Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database751
Anon., Midrash On Song Of Songs, 2.6
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 24.7 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

24.7. וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר־דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע׃ 24.7. And he took the book of the covet, and read in the hearing of the people; and they said: ‘All that the LORD hath spoken will we do, and obey.’"
2. Hebrew Bible, Leviticus, 23.42-23.43 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

23.42. בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל־הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת׃ 23.43. לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃ 23.42. Ye shall dwell in booths seven days; all that are home-born in Israel shall dwell in booths;" 23.43. that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God."
3. Hebrew Bible, Psalms, 29.10 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

29.10. The LORD sat enthroned at the flood; Yea, the LORD sitteth as King for ever."
4. Hebrew Bible, Isaiah, 60.19 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

60.19. לֹא־יִהְיֶה־לָּךְ עוֹד הַשֶּׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם וּלְנֹגַהּ הַיָּרֵחַ לֹא־יָאִיר לָךְ וְהָיָה־לָךְ יְהוָה לְאוֹר עוֹלָם וֵאלֹהַיִךְ לְתִפְאַרְתֵּךְ׃ 60.19. The sun shall be no more thy light by day, Neither for brightness shall the moon give light unto thee; But the LORD shall be unto thee an everlasting light, And thy God thy glory."
5. Mishnah, Hagigah, 2.1 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

2.1. They may not expound upon the subject of forbidden relations in the presence of three. Nor the work of creation in the presence of two. Nor [the work of] the chariot in the presence of one, unless he is a sage and understands of his own knowledge. Whoever speculates upon four things, it would have been better had he not come into the world: what is above, what is beneath, what came before, and what came after. And whoever takes no thought for the honor of his creator, it would have been better had he not come into the world."
6. Anon., Genesis Rabba, 47.8 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

47.8. וְאַבְרָהָם בֶּן תִּשְׁעִים וָתֵשַׁע וגו' (בראשית יז, כד), הָכָא אַתְּ אָמַר בְּשַׂר עָרְלָתוֹ, וּלְהַלָּן כְּתִיב: אֵת בְּשַׂר עָרְלָתוֹ, אֶלָּא אַבְרָהָם עַל יְדֵי שֶׁנִּתְמָעֵךְ עַל יְדֵי אִשָּׁה כְּתִיב: בְּשַׂר עָרְלָתוֹ, יִשְׁמָעֵאל שֶׁלֹא נִתְמָעֵךְ עַל יְדֵי אִשָּׁה, כְּתִיב: אֵת בְּשַׂר עָרְלָתוֹ.
7. Babylonian Talmud, Sukkah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

29a. כי הא (דרבה) בר חמא כי הוו קיימי מקמיה דרב חסדא מרהטי בגמרא בהדי הדדי והדר מעייני בסברא,אמר רבא מאני משתיא במטללתא מאני מיכלא בר ממטללתא חצבא ושחיל בר ממטללתא ושרגא במטללתא ואמרי לה בר ממטללתא ולא פליגי הא בסוכה גדולה הא בסוכה קטנה:,ירדו גשמים: תנא משתסרח המקפה של גריסין,אביי הוה קא יתיב קמיה דרב יוסף במטללתא נשב זיקא וקא מייתי ציבותא אמר להו רב יוסף פנו לי מאני מהכא אמר ליה אביי והא תנן משתסרח המקפה אמר ליה לדידי כיון דאנינא דעתאי כמי שתסרח המקפה דמי לי,ת"ר היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיאור,איבעיא להו עד שיעור או עד שיאור ת"ש עד שיאור ויעלה עמוד השחר תרתי אלא אימא עד שיעור ויעלה עמוד השחר:,משל למה הדבר דומה: איבעיא להו מי שפך למי ת"ש דתניא שפך לו רבו קיתון על פניו ואמר לו אי אפשי בשמושך,ת"ר בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כולו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו והניח פנס לפניהם כעס עליהם ואמר לעבדו טול פנס מפניהם והושיבם בחושך,תניא רבי מאיר אומר כל זמן שמאורות לוקין סימן רע לשונאיהם של ישראל מפני שמלומדין במכותיהן משל לסופר שבא לבית הספר ורצועה בידו מי דואג מי שרגיל ללקות בכל יום ויום הוא דואג,תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל מפני שישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה לוקה במזרח סימן רע ליושבי מזרח במערב סימן רע ליושבי מערב באמצע הרקיע סימן רע לכל העולם כולו,פניו דומין לדם חרב בא לעולם לשק חיצי רעב באין לעולם