Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2301
Cicero, On Duties, 3.108


Non enim falsum iurare periurare est, sed, quod EX ANIMI TUI SENTENTIA iuraris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere periurium est. Scite enim Euripides: Iurávi lingua, méntem iniuratám gero. Regulus vero non debuit condiciones pactionesque bellicas et hostiles perturbare periurio. Cum iusto enim et legitimo hoste res gerebatur, adversus quem et totum ius fetiale et multa sunt iura communia. Quod ni ita esset, numquam claros viros senatus vinctos hostibus dedidisset. For swearing to what is false is not necessarily perjury, but to take an oath "upon your conscience," as it is expressed in our legal formulas, and then fail to perform it, that is perjury. For Euripides aptly says: "My tongue has sworn; the mind I have has sworn no oath." But Regulus had no right to confound by perjury the terms and covenants of war made with an enemy. For the war was being carried on with a legitimate, declared enemy; and to regulate our dealings with such an enemy, we have our whole fetial code as well as many other laws that are binding in common between nations. Were this not the case, the senate would never have delivered up illustrious men of ours in chains to the enemy. <


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Aristophanes, Frogs, 1471 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1471. “ἡ γλῶττ' ὀμώμοκ',” Αἰσχύλον δ' αἱρήσομαι.
2. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 276, 275 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

275. μέμνησο τοίνυν ταῦθ', ὅτι ἡ φρὴν ὤμοσεν
3. Euripides, Hippolytus, 612 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

612. My tongue an oath did take, but not my heart. Nurse
4. Plautus, Rudens, 40 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5. Cicero, On The Nature of The Gods, 3.88 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.88. Nor did anyone ever vow to pay a tithe to Hercules if he became a wise man! It is true there is a story that Pythagoras used to sacrifice an ox to the Muses when he had made a new discovery in geometry! but I don't believe it, since Pythagoras refused even to sacrifice a victim to Apollo of Delos, for fear of sprinkling the altar with blood. However, to return to my point, it is the considered belief of all mankind that they must pray to god for fortune but obtain wisdom for themselves. Let us dedicate temples as we will to Intellect, Virtue and Faith, yet we perceive that these things are within ourselves; hope, safety, wealth, victory are blessings which we must seek from the gods. Accordingly the prosperity and good fortune of the wicked, as Diogenes used to say, disprove the might and power of the gods entirely.
6. Cicero, On Duties, 1.33, 1.38-1.39, 1.83, 1.159, 2.2, 2.6, 3.43, 3.58, 3.87, 3.95, 3.99-3.107, 3.109-3.114 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.33. Exsistunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida, sed malitiosa iuris interpretatione. Ex quo illud Summum ius summa iniuria factum est iam tritum sermone proverbium. Quo in genere etiam in re publica multa peccantur, ut ille, qui, cum triginta dierum essent cum hoste indutiae factae, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactae, non noctium indutiae. Ne noster quidem probandus, si verum est Q. Fabium Labeonem seu quem alium (nihil enim habeo praeter auditum) arbitrum Nolanis et Neapolitanis de finibus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum, ne cupide quid agerent, ne appetenter, atque ut regredi quam progredi mallent. Id cum utrique fecissent, aliquantum agri in medio relictum est. Itaque illorum finis sic, ut ipsi dixerant, terminavit; in medio relictum quod erat, populo Romano adiudicavit. Decipere hoc quidem est, non iudicare. Quocirca in omni est re fugienda talis sollertia. Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos servanda, a quibus iniuriam acceperis. Est enim ulciscendi et puniendi modus; atque haud scio an satis sit eum, qui lacessierit, iniuriae suae paenitere, ut et ipse ne quid tale posthac et ceteri sint ad iniuriam tardiores. 1.38. Cum vero de imperio decertatur belloque quaeritur gloria, causas omnino subesse tamen oportet easdem, quas dixi paulo ante iustas causas esse bellorum. Sed ea bella, quibus imperii proposita gloria est, minus acerbe gerenda sunt Ut enim cum civi aliter contendimus, si est inimicus, aliter, si competitor (cum altero certamen honoris et dignitatis est, cum altero capitis et famae), sic cum Celtiberis, cum Cimbris bellum ut cum inimicis gerebatur, uter esset, non uter imperaret, cum Latinis, Sabinis, Samnitibus, Poenis, Pyrrho de imperio dimicabatur. Poeni foedifragi, crudelis Hannibal, reliqui iustiores. Pyrrhi quidem de captivis reddendis illa praeclara: Nec mi aurum posco nec mi pretium dederitis, Nec caupotes bellum, sed belligerantes Ferro, non auro vitam cernamus utrique. Vosne velit an me regnare era, quidve ferat Fors, Virtute experiamur. Et hoc simul accipe dictum: Quorum virtuti belli fortuna pepercit, Eorundem libertati me parcere certum est. Dono, ducite, doque volentibus cum magnis dis. Regalis sane et digna Aeacidarum genere sententia. 1.39. Atque etiam si quid singuli temporibus adducti hosti promiserunt, est in eo ipso fides conservanda, ut primo Punico bello Regulus captus a Poenis cum de captivis commutandis Romam missus esset iurassetque se rediturum, primum, ut venit, captivos reddendos in senatu non censuit, deinde, cum retineretur a propinquis et ab amicis, ad supplicium redire maluit quam fidem hosti datam fallere. 1.83. Numquam omnino periculi fuga committendum est, ut imbelles timidique videamur, sed fugiendum illud etiam, ne offeramus nos periculis sine causa, quo esse nihil potest stultius. Quapropter in adeundis periculis consuetudo imitanda medicorum est, qui leviter aegrotantes leniter curant, gravioribus autem morbis periculosas curationes et ancipites adhibere coguntur. Quare in tranquillo tempestatem adversam optare dementis est, subvenire autem tempestati quavis ratione sapientis, eoque magis, si plus adipiscare re explicata boni quam addubitata mali. Periculosae autem rerum actiones partim iis sunt, qui eas suscipiunt, partim rei publicae. Itemque alii de vita, alii de gloria et benivolentia civium in discrimen vocantur. Promptiores igitur debemus esse ad nostra pericula quam ad communia dimicareque paratius de honore et gloria quam de ceteris commodis. 1.159. Illud forsitan quaerendum sit, num haec communitas, quae maxime est apta naturae, sit etiam moderationi modestiaeque semper anteponenda. Non placet; sunt enim quaedam partim ita foeda, partim ita flagitiosa, ut ea ne conservandae quidem patriae causa sapiens facturus sit. Ea Posidonius collegit permulta, sed ita taetra quaedam, ita obscena, ut dictu quoque videantur turpia. Haec igitur non suscipiet rei publicae causa, ne res publica quidem pro se suscipi volet. Sed hoc commodius se res habet, quod non potest accidere tempus, ut intersit rei publicae quicquam illorum facere sapientem. 