Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database2289
Cicero, On Divination, 1.3


Quam vero Graecia coloniam misit in Aeoliam, Ioniam, Asiam, Siciliam, Italiam sine Pythio aut Dodonaeo aut Hammonis oraculo? aut quod bellum susceptum ab ea sine consilio deorum est? Nec unum genus est divinationis publice privatimque celebratum. Nam, ut omittam ceteros populos, noster quam multa genera conplexus est! Principio huius urbis parens Romulus non solum auspicato urbem condidisse, sed ipse etiam optumus augur fuisse traditur. Deinde auguribus et reliqui reges usi, et exactis regibus nihil publice sine auspiciis nec domi nec militiae gerebatur. Cumque magna vis videretur esse et inpetriendis consulendisque rebus et monstris interpretandis ac procurandis in haruspicum disciplina, omnem hanc ex Etruria scientiam adhibebant, ne genus esset ullum divinationis, quod neglectum ab iis videretur.And, indeed, what colony did Greece ever send into Aeolia, Ionia, Asia, Sicily, or Italy without consulting the Pythian or Dodonian oracle, or that of Jupiter Hammon? Or what war did she ever undertake without first seeking the counsel of the gods? [2] Nor is it only one single mode of divination that has been employed in public and in private. For, to say nothing of other nations, how many our own people have embraced! In the first place, according to tradition, Romulus, the father of this City, not only founded it in obedience to the auspices, but was himself a most skilful augur. Next, the other Roman kings employed augurs; and, again, after the expulsion of the kings, no public business was ever transacted at home or abroad without first taking the auspices. Furthermore, since our forefathers believed that the soothsayers art had great efficacy in seeking for omens and advice, as well as in cases where prodigies were to be interpreted and their effects averted, they gradually introduced that art in its entirety from Etruria, lest it should appear that any kind of divination had been disregarded by them.


Quam vero Graecia coloniam misit in Aeoliam, Ioniam, Asiam, Siciliam, Italiam sine Pythio aut Dodonaeo aut Hammonis oraculo? aut quod bellum susceptum ab ea sine consilio deorum est? Nec unum genus est divinationis publice privatimque celebratum. Nam, ut omittam ceteros populos, noster quam multa genera conplexus est! Principio huius urbis parens Romulus non solum auspicato urbem condidisse, sed ipse etiam optumus augur fuisse traditur. Deinde auguribus et reliqui reges usi, et exactis regibus nihil publice sine auspiciis nec domi nec militiae gerebatur. Cumque magna vis videretur esse et inpetriendis consulendisque rebus et monstris interpretandis ac procurandis in haruspicum disciplina, omnem hanc ex Etruria scientiam adhibebant, ne genus esset ullum divinationis, quod neglectum ab iis videretur.Therefore Ateius, by his announcement, did not create the cause of the disaster; but having observed the sign he simply advised Crassus what the result would be if the warning was ignored. It follows, then, that the announcement by Ateius of the unfavourable augury had no effect; or if it did, as Appius thinks, then the sin is not in him who gave the warning, but in him who disregarded it.[17] And whence, pray, did you augurs derive that staff, which is the most conspicuous mark of your priestly office? It is the very one, indeed with which Romulus marked out the quarter for taking observations when he founded the city. Now this staffe is a crooked wand, slightly curved at the top, and, because of its resemblance to a trumpet, derives its name from the Latin word meaning the trumpet with which the battle-charge is sounded. It was placed in the temple of the Salii on the Palatine hill and, though the temple was burned, the staff was found uninjured.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Cicero, On Divination, 1.2, 1.4, 1.17-1.18, 1.27-1.28, 1.36, 1.91-1.93, 2.70, 2.72-2.75, 2.87-2.99 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.2. Gentem quidem nullam video neque tam humanam atque doctam neque tam inmanem tamque barbaram, quae non significari futura et a quibusdam intellegi praedicique posse censeat. Principio Assyrii, ut ab ultumis auctoritatem repetam, propter planitiam magnitudinemque regionum, quas incolebant, cum caelum ex omni parte patens atque apertum intuerentur, traiectiones motusque stellarum observitaverunt, quibus notatis, quid cuique significaretur, memoriae prodiderunt. Qua in natione Chaldaei non ex artis, sed ex gentis vocabulo nominati diuturna observatione siderum scientiam putantur effecisse, ut praedici posset, quid cuique eventurum et quo quisque fato natus esset. Eandem artem etiam Aegyptii longinquitate temporum innumerabilibus paene saeculis consecuti putantur. Cilicum autem et Pisidarum gens et his finituma Pamphylia, quibus nationibus praefuimus ipsi, volatibus avium cantibusque ut certissimis signis declarari res futuras putant. 1.4. Et cum duobus modis animi sine ratione et scientia motu ipsi suo soluto et libero incitarentur, uno furente, altero somniante, furoris divinationem Sibyllinis maxime versibus contineri arbitrati eorum decem interpretes delectos e civitate esse voluerunt. Ex quo genere saepe hariolorum etiam et vatum furibundas praedictiones, ut Octaviano bello Cornelii Culleoli, audiendas putaverunt. Nec vero somnia graviora, si quae ad rem publicam pertinere visa sunt, a summo consilio neglecta sunt. Quin etiam memoria nostra templum Iunonis Sospitae L. Iulius, qui cum P. Rutilio consul fuit, de senatus sententia refecit ex Caeciliae, Baliarici filiae, somnio. 1.17. Sed quo potius utar aut auctore aut teste quam te? cuius edidici etiam versus, et lubenter quidem, quos in secundo de consulatu Urania Musa pronuntiat: Principio aetherio flammatus Iuppiter igni Vertitur et totum conlustrat lumine mundum Menteque divina caelum terrasque petessit, Quae penitus sensus hominum vitasque retentat Aetheris aeterni saepta atque inclusa cavernis. Et, si stellarum motus cursusque vagantis Nosse velis, quae sint signorum in sede locatae, Quae verbo et falsis Graiorum vocibus erant, Re vera certo lapsu spatioque feruntur, Omnia iam cernes divina mente notata. 1.18. Nam primum astrorum volucris te consule motus Concursusque gravis stellarum ardore micantis Tu quoque, cum tumulos Albano in monte nivalis Lustrasti et laeto mactasti lacte Latinas, Vidisti et claro tremulos ardore cometas, Multaque misceri nocturna strage putasti, Quod ferme dirum in tempus cecidere Latinae, Cum claram speciem concreto lumine luna Abdidit et subito stellanti nocte perempta est. Quid vero Phoebi fax, tristis nuntia belli, Quae magnum ad columen flammato ardore volabat, Praecipitis caeli partis obitusque petessens? Aut cum terribili perculsus fulmine civis Luce sereti vitalia lumina liquit? Aut cum se gravido tremefecit corpore tellus? Iam vero variae nocturno tempore visae Terribiles formae bellum motusque monebant, Multaque per terras vates oracla furenti Pectore fundebant tristis minitantia casus 1.27. Itaque, ut ex ipso audiebam, persaepe revertit ex itinere, cum iam progressus esset multorum dierum viam. Cuius quidem hoc praeclarissimum est, quod, posteaquam a Caesare tetrarchia et regno pecuniaque multatus est, negat se tamen eorum auspiciorum, quae sibi ad Pompeium proficiscenti secunda evenerint, paenitere; senatus enim auctoritatem et populi Romani libertatem atque imperii dignitatem suis armis esse defensam, sibique eas aves, quibus auctoribus officium et fidem secutus esset, bene consuluisse; antiquiorem enim sibi fuisse possessionibus suis gloriam. Ille mihi videtur igitur vere augurari. Nam nostri quidem magistratus auspiciis utuntur coactis; necesse est enim offa obiecta cadere frustum ex pulli ore, cum pascitur; 1.28. quod autem scriptum habetis †aut tripudium fieri, si ex ea quid in solidum ceciderit, hoc quoque, quod dixi, coactum tripudium solistimum dicitis. Itaque multa auguria, multa auspicia, quod Cato ille sapiens queritur, neglegentia collegii amissa plane et deserta sunt. Nihil fere quondam maioris rei nisi auspicato ne privatim quidem gerebatur, quod etiam nunc nuptiarum auspices declarant, qui re omissa nomen tantum tenent. Nam ut nunc extis (quamquam id ipsum aliquanto minus quam olim), sic tum avibus magnae res inpetriri solebant. Itaque, sinistra dum non exquirimus, in dira et in vitiosa incurrimus. 