לזו ולזו חרב וחיצי רעב באין לעולם לקה בכניסתו פורענות שוהה לבא ביציאתו ממהרת לבא וי"א חילוף הדברים,ואין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה שנאמר (שמות יב, יב) ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו שנאמר (ירמיהו י, ב) כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה עובדי כוכבים יחתו ואין ישראל יחתו,ת"ר בשביל ארבעה דברים חמה לוקה על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה ועל נערה המאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה ועל משכב זכור ועל שני אחין שנשפך דמן כאחד,ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי (פלסתר) ועל מעידי עדות שקר ועל מגדלי בהמה דקה בא"י ועל קוצצי אילנות טובות,ובשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות על משהי שטרות פרועים ועל מלוי ברבית 29a. bAsin bthatsituation involving Rava and Rami bbar Ḥama, when they would stand before Rav Ḥisda,after he taught them a ihalakha btheywould bquicklyreview bthe traditionthat they heard from him btogether andonly bthen analyze the rationaleof the tradition that they had received. Apparently, in the study of Mishna and the amoraic commentary on the Mishna there is a distinction between extensive and intensive study.,With regard to residence in the isukka /i, bRava said: Drinking vesselssuch as cups, which are usually clean, remain bin the isukka /i. Eating vesselsare taken bout of the isukka /iafter use. bAn earthenware jug and a wicker basket [ ishaḥil]that are used for drawing water are taken boutside the isukka /i. And a lampremains binside the isukka /i, and some sayit is taken boutside the isukka /i.The Gemara comments: bAnd they do not disagree.Rather, bthisopinion, that a lamp remains inside the isukka /i, is referring bto a large isukka /i,where the lamp and its odor do not disturb those residing in the isukka /i. And bthatopinion, that the lamp is taken outside the isukka /i, is referring bto a small isukka /i,where the lamp’s odor is offensive.,§ The mishna stated: If brain fell,it is permitted to leave the isukkafrom the point that it is raining so hard that the congealed dish will spoil. bIt was taughtin the iTosefta /i: The measure is bfrom when a congealed dish of pounded grain,a dish ruined by even slight rainfall, bwill spoil. /b, bAbaye was sitting before Rav Yosef in the isukka /i. The wind blew and broughtwith it bsplintersfrom the roofing, and they fell onto the food. bRav Yosef said to him: Vacate my vessels from here,and I will eat in the house. bAbaye said to him: Didn’t we learnin the mishna that one remains in the isukka buntil the congealed dish will spoil?That is not yet the case. bHe said to him: For me, since I am delicate,this situation bis as if the congealed dish will spoil. /b, bThe Sages taught:If bone was eating in the isukka /i, and rain fell,and bhe descendedfrom the isukkaon the roof to eat in his house, bone does not burden him to ascendback to the isukkaonce the rain ceases buntilafter bhe finishes his meal.Similarly, if bone was sleeping underthe roofing of bthe isukka /i, and rain fell, and he descendedto sleep in the house, bone does not burden him to ascendback to the isukkaonce the rain ceases; rather, he may sleep in the house buntil it becomes light. /b, bA dilemma was raised beforethe Sages: Is the correct reading of the ibaraita /i: bUntil one awakens [ isheyeor /i],spelled with an iayin /i, and once he awakens he returns to the isukkaeven in the middle of the night? Or is the correct reading: bUntil it becomes light [ isheyeor /i],spelled with an ialef /i, and he need not return to the isukkauntil morning? bComeand bheara proof that will resolve the matter from a related ibaraita /i: One need not return to the isukka buntil it becomes light [ isheyeor /i],spelled with an ialef /i, band dawnarrives. The Gemara asks: Why did the ibaraitarepeat the arrival of light btwotimes (Ritva)? bRather, sayinstead: bUntil he awakens [ isheyeor /i],spelled with an iayin /i, band the dawnarrives. Both of the readings are accurate, as until one awakens and