2.2. Quamquam enim libri nostri complures non modo ad legendi, sed etiam ad scribendi studium excitaverunt, tamen interdum vereor, ne quibusdam bonis viris philosophiae nomen sit invisum mirenturque in ea tantum me operae et temporis ponere. Ego autem, quam diu res publica per eos gerebatur, quibus se ipsa commiserat, omnis meas curas cogitationesque in eam conferebam; cum autem dominatu unius omnia tenerentur neque esset usquam consilio aut auctoritati locus, socios denique tuendae rei publicae, summos viros, amisissem, nec me angoribus dedidi, quibus essem confectus, nisi iis restitissem, nec rursum indignis homine docto voluptatibus. 2.6. Nam sive oblectatio quaeritur animi requiesque curarum, quae conferri cum eorum studiis potest, qui semper aliquid anquirunt, quod spectet et valeat ad bene beateque vivendum? sive ratio constantiae virtutisque ducitur, aut haec ars est aut nulla omnino, per quam eas assequamur. Nullam dicere maximarum rerum artem esse, cum minimarum sine arte nulla sit, hominum est parum considerate loquentium atque in maximis rebus errantium. Si autem est aliqua disciplina virtutis, ubi ea quaeretur, cum ab hoc discendi genere discesseris? Sed haec, cum ad philosophiam cohortamur, accuratius disputari solent, quod alio quodam libro fecimus; hoc autem tempore tantum nobis declarandum fuit, cur orbati rei publicae muneribus ad hoc nos studium potissimum contulissemus. 3.43. Maxime autem perturbantur officia in amicitiis, quibus et non tribuere, quod recte possis, et tribuere, quod non sit aequum, contra officium est. Sed huius generis totius breve et non difficile praeceptum est. Quae enim videntur utilia, honores, divitiae, voluptates, cetera generis eiusdem, haec amicitiae numquam anteponenda sunt. At neque contra rem publicam neque contra ius iurandum ac fidem amici causa vir bonus faciet, ne si iudex quidem erit de ipso amico; ponit enim personam amici, cum induit iudicis. Tantum dabit amicitiae, ut veram amici causam esse malit, ut orandae litis tempus, quoad per leges liceat, accommodet. 3.58. Quodsi vituperandi, qui reticuerunt, quid de iis existimandum est, qui orationis vanitatem adhibuerunt? C. Canius, eques Romanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut ipse dicere solebat, non negotiandi causa contulisset, dictitabat se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos et ubi se oblectare sine interpellatoribus posset. Quod cum percrebruisset, Pythius ei quidam, qui argentariam faceret Syracusis, venales quidem se hortos non habere, sed licere uti Canio, si vellet, ut suis, et simul ad cenam hominem in hortos invitavit in posterum diem. Cum ille promisisset, tum Pythius, qui esset ut argentarius apud omnes ordines gratiosus, piscatores ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante suos hortulos postridie piscarentur, dixitque, quid eos facere vellet. Ad cenam tempori venit Canius; opipare a Pythio apparatum convivium, cumbarum ante oculos multitudo; pro se quisque, quod ceperat, afferebat, ante pedes Pythi pisces abiciebantur. 3.87. Utrum igitur utilius vel Fabricio, qui talis in hac urbe, qualis Aristides Athenis, fuit, vel senatui nostro, qui numquam utilitatem a dignitate seiunxit, armis cum hoste certare an venenis? Si gloriae causa imperium expetendum est, scelus absit, in quo non potest esse gloria; sin ipsae opes expetuntur quoquo modo, non poterunt utiles esse cum infamia. Non igitur utilis illa L. Philippi Q. f. sententia, quas civitates L. Sulla pecunia accepta ex senatus consulto liberavisset, ut eae rursus vectigales essent neque iis pecuniam, quam pro libertate dederant, redderemus. Ei senatus est assensus. Turpe imperio! piratarum enim melior fides quam senatus. At aucta vectigalia, utile igitur. Quousque audebunt dicere quicquam utile, quod non honestum? 3.95. Quid, quod Agamemnon cum devovisset Dianae, quod in suo regno pulcherrimum natum esset illo anno, immolavit Iphigeniam, qua nihil erat eo quidem anno natum pulchrius? Promissum potius non faciendum quam tam taetrum facinus admittendum fuit. Ergo et promissa non facienda non numquam, neque semper deposita reddenda. Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere. Quid? si is, qui apud te pecuniam deposuerit, bellum inferat patriae, reddasne depositum? Non credo; facias enim contra rem publicam, quae debet esse carissima. Sic multa, quae honesta natura videntur esse, temporibus fiunt non honesta; facere promissa, stare conventis, reddere deposita commutata utilitate fiunt non honesta. Ac de iis quidem, quae videntur esse utilitates contra iustitiam simulatione prudentiae, satis arbitror dictum. 3.99. Illi vero non modo cum hostibus, verum etiam cum fluctibus, id quod fecit, dimicare melius fuit quam deserere consentientem Graeciam ad bellum barbaris inferendum. Sed omittamus et fabulas et externa; ad rem factam nostramque veniamus. M. Atilius Regulus cum consul iterum in Africa ex insidiis captus esset duce Xanthippo Lacedaemonio, imperatore autem patre Hannibalis Hamilcare, iuratus missus est ad senatum, ut, nisi redditi essent Poenis captivi nobiles quidam, rediret ipse Carthaginem. Is cum Romam venisset, utilitatis speciem videbat, sed eam, ut res declarat, falsam iudicavit; quae erat talis: manere in patria, esse domui suae cum uxore, cum liberis, quam calamitatem accepisset in bello, communem fortunae bellicae iudicantem tenere consularis dignitatis gradum. Quis haec negat esse utilia? quem censes? Magnitudo animi et fortitudo negat. 3.100. Num locupletiores quaeris auctores? Harum enim est virtutum proprium nihil extimescere, omnia humana despicere, nihil, quod homini accidere possit, intolerandum putare. Itaque quid fecit? In senatum venit, mandata exposuit, sententiam ne diceret recusavit, quam diu iure iurando hostium teneretur, non esse se senatorem. Atque illud etiam ( O stultum hominem, dixerit quispiam, et repugtem utilitati suae! ), reddi captivos negavit esse utile; illos enim adulescentes esse et bonos duces, se iam confectum senectute. Cuius cum valuisset auctoritas, captivi retenti sunt, ipse Carthaginem rediit, neque eum caritas patriae retinuit nec suorum. Neque vero tur ignorabat se ad crudelissimum hostem et ad exquisita supplicia proficisci, sed ius iurandum conservandum putabat. Itaque turn, cum vigilando necabatur, erat in meliore causa, quam si domi senex captivus, periurus consularis remansisset. 3.101. At stulte, qui non modo non censuerit captivos remittendos, verum etiam dissuaserit. Quo modo stulte? etiamne, si rei publicae conducebat? potest autem, quod inutile rei publicae sit, id cuiquam civi utile esse? Pervertunt homines ea, quae sunt fundamenta naturae, cum utilitatem ab honestate seiungunt. Omnes enim expetimus utilitatem ad eamque rapimur nec facere aliter ullo modo possumus. Nam quis est, qui utilia fugiat? aut quis potius, qui ea non studiosissime persequatur? Sed quia nusquam possumus nisi in laude, decore, honestate utilia reperire, propterea illa prima et summa habemus, utilitatis nomen non tam splendidum quam necessarium ducimus. 