1.36. Quid? qui inridetur, partus hic mulae nonne, quia fetus extitit in sterilitate naturae, praedictus est ab haruspicibus incredibilis partus malorum? Quid? Ti. Gracchus P. F., qui bis consul et censor fuit, idemque et summus augur et vir sapiens civisque praestans, nonne, ut C. Gracchus, filius eius, scriptum reliquit, duobus anguibus domi conprehensis haruspices convocavit? qui cum respondissent, si marem emisisset, uxori brevi tempore esse moriendum, si feminam, ipsi, aequius esse censuit se maturam oppetere mortem quam P. Africani filiam adulescentem; feminam emisit, ipse paucis post diebus est mortuus. Inrideamus haruspices, vanos, futtiles esse dicamus, quorumque disciplinam et sapientissimus vir et eventus ac res conprobavit, contemnamus, condemnemus etiam Babylonem et eos, qui e Caucaso caeli signa servantes numeris et modis stellarum cursus persequuntur, condemnemus, inquam, hos aut stultitiae aut vanitatis aut inpudentiae, qui quadringenta septuaginta milia annorum, ut ipsi dicunt, monumentis conprehensa continent, et mentiri iudicemus nec, saeculorum reliquorum iudicium quod de ipsis futurum sit, pertimescere. 1.91. nec quisquam rex Persarum potest esse, qui non ante magorum disciplinam scientiamque perceperit. Licet autem videre et genera quaedam et nationes huic scientiae deditas. Telmessus in Caria est, qua in urbe excellit haruspicum disciplina; itemque Elis in Peloponneso familias duas certas habet, Iamidarum unam, alteram Clutidarum, haruspicinae nobilitate praestantes. In Syria Chaldaei cognitione astrorum sollertiaque ingeniorum antecellunt. 1.92. Etruria autem de caelo tacta scientissume animadvertit eademque interpretatur, quid quibusque ostendatur monstris atque portentis. Quocirca bene apud maiores nostros senatus tum, cum florebat imperium, decrevit, ut de principum filiis x ex singulis Etruriae populis in disciplinam traderentur, ne ars tanta propter tenuitatem hominum a religionis auctoritate abduceretur ad mercedem atque quaestum. Phryges autem et Pisidae et Cilices et Arabum natio avium significationibus plurimum obtemperant, quod idem factitatum in Umbria accepimus. 1.93. Ac mihi quidem videntur e locis quoque ipsis, qui a quibusque incolebantur, divinationum oportunitates esse ductae. Etenim Aegyptii et Babylonii in camporum patentium aequoribus habitantes, cum ex terra nihil emineret, quod contemplationi caeli officere posset, omnem curam in siderum cognitione posuerunt, Etrusci autem, quod religione inbuti studiosius et crebrius hostias immolabant, extorum cognitioni se maxume dediderunt, quodque propter ae+ris crassitudinem de caelo apud eos multa fiebant, et quod ob eandem causam multa invisitata partim e caelo, alia ex terra oriebantur, quaedam etiam ex hominum pecudumve conceptu et satu, ostentorum exercitatissimi interpretes exstiterunt. Quorum quidem vim, ut tu soles dicere, verba ipsa prudenter a maioribus posita declarant. Quia enim ostendunt, portendunt, monstrant, praedicunt, ostenta, portenta, monstra, prodigia dicuntur. 2.70. Satis multa de ostentis; auspicia restant et sortes eae, quae ducuntur, non illae, quae vaticinatione funduntur, quae oracla verius dicimus; de quibus tum dicemus, cum ad naturalem divinationem venerimus. Restat etiam de Chaldaeis; sed primum auspicia videamus. Difficilis auguri locus ad contra dicendum. Marso fortasse, sed Romano facillumus. Non enim sumus ii nos augures, qui avium reliquorumve signorum observatione futura dicamus. Et tamen credo Romulum, qui urbem auspicato condidit, habuisse opinionem esse in providendis rebus augurandi scientiam (errabat enim multis in rebus antiquitas), quam vel usu iam vel doctrina vel vetustate immutatam videmus; retinetur autem et ad opinionem vulgi et ad magnas utilitates rei publicae mos, religio, disciplina, ius augurium, collegii auctoritas. 2.72. Hoc intellegere perfecti auguris est; illi autem, qui in auspicium adhibetur, cum ita imperavit is, qui auspicatur: dicito, si silentium esse videbitur, nec suspicit nec circumspicit; statim respondet silentium esse videri. Tum ille: dicito, si pascentur .— Pascuntur .— Quae aves? aut ubi? Attulit, inquit, in cavea pullos is, qui ex eo ipso nominatur pullarius. Haec sunt igitur aves internuntiae Iovis! quae pascantur necne, quid refert? Nihil ad auspicia; sed quia, cum pascuntur, necesse est aliquid ex ore cadere et terram pavire (terripavium primo, post terripudium dictum est; hoc quidem iam tripudium dicitur)—cum igitur offa cecidit ex ore pulli, tum auspicanti tripudium solistimum nuntiatur. 2.73. Ergo hoc auspicium divini quicquam habere potest, quod tam sit coactum et expressum? Quo antiquissumos augures non esse usos argumento est, quod decretum collegii vetus habemus omnem avem tripudium facere posse. Tum igitur esset auspicium (si modo esset ei liberum) se ostendisse; tum avis illa videri posset interpres et satelles Iovis; nunc vero inclusa in cavea et fame enecta si in offam pultis invadit, et si aliquid ex eius ore cecidit, hoc tu auspicium aut hoc modo Romulum auspicari solitum putas? 2.74. Iam de caelo servare non ipsos censes solitos, qui auspicabantur? Nunc imperant pullario; ille renuntiat. Fulmen sinistrum auspicium optumum habemus ad omnis res praeterquam ad comitia; quod quidem institutum rei publicae causa est, ut comitiorum vel in iudiciis populi vel in iure legum vel in creandis magistratibus principes civitatis essent interpretes. At Ti. Gracchi litteris Scipio et Figulus consules, cum augures iudicassent eos vitio creatos esse, magistratu se abdicaverunt. Quis negat augurum disciplinam esse? divinationem nego. At haruspices divini; quos cum Ti. Gracchus propter mortem repentinam eius, qui in praerogativa referenda subito concidisset, in senatum introduxisset, non iustum rogatorem fuisse dixerunt. 2.75. Primum vide, ne in eum dixerint, qui rogator centuriae fuisset; is enim erat mortuus; id autem sine divinatione coniectura poterant dicere. Deinde fortasse casu, qui nullo modo est ex hoc genere tollendus. Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt? Equidem adsentior C. Marcello potius quam App. Claudio, qui ambo mei collegae fuerunt, existimoque ius augurum, etsi divinationis opinione principio constitutum sit, tamen postea rei publicae causa conservatum ac retentum. 2.87. Quis enim magistratus aut quis vir inlustrior utitur sortibus? ceteris vero in locis sortes plane refrixerunt. Quod Carneadem Clitomachus scribit dicere solitum, nusquam se fortunatiorem quam Praeneste vidisse Fortunam. Ergo hoc divinationis genus omittamus. Ad Chaldaeorum monstra veniamus; de quibus Eudoxus, Platonis auditor, in astrologia iudicio doctissimorum hominum facile princeps, sic opinatur, id quod scriptum reliquit, Chaldaeis in praedictione et in notatione cuiusque vitae ex natali die minime esse credendum. 