Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1568
Augustine, The City Of God, 5.4


nanIn the time of the ancient fathers, to speak concerning illustrious persons, there were born two twin brothers, the one so immediately after the other, that the first took hold of the heel of the second. So great a difference existed in their lives and manners, so great a dissimilarity in their actions, so great a difference in their parents' love for them respectively, that the very contrast between them produced even a mutual hostile antipathy. Do we mean, when we say that they were so unlike each other, that when the one was walking the other was sitting, when the one was sleeping the other was waking - which differences are such as are attributed to those minute portions of space which cannot be appreciated by those who note down the position of the stars which exists at the moment of one's birth, in order that the mathematicians may be consulted concerning it? One of these twins was for a long time a hired servant; the other never served. One of them was beloved by his mother; the other was not so. One of them lost that honor which was so much valued among their people; the other obtained it. And what shall we say of their wives, their children, and their possessions? How different they were in respect to all these! If, therefore, such things as these are connected with those minute intervals of time which elapse between the births of twins, and are not to be attributed to the constellations, wherefore are they predicted in the case of others from the examination of their constellations? And if, on the other hand, these things are said to be predicted, because they are connected, not with minute and inappreciable moments, but with intervals of time which can be observed and noted down, what purpose is that potter's wheel to serve in this matter, except it be to whirl round men who have hearts of clay, in order that they may be prevented from detecting the emptiness of the talk of the mathematicians?


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

17 results
1. Cicero, On Divination, 1.132, 2.9, 2.41, 2.87-2.100, 2.106, 2.148 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.132. Nunc illa testabor, non me sortilegos neque eos, qui quaestus causa hariolentur, ne psychomantia quidem, quibus Appius, amicus tuus, uti solebat, agnoscere; non habeo denique nauci Marsum augurem, non vicanos haruspices, non de circo astrologos, non Isiacos coniectores, non interpretes somniorum; non enim sunt ii aut scientia aut arte divini, Séd superstitiósi vates ínpudentesque hárioli Aút inertes aút insani aut quíbus egestas ímperat, Quí sibi semitám non sapiunt, álteri monstránt viam; Quíbus divitias póllicentur, áb iis drachumam ipsí petunt. De hís divitiis síbi deducant dráchumam, reddant cétera. Atque haec quidem Ennius, qui paucis ante versibus esse deos censet, sed eos non curare opinatur, quid agat humanum genus. Ego autem, qui et curare arbitror et monere etiam ac multa praedicere, levitate, vanitate, malitia exclusa divinationem probo. Quae cum dixisset Quintus, Praeclare tu quidem, inquam, paratus 2.9. Etenim me movet illud, quod in primis Carneades quaerere solebat, quarumnam rerum divinatio esset, earumne, quae sensibus perciperentur. At eas quidem cernimus, audimus, gustamus, olfacimus, tangimus. Num quid ergo in his rebus est, quod provisione aut permotione mentis magis quam natura ipsa sentiamus? aut num nescio qui ille divinus, si oculis captus sit, ut Tiresias fuit, possit, quae alba sint, quae nigra, dicere aut, si surdus sit, varietates vocum aut modos noscere? Ad nullam igitur earum rerum, quae sensu accipiuntur, divinatio adhibetur. Atqui ne in iis quidem rebus, quae arte tractantur, divinatione opus est. Etenim ad aegros non vates aut hariolos, sed medicos solemus adducere, nec vero, qui fidibus aut tibiis uti volunt, ab haruspicibus accipiunt earum tractationem, sed a musicis. 2.41. Cur igitur vos induitis in eas captiones, quas numquam explicetis? Ita enim, cum magis properant, concludere solent: Si di sunt, est divinatio; sunt autem di; est ergo divinatio. Multo est probabilius: non est autem divinatio; non sunt ergo di. Vide, quam temere committant, ut, si nulla sit divinatio, nulli sint di. Divinatio enim perspicue tollitur, deos esse retinendum est. 2.87. Quis enim magistratus aut quis vir inlustrior utitur sortibus? ceteris vero in locis sortes plane refrixerunt. Quod Carneadem Clitomachus scribit dicere solitum, nusquam se fortunatiorem quam Praeneste vidisse Fortunam. Ergo hoc divinationis genus omittamus. Ad Chaldaeorum monstra veniamus; de quibus Eudoxus, Platonis auditor, in astrologia iudicio doctissimorum hominum facile princeps, sic opinatur, id quod scriptum reliquit, Chaldaeis in praedictione et in notatione cuiusque vitae ex natali die minime esse credendum. 2.88. Nominat etiam Panaetius, qui unus e Stoicis astrologorum praedicta reiecit, Anchialum et Cassandrum, summos astrologos illius aetatis, qua erat ipse, cum in ceteris astrologiae partibus excellerent, hoc praedictionis genere non usos. Scylax Halicarnassius, familiaris Panaetii, excellens in astrologia idemque in regenda sua civitate princeps, totum hoc Chaldaicum praedicendi genus repudiavit. 2.89. Sed ut ratione utamur omissis testibus, sic isti disputant, qui haec Chaldaeorum natalicia praedicta defendunt: Vim quandam esse aiunt signifero in orbe, qui Graece zwdiako/s dicitur, talem, ut eius orbis una quaeque pars alia alio modo moveat inmutetque caelum, perinde ut quaeque stellae in his finitumisque partibus sint quoque tempore, eamque vim varie moveri ab iis sideribus, quae vocantur errantia; cum autem in eam ipsam partem orbis venerint, in qua sit ortus eius, qui nascatur, aut in eam, quae coniunctum aliquid habeat aut consentiens, ea triangula illi et quadrata nomit. Etenim cum †tempore anni tempestatumque caeli conversiones commutationesque tantae fiant accessu stellarum et recessu, cumque ea vi solis efficiantur, quae videmus, non veri simile solum, sed etiam verum esse censent perinde, utcumque temperatus sit ae+r, ita pueros orientis animari atque formari, ex eoque ingenia, mores, animum, corpus, actionem vitae, casus cuiusque eventusque fingi. 2.90. O delirationem incredibilem! non enim omnis error stultitia dicenda est. Quibus etiam Diogenes Stoicus concedit aliquid, ut praedicere possint dumtaxat, qualis quisque natura et ad quam quisque maxume rem aptus futurus sit; cetera, quae profiteantur, negat ullo modo posse sciri; etenim geminorum formas esse similis, vitam atque fortunam plerumque disparem. Procles et Eurysthenes, Lacedaemoniorum reges, gemini fratres fuerunt. 2.91. At ii nec totidem annos vixerunt; anno enim Procli vita brevior fuit, multumque is fratri rerum gestarum gloria praestitit. At ego id ipsum, quod vir optumus, Diogenes, Chaldaeis quasi quadam praevaricatione concedit, nego posse intellegi. Etenim cum, ut ipsi dicunt, ortus nascentium luna moderetur, eaque animadvertant et notent sidera natalicia Chaldaei, quaecumque lunae iuncta videantur, oculorum fallacissimo sensu iudicant ea, quae ratione atque animo videre debebant. Docet enim ratio mathematicorum, quam istis notam esse oportebat, quanta humilitate luna feratur terram paene contingens, quantum absit a proxuma Mercurii stella, multo autem longius a Veneris, deinde alio intervallo distet a sole, cuius lumine conlustrari putatur; reliqua vero tria intervalla infinita et inmensa, a sole ad Martis, inde ad Iovis, ab eo ad Saturni stellam, inde ad caelum ipsum, quod extremum atque ultumum mundi est. 2.92. Quae potest igitur contagio ex infinito paene intervallo pertinere ad lunam vel potius ad terram? Quid? cum dicunt, id quod iis dicere necesse est, omnis omnium ortus, quicumque gigtur in omni terra, quae incolatur, eosdem esse, eademque omnibus, qui eodem statu caeli et stellarum nati sint, accidere necesse esse, nonne eius modi sunt, ut ne caeli quidem naturam interpretes istos caeli nosse appareat? Cum enim illi orbes, qui caelum quasi medium dividunt et aspectum nostrum definiunt, qui a Graecis o(ri/zontes nomitur, a nobis finientes rectissume nominari possunt, varietatem maxumam habeant aliique in aliis locis sint, necesse est ortus occasusque siderum non fieri eodem tempore apud omnis. 2.93. Quodsi eorum vi caelum modo hoc, modo illo modo temperatur, qui potest eadem vis esse nascentium, cum caeli tanta sit dissimilitudo? In his locis, quae nos incolimus, post solstitium Canicula exoritur, et quidem aliquot diebus, at apud Troglodytas, ut scribitur, ante solstitium, ut, si iam concedamus aliquid vim caelestem ad eos, qui in terra gignuntur, pertinere, confitendum sit illis eos, qui nascuntur eodem tempore, posse in dissimilis incidere naturas propter caeli dissimilitudinem; quod minime illis placet; volunt enim illi omnis eodem tempore ortos, qui ubique sint nati, eadem condicione nasci. 2.94. Sed quae tanta dementia est, ut in maxumis motibus mutationibusque caeli nihil intersit, qui ventus, qui imber, quae tempestas ubique sit? quarum rerum in proxumis locis tantae dissimilitudines saepe sunt, ut alia Tusculi, alia Romae eveniat saepe tempestas; quod, qui navigant, maxume animadvertunt, cum in flectendis promunturiis ventorum mutationes maxumas saepe sentiunt. Haec igitur cum sit tum serenitas, tum perturbatio caeli, estne sanorum hominum hoc ad nascentium ortus pertinere non dicere quod non certe pertinet, illud nescio quid tenue, quod sentiri nullo modo, intellegi autem vix potest, quae a luna ceterisque sideribus caeli temperatio fiat, dicere ad puerorum ortus pertinere? Quid? quod non intellegunt seminum vim, quae ad gignendum procreandumque plurimum valeat, funditus tolli, mediocris erroris est? Quis enim non videt et formas et mores et plerosque status ac motus effingere a parentibus liberos? quod non contingeret, si haec non vis et natura gignentium efficeret, sed temperatio lunae caelique moderatio. 