Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

49 results for "enslaved"
1. Plautus, Stichus, 231, 496 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 152
2. Plautus, Rudens, 150 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 152
3. Plautus, Persa, 105, 77-79, 106 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 152
4. Plautus, Menaechmi, 141-142, 462 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 152
5. Plautus, Curculio, 321 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 152
6. Cicero, Tusculan Disputations, 3.1-3.7, 3.12-3.21, 3.58, 3.76, 3.82-3.84, 4.63, 5.41.121 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 94
3.1. Quidnam esse, Brute, Quidnam-Brute om. RK cf. praef. cur om. K causae putem, cur, cum constemus ex animo et corpore, corporis curandi tuendique causa quaesita sit ars atque eius ars eius atque X (areius atque K 1, cf. praef. ) corr. Man. utilitas deorum inmortalium de eorum inm. R 1 V 1 inventioni consecrata, animi autem medicina nec tam desiderata desidera GRV ( add. V 1? ) sit, ante quam inventa, nec tam culta, posteaquam cognita est, nec tam multis grata et probata, pluribus etiam suspecta et invisa? an quod corporis gravitatem et dolorem animo iudicamus, animi morbum corpore non sentimus? ita fit ut animus de se ipse tum tum ex cum corr. K 2 iudicet, cum id ipsum, quo iudicatur, aegrotet. 3.2. Quodsi talis nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere eademque optima duce cursum vitae conficere possemus, haut haut V 2 aut GK 1 RV 1 haud K 2 B s erat sane quod quisquam rationem ac doctrinam rationem ac doctrinam s ratione ac doctrina X rationedẽ V 2 hac pro ac G 1 et Gr.?) requireret. requiret G 1 nunc parvulos nobis dedit igniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque depravati depravati V 1? e corr. B s depravatis X sic restinguimus, ut nusquam naturae lumen appareat. sunt enim ingeniis nostris semina semita G innata virtutum, quae si adolescere adholescere G 1 adol. sed o in r. V 1 liceret, licet in liceret corr. R c licetret G 1 ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret. nunc autem, simul atque editi in lucem et suscepti sumus, in omni continuo pravitate et in summa opinionum perversitate versamur, ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur. cum vero parentibus redditi, dein reddit idem G reddit idemr R ( et r = require al.m. ) redditidē V 1 (redditi dein V 2 sec. Str. ) redditi idem HK ( demŭ ss. 2 ) redditi demum Gr.(?)B magistris traditi sumus, tum tum ... 9 cedat Non. 416, 32 ita variis imbuimur inb. KR erroribus, ut vanitati veritas et opinioni opinio G 1 confirmatae confirmatae s Non. confirmata X natura naturae K ipsa cedat. 3.3. accedunt etiam poëtae, qui cum magnam speciem doctrinae sapientiaeque prae se tulerunt, audiuntur leguntur ediscuntur et inhaerescunt penitus in mentibus. cum vero eodem quasi maxumus quidam quidem K 1 R 1 H magister populus accessit accessit V c ( cf. rep. 4,9 ) om. X (accedit ante eodem add. multi s ) atque omnis undique ad vitia consentiens multitudo, tum plane inficimur opinionum pravitate a naturaque desciscimus, dessciscimus KR 1 ut nobis optime naturae vim vidisse naturae vim vidisse Mdv. ad fin. 3,62 naturam invidisse videantur, qui nihil melius homini, nihil magis expetendum, nihil praestantius honoribus, imperiis, populari gloria iudicaverunt. ad ad at K quam fertur optumus quisque veramque illam honestatem expetens, expe tens V quam unam natura maxime anquirit, unam s una anquirit Mos. inquirit in summa iitate versatur consectaturque nullam eminentem effigiem virtutis, virtutis del. Bentl. gloriae ( ex gloria V 2 ) del. Bai. sed adumbratam imaginem gloriae. est enim gloria solida quaedam res et expressa, non adumbrata; ea est consentiens laus