3.102. Quid est igitur, dixerit quis, in iure iurando? num iratum timemus lovem? At hoc quidem commune est omnium philosophorum, non eorum modo, qui deum nihil habere ipsum negotii dicunt, nihil exhibere alteri, sed eorum etiam, qui deum semper agere aliquid et moliri volunt, numquam nec irasci deum nec nocere. Quid autem iratus Iuppiter plus nocere potuisset, quam nocuit sibi ipse Regulus Nulla igitur vis fuit religionis, quae tantam utilitatem perverteret. An ne turpiter faceret? Primum minima de malis. Num igitur tantum mali turpitude ista habebat, quantum ille cruciatus? Deinde illud etiam apud Accium: Fregistín fidem? Néque dedi neque do ínfideli cuíquam quamquam ab impio rege dicitur, luculente tamen dicitur. 3.103. Addunt etiam, quem ad modum nos dicamus videri quaedam utilia, quae non sint, sic se dicere videri quaedam honesta, quae non sint. ut hoc ipsum videtur honestum, conservandi iris iurandi causa ad cruciatum revertisse; sed fit non honestum, quia, quod per vim hostium esset actum, ratum esse non debuit. Addunt etiam, quicquid valde utile sit, id fieri honestum, etiamsi antea non videretur. Haec fere contra Regulum. Sed prima quaeque videamus. 3.104. Non fuit Iuppiter metuendus ne iratus noceret, qui neque irasci solet nec nocere. Haec quidem ratio non magis contra Reguli quam contra omne ius iurandum valet. Sed in iure iurando non qui metus, sed quae vis sit, debet intellegi; est enim ius iurandum affirmatio religiosa; quod autem affirmate quasi deo teste promiseris, id tenendum est. Iam enim non ad iram deorum, quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem pertinet. Nam praeclare Ennius: Ó Fides alma ápta pinnis ét ius iurandúm Iovis! Qui ius igitur iurandum violat, is Fidem violat, quam in Capitolio vicinam Iovis optimi maximi, ut in Catonis oratione est, maiores nostri esse voluerunt. 3.105. At enim ne iratus quidem Iuppiter plus Regulo nocuisset, quam sibi nocuit ipse Regulus. Certe, si nihil malum esset nisi dolere. Id autem non modo non summum malum, sed ne malum quidem esse maxima auctoritate philosophi affirmant. Quorum quidem testem non mediocrem, sed haud scio an gravissimum Regulum nolite, quaeso, vituperare. Quem enim locupletiorem quaerimus quam principem populi Romani, qui retinendi officii causa cruciatum subierit voluntarium? Nam quod aiunt: minima de malis, id est ut turpiter potius quam calamitose, an est ullum maius malum turpitudine? quae si in deformitate corporis habet aliquid offensionis, quanta illa depravatio et foeditas turpificati animi debet videri! 3.106. Itaque nervosius qui ista disserunt, solum audent malum dicere id, quod turpe sit, qui autem remissius, ii tamen non dubitant summum malum dicere. Nam illud quidem: Néque dedi neque do ínfideli cuíquam idcirco recte a poeta, quia, cum tractaretur Atreus, personae serviendum fuit. Sed si hoc sibi sument, nullam esse fidem, quae infideli data sit, videant, ne quaeratur latebra periurio. 3.107. Est autem ius etiam bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste servanda. Quod enim ita iuratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est; quod aliter, id si non fecerit, nullum est periurium. Ut, si praedonibus pactum pro capite pretium non attuleris, nulla fraus sit, ne si iuratus quidem id non feceris; nam pirata non est ex perduellium nurnero definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune. 3.109. At vero T. Veturius et Sp. Postumius cum iterum consules essent, quia, cum male pugnatum apud Caudium esset, legionibus nostris sub iugum missis pacem cum Samnitibus fecerant, dediti sunt iis; iniussu enim populi senatusque fecerant. Eodemque tempore Ti. Nurnicius, Q. Maelius, qui tum tribuni pl. erant, quod eorum auctoritate pax erat facta, dediti sunt, ut pax Samnitium repudiaretur; atque huius deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor et auctor fuit. Quod idem multis annis post C. Mancinus, qui, ut Numantinis, quibuscum sine senatus auctoritate foedus fecerat, dederetur, rogationem suasit ear, quam L. Furius, Sex. Atilius ex senatus consulto ferebant; qua accepta est hostibus deditus. Honestius hic quam Q. Pompeius, quo, cum in eadem causa esset, deprecante accepta lex non est. Hic ea, quae videbatur utilitas, plus valuit quam honestas, apud superiores utilitatis species falsa ab honestatis auctoritate superata est. 3.110. At non debuit ratum esse, quod erat actum per vim.—Quasi vero forti viro vis possit adhiberi. Cur igitur ad senatum proficiscebatur, cum praesertim de captivis dissuasurus esset? Quod maximum in eo est, id reprehenditis. Non enim suo iudicio stetit, sed suscepit causam, ut esset iudicium senatus; cui nisi ipse auctor fuisset, captivi profecto Poenis redditi essent; ita incolumis in patria Regulus restitisset. Quod quia patriae non utile putavit, idcirco sibi honestum et sentire illa et pati credidit. Nam quod aiunt, quod valde utile sit, id fieri honestum, immo vero esse, non fieri. Est enim nihil utile, quod idem non honestum, nec, quia utile, honestum, sed, quia honestum, utile. Quare ex multis mirabilibus exemplis haud facile quis dixerit hoc exemplo aut laudabilius aut praestantius. 3.111. Sed ex tota hac laude Reguli unum illud est admiratione dignum, quod captivos retinendos censuit. Nam quod rediit, nobis nunc mirabile videtur, illis quidem temporibus aliter facere non potuit; itaque ista laus non est hominis, sed temporum. Nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim tabulis, indicant sacratae, indicant foedera, quibus etiam cum hoste devincitur fides, indicant notiones animadversionesque censorum, qui nulla de re diligentius quam de iure iurando iudicabant. 3.112. L. Manlio A. f., cum dictator fuisset, M. Pomponius tr. pl. diem dixit, quod is paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset; criminabatur etiam, quod Titum filium, qui postea est Torquatus appellatus, ab hominibus relegasset et ruri habitare iussisset. Quod cum audivisset adulescens filius, negotium exhiberi patri, accurrisse Romam et cum primo luci Pomponi domum venisse dicitur. Cui cum esset nuntiatum, qui illum iratum allaturum ad se aliquid contra patrem arbitraretur, surrexit e lectulo remotisque arbitris ad se adulescentem iussit venire. At ille, ut ingressus est, confestim gladium destrinxit iuravitque se illum statim interfecturum, nisi ius iurandum sibi dedisset se patrem missum esse facturum. Iuravit hoc terrore coactus Pomponius; rem ad populum detulit, docuit, cur sibi causa desistere necesse esset, Manlium missum fecit. Tantum temporibus illis ius iurandum valebat. Atque hic T. Manlius is est, qui ad Anienem Galli, quem ab eo provocatus occiderat, torque detracto cognomen invenit, cuius tertio consulatu Latini ad Veserim fusi et fugati, magnus vir in primis et, qui perindulgens in patrem, idem acerbe severus in filium. 3.113. Sed, ut laudandus Regulus in conservando iure iurando, sic decem illi, quos post Cannensem pugnam iuratos ad senatum misit Hannibal se in castra redituros ea, quorum erant potiti Poeni, nisi de redimendis captivis impetravissent, si non redierunt, vituperandi. De quibus non omnes uno modo; nam Polybius, bonus auctor in primis, ex decem nobilissimis, qui tum erant missi, novem revertisse dicit re a senatu non impetrata; unum ex decem, qui paulo post, quam erat egressus e castris, redisset, quasi aliquid esset oblitus, Romae remansisse; reditu enim in castra liberatum se esse iure iurando interpretabatur, non recte; fraus enim astringit, non dissolvit periurium. Fuit igitur stulta calliditas perverse imitata prudentiam. Itaque decrevit senatus, ut ille veterator et callidus vinctus ad Hannibalem duceretur. 