2.88. Nominat etiam Panaetius, qui unus e Stoicis astrologorum praedicta reiecit, Anchialum et Cassandrum, summos astrologos illius aetatis, qua erat ipse, cum in ceteris astrologiae partibus excellerent, hoc praedictionis genere non usos. Scylax Halicarnassius, familiaris Panaetii, excellens in astrologia idemque in regenda sua civitate princeps, totum hoc Chaldaicum praedicendi genus repudiavit. 2.89. Sed ut ratione utamur omissis testibus, sic isti disputant, qui haec Chaldaeorum natalicia praedicta defendunt: Vim quandam esse aiunt signifero in orbe, qui Graece zwdiako/s dicitur, talem, ut eius orbis una quaeque pars alia alio modo moveat inmutetque caelum, perinde ut quaeque stellae in his finitumisque partibus sint quoque tempore, eamque vim varie moveri ab iis sideribus, quae vocantur errantia; cum autem in eam ipsam partem orbis venerint, in qua sit ortus eius, qui nascatur, aut in eam, quae coniunctum aliquid habeat aut consentiens, ea triangula illi et quadrata nomit. Etenim cum †tempore anni tempestatumque caeli conversiones commutationesque tantae fiant accessu stellarum et recessu, cumque ea vi solis efficiantur, quae videmus, non veri simile solum, sed etiam verum esse censent perinde, utcumque temperatus sit ae+r, ita pueros orientis animari atque formari, ex eoque ingenia, mores, animum, corpus, actionem vitae, casus cuiusque eventusque fingi. 2.90. O delirationem incredibilem! non enim omnis error stultitia dicenda est. Quibus etiam Diogenes Stoicus concedit aliquid, ut praedicere possint dumtaxat, qualis quisque natura et ad quam quisque maxume rem aptus futurus sit; cetera, quae profiteantur, negat ullo modo posse sciri; etenim geminorum formas esse similis, vitam atque fortunam plerumque disparem. Procles et Eurysthenes, Lacedaemoniorum reges, gemini fratres fuerunt. 2.91. At ii nec totidem annos vixerunt; anno enim Procli vita brevior fuit, multumque is fratri rerum gestarum gloria praestitit. At ego id ipsum, quod vir optumus, Diogenes, Chaldaeis quasi quadam praevaricatione concedit, nego posse intellegi. Etenim cum, ut ipsi dicunt, ortus nascentium luna moderetur, eaque animadvertant et notent sidera natalicia Chaldaei, quaecumque lunae iuncta videantur, oculorum fallacissimo sensu iudicant ea, quae ratione atque animo videre debebant. Docet enim ratio mathematicorum, quam istis notam esse oportebat, quanta humilitate luna feratur terram paene contingens, quantum absit a proxuma Mercurii stella, multo autem longius a Veneris, deinde alio intervallo distet a sole, cuius lumine conlustrari putatur; reliqua vero tria intervalla infinita et inmensa, a sole ad Martis, inde ad Iovis, ab eo ad Saturni stellam, inde ad caelum ipsum, quod extremum atque ultumum mundi est. 2.92. Quae potest igitur contagio ex infinito paene intervallo pertinere ad lunam vel potius ad terram? Quid? cum dicunt, id quod iis dicere necesse est, omnis omnium ortus, quicumque gigtur in omni terra, quae incolatur, eosdem esse, eademque omnibus, qui eodem statu caeli et stellarum nati sint, accidere necesse esse, nonne eius modi sunt, ut ne caeli quidem naturam interpretes istos caeli nosse appareat? Cum enim illi orbes, qui caelum quasi medium dividunt et aspectum nostrum definiunt, qui a Graecis o(ri/zontes nomitur, a nobis finientes rectissume nominari possunt, varietatem maxumam habeant aliique in aliis locis sint, necesse est ortus occasusque siderum non fieri eodem tempore apud omnis. 2.93. Quodsi eorum vi caelum modo hoc, modo illo modo temperatur, qui potest eadem vis esse nascentium, cum caeli tanta sit dissimilitudo? In his locis, quae nos incolimus, post solstitium Canicula exoritur, et quidem aliquot diebus, at apud Troglodytas, ut scribitur, ante solstitium, ut, si iam concedamus aliquid vim caelestem ad eos, qui in terra gignuntur, pertinere, confitendum sit illis eos, qui nascuntur eodem tempore, posse in dissimilis incidere naturas propter caeli dissimilitudinem; quod minime illis placet; volunt enim illi omnis eodem tempore ortos, qui ubique sint nati, eadem condicione nasci. 2.94. Sed quae tanta dementia est, ut in maxumis motibus mutationibusque caeli nihil intersit, qui ventus, qui imber, quae tempestas ubique sit? quarum rerum in proxumis locis tantae dissimilitudines saepe sunt, ut alia Tusculi, alia Romae eveniat saepe tempestas; quod, qui navigant, maxume animadvertunt, cum in flectendis promunturiis ventorum mutationes maxumas saepe sentiunt. Haec igitur cum sit tum serenitas, tum perturbatio caeli, estne sanorum hominum hoc ad nascentium ortus pertinere non dicere quod non certe pertinet, illud nescio quid tenue, quod sentiri nullo modo, intellegi autem vix potest, quae a luna ceterisque sideribus caeli temperatio fiat, dicere ad puerorum ortus pertinere? Quid? quod non intellegunt seminum vim, quae ad gignendum procreandumque plurimum valeat, funditus tolli, mediocris erroris est? Quis enim non videt et formas et mores et plerosque status ac motus effingere a parentibus liberos? quod non contingeret, si haec non vis et natura gignentium efficeret, sed temperatio lunae caelique moderatio. 2.95. Quid? quod uno et eodem temporis puncto nati dissimilis et naturas et vitas et casus habent, parumne declarat nihil ad agendam vitam nascendi tempus pertinere? nisi forte putamus neminem eodem tempore ipso et conceptum et natum, quo Africanum. Num quis igitur talis fuit? 2.96. Quid? illudne dubium est, quin multi, cum ita nati essent, ut quaedam contra naturam depravata haberent, restituerentur et corrigerentur ab natura, cum se ipsa revocasset, aut arte atque medicina? ut, quorum linguae sic inhaererent, ut loqui non possent, eae scalpello resectae liberarentur. Multi etiam naturae vitium meditatione atque exercitatione sustulerunt, ut Demosthenem scribit Phalereus, cum rho dicere nequiret, exercitatione fecisse, ut planissume diceret. Quodsi haec astro ingenerata et tradita essent, nulla res ea mutare posset. Quid? dissimilitudo locorum nonne dissimilis hominum procreationes habet? quas quidem percurrere oratione facile est, quid inter Indos et Persas, Aethiopas et Syros differat corporibus, animis, ut incredibilis varietas dissimilitudoque sit. 2.97. Ex quo intellegitur plus terrarum situs quam lunae tactus ad nascendum valere. Nam quod aiunt quadringenta septuaginta milia annorum in periclitandis experiundisque pueris, quicumque essent nati, Babylonios posuisse, fallunt; si enim esset factitatum, non esset desitum; neminem autem habemus auctorem, qui id aut fieri dicat aut factum sciat. Videsne me non ea dicere, quae Carneades, sed ea, quae princeps Stoicorum Panaetius dixerit? Ego autem etiam haec requiro: omnesne, qui Cannensi pugna ceciderint, uno astro fuerint; exitus quidem omnium unus et idem fuit. Quid? qui ingenio atque animo singulares, num astro quoque uno? quod enim tempus, quo non innumerabiles nascantur? at certe similis nemo Homeri. 2.98. Et, si ad rem pertinet, quo modo caelo adfecto conpositisque sideribus quodque animal oriatur, valeat id necesse est non in hominibus solum, verum in bestiis etiam; quo quid potest dici absurdius? L. quidem Tarutius Firmanus, familiaris noster, in primis Chaldaicis rationibus eruditus, urbis etiam nostrae natalem diem repetebat ab iis Parilibus, quibus eam a Romulo conditam accepimus, Romamque, in iugo cum esset luna, natam esse dicebat nec eius fata canere dubitabat. 2.99. O vim maxumam erroris! Etiamne urbis natalis dies ad vim stellarum et lunae pertinebat? Fac in puero referre, ex qua adfectione caeli primum spiritum duxerit; num hoc in latere aut in caemento, ex quibus urbs effecta est, potuit valere? Sed quid plura? cotidie refelluntur. Quam multa ego Pompeio, quam multa Crasso, quam multa huic ipsi Caesari a Chaldaeis dicta memini, neminem eorum nisi senectute, nisi domi, nisi cum claritate esse moriturum! ut mihi permirum videatur quemquam exstare, qui etiam nunc credat iis, quorum praedicta cotidie videat re et eventis refelli. 