Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2289
Cicero, On Divination, 1.7


Sed haec quidem laus Academiae praestantissumi philosophi iudicio et testimonio conprobata est. Etenim nobismet ipsis quaerentibus, quid sit de divinatione iudicandum, quod a Carneade multa acute et copiose contra Stoicos disputata sint, verentibusque, ne temere vel falsae rei vel non satis cognitae adsentiamur, faciendum videtur, ut diligenter etiam atque etiam argumenta cum argumentis comparemus, ut fecimus in iis tribus libris, quos de natura deorum scripsimus. Nam cum omnibus in rebus temeritas in adsentiendo errorque turpis est, tum in eo loco maxime, in quo iudicandum est, quantum auspiciis rebusque divinis religionique tribuamus; est enim periculum, ne aut neglectis iis impia fraude aut susceptis anili superstitione obligemur.At any rate, this praiseworthy tendency of the Academy to doubt has been approved by the solemn judgement of a most eminent philosopher. [4] Accordingly, since I, too, am in doubt as to the proper judgement to be rendered in regard to divination because of the many pointed and exhaustive arguments urged by Carneades against the Stoic view, and since I am afraid of giving a too hasty assent to a proposition which may turn out either false or insufficiently established, I have determined carefully and persistently to compare argument with argument just as I did in my three books On the Nature of the Gods. For a hasty acceptance of an erroneous opinion is discreditable in any case, and especially so in an inquiry as to how much weight should be given to auspices, to sacred rites, and to religious observances; for we run the risk of committing a crime against the gods if we disregard them, or of becoming involved in old womens superstition if we approve them. [5]


Sed haec quidem laus Academiae praestantissumi philosophi iudicio et testimonio conprobata est. Etenim nobismet ipsis quaerentibus, quid sit de divinatione iudicandum, quod a Carneade multa acute et copiose contra Stoicos disputata sint, verentibusque, ne temere vel falsae rei vel non satis cognitae adsentiamur, faciendum videtur, ut diligenter etiam atque etiam argumenta cum argumentis comparemus, ut fecimus in iis tribus libris, quos de natura deorum scripsimus. Nam cum omnibus in rebus temeritas in adsentiendo errorque turpis est, tum in eo loco maxime, in quo iudicandum est, quantum auspiciis rebusque divinis religionique tribuamus; est enim periculum, ne aut neglectis iis impia fraude aut susceptis anili superstitione obligemur.As briefly as I could, I have discussed divination by means of dreams and frenzy, which, as I said, are devoid of art. Both depend on the same reasoning, which is that habitually employed by our friend Cratippus: The human soul is in some degree derived and drawn from a source exterior to itself. Hence we understand that outside the human soul there is a divine soul from which the human soul is sprung. Moreover, that portion of the human soul which is endowed with sensation, motion, and carnal desire is inseparable from bodily influence; while that portion which thinks and reasons is most vigorous when it is most distant from the body.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Theophrastus, Characters, 16 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2. Cicero, Academica, 1.17, 1.46, 2.7-2.9, 2.66-2.67 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.17. Platonis autem auctoritate, qui varius et multiplex et copiosus fuit, una et consentiens duobus vocabulis philosophiae forma instituta constituta *g est Academicorum et Peripateticorum, qui rebus congruentes nominibus differebant. nam cum Speusippum sororis filium Plato philosophiae quasi heredem reliquisset, duo duos p 2 p 1 p 2 rg 2 f c autem praestantissimo praestatnissimos mn studio atque doctrina, Xenocratem Calchedonium et Aristotelem Stagiritem, qui erant cum Aristotele Peripatetici dicti sunt, quia disputabant inambulantes in Lycio, illi autem, quia quia *g*p qui wn Platonis instituto in Academia, quod est alterum gymnasium, coetus erant et sermones habere soliti, e loci vocabulo nomen habuerunt. sed utrique Platonis ubertate completi certam quandam disciplinae formulam composuerunt et eam quidem plenam ac refertam, illam autem Socraticam dubitanter dubitanter Bai. -tantem *g -tationem *d (tionem in ras. p ) de omnibus rebus et nulla affirmatione adhibita consuetudinem consuetudine mn ; adh. cons. in. ras. p disserendi reliquerunt. ita facta est, est disserendi *d (diss. in ras. p ) quod minime Socrates probabat, ars quaedam philosophiae et rerum ordo et descriptio disciplinae. 1.46. Hanc Academiam novam appellant, quae mihi vetus videtur, si quidem Platonem ex illa vetere numeramus, cuius in libris nihil affirmatur et in utramque partem multa disseruntur, de omnibus quaeritur nihil certi dicitur—sed tamen illa quam exposuisti exposuisti Dur. exposui *g*d ; an a Cicerone neglegenter scriptum ? vetus, haec nova nominetur. quae usque ad Carneadem perducta, producta mn (per in ras. p ) qui quartus ab Arcesila fuit, in eadem Arcesilae ratione permansit. Carneades autem nullius philosophiae partis ignarus et, ut cognovi ex is qui illum audierant maximeque ex Epicureo Epicureo ms -ZZZo *g*d Zenone, qui cum ab eo plurimum dissentiret unum tamen praeter ceteros mirabatur, incredibili quadam fuit facultate et to fuit īo facultate et do m 1, īo del. et do ctrina m 2 ; et to om. *dn et co pia dicendi Chr. ” quid autem stomachatur stomachetur Sig. Mnesarchus, quid Antipater digladiatur Non. p. 65 (digladiari) digladiatur F 1 -etur cett. cum Carneade tot voluminibus? *
3. Cicero, On Divination, 1.12, 1.23, 1.60-1.62, 1.64-1.66, 1.70, 1.72, 2.7-2.12, 2.15, 2.19, 2.36, 2.125 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.12. Quae est autem gens aut quae civitas, quae non aut extispicum aut monstra aut fulgora interpretantium aut augurum aut astrologorum aut sortium (ea enim fere artis sunt) aut somniorum aut vaticinationum (haec enim duo naturalia putantur) praedictione moveatur? Quarum quidem rerum eventa magis arbitror quam causas quaeri oportere. Est enim vis et natura quaedam, quae tum observatis longo tempore significationibus, tum aliquo instinctu inflatuque divino futura praenuntiat. Quare omittat urguere Carneades, quod faciebat etiam Panaetius requirens, Iuppiterne cornicem a laeva, corvum ab dextera canere iussisset. Observata sunt haec tempore inmenso et in significatione eventis animadversa et notata. Nihil est autem, quod non longinquitas temporum excipiente memoria prodendisque monumentis efficere atque adsequi possit. 1.23. Quid? quaeris, Carneades, cur haec ita fiant aut qua arte perspici possint? Nescire me fateor, evenire autem te ipsum dico videre. Casu, inquis. Itane vero? quicquam potest casu esse factum, quod omnes habet in se numeros veritatis? Quattuor tali iacti casu Venerium efficiunt; num etiam centum Venerios, si quadringentos talos ieceris, casu futuros putas? Aspersa temere pigmenta in tabula oris liniamenta efficere possunt; num etiam Veneris Coae pulchritudinem effici posse aspersione fortuita putas? Sus rostro si humi A litteram inpresserit, num propterea suspicari poteris Andromacham Ennii ab ea posse describi? Fingebat Carneades in Chiorum lapicidinis saxo diffisso caput extitisse Panisci; credo, aliquam non dissimilem figuram, sed certe non talem, ut eam factam a Scopa diceres. Sic enim se profecto res habet, ut numquam perfecte veritatem casus imitetur. 1.60. At multa falsa. Immo obscura fortasse nobis. Sed sint falsa quaedam; contra vera quid dicimus? Quae quidem multo plura evenirent, si ad quietem integri iremus. Nunc onusti cibo et vino perturbata et confusa cernimus. Vide, quid Socrates in Platonis Politia loquatur. Dicit enim: “Cum dormientibus ea pars animi, quae mentis et rationis sit particeps, sopita langueat, illa autem, in qua feritas quaedam sit atque agrestis inmanitas, cum sit inmoderato obstupefacta potu atque pastu, exsultare eam in somno inmoderateque iactari. Itaque huic omnia visa obiciuntur a mente ac ratione vacua, ut aut cum matre corpus miscere videatur aut cum quovis alio vel homine vel deo, saepe belua, atque etiam trucidare aliquem et impie cruentari multaque facere inpure atque taetre cum temeritate et inpudentia. 1.61. At qui salubri et moderato cultu atque victu quieti se tradiderit ea parte animi, quae mentis et consilii est, agitata et erecta saturataque bonarum cogitationum epulis, eaque parte animi, quae voluptate alitur, nec inopia enecta nec satietate affluenti (quorum utrumque praestringere aciem mentis solet, sive deest naturae quippiam sive abundat atque affluit), illa etiam tertia parte animi, in qua irarum existit ardor, sedata atque restincta, tum eveniet duabus animi temerariis partibus compressis, ut illa tertia pars rationis et mentis eluceat et se vegetam ad somniandum acremque praebeat, tum ei visa quietis occurrent tranquilla atque veracia.” Haec verba ipsa Platonis expressi. 