3.114. Sed illud maximum: octo hominum milia tenebat Hannibal, non quos in acie cepisset, aut qui periculo mortis diffugissent, sed qui relicti in castris fuissent a Paulo et a Varrone consulibus. Eos senatus non censuit redimendos, cum id parva pecunia fieri posset, ut esset insitum militibus nostris aut vincere aut emori. Qua quidem re audita fractum animum Hannibalis scribit idem, quod senatus populusque Romanus rebus afflictis tam excelso animo fuisset. Sic honestatis comparatione ea, quae videntur utilia, vincuntur. 1.33.  Injustice often arises also through chicanery, that is, through an over-subtle and even fraudulent construction of the law. This it is that gave rise to the now familiar saw, "More law, less justice." Through such interpretation also a great deal of wrong is committed in transactions between state and state; thus, when a truce had been made with the enemy for thirty days, a famous general went to ravaging their fields by night, because, he said, the truce stipulated "days," not nights. Not even our own countryman's action is to be commended, if what is told of Quintus Fabius Labeo is true — or whoever it was (for I have no authority but hearsay): appointed by the Senate to arbitrate a boundary dispute between Nola and Naples, he took up the case and interviewed both parties separately, asking them not to proceed in a covetous or grasping spirit, but to make some concession rather than claim some accession. When each party had agreed to this, there was a considerable strip of territory left between them. And so he set the boundary of each city as each had severally agreed; and the tract in between he awarded to the Roman People. Now that is swindling, not arbitration. And therefore such sharp practice is under all circumstances to be avoided. Again, there are certain duties that we owe even to those who have wronged us. For there is a limit to retribution and to punishment; or rather, I am inclined to think, it is sufficient that the aggressor should be brought to repent of his wrong-doing, in order that he may not repeat the offence and that others may be deterred from doing wrong. 1.38.  But when a war is fought out for supremacy and when glory is the object of war, it must still not fail to start from the same motives which I said a moment ago were the only righteous grounds for going to war. But those wars which have glory for their end must be carried on with less bitterness. For we contend, for example, with a fellow-citizen in one way, if he is a personal enemy, in another, if he is a rival: with the rival it is a struggle for office and position, with the enemy for life and honour. So with the Celtiberians and the Cimbrians we fought as with deadly enemies, not to determine which should be supreme, but which should survive; but with the Latins, Sabines, Samnites, Carthaginians, and Pyrrhus we fought for supremacy. The Carthaginians violated treaties; Hannibal was cruel; the others were more merciful. From Pyrrhus we have this famous speech on the exchange of prisoners: "Gold will I none, nor price shall ye give; for I ask none; Come, let us not be chaff'rers of war, but warriors embattled. Nay; let us venture our lives, and the sword, not gold, weigh the outcome. Make we the trial by valour in arms and see if Dame Fortune Wills it that ye shall prevail or I, or what be her judgment. Hear thou, too, this word, good Fabricius: whose valour soever Spared hath been by the fortune of war — their freedom I grant them. Such my resolve. I give and present them to you, my brave Romans; Take them back to their homes; the great gods' blessings attend you." A right kingly sentiment this and worthy a scion of the Aeacidae. 1.39.  Again, if under stress of circumstance individuals have made any promise to the enemy, they are bound to keep their word even then. For instance, in the First Punic War, when Regulus was taken prisoner by the Carthaginians, he was sent to Rome on parole to negotiate an exchange of prisoners; he came and, in the first place, it was he that made the motion in the Senate that the prisoners should not be restored; and in the second place, when his relatives and friends would have kept him back, he chose to return to a death by torture rather than prove false to his promise, though given to an enemy. 1.83.  We must, of course, never be guilty of seeming cowardly and craven in our avoidance of danger; but we must also beware of exposing ourselves to danger needlessly. Nothing can be more foolhardy than that. Accordingly, in encountering danger we should do as doctors do in their practice: in light cases of illness they give mild treatment; in cases of dangerous sickness they are compelled to apply hazardous and even desperate remedies. It is, therefore, only a madman who, in a calm, would pray for a storm; a wise man's way is, when the storm does come, to withstand it with all the means at his command, and especially, when the advantages to be expected in case of a successful issue are greater than the hazards of the struggle. The dangers attending great affairs of state fall sometimes upon those who undertake them, sometimes upon the state. In carrying out such enterprises, some run the risk of losing their lives, others their reputation and the good-will of their fellow-citizens. It is our duty, then, to be more ready to endanger our own than the public welfare and to hazard honour and glory more readily than other advantages. 1.159.  The following question should, perhaps, be asked: whether this social instinct, which is the deepest feeling in our nature, is always to have precedence over temperance and moderation also. I think not. For there are some acts either so repulsive or so wicked, that a wise man would not commit them, even to save his country. Posidonius has made a large collection of them; but some of them are so shocking, so indecent, that it seems immoral even to mention them. The wise man, therefore, will not think of doing any such thing for the sake of his country; no more will his country consent to have it done for her. But the problem is the more easily disposed of because the occasion cannot arise when it could be to the state's interest to have the wise man do any of those things. 2.2.  Although my books have aroused in not a few men the desire not only to read but to write, yet I sometimes fear that what we term philosophy is distasteful to certain worthy gentlemen, and that they wonder that I devote so much time and attention to it. Now, as long as the state was administered by the men to whose care she had voluntarily entrusted herself, I devoted all my effort and thought to her. But when everything passed under the absolute control of a despot and there was no longer any room for statesmanship or authority of mine; and finally when I had lost the friends who had been associated with me in the task of serving the interests of the state, and who were men of the highest standing, I did not resign myself to grief, by which I should have been overwhelmed, had I not struggled against it; neither, on the other hand, did I surrender myself to a life of sensual pleasure unbecoming to a philosopher. 