1.2. Now I am aware of no people, however refined and learned or however savage and ignorant, which does not think that signs are given of future events, and that certain persons can recognize those signs and foretell events before they occur. First of all — to seek authority from the most distant sources — the Assyrians, on account of the vast plains inhabited by them, and because of the open and unobstructed view of the heavens presented to them on every side, took observations of the paths and movements of the stars, and, having made note of them, transmitted to posterity what significance they had for each person. And in that same nation the Chaldeans — a name which they derived not from their art but their race — have, it is thought, by means of long-continued observation of the constellations, perfected a science which enables them to foretell what any mans lot will be and for what fate he was born.The same art is believed to have been acquired also by the Egyptians through a remote past extending over almost countless ages. Moreover, the Cilicians, Pisidians, and their neighbours, the Pamphylians — nations which I once governed — think that the future is declared by the songs and flights of birds, which they regard as most infallible signs. 1.2. Here was the Martian beast, the nurse of Roman dominion,Suckling with life-giving dew, that issued from udders distended,Children divinely begotten, who sprang from the loins of the War God;Stricken by lightning she toppled to earth, bearing with her the children;Torn from her station, she left the prints of her feet in descending.Then what diviner, in turning the records and tomes of the augurs,Failed to relate the mournful forecasts the Etruscans had written?Seers all advised to beware the monstrous destruction and slaughter,Plotted by Romans who traced their descent from a noble ancestry;Or they proclaimed the laws overthrow with voices insistent,Bidding rescue the city from flames, and the deities temples;Fearful they bade us become of horrible chaos and carnage;These, by a rigorous Fate, would be certainly fixed and determined,Were not a sacred statue of Jove, one comely of figure,High on a column erected beforehand, with eyes to the eastward;Then would the people and venerable senate be able to fathomHidden designs, when that statue — its face to the sun at its rising —Should behold from its station the seats of the people and Senate. 1.4. And since they thought that the human mind, when in an irrational and unconscious state, and moving by its own free and untrammelled impulse, was inspired in two ways, the one by frenzy and the other by dreams, and since they believed that the divination of frenzy was contained chiefly in the Sibylline verses, they decreed that ten men should be chosen from the State to interpret those verses. In this same category also were the frenzied prophecies of soothsayers and seers, which our ancestors frequently thought worthy of belief — like the prophecies of Cornelius Culleolus, during the Octavian War. Nor, indeed, were the more significant dreams, if they seemed to concern the administration of public affairs, disregarded by our Supreme Council. Why, even within my own memory, Lucius Julius, who was consul with Publius Rutilius, by a vote of the Senate rebuilt the temple of Juno, the Saviour, in accordance with a dream of Caecilia, daughter of Balearicus. [3] 1.4. May I not recall to your memory some stories to be found in the works of Roman and of Greek poets? For example, the following dream of the Vestal Virgin is from Ennius:The vestal from her sleep in fright awokeAnd to the startled maid, whose trembling handsA lamp did bear, thus spoke in tearful tones:O daughter of Eurydice, though whomOur father loved, from my whole frame departsThe vital force. For in my dreams I sawA man of beauteous form, who bore me offThrough willows sweet, along the fountains brink,To places strange. And then, my sister dear,Alone, with halting step and longing heart,I seemed to wander, seeking thee in vain;There was no path to make my footing sure. 1.17. But what authority or what witness can I better employ than yourself? I have even learned by heart and with great pleasure the following lines uttered by the Muse, Urania, in the second book of your poem entitled, My Consulship:First of all, Jupiter, glowing with fire from regions celestial,Turns, and the whole of creation is filled with the light of his glory;And, though the vaults of aether eternal begird and confine him,Yet he, with spirit divine, ever searching the earth and the heavens,Sounds to their innermost depths the thoughts and the actions of mortals.When one has learned the motions and variant paths of the planets,Stars that abide in the seat of the signs, in the Zodiacs girdle,(Spoken of falsely as vagrants or rovers in Greek nomenclature,Whereas in truth their distance is fixed and their speed is determined,)Then will he know that all are controlled by an Infinite Wisdom. 1.18. You, being consul, at once did observe the swift constellations,Noting the glare of luminous stars in direful conjunction:Then you beheld the tremulous sheen of the Northern aurora,When, on ascending the mountainous heights of snowy Albanus,You offered joyful libations of milk at the Feast of the Latins;Ominous surely the time wherein fell that Feast of the Latins;Many a warning was given, it seemed, of slaughter nocturnal;Then, of a sudden, the moon at her full was blotted from heaven —Hidden her features resplendent, though night was bejewelled with planets;Then did that dolorous herald of War, the torch of Apollo,Mount all aflame to the dome of the sky, where the sun has its setting;Then did a Roman depart from these radiant abodes of the living,Stricken by terrible lightning from heavens serene and unclouded.Then through the fruit-laden body of earth ran the shock of an earthquake;Spectres at night were observed, appalling and changeful of figure,Giving their warning that war was at hand, and internal commotion;Over all lands there outpoured, from the frenzied bosoms of prophets,Dreadful predictions, gloomy forecasts of impending disaster. 1.27. This is why, as he told me himself, he had time and again abandoned a journey even though he might have been travelling for many days. By the way, that was a very noble utterance of his which he made after Caesar had deprived him of his tetrarchy and kingdom, and had forced him to pay an indemnity too. Notwithstanding what has happened, said he, I do not regret that the auspices favoured my joining Pompey. By so doing I enlisted my military power in defence of senatorial authority, Roman liberty, and the supremacy of the empire. The birds, at whose instance I followed the course of duty and of honour, counselled well, for I value my good name more than riches. His conception of augury, it seems to me, is the correct one.For with us magistrates make use of auspices, but they are forced auspices, since the sacred chickens in eating the dough pellets thrown must let some fall from their beaks. 1.28. But, according to the writings of you augurs, a tripudium results if any of the food should fall to the ground, and what I spoke of as a forced augur your fraternity calls as tripudium solistimum. And so through the indifference of the college, as Cato the Wise laments, many auguries and auspices have been entirely abandoned and lost.