1.62. Epicurum igitur audiemus potius? Namque Carneades concertationis studio modo hoc, modo illud ait; ille, quod sentit; sentit autem nihil umquam elegans, nihil decorum. Hunc ergo antepones Platoni et Socrati? qui ut rationem non redderent, auctoritate tamen hos minutos philosophos vincerent. Iubet igitur Plato sic ad somnum proficisci corporibus adfectis, ut nihil sit, quod errorem animis perturbationemque adferat. Ex quo etiam Pythagoriis interdictum putatur, ne faba vescerentur, quod habet inflationem magnam is cibus tranquillitati mentis quaerenti vera contrariam. 1.64. Divinare autem morientes illo etiam exemplo confirmat Posidonius, quod adfert, Rhodium quendam morientem sex aequales nominasse et dixisse, qui primus eorum, qui secundus, qui deinde deinceps moriturus esset. Sed tribus modis censet deorum adpulsu homines somniare, uno, quod provideat animus ipse per sese, quippe qui deorum cognatione teneatur, altero, quod plenus ae+r sit inmortalium animorum, in quibus tamquam insignitae notae veritatis appareant, tertio, quod ipsi di cum dormientibus conloquantur. Idque, ut modo dixi, facilius evenit adpropinquante morte, ut animi futura augurentur. 1.65. Ex quo et illud est Callani, de quo ante dixi, et Homerici Hectoris, qui moriens propinquam Achilli mortem denuntiat. Neque enim illud verbum temere consuetudo adprobavisset, si ea res nulla esset omnino: Praésagibat ánimus frustra me íre, cum exirém domo. Sagire enim sentire acute est; ex quo sagae anus, quia multa scire volunt, et sagaces dicti canes. Is igitur, qui ante sagit, quam oblata res est, dicitur praesagire, id est futura ante sentire. 1.66. Inest igitur in animis praesagitio extrinsecus iniecta atque inclusa divinitus. Ea si exarsit acrius, furor appellatur, cum a corpore animus abstractus divino instinctu concitatur. H. Séd quid oculis rábere visa es dérepente ardéntibus? U/bi paulo ante sápiens illa vírginalis modéstia? C. Máter, optumárum multo múlier melior múlierum, Míssa sum supérstitiosis háriolatiónibus; Námque Apollo fátis fandis démentem invitám ciet. Vírgines vereór aequalis, pátris mei meum factúm pudet, O/ptumi viri/; mea mater, túi me miseret, méi piget. O/ptumam progéniem Priamo péperisti extra me; hóc dolet. Mén obesse, illós prodesse, me óbstare, illos óbsequi? O poe+ma tenerum et moratum atque molle! Sed hoc minus ad rem; 1.70. Exposui quam brevissime potui somnii et furoris oracla, quae carere arte dixeram. Quorum amborum generum una ratio est, qua Cratippus noster uti solet, animos hominum quadam ex parte extrinsecus esse tractos et haustos (ex quo intellegitur esse extra divinum animum, humanus unde ducatur), humani autem animi eam partem, quae sensum, quae motum, quae adpetitum habeat, non esse ab actione corporis seiugatam; quae autem pars animi rationis atque intellegentiae sit particeps, eam tum maxume vigere, cum plurimum absit a corpore. 1.72. in quo haruspices, augures coniectoresque numerantur. Haec inprobantur a Peripateticis, a Stoicis defenduntur. Quorum alia sunt posita in monumentis et disciplina, quod Etruscorum declarant et haruspicini et fulgurales et rituales libri, vestri etiam augurales, alia autem subito ex tempore coniectura explicantur, ut apud Homerum Calchas, qui ex passerum numero belli Troiani annos auguratus est, et ut in Sullae scriptum historia videmus, quod te inspectante factum est, ut, cum ille in agro Nolano inmolaret ante praetorium, ab infima ara subito anguis emergeret, cum quidem C. Postumius haruspex oraret illum, ut in expeditionem exercitum educeret; id cum Sulla fecisset, tum ante oppidum Nolam florentissuma Samnitium castra cepit. 2.7. Quod cum accidisset nostrae rei publicae, tum pristinis orbati muneribus haec studia renovare coepimus, ut et animus molestiis hac potissimum re levaretur et prodessemus civibus nostris, qua re cumque possemus. In libris enim sententiam dicebamus, contionabamur, philosophiam nobis pro rei publicae procuratione substitutam putabamus. Nunc quoniam de re publica consuli coepti sumus, tribuenda est opera rei publicae, vel omnis potius in ea cogitatio et cura ponenda, tantum huic studio relinquendum, quantum vacabit a publico officio et munere. Sed haec alias pluribus; nunc ad institutam disputationem revertamur. 2.8. Nam cum de divinatione Quintus frater ea disseruisset, quae superiore libro scripta sunt, satisque ambulatum videretur, tum in bibliotheca, quae in Lycio est, adsedimus. Atque ego: Adcurate tu quidem, inquam, Quinte, et Stoice Stoicorum sententiam defendisti, quodque me maxime delectat, plurimis nostris exemplis usus es, et iis quidem claris et inlustribus. Dicendum est mihi igitur ad ea, quae sunt a te dicta, sed ita, nihil ut adfirmem, quaeram omnia, dubitans plerumque et mihi ipse diffidens. Si enim aliquid certi haberem, quod dicerem, ego ipse divinarem, qui esse divinationem nego. 2.9. Etenim me movet illud, quod in primis Carneades quaerere solebat, quarumnam rerum divinatio esset, earumne, quae sensibus perciperentur. At eas quidem cernimus, audimus, gustamus, olfacimus, tangimus. Num quid ergo in his rebus est, quod provisione aut permotione mentis magis quam natura ipsa sentiamus? aut num nescio qui ille divinus, si oculis captus sit, ut Tiresias fuit, possit, quae alba sint, quae nigra, dicere aut, si surdus sit, varietates vocum aut modos noscere? Ad nullam igitur earum rerum, quae sensu accipiuntur, divinatio adhibetur. Atqui ne in iis quidem rebus, quae arte tractantur, divinatione opus est. Etenim ad aegros non vates aut hariolos, sed medicos solemus adducere, nec vero, qui fidibus aut tibiis uti volunt, ab haruspicibus accipiunt earum tractationem, sed a musicis. 2.10. Eadem in litteris ratio est reliquisque rebus, quarum est disciplina. Num censes eos, qui divinare dicuntur, posse respondere, sol maiorne quam terra sit an tantus, quantus videatur? lunaque suo lumine an solis utatur? sol, luna quem motum habeat? quem quinque stellae, quae errare dicuntur? Nec haec, qui divini habentur, profitentur se esse dicturos, nec eorum, quae in geometria describuntur, quae vera, quae falsa sint; sunt enim ea mathematicorum, non hariolorum. De illis vero rebus, quae in philosophia versantur, num quid est, quod quisquam divinorum aut respondere soleat aut consuli, quid bonum sit, quid malum, quid neutrum? sunt enim haec propria philosophorum. 2.11. Quid? de officio num quis haruspicem consulit, quem ad modum sit cum parentibus, cum fratribus, cum amicis vivendum? quem ad modum utendum pecunia, quem ad modum honore, quem ad modum imperio? Ad sapientes haec, non ad divinos referri solent. Quid? quae a dialecticis aut a physicis tractantur, num quid eorum divinari potest? unusne mundus sit an plures, quae sint initia rerum, ex quibus nascuntur omnia: physicorum est ista prudentia. Quo modo autem mentientem, quem yeudo/menon vocant, dissolvas aut quem ad modum soriti resistas (quem, si necesse sit, Latino verbo liceat acervalem appellare; sed nihil opus est; ut enim ipsa philosophia et multa verba Graecorum, sic sorites satis Latino sermone tritus est): ergo haec quoque dialectici dicent, non divini. Quid? cum quaeritur, qui sit optimus rei publicae status, quae leges, qui mores aut utiles aut inutiles, haruspicesne ex Etruria arcessentur, an principes statuent et delecti viri periti rerum civilium? 2.12. Quodsi nec earum rerum, quae subiectae sensibus sunt, ulla divinatio est nec earum, quae artibus continentur, nec earum, quae in philosophia disseruntur, nec earum, quae in re publica versantur, quarum rerum sit, nihil prorsus intellego; nam aut omnium debet esse, aut aliqua ei materia danda est, in qua versari possit. Sed nec omnium divinatio est, ut ratio docuit, nec locus nec materia invenitur, cui divinationem praeficere possimus. Vide igitur, ne nulla sit divinatio. Est quidam Graecus vulgaris in hanc sententiam versus: Bene quí coniciet, vátem hunc perhibebo óptumum. Num igitur aut, quae tempestas inpendeat, vates melius coniciet quam gubernator aut morbi naturam acutius quam medicus aut belli administrationem prudentius quam inperator coniectura adsequetur? 2.15. Potestne igitur earum rerum, quae nihil habent rationis, quare futurae sint, esse ulla praesensio? Quid est enim aliud fors, quid fortuna, quid casus, quid eventus, nisi cum sic aliquid cecidit, sic evenit, ut vel aliter cadere atque evenire potuerit? Quo modo ergo id, quod temere fit caeco casu et volubilitate fortunae, praesentiri et praedici potest? 