bonorum, incorrupta et ante incorrupta add. V c vox bene iudicantium de excellenti excellenti ex -te V 1 excellente rell. ( ft. recte cf. de orat. 2, 85 fr. ap. Char. GL. I p. 138, 13 ) virtute, ea virtuti resonat tamquam imago; gloriae post imago add. X exp. V 1 quae quia recte factorum plerumque comes est, non est non est ea H est in r. V c bonis viris repudianda. repudienda in -anda corr. K 1 V 1 3.4. illa autem, quae se eius imitatricem esse volt, uult R e corr. H temeraria atque inconsiderata et plerumque peccatorum vitiorumque laudatrix, fama popularis, simulatione honestatis formam forme G 1 eius pulchritudinemque corrumpit. qua caecitate homines, cum quaedam etiam praeclara cuperent eaque que om. H nescirent nec ubi nec qualia essent, funditus alii everterunt everterent X corr. K 2 R c V 1? suas civitates, alii ipsi occiderunt. atque hi quidem optuma petentes non tam voluntate quam cursus errore falluntur. quid? qui quid qui K c R 2 V 1? e corr. quid- que GR 1 V 1 quiqui K 1 pecuniae cupiditate, qui voluptatum libidine feruntur, quid...12 feruntur om. H quorumque ita perturbantur animi, ut non multum absint ab insania, quod insipientibus contingit contigit G 1 omnibus, quod 14 omnibus del. Ba. is is H his rell. nullane ne om. G 1 est adhibenda curatio? utrum quod minus noceant animi aegrotationes quam corporis, an quod corpora curari possint, animorum medicina nulla sit? 3.5. at et morbi morbi ex moribus K 1 perniciosiores pluresque sunt animi quam corporis; an ... 18 corporis add. G 2 in mg. hi enim ipsi hi...19 ipsi hoc. . ipso Ba. male: 'ipsi corporis morbi animi morbos efficere possunt eorumque numerum augent' (plures!) cf. p. 405,14 odiosi sunt, quod ad animum pertinent pertine t V eumque sollicitant, solicitant G 1 R 1 V 1 animusque aeger, ut ait Ennius, Enn. sc. 392 semper errat neque pati pati poti Ribb. sed cf. Va. neque perpeti potest, cupere numquam desinit. quibus duobus morbis, ut omittam alios, aegritudine et cupiditate, cupidldatẽ R 1 qui tandem possunt in corpore esse graviores? qui vero probari potest ut sibi mederi animus non possit, cum ipsam medicinam corporis animus invenerit, cumque ad corporum sanationem multum ipsa corpora et natura valeat nec omnes, omnis X corr. V 2 sint Tregd. sunt qui curari se passi sint, continuo etiam convalescant, convalescunt G animi autem, qui se sanari voluerint praeceptisque sapientium paruerint, sine ulla dubitatione sanentur? 3.6. est profecto animi medicina, philosophia; Cur igitur cum constemus ... 319,4 philosophia H cuius auxilium non ut in corporis morbis petendum est foris, omnibusque opibus viribus, et ante viribus add. V c s viribus om. Gr. ut nosmet ipsi nobis mederi possimus, elaborandum est. Quamquam de universa philosophia, quanto opere et expetenda esset et colenda, satis, ut arbitror, dictum est in Hortensio. ortensio G de maxumis autem rebus nihil fere intermisimus postea nec disputare nec scribere. his autem libris exposita sunt ea quae eaque G 1 a a om. K 1 nobis cum familiaribus nostris in Tusculano erant disputata. sed quo niam duobus superioribus de morte et de dolore dictum est, tertius dies disputationis hoc tertium volumen efficiet. 3.7. ut enim in Academiam nostram descendimus inclinato iam in postmeridianum tempus die, poposci eorum aliquem, qui aderant, aliquid quid adherant G 1 causam disserendi. tum res acta sic est: Videtur mihi cadere in sapientem aegritudo. Num reliquae quoque perturbationes animi, formidines libidines libidines add. G 2 iracundiae? haec enim fere sunt eius modi, eiusmodi V ( ss. c ) quae Graeci pa/qh pathe X appellant; ego poteram morbos, et id verbum esset e verbo, sed in consuetudinem nostram non caderet. nam misereri, invidere, gestire, laetari, haec omnia morbos Graeci appellant, motus animi rationi non obtemperantis, nos autem hos eosdem motus concitati animi recte, ut opinor, perturbationes dixerimus, morbos autem non satis usitate, relique ... 