2.95. Quid? quod uno et eodem temporis puncto nati dissimilis et naturas et vitas et casus habent, parumne declarat nihil ad agendam vitam nascendi tempus pertinere? nisi forte putamus neminem eodem tempore ipso et conceptum et natum, quo Africanum. Num quis igitur talis fuit? 2.96. Quid? illudne dubium est, quin multi, cum ita nati essent, ut quaedam contra naturam depravata haberent, restituerentur et corrigerentur ab natura, cum se ipsa revocasset, aut arte atque medicina? ut, quorum linguae sic inhaererent, ut loqui non possent, eae scalpello resectae liberarentur. Multi etiam naturae vitium meditatione atque exercitatione sustulerunt, ut Demosthenem scribit Phalereus, cum rho dicere nequiret, exercitatione fecisse, ut planissume diceret. Quodsi haec astro ingenerata et tradita essent, nulla res ea mutare posset. Quid? dissimilitudo locorum nonne dissimilis hominum procreationes habet? quas quidem percurrere oratione facile est, quid inter Indos et Persas, Aethiopas et Syros differat corporibus, animis, ut incredibilis varietas dissimilitudoque sit. 2.97. Ex quo intellegitur plus terrarum situs quam lunae tactus ad nascendum valere. Nam quod aiunt quadringenta septuaginta milia annorum in periclitandis experiundisque pueris, quicumque essent nati, Babylonios posuisse, fallunt; si enim esset factitatum, non esset desitum; neminem autem habemus auctorem, qui id aut fieri dicat aut factum sciat. Videsne me non ea dicere, quae Carneades, sed ea, quae princeps Stoicorum Panaetius dixerit? Ego autem etiam haec requiro: omnesne, qui Cannensi pugna ceciderint, uno astro fuerint; exitus quidem omnium unus et idem fuit. Quid? qui ingenio atque animo singulares, num astro quoque uno? quod enim tempus, quo non innumerabiles nascantur? at certe similis nemo Homeri. 2.98. Et, si ad rem pertinet, quo modo caelo adfecto conpositisque sideribus quodque animal oriatur, valeat id necesse est non in hominibus solum, verum in bestiis etiam; quo quid potest dici absurdius? L. quidem Tarutius Firmanus, familiaris noster, in primis Chaldaicis rationibus eruditus, urbis etiam nostrae natalem diem repetebat ab iis Parilibus, quibus eam a Romulo conditam accepimus, Romamque, in iugo cum esset luna, natam esse dicebat nec eius fata canere dubitabat. 2.99. O vim maxumam erroris! Etiamne urbis natalis dies ad vim stellarum et lunae pertinebat? Fac in puero referre, ex qua adfectione caeli primum spiritum duxerit; num hoc in latere aut in caemento, ex quibus urbs effecta est, potuit valere? Sed quid plura? cotidie refelluntur. Quam multa ego Pompeio, quam multa Crasso, quam multa huic ipsi Caesari a Chaldaeis dicta memini, neminem eorum nisi senectute, nisi domi, nisi cum claritate esse moriturum! ut mihi permirum videatur quemquam exstare, qui etiam nunc credat iis, quorum praedicta cotidie videat re et eventis refelli. 2.100. Restant duo dividi genera, quae habere dicimur a natura, non ab arte, vaticidi et somniandi; de quibus, Quinte, inquam, si placet, disseramus. Mihi vero, inquit, placet; his enim, quae adhuc disputasti, prorsus adsentior, et, vere ut loquar, quamquam tua me oratio confirmavit, tamen etiam mea sponte nimis superstitiosam de divinatione Stoicorum sententiam iudicabam; haec me Peripateticorum ratio magis movebat et veteris Dicaearchi et eius, qui nunc floret, Cratippi, qui censent esse in mentibus hominum tamquam oraclum aliquod, ex quo futura praesentiant, si aut furore divino incitatus animus aut somno relaxatus solute moveatur ac libere. His de generibus quid sentias et quibus ea rationibus infirmes, audire sane velim. 2.106. 'Neque non possunt futura praenoscere.' Negant posse ii, quibus non placet esse certum, quid futurum sit. Videsne igitur, quae dubia sint, ea sumi pro certis atque concessis? Deinde contorquent et ita concludunt: Non igitur et sunt di nec significant futura ; id enim iam perfectum arbitrantur. Deinde adsumunt: Sunt autem di, quod ipsum non ab omnibus conceditur. Significant ergo. Ne id quidem sequitur; possunt enim non significare et tamen esse di. Nec, si significant, non dant vias aliquas ad scientiam significationis. At id quoque potest, ut non dent homini, ipsi habeant; cur enim Tuscis potius quam Romanis darent? Nec, si dant vias, nulla est divinatio. Fac dare deos, quod absurdum est; quid refert, si accipere non possumus? Extremum est : Est igitur divinatio. Sit extremum, effectum tamen non est; ex falsis enim, ut ab ipsis didicimus, verum effici non potest. Iacet igitur tota conclusio. 2.148. Explodatur igitur haec quoque somniorum divinatio pariter cum ceteris. Nam, ut vere loquamur, superstitio fusa per gentis oppressit omnium fere animos atque hominum inbecillitatem occupavit. Quod et in iis libris dictum est, qui sunt de natura deorum, et hac disputatione id maxume egimus. Multum enim et nobismet ipsis et nostris profuturi videbamur, si eam funditus sustulissemus. Nec vero (id enim diligenter intellegi volo) superstitione tollenda religio tollitur. Nam et maiorum instituta tueri sacris caerimoniisque retinendis sapientis est, et esse praestantem aliquam aeternamque naturam, et eam suspiciendam admirandamque hominum generi pulchritudo mundi ordoque rerum caelestium cogit confiteri. 1.132. I will assert, however, in conclusion, that I do not recognize fortune-tellers, or those who prophesy for money, or necromancers, or mediums, whom your friend Appius makes it a practice to consult.In fine, I say, I do not care a figFor Marsian augurs, village mountebanks,Astrologers who haunt the circus grounds,Or Isis-seers, or dream interpreters:— for they are not diviners either by knowledge or skill, —But superstitious bards, soothsaying quacks,Averse to work, or mad, or ruled by want,Directing others how to go, and yetWhat road to take they do not know themselves;From those to whom they promise wealth they begA coin. From what they promised let them takeTheir coin as toll and pass the balance on.Such are the words of Ennius who only a few lines further back expresses the view that there are gods and yet says that the gods do not care what human beings do. But for my part, believing as I do that the gods do care for man, and that they advise and often forewarn him, I approve of divination which is not trivial and is free from falsehood and trickery.When Quintus had finished I remarked, My dear Quintus, you have come admirably well prepared. 2.9. I am impressed with the force of the questions with which Carneades used to begin his discussions: What are the things within the scope of divination? Are they things that are perceived by the senses? But those are things that we see, hear, taste, smell, and touch. Is there, then, in such objects some quality that we can better perceive with the aid of prophecy and inspiration than we can with the aid of the senses alone? And is there any diviner, anywhere, who, if blind, like Tiresias, could tell the difference between white and black? Or, who, if deaf, could distinguish between different voices and different tones? Now you must admit that divination is not applicable in any case where knowledge is gained through the senses.Nor is there any need of divination even in matters within the domain of science and of art. For, when people are sick, we, as a general rule, do not summon a prophet or a seer, but we call in a physician. Again, persons who want to learn to play on the harp or on the flute take lessons, not from a soothsayer, but from a musician. 2.9. What inconceivable madness! For it is not enough to call an opinion foolishness when it is utterly devoid of reason. However, Diogenes the Stoic makes some concessions to the Chaldeans. He says that they have the power of prophecy to the extent of being able to tell the disposition of any child and the calling for which he is best fitted. All their other claims of prophetic powers he absolutely denies. He says, for example, that twins are alike in appearance, but that they generally unlike in career and in fortune. Procles and Eurysthenes, kings of the Lacedaemonians, were twin brothers. 2.41. Why then do you Stoics involve yourselves in these sophistries, which you can never explain? Members of your school, when they are more hurried than usual, generally give us this syllogism: If there are gods, there is divination; but there are gods, therefore there is divination. A more logical one would be this: There is no divination, therefore there are no gods. Observe how rashly they commit themselves to the proposition, if there is no divination, there are no gods. I say rashly, for it is evident that divination has been destroyed and yet we must hold on to the gods. [18] 2.87. for no magistrate and no man of any reputation ever consults them; but in all other places lots have gone entirely out of use. And this explains the remark which, according to Clitomachus, Carneades used to make that he had at no other place seen Fortune more fortunate than at Praeneste. Then let us dismiss this branch of divination.[42] Let us come to Chaldean manifestations. In discussing them Platos pupil, Eudoxus, whom the best scholars consider easily the first in astronomy, has left the following opinion in writing: No reliance whatever is to be placed in Chaldean astrologers when they profess to forecast a mans future from the position of the stars on the day of his birth. 2.88. Panaetius, too, who was the only one of the Stoics to reject the prophecies of astrologers, mentions Anchialus and Cassander as the greatest astronomers of his day and states that they did not employ their art as a means of divining, though they were eminent in all other branches of astronomy. Scylax of Halicarnassus, an intimate friend of Panaetius, and an eminent astronomer, besides being the head of the government in his own city, utterly repudiated the Chaldean method of foretelling the future. 