Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2293
Cicero, On The Ends Of Good And Evil, 5.12-5.13


De summo autem bono, quia duo genera librorum sunt, unum populariter scriptum, quod e)cwteriko/n appellabant, alterum limatius, quod in commentariis reliquerunt, non semper idem dicere videntur, nec in summa tamen ipsa aut varietas est ulla apud hos quidem, quos nominavi, aut inter ipsos dissensio. sed cum beata vita quaeratur idque sit unum, quod philosophia philosophia dett. philosophiam spectare et sequi debeat, sitne ea tota sita in potestate sapientis an possit aut labefactari aut eripi rebus adversis, in eo non numquam variari inter eos inter eos variari R et dubitari videtur. quod maxime efficit Theophrasti de beata vita liber, in quo multum admodum fortunae datur. quod si ita se habeat, non possit beatam praestare vitam vitam praestare BE sapientia. Haec mihi videtur delicatior, delicatior videtur NV ut ita dicam, molliorque ratio, quam virtutis vis gravitasque postulat. quare teneamus Aristotelem et eius filium Nicomachum, cuius accurate scripti de moribus libri dicuntur illi quidem esse Aristoteli, sed non video, cur non potuerit patri similis esse filius. Theophrastum tamen adhibeamus ad pleraque, dum modo plus in virtute teneamus, quam ille tenuit, firmitatis et roboris. Simus igitur contenti his. "Their books on the subject of the Chief Good fall into two classes, one popular in style, and this class they used to call their exoteric works; the other more carefully wrought. The latter treatises they left in the form of note-books. This distinction occasionally gives them an appearance of inconsistency; but as a matter of fact in the main body of their doctrine there is no divergence, at all events among the philosophers I have mentioned, nor did they disagree among themselves. But on the chief object of inquiry, namely Happiness, and the one question which philosophy has to consider and to investigate, whether this lies entirely within the control of the Wise Man, or whether it can be impaired or destroyed by adversity, here there does appear sometimes to exist among them some divergence and uncertainty. This effect is chiefly produced by Theophrastus's book On Happiness, in which a very considerable amount of importance is assigned to fortune; though if this be correct, wisdom alone could not guarantee happiness. This theory seems to me to be, if I may so call it, too enervating and unmanly to be adequate to the force and dignity of virtue. Hence we had better keep to Aristotle and his son Nicomachus; the latter's elaborate volumes on Ethics are ascribed, it is true, to Aristotle, but I do not see why the son should not have been capable of emulating the father. Still, we may use Theophrastus on most points, so long as we maintain a larger element of strength and solidity in virtue than he did. <


namque horum posteri meliores illi quidem mea sententia quam reliquarum philosophi disciplinarum, sed ita degenerant, ut ipsi ex se nati esse videantur. primum Theophrasti, Strato, physicum se voluit; in quo etsi est magnus, tamen nova pleraque et perpauca de moribus. huius, Lyco, lyco V lico R lisias et N 2 ( versu ultra marg. continuato; ex priore script. lic cognosci posse videtur ); om. BE spatio vacuo rel. oratione locuples, rebus ipsis ipsi rebus R ieiunior. concinnus deinde et elegans huius, Aristo, sed ea, quae desideratur a magno philosopho, gravitas, in eo non fuit; scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Let us then limit ourselves to these authorities. Their successors are indeed in my opinion superior to the philosophers of any other school, but are so unworthy of their ancestry that one might imagine them to have been their own teachers. To begin with, Theophrastus's pupil Strato set up to be a natural philosopher; but great as he is in this department, he is nevertheless for the most part an innovator; and on ethics he has hardly anything. His successor Lyco has a copious style, but his matter is somewhat barren. Lyco's pupil Aristo is polished and graceful, but has not the authority that we expect to find in a great thinker; he wrote much, it is true, and he wrote well, but his style is somehow lacking in weight. <


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Aristotle, Nicomachean Ethics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Cicero, Academica, 1.33 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.33. Haec forma forma om. *d erat illis prima, a Platone tradita; cuius quas acceperim dissupationes dissupationes Bai. disputat- *g*d si vultis exponam.' Nos vero volumus inquam, ut pro Attico etiam respondeam. ATT. Et recte quidem quidem om. *d inquit respondes; praeclare enim explicatur Peripateticorum et Academiae veteris auctoritas. VA. “Aristoteles igitur igitur om. *d primus species quas paulo ante dixi labefactavit, quas mirifice Plato erat amplexatus, quas ... erat amplexatus pars codicum Non. p. 470 ut in iis quiddam divinum esse diceret. Theophrastus autem, vir et oratione suavis et ita moratus ut prae se probitatem quandam et ingenuitatem ferat, ferret Ern. vehementius etiam fregit quodam modo auctoritatem veteris disciplinae; spoliavit enim virtutem suo decore imbecillamque reddidit, quod negavit in ea sola positum esse beate vivere.
3. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 4.6, 5.2-5.3, 5.7, 5.10-5.11, 5.13-5.14, 5.71, 5.75 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.6. deinde ea, quae requirebant orationem ornatam et gravem, quam magnifice sunt dicta ab illis, quam splendide! de iustitia, de temperantia, de fortitudine, de amicitia, de aetate add. Mdv. degenda, de philosophia, de capessenda re publica, de del. Mdv. temperantia de fortitudine hominum non non Mdv. de spinas spinis RNV vellentium, ut Stoici, nec ossa nudantium, sed eorum, qui grandia ornate vellent, enucleate minora dicere. itaque quae sunt eorum consolationes, quae cohortationes, quae etiam monita et consilia scripta ad summos viros! erat enim apud eos, ut est rerum ipsarum natura, sic dicendi exercitatio duplex. nam, quicquid quaeritur, id habet aut generis ipsius sine personis temporibusque aut his adiunctis facti aut iuris aut nominis controversiam. ergo in utroque exercebantur, eaque disciplina effecit effecit edd. efficit tantam illorum utroque in genere dicendi copiam. 5.2. tum Piso: Naturane nobis hoc, inquit, datum dicam an errore quodam, ut, cum ea loca videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod aliquid R legamus? velut ego nunc moveor. venit enim mihi Platonis in mentem, quem accepimus primum hic disputare solitum; cuius etiam illi hortuli propinqui propinqui hortuli BE non memoriam solum mihi afferunt, sed ipsum videntur in conspectu meo ponere. hic Speusippus, hic Xenocrates, hic eius auditor Polemo, cuius illa ipsa sessio fuit, quam videmus. Equidem etiam curiam nostram—Hostiliam dico, non hanc novam, quae minor mihi esse esse mihi B videtur, posteaquam est maior—solebam intuens Scipionem, Catonem, Laelium, nostrum vero in primis avum cogitare; tanta vis admonitionis inest in locis; ut non sine causa ex iis memoriae ducta sit disciplina. 5.3. Tum Quintus: Est plane, Piso, ut dicis, inquit. nam me ipsum huc modo venientem convertebat ad sese Coloneus ille locus, locus lucus Valckenarius ad Callimach. p. 216 cf. Va. II p. 545 sqq. cuius incola Sophocles ob oculos versabatur, quem scis quam admirer quamque eo delecter. me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis et illo mollissimo carmine quaenam essent ipsa haec hec ipsa BE loca requirentis species quaedam commovit, iiter scilicet, sed commovit tamen. Tum Pomponius: At ego, quem vos ut deditum Epicuro insectari soletis, sum multum equidem cum Phaedro, quem unice diligo, ut scitis, in Epicuri hortis, quos modo praeteribamus, praeteribamus edd. praeteriebamus sed veteris proverbii admonitu vivorum memini, nec tamen Epicuri epicureum Non. licet oblivisci, si cupiam, cuius imaginem non modo in tabulis nostri familiares, sed etiam in poculis et in anulis nec tamen ... anulis habent Non. p. 70 anulis anellis Non. anelis R ambus anulis V habent. habebant Non. 5.7. Tum Piso: Etsi hoc, inquit, fortasse non poterit poterit 'emendavisse videtur Aldus' Mdv. poteris sic abire, cum hic assit—me autem dicebat—, tamen audebo te ab hac Academia nova ad veterem illam illam veterem BE vocare, in qua, ut dicere Antiochum audiebas, non ii ii edd. hi R hij BENV soli solum R numerantur, qui Academici vocantur, Speusippus, Xenocrates, Polemo, Crantor ceterique, sed etiam Peripatetici veteres, quorum princeps principes R Aristoteles, quem excepto Platone haud scio an recte dixerim principem philosophorum. ad eos igitur converte te, converte te NV convertere R convertere te BE quaeso. ex eorum enim scriptis et institutis cum omnis doctrina liberalis, omnis historia, omnis sermo elegans sumi potest, tum varietas est tanta artium, ut nemo sine eo instrumento ad ullam rem illustriorem satis ornatus possit accedere. ab his oratores, ab his imperatores ac rerum publicarum principes extiterunt. ut ad minora veniam, mathematici, poe+tae, musici, medici denique ex hac tamquam omnium artificum artificiū R officina profecti sunt. Atque ego: At ego R Et ego V 5.10. persecutus est est N 2 om. BERN 1 V Non. p. 232 Aristoteles animantium omnium ortus, victus, figuras, Theophrastus autem stirpium naturas omniumque fere rerum, quae e terra gignerentur, causas atque rationes; qua ex cognitione facilior facta est investigatio rerum occultissimarum. Disserendique ab isdem non dialectice solum, sed etiam oratorie praecepta sunt tradita, ab