[16] In ancient times scarcely any matter out of the ordinary was undertaken, even in private life, without first consulting the auspices, clear proof of which is given even at the present time by our custom of having nuptial auspices, though they have lost their former religious significance and only preserve the name. For just as to‑day on important occasions we make use of entrails in divining — though even they are employed to a less extent than formerly — so in the past resort was usually had to divination by means of birds. And thus it is that by failing to seek out the unpropitious signs we run into awful disasters. 1.36. Why, then, when here recently a mule (which is an animal ordinarily sterile by nature) brought forth a foal, need anyone have scoffed because the soothsayers from that occurrence prophesied a progeny of countless evils to the state?What, pray, do you say of that well-known incident of Tiberius Gracchus, the son of Publius? He was censor and consul twice; beside that he was a most competent augur, a wise man and a pre-eminent citizen. Yet he, according to the account left us by his son Gaius, having caught two snakes in his home, called in the soothsayers to consult them. They advised him that if he let the male snake go his wife must die in a short time; and if he released the female snake his own death must soon occur. Thinking it more fitting that a speedy death should overtake him rather than his young wife, who was the daughter of Publius Africanus, he released the female snake and died within a few days.[19] Let us laugh at the soothsayers, brand them as frauds and impostors and scorn their calling, even though a very wise man, Tiberius Gracchus, and the results and circumstances of his death have given proof of its trustworthiness; let us scorn the Babylonians, too, and those astrologers who, from the top of Mount Caucasus, observe the celestial signs and with the aid of mathematics follow the courses of the stars; let us, I say, convict of folly, falsehood, and shamelessness the men whose records, as they themselves assert, cover a period of four hundred and seventy thousand years; and let us pronounce them liars, utterly indifferent to the opinion of succeeding generations. 1.91. Indeed, no one can become king of the Persians until he has learned the theory and the practice of the magi. Moreover, you may see whole families and tribes devoted to this art. For example, Telmessus in Caria is a city noted for its cultivation of the soothsayers art, and there is also Elis in Peloponnesus, which has permanently set aside two families as soothsayers, the Iamidae and the Clutidae, who are distinguished for superior skill in their art. In Syria the Chaldeans are pre-eminent for their knowledge of astronomy and for their quickness of mind. 1.92. Again, the Etruscans are very skilful in observing thunderbolts, in interpreting their meaning and that of every sign and portent. That is why, in the days of our forefathers, it was wisely decreed by the Senate, when its power was in full vigour, that, of the sons of the chief men, six should be handed over to each of the Etruscan tribes for the study of divination, in order that so important a profession should not, on account of the poverty of its members, be withdrawn from the influence of religion, and converted into a means of mercenary gain. On the other hand the Phrygians, Pisidians, Cilicians, and Arabians rely chiefly on the signs conveyed by the flights of birds, and the Umbrians, according to tradition, used to do the same. [42] 1.93. Now, for my part, I believe that the character of the country determined the kind of divination which its inhabitants adopted. For example, the Egeans and Babylonians, who live on the level surface of open plains, with no hills to obstruct a view of the sky, have devoted their attention wholly to astrology. But the Etruscans, being in their nature of a very ardent religious temperament and accustomed to the frequent sacrifice of victims, have given their chief attention to the study of entrails. And as on account of the density of the atmosphere signs from heaven were common among them, and furthermore since that atmospheric condition caused many phenomena both of earth and sky and also certain prodigies that occur in the conception and birth of men and cattle — for these reasons the Etruscans have become very proficient in the interpretation of portents. Indeed, the inherent force of these means of divination, as you like to observe, is clearly shown by the very words so aptly chosen by our ancestors to describe them. Because they make manifest (ostendunt), portend (portendunt), intimate (monstrant), predict (praedicunt), they are called manifestations, portents, intimations, and prodigies. 2.72. To understand that belongs to a perfect augur.) After the celebrant has said to his assistant, Tell me when silence appears to exist, the latter, without looking up or about him, immediately replies, Silence appears to exist. Then the celebrant says, Tell me when the chickens begin to eat. They are eating now, is the answer. But what are these birds they are talking about, and where are they? Someone replies, Its poultry. Its in a cage and the person who brought it is called a poulterer, because of his business. These, then, are the messengers of Jove! What difference does it make whether they eat or not? None, so far as the auspices are concerned. But, because of the fact that, while they eat, some food must necessarily fall from their mouths and strike upon the ground (terram pavire), — this at first was called terripavium, and later, terripudium; now it is called tripudium — therefore, when a crumb of food falls from a chickens mouth a tripudium solistimum is announced to the celebrant. [35] 2.73. Then, how can there be anything divine about an auspice so forced and so extorted? That such a practice did not prevail with the augurs of ancient times is proven by an old ruling of our college which says, Any bird may make a tripudium. There might be an auspice if the bird were free to show itself outside its cage. In that case it might be called the interpreter and satellite of Jove. But now, when shut up inside a cage and tortured by hunger, if it seizes greedily upon its morsel of pottage and something falls from its mouth, do you consider that is an auspice? Or do you believe that this was the way in which Romulus used to take the auspices? 2.74. Again, do you not think that formerly it was the habit of the celebrants themselves to make observation of the heavens? Now they order the poulterer, and he gives responses! We regard lightning on the left as a most favourable omen for everything except for an election, and this exception was made, no doubt, from reasons of political expediency so that the rulers of the State would be the judges of the regularity of an election, whether held to pass judgements in criminal cases, or to enact laws, or to elect magistrates.The consuls, Scipio and Figulus, you say, resigned their office when the augurs rendered a decision based on a letter written by Tiberius Gracchus, to the effect that those consuls had not been elected according to augural law. Who denies that augury is an art? What I deny is the existence of divination. But you say: Soothsayers have the power of divination; and you mention the fact that, on account of the unexpected death of the person who had suddenly fallen while bringing in the report of the vote of the prerogative century, Tiberius Gracchus introduced the soothsayers into the Senate and they declared that the president had violated augural law. 2.75. Now, in the first place, do not understand that by the president they meant the president of the prerogative century, for he was dead; and, moreover, they could have told that by conjecture without the use of divination; or, in the second place, perhaps, they said so by accident which is no wise to be left out of account in cases of this kind. For what could the Etruscan soothsayers have known, either as to whether the tabernaculum had been properly placed, or as to whether the regulations pertaining to the pomerium had been observed? For my part, I agree with Gaius Marcellus, rather than with Appius Claudius — both of whom were my colleagues — and I think that, although in the beginning augural law was established from a belief in divination, yet later it was maintained and preserved from considerations of political expediency. [36] 2.87. for no magistrate and no man of any reputation ever consults them; but in all other places lots have gone entirely out of use. And this explains the remark which, according to Clitomachus, Carneades used to make that he had at no other place seen Fortune more fortunate than at Praeneste. Then let us dismiss this branch of divination.