2.89. But let us dismiss our witnesses and employ reasoning. Those men who defend the natal-day prophecies of the Chaldeans, argue in this way: In the starry belt which the Greeks call the Zodiac there is a certain force of such a nature that every part of that belt affects and changes the heavens in a different way, according to the stars that are in this or in an adjoining locality at a given time. This force is variously affected by those stars which are called planets or wandering stars. But when they have come into that sign of the Zodiac under which someone is born, or into a sign having some connexion with or accord with the natal sign, they form what is called a triangle or square. Now since, through the procession and retrogression of the stars, the great variety and change of the seasons and of temperature take place, and since the power of the sun produces such results as are before our eyes, they believe that it is not merely probable, but certain, that just as the temperature of the air is regulated by this celestial force, so also children at their birth are influenced in soul and body and by this force their minds, manners, disposition, physical condition, career in life and destinies are determined. [43] 2.91. But they did not live the same number of years, for the life of Procles was shorter by a year than that of his brother and his deeds were far more glorious. But for my part I say that even this concession which our excellent friend Diogenes makes to the Chaldeans in a sort of collusive way, is in itself unintelligible. For the Chaldeans, according to their own statements, believe that a persons destiny is affected by the condition of the moon at the time of his birth, and hence they make and record their observations of the stars which anything in conjunction with the moon on his birthday. As a result, in forming their judgements, they depend on the sense of sight, which is the least trustworthy of the senses, whereas they should employ reason and intelligence. For the science of mathematics which the Chaldeans ought to know, teaches us how close the moon comes to the earth, which indeed it almost touches; how far it is from Mercury, the nearest star; how much further yet it is from Venus; and what a great interval separates it from the sun, which is supposed to give it light. The three remaining distances are beyond computation: from the Sun to Mars, from Mars to Jupiter, from Jupiter to Saturn. Then there is the distance from Saturn to the limits of heaven — the ultimate bounds of space. 2.92. In view, therefore, of these almost limitless distances, what influence can the planets exercise upon the moon, or rather, upon the earth?[44] Again, when the Chaldeans say, as they are bound to do, that all persons born anywhere in the habitable earth under the same horoscope, are alike and must have the same fate, is it not evident that these would‑be interpreters of the sky are of a class who are utterly ignorant of the nature of the sky? For the earth is, as it were, divided in half and our view limited by those circles which the Greeks call ὁρίζοντες, and which we may in all accuracy term finientes or horizons. Now these horizons vary without limit according to the position of the spectator. Hence, of necessity, the rising and setting of the stars will not occur at the same time for all persons. 2.93. But if this stellar force affects the heavens now in one way and now in another, how is it possible for this force to operate alike on all persons who are born at the same time, in view of the fact that they are born under vastly different skies? In those places in which we live the Dog-star rises after the solstice, in fact, several days later. But among the Troglodytes, we read, it sets before the solstice. Hence if we should now admit that some stellar influence affects persons who are born upon the earth, then it must be conceded that all persons born at the same time may have different natures owing to the differences in their horoscopes. This is a conclusion by no means agreeable to the astrologers; for they insist that all persons born at the same time, regardless of the place of birth, are born to the same fate. [45] 2.94. But what utter madness in these astrologers, in considering the effect of the vast movements and changes in the heavens, to assume that wind and rain and weather anywhere have no effect at birth! In neighbouring places conditions in these respects are so different that frequently, for instance, we have one state of weather at Tusculum and another at Rome. This is especially noticeable to mariners who often observe extreme changes of weather take place while they rounding the capes. Therefore, in view of the fact that the heavens are now serene and now disturbed by storms, is it the part of a reasonable man to say that this fact has no natal influence — and of course it has not — and then assert that a natal influence is exerted by some subtle, imperceptible, well-nigh inconceivable force which is due to the condition of the sky, which condition, in turn, is due to the action of the moon and stars?Again, is it no small error of judgement that the Chaldeans fail to realize the effect of the parental seed which is an essential element of the process of generation? For, surely, no one fails to see that the appearance and habits, and generally, the carriage and gestures of children are derived from their parents. This would not be the case if the characteristics of children were determined, not by the natural power of heredity, but by the phases of the moon and by the condition of the sky. 2.95. And, again, the fact that men who were born at the very same instant, are unlike in character, career, and in destiny, makes it very clear that the time of birth has nothing to do in determining mans course in life. That is, unless perchance we are to believe that nobody else was conceived and born at the very same time that Africanus was. For was there ever anyone like him? [46] 2.96. Furthermore, is it not a well-known and undoubted fact that many persons who were born with certain natural defects have been restored completely by Nature herself, after she had resumed her sway, or by surgery or by medicine? For example, some, who were so tongue-tied that they could not speak, have had their tongues set free by a cut from the surgeons knife. Many more have corrected a natural defect by intelligent exertion. Demosthenes is an instance: according to the account given by Phalereus, he was unable to pronounce the Greek letter rho, but by repeated effort learned to articulate it perfectly. But if such defects had been engendered and implanted by a star nothing could have changed them. Do not unlike places produce unlike men? It would be an easy matter to sketch rapidly in passing the differences in mind and body which distinguish the Indians from the Persians and the Ethiopians from the Syrians — differences so striking and so pronounced as to be incredible. 2.97. Hence it is evident that ones birth is more affected by local environment than by the condition of the moon. of course, the statement quoted by you that the Babylonians for 470, years had taken the horoscope of every child and had tested it by the results, is untrue; for if this had been their habit they would not have abandoned it. Moreover we find no writer who says that the practice exists or who knows that it ever did exist.[47] You observe that I am not repeating the arguments of Carneades, but those of Panaetius, the head of the Stoic school. But now on my own initiative I put the following questions: Did all the Romans who fell at Cannae have the same horoscope? Yet all had one and the same end. Were all the men eminent for intellect and genius born under the same star? Was there ever a day when countless numbers were not born? And yet there never was another Homer. 2.98. Again: if it matters under what aspect of the sky or combination of the stars every animate being is born, then necessarily the same conditions must affect iimate beings also: can any statement be more ridiculous than that? Be that as it may, our good friend Lucius Tarutius of Firmum, who was steeped in Chaldaic lore, made a calculation, based on the assumption that our citys birthday was on the Feast of Pales (at which time tradition says it was founded by Romulus), and from that calculation Tarutius even went so far as to assert that Rome was born when the moon was in the sign of Libra and from that fact unhesitatingly prophesied her destiny. 2.99. What stupendous power delusion has! And was the citys natal day also subject to the influence of the moon and stars? Assume, if you will, that it matters in the case of a child under what arrangement of the heavenly bodies it draws its first breath, does it also follow that the stars could have had any influence over the bricks and cement of which the city was built? But why say more against a theory which every days experience refutes? I recall a multitude of prophecies which the Chaldeans made to Pompey, to Crassus and even to Caesar himself (now lately deceased), to the effect that no one of them would die except in old age, at home and in great glory. Hence it would seem very strange to me should anyone, especially at this time, believe in men whose predictions he sees disproved every day by actual results. [48] 2.106. It is not true that the gods cannot know the future. But their ability to know is denied by those who maintain that it is not certain what the future will be. Now dont you see what doubtful premises they assume to be certain and take for granted? Next they hurl this dialectical dart: Therefore it is not true both that there are gods and yet that they do not give signs of the future. And of course you think that the matter is now settled. Then they make another assumption: But there are gods. Even that is not conceded by everybody. Therefore they give signs of the future. Not necessarily so: for they may not give us signs of the future and still be gods. Nor is it true that, if they give such signs, they give no means of interpreting those signs. But it may be that they have the means and yet do not impart them to man; for why would they impart them to the Etruscans rather than to the Romans? Again, the Stoics say: If the gods do impart the means, that is divination. Grant that they do (which is absurd), what is the good if we do not understand? Their conclusion is: Therefore there is divination. Suppose that is their conclusion, still they have not proved it; for, as they themselves have taught us, the truth cannot be proved from false premises. Hence their entire argument falls to the ground. [52] 2.148. Then let dreams, as a means of divination, be rejected along with the rest. Speaking frankly, superstition, which is widespread among the nations, has taken advantage of human weakness to cast its spell over the mind of almost every man. This same view was stated in my treatise On the Nature of the Gods; and to prove the correctness of that view has been the chief aim of the present discussion. For I thought that I should be rendering a great service both to myself and to my countrymen if I could tear this superstition up by the roots. But I want it distinctly understood that the destruction of superstition does not mean the destruction of religion. For I consider it the part of wisdom to preserve the institutions of our forefathers by retaining their sacred rites and ceremonies. Furthermore, the celestial order and the beauty of the universe compel me to confess that there is some excellent and eternal Being, who deserves the respect and homage of men.