29 usitate ( libere ) H uisit. G 1 ( sic etiam 322, 10; 325,16 ) nisi quid aliud tibi videtur. Mihi vero isto modo. 3.12. Cadere, opinor, in sapientem aegritudinem tibi dixisti videri. Et vero ita existimo. Humanum id quidem, quod ita existumas. non enim silice nati sumus, sed est naturale in animis tenerum e ante silice add. V c non male naturabile X sed bi exp. V 1 ( cf. animabili codd. nat. deor. 2,91 ) natura Lb. quiddam quidam R 1 V 1 ( corr. 1 ) -ddā in r. G 2 atque molle, quod quod quā G 1 aegritudine quasi tempestate quatiatur, sed humanum... 22 quatiatur H nec absurde Crantor ille, qui in in om. X add. s V rec nostra Academia vel in primis fuit nobilis, minime inquit inquid G 1 adsentior is qui istam nescio quam indolentiam magno opere laudant, quae quae V 2 B qui X nec potest ulla ulle G 1 esse nec debet. ne aegrotus sim; sim s si inquit (inquid G 1 P cf. 2 ) fuerat X ( fuat V 2 si exp. et ss. V rec ) corr. Sey. cf. Ps. Plut. Cons. ad Ap. 102c, qui primum ou) ga\r sumfe/romai — e)/cw kai\ tou= dunatou= kai\ tou= sumfe/rontos ou)=san ut sua profert, paulo post addit : ' mh\ ga\r nosoi=men ', fhsi\n o( a)kadhmaiko\s Kra/ntwr, ' nosh/sasi de\ parei/h tis ai)/sqhsis ' ktl . inquit ut 303, 21 ergo, inquit al. si debet nec aegrotassem. Si X (a apertum post t in V) c exp. V 2? ne aegrotus inquit fuero, sin quid fuerit Vict. sensus adsit, adsit d in r. G 2 absit V c sive secetur quid sive avellatur a corpore. nam istuc nihil dolere dolere ex dolore K 1 R 1 ex dobere (b= lo) V 1 contigit G 1 non sine magna mercede contingit inmanitatis in animo, stuporis in corpore. non sine... 7 corpore Aug. civ. 14, 9 3.13. sed videamus ne haec oratio sit hominum adsentantium nostrae inbecillitati et indulgentium mollitudini; nos autem audeamus non solum ramos amputare miseriarum, sed omnis radicum fibras fybras X evellere. tamen aliquid relinquetur fortasse; ita sunt altae alta GKV ( corr. 2? ) H stirpes stultitiae; sed relinquetur id solum quod erit necessarium. Illud quidem sic habeto, nisi sanatus animus sit, quod sine philosophia fieri non potest, finem miseriarum nullum fore. sed... 15 fore quam ob rem, quoniam coepimus, tradamus nos ei curandos: sanabimur, si volemus. et progrediar quidem longius: non enim de aegritudine solum, quamquam id quidem quidem in mg. add. R c primum, sed de omni animi, ut ego posui, perturbatione, morbo, ut Graeci volunt, explicabo. et primo, si placet, Stoicorum more agamus, qui breviter astringere solent argumenta; deinde nostro instituto vagabimur. 3.14. Qui fortis est, idem est fidens (quoniam confidens sqq. St. fr. 3, 570 mala consuetudine loquendi loquendum Non. L 1 in vitio ponitur, ductum verbum a a add. V 2 confidendo, quod laudis in ante laudis add. V 2 est). qui autem est fidens, is profecto non extimescit; discrepat enim a timendo qui... 4 a timendo fidens (fidere Quich. ) Non. 443, 9 confidere. confidens Non. atqui, atqui R 2 ( cf. We. ) atque in quem cadit aegritudo, in eundem timor; quarum enim rerum praesentia sumus in aegritudine, easdem inpendentes et venientes inpendentis..venientis e corr. V aut 2 timemus. ita fit ut fortitudini aegritudo repugnet. ita. ... repugnet del. Hei. veri simile est igitur, in quem cadat cadit G aegritudo, cadere in eundem eundem eum Non. timorem et infractionem infractionem V ( exp. rec ) quidem quidem quandam ut v. in mg. R rec animi in quem... 10 animi Non. 122,28 et demissionem. demisionem GKR 1 dimis ionem V 1 quae in quem cadunt, in eundem cadit, ut serviat, ut victum, si quando, si quando aliquando (ali in r. 2 ) V se esse fateatur. quae qui recipit, recipiat idem necesse est timiditatem et ignaviam. non cadunt autem haec in virum fortem: igitur ne aegritudo quidem. at nemo sapiens nisi fortis: non cadet cadit V 2 H cadat K ergo in sapientem aegritudo. 