2.19. Aut si negas esse fortunam et omnia, quae fiunt quaeque futura sunt, ex omni aeternitate definita dicis esse fataliter, muta definitionem divinationis, quam dicebas praesensionem esse rerum fortuitarum. Si enim nihil fieri potest, nihil accidere, nihil evenire, nisi quod ab omni aeternitate certum fuerit esse futurum rato tempore, quae potest esse fortuna? qua sublata qui locus est divinationi? quae a te fortuitarum rerum est dicta praesensio. Quamquam dicebas omnia, quae fierent futurave essent, fato contineri. Anile sane et plenum superstitionis fati nomen ipsum; sed tamen apud Stoicos de isto fato multa dicuntur; de quo alias; nunc quod necesse est. 2.36. deorum enim numini parere omnia. Haec iam, mihi crede, ne aniculae quidem existimant. An censes, eundem vitulum si alius delegerit, sine capite iecur inventurum; si alius, cum capite? Haec decessio capitis aut accessio subitone fieri potest, ut se exta ad immolatoris fortunam accommodent? non perspicitis aleam quandam esse in hostiis deligendis, praesertim cum res ipsa doceat? Cum enim tristissuma exta sine capite fuerunt, quibus nihil videtur esse dirius, proxuma hostia litatur saepe pulcherrime. Ubi igitur illae minae superiorum extorum? aut quae tam subito facta est deorum tanta placatio? Sed adfers in tauri opimi extis immolante Caesare cor non fuisse; id quia non potuerit accidere, ut sine corde victuma illa viveret, iudicandum esse tum interisse cor, cum immolaretur. 2.125. Quotus igitur est quisque, qui somniis pareat, qui intellegat, qui meminerit? quam multi vero, qui contemt eamque superstitionem inbecilli animi atque anilis putent! Quid est igitur, cur his hominibus consulens deus somniis moneat eos, qui illa non modo cura, sed ne memoria quidem digna ducant? Nec enim ignorare deus potest, qua mente quisque sit, nec frustra ac sine causa quid facere dignum deo est, quod abhorret etiam ab hominis constantia. Ita, si pleraque somnia aut ignorantur aut negleguntur, aut nescit hoc deus aut frustra somniorum significatione utitur; et horum neutrum in deum cadit; nihil igitur a deo somniis significari fatendum est. 1.12. Now — to mention those almost entirely dependent on art — what nation or what state disregards the prophecies of soothsayers, or of interpreters of prodigies and lightnings, or of augurs, or of astrologers, or of oracles, or — to mention the two kinds which are classed as natural means of divination — the forewarnings of dreams, or of frenzy? of these methods of divining it behoves us, I think, to examine the results rather than the causes. For there is a certain natural power, which now, through long-continued observation of signs and now, through some divine excitement and inspiration, makes prophetic announcement of the future. [7] Therefore let Carneades cease to press the question, which Panaetius also used to urge, whether Jove had ordered the crow to croak on the left side and the raven on the right. Such signs as these have been observed for an unlimited time, and the results have been checked and recorded. Moreover, there is nothing which length of time cannot accomplish and attain when aided by memory to receive and records to preserve. 1.12. The Divine Will accomplishes like results in the case of birds, and causes those known as alites, which give omens by their flight, to fly hither and thither and disappear now here and now there, and causes those known as oscines, which give omens by their cries, to sing now on the left and now on the right. For if every animal moves its body forward, sideways, or backward at will, it bends, twists, extends, and contracts its members as it pleases, and performs these various motions almost mechanically; how much easier it is for such results to be accomplished by a god, whose divine will all things obey! 1.23. But what? You ask, Carneades, do you, why these things so happen, or by what rules they may be understood? I confess that I do not know, but that they do so fall out I assert that you yourself see. Mere accidents, you say. Now, really, is that so? Can anything be an accident which bears upon itself every mark of truth? Four dice are cast and a Venus throw results — that is chance; but do you think it would be chance, too, if in one hundred casts you made one hundred Venus throws? It is possible for paints flung at random on a canvasc to form the outlines of a face; but do you imagine that an accidental scattering of pigments could produce the beautiful portrait of Venus of Cos? Suppose that a hog should form the letter A on the ground with its snout; is that a reason for believing that it would write out Enniuss poem The Andromache?Carneades used to have a story that once in the Chian quarries when a stone was split open there appeared the head of the infant god Pan; I grant that the figure may have borne some resemblance to the god, but assuredly the resemblance was not such that you could ascribe the work to a Scopas. For it is undeniably true that no perfect imitation of a thing was ever made by chance. [14] 1.61. But, on the other hand, when the man, whose habits of living and of eating are wholesome and temperate, surrenders himself to sleep, having the thinking and reasoning portion of his soul eager and erect, and satisfied by a feast of noble thoughts, and having that portion which feeds on carnal pleasures neither utterly exhausted by abstinence nor cloyed by over-indulgence — for, as a rule, the edge of thought is dulled whether nature is starved or overfed — and, when such a man, in addition, has that third portion of the soul, in which the fire of anger burns, quieted and subdued — thus having the two irrational portions under complete control — then will the thinking and reasoning portion of his soul shine forth and show itself keen and strong for dreaming and then will his dreams be peaceful and worthy of trust. I have reproduced Platos very words. [30] 1.62. Then shall we listen to Epicurus rather than to Plato? As for Carneades, in his ardour for controversy he asserts this and now that. But, you retort, Epicurus says what he thinks. But he thinks nothing that is ever well reasoned, or worthy of a philosopher. Will you, then, put this man before Plato or Socrates, who though they gave no reason, would yet prevail over these petty philosophers by the mere weight of their name? Now Platos advice to us is to set out for the land of dreams with bodies so prepared that no error or confusion may assail the soul. For this reason, it is thought, the Pythagoreans were forbidden to indulge in beans; for that food produces great flatulence and induces a condition at war with a soul in search for truth. 1.64. Moreover, proof of the power of dying men to prophesy is also given by Posidonius in his well-known account of a certain Rhodian, who, when on his death-bed, named six men of equal age and foretold which of them would die first, which second, and so on. Now Posidonius holds the view that there are three ways in which men dream as the result of divine impulse: first, the soul is clairvoyant of itself because of its kinship with the gods; second, the air is full of immortal souls, already clearly stamped, as it were, with the marks of truth; and third, the gods in person converse with men when they are asleep. And, as I said just now, it is when death is at hand that men most readily discern signs of the future. 1.65. This is illustrated by the story which I related about Callanus and by Homers account of Hector, who, as he was dying, prophesied the early death of Achilles.[31] It is clear that, in our ordinary speech, we should not have made such frequent use of the word praesagire, meaning to sense in advance, or to presage, if the power of presaging had been wholly non-existent. An illustration of its use is seen in the following well-known line from Plautus:My soul presaged as I left home that my leaving was in vain.Now sagire means to have a keen perception. Accordingly certain old women are called sagae, because they are assumed to know a great deal, and dogs are said to be sagacious. And so one who has knowledge of a thing before it happens is said to presage, that is, to perceive the future in advance. 1.66. Therefore the human soul has an inherent power of presaging or of foreknowing infused into it from without, and made a part of it by the will of God. If that power is abnormally developed, it is called frenzy or inspiration, which occurs when the soul withdraws itself from the body and is violently stimulated by a divine impulse, as in the following instance, where Hecuba says to Cassandra:But why those flaming eyes, that sudden rage?And whither fled that sober modesty,Till now so maidenly and yet so wise?and Cassandra answers:O mother, noblest of thy noble sex!I have been sent to utter prophecies:Against my will Apollo drives me madTo revelation make of future ills.O virgins! comrades of my youthful hours,My mission shames my father, best of men.O mother dear! great loathing for myselfAnd grief for thee I feel. For thou hast borneTo Priam goodly issue — saving me,Tis sad that unto thee the rest bring weal,I woe; that they obey, but I oppose.What a tender and pathetic poem, and how suitable to her character! though it is not altogether relevant, I admit. 