Aristoteleque principe de singulis rebus in utramque partem dicendi exercitatio est instituta, ut non contra omnia semper, sicut Arcesilas, diceret, et tamen ut in omnibus rebus, quicquid ex utraque parte dici posset, expromeret. exprimeret R 5.11. Cum autem tertia pars bene vivendi praecepta quaereret, ea quoque est ab isdem non solum ad privatae vitae rationem, sed etiam ad rerum publicarum rectionem relata. omnium fere civitatum non Graeciae solum, sed etiam barbariae ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto leges etiam cognovimus. cumque uterque eorum docuisset qualem in re publica principem esse conveniret, add. Ascens. 1511 pluribus praeterea conscripsisset cum scripsisset NV qui esset optimus rei publicae status, hoc amplius Theophrastus: quae essent in re publica status ... in re publica om. BER rerum inclinationes et momenta temporum, quibus esset moderandum, utcumque res postularet. vitae autem degendae elegendae E eligendae B ratio maxime quidem illis illis quidem BE placuit quieta, in contemplatione et cognitione posita rerum, quae quia deorum erat vitae vite erat BE simillima, sapiente visa est dignissima. atque his de rebus et splendida est eorum et illustris oratio. 5.13. namque horum posteri meliores illi quidem mea sententia quam reliquarum philosophi disciplinarum, sed ita degenerant, ut ipsi ex se nati esse videantur. primum Theophrasti, Strato, physicum se voluit; in quo etsi est magnus, tamen nova pleraque et perpauca de moribus. huius, Lyco, lyco V lico R lisias et N 2 ( versu ultra marg. continuato; ex priore script. lic cognosci posse videtur ); om. BE spatio vacuo rel. oratione locuples, rebus ipsis ipsi rebus R ieiunior. concinnus deinde et elegans huius, Aristo, sed ea, quae desideratur a magno philosopho, gravitas, in eo non fuit; scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. 5.14. praetereo multos, in his doctum hominem et suavem, Hieronymum, quem iam cur Peripateticum appellem nescio. summum enim bonum exposuit vacuitatem doloris; qui autem de summo bono dissentit de tota philosophiae ratione dissentit. Critolaus imitari voluit antiquos, et quidem est gravitate proximus, et redundat oratio, ac tamen ne is is his R quidem in patriis institutis add. Brem. manet. Diodorus, eius auditor, adiungit ad honestatem vacuitatem doloris. hic hic his R quoque suus est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. antiquorum autem sententiam Antiochus noster mihi videtur persequi diligentissime, quam eandem Aristoteli aristotilis R, N ( fort. corr. ex aristotili), V fuisse et Polemonis docet. 5.71. iam non dubitabis, quin earum compotes homines magno animo erectoque viventes semper sint beati, qui omnis motus fortunae mutationesque rerum et temporum levis et inbecillos fore intellegant, si in virtutis certamen venerint. illa enim, quae sunt a nobis bona corporis numerata, complent ea quidem beatissimam vitam, sed ita, ut sine illis possit beata vita existere. consistere R ita enim parvae et exiguae sunt istae accessiones bonorum, ut, quem ad modum stellae in radiis solis, sic istae in virtutum splendore ne certur quidem. Atque hoc ut vere dicitur, parva esse ad beate vivendum momenta ista corporis commodorum, sic nimis violentum est nulla esse dicere; 5.75. inquit; satisne vobis videor pro meo iure in vestris auribus commentatus? comentatus R commentatus ( prior t in ras. paulo capaciore ) N commendatus (conm. E) BE comendatus V Et ego: Tu vero, inquam, Piso, ut saepe alias, alias N 2 alia sic hodie ita nosse ista visus es, ut, si tui nobis potestas saepius fieret, non multum Graecis supplicandum putarem. quod quidem eo probavi magis, quia memini Staseam Neapolitanum, doctorem illum tuum, nobilem sane Peripateticum, aliquanto aliquando BE ista secus dicere solitum, assentientem iis, qui multum in fortuna secunda aut adversa, multum in bonis aut malis corporis ponerent. Est, ut dicis, inquit; sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. quamquam ego non quaero, quid tibi a me probatum sit, sed huic Ciceroni nostro, quem discipulum cupio a te abducere. 4.6.  