it becomes light he may remain in the house.,§ The mishna continues: The Sages btold a parable: To what is this matter comparable?It is comparable to a servant who comes to pour wine for his master, and he pours a jug of water in his face. bA dilemma was raised beforethe Sages: bWho pouredthe water bin whoseface? bComeand bheara proof, bas it is taughtexplicitly in a ibaraita /i: bHis master poured a jugof water bon his face and said to him: I do not want your service. /b,Apropos the fact that rain on iSukkotis an indication of divine rebuke, the Gemara cites several related topics. bThe Sages taught: When the sun is eclipsed it is a bad omen for the entire world.The Gemara tells ba parable. To what is this matter comparable?It is comparable bto a king of flesh and blood who prepared a feast for his servants and placed a lantern [ ipanas /i] before themto illuminate the hall. bHe became angry at them and said to his servant: Take the lantern from before them and seat them in darkness. /b, bIt is taughtin a ibaraitathat bRabbi Meir says: When theheavenly blights,i.e., the sun and the moon, bare eclipsed, it is a bad omen for the enemies of the Jewish people,which is a euphemism for the Jewish people, bbecause they are experienced in their beatings.Based on past experience, they assume that any calamity that afflicts the world is directed at them. The Gemara suggests ba parable:This is similar bto a teacher who comes to the school with a strap in his hand. Who worries?The child bwho is accustomed to be beaten each and every day isthe one who bworries. /b, bThe Sages taughtin another ibaraita /i: bWhen the sun is eclipsed, it is a bad omen for theother bnations.When bthe moon is eclipsed, it is a bad omen for the enemies of the Jewish people.This is bdue tothe fact bthat the Jewish people calculatetheir calendar primarily based bon the moon, and theother bnationscalculate based bon the sun.When the sun is beclipsed in the east, it is a bad omen for the residentsof the lands of bthe east.When it is eclipsed bin the west, it is a bad omen for the residentsof the lands of bthe west.When it is eclipsed bin the middle of the sky, it is a bad omen for the entire world. /b,If, during an eclipse, bthe visageof the sun bisred blike blood,it is an omen that bsword,i.e., war, bis coming to the world.If the sun bisblack blike sackclothmade of dark goat hair, it is an omen that barrows of hunger are coming to the world,because hunger darkens people’s faces. When it is similar both bto this,to blood, band to that,to sackcloth, it is a sign that both bsword and arrows of hunger are coming to the world.If it was beclipsed upon its entry,soon after rising, it is an omen that bcalamity is tarrying to come.If the sun is eclipsed bupon its departureat the end of the day, it is an omen that bcalamity is hastening to come. And some say the matters are reversed:An eclipse in the early morning is an omen that calamity is hastening, while an eclipse in the late afternoon is an omen that calamity is tarrying.,The Sages said: bThere is no nation that is afflicted whose god is not afflicted with it, as it is stated: “And against all the gods of Egypt I will mete out judgment; I am God”(Exodus 12:12). The Gemara adds: bWhen the Jewish people perform God’s will, theyneed bnot fear any of theseomens, bas it is stated: “Thus says the Lord: Learn not the way of the nations, and be not dismayed at the signs of Heaven; for the nations are dismayed at them”(Jeremiah 10:2). bThe nations will be dismayed, but the Jewish people will not be dismayed,provided they do not follow the ways of the nations., bThe Sages taughtthat bon account of four matters the sun is eclipsed: Onaccount of ba president of the court who dies and is not eulogized appropriately,and the eclipse is a type of eulogy by Heaven; bonaccount of ba betrothed young woman who screamed in the citythat she was being raped band there was no one to rescue her; onaccount of bhomosexuality; and onaccount of btwo brothers