunc ego non reprehensione solum, sed etiam poena dignum puto. Equidem et in vobis animum advertere soleo et in me ipso saepissime experior, ut et exalbescam in principiis dicendi et tota mente atque artubus omnibus contremiscam; adulescentulus vero sic initio accusationis exanimatus sum, ut hoc summum beneficium Q. Maximo debuerim, quod continuo consilium dimiserit, simul ac me fractum ac debilitatum metu viderit.' 1.167. 'Ego vero istos,' inquit—'memini enim mihi narrare Mucium—non modo oratoris nomine sed ne foro quidem dignos vix putarim.' 'Atqui non defuit illis patronis' inquit Crassus 'eloquentia neque dicendi ratio aut copia, sed iuris civilis scientia: quod alter plus lege agendo petebat, quam quantum lex in xii tabulis permiserat, quod cum impetrasset, causa caderet; alter iniquum putabat plus secum agi, quam quod erat in actione; neque intellegebat, si ita esset actum, litem adversarium perditurum. 1.172. Verum, quoniam sententiae atque opinionis meae voluistis esse participes, nihil occultabo et, quoad potero, vobis exponam, quid de quaque re sentiam. Antoni incredibilis quaedam et prope singularis et divina vis ingeni videtur, etiam si hac scientia iuris nudata sit, posse se facile ceteris armis prudentiae tueri atque defendere; quam ob rem hic nobis sit exceptus; ceteros vero non dubitabo primum inertiae condemnare sententia mea, post etiam impudentiae; 1.180. Quid vero? clarissima M'. Curi causa Marcique Coponi nuper apud centumviros quo concursu hominum, qua exspectatione defensa est? Cum Q. Scaevola, aequalis et conlega meus, homo omnium et disciplina iuris civilis eruditissimus et ingenio prudentiaque acutissimus et oratione maxime limatus atque subtilis atque, ut ego soleo dicere, iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus, ex scripto testamentorum iura defenderet negaretque, nisi postumus et natus et, ante quam in suam tutelam veniret, mortuus esset, heredem eum esse posse, qui esset secundum postumum et natum et mortuum heres institutus; ego autem defenderem eum hac tum mente fuisse, qui testamentum fecisset, ut, si filius non esset, qui in suam tutelam veniret, M'. Curius esset heres, num destitit uterque nostrum in ea causa in auctoritatibus, in exemplis, in testamentorum formulis, hoc est, in medio iure civili versari? 1.181. Omitto iam plura exempla causarum amplissimarum, quae sunt innumerabilia: capitis nostri saepe potest accidere ut causae versentur in iure. Etenim si C. Mancinum, nobilissimum atque optimum virum atque consularem, cum eum propter invidiam Numantini foederis pater patratus ex s. c. Numantinis dedidisset eumque illi non recepissent posteaque Mancinus domum revenisset neque in senatum introire dubitasset, P. Rutilius, M. filius, tribunus plebis, iussit educi, quod eum civem negaret esse, quia memoria sic esset proditum, quem pater suus aut populus vendidisset aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postliminium, quam possumus reperire ex omnibus rebus civilibus causam contentionemque maiorem quam de ordine, de civitate, de libertate, de capite hominis consularis, praesertim cum haec non in crimine aliquo, quod ille posset infitiari, sed in civili iure consisteret? 1.182. Similique in genere, inferiore ordine, si quis apud nos servisset ex populo foederato seseque liberasset et postea domum revenisset, quaesitum est apud maiores nostros, num is ad suos postliminio redisset et amisisset hanc civitatem. 1.186. Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur: primum, quia veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari artem suam noluerunt; deinde, postea quam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent; nihil est enim, quod ad artem redigi possit, nisi ille prius, qui illa tenet, quorum artem instituere vult, habet illam scientiam, ut ex eis rebus, quarum ars nondum sit, artem efficere possit. 