2.6.  For if we are looking for mental enjoyment and relaxation, what pleasure can be compared with the pursuits of those who are always studying out something that will tend toward and effectively promote a good and happy life? Or, if regard is had for strength of character and virtue, then this is the method by which we can attain to those qualities, or there is none at all. And to say that there is no "method" for securing the highest blessings, when none even of the least important concerns is without its method, is the language of people who talk without due reflection and blunder in matters of the utmost importance. Furthermore, if there is really a way to learn virtue, where shall one look for it, when one has turned aside from this field of learning? Now, when I am advocating the study of philosophy, I usually discuss this subject at greater length, as I have done in another of my books. For the present I meant only to explain why, deprived of the tasks of public service, I have devoted myself to this particular pursuit. 3.43.  It is in the case of friendships, however, that men's conceptions of duty are most confused; for it is a breach of duty either to fail to do for a friend what one rightly can do, or to do for him what is not right. But for our guidance in all such cases we have a rule that is short and easy to master: apparent advantages — political preferment, riches, sensual pleasures, and the like — should never be preferred to the obligations of friendship. But an upright man will never for a friend's sake do anything in violation of his country's interests or his oath or his sacred honour, not even if he sits as judge in a friend's case; for he lays aside the rôle of friend when he assumes that of judge. Only so far will he make concessions to friendship, that he will prefer his friend's side to be the juster one and that he will set the time for presenting his case, as far as the laws will allow, to suit his friend's convenience. 3.58.  If, then, they are to be blamed who suppress the truth, what are we to think of those who actually state what is false? Gaius Canius, a Roman knight, a man of considerable wit and literary culture, once went to Syracuse for a vacation, as he himself used to say, and not for business. He gave out that he had a mind to purchase a little country seat, where he could invite his friends and enjoy himself, uninterrupted by troublesome visitors. When this fact was spread abroad, one Pythius, a banker of Syracuse, informed him that he had such an estate; that it was not for sale, however, but Canius might make himself at home there, if he pleased; and at the same time he invited him to the estate to dinner next day. Canius accepted. Then Pythius, who, as might be expected of a moneylender, could command favours of all classes, called the fishermen together and asked them to do their fishing the next day out in front of his villa, and told them what he wished them to do. Canius came to dinner at the appointed hour; Pythius had a sumptuous banquet prepared; there was a whole fleet of boats before their eyes; each fisherman brought in in turn the catch that he had made; and the fishes were deposited at the feet of Pythius. 3.87.  Which course, then, was more expedient for Fabricius, who was to our city what Aristides was to Athens, or for our senate, who never divorced expediency from honour — to contend against the enemy with the sword or with poison? If supremacy is to be sought for the sake of glory, crime should be excluded, for there can be no glory in crime; but if it is power for its own sake that is sought, whatever the price, it cannot be expedient if it is linked with shame. That well-known measure, therefore, introduced by Philippus, the son of Quintus, was not expedient. With the authority of the senate, Lucius Sulla had exempted from taxation certain states upon receipt of a lump sum of money from them. Philippus proposed that they should again be reduced to the condition of tributary states, without repayment on our part of the money that they had paid for their exemption. And the senate accepted his proposal. Shame upon our government! The pirates' sense of honour is higher than the senate's. "But," someone will say, "the revenues were increased, and therefore it was expedient." How long will people venture to say that a thing that is not morally right can be expedient? 3.95.  And once more; when Agamemnon had vowed to Diana the most beautiful creature born that year within his realm, he was brought to sacrifice Iphigenia; for in that year nothing was born more beautiful than she. He ought to have broken his vow rather than commit so horrible a crime. Promises are, therefore, sometimes not to be kept; and trusts are not always to be restored. Suppose that a person leaves his sword with you when he is in his right mind, and demands it back in a fit of insanity; it would be criminal to restore it to him; it would be your duty not to do so. Again, suppose that a man who has entrusted money to you proposes to make war upon your common country, should you restore the trust? I believe you should not; for you would be acting against the state, which ought to be the dearest thing in the world to you. Thus there are many things which in and of themselves seem morally right, but which under certain circumstances prove to be not morally right: to keep a promise, to abide by an agreement, to restore a trust may, with a change of expediency, cease to be morally right. With this I think I have said enough about those actions which masquerade as expedient under the guise of prudence, while they are really contrary to justice. 3.99.  Nay, for him it had been better to battle not only with the enemy but also with the waves, as he did, than to desert Greece when she was united for waging the war against the barbarians. But let us leave illustrations both from story and from foreign lands and turn to real events in our own history. Marcus Atilius Regulus in his second consulship was taken prisoner in Africa by the stratagem of Xanthippus, a Spartan general serving under the command of Hannibal's father Hamilcar. He was sent to the senate on parole, sworn to return to Carthage himself, if certain noble prisoners of war were not restored to the Carthaginians. When he came to Rome, he could not fail to see the specious appearance of expediency, but he decided that it was unreal, as the outcome proves. His apparent interest was to remain in his own country, to stay at home with his wife and children, and to retain his rank and dignity as an ex‑consul, regarding the defeat which he had suffered as a misfortune that might come to anyone in the game of war. Who says that this was not expedient? Who, think you? Greatness of soul and courage say that it was not.   3.100.  