whose blood was spilled as one. /b, bAnd on account of four matters theheavenly blightsare beclipsed: Onaccount of bforgers of a fraudulent document [ ipelaster /i]that is intended to discredit others; bonaccount of btestifiers of false testimony; onaccount of braisers of small domesticated animals in Eretz Yisraelin a settled area; band onaccount of bchoppers of good,fruit-producing btrees. /b, bAnd on account of four matters the property of homeowners is delivered to the monarchyas punishment: bOnaccount of those bkeepers of paidpromissory bnotes,who keep these documents instead of tearing them or returning them to the borrowers, as that would allow the lender to collect money with the note a second time; band onaccount of blenders with interest; /b
8. Babylonian Talmud, Yevamot, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

71b. מעת לעת,והתני לודאה יום הבראתו כיום הולדו מאי לאו מה יום הולדו לא בעינן מעת לעת אף יום הבראתו לא בעינן מעת לעת,לא עדיף יום הבראתו מיום הולדו דאילו יום הולדו לא בעינן מעת לעת ואילו יום הבראתו בעינן מעת לעת,רב פפא אמר כגון דכאיב ליה עיניה לינוקא ואיתפח ביני וביני,רבא אמר כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית האסורין,רב כהנא בריה דרב נחמיה אמר כגון טומטום שנקרע ונמצא זכר ביני וביני,רב שרביא אמר כגון שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור,ומי חיי והתניא כיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אין יכול לחיות אפילו שעה אחת,הכא במאי עסקינן כגון דזנתיה אישתא אישתא דמאן אילימא אישתא דידיה אי הכי כל שבעה בעי אלא דזנתיה אישתא דאימיה ואיבעית אימא ה"מ היכא דלא מעוי אבל היכא דמעוי מחייא חיי,אמר ר' יוחנן משום רבי בנאה ערל מקבל הזאה שכן מצינו באבותינו שקבלו הזאה כשהן ערלים שנאמר (יהושע ד, יט) והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון,בעשרה לא מהילי משום חולשא דאורחא הזאה אימת עביד להו לאו כשהן ערלים,ודלמא לא עבוד פסח כלל לא ס"ד דכתיב (יהושע ה, י) ויעשו את הפסח,מתקיף לה מר זוטרא ודלמא פסח הבא בטומאה היה א"ל רב אשי תניא בהדיא מלו וטבלו ועשו פסחיהן בטהרה,אמר רבה בר יצחק אמר רב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו שנאמר (יהושע ה, ב) בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה לך חרבות צורים וגו',ודלמא הנך דלא מהול דכתיב (יהושע ה, ה) כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים וגו',א"כ מאי שוב אלא לאו לפריעה ומאי שנית,לאקושי סוף מילה לתחלת מילה מה תחלת מילה מעכבת אף סוף מילה מעכבין בו דתנן אלו הן ציצין המעכבין את המילה בשר החופה את [רוב] העטרה ואין אוכל בתרומה,אמר רבינא ואיתימא רב ירמיה בר אבא אמר רב בשר החופה את רוב גובהה של עטרה,ובמדבר מאי טעמא לא מהול איבעית אימא משום חולשא דאורחא 71b. that during the recovery period one must wait bfromthe btimethe seven days began btothe exact same btimeseven days later, i.e., seven complete twenty-four-hour periods. Therefore, if the child recovered in the afternoon of a particular day, one is required to wait until that same time of day a week later, and only then is he circumcised.,The Gemara asks: bDidn’tthe Sage bfrom Lod teachthat bthe day of his healing is like the day of his birth? What, is it notthat bjust aswith regard to bthe day of his birth we need notwait bfromthe btimehe is born btothe same btimeon the eighth day to circumcise him, bso too,with regard to bthe day of his healing we need notwait bfromthe btimehe heals btothe same btimeseven days later?,The Gemara refutes this argument: bNo, the day of his healing is superior to the day of his birth: Whilefrom bthe day of his birthuntil circumcision bwe need notwait bfromthe btimehe is born btothe same btimeon the eighth day to circumcise him, i.e., the child may be circumcised already at the start of the eighth day, from bthe day of his healing we needto wait seven complete days bfromthe btimehe heals btothe same btimeseven days later.,The Gemara suggests other circumstances where a male child may be present at the time of the eating of the Paschal lamb but absent at the time of its preparation. bRav Pappa said:This would take place, bfor example, if the baby’s eye hurt himon the eighth day following his birth, which