Then, in themes demanding ornate and dignified treatment, however imposing, how brilliant is their diction! On Justice, Temperance, Courage, Friendship, on the conduct of life, the pursuit of wisdom, the career of the statesman, — no hair-splitting like that of the Stoics, no niggling minutiae, but the loftier passages studiously ornate, and the minor topics studiously plain and clear. As a result, think of their consolations, their exhortations, even their warnings and counsels, addressed to men of the highest eminence! In fact, their rhetorical exercises were twofold, like the nature of the subjects themselves. For every question for debate can be argued either on the general issue, ignoring the persons or circumstances involved, or, these also being taken into consideration, on a point of fact or of law or of nomenclature. They therefore practised themselves in both kinds; and this training produced their remarkable fluency in each class of discussion. 5.2.  Thereupon Piso remarked: "Whether it is a natural instinct or a mere illusion, I can't say; but one's emotions are more strongly aroused by seeing the places that tradition records to have been the favourite resort of men of note in former days, than by hearing about their deeds or reading their writings. My own feelings at the present moment are a case in point. I am reminded of Plato, the first philosopher, so we are told, that made a practice of holding discussions in this place; and indeed the garden close at hand yonder not only recalls his memory but seems to bring the actual man before my eyes. This was the haunt of Speusippus, of Xenocrates, and of Xenocrates' pupil Polemo, who used to sit on the very seat we see over there. For my own part even the sight of our senate-house at home (I mean the Curia Hostilia, not the present new building, which looks to my eyes smaller since its enlargement) used to call up to me thoughts of Scipio, Cato, Laelius, and chief of all, my grandfather; such powers of suggestion do places possess. No wonder the scientific training of the memory is based upon locality. 5.3.  "Perfectly true, Piso," rejoined Quintus. "I myself on the way here just now noticed yonder village of Colonus, and it brought to my imagination Sophocles who resided there, and who is as you know my great admiration and delight. Indeed my memory took me further back; for I had a vision of Oedipus, advancing towards this very spot and asking in those most tender verses, 'What place is this?' — a mere fancy no doubt, yet still it affected me strongly." "For my part," said Pomponius, "you are fond of attacking me as a devotee of Epicurus, and I do spend much of my time with Phaedrus, who as you know is my dearest friend, in Epicurus's Gardens which we passed just now; but I obey the old saw: I 'think of those that are alive.' Still I could not forget Epicurus, even if I wanted; the members of our body not only have pictures of him, but even have his likeness on their drinking-cups and rings. 5.7.  "Perhaps," said Piso, "it will not be altogether easy, while our friend here" (meaning me) "is by, still I will venture to urge you to leave the present New Academy for the Old, which includes, as you heard Antiochus declare, not only those who bear the name of Academics, Speusippus, Xenocrates, Polemo, Crantor and the rest, but also the early Peripatetics, headed by their chief, Aristotle, who, if Plato be excepted, I almost think deserves to be called the prince of philosophers. Do you then join them, I beg of you. From their writings and teachings can be learnt the whole of liberal culture, of history and of style; moreover they include such a variety of sciences, that without the equipment that they give no one can be adequately prepared to embark on any of the higher careers. They have produced orators, generals and statesmen. To come to the less distinguished professions, this factory of experts in all the sciences has turned out mathematicians, poets, musicians and physicians. 5.10.  Aristotle gave a complete account of the birth, nutrition and structure of all living creatures, Theophrastus of the natural history of plants and the causes and constitution of vegetable organisms in general; and the knowledge thus attained facilitated the investigation of the most obscure questions. In Logic their teachings include the rules of rhetoric as well as of dialectic; and Aristotle their founder started the practice of arguing both pro and contra upon every topic, not like Arcesilas, always controverting every proposition, but setting out all the possible arguments on either side in every subject. 