1.195. Fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas me hercule omnium philosophorum unus mihi videtur xii tabularum libellus, si quis legum fontis et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare. 1.196. Ac si nos, id quod maxime debet, nostra patria delectat, cuius rei tanta est vis ac tanta natura, ut Ithacam illam in asperrimis saxulis tamquam nidulum adfixam sapientissimus vir immortalitati anteponeret, quo amore tandem inflammati esse debemus in eius modi patriam, quae una in omnibus terris domus est virtutis, imperi, dignitatis? Cuius primum nobis mens, mos, disciplina nota esse debet, vel quia est patria parens omnium nostrum, vel quia tanta sapientia fuisse in iure constituendo putanda est quanta fuit in his tantis opibus imperi comparandis. 1.197. Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiam et voluptatem, quod, quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intellegetis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis; incredibile est enim, quam sit omne ius civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum; de quo multa soleo in sermonibus cotidianis dicere, cum hominum nostrorum prudentiam ceteris omnibus et maxime Graecis antepono. His ego de causis dixeram, Scaevola, eis, qui perfecti oratores esse vellent, iuris civilis esse cognitionem necessariam. 1.199. Senectuti vero celebrandae et ordae quod honestius potest esse perfugium quam iuris interpretatio? Equidem mihi hoc subsidium iam inde ab adulescentia comparavi, non solum ad causarum usum forensem, sed etiam ad decus atque ornamentum senectutis, ut, cum me vires, quod fere iam tempus adventat, deficere coepissent, ista ab solitudine domum meam vindicarem. Quid est enim praeclarius quam honoribus et rei publicae muneribus perfunctum senem posse suo iure dicere idem, quod apud Ennium dicat ille Pythius Apollo, se esse eum, unde sibi, si non populi et reges, at omnes sui cives consilium expetant, summarum rerum incerti: quos ego ope mea †ex incertis certos compotesque consili dimitto, ut ne res temere tractent turbidas: 1.200. est enim sine dubio domus iuris consulti totius oraculum civitatis; testis est huiusce Q. Muci ianua et vestibulum, quod in eius infirmissima valetudine adfectaque iam aetate maxima cotidie frequentia civium ac summorum hominum splendore celebratur. 1.201. Iam illa non longam orationem desiderant, quam ob rem existimem publica quoque iura, quae sunt propria civitatis atque imperi, tum monumenta rerum gestarum et vetustatis exempla oratori nota esse debere; nam ut in rerum privatarum causis atque iudiciis depromenda saepe oratio est ex iure civili et idcirco, ut ante diximus, oratori iuris civilis scientia necessaria est, sic in causis publicis iudiciorum, contionum, senatus omnis haec et antiquitatis memoria et publici iuris auctoritas et regendae rei publicae ratio ac scientia tamquam aliqua materies eis oratoribus, qui versantur in re publica, subiecta esse debet. 1.202. Non enim causidicum nescio quem neque clamatorem aut rabulam hoc sermone nostro conquirimus, sed eum virum, qui primum sit eius artis antistes, cuius cum ipsa natura magnam homini facultatem daret, auctor tamen esse deus putatur, ut id ipsum, quod erat hominis proprium, non partum per nos, sed divinitus ad nos delatum videretur; deinde, qui possit non tam caduceo quam nomine oratoris ornatus incolumis vel inter hostium tela versari; tum, qui scelus fraudemque nocentis possit dicendo subicere odio civium supplicioque constringere; idemque ingeni praesidio innocentiam iudiciorum poena liberare; idemque languentem labentemque populum aut ad decus excitare aut ab errore deducere aut inflammare in improbos aut incitatum in bonos mitigare; qui denique, quemcumque in animis hominum motum res et causa postulet, eum dicendo vel excitare possit vel sedare.
2. Cicero, Pro Caecina, 71, 69 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

69. primum utrum recte, an perperam? si recte, id fuit ius quod iudicatum est; sin aliter, non dubium est utrum iudices an iuris consulti vituperandi sint. deinde, si de iure vario quippiam iudicatum est, non potius contra iuris consultos statuunt, si aliter pronuntiatum est ac Mucio placuit, quam ex eorum auctoritate, si, ut Manilius statuebat, sic est iudicatum. etenim ipse Crassus non ita causam apud c viros egit ut contra iuris consultos diceret, sed ut hoc doceret, illud quod Scaevola defendebat, non esse iuris, et in eam rem non solum rationes adferret, sed etiam Q. Mucio, socero suo, multisque peritissimis hominibus auctoribus uteretur.