1.72. But those methods of divination which are dependent on conjecture, or on deductions from events previously observed and recorded, are, as I have said before, not natural, but artificial, and include the inspection of entrails, augury, and the interpretation of dreams. These are disapproved of by the Peripatetics and defended by the Stoics. Some are based upon records and usage, as is evident from the Etruscan books on divination by means of inspection of entrails and by means of thunder and lightning, and as is also evident from the books of your augural college; while others are dependent on conjecture made suddenly and on the spur of the moment. An instance of the latter kind is that of Calchas in Homer, prophesying the number of years of the Trojan War from the number of sparrows. We find another illustration of conjectural divination in the history of Sulla in an occurrence which you witnessed. While he was offering sacrifices in front of his head-quarters in the Nolan district a snake suddenly came out from beneath the altar. The soothsayer, Gaius Postumius, begged Sulla to proceed with his march at once. Sulla did so and captured the strongly fortified camp of the Samnites which lay in front of the town of Nola. 2.7. When the last-named fate had befallen my country, and I had been debarred from my former activities, I began to cultivate anew these present studies that by their means, rather than by any other, I might relieve my mind of its worries and at the same time serve my fellow-countrymen as best I could under the circumstances. Accordingly, it was in my books that I made my senatorial speeches and my forensic harangues; for I thought that I had permanently exchanged politics for philosophy. Now, however, since I have begun to be consulted again about public affairs, my time must be devoted to the State, or, rather, my undivided thought and care must be fixed upon it; and only so much time can be given to philosophy as will not be needed in the discharge of my duty to the commonwealth. But more of this at another time; now let us return to the discussion with which we started. [3] 2.7. Enough has been said of portents; auspices remain and so do lots — I mean lots that are drawn, and not those uttered by prophets, and more correctly styled oracles. I shall speak of oracles when I get to natural divination. In addition I must discuss the Chaldeans. But first let us consider auspices. To argue against auspices is a hard thing, you say, for an augur to do. Yes, for a Marsian, perhaps; but very easy for a Roman. For we Roman augurs are not the sort who foretell the future by observing the flights of birds and other signs. And yet, I admit that Romulus, who founded the city by the direction of auspices, believed that augury was an art useful in seeing things to come — for the ancients had erroneous views on many subjects. But we see that the art has undergone a change, due to experience, education, or the long lapse of time. However, out of respect for the opinion of the masses and because of the great service to the State we maintain the augural practices, discipline, religious rites and laws, as well as the authority of the augural college. 2.8. After my brother Quintus had delivered his views on divination, as set out in the preceding volume, and we had walked as much as we wished, we took our seats in the library in my Lyceum, and I remarked:Really, my dear Quintus, you have defended the Stoic doctrine with accuracy and like a Stoic. But the thing that delights me most is the fact that you illustrated your argument with many incidents taken from Roman sources — incidents, too, of a distinguished and noble type. I must now reply to what you said, but I must do so with great diffidence and with many misgivings, and in such a way as to affirm nothing and question everything. For if I should assume anything that I said to be certain I should myself be playing the diviner while saying that no such thing as divination exists! 2.8. Then dismiss Romuluss augural staff, which you say the hottest of fires was powerless to burn, and attach slight importance to the whetstone of Attus Navius. Myths would have no place in philosophy. It would have been more in keeping with your rôle as a philosopher to consider, first, the nature of divination generally, second, its origin, and third, its consistency. What, then, is the nature of an art which makes prophets out of birds that wander aimlessly about — now here, now there — and makes the action or inaction of men depend upon the song or flight of birds? and why was the power granted to some birds to give a favourable omen when on the left side and to others when on the right? Again, however, when, and by whom, shall we say that the system was invented? The Etruscans, it is true, find the author of their system in the boy who was ploughed up out of the ground; but whom have we? Attus Navius? But Romulus and Remus, both of whom, by tradition, were augurs, lived many years earlier. Are we to say that it was invented by the Pisidians, Cilicians, or Phrygians? It is your judgement, then, that those devoid of human learning are the authors of a divine science! [39] 2.9. I am impressed with the force of the questions with which Carneades used to begin his discussions: What are the things within the scope of divination? Are they things that are perceived by the senses? But those are things that we see, hear, taste, smell, and touch. Is there, then, in such objects some quality that we can better perceive with the aid of prophecy and inspiration than we can with the aid of the senses alone? And is there any diviner, anywhere, who, if blind, like Tiresias, could tell the difference between white and black? Or, who, if deaf, could distinguish between different voices and different tones? Now you must admit that divination is not applicable in any case where knowledge is gained through the senses.Nor is there any need of divination even in matters within the domain of science and of art. For, when people are sick, we, as a general rule, do not summon a prophet or a seer, but we call in a physician. Again, persons who want to learn to play on the harp or on the flute take lessons, not from a soothsayer, but from a musician. 2.9. What inconceivable madness! For it is not enough to call an opinion foolishness when it is utterly devoid of reason. However, Diogenes the Stoic makes some concessions to the Chaldeans. He says that they have the power of prophecy to the extent of being able to tell the disposition of any child and the calling for which he is best fitted. All their other claims of prophetic powers he absolutely denies. He says, for example, that twins are alike in appearance, but that they generally unlike in career and in fortune. Procles and Eurysthenes, kings of the Lacedaemonians, were twin brothers. 2.11. Certainly not, for problems of this kind belong to philosophers. Again, where the question is one of duty: who ever consults a soothsayer as to how he should demean himself towards his parents, his brothers, or his friends? or as to how he should use his wealth, his office, or his power? Such matters are usually referred to sages, not to diviners.Furthermore, can any of the questions of dialectic or of physics be solved by divination? For example, is there one world, or are there many worlds? What are the primary elements from which all things are derived? Such problems belong to the science of physics. Again, suppose one should wish to know how to resolve the liar fallacy, which the Greeks call ψευδόμενον; or how to meet the heap fallacy, known in Greek as sorites (which, if a Latin equivalent were needed, could be represented by the word acervalis, but none is needed; for, just as the word philosophy and many other words are of Greek origin and are in general use as Latin words, so it is with sorites), — in both these cases the logician, and not the diviner, would speak.Assume, next, that the inquiry is as to the best form of government, or as to what laws or what customs are beneficial and what are harmful, will you call soothsayers out of Etruria to settle the question, or will you accept the decision of men of eminence chosen for their knowledge of statecraft? 2.11. But what weight is to be given to that frenzy of yours, which you term divine and which enables the crazy man to see what the wise man does not see, and invests the man who has lost human intelligence with the intelligence of the gods? We Romans venerate the verses of the Sibyl who is said to have uttered them while in a frenzy. Recently there was a rumour, which was believed at the time, but turned out to be false, that one of the interpreters of those verses was going to declare in the Senate that, for our safety, the man whom we had as king in fact should be made king also in name. If this is in the books, to what man and to what time does it refer? For it was clever in the author to take care that whatever happened should appear foretold because all reference to persons or time had been omitted. 