5.11.  The third division of philosophy investigates the rules of human well-being; this too was treated by the Peripatetics, so as to comprise not only the principles of individual conduct but also of the government of states. From Aristotle we learn the manners, customs and institutions, and from Theophrastus the laws also, of nearly all the states not only of Greece but of the barbarians as well. Both described the proper qualifications of a statesman, both moreover wrote lengthy treatises on the best form of constitution; Theophrastus treated the subject more fully, discussing the forces and occasions of political change, and their control as circumstances demand. Among the alternative ideals of conduct they gave the highest place to the life of retirement, devoted to contemplation and to study. This was pronounced to be most worthy of the Wise Man, as most nearly resembling the life of the gods. And these topics they handle in a style as brilliant as it is illuminating. 5.13.  Let us then limit ourselves to these authorities. Their successors are indeed in my opinion superior to the philosophers of any other school, but are so unworthy of their ancestry that one might imagine them to have been their own teachers. To begin with, Theophrastus's pupil Strato set up to be a natural philosopher; but great as he is in this department, he is nevertheless for the most part an innovator; and on ethics he has hardly anything. His successor Lyco has a copious style, but his matter is somewhat barren. Lyco's pupil Aristo is polished and graceful, but has not the authority that we expect to find in a great thinker; he wrote much, it is true, and he wrote well, but his style is somehow lacking in weight. 5.14.  "I pass over a number of writers, including the learned and entertaining Hieronymus. Indeed I know no reason for calling the latter a Peripatetic at all; for he defined the Chief Good as freedom from pain: and to hold a different view of the Chief Good is to hold a different system of philosophy altogether. Critolaus professed to imitate the ancients; and he does in fact come nearest to them in weight, and has a flowing style; all the same, even he is not true to the principles of his ancestors. Diodorus, his pupil, couples with Moral Worth freedom from pain. He too stands by himself; differing about the Chief Good he cannot correctly be called a Peripatetic. Our master Antiochus seems to me to adhere most scrupulously to the doctrine of the ancients, which according to his teaching was common to Aristotle and to Polemo. 5.71.  Come now, my dear Lucius, build in your imagination the lofty and towering structure of the virtues; then you will feel no doubt that those who achieve them, guiding themselves by magimity and uprightness, are always happy; realizing as they do that all the vicissitudes of fortune, the ebb and flow of time and of circumstance, will be trifling and feeble if brought into conflict with virtue. The things we reckon as bodily goods do, it is true, form a factor in supreme happiness, but yet happiness is possible without them. For those supplementary goods are so small and slight in the full radiance of the virtues they are as invisible as the stars in sunlight. 5.75.  After these words he paused, and then added: "How now? Do you think I have made good use of my privilege of having you hear me say over my lesson?" "Why, Piso," I replied, "you have shown such a knowledge of your theory, on this, as on many other occasions, that I do not think we should have to rely much upon the aid of the Greeks, if we had more frequent opportunities of hearing you. And I was all the more ready to be convinced by you because I remember that your great teacher, Staseas of Naples, a Peripatetic of unquestionable repute, used to give a somewhat different account of your system, agreeing with those who attached great importance to good and bad fortune, and to bodily goods and evils." "That is true," said he; "but our friend Antiochus is a far better and far more uncompromising exponent of the system than Staseas used to be. Though I don't want to know how far I succeeded in convincing you, but how far I convinced our friend Cicero here; I want to kidnap your pupil from you.