Can you ask for more competent authorities? The denial comes from those virtues, for it is characteristic of them to await nothing with fear, to rise superior to all the vicissitudes of earthly life, and to count nothing intolerable that can befall a human being. What, then, did he do? He came into the senate and stated his mission; but he refused to give his own vote on the question; for, he held, he was not a member of the senate so long as he was bound by the oath sworn to his enemies. And more than that, he said — "What a foolish fellow," someone will say, "to oppose his own best interests" — he said that it was not expedient that the prisoners should be returned; for they were young men and gallant officers, while he was already bowed with age. And when his counsel prevailed, the prisoners were retained and he himself returned to Carthage; affection for his country and his family failed to hold him back. And even then he was not ignorant of the fact that he was going to a most cruel enemy and to exquisite torture; still, he thought his oath must be sacredly kept. And so even then, when he was being slowly put to death by enforced wakefulness, he enjoyed a happier lot than if he had remained at home an aged prisoner of war, a man of consular rank forsworn. 3.101.  "But," you will say, "it was foolish of him not only not to advocate the exchange of prisoners but even to plead against such action!" How was it foolish? Was it so, even if his policy was for the good of the state? Nay; can what is inexpedient for the state be expedient for any individual citizen? People overturn the fundamental principles established by Nature, when they divorce expediency from moral rectitude. For we all seek to obtain what is to us expedient; we are irresistibly drawn toward it, and we cannot possibly be otherwise. For who is there that would turn his back upon what is to him expedient? Or rather, who is there that does not exert himself to the utmost to secure it? But because we cannot discover it anywhere except in good report, propriety, and moral rectitude, we look upon these three for that reason as the first and the highest objects of endeavour, while what we term expediency we account not so much an ornament to our dignity as a necessary incident to living. 3.102.  "What significance, then," someone will say, "do we attach to an oath? It is not that we fear the wrath of Jove, is it? Not at all; it is the universally accepted view of all philosophers that God is never angry, never hurtful. This is the doctrine not only of those who teach that God is Himself free from troubling cares and that He imposes no trouble upon others, but also of those who believe that God is ever working and ever directing His world. Furthermore, suppose Jupiter had been wroth, what greater injury could He have inflicted upon Regulus than Regulus brought upon himself? Religious scruple, therefore, had no such preponderance as to outweigh so great expediency." "Or was he afraid that his act would be morally wrong? As to that, first of all, the proverb says, 'of evils choose the least.' Did that moral wrong, then, really involve as great an evil as did that awful torture? And secondly, there are the lines of Accius: Thyestes. Hast thou broke thy faith? Atreus. None have I given; none give I ever to the faithless. Although this sentiment is put into the mouth of a wicked king, still it is illuminating in its correctness. 3.103.  Their third argument is this: just as we maintain that some things seem expedient but are not, so they maintain, some things seem morally right but are not. "For example," they contend, "in this very case it seems morally right for Regulus to have returned to torture for the sake of being true to his oath. But it proves not to be morally right, because what an enemy extorted by force ought not to have been binding." As their concluding argument, they add: whatever is highly expedient may prove to be morally right, even if it did not seem so in advance. These are in substance the arguments raised against the conduct of Regulus. Let us consider them each in turn. 3.104.  "He need not have been afraid that Jupiter in anger would inflict injury upon him; he is not wont to be angry or hurtful." This argument, at all events, has no more weight against Regulus's conduct than it has against the keeping of any other oath. But in taking an oath it is our duty to consider not what one may have to fear in case of violation but wherein its obligation lies: an oath is an assurance backed by religious sanctity; and a solemn promise given, as before God as one's witness, is to be sacredly kept. For the question no longer concerns the wrath of the gods (for there is no such thing) but the obligations of justice and good faith. For, as Ennius says so admirably: "Gracious Good Faith, on wings upborne; thou oath in Jupiter's great name!" Whoever, therefore, violates his oath violates Good Faith; and, as we find it stated in Cato's speech, our forefathers chose that she should dwell upon the Capitol "neighbour to Jupiter Supreme and Best. 3.105.  "But," objection was further made, "even if Jupiter had been angry, he could not have inflicted greater injury upon Regulus than Regulus brought upon himself." Quite true, if there is no evil except pain. But philosophers of the highest authority assure us that pain is not only not the supreme evil but no evil at all. And pray do not disparage Regulus, as no unimportant witness — nay, I am rather inclined to think he was the very best witness — to the truth of their doctrine. For what more competent witness do we ask for than one of the foremost citizens of Rome, who voluntarily faced torture for the sake of being true to his moral duty? Again, they say, "of evils choose the least" â€” that is, shall one "choose moral wrong rather than misfortune," or is there any evil greater than moral wrong? For if physical deformity excites a certain amount of aversion, how offensive ought the deformity and hideousness of a demoralized soul to seem! 3.106.  Therefore, those who discuss these problems with more rigour make bold to say that moral wrong is the only evil, while those who treat them with more laxity do not hesitate to call it the supreme evil. Once more, they quote the sentiment: "None have I given, none give I ever to the faithless." It was proper for the poet to say that, because, when he was working out his Atreus, he had to make the words fit the character. But if they mean to adopt it as a principle, that a pledge given to the faithless is no pledge, let them look to it that it be not a mere loophole for perjury that they seek. 3.107.  Furthermore, we have laws regulating warfare, and fidelity to an oath must often be observed in dealings with an enemy: for an oath sworn with the clear understanding in one's own mind that it should be performed must be kept; but if there is no such understanding, it does not count as perjury if one does not perform the vow. For example, suppose that one does not deliver the amount agreed upon with pirates as the price of one's life, that would be accounted no deception — not even if one should fail to deliver the ransom after having sworn to do so; for a pirate is not included in the number of lawful enemies, but is not included in the number of lawful enemies, but is the common foe of all the world; and with him there ought not to be any pledged word nor any oath mutually binding. 