occurred on the eve of Passover, band he recovered in the meantimebetween the time of the preparation of the Paschal lamb and the time of its eating. In the case of a minor ailment such as eye pain, circumcision is not performed as long as the pain persists, but it may be performed as soon as the child has recovered, without first waiting seven days., bRava said:This would occur, bfor example, ifthe infant’s bfather and mother were incarcerated in a prisonat the time of the preparation of the Paschal lamb, and they slaughtered their offering by way of an agent, and there was no one available to circumcise the infant, and the parents were released from prison before the time for eating the Paschal lamb arrived., bRav Kahana, son of Rav Neḥemya, said:This would occur, bfor example,if the infant was ba itumtum /i,one whose external sexual organs are indeterminate and it is unclear whether the infant is male or female, and bin the meantimebetween the time of the preparation of the Paschal lamb and the time of its eating, bhe was tornopen, his gender was revealed, band he was foundto be ba male,so that the obligation to circumcise him went into effect., bRav Sherevya said:This would occur, bfor example, ifseven days earlier the baby had already bextended his head,but not the rest of his body, bout of the corridorto his mother’s womb. In such a situation he is considered born, but he is fit for circumcision only after his entire body has emerged. If this occurs between the time of the preparation of the Paschal lamb and the time of its eating, the child’s father may not eat of the offering until he has circumcised his son.,The Gemara poses a question: bButin a case such as this, bcanthe child blivefor such a long period with only his head outside? bIsn’t it taughtin a ibaraita /i: bOncea baby bemerges into the air of the world,that which had been bclosed,the mouth and nostrils, bopen, andthat which had been bopen,the umbilical cord, from which the child had previously received its sustece, bcloses, as, if thisdid bnotoccur bit could not live for even an hour,as it has no other way to receive nutrition. If so, this child whose head alone emerged from his mother’s womb would certainly starve, as it cannot take in any sustece.,The Gemara answers: bWith whatcase bare we dealing here?It is, bfor example,a case bwhere he was sustained bythe heat of ba feverand therefore did not need to eat. The Gemara asks: bWhose fever? If we sayit is bhis own fever,i.e., the baby himself had a fever, bif so,it should be bnecessaryto wait ba full sevendays after his entire body exits the womb before he can be circumcised, in accordance with the ihalakhagoverning an infant who was ill. bRather,it must be bthat he was sustained by his mother’s fever. And if you wish, saythat bthisprinciple that a child cannot survive in such conditions bapplies only when he does not cry, but when he cries hecan blive,as his crying indicates that he has already started to breathe.,§ bRabbi Yoḥa said in the name of Rabbi Bena’a: An uncircumcisedman bmay receivethe bsprinklingof the water mixed with the ashes of a red heifer in order to purify himself from ritual impurity imparted by a human corpse, as we do not say that this sprinkling is ineffective as long as he is uncircumcised. bAs we found that our forefathers receivedthe bsprinkling when they were uncircumcised, as it is stated: “And the people came up out of the Jordan on the tenth day of the first month”(Joshua 4:19), and the verses go on to relate that the men were all later circumcised before sacrificing the Paschal lamb on the fourteenth (see Joshua 5:10).,The Gemara clarifies: bOn the tenthday itself bthey did not circumcisethemselves bdue to the wearinesscaused by btheir journey. When,then, bwasthe bsprinkling done to themin order to remove the ritual impurity resulting from contact with a corpse, so that they would be fit to bring the Paschal lamb on the fourteenth? The first sprinkling must have taken place no later than the