2.12. But if there is no place for divination in things perceived by the senses, or in those included among the arts, or in those discussed by philosophers, or in those which have to do with government, I see absolutely no need for it anywhere. For either it ought to be of use in every case, or, at least, some department in which it may be employed should be found. But divination is not of use in every case, as my reasoning has shown; nor can any field or subject matter be found over which it may exercise control.[5] Therefore I am inclined to think that there is no such thing as divination. There is a much-quoted Greek verse to this effect:The best diviner I maintain to beThe man who guesses or conjectures best.Now do you think that a prophet will conjecture better whether a storm is at hand than a pilot? or that he will by conjecture make a more accurate diagnosis than a physician, or conduct a war with more skill than a general? 2.12. Then shall we believe that the souls of sleepers while dreaming are spontaneously moved? or, as Democritus thinks, that they are impelled to action by phantoms from without? Whether the one theory or the other be correct, the fact remains that men in sleep assume many false apparitions to be true. Likewise, to men who are sailing, stationary objects on shore seem to be moving; and also, sometimes in looking at a lamp, by some sort of optical illusion we see two flames instead of one. Why need I mention how many non-existent things are seen by men who are drunk or crazy? And if we are to put no trust in such apparitions of the waking man I do not understand why we should put any trust in dreams. of course you may argue, if you will, about these tricks of vision as you would about dreams, and say, for example, that when stationary objects appear to be in motion, it foretells an earthquake or a sudden flight; and when the lamps flame appears to be double it portends that insurrection and rebellion are afoot! [59] 2.15. Can there, then, be any foreknowledge of things for whose happening no reason exists? For we do not apply the words chance, luck, accident, or casualty except to an event which has so occurred or happened that it either might not have occurred at all, or might have occurred in any other way. How, then, is it possible to foresee and to predict an event that happens at random, as the result of blind accident, or of unstable chance? 2.15. Sleep is regarded as a refuge from every toil and care; but it is actually made the fruitful source of worry and fear. In fact dreams would be less regarded on their own account and would be viewed with greater indifference had they not been taken under the guardianship of philosophers — not philosophers of the meaner sort, but those of the keenest wit, competent to see what follows logically and what does not — men who are considered well-nigh perfect and infallible. Indeed, if their arrogance had not been resisted by Carneades, it is probable that by this time they would have adjudged the only philosophers. While most of my war of words has been with these men, it is not because I hold them in especial contempt, but on the contrary, it is because they seem to me to defend their own views with the greatest acuteness and skill. Moreover, it is characteristic of the Academy to put forward no conclusions of its own, but to approve those which seem to approach nearest to the truth; to compare arguments; to draw forth all that may be said in behalf of any opinion; and, without asserting any authority of its own, to leave the judgement of the inquirer wholly free. That same method, which by the way we inherited from Socrates, I shall, if agreeable to you, my dear Quintus, follow as often as possible in our future discussions.Nothing could please me better, Quintus replied.When this was said, we arose. 2.19. But if you deny the existence of chance and assert that the course of everything present or future has been inevitably determined from all eternity, then you must change your definition of divination, which you said was the foreknowledge of things that happen by chance. For if nothing can happen, nothing befall, nothing come to pass, except what has been determined from all eternity as bound to happen at a fixed time, how can there be such a thing as chance? And if there is no such thing as chance, what room is there for that divination, which you termed a foreknowledge of things that happen by chance? And you were inconsistent enough, too, to say that everything that is or will be is controlled by Fate! Why, the very word Fate is full of superstition and old womens credulity, and yet the Stoics have much to say of this Fate of yours. A discussion on Fate is reserved for another occasion; at present I shall speak of it only in so far as it is necessary. [8] 2.36. Upon my word, no old woman is credulous enough now to believe such stuff! Do you believe that the same bullock, if chosen by one man, will have a liver without a head, and if chosen by another will have a liver with a head? And is it possible that this sudden going or coming of the livers head occurs so that the entrails may adapt themselves to the situation of the person who offers the sacrifice? Do you Stoics fail to see in choosing the victim it is almost like a throw of the dice, especially as facts prove it? For when the entrails of the first victim have been without a head, which is the most fatal of all signs, it often happens that the sacrifice of the next victim is altogether favourable. Pray what became of the warnings of the first set of entrails? And how was the favour of the gods so completely and so suddenly gained?[16] But, you say, Once, when Caesar was offering a sacrifice, there was no heart in the entrails of the sacrificial bull; and, and, since it would have been impossible for the victim to live without a heart, the heart must have disappeared at the moment of immolation. 2.125. But how often, pray, do you find anyone who pays any attention to dreams or who understands or remembers them? On the other hand, how many treat them with disdain, and regard a belief in them as the superstition of a weak and effeminate mind! Moreover, why does God, in planning for the good of the human race, convey his warnings by means of dreams which men consider unworthy not only of worrying about, but even of remembering? For it is impossible that God does not know how people generally regard dreams; and to do anything needlessly and without a cause is unworthy of a god and is inconsistent even with the habits of right-thinking men. And hence, if most dreams are unnoticed and disregarded, either God is ignorant of that fact, or he does a vain thing in conveying information by means of dreams; but neither supposition accords with the nature of a god, therefore, it must be admitted that God conveys no information by means of dreams. [61]
4. Cicero, De Finibus, 2.2-2.3 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.2.  But we read how Socrates made fun of the aforesaid Gorgias, and the rest of the Sophists also, as we can learn from Plato. His own way was to question his interlocutors and by a process of cross-examination to elicit their opinions, so that he might express his own views by way of rejoinder to their answers. This practice was abandoned by his successors, but was afterwards revived by Arcesilas, who made it a rule that those who wished to hear him should not ask him questions but should state their own opinions; and when they had done so he argued against them. But whereas the pupils of Arcesilas did their best to defend their own position, with the rest of the philosophers the student who has put a question is then silent; and indeed this is nowadays the custom even in the Academy. The would‑be learner says, for example, 'The Chief Good in my opinion is pleasure,' and the contrary is then maintained in a formal discourse; so that it is not hard to realize that those who say they are of a certain opinion do not actually hold the view they profess, but want to hear what can be argued against it. 2.3.  We are adopting a more profitable mode of procedure, for Torquatus has not only told us his own opinion but also his reasons for holding it. Still, for my part, though I enjoyed his long discourse very much, I believe all the same that it is better to stop at point after point, and make out what each person is willing to admit and what he denies, and then to draw such inferences as one desires from these admissions and so arrive at one's conclusion. When the exposition goes rushing on like a mountain stream in spate, it carries along with it a vast amount of miscellaneous material, but there is nothing one can take hold of or rescue from the flood; there is no point at which one can stem the torrent of oratory. "However, in philosophical investigation a methodical and systematic discourse must always begin by formulating a preamble like that which occurs in certain forms of process at law, 'The issue shall be as follows'; so that the parties to the debate may be agreed as to what the subject is about which they are debating.  
5. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 2.2-2.3 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.2. sed et illum, quem nominavi, et ceteros sophistas, ut e Platone intellegi potest, lusos videmus a Socrate. is enim percontando percontando A 2 percun- tando NV percunctando A 1 BE per cunctando R atque interrogando elicere solebat eorum opiniones, quibuscum disserebat, ut ad ea, ea haec R quae ii ii hi BER hii A hij NV respondissent, si quid videretur, diceret. qui mos cum a posterioribus non esset retentus, Arcesilas archesilas A acesilaos N achesilas V eum revocavit instituitque ut ii, qui se audire vellent, non de se quaererent, sed ipsi dicerent, quid sentirent; quod cum dixissent, ille contra. sed eum eum om. RNV qui audiebant, quoad poterant, defendebant sententiam suam. apud ceteros autem philosophos, qui quaesivit aliquid, tacet; quod quidem iam fit etiam etiam om. BER in Academia. ubi enim is, qui audire vult, ita dixit: 'Voluptas mihi videtur esse summum bonum', perpetua oratione contra disputatur, ut facile intellegi possit eos, qui aliquid sibi videri sibi aliquid (aliquit E) videri BE aliquid videri sibi V dicant, non ipsos in ea sententia esse, sed audire velle contraria. Nos commodius agimus. 2.3. non enim solum Torquatus dixit quid sentiret, sed etiam cur. ego autem arbitror, quamquam admodum delectatus sum eius oratione perpetua, tamen commodius, cum in rebus singulis insistas et intellegas quid quisque concedat, quid abnuat, ex rebus concessis concludi quod velis et ad exitum perveniri. cum enim fertur quasi torrens oratio, quamvis multa cuiusque modi rapiat, nihil tamen teneas, nihil apprehendas, reprehendas BE nusquam orationem rapidam cœrceas. Omnis autem in quaerendo, quae via quadam et ratione habetur, oratio praescribere primum debet ut quibusdam in formulis ea res agetur, ut, inter quos disseritur, conveniat quid sit id, de quo disseratur. 2.2.  But we read how Socrates made fun of the aforesaid Gorgias, and the rest of the Sophists also, as we can learn from Plato. His own way was to question his interlocutors and by a process of cross-examination to elicit their opinions, so that he might express his own views by way of rejoinder to their answers. This practice was abandoned by his successors, but was afterwards revived by Arcesilas, who made it a rule that those who wished to hear him should not ask him questions but should state their own opinions; and when they had done so he argued against them. But whereas the pupils of Arcesilas did their best to defend their own position, with the rest of the philosophers the student who has put a question is then silent; and indeed this is nowadays the custom even in the Academy. The would‑be learner says, for example, 'The Chief Good in my opinion is pleasure,' and the contrary is then maintained in a formal discourse; so that it is not hard to realize that those who say they are of a certain opinion do not actually hold the view they profess, but want to hear what can be argued against it. 2.3.  We are adopting a more profitable mode of procedure, for Torquatus has not only told us his own opinion but also his reasons for holding it. Still, for my part, though I enjoyed his long discourse very much, I believe all the same that it is better to stop at point after point, and make out what each person is willing to admit and what he denies, and then to draw such inferences as one desires from these admissions and so arrive at one's conclusion. When the exposition goes rushing on like a mountain stream in spate, it carries along with it a vast amount of miscellaneous material, but there is nothing one can take hold of or rescue from the flood; there is no point at which one can stem the torrent of oratory. "However, in philosophical investigation a methodical and systematic discourse must always begin by formulating a preamble like that which occurs in certain forms of process at law, 'The issue shall be as follows'; so that the parties to the debate may be agreed as to what the subject is about which they are debating.  
6. Cicero, On The Nature of The Gods, 1.1, 1.6, 1.55, 1.94, 2.5, 2.70, 2.72, 3.92 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.1. There are a number of branches of philosophy that have not as yet been by any means adequately explored; but the inquiry into the nature of the gods, which is both highly interesting in relation to the theory of the soul, and fundamentally important for the regulation of religion, is one of special difficulty and obscurity, as you, Brutus, are well aware. The multiplicity and variety of the opinions held upon this subject by eminent scholars are bound to constitute a strong argument for the view that philosophy has its origin and starting-point in ignorance, and that the Academic School were well-advised in "withholding assent" from beliefs that are uncertain: for what is more unbecoming than ill‑considered haste? and what is so ill‑considered or so unworthy of the dignity and seriousness proper to a philosopher as to hold an opinion that is not true, or to maintain with unhesitating certainty a proposition not based on adequate examination, comprehension and knowledge? 1.6. I observe however that a great deal of talk has been current about the large number of books that I have produced within a short space of time, and that such comment has not been all of one kind; some people have been curious as to the cause of this sudden outburst of philosophical interest on my part, while others have been eager to learn what positive opinions I hold on the various questions. Many also, as I have noticed, are surprised at my choosing to espouse a philosophy that in their view robs the world of daylight and floods it with a darkness as of night; and they wonder at my coming forward so unexpectedly as the champion of a derelict system and one that has long been given up. As a matter of fact however I am no new convert to the study of philosophy. From my earliest youth I have devoted no small amount of time and energy to it, and I pursued it most keenly at the very periods when I least appeared to be doing so, witness the philosophical maxims of which my speeches are full, and my intimacy with the learned men who have always graced my household, as well as those eminent professors, Diodotus, Philo, Antiochus and Posidonius, who were my instructors. 1.55. An outcome of this theology was first of all your doctrine of Necessity or Fate, heimarmenē, as you termed it, the theory that every event is the result of an eternal truth and an unbroken sequence of causation. But what value can be assigned to a philosophy which thinks that everything happens by fate? it is a belief for old women, and ignorant old women at that. And next follows your doctrine of mantikē, or Divination, which would so steep us in superstition, if we consented to listen to you, that we should be the devotees of soothsayers, augurs, oracle-mongers, seers and interpreters of dreams. 1.94. You yourself just now, when reeling off the list of philosophers like the censor calling the roll of the Senate, said that all those eminent men were fools, idiots and madmen. But if none of these discerned the truth about the divine nature, it is to be feared that the divine nature is entirely non‑existent. "For as for your school's account of the matter, it is the merest fairy-story, hardly worthy of old wives at work by lamplight. You don't perceive what a number of things you are let in for, if we consent to admit that men and gods have the same form. You will have to assign to god exactly the same physical exercises and care of the person as are proper to men: he will walk, run, recline, bend, sit, hold things in the hand, and lastly even converse and make speeches. 2.5. how is the latter fact more evident than the former? Nothing but the presence in our minds of a firmly grasped concept of the deity could account for the stability and permanence of our belief in him, a belief which is only strengthened by the passage of the ages and grows more deeply rooted with each successive generation of mankind. In every other case we see that fictitious and unfounded opinions have dwindled away with lapse of time. Who believes that the Hippocentaur or the Chimaera ever existed? Where can you find an old wife senseless enough to be afraid of the monsters of the lower world that were once believed in? The years obliterate the inventions of the imagination, but confirm the judgements of nature. "Hence both in our own nation and among all others reverence for the gods and respect for religion grow continually stronger and more profound. 2.70. Do you see therefore how from a true and valuable philosophy of nature has been evolved this imaginary and fanciful pantheon? The perversion has been a fruitful source of false beliefs, crazy errors and superstitions hardly above the level of old wives' tales. We know what the gods look like and how old they are, their dress and their equipment, and also their genealogies, marriages and relationships, and all about them is distorted into the likeness of human frailty. They are actually represented as liable to passions and emotions — we hear of their being in love, sorrowful, angry; according to the myths they even engage in wars and battles, and that not only when as in Homer two armies and contending and the gods take sides and intervene on their behalf, but they actually fought wars of their own, for instance with the Titans and with the Giants. These stories and these beliefs are utterly foolish; they are stuffed with nonsense and absurdity of all sorts. 2.72. Persons who spent whole days in prayer and sacrifice to ensure that their children should outlive them were termed 'superstitious' (from superstes, a survivor), and the word later acquired a wider application. Those on the other hand who carefully reviewed and so to speak retraced all the lore of ritual were called 'religious' from relegere (to retrace or re‑read), like 'elegant' from eligere (to select), 'diligent' from diligere (to care for), 'intelligent' fromintellegere (to understand); for all these words contain the same sense of 'picking out' (legere) that is present in 'religious.' Hence 'superstitious' and 'religious' came to be terms of censure and approval respectively. I think that I have said enough to prove the existence of the gods and their nature. 3.92. But at all events a god could have come to the aid of those great and splendid cities and have preserved them — for you yourselves are fond of saying that there is nothing that a god cannot accomplish, and that without any toil; as man's limbs are effortlessly moved merely by his mind and will, so, as you say, the god's power can mould and move and alter all things. Nor do you say this as some superstitious fable or old wives' tale, but you give a scientific and systematic account of it: you allege that matter, which constitutes and contains all things, is in its entirety flexible and subject to change, so that there is nothing that cannot be moulded and transmuted out of it however suddenly, but the moulder and manipulator of this universal substance is divine providence, and therefore providence, whithersoever it moves, is able to perform whatever it will. Accordingly either providence does not know its own powers, or it does not regard human affairs, or it lacks power of judgement to discern what is the best.