3.109.  And yet that very thing happened. Titus Veturius and Spurius Postumius in their second consulship lost the battle at the Caudine Forks, and our legions were sent under the yoke. And because they made peace with the Samnites, those generals were delivered up to them, for they had made the peace without the approval of the people and senate. And Tiberius Numicius and Quintus Maelius, tribunes of the people, were delivered up at the same time, because it was with their sanction that the peace had been concluded. This was done in order that the peace with the Samnites might be annulled. And Postumius, the very man whose delivery was in question, was the proposer and advocate of the said delivery. Many years later, Gaius Mancinus had a similar experience: he advocated the bill, introduced in accordance with a decree of the senate by Lucius Furius and Sextus Atilius, that he should be delivered up to the Numantines, with whom he had made a treaty without authorization from the senate; and when the bill was passed, he was delivered up to the enemy. His action was more honourable than Quintus Pompey's. Pompey's situation was identical with his, and yet at his own entreaty the bill was rejected. In this latter case, apparent expediency prevailed over moral rectitude; in the former cases, the false semblance of expediency was overbalanced by the weight of moral rectitude. 3.110.  "But," they argued against Regulus, "an oath extorted by force ought not to have been binding." As if force could be brought to bear upon a brave man! "Why, then, did he make the journey to the senate, especially when he intended to plead against the surrender of the prisoners of war?" Therein you are criticizing what is the noblest feature of his conduct. For he was not content to stand upon his own judgment but took up the case, in order that the judgment might be that of the senate; and had it not been for the weight of his pleading, the prisoners would certainly have been restored to the Carthaginians; and in that case, Regulus would have remained safe at home in his country. But because he thought this not expedient for his country, he believed that it was therefore morally right for him to declare his conviction and to suffer for it. When they argued also that what is highly expedient may prove to be morally right, they ought rather to say not that it "may prove to be" but that it actually is morally right. For nothing can be expedient which is not at the same time morally right; neither can a thing be morally right just because it is expedient, but it is expedient because it is morally right. From the many splendid examples in history therefore, we could not easily point to one either more praiseworthy or more heroic than the conduct of Regulus. 3.111.  But of all that is thus praiseworthy in the conduct of Regulus, this one feature above all others calls for our admiration: it was he who offered the motion that the prisoners of war be retained. For the fact of his returning may seem admirable to us, nowadays, but in those times he could not have done otherwise. That merit, therefore, belongs to the age, not to the man. For our ancestors were of the opinion that no bond was more effective in guaranteeing good faith than an oath. That is, clearly proved by the laws of the Twelve Tables, by the "sacred" laws, by the treaties in which good faith is pledged even to the enemy, by the investigations made by the censors and the penalties, imposed by them; for there were no cases in which they used to render more rigorous decisions than in cases of violation of an oath. 3.112.  Marcus Pomponius, a tribune of the people, brought an indictment against Lucius Manlius, Aulus's son, for having extended the term of his dictatorship a few days beyond its expiration. He further charged him with having banished his own son Titus (afterward surnamed Torquatus) from all companionship with his fellow-men, and with requiring him to live in the country. When the son, who was then a young man, heard that his father was in trouble on his account, he hastened to Rome — so the story goes — and at daybreak presented himself at the house of Pomponius. The visitor was announced to Pomponius. Inasmuch as he thought that the son in his anger meant to bring him some new evidence to use against the father, he arose from his bed, asked all who were present to leave the room, and sent word to the young man to come in. Upon entering, he at once drew a sword and swore that he would kill the tribune on the spot, if he did not swear an oath to withdraw the suit against his father. Constrained by the terror of the situation, Pomponius gave his oath. He reported the matter to the people, explaining why he was obliged to drop the prosecution, and withdrew his suit against Manlius. Such was the regard for the sanctity of an oath in those days. And that lad was the Titus Manlius who in the battle on the Anio killed the Gaul by whom he had been challenged to single combat, pulled off his torque and thus won his surname. And in his third consulship he routed the Latins and put them to flight in the battle on the Veseris. He was one of the greatest of the great, and one who, while more than generous toward his father, could yet be bitterly severe toward his son. 3.113.  Now, as Regulus deserves praise for being true to his oath, so those ten whom Hannibal sent to the senate on parole after the battle of Cannae deserve censure, if it is true that they did not return; for they were sworn to return to the camp which had fallen into the hands of the Carthaginians, if they did not succeed in negotiating an exchange of prisoners. Historians are not in agreement in regard to the facts. Polybius, one of the very best authorities, states that of the ten eminent nobles who were sent at that time, nine returned when their mission failed at the hands of the senate. But one of the ten, who, a little while after leaving the camp, had gone back on the pretext that he had forgotten something or other, remained behind at Rome; he explained that by his return to the camp he was released from the obligation of his oath. He was wrong; for deceit does not remove the guilt of perjury — it merely aggravates it. His cunning that impudently tried to masquerade as prudence was, therefore, only folly. And so the senate ordered that the cunning scoundrel should be taken back to Hannibal in chains. 3.114.  But the most significant part of the story is this: the eight thousand prisoners in Hannibal's hands were not men that he had taken in the battle or that had escaped in the peril of their lives, but men that the consuls Paulus and Varro had left behind in camp. Though these might have been ransomed by a small sum of money, the senate voted not to redeem them, in order that our soldiers might have the lesson planted in their hearts that they must either conquer or die. When Hannibal heard this news, according to that same writer, he lost heart completely, because the senate and the people of Rome displayed courage so lofty in a time of disaster. Thus apparent expediency is outweighed when placed in the balance against moral rectitude.