3.15. Praeterea necesse est, qui fortis sit, eundem esse magni animi; qui magni animi BK 2 om. X qui autem magni animi V c ( ft. rec- tius cf. 326,11 Str. Phil. 49 p. 60 ) qui magni animi sit, invictum; qui invictus sit, eum eum om. H res humanas despicere atque infra se positas arbitrari. despicere autem nemo potest eas res, eas res nemo potest H propter quas aegritudine adfici potest; post potest add. nisi fortis V c ex quo efficitur fortem virum aegritudine numquam adfici. omnes autem sapientes fortes: non cadit igitur in sapientem aegritudo. Et quem ad modum oculus conturbatus turbatus H non est probe adfectus ad suum munus fungendum, fugendum K 1 V 1 et reliquae partes totumve corpus statu cum est motum, deest officio suo et muneri, sic conturbatus siconturbatus G 1 K 1 adxequendum V 1 animus non est aptus ad exequendum ad ex seq. G munus suum. munus autem animi est ratione bene uti; et sapientis animus ita semper adfectus est, ut ratione optime utatur; numquam igitur est perturbatus. at ad G 1 (14 G 1 K 1 ) aegritudo perturbatio est animi: semper igitur ea sapiens vacabit. primo iam si 325, 6 vacabit H 3.16. Veri etiam simile illud illi G 1 est, qui sit temperans— quem Graeci sw/frona appellant eamque virtutem swfrosu/nhn vocant, quam soleo equidem tum temperantiam, tum moderationem appellare, non numquam etiam modestiam; sed haud -d haut in r. K 1 scio an recte ea virtus frugalitas appellari possit, quod angustius apud Graecos valet, qui frugi homines xrhsi/mous appellant, id est tantum modo utilis; at illud est latius; omnis enim abstinentia, omnis innocentia (quae apud Graecos usitatum nomen nullum habet, sed habere potest potest om. H a)bla/beian ; a B La BEl in r. V 1 AB D AB e lAN fere K 1 RG 2 ( in litt. evan. aut eras. ) abdabeian H a B La BEl a N V 1 nam est innocentia adfectio affectio KRH talis animi sed praeter a N in r. quae noceat nemini)—reliquas etiam etiam om. H virtutes frugalitas continet. omnis abst.... 19 continet quae nisi tanta esset, et si is angustiis, quibus plerique putant, teneretur, numquam esset L. Pisonis cognomen tanto opere laudatum. 3.17. sed quia, nec qui propter metum praesidium reliquit, relinquit (-id G 1 ) X corr. V 1 aut 2 quod est ignaviae, nec qui propter avaritiam clam depositum depositi G non reddidit, quod est iniustitiae, nec qui propter temeritatem male rem gessit, quod est stultitiae, frugi appellari solet, eo tris virtutes, fortitudinem iustitiam prudentiam, frugalitas complexa est (etsi hoc quidem commune est virtutum; omnes omnis X enim inter se nexae et iugatae sunt hoc quidem est commu- ne ... 326, 1 sunt ( sine nexae et) Non. 47, 7 ): reliqua igitur et quarta virtus sit sit ut sit X sed ut exp. V 2 reliqua igitur est, quarta v. ut sit, ipsa fr. Mdv. ipsa frugalitas. eius enim videtur esse proprium motus animi adpetentis regere et sedare semperque semper quae X corr. R c adversantem aversantem X corr. VCR 2 libidini moderatam in omni re servare constantiam. cui contrarium vitium nequitia dicitur. 3.18. frugalitas, ut opinor, a fruge, qua nihil melius e est e We. terra, nequitia ab eo (etsi erit hoc fortasse durius, sed temptemus: lusisse lu sisse V (l m. 2? ) iusisse R 1 iussisse GKR 2 H putemur, putatos V (ato in r. 2 ut v.; voluitne putato ?) nil GR c ( totum verbum del. R 2 ) si nihil sit) ab eo, quod nequicquam est in tali homine, ex quo idem nihili St. fr. 3, 570 nihili V 2 nihil dic. G ( 2 litt. erasae ) nihil KRV 1 dicitur.—qui sit frugi igitur vel, si mavis, moderatus et temperans, eum necesse est esse esse add. G 2 constantem; qui autem constans, quietum; qui quietus, perturbatione omni vacuum, ergo etiam aegritudine. et sunt illa sapientis: sed ... 