2. Cicero, On The Nature of The Gods, 1.55, 1.117 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.55. An outcome of this theology was first of all your doctrine of Necessity or Fate, heimarmenē, as you termed it, the theory that every event is the result of an eternal truth and an unbroken sequence of causation. But what value can be assigned to a philosophy which thinks that everything happens by fate? it is a belief for old women, and ignorant old women at that. And next follows your doctrine of mantikē, or Divination, which would so steep us in superstition, if we consented to listen to you, that we should be the devotees of soothsayers, augurs, oracle-mongers, seers and interpreters of dreams. 1.117. On the other hand what reason is there for adoring the gods on the ground of our admiration for the divine nature, if we cannot see that that nature possesses any special excellence? "As for freedom from superstition, which is the favourite boast of your school, that is easy to attain when you have deprived the gods of all power; unless perchance you think that it was possible for Diagoras or Theodorus to be superstitious, who denied the existence of the gods altogether. For my part, I don't see how it was possible even for Protagoras, who was not certain either that the gods exist or that they do not. For the doctrines of all these thinkers abolish not only superstition, which implies a groundless fear of the gods, but also religion, which consists in piously worshipping them.
3. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 2.817-2.825 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Pliny The Elder, Natural History, 30.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5. Seneca The Younger, De Beneficiis, 7.1.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6. Tacitus, Annals, 6.22 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6.22.  For myself, when I listen to this and similar narratives, my judgement wavers. Is the revolution of human things governed by fate and changeless necessity, or by accident? You will find the wisest of the ancients, and the disciplines attached to their tenets, at complete variance; in many of them a fixed belief that Heaven concerns itself neither with our origins, nor with our ending, nor, in fine, with mankind, and that so adversity continually assails the good, while prosperity dwells among the evil. Others hold, on the contrary, that, though there is certainly a fate in harmony with events, it does not emanate from wandering stars, but must be sought in the principles and processes of natural causation. Still, they leave us free to choose our life: that choice made, however, the order of the future is certain. Nor, they maintain, are evil and good what the crowd imagines: many who appear to be the sport of adverse circumstances are happy; numbers are wholly wretched though in the midst of great possessions — provided only that the former endure the strokes of fortune with firmness, while the latter employ her favours with unwisdom. With most men, however, the faith is ineradicable that the future of an individual is ordained at the moment of his entry into life; but at times a prophecy is falsified by the event, through the dishonesty of the prophet who speaks he knows not what; and thus is debased the credit of an art, of which the most striking evidences have been furnished both in the ancient world and in our own. For the forecast of Nero's reign, made by the son of this very Thrasyllus, shall be related at its fitting place: at present I do not care to stray too far from my theme.
7. Origen, Philocalia, 23.17 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

8. Origen, Philocalia, 23.17 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

9. Augustine, Confessions, 7.6.9-7.6.10 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

10. Augustine, Contra Duas Epistolas Pelagianorum, 2.15 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

2.15. Since in the case of those two twins we have without a doubt one and the same case, the difficulty of the question why the one died in one way, and the other in another, is solved by the apostle as it were by not solving it; for, when he had proposed something of the same kind about two twins, seeing that it was said (not of works, since they had not as yet done anything either of good or of evil, but of Him that calls), The older shall serve the younger, Romans 9:11 and, Jacob have I loved, and Esau have I hated; Romans 9:11 and he had prolonged the horror of this deep thing even to the point of saying, Therefore has He mercy on whom He will, and whom He will He hardens: Romans 9:18 he perceived at once what the trouble was, and opposed to himself the words of a gainsayer which he was to check by apostolic authority. For he says, You say, then, unto me, Why does He yet find fault? For who has resisted His will? And to him who says this he answered, O man, who are you that repliest against God? Does the thing formed say to him that formed it, Why have you made me thus? Hath not the potter power of the clay of the same lump to make one vessel unto honour and another unto dishonour? Romans 9:19 Then, following on, he opened up this great and hidden secret as far as he judged it fit that it should be disclosed to men, saying, But if God, willing to show His wrath and to demonstrate His power, endured in much patience the vessels of wrath fitted for destruction, even that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He has prepared for glory. Romans 9:22-23 This is not only the assistance, but, moreover, the proof of God's grace- the assistance, namely, in the vessels of mercy, but the proof in the vessels of wrath; for in these He shows His anger and makes known His power, because His goodness is so mighty that He even uses the evil well; and in those He makes known the riches of His glory on the vessels of mercy, because what the justice of a punisher requires from the vessels of wrath, the grace of the Deliverer remits to the vessels of mercy. Nor would the kindness which is bestowed on some freely appear, unless to other equally guilty and from the same mass God showed what was really due to both, and condemned them with a righteous judgment. For who makes you to differ? 1 Corinthians 4:7 says the same apostle to a man as it were boasting concerning himself and his own benefits. For who makes you to differ from the vessels of wrath; of course, from the mass of perdition which has sent all by one into damnation? Who makes you to differ? And as if he had answered, My faith makes me to differ - my purpose, my merit, - he says, For what have you which you have not received? But if you have received it, why do you boast as if you received it not?- that is, as if that by which you are made to differ were of your own. Therefore He makes you to differ who bestows that whence you are made to differ, by removing the penalty that is due, by conferring the grace which is not due. He makes to differ, who, when the darkness was upon the face of the abyss, said, Let there be light; and there was light, and divided - that is, made to differ - between the light and the darkness. Genesis 1:2 For when there was only darkness, He did not find what He should make to differ; but by making the light, He made to differ; so that it may be said to the justified wicked, For you were sometime darkness, but now are you light in the Lord. Ephesians 5:8 And thus he who glories must glory not in himself, but in the Lord. He makes to differ who - of those who are not yet born, and who have not yet done any good or evil, that His purpose, according to the election, might stand not of works, but of Himself that calls - said, The older shall serve the younger, and commending that very purpose afterwards by the mouth of the prophet, said, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Malachi 1:2 Because he said the election, and in this God does not find made by another what He may choose, but Himself makes what He may find; just as it is written of the remt of Israel: There is made a remt by the election of grace; but if by grace, then it is no more of works, otherwise grace is no more grace. Romans 11:5 On which account you are certainly foolish who, when the Truth declares, Not of works, but of Him that calls, it was said, say that Jacob was loved on account of future works which God foreknew that he would do, and thus contradict the apostle when he says, Not of works; as if he could not have said, Not of present, but of future works. But he says, Not of works, that He might commend grace; but if of grace, now is it no more of works, otherwise grace is no more grace. For grace, not due, but free, precedes, that by it good works may be done; but if good works should precede, grace should be repaid, as it were, to works, and thus grace should be no more grace.