3. Ovid, Fasti, 2.813-2.814 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.813. Now day had dawned: she sat with hair unbound 2.814. Like a mother who must go to her son’s funeral.
4. Ovid, Metamorphoses, 7.72, 10.368-10.372 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

5. Ovid, Tristia, 3.1.1 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

6. Vergil, Aeneis, 10.846-10.859, 10.870-10.871 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

10.846. Juno made answer: “Can it be thy mind 10.847. gives what thy words refuse, and Turnus' life 10.848. if rescued, may endure? Yet afterward 10.849. ome cruel close his guiltless day shall see— 10.850. or far from truth I stray! O, that I were 10.851. the dupe of empty fears! and O, that thou 10.852. wouldst but refashion to some happier end 10.854. She ceased; and swiftly from the peak of heaven 10.855. moved earthward, trailing cloud-wrack through the air 10.856. and girdled with the storm. She took her way 10.857. to where Troy 's warriors faced Laurentum's line. 10.858. There of a hollow cloud the goddess framed 10.859. a shape of airy, unsubstantial shade 10.870. and hurled a hissing spear with distant aim; 10.871. the thing wheeled round and fled. The foe forthwith
7. Seneca The Younger, Letters, 11.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8. Statius, Thebais, 11.482-11.496 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Tacitus, Annals, 11.25, 14.49 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11.25.  The emperor's speech was followed by a resolution of the Fathers, and the Aedui became the first to acquire senatorial rights in the capital: a concession to a long-standing treaty and to their position as the only Gallic community enjoying the title of brothers to the Roman people. Much at the same time, the Caesar adopted into the body of patricians all senators of exceptionally long standing or of distinguished parentage: for by now few families remained of the Greater and Lesser Houses, as they were styled by Romulus and Lucius Brutus; and even those selected to fill the void, under the Cassian and Saenian laws, by the dictator Caesar and the emperor Augustus were exhausted. Here the censor had a popular task, and he embarked upon it with delight. How to remove members of flagrantly scandalous character, he hesitated; but adopted a lenient method, recently introduced, in preference to one in the spirit of old-world severity, advising each offender to consider his case himself and to apply for the privilege of renouncing his rank: that leave would be readily granted; and he would publish the names of the expelled and the excused together, so that the disgrace should be softened by the absence of anything to distinguish between censorial condemnation and the modesty of voluntary resignation. In return, the consul Vipstanus proposed that Claudius should be called Father of the Senate:— "The title Father of his Country he would have to share with others: new services to the state ought to be honoured by unusual phrases." But he personally checked the consul as carrying flattery to excess. He also closed the lustrum, the census showing 5,984,072 citizens. And now came the end of his domestic blindness: before long, he was driven to note and to avenge the excesses of his wife — only to burn afterwards for an incestuous union. 14.49.  The independence of Thrasea broke through the servility of others, and, on the consul authorizing a division, he was followed in the voting by all but a few dissentients — the most active sycophant in their number being Aulus Vitellius, who levelled his abuse at all men of decency, and, as is the wont of cowardly natures, lapsed into silence when the reply came. The consuls, however, not venturing to complete the senatorial decree in form, wrote to the emperor and stated the opinion of the meeting. He, after some vacillation between shame and anger, finally wrote back that "Antistius, unprovoked by any injury, had given utterance to the most intolerable insults upon the sovereign. For those insults retribution had been demanded from the Fathers; and it would have been reasonable to fix a penalty proportioned to the gravity of the offence. Still, as he had proposed to check undue severity in their sentence, he would not interfere with their moderation; they must decide as they pleased — they had been given liberty even to acquit." These observations, and the like, were read aloud, and the imperial displeasure was evident. The consuls, however, did not change the motion on that account; Thrasea did not waive his proposal; nor did the remaining members desert the cause they had approved; one section, lest it should seem to have placed the emperor in an invidious position; a majority, because there was safety in their numbers; Thrasea, through his usual firmness of temper, and a desire not to let slip the credit he had earned.