tenth, as there is a four-day waiting period between the first and second sprinklings. In that case, bwasn’tthe initial sprinkling performed bwhen they werestill buncircumcised?This proves that an one who is uncircumcised may receive the sprinkling of the purification waters.,The Gemara counters: bBut perhaps they did not sacrificethe bPaschal lamb at all.The Gemara answers: bThis cannot enter your mind, as it is written: “And they kept the Passover”(Joshua 5:10), meaning they brought the Paschal lamb., bMar Zutra strongly objects to this: But perhaps it was a Paschal lamb that comes ina state of bimpurity?If the majority of the community is ritually impure due to contact with a corpse, they may all sacrifice their Paschal lambs even though they are ritually impure, and there is no need for any sprinkling. bRav Ashi said to him: It is taught explicitlyin a ibaraitathat bthey circumcisedthemselves, bimmersedin a ritual bath, band performedthe ritual of btheir Paschal lambs ina state of bpurity. /b, bRabba bar Yitzḥak saidthat bRav said: Themitzva of buncoveringthe corona during bcircumcision was not given to our Patriarch Abraham.The command given to Avraham included only the mitzva of circumcision itself, i.e., the removal of the foreskin, but not the uncovering of the corona, i.e., the folding back of the thin membrane that lies under the foreskin. bAs it is stated: “At that time the Lord said to Joshua: Make yourself knives of flint,and circumcise again the children of Israel a second time” (Joshua 5:2). Why was it necessary to circumcise them? Apparently, it is because before the Torah was given on Mount Sinai, some of them had been circumcised in the manner of Abraham, without uncovering the corona, and therefore they needed to be circumcised a second time in accordance with the Torah law that requires uncovering the corona.,The Gemara asks: How may it be inferred that those who were already circumcised required a second circumcision? bPerhapsthe verse is referring to bthose who had not been circumcised at all, as it is written: “For all the people who came out were circumcised; but all the people who were bornin the wilderness…had not been circumcised” (Joshua 5:5)?,The Gemara responds: bIf so,that it was only those who had never been circumcised who required circumcision, bwhat isthe meaning of “circumcise bagain,”which indicates that they had to be circumcised a second time? bRather, is it notreferring bto uncoveringthe corona? bAnd what isthe meaning of b“a second time,”stated in the same verse? This phrase appears redundant, as the verse already stated: “Circumcise again.”,The Gemara explains: It comes bto equate the end of circumcision,when it is necessary to circumcise a second time in order to correct an improperly performed circumcision, bwith the beginning of circumcision: Just asan incomplete performance at bthe beginning of circumcision invalidatesthe circumcision, bso too,incomplete performance at bthe end of circumcision,i.e., the foreskin not being fully removed, binvalidatesthe circumcision. bAs we learnedin a mishna ( iShabbat137a): bThese are the shredsof flesh bthat invalidate the circumcisionif they are not cut. The essential element of circumcision is the removal of bthe flesh that covers most of the corona,and a child who was not circumcised in this manner is considered uncircumcised, band he does not partake of iteruma /i. /b,With regard to this issue bRavina said, and some sayit was bRav Yirmeya bar Abbawho said that bRav said:When the mishna mentioned most of the corona, it meant bthe flesh that covers most of the height of the coronaas well as most of its circumference.,The Gemara returns to the incident involving Joshua. bAnd what is the reasonthat bthey did not circumcisethemselves bin the wildernessafter the Torah had already been given? The Gemara answers: bIf you wish, sayit was bdue to the wearinesscaused by btheir journey.Since they were traveling continuously, they were too weak to undergo circumcision.