4. Cicero, Tusculan Disputations, 5.34 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.34. quare demus hoc sane Bruto, ut sit beatus semper sapiens—quam sibi conveniat, ipse ipsa X corr. V 2 viderit; gloria quidem huius sententiae quis est illo viro dignior?—, nos tamen teneamus, ut sit idem beatissimus. Et si Zeno Citieus, ticieus R cici eus K 1 advena quidam et ignobilis verborum opifex, insinuasse se se om. Non. in antiquam philosophiam videtur, advena... 3 videtur Non. 457, 25 huius sententiae gravitas a Platonis auctoritate repetatur, apud quem saepe haec oratio usurpata est, ut nihil praeter virtutem diceretur bonum. velut velud KR in Gorgia Gorg. 470 d Socrates, cum esset ex eo quaesitum, Archelaum arcelaum hic X (arcael.G) Perdiccae filium, qui tum fortunatissimus haberetur, nonne beatum putaret, haud scio inquit;
5. Plutarch, Brutus, 2.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 5.45 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

5.45. Remarks upon Definitions, one book.On Smells, one book.On Wine and Oil.Introduction to Propositions, eighteen books.of Legislators, three books.of Politics, six books.A Political Treatise dealing with important Crises, four books.of Social Customs, four books.of the Best Constitution, one book.A Collection of Problems, five books.On Proverbs, one book.On Coagulation and Liquefaction, one book.On Fire, two books.On Winds, one book.of Paralysis, one book.of Suffocation, one book.of Mental Derangement, one book.On the Passions, one book.On Symptoms, one book.Two books of Sophisms.On the solution of Syllogisms, one book.Two books of Topics.of Punishment, two books.On Hair, one book.of Tyranny, one book.On Water, three books.On Sleep and Dreams, one book.of Friendship, three books.of Ambition, two books.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
academic philosophy, attitude towards auctoritas Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272, 273
academic scepticism/sceptics, new academy/new academic Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55
academics Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
academy Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
andronicus of rhodes Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 273
antiochus Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272, 273; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272, 273
antiochus of ascalon Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
aristotle, corpus Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55
aristotle, nicomachean ethics Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55, 56
aristotle, protrepticus Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 56
aristotle, topics Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55
aristotle Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101; Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55, 56, 58, 181
arius didymus Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272
auctoritas Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272, 273
authority (lat. auctoritas) Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58
cicero, marcus tullius, academic books Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58, 181
cicero, marcus tullius, on ends Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55, 56, 58, 181
commentarii (of aristotle and theophrastus) Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 56
crantor Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
crates Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
critolaus Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272; Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272
didymus (arius?) Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 181
doxography Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272
epicurean garden Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
epicurus Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
forms Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
fortune (its influence on happiness) Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58, 181
founder Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
happiness (lat. beatitudo = gr. eudaimonia) Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58
hieronymus (peripatetic) Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
knowledge Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55
life (lat. vita = gr. bios), theoretical, intellectual or contemplative Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 56
peripatetics Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272
peripatos Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55, 56, 58; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272
physics Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
piso Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 55, 56, 58
piso (ciceros character) Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
plato Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 181
plutarch Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
polemo Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
pomponius (ciceros character) Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
speusippus Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
strato Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101; Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58
sufficiency (of virtue for a happy life) Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 181
system Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
telos' Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272
theophrastus, on happiness Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58
theophrastus Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101; Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 56, 58, 181; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 272
varro Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 58
virtue, theoretical or intellectual Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 56
virtue Tsouni, Antiochus and Peripatetic Ethics (2019) 181
xenocrates Erler et al., Authority and Authoritative Texts in the Platonist Tradition (2021) 101
zeno of citium Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 273