7. Cicero, On Duties, 1.2, 2.7-2.8 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.2. Quam ob rem disces tu quidem a principe huius aetatis philosophorum, et disces, quam diu voles; tam diu autem velle debebis, quoad te, quantum proficias, non paenitebit; sed tamen nostra legens non multum a Peripateticis dissidentia, quoniam utrique Socratici et Platonici volumus esse, de rebus ipsis utere tuo iudicio (nihil enim impedio), orationem autem Latinam efficies profecto legendis nostris pleniorem. Nec vero hoc arroganter dictum existimari velim. Nam philosophandi scientiam concedens multis, quod est oratoris proprium, apte, distincte, ornate dicere, quoniam in eo studio aetatem consumpsi, si id mihi assumo, videor id meo iure quodam modo vindicare. 2.7. Occurritur autem nobis, et quidem a doctis et eruditis quaerentibus, satisne constanter facere videamur, qui, cum percipi nihil posse dicamus, tamen et aliis de rebus disserere soleamus et hoc ipso tempore praecepta officii persequamur. Quibus vellem satis cognita esset nostra sententia. Non enim sumus ii, quorum vagetur animus errore nec habeat umquam, quid sequatur. Quae enim esset ista mens vel quae vita potius non modo disputandi, sed etiam vivendi ratione sublata? Nos autem, ut ceteri alia certa, alia incerta esse dicunt, sic ab his dissentientes alia probabilia, contra alia dicimus. 2.8. Quid est igitur, quod me impediat ea, quae probabilia mihi videantur, sequi, quae contra, improbare atque affirmandi arrogantiam vitantem fugere temeritatem, quae a sapientia dissidet plurimum? Contra autem omnia disputatur a nostris, quod hoc ipsum probabile elucere non posset, nisi ex utraque parte causarum esset facta contentio. Sed haec explanata sunt in Academicis nostris satis, ut arbitror, diligenter. Tibi autem, mi Cicero, quamquam in antiquissima nobilissimaque philosophia Cratippo auctore versaris iis simillimo, qui ista praeclara pepererunt, tamen haec nostra finitima vestris ignota esse nolui. Sed iam ad instituta pergamus. 2.7.  But people raise other objections against me â€” and that, too, philosophers and scholars — asking whether I think I am quite consistent in my conduct — for although our school maintains that nothing can be known for certain, yet, they urge, I make a habit of presenting my opinions on all sorts of subjects and at this very moment am trying to formulate rules of duty. But I wish that they had a proper understanding of our position. For we Academicians are not men whose minds wander in uncertainty and never know what principles to adopt. For what sort of mental habit, or rather what sort of life would that be which should dispense with all rules for reasoning or even for living? Not so with us; but, as other schools maintain that some things are certain, others uncertain, we, differing with them, say that some things are probable, others improbable. 2.8.  What, then, is to hinder me from accepting what seems to me to be probable, while rejecting what seems to be improbable, and from shunning the presumption of dogmatism, while keeping clear of that recklessness of assertion which is as far as possible removed from true wisdom? And as to the fact that our school argues against everything, that is only because we could not get a clear view of what is "probable," unless a comparative estimate were made of all the arguments on both sides. But this subject has been, I think, quite fully set forth in my "Academics." And although, my dear Cicero, you are a student of that most ancient and celebrated school of philosophy, with Cratippus as your master — and he deserves to be classed with the founders of that illustrious sect — still I wish our school, which is closely related to yours, not to be unknown to you. Let us now proceed to the task in hand.