7. Cicero, Letters To Quintus, 3.5.4 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

8. Cicero, Tusculan Disputations, 2.41 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.41. sed quid hos, quibus quibus add. G 1 Olympiorum victoria consulatus consolatus X ( ss. R rec ) ille antiquus videtur? gladiatores, aut perditi homines aut barbari, quas plagas perferunt! quo modo illi, qui bene instituti sunt, accipere plagam plaga G malunt quam turpiter vitare! quam saepe apparet nihil eos malle quam vel domino satis facere vel populo! mittunt etiam volneribus confecti ad dominos, qui quaerant quid velint: si satis is factum sit, se velle decumbere. decŏmbere R 1 quis mediocris gladiator gradiator X ( corr. RK 1? K 2 V rec ) ingemuit, quis vultum mutavit umquam? quis non modo stetit, verum etiam decubuit turpiter? quis, cum decubuisset, decubisset R 1 ferrum recipere iussus collum contraxit? tantum exercitatio meditatio consuetudo valet. ergo hoc poterit poterit V Samnis, spurcus homo, vita illa dignus locoque Lucil. 150 ; vir natus ad gloriam ullam partem animi tam mollem habebit, quam non meditatione et ratione conroboret? crudele gladiatorum spectaculum et inhumanum non nullis videri solet, et haud haud V (ha in r. et d ex c 1 autc ) adhuc (adhoc K)X scio an ita sit, ut nunc fit; cum vero sontes ferro depugnabant, auribus fortasse multae, oculis quidem nulla poterat porter it G 1 esse fortior contra dolorem et mortem disciplina.
9. Polybius, Histories, 3.25.6 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3.25.6.  The oaths they had to swear were as follows. In the case of the first treaty the Carthaginians swore by their ancestral gods and the Romans, following an old custom, by Jupiter Lapis, and in the case of this latter treaty by Mars and Quirinus.
10. Horace, Odes, 3.5 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.5. which had been little known before whereby he procured to his father Claudius to have a triumph bestowed on him without any sweat or labor of his own. 3.5. and for those rivers which they have, all their waters are exceedingly sweet: by reason also of the excellent grass they have, their cattle yield more milk than do those in other places; and, what is the greatest sign of excellency and of abundance, they each of them are very full of people. 3.5. There was also a great slaughter made in the city, while those foreigners that had not fled away already made opposition; but the natural inhabitants were killed without fighting: for in hopes of Titus’s giving them his right hand for their security, and out of a consciousness that they had not given any consent to the war, they avoided fighting
11. Horace, Letters, 1.16.57-1.16.62 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

12. Livy, History, 22.53.10, 22.59-22.61 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

13. Vergil, Aeneis, 6.376 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6.376. Like Scylla, or the dragon Lerna bred
14. Plutarch, Pompey, 24 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Gaius, Instiutiones, 3.92-3.93 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Epigraphy, Cil, 2.172Subjects of this text:

subject book bibliographic info
augustine of hippo Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 188
authorial voice, parodies euripides Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
bandit, banditry Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26, 157
border, boundary, legal definition of Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26, 157
calypso, cannae, battle of Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 278
carthage Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 278
cicero, marcus tullius, philosophical stance Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 96
cicero, marcus tullius, political career Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 1
cicero, quintus tullius Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 1
cicero Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
cnidos Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26
de officiis Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 185, 188
delphi Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26
dionysus Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
divinity, punishment Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 107, 108
divinity, witness Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 107, 108
engages with aeschylean corpus, hippolytus Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
euripides, in aristophanes Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
ex animi sententia Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 108, 125
faith, good Wynne, Horace and the Gift Economy of Patronage (2019) 65
flamininus, glory Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 185
gods/goddesses, acts of Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
hannibal, oath with romans Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 278
horkos (oath) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
hostes rei publicae Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 157
hygiaenon Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
intent Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 108, 125
intention Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
invocation Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 108
ius fetialis Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26, 157
ius in bello Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 185, 188
iusiurandum Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26, 157
just war theory Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 185, 188
justice, in warfare Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 185, 188
legal analogy Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 157
lex de provinciis praetoris Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26
lex gabinia de bello piratico Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26, 157
oath by jupiter Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 108
oaths, of allegiance Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 107, 125
oaths Wynne, Horace and the Gift Economy of Patronage (2019) 65
perjury Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 107, 125
phaedra Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
piracy Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26, 157
plutarch Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 96
prayer, definition Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 107
prayer, function Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 107
prayer, legalism Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 108
prayer Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
presuppositions Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
psychological mode, desire Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
punic wars Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 185, 188
regulus, marcus atilius Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 185
regulus (roman statesman) Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 278
religion, roman Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
robbery (violent) Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 157
roman populus Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26
roman religion, and prayer Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
roman republic Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26
sciens Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 125
self-curse Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 107
si sciens falto Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 108
sine dolo malo' Hickson, Roman prayer language: Livy and the Aneid of Vergil (1993) 125
socrates Sommerstein and Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece (2014) 246
speech act, commissives Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
speech act, oaths as Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
speech act, of promise Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
speech act, propositions Mackey, Belief and Cult: Rethinking Roman Religion (2022) 301
tusculan disputations Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 96
tyranny Gilbert, Graver and McConnell, Power and Persuasion in Cicero's Philosophy (2023) 188
vis privata Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 26
wartime law Ferrándiz, Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea (2022) 157