[42] Let us come to Chaldean manifestations. In discussing them Platos pupil, Eudoxus, whom the best scholars consider easily the first in astronomy, has left the following opinion in writing: No reliance whatever is to be placed in Chaldean astrologers when they profess to forecast a mans future from the position of the stars on the day of his birth. 2.88. Panaetius, too, who was the only one of the Stoics to reject the prophecies of astrologers, mentions Anchialus and Cassander as the greatest astronomers of his day and states that they did not employ their art as a means of divining, though they were eminent in all other branches of astronomy. Scylax of Halicarnassus, an intimate friend of Panaetius, and an eminent astronomer, besides being the head of the government in his own city, utterly repudiated the Chaldean method of foretelling the future. 2.89. But let us dismiss our witnesses and employ reasoning. Those men who defend the natal-day prophecies of the Chaldeans, argue in this way: In the starry belt which the Greeks call the Zodiac there is a certain force of such a nature that every part of that belt affects and changes the heavens in a different way, according to the stars that are in this or in an adjoining locality at a given time. This force is variously affected by those stars which are called planets or wandering stars. But when they have come into that sign of the Zodiac under which someone is born, or into a sign having some connexion with or accord with the natal sign, they form what is called a triangle or square. Now since, through the procession and retrogression of the stars, the great variety and change of the seasons and of temperature take place, and since the power of the sun produces such results as are before our eyes, they believe that it is not merely probable, but certain, that just as the temperature of the air is regulated by this celestial force, so also children at their birth are influenced in soul and body and by this force their minds, manners, disposition, physical condition, career in life and destinies are determined. [43] 2.91. But they did not live the same number of years, for the life of Procles was shorter by a year than that of his brother and his deeds were far more glorious. But for my part I say that even this concession which our excellent friend Diogenes makes to the Chaldeans in a sort of collusive way, is in itself unintelligible. For the Chaldeans, according to their own statements, believe that a persons destiny is affected by the condition of the moon at the time of his birth, and hence they make and record their observations of the stars which anything in conjunction with the moon on his birthday. As a result, in forming their judgements, they depend on the sense of sight, which is the least trustworthy of the senses, whereas they should employ reason and intelligence. For the science of mathematics which the Chaldeans ought to know, teaches us how close the moon comes to the earth, which indeed it almost touches; how far it is from Mercury, the nearest star; how much further yet it is from Venus; and what a great interval separates it from the sun, which is supposed to give it light. The three remaining distances are beyond computation: from the Sun to Mars, from Mars to Jupiter, from Jupiter to Saturn. Then there is the distance from Saturn to the limits of heaven — the ultimate bounds of space. 2.92. In view, therefore, of these almost limitless distances, what influence can the planets exercise upon the moon, or rather, upon the earth?[44] Again, when the Chaldeans say, as they are bound to do, that all persons born anywhere in the habitable earth under the same horoscope, are alike and must have the same fate, is it not evident that these would‑be interpreters of the sky are of a class who are utterly ignorant of the nature of the sky? For the earth is, as it were, divided in half and our view limited by those circles which the Greeks call ὁρίζοντες, and which we may in all accuracy term finientes or horizons. Now these horizons vary without limit according to the position of the spectator. Hence, of necessity, the rising and setting of the stars will not occur at the same time for all persons. 2.93. But if this stellar force affects the heavens now in one way and now in another, how is it possible for this force to operate alike on all persons who are born at the same time, in view of the fact that they are born under vastly different skies? In those places in which we live the Dog-star rises after the solstice, in fact, several days later. But among the Troglodytes, we read, it sets before the solstice. Hence if we should now admit that some stellar influence affects persons who are born upon the earth, then it must be conceded that all persons born at the same time may have different natures owing to the differences in their horoscopes. This is a conclusion by no means agreeable to the astrologers; for they insist that all persons born at the same time, regardless of the place of birth, are born to the same fate. [45] 2.94. But what utter madness in these astrologers, in considering the effect of the vast movements and changes in the heavens, to assume that wind and rain and weather anywhere have no effect at birth! In neighbouring places conditions in these respects are so different that frequently, for instance, we have one state of weather at Tusculum and another at Rome. This is especially noticeable to mariners who often observe extreme changes of weather take place while they rounding the capes. Therefore, in view of the fact that the heavens are now serene and now disturbed by storms, is it the part of a reasonable man to say that this fact has no natal influence — and of course it has not — and then assert that a natal influence is exerted by some subtle, imperceptible, well-nigh inconceivable force which is due to the condition of the sky, which condition, in turn, is due to the action of the moon and stars?Again, is it no small error of judgement that the Chaldeans fail to realize the effect of the parental seed which is an essential element of the process of generation? For, surely, no one fails to see that the appearance and habits, and generally, the carriage and gestures of children are derived from their parents. This would not be the case if the characteristics of children were determined, not by the natural power of heredity, but by the phases of the moon and by the condition of the sky. 2.95. And, again, the fact that men who were born at the very same instant, are unlike in character, career, and in destiny, makes it very clear that the