8. Cicero, Tusculan Disputations, 5.11 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.11. cuius multiplex ratio disputandi rerumque varietas et ingenii magnitudo Platonis memoria et litteris consecrata plura genera effecit effecit s efficit X dissentientium philosophorum, e quibus nos id potissimum consecuti consecuti con del. V 2 sumus, quo Socratem usum arbitrabamur, arbitramur V 2 s ut nostram ipsi sententiam tegeremus, errore alios levaremus et in omni disputatione, quid esset simillimum veri, quaereremus. quaeremus G 1 K quem morem moyerem G 2 cum Carneades acutissime copiosissimeque tenuisset, fecimus et alias saepe et nuper in Tusculano, ut ad eam eam ( del. c ) R consuetudinem disputaremus. et quadridui quidem sermonem superioribus ad ad a R missimus G 1 K te perscriptum libris misimus, quinto autem die cum eodem in loco consedissemus, sic est propositum, de quo disputaremus:
9. Sextus, Against The Mathematicians, 7.154-7.157 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

10. Augustine, The City of God, 6.9 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

6.9. And as to those very offices of the gods, so meanly and so minutely portioned out, so that they say that they ought to be supplicated, each one according to his special function - about which we have spoken much already, though not all that is to be said concerning it - are they not more consistent with mimic buffoonery than divine majesty? If any one should use two nurses for his infant, one of whom should give nothing but food, the other nothing but drink, as these make use of two goddesses for this purpose, Educa and Potina, he should certainly seem to be foolish, and to do in his house a thing worthy of a mimic. They would have Liber to have been named from liberation, because through him males at the time of copulation are liberated by the emission of the seed. They also say that Libera (the same in their opinion as Venus) exercises the same function in the case of women, because they say that they also emit seed; and they also say that on this account the same part of the male and of the female is placed in the temple, that of the male to Liber, and that of the female to Libera. To these things they add the women assigned to Liber, and the wine for exciting lust. Thus the Bacchanalia are celebrated with the utmost insanity, with respect to which Varro himself confesses that such things would not be done by the Bacchanals except their minds were highly excited. These things, however, afterwards displeased a saner senate, and it ordered them to be discontinued. Here, at length, they perhaps perceived how much power unclean spirits, when held to be gods, exercise over the minds of men. These things, certainly, were not to be done in the theatres; for there they play, not rave, although to have gods who are delighted with such plays is very like raving. But what kind of distinction is this which he makes between the religious and the superstitious man, saying that the gods are feared by the superstitious man, but are reverenced as parents by the religious man, not feared as enemies; and that they are all so good that they will more readily spare those who are impious than hurt one who is innocent? And yet he tells us that three gods are assigned as guardians to a woman after she has been delivered, lest the god Silvanus come in and molest her; and that in order to signify the presence of these protectors, three men go round the house during the night, and first strike the threshold with a hatchet, next with a pestle, and the third time sweep it with a brush, in order that these symbols of agriculture having been exhibited, the god Silvanus might be hindered from entering, because neither are trees cut down or pruned without a hatchet, neither is grain ground without a pestle, nor grain heaped up without a besom. Now from these three things three gods have been named: Intercidona, from the cut made by the hatchet; Pilumnus, from the pestle; Diverra, from the besom;- by which guardian gods the woman who has been delivered is preserved against the power of the god Silvanus. Thus the guardianship of kindly-disposed gods would not avail against the malice of a mischievous god, unless they were three to one, and fought against him, as it were, with the opposing emblems of cultivation, who, being an inhabitant of the woods, is rough, horrible, and uncultivated. Is this the innocence of the gods? Is this their concord? Are these the health-giving deities of the cities, more ridiculous than the things which are laughed at in the theatres? When a male and a female are united, the god Jugatinus presides. Well, let this be borne with. But the married woman must be brought home: the god Domiducus also is invoked. That she may be in the house, the god Domitius is introduced. That she may remain with her husband, the goddess Manturn is used. What more is required? Let human modesty be spared. Let the lust of flesh and blood go on with the rest, the secret of shame being respected. Why is the bed-chamber filled with a crowd of deities, when even the groomsmen have departed? And, moreover, it is so filled, not that in consideration of their presence more regard may be paid to chastity, but that by their help the woman, naturally of the weaker sex, and trembling with the novelty of her situation, may the more readily yield her virginity. For there are the goddess Virginiensis, and the god-father Subigus, and the goddess-mother Prema, and the goddess Pertunda, and Venus, and Priapus. What is this? If it was absolutely necessary that a man, laboring at this work, should be helped by the gods, might not some one god or goddess have been sufficient? Was Venus not sufficient alone, who is even said to be named from this, that without her power a woman does not cease to be a virgin? If there is any shame in men, which is not in the deities, is it not the case that, when the married couple believe that so many gods of either sex are present, and busy at this work, they are so much affected with shame, that the man is less moved, and the woman more reluctant? And certainly, if the goddess Virginiensis is present to loose the virgin's zone, if the god Subigus is present that the virgin may be got under the man, if the goddess Prema is present that, having been got under him, she may be kept down, and may not move herself, what has the goddess Pertunda to do there? Let her blush; let her go forth. Let the husband himself do something. It is disgraceful that any one but himself should do that from which she gets her name. But perhaps she is tolerated because she is said to be a goddess, and not a god. For if she were believed to be a male, and were called Pertundus, the husband would demand more help against him for the chastity of his wife than the newly-delivered woman against Silvanus. But why am I saying this, when Priapus, too, is there, a male to excess, upon whose immense and most unsightly member the newly-married bride is commanded to sit, according to the most honorable and most religious custom of matrons? Let them go on, and let them attempt with all the subtlety they can to distinguish the civil theology from the fabulous, the cities from the theatres, the temples from the stages, the sacred things of the priests from the songs of the poets, as honorable things from base things, truthful things from fallacious, grave from light, serious from ludicrous, desirable things from things to be rejected, we understand what they do. They are aware that that theatrical and fabulous theology hangs by the civil, and is reflected back upon it from the songs of the poets as from a mirror; and thus, that theology having been exposed to view which they do not dare to condemn, they more freely assail and censure that picture of it, in order that those who perceive what they mean may detest this very face itself of which that is the picture - which, however, the gods themselves, as though seeing themselves in the same mirror, love so much, that it is better seen in both of them who and what they are. Whence, also, they have compelled their worshippers, with terrible commands, to dedicate to them the uncleanness of the fabulous theology, to put them among their solemnities, and reckon them among divine things; and thus they have both shown themselves more manifestly to be most impure spirits, and have made that rejected and reprobated theatrical theology a member and a part of this, as it were, chosen and approved theology of the city, so that, though the whole is disgraceful and false, and contains in it fictitious gods, one part of it is in the literature of the priests, the other in the songs of the poets. Whether it may have other parts is another question. At present, I think, I have sufficiently shown, on account of the division of Varro, that the theology of the city and that of the theatre belong to one civil theology. Wherefore, because they are both equally disgraceful, absurd, shameful, false, far be it from religious men to hope for eternal life from either the one or the other. In fine, even Varro himself, in his account and enumeration of the gods, starts from the moment of a man's conception. He commences the series of those gods who take charge of man with Janus, carries it on to the death of the man decrepit with age, and terminates it with the goddess N nia, who is sung at the funerals of the aged. After that, he begins to give an account of the other gods, whose province is not man himself, but man's belongings, as food, clothing, and all that is necessary for this life; and, in the case of all these, he explains what is the special office of each, and for what each ought to be supplicated. But with all this scrupulous and comprehensive diligence, he has neither proved the existence, nor so much as mentioned the name, of any god from whom eternal life is to be sought - the one object for which we are Christians. Who, then, is so stupid as not to perceive that this man, by setting forth and opening up so diligently the civil theology, and by exhibiting its likeness to that fabulous, shameful, and disgraceful theology, and also by teaching that that fabulous sort is also a part of this other, was laboring to obtain a place in the minds of men for none but that natural theology, which he says pertains to philosophers, with such subtlety that he censures the fabulous, and, not daring openly to censure the civil, shows its censurable character by simply exhibiting it; and thus, both being reprobated by the judgment of men of right understanding, the natural alone remains to be chosen? But concerning this in its own place, by the help of the true God, we have to discuss more diligently.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
academics,the academy Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
agnosticism Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 69
antiochus of ascalon Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
appius claudius pulcher (claudius 297 re) Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 76
atheism Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 69, 76
augury Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 76, 199
cicero,on philosophy Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
cicero,on plato and aristotle Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
cicero Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
decline,moral Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 11
divination Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
gender,,and age Mowat (2021), Engendering the Future: Divination and the Construction of Gender in the Late Roman Republic, 51
gods Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
grasp Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 199
ides of march Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 11
julius caesar,c.,and cicero Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 11
linderski,j. Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 11
lucilius balbus,quintus Mowat (2021), Engendering the Future: Divination and the Construction of Gender in the Late Roman Republic, 51
marcellus,gaius claudius (claudius 214 re) Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 76
marcus (character of div.) Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 11
moderation of religion Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 182
myths,nigidius figulus,publius Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 76
peripateticism Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 81, 219
philo of larisa Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
plato,cicero on Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
plato Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 219
plautus,titus maccius Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 219
politics Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
posidonius of apamea Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 219
protagoras Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 69
pythagoreanism Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 76
quintus (character of div.) Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 11
reason Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
religion Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
rome Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
scepticism,academic Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 288
senate (roman) Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
signs Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
skepticism,academic Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 227
stoicism Mowat (2021), Engendering the Future: Divination and the Construction of Gender in the Late Roman Republic, 51
superstition Mowat (2021), Engendering the Future: Divination and the Construction of Gender in the Late Roman Republic, 51
theodorus of cyrene (the atheist) Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 69
theology Atkins (2021), The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy 147
theory of divination,causal' Wynne (2019), Horace and the Gift Economy of Patronage, 199
tullius cicero,m.,de diuinatione Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 11
tullius cicero,marcus Mowat (2021), Engendering the Future: Divination and the Construction of Gender in the Late Roman Republic, 51