11. Augustine, Against Julian, 1.53 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

12. Augustine, De Diversis Quaestionibus Ad Simplicianum, 1.2.3 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

13. Augustine, On Christian Doctrine, 2.21.32, 2.22.33-2.22.34, 2.23.35-2.23.36, 2.24.37 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

14. Augustine, On The Holy Trinity, 3.10.19 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

15. Augustine, The City of God, 5.1-5.3, 5.5-5.7, 5.9-5.10 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

5.1. The cause, then, of the greatness of the Roman empire is neither fortuitous nor fatal, according to the judgment or opinion of those who call those things fortuitous which either have no causes, or such causes as do not proceed from some intelligible order, and those things fatal which happen independently of the will of God and man, by the necessity of a certain order. In a word, human kingdoms are established by divine providence. And if any one attributes their existence to fate, because he calls the will or the power of God itself by the name of fate, let him keep his opinion, but correct his language. For why does he not say at first what he will say afterwards, when some one shall put the question to him, What he means by fate? For when men hear that word, according to the ordinary use of the language, they simply understand by it the virtue of that particular position of the stars which may exist at the time when any one is born or conceived, which some separate altogether from the will of God, while others affirm that this also is dependent on that will. But those who are of opinion that, apart from the will of God, the stars determine what we shall do, or what good things we shall possess, or what evils we shall suffer, must be refused a hearing by all, not only by those who hold the true religion, but by those who wish to be the worshippers of any gods whatsoever, even false gods. For what does this opinion really amount to but this, that no god whatever is to be worshipped or prayed to? Against these, however, our present disputation is not intended to be directed, but against those who, in defense of those whom they think to be gods, oppose the Christian religion. They, however, who make the position of the stars depend on the divine will, and in a manner decree what character each man shall have, and what good or evil shall happen to him, if they think that these same stars have that power conferred upon them by the supreme power of God, in order that they may determine these things according to their will, do a great injury to the celestial sphere, in whose most brilliant senate, and most splendid senate-house, as it were, they suppose that wicked deeds are decreed to be done - such deeds as that, if any terrestrial state should decree them, it would be condemned to overthrow by the decree of the whole human race. What judgment, then, is left to God concerning the deeds of men, who is Lord both of the stars and of men, when to these deeds a celestial necessity is attributed? Or, if they do not say that the stars, though they have indeed received a certain power from God, who is supreme, determine those things according to their own discretion, but simply that His commands are fulfilled by them instrumentally in the application and enforcing of such necessities, are we thus to think concerning God even what it seemed unworthy that we should think concerning the will of the stars? But, if the stars are said rather to signify these things than to effect them, so that that position of the stars is, as it were, a kind of speech predicting, not causing future things - for this has been the opinion of men of no ordinary learning - certainly the mathematicians are not wont so to speak saying, for example, Mars in such or such a position signifies a homicide, but makes a homicide. But, nevertheless, though we grant that they do not speak as they ought, and that we ought to accept as the proper form of speech that employed by the philosophers in predicting those things which they think they discover in the position of the stars, how comes it that they have never been able to assign any cause why, in the life of twins, in their actions, in the events which befall them, in their professions, arts, honors, and other things pertaining to human life, also in their very death, there is often so great a difference, that, as far as these things are concerned, many entire strangers are more like them than they are like each other, though separated at birth by the smallest interval of time, but at conception generated by the same act of copulation, and at the same moment? 5.2. Cicero says that the famous physician Hippocrates has left in writing that he had suspected that a certain pair of brothers were twins, from the fact that they both took ill at once, and their disease advanced to its crisis and subsided in the same time in each of them. Posidonius the Stoic, who was much given to astrology, used to explain the fact by supposing that they had been born and conceived under the same constellation. In this question the conjecture of the physician is by far more worthy to be accepted, and approaches much nearer to credibility, since, according as the parents were affected in body at the time of copulation, so might the first elements of the fœtuses have been affected, so that all that was necessary for their growth and development up till birth having been supplied from the body of the same mother, they might be born with like constitutions. Thereafter, nourished in the same house, on the same kinds of food, where they would have also the same kinds of air, the same locality, the same quality of water - which, according to the testimony of medical science, have a very great influence, good or bad, on the condition of bodily health - and where they would also be accustomed to the same kinds of exercise, they would have bodily constitutions so similar that they would be similarly affected with sickness at the same time and by the same causes. But, to wish to adduce that particular position of the stars which existed at the time when they were born or conceived as the cause of their being simultaneously affected with sickness, manifests the greatest arrogance, when so many beings of most diverse kinds, in the most diverse conditions, and subject to the most diverse events, may have been conceived and born at the same time, and in the same district, lying under the same sky. But we know that twins do not only act differently, and travel to very different places, but that they also suffer from different kinds of sickness; for which Hippocrates would give what is in my opinion the simplest reason, namely, that, through diversity of food and exercise, which arises not from the constitution of the body, but from the inclination of the mind, they may have come to be different from each other in respect of health. Moreover, Posidonius, or any other asserter of the fatal influence of the stars, will have enough to do to find anything to say to this, if he be unwilling to im pose upon the minds of the uninstructed in things of which they are ignorant. But, as to what they attempt to make out from that very small interval of time elapsing between the births of twins, on account of that point in the heavens where the mark of the natal hour is placed, and which they call the horoscope, it is either disproportionately small to the diversity which is found in the dispositions, actions, habits, and fortunes of twins, or it is disproportionately great when compared with the estate of twins, whether low or high, which is the same for both of them, the cause for whose greatest difference they place, in every case, in the hour on which one is born; and, for this reason, if the one is born so immediately after the other that there is no change in the horoscope, I demand an entire similarity in all that respects them both, which can never be found in the case of any twins. But if the slowness of the birth of the second give time for a change in the horoscope, I demand different parents, which twins can never have. 5.3. It is to no purpose, therefore, that that famous fiction about the potter's wheel is brought forward, which tells of the answer which Nigidius is said to have given when he was perplexed with this question, and on account of which he was called Figulus. For, having whirled round the potter's wheel with all his strength he marked it with ink, striking it twice with the utmost rapidity, so that the strokes seemed to fall on the very same part of it. Then, when the rotation had ceased, the marks which he had made were found upon the rim of the wheel at no small distance apart. Thus, said he, considering the great rapidity with which the celestial sphere revolves, even though twins were born with as short an interval between their births as there was between the strokes which I gave this wheel, that brief interval of time is equivalent to a very great distance in the celestial sphere. Hence, said he, come whatever dissimilitudes may be remarked in the habits and fortunes of twins. This argument is more fragile than the vessels which are fashioned by the rotation of that wheel. For if there is so much significance in the heavens which cannot be comprehended by observation of the constellations, that, in the case of twins, an inheritance may fall to the one and not to the other, why, in the case of others who are not twins, do they dare, having examined their constellations, to declare such things as pertain to that secret which no one can comprehend, and to attribute them to the precise moment of the birth of each individual? Now, if such predictions in connection with the natal hours of others who are not twins are to be vindicated on the ground that they are founded on the observation of more extended spaces in the heavens, while those very small moments of time which separated the births of twins, and correspond to minute portions of celestial space, are to be connected with trifling things about which the mathematicians are not wont to be consulted - for who would consult them as to when he is to sit, when to walk abroad, when and on what he is to dine? - how can we be justified in so speaking, when we can point out such manifold diversity both in the habits, doings, and destinies of twins? 