9. Anon., Exodus Rabbah, 30.9 (4th cent. CE - 9th cent. CE)

30.9. דָּבָר אַחֵר, וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (תהלים קמז, יט): מַגִּיד דְּבָרָיו לְיַעֲקֹב, אֵלּוּ הַדִּבְּרוֹת. (תהלים קמז, יט): חֻקָּיו וּמִשְׁפָּטָיו לְיִשְׂרָאֵל, אֵלּוּ הַמִּשְׁפָּטִים. לְפִי שֶׁאֵין מִדּוֹתָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּמִדַּת בָּשָׂר וָדָם, מִדַּת בָּשָׂר וָדָם מוֹרֶה לַאֲחֵרִים לַעֲשׂוֹת וְהוּא אֵינוֹ עוֹשֶׂה כְלוּם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵינוֹ כֵן אֶלָּא מַה שֶּׁהוּא עוֹשֶׂה הוּא אוֹמֵר לְיִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת וְלִשְׁמֹר. מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְרַבִּי עֲקִיבָא שֶׁהָלְכוּ לְרוֹמִי וְדָרְשׁוּ שָׁם אֵין דְּרָכָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּבָשָׂר וְדָם שֶׁהוּא גוֹזֵר גְּזֵרָה וְהוּא אוֹמֵר לַאֲחֵרִים לַעֲשׂוֹת וְהוּא אֵינוֹ עוֹשֶׂה כְלוּם וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵינוֹ כֵן. הָיָה שָׁם מִין אֶחָד אַחַר שֶׁיָּצְאוּ אָמַר לָהֶם אֵין דִּבְרֵיכֶם אֶלָּא כָּזָב, לֹא אֲמַרְתֶּם אֱלֹהִים אוֹמֵר וְעוֹשֶׂה, לָמָּה אֵינוֹ מְשַׁמֵּר אֶת הַשַּׁבָּת. אָמְרוּ לוֹ רָשָׁע שֶׁבָּעוֹלָם אֵין אָדָם רַשַּׁאי לְטַלְטֵל בְּתוֹךְ חֲצֵרוֹ בְּשַׁבָּת, אָמַר לָהֶם הֵן, אָמְרוּ לוֹ הָעֶלְיוֹנִים וְהַתַּחְתּוֹנִים חֲצֵרוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה ו, ג): מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ, וַאֲפִלּוּ אָדָם עוֹבֵר עֲבֵרָה, אֵינוֹ מְטַלְטֵל מְלוֹא קוֹמָתוֹ, אָמַר לָהֶם הֵן, אָמְרוּ לוֹ כְּתִיב (ירמיה כג, כד): הֲלוֹא אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ אֲנִי מָלֵא. דָּבָר אַחֵר, מַגִּיד דְּבָרָיו לְיַעֲקֹב, אָמַר רַבִּי אַבָּהוּ בְּשֵׁם רַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי חֲנִינָא, מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ פַּרְדֵּס וְהָיָה נוֹטֵעַ בּוֹ כָּל מִינֵי אִילָנוֹת וְלֹא הָיָה נִכְנַס לְתוֹכוֹ אֶלָא הוּא, שֶׁהָיָה מְשַׁמְּרוֹ, מִשֶּׁעָמְדוּ בָנָיו עַל פִּרְקָן, אָמַר לָהֶם בָּנַי הַפַּרְדֵּס הַזֶּה אֲנִי הָיִיתִי מְשַׁמְּרוֹ וְלֹא הִנַּחְתִּי אָדָם לְהִכָּנֵס בְּתוֹכוֹ, אַתֶּם תִּהְיוּ מְשַׁמְּרִין אוֹתוֹ כְּדֶרֶךְ שֶׁהָיִיתִי אֲנִי מְשַׁמְּרוֹ. כָּךְ אָמַר הָאֱלֹהִים לְיִשְׂרָאֵל עַד שֶׁלֹא בָּרָאתִי אֶת הָעוֹלָם הַזֶּה הִתְקַנְתִּי אֶת הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ח, ל): וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, מַהוּ אָמוֹן, אוֹמֵן, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יא, יב): כַּאֲשֶׁר יִשָֹּׂא הָאֹמֵן אֶת הַיֹּנֵק, לֹא נְתַתִּיהָ לְאֶחָד מִן עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אֶלָּא לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁכֵּיוָן שֶׁעָמְדוּ יִשְׂרָאֵל וְאָמְרוּ (שמות כד, ז): כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע, מִיָּד נְתָנָהּ לָהֶם, הֱוֵי: מַגִּיד דְּבָרָיו לְיַעֲקֹב חֻקָּיו וּמִשְׁפָּטָיו לְיִשְׂרָאֵל לֹא עָשָׂה כֵן לְכָל גּוֹי, אֶלָא לְמִי, לְיַעֲקֹב, שֶׁבְּחָרוֹ מִכָּל הָעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים, וְלֹא נָתַן לָהֶם אֶלָּא מִקְצָת, נָתַן לְאָדָם שֵׁשׁ מִצְווֹת, הוֹסִיף לְנֹחַ אַחַת, לְאַבְרָהָם שְׁמוֹנֶה, לְיַעֲקֹב תֵּשַׁע, אֲבָל לְיִשְׂרָאֵל נָתַן לָהֶם הַכֹּל. אָמַר רַבִּי סִימוֹן בְּשֵׁם רַבִּי חֲנִינָא מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לְפָנָיו שֻׁלְחָן עָרוּךְ וּמִינֵי תַּבְשִׁילִין, נִכְנַס עַבְדוֹ נָתַן לוֹ חֲתִיכָה. שֵׁנִי, נָתַן לוֹ בֵּיצָה. שְׁלִישִׁי, נָתַן לוֹ יָרָק, וְכֵן לְכָל אֶחָד וְאֶחָד. נִכְנַס בְּנוֹ נָתַן לוֹ כָּל הַשֻּׁלְחָן לְפָנָיו, אָמַר לוֹ לָאֵלּוּ נָתַתִּי מָנָה מָנָה, אֲבָל אֶת הַכֹּל נָתַתִּי בִּרְשׁוּתְךָ. כָּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא נָתַן לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אֶלָּא מִקְצַת מִצְווֹת, אֲבָל כְּשֶׁעָמְדוּ יִשְׂרָאֵל אָמַר לָהֶם הֲרֵי כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ לָכֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: לֹא עָשָׂה כֵן לְכָל גּוֹי. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁיָּצָא לְמִלְחָמָה וְהָיוּ הַלִּגְיוֹנוֹת עִמּוֹ, וְהָיָה שׁוֹחֵט בְּהֵמָה וְהָיָה מְחַלֵּק לְכָל אֶחָד וְאֶחָד מָנָה כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ, הֵצִיץ בְּנוֹ וְאָמַר לוֹ מָה אַתָּה נוֹתֵן לִי, אָמַר לוֹ מִמַּה שֶּׁהִתְקַנְתִּי לְעַצְמִי. לְפִיכָךְ נָתַן הָאֱלֹהִּים לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים מִצְווֹת גָּלְמִיּוֹת שֶׁיִּיגְעוּ בָּהֶן וְלֹא הִפְרִישׁ בָּהֶן בֵּין טֻמְאָה לְטָהֳרָה, בָּאוּ יִשְׂרָאֵל וּפֵרַשׁ לָהֶם הַמִּצְווֹת כָּל אַחַת וְאַחַת, עָנְשָׁהּ וּמַתַּן שְׂכָרָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שיר השירים א, ב): יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ, לְכָךְ נֶאֱמַר: חֻקָּיו וּמִשְׁפָּטָיו לְיִשְׂרָאֵל.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
akiba Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
akiva Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
change, in custom and halakhah Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
circumcision Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
circumcision , periah (drawing down of the prepuce) Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
clouds of glory, cloud Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
communion with the divine world, concealment, see hiddenness Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 468
death and mourning Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
desert Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
eschatology Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
goshen-gottstein, a. Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 470
love Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
messianism Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
method, methodology, exegetical Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
methodology xvii–xix Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 468, 469, 470
paradise, pardes, entered pardes Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 468, 469, 470
protection Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
rabbinic literature xiii, xvi Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 468, 469, 470
rav Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
secrecy Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 468
shekhina Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
sukka Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
symbol Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
temple Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256
throne, enthroned Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 470
time, change over' Rubin Time and the Life Cycle in Talmud and Midrash: Socio-Anthropological Perspectives (2008) 59
world to come Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods (1995) 256