time of birth has nothing to do in determining mans course in life. That is, unless perchance we are to believe that nobody else was conceived and born at the very same time that Africanus was. For was there ever anyone like him? [46] 2.96. Furthermore, is it not a well-known and undoubted fact that many persons who were born with certain natural defects have been restored completely by Nature herself, after she had resumed her sway, or by surgery or by medicine? For example, some, who were so tongue-tied that they could not speak, have had their tongues set free by a cut from the surgeons knife. Many more have corrected a natural defect by intelligent exertion. Demosthenes is an instance: according to the account given by Phalereus, he was unable to pronounce the Greek letter rho, but by repeated effort learned to articulate it perfectly. But if such defects had been engendered and implanted by a star nothing could have changed them. Do not unlike places produce unlike men? It would be an easy matter to sketch rapidly in passing the differences in mind and body which distinguish the Indians from the Persians and the Ethiopians from the Syrians — differences so striking and so pronounced as to be incredible. 2.97. Hence it is evident that ones birth is more affected by local environment than by the condition of the moon. of course, the statement quoted by you that the Babylonians for 470, years had taken the horoscope of every child and had tested it by the results, is untrue; for if this had been their habit they would not have abandoned it. Moreover we find no writer who says that the practice exists or who knows that it ever did exist.[47] You observe that I am not repeating the arguments of Carneades, but those of Panaetius, the head of the Stoic school. But now on my own initiative I put the following questions: Did all the Romans who fell at Cannae have the same horoscope? Yet all had one and the same end. Were all the men eminent for intellect and genius born under the same star? Was there ever a day when countless numbers were not born? And yet there never was another Homer. 2.98. Again: if it matters under what aspect of the sky or combination of the stars every animate being is born, then necessarily the same conditions must affect iimate beings also: can any statement be more ridiculous than that? Be that as it may, our good friend Lucius Tarutius of Firmum, who was steeped in Chaldaic lore, made a calculation, based on the assumption that our citys birthday was on the Feast of Pales (at which time tradition says it was founded by Romulus), and from that calculation Tarutius even went so far as to assert that Rome was born when the moon was in the sign of Libra and from that fact unhesitatingly prophesied her destiny. 2.99. What stupendous power delusion has! And was the citys natal day also subject to the influence of the moon and stars? Assume, if you will, that it matters in the case of a child under what arrangement of the heavenly bodies it draws its first breath, does it also follow that the stars could have had any influence over the bricks and cement of which the city was built? But why say more against a theory which every days experience refutes? I recall a multitude of prophecies which the Chaldeans made to Pompey, to Crassus and even to Caesar himself (now lately deceased), to the effect that no one of them would die except in old age, at home and in great glory. Hence it would seem very strange to me should anyone, especially at this time, believe in men whose predictions he sees disproved every day by actual results. [48]
2. Cicero, On Laws, 2.20 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

3. Cicero, Letters To His Friends, 3.9.3 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Cicero, In Pisonem, 6 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Cicero, Pro Sestio, 121 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

6. Varro, On The Latin Language, 5.143 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

7. Livy, History, 1.16.3, 1.36.6, 5.24.11, 41.10.5, 41.10.7, 41.10.13, 45.39.11 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

8. Livy, Per., 116 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

9. Appian, Civil Wars, 2.106, 2.144 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Pliny The Elder, Natural History, 34.30 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. Plutarch, Cicero, 23.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Suetonius, Iulius, 76.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Cassius Dio, Roman History, 44.4.4 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

44.4.4.  In addition to these remarkable privileges they named him father of his country, stamped this title on the coinage, voted to celebrate his birthday by public sacrifice, ordered that he should have a statue in the cities and in all the temples of Rome
14. Augustine, The City of God, 3.6 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

3.6. I add another instance: If the sins of men so greatly incensed those divinities, that they abandoned Troy to fire and sword to punish the crime of Paris, the murder of Romulus' brother ought to have incensed them more against the Romans than the cajoling of a Greek husband moved them against the Trojans: fratricide in a newly-born city should have provoked them more than adultery in a city already flourishing. It makes no difference to the question we now discuss, whether Romulus ordered his brother to be slain, or slew him with his own hand; it is a crime which many shamelessly deny, many through shame doubt, many in grief disguise. And we shall not pause to examine and weigh the testimonies of historical writers on the subject. All agree that the brother of Romulus was slain, not by enemies, not by strangers. If it was Romulus who either commanded or perpetrated this crime; Romulus was more truly the head of the Romans than Paris of the Trojans; why then did he who carried off another man's wife bring down the anger of the gods on the Trojans, while he who took his brother's life obtained the guardianship of those same gods? If, on the other hand, that crime was not wrought either by the hand or will of Romulus, then the whole city is chargeable with it, because it did not see to its punishment, and thus committed, not fratricide, but parricide, which is worse. For both brothers were the founders of that city, of which the one was by villainy prevented from being a ruler. So far as I see, then, no evil can be ascribed to Troy which warranted the gods in abandoning it to destruction, nor any good to Rome which accounts for the gods visiting it with prosperity; unless the truth be, that they fled from Troy because they were vanquished, and betook themselves to Rome to practise their characteristic deceptions there. Nevertheless they kept a footing for themselves in Troy, that they might deceive future inhabitants who re-peopled these lands; while at Rome, by a wider exercise of their maligt arts, they exulted in more abundant honors.
15. Epigraphy, Ils, 1921

16. Florus Lucius Annaeus, Epitome Bellorum Omnium Annorum Dcc, 2.13.91Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeneas Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
astrometeorology, (changing) relationship with roman religion Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 81
astrometeorology, horoscopic Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 81
augurium, auspices, exclusive responsibility for Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
augurium, interpretes iovis Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