5.5. Do not those very persons whom the medical sagacity of Hippocrates led him to suspect to be twins, because their disease was observed by him to develop to its crisis and to subside again in the same time in each of them - do not these, I say, serve as a sufficient refutation of those who wish to attribute to the influence of the stars that which was owing to a similarity of bodily constitution? For wherefore were they both sick of the same disease, and at the same time, and not the one after the other in the order of their birth? (for certainly they could not both be born at the same time.) Or, if the fact of their having been born at different times by no means necessarily implies that they must be sick at different times, why do they contend that the difference in the time of their births was the cause of their difference in other things? Why could they travel in foreign parts at different times, marry at different times, beget children at different times, and do many other things at different times, by reason of their having been born at different times, and yet could not, for the same reason, also be sick at different times? For if a difference in the moment of birth changed the horoscope, and occasioned dissimilarity in all other things, why has that simultaneousness which belonged to their conception remained in their attacks of sickness? Or, if the destinies of health are involved in the time of conception, but those of other things be said to be attached to the time of birth, they ought not to predict anything concerning health from examination of the constellations of birth, when the hour of conception is not also given, that its constellations may be inspected. But if they say that they predict attacks of sickness without examining the horoscope of conception, because these are indicated by the moments of birth, how could they inform either of these twins when he would be sick, from the horoscope of his birth, when the other also, who had not the same horoscope of birth, must of necessity fall sick at the same time? Again, I ask, if the distance of time between the births of twins is so great as to occasion a difference of their constellations on account of the difference of their horoscopes, and therefore of all the cardinal points to which so much influence is attributed, that even from such change there comes a difference of destiny, how is it possible that this should be so, since they cannot have been conceived at different times? Or, if two conceived at the same moment of time could have different destinies with respect to their births, why may not also two born at the same moment of time have different destinies for life and for death? For if the one moment in which both were conceived did not hinder that the one should be born before the other, why, if two are born at the same moment, should anything hinder them from dying at the same moment? If a simultaneous conception allows of twins being differently affected in the womb, why should not simultaneousness of birth allow of any two individuals having different fortunes in the world? And thus would all the fictions of this art, or rather delusion, be swept away. What strange circumstance is this, that two children conceived at the same time, nay, at the same moment, under the same position of the stars, have different fates which bring them to different hours of birth, while two children, born of two different mothers, at the same moment of time, under one and the same position of the stars, cannot have different fates which shall conduct them by necessity to diverse manners of life and of death? Are they at conception as yet without destinies, because they can only have them if they be born? What, therefore, do they mean when they say that, if the hour of the conception be found, many things can be predicted by these astrologers? From which also arose that story which is reiterated by some, that a certain sage chose an hour in which to lie with his wife, in order to secure his begetting an illustrious son. From this opinion also came that answer of Posidonius, the great astrologer and also philosopher, concerning those twins who were attacked with sickness at the same time, namely, That this had happened to them because they were conceived at the same time, and born at the same time. For certainly he added conception, lest it should be said to him that they could not both be born at the same time, knowing that at any rate they must both have been conceived at the same time; wishing thus to show that he did not attribute the fact of their being similarly and simultaneously affected with sickness to the similarity of their bodily constitutions as its proximate cause, but that he held that even in respect of the similarity of their health, they were bound together by a sidereal connection. If, therefore, the time of conception has so much to do with the similarity of destinies, these same destinies ought not to be changed by the circumstances of birth; or, if the destinies of twins be said to be changed because they are born at different times, why should we not rather understand that they had been already changed in order that they might be born at different times? Does not, then, the will of men living in the world change the destinies of birth, when the order of birth can change the destinies they had at conception? 5.6. But even in the very conception of twins, which certainly occurs at the same moment in the case of both, it often happens that the one is conceived a male, and the other a female. I know two of different sexes who are twins. Both of them are alive, and in the flower of their age; and though they resemble each other in body, as far as difference of sex will permit, still they are very different in the whole scope and purpose of their lives (consideration being had of those differences which necessarily exist between the lives of males and females) - the one holding the office of a count, and being almost constantly away from home with the army in foreign service, the other never leaving her country's soil, or her native district. Still more - and this is more incredible, if the destinies of the stars are to be believed in, though it is not wonderful if we consider the wills of men, and the free gifts of God - he is married; she is a sacred virgin: he has begotten a numerous offspring; she has never even married. But is not the virtue of the horoscope very great? I think I have said enough to show the absurdity of that. But, say those astrologers, whatever be the virtue of the horoscope in other respects, it is certainly of significance with respect to birth. But why not also with respect to conception, which takes place undoubtedly with one act of copulation? And, indeed, so great is the force of nature, that after a woman has once conceived, she ceases to be liable to conception. Or were they, perhaps, changed at birth, either he into a male, or she into a female, because of the difference in their horoscopes? But, while it is not altogether absurd to say that certain sidereal influences have some power to cause differences in bodies alone - as, for instance, we see that the seasons of the year come round by the approaching and receding of the sun, and that certain kinds of things are increased in size or diminished by the waxings and wanings of the moon, such as sea-urchins, oysters, and the wonderful tides of the ocean - it does not follow that the wills of men are to be made subject to the position of the stars. The astrologers, however, when they wish to bind our actions also to the constellations, only set us on investigating whether, even in these bodies, the changes may not be attributable to some other than a sidereal cause. For what is there which more intimately concerns a body than its sex? And yet, under the same position of the stars, twins of different sexes may be conceived. Wherefore, what greater absurdity can be affirmed or believed than that the position of the stars, which was the same for both of them at the time of conception, could not cause that the one child should not have been of a different sex from her brother, with whom she had a common constellation, while the position of the stars which existed at the hour of their birth could cause that she should be separated from him by the great distance between marriage and holy virginity? 5.7. Now, will any one bring forward this, that in choosing certain particular days for particular actions, men bring about certain new destinies for their actions? That man, for instance, according to this doctrine, was not born to have an illustrious son, but rather a contemptible one, and therefore, being a man of learning, he choose an hour in which to lie with his wife. He made, therefore, a destiny which he did not have before, and from that destiny of his own making something began to be fatal which was not contained in the destiny of his natal hour. Oh, singular stupidity! A day is chosen on which to marry; and for this reason, I believe, that unless a day be chosen, the marriage may fall on an unlucky day, and turn out an unhappy one. What then becomes of what the stars have already decreed at the hour of birth? Can a man be said to change by an act of choice that which has already been determined for him, while that which he himself has determined in the choosing of a day cannot be changed by another power? Thus, if men alone, and not all things under heaven, are subject to the influence of the stars, why do they choose some days as suitable for planting vines or trees, or for sowing grain, other days as suitable for taming beasts on, or for putting the males to the females, that the cows and mares may be impregnated, and for such-like things? If it be said that certain chosen days have an influence on these things, because the constellations rule over all terrestrial bodies, animate and iimate, according to differences in moments of time, let it be considered what innumerable multitudes of beings are born or arise, or take their origin at the very same instant of time, which come to ends so different, that they may persuade any little boy that these observations about days are ridiculous. For who is so mad as to dare affirm that all trees, all herbs, all beasts, serpents, birds, fishes, worms, have each separately their own moments of birth or commencement? Nevertheless, men are wont, in order to try the skill of the mathematicians, to bring before them the constellations of dumb animals, the constellations of whose birth they diligently observe at home with a view to this discovery; and they prefer those mathematicians to all others, who say from the inspection of the constellations that they indicate the birth of a beast and not of a man. They also dare tell what kind of beast it is, whether it is a wool-bearing beast, or a beast suited for carrying burthens, or one fit for the plough, or for watching a house; for the astrologers are also tried with respect to the fates of dogs, and their answers concerning these are followed by shouts of admiration on the part of those who consult them. They so deceive men as to make them think that during the birth of a man the births of all other beings are suspended, so that not even a fly comes to life at the same time that he is being born, under the same region of the heavens. And if this be admitted with respect to the fly, the reasoning cannot stop there, but must ascend from flies till it lead them up to camels and elephants. Nor are they willing to attend to this, that when a day has been chosen whereon to sow a field, so many grains fall into the ground simultaneously, germinate simultaneously, spring up, come to perfection, and ripen simultaneously; and yet, of all the ears which are coeval, and, so to speak, congerminal, some are destroyed by mildew, some are devoured by the birds, and some are pulled by men. How can they say that all these had their different constellations, which they see coming to so different ends? Will they confess that it is folly to choose days for such things, and to affirm that they do not come within the sphere of the celestial decree, while they subject men alone to the stars, on whom alone in the world God has bestowed free wills? All these things being considered, we have good reason to believe that, when the astrologers give very many wonderful answers, it is to be attributed to the occult inspiration of spirits not of the best kind, whose care it is to insinuate into the minds of men, and to confirm in them, those false and noxious opinions concerning the fatal influence of the stars, and not to their marking and inspecting of horoscopes, according to some kind of art which in reality has no existence. 