10. Tacitus, Histories, 1.78, 4.72 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.78.  With the same generosity Otho tried to win over the support of communities and provinces. To the colonies of Hispalis and Emerita he sent additional families. To the whole people of the Lingones he gave Roman citizenship and presented the province Baetica with towns in Mauritania. New constitutions were given Cappadocia and Africa, more for display than to the lasting advantage of the provinces. Even while engaged in these acts, which found their excuse in the necessity of the situation and the anxieties that were forced upon him, he did not forget his loves and had the statues of Poppaea replaced by a vote of the senate. It was believed that he also brought up the question of celebrating Nero's memory with the hope of winning over the Roman people; and in fact some set up statues of Nero; moreover on certain days the people and soldiers, as if adding thereby to Otho's nobility and distinction, acclaimed him as Nero Otho; he himself remained undecided, from fear to forbid or shame to acknowledge the title. 4.72.  On the next day Cerialis entered the colony of the Treviri. His soldiers were eager to plunder the town and said "This is Classicus's native city, and Tutor's as well; they are the men whose treason has caused our legions to be besieged and massacred. What monstrous crime had Cremona committed? Yet Cremona was torn from the very bosom of Italy because she delayed the victors one single night. This colony stands on the boundaries of Germany, unharmed, and rejoices in the spoils taken from our armies and in the murder of our commanders. The booty may go to the imperial treasury: it is enough for us to set fire to this rebellious colony and to destroy it, for in that way we can compensate for the destruction of so many of our camps." Cerialis feared the disgrace that he would suffer if men were to believe that he imbued his troops with a spirit of licence and cruelty, and he therefore checked their passionate anger: and they obeyed him, for now that they had given up civil war, they were more moderate with reference to foreign foes. Their attention was then attracted by the sad aspect which the legions summoned from among the Mediomatrici presented. These troops stood there, downcast by the consciousness of their own guilt, their eyes fixed on the ground: when the armies met, there was no exchange of greetings; the soldiers made no answer to those who tried to console or to encourage them; they remained hidden in their tents and avoided the very light of day. It was not so much danger and fear as a sense of their shame and disgrace that paralyzed them, while even the victors were struck dumb. The latter did not dare to speak or make entreaty, but by their tears and silence they continued to ask forgiveness for their fellows, until Cerialis at last quieted them by saying that fate was responsible for all that had resulted from the differences between the soldiers and their commanders or from the treachery of their enemies. He urged them to consider this as the first day of their service and of their allegiance, and he declared that neither the emperor nor he remembered their former misdeeds. Then they were taken into the same camp with the rest, and a proclamation was read in each company forbidding any soldier in quarrel or dispute to taunt a comrade with treason or murder.
11. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 2.470-2.471, 3.520 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aidôs Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 175
aischunê Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 175
blushing, and pudor Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
cicero, personal exempla in the speeches Bua, Roman Political Culture: Seven Studies of the Senate and City Councils of Italy from the First to the Sixth Century AD (2019) 305
conscience Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
democritus Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 175
exemplum Bua, Roman Political Culture: Seven Studies of the Senate and City Councils of Italy from the First to the Sixth Century AD (2019) 305
history, and rhetoric Bua, Roman Political Culture: Seven Studies of the Senate and City Councils of Italy from the First to the Sixth Century AD (2019) 305
kenney, e. j. Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
law, in oratory Bua, Roman Political Culture: Seven Studies of the Senate and City Councils of Italy from the First to the Sixth Century AD (2019) 305
lexicalization of emotions, n. Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 175
lexicalization of emotions Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 175
lucretia Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
medea Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
metaphors, and pudor Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 175
myrrha Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
otho Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
pietas (personified) Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
princeps civilis, and verecundia Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
pudor, and blushing Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
pudor, and speech Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
speech, and pudor Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
tisiphone Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174
verecundia, and princeps civilis' Kaster, Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome (2005) 174