augury, cicero on Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
augury, decline of Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
augury Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
auspication, and res publica Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
auspicato, of departure/war Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
auspicato, repetition of Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
auspicia Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
ave sinistra, domi and militiae Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
ave sinistra, urbanum Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
birds Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
capite velato Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
capitol Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
cicero (m. tullius cicero) Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 81
class status Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
claudius pulcher, ap. Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
claudius pulcher, c., attempts army command without profectio Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
comitia Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
conjecture Wynne, Horace and the Gift Economy of Patronage (2019) 195
cyprian Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
de consulatu suo (cicero) Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 81
de divinatione (cicero) Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 81
decemviri sacris faciundis, and prodigia Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
decline, of augury Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
decline Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
divination, and magic Struck, Divination and Human Nature: A Cognitive History of Intuition in Classical Antiquity (2016) 10
divination, as technê/skill Struck, Divination and Human Nature: A Cognitive History of Intuition in Classical Antiquity (2016) 17
divination, natu ral Struck, Divination and Human Nature: A Cognitive History of Intuition in Classical Antiquity (2016) 17
dress, citizens Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
dress, elite Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
dress, masculine Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
dress, public ceremonial Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
epicureans Struck, Divination and Human Nature: A Cognitive History of Intuition in Classical Antiquity (2016) 10
etruscans Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
flamens Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
forum Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
haruspex/haruspices Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
haruspices Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
heroes' Wynne, Horace and the Gift Economy of Patronage (2019) 195
identity Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
imperator Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
imperial, caesar (as a title) Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
imperium, in sphere militiae Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
imperium, of consul Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
iuppiter, auspices, grants/withholds permission through Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
ius, augurale Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
iustus Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
julius caesar, c. Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
julius caesar Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
knowledge, non- discursive Struck, Divination and Human Nature: A Cognitive History of Intuition in Classical Antiquity (2016) 17
legitimacy, of magisterial power Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
lex, curiata Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39, 64
lictors, axes Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
lictors, fasces Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
lictors, needed by magistrate to exercise powers Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
lictors Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
livy, and augural language Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
magic Struck, Divination and Human Nature: A Cognitive History of Intuition in Classical Antiquity (2016) 10
magistrates Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
maxentius Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
nigidius figulus (p. nigidius figulus) Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 81
paludamentum/paludatus Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
panegyric Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
panegyrists Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
pomponius atticus, t. Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
pontifical college Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
portraits, private Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
portraits Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
potestas, and imperium Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
potestas, consularis Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
prodigium Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
prodigy Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
profectio, of consuls Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64
pullarius Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
remus Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
republic Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
rhetoric Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
ritualism Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
romanitas Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
rome Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
romulus Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86; Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
sacra Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
self-fashioning Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
senate Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93; Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
senators Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
sibylline books Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
signs Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
statues, capite velato Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
statues Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
stoics Struck, Divination and Human Nature: A Cognitive History of Intuition in Classical Antiquity (2016) 17, 176
terminology Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
tiber Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
toga Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
togatus (pl. togati) Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
tribunes, military, with consular power Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
trier Burgersdijk and Ross, Imagining Emperors in the Later Roman Empire (2018) 86
tripudium Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
tullius Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
tullius cicero, m., de diuinatione Santangelo, Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond (2013) 27
veil, veiling Edmondson, Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (2008) 93
vestal virgins Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 39
votorum nuncupatio Konrad, The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic (2022) 64