5.9. The manner in which Cicero addresses himself to the task of refuting the Stoics, shows that he did not think he could effect anything against them in argument unless he had first demolished divination. And this he attempts to accomplish by denying that there is any knowledge of future things, and maintains with all his might that there is no such knowledge either in God or man, and that there is no prediction of events. Thus he both denies the foreknowledge of God, and attempts by vain arguments, and by opposing to himself certain oracles very easy to be refuted, to overthrow all prophecy, even such as is clearer than the light (though even these oracles are not refuted by him). But, in refuting these conjectures of the mathematicians, his argument is triumphant, because truly these are such as destroy and refute themselves. Nevertheless, they are far more tolerable who assert the fatal influence of the stars than they who deny the foreknowledge of future events. For, to confess that God exists, and at the same time to deny that He has foreknowledge of future things, is the most manifest folly. This Cicero himself saw, and therefore attempted to assert the doctrine embodied in the words of Scripture, The fool has said in his heart, There is no God. That, however, he did not do in his own person, for he saw how odious and offensive such an opinion would be; and therefore, in his book on the nature of the gods, he makes Cotta dispute concerning this against the Stoics, and preferred to give his own opinion in favor of Lucilius Balbus, to whom he assigned the defense of the Stoical position, rather than in favor of Cotta, who maintained that no divinity exists. However, in his book on divination, he in his own person most openly opposes the doctrine of the prescience of future things. But all this he seems to do in order that he may not grant the doctrine of fate, and by so doing destroy free will. For he thinks that, the knowledge of future things being once conceded, fate follows as so necessary a consequence that it cannot be denied. But, let these perplexing debatings and disputations of the philosophers go on as they may, we, in order that we may confess the most high and true God Himself, do confess His will, supreme power, and prescience. Neither let us be afraid lest, after all, we do not do by will that which we do by will, because He, whose foreknowledge is infallible, foreknew that we would do it. It was this which Cicero was afraid of, and therefore opposed foreknowledge. The Stoics also maintained that all things do not come to pass by necessity, although they contended that all things happen according to destiny. What is it, then, that Cicero feared in the prescience of future things? Doubtless it was this - that if all future things have been foreknown, they will happen in the order in which they have been foreknown; and if they come to pass in this order, there is a certain order of things foreknown by God; and if a certain order of things, then a certain order of causes, for nothing can happen which is not preceded by some efficient cause. But if there is a certain order of causes according to which everything happens which does happen, then by fate, says he, all things happen which do happen. But if this be so, then is there nothing in our own power, and there is no such thing as freedom of will; and if we grant that, says he, the whole economy of human life is subverted. In vain are laws enacted. In vain are reproaches, praises, chidings, exhortations had recourse to; and there is no justice whatever in the appointment of rewards for the good, and punishments for the wicked. And that consequences so disgraceful, and absurd, and pernicious to humanity may not follow, Cicero chooses to reject the foreknowledge of future things, and shuts up the religious mind to this alternative, to make choice between two things, either that something is in our own power, or that there is foreknowledge - both of which cannot be true; but if the one is affirmed, the other is thereby denied. He therefore, like a truly great and wise man, and one who consulted very much and very skillfully for the good of humanity, of those two chose the freedom of the will, to confirm which he denied the foreknowledge of future things; and thus, wishing to make men free he makes them sacrilegious. But the religious mind chooses both, confesses both, and maintains both by the faith of piety. But how so? Says Cicero; for the knowledge of future things being granted, there follows a chain of consequences which ends in this, that there can be nothing depending on our own free wills. And further, if there is anything depending on our wills, we must go backwards by the same steps of reasoning till we arrive at the conclusion that there is no foreknowledge of future things. For we go backwards through all the steps in the following order:- If there is free will, all things do not happen according to fate; if all things do not happen according to fate, there is not a certain order of causes; and if there is not a certain order of causes, neither is there a certain order of things foreknown by God - for things cannot come to pass except they are preceded by efficient causes, - but, if there is no fixed and certain order of causes foreknown by God, all things cannot be said to happen according as He foreknew that they would happen. And further, if it is not true that all things happen just as they have been foreknown by Him, there is not, says he, in God any foreknowledge of future events. Now, against the sacrilegious and impious darings of reason, we assert both that God knows all things before they come to pass, and that we do by our free will whatsoever we know and feel to be done by us only because we will it. But that all things come to pass by fate, we do not say; nay we affirm that nothing comes to pass by fate; for we demonstrate that the name of fate, as it is wont to be used by those who speak of fate, meaning thereby the position of the stars at the time of each one's conception or birth, is an unmeaning word, for astrology itself is a delusion. But an order of causes in which the highest efficiency is attributed to the will of God, we neither deny nor do we designate it by the name of fate, unless, perhaps, we may understand fate to mean that which is spoken, deriving it from fari, to speak; for we cannot deny that it is written in the sacred Scriptures, God has spoken once; these two things have I heard, that power belongs unto God. Also unto You, O God, belongs mercy: for You will render unto every man according to his works. Now the expression, Once has He spoken, is to be understood as meaning immovably, that is, unchangeably has He spoken, inasmuch as He knows unchangeably all things which shall be, and all things which He will do. We might, then, use the word fate in the sense it bears when derived from fari, to speak, had it not already come to be understood in another sense, into which I am unwilling that the hearts of men should unconsciously slide. But it does not follow that, though there is for God a certain order of all causes, there must therefore be nothing depending on the free exercise of our own wills, for our wills themselves are included in that order of causes which is certain to God, and is embraced by His foreknowledge, for human wills are also causes of human actions; and He who foreknew all the causes of things would certainly among those causes not have been ignorant of our wills. For even that very concession which Cicero himself makes is enough to refute him in this argument. For what does it help him to say that nothing takes place without a cause, but that every cause is not fatal, there being a fortuitous cause, a natural cause, and a voluntary cause? It is sufficient that he confesses that whatever happens must be preceded by a cause. For we say that those causes which are called fortuitous are not a mere name for the absence of causes, but are only latent, and we attribute them either to the will of the true God, or to that of spirits of some kind or other. And as to natural causes, we by no means separate them from the will of Him who is the author and framer of all nature. But now as to voluntary causes. They are referable either to God, or to angels, or to men, or to animals of whatever description, if indeed those instinctive movements of animals devoid of reason, by which, in accordance with their own nature, they seek or shun various things, are to be called wills. And when I speak of the wills of angels, I mean either the wills of good angels, whom we call the angels of God, or of the wicked angels, whom we call the angels of the devil, or demons. Also by the wills of men I mean the wills either of the good or of the wicked. And from this we conclude that there are no efficient causes of all things which come to pass unless voluntary causes, that is, such as belong to that nature which is the spirit of life. For the air or wind is called spirit, but, inasmuch as it is a body, it is not the spirit of life. The spirit of life, therefore, which quickens all things, and is the creator of every body, and of every created spirit, is God Himself, the uncreated spirit. In His supreme will resides the power which acts on the wills of all created spirits, helping the good, judging the evil, controlling all, granting power to some, not granting it to others. For, as He is the creator of all natures, so also is He the bestower of all powers, not of all wills; for wicked wills are not from Him, being contrary to nature, which is from Him. As to bodies, they are more subject to wills: some to our wills, by which I mean the wills of all living mortal creatures, but more to the wills of men than of beasts. But all of them are most of all subject to the will of God, to whom all wills also are subject, since they have no power except what He has bestowed upon them. The cause of things, therefore, which makes but is made, is God; but all other causes both make and are made. Such are all created spirits, and especially the rational. Material causes, therefore, which may rather be said to be made than to make, are not to be reckoned among efficient causes, because they can only do what the wills of spirits do by them. How, then, does an order of causes which is certain to the foreknowledge of God necessitate that there should be nothing which is dependent on our wills, when our wills themselves have a very important place in the order of causes? Cicero, then, contends with those who call this order of causes fatal, or rather designate this order itself by the name of fate; to which we have an abhorrence, especially on account of the word, which men have become accustomed to understand as meaning what is not true. But, whereas he denies that the order of all causes is most certain, and perfectly clear to the prescience of God, we detest his opinion more than the Stoics do. For he either denies that God exists, - which, indeed, in an assumed personage, he has labored to do, in his book De Natura Deorum, - or if he confesses that He exists, but denies that He is prescient of future things, what is that but just the fool saying in his heart there is no God? For one who is not prescient of all future things is not God. Wherefore our wills also have just so much power as God willed and foreknew that they should have; and therefore whatever power they have, they have it within most certain limits; and whatever they are to do, they are most assuredly to do, for He whose foreknowledge is infallible foreknew that they would have the power to do it, and would do it. Wherefore, if I should choose to apply the name of fate to anything at all, I should rather say that fate belongs to the weaker of two parties, will to the stronger, who has the other in his power, than that the freedom of our will is excluded by that order of causes, which, by an unusual application of the word peculiar to themselves, the Stoics call Fate. 5.10. Wherefore, neither is that necessity to be feared, for dread of which the Stoics labored to make such distinctions among the causes of things as should enable them to rescue certain things from the dominion of necessity, and to subject others to it. Among those things which they wished not to be subject to necessity they placed our wills, knowing that they would not be free if subjected to necessity. For if that is to be called our necessity which is not in our power, but even though we be unwilling effects what it can effect - as, for instance, the necessity of death - it is manifest that our wills by which we live up-rightly or wickedly are not under such a necessity; for we do many things which, if we were not willing, we should certainly not do. This is primarily true of the act of willing itself - for if we will, it is; if we will not, it is not - for we should not will if we were unwilling. But if we define necessity to be that according to which we say that it is necessary that anything be of such or such a nature, or be done in such and such a manner, I know not why we should have any dread of that necessity taking away the freedom of our will. For we do not put the life of God or the foreknowledge of God under necessity if we should say that it is necessary that God should live forever, and foreknow all things; as neither is His power diminished when we say that He cannot die or fall into error - for this is in such a way impossible to Him, that if it were possible for Him, He would be of less power. But assuredly He is rightly called omnipotent, though He can neither die nor fall into error. For He is called omnipotent on account of His doing what He wills, not on account of His suffering what He wills not; for if that should befall Him, He would by no means be omnipotent. Wherefore, He cannot do some things for the very reason that He is omnipotent. So also, when we say that it is necessary that, when we will, we will by free choice, in so saying we both affirm what is true beyond doubt, and do not still subject our wills thereby to a necessity which destroys liberty. Our wills, therefore, exist as wills, and do themselves whatever we do by willing, and which would not be done if we were unwilling. But when any one suffers anything, being unwilling by the will of another, even in that case will retains its essential validity, - we do not mean the will of the party who inflicts the suffering, for we resolve it into the power of God. For if a will should simply exist, but not be able to do what it wills, it would be overborne by a more powerful will. Nor would this be the case unless there had existed will, and that not the will of the other party, but the will of him who willed, but was not able to accomplish what he willed. Therefore, whatsoever a man suffers contrary to his own will, he ought not to attribute to the will of men, or of angels, or of any created spirit, but rather to His will who gives power to wills. It is not the case, therefore, that because God foreknew what would be in the power of our wills, there is for that reason nothing in the power of our wills. For he who foreknew this did not foreknow nothing. Moreover, if He who foreknew what would be in the power of our wills did not foreknow nothing, but something, assuredly, even though He did foreknow, there is something in the power of our wills. Therefore we are by no means compelled, either, retaining the prescience of God, to take away the freedom of the will, or, retaining the freedom of the will, to deny that He is prescient of future things, which is impious. But we embrace both. We faithfully and sincerely confess both. The former, that we may believe well; the latter, that we may live well. For he lives ill who does not believe well concerning God. Wherefore, be it far from us, in order to maintain our freedom, to deny the prescience of Him by whose help we are or shall be free. Consequently, it is not in vain that laws are enacted, and that reproaches, exhortations, praises, and vituperations are had recourse to; for these also He foreknew, and they are of great avail, even as great as He foreknew that they would be of. Prayers, also, are of avail to procure those things which He foreknew that He would grant to those who offered them; and with justice have rewards been appointed for good deeds, and punishments for sins. For a man does not therefore sin because God foreknew that he would sin. Nay, it cannot be doubted but that it is the man himself who sins when he does sin, because He, whose foreknowledge is infallible, foreknew not that fate, or fortune, or something else would sin, but that the man himself would sin, who, if he wills not, sins not. But if he shall not will to sin, even this did God foreknow.
16. Favorinus, In Aulus Gellius Noctes Atticae, 14.1.19, 14.1.26

17. Photius, Bibliotheca (Library, Bibl.), 223Subjects of this text:

subject book bibliographic info
alexander of aphrodisias Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
angel, capacities and methods of appearing to/in humans Wiebe, Fallen Angels in the Theology of St Augustine (2021) 116
astrology, conception vs. birth Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 260
astrology/astronomy/zodiac, in nonnus, dionysiaca Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
astrology Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 245, 260; Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135, 151; Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
astrometeorology, hard / strongly deterministic form of Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 84
astrometeorology, philosophical criticism of Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 84
astronomy/astrology, augustines critique of Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
astronomy Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
augustine, phenomenological method of Wiebe, Fallen Angels in the Theology of St Augustine (2021) 116
augustine, saint, on astrology Marmodoro and Prince, Causation and Creation in Late Antiquity (2015) 239
augustine, saint, on causes Marmodoro and Prince, Causation and Creation in Late Antiquity (2015) 239
augustine, saint, on will Marmodoro and Prince, Causation and Creation in Late Antiquity (2015) 239
augustine, saint Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
augustine Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135, 151
augustine of hippo, city of god Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
augustine of hippo, on astrology/astronomy Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
augustine of hippo, on pagan divination, astrological divination, critique of Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
augustine of hippo, on pagan divination, cicero, influence of Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
augustine of hippo, on pagan divination Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
bible, occult sciences in Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
causation, cause Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135, 151
chaldeans Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 245, 260
cicero, astrology, critique of Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
cicero, augustines critique of astrology and Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
cicero, de divinatione Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
cicero, on astrology Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135, 151
cicero (m. tullius cicero) Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 84
cosmos, compared to a clock Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 260
de divinatione (cicero) Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 84
determinism, dialectic Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
diodorus of tarsus Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
diogenes laertius Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135
diogenes the cynic Ayres Champion and Crawford, The Intellectual World of Late Antique Christianity: Reshaping Classical Traditions (2023) 435
dionysius the sophist Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 245
divination Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
earth Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135
epicureans Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 245
eudoxus Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
favorinus Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135, 151
free will Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
freedom, of action Marmodoro and Prince, Causation and Creation in Late Antiquity (2015) 239
god Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
heavenly bodies, zodiac Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 260
honourableness, horoscopes Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
magos (magoi, magus, magi, maga, magae) Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
mani, manichaeism Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
mathematics Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135
miracles, demonic Wiebe, Fallen Angels in the Theology of St Augustine (2021) 116
miracles Wiebe, Fallen Angels in the Theology of St Augustine (2021) 116
moon Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135
nigidius figulus Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135; Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
nigidius figulus (p. nigidius figulus) Green, Carthage in Virgil's Aeneid: Staging the Enemy under Augustus (2014) 84
nonnus, dionysiaca, astrology/astronomy/zodiac in Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
nonnus, dionysiaca, christian context of Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
nonnus, dionysiaca, paraphrase compared Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
nonnus, dionysiaca Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
nonnus, paraphrase of the gospel of john, dionysiaca compared Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
origen Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
paul, saint Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
pelagians Marmodoro and Prince, Causation and Creation in Late Antiquity (2015) 239
planets Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135
plotinus Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
posidonius Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 245; Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151; Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
predestination Marmodoro and Prince, Causation and Creation in Late Antiquity (2015) 239
ptolemy, claudius the astronomer Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135
pyrrho Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 245
schmekel, a. Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
scriptures, speculation, limits of Wiebe, Fallen Angels in the Theology of St Augustine (2021) 116
signs Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
stars Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135, 151
stoicism, stoics, cosmology of Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 151
sun Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135
superstition/religio Frede and Laks, Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath (2001) 245
tertullian Luck, Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds: a collection of ancient texts (2006) 378
theodicy, in augustine' Marmodoro and Prince, Causation and Creation in Late Antiquity (2015) 239
time Goldhill, The Christian Invention of Time: Temporality and the Literature of Late Antiquity (2022) 297
zodiac Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 135