326, 13 sapientis H aberit igitur a sapiente aegritudo. Itaque non inscite Heracleotes Dionysius St. fr. 1, 434 dyonisius KR dioni ius V ad ea disputat, quae apud Homerum Achilles queritur hoc, ut opinor, modo: Corque meum penitus turgescit tristibus iris, I 646 Cum decore atque omni me orbatum laude recordor. num manus adfecta recte est, cum in tumore est, aut num aliud quodpiam aliud quodpiam Turn. ex s aliquod ( ex aliquid K 1 ) quippiam X alia quippiam H membrum tumidum ac turgidum non vitiose se habet? 3.19. sic igitur inflatus et tumens animus in vitio est. sapientis autem animus semper vacat vitio, numquam turgescit, numquam tumet; at irati irati V e corr. iratus X cf. 23 sapientis animus eius modi est: numquam igitur sapiens irascitur. nam si irascitur, etiam concupiscit; proprium est enim irati cupere, a quo laesus videatur, ei quam maxumum dolorem inurere. qui autem id concupierit, eum necesse est, si id si id sit G 1 consecutus sit, magno opere magnopere K H (magno opere R) laetari. ex quo fit, ut alieno malo gaudeat; quod quoniam non cadit in sapientem, ne ut irascatur quidem cadit. sapientis... 24 timet ( pro tumet) 21 num ... 23 est 24 at... 327, 6 cadit ( hoc ordine ) H sin sin, non si ( ut dicit Ha. ) R autem caderet in sapientem aegritudo, caderet etiam iracundia; qua quoniam vacat, aegritudine etiam vacabit. 3.20. Etenim si sapiens in aegritudinem aegritudinem -ne G incidere posset, posset semel R 1 posset etiam in misericordiam, posset in invidentiam (non dixi invidiam, quae tum tum (cum G) etiam Bouh., alii aliter, Ciceronem corrigentes est, cum invidetur; ab invidendo autem invidentia recte dici potest, ut effugiamus ut et fug. Non. ambiguum nomen invidiae. posset (posse codd. ) etiam... 12 invidiae Non. 443,15 (10 in invidiam. non dixi in invidentia 11 invidia) quod verbum ductum dictum G 1 K 1 ( cf. Isidor. 10,134 ) est a nimis intuendo fortunam alterius, ut est in Melanippo: quisnam florem Acc. fr. 424 (unde aut quis mortalis fl. Non. 500, 13 num quis non mortalis fl. Ri. num quisnam poetae sit, dubium ) quasnam G 1 liberum invidit meum? male Latine videtur, sed praeclare Accius; ut enim videre, sic invidere florem flore X florē K 2 R c? rectius quam flori . nos consuetudine prohibemur; 3.21. poëta ius suum tenuit et dixit audacius)—cadit igitur in eundem et misereri et invidere. non cadit ... 19 invidere nam qui dolet rebus alicuius adversis, idem alicuius etiam secundis dolet, olet V add. 1 aut 2 solet GK 1 ( corr. 2 ) R 1 ( dolet m. ant. ) ut Theophrastus interitum deplorans Callisthenis sodalis sui, rebus Alexandri prosperis angitur, itaque dicit Callisthenem incidisse in hominem summa potentia summaque fortuna, sed ignarum quem ad modum rebus secundis uti conveniret. atqui, quem ad modum misericordia aegritudo est ex alterius rebus adversis, sic invidentia aegritudo est ex alterius rebus secundis. in quem igitur cadit misereri, in eundem etiam invidere; atqui . . 328, 3 invidere non non nunc K 1 cadit autem invidere in sapientem: ergo ne misereri quidem. quodsi aegre ferre aegre ferre s V rec haec referre X sapiens soleret, misereri etiam soleret. abest ergo a a add. V c sapiente aegritudo. 3.58. similiter commemorandis exemplis orbitates quoque liberum liberorum V c praedicantur, eorumque, eorum quoque K 1 qui gravius ferunt, luctus aliorum exemplis leniuntur. sic perpessio ceterorum facit, ut ea quae acciderint multo minora maiora ex minora V c quam quanta sint existimata, videantur. ita fit, sensim cogitantibus ut, quantum sit ementita opinio, appareat. atque hoc idem et Telamo ille declarat: ego cum genui et Theseus: futuras mecum commentabar miserias tum morituros scivi et ei rei sustuli add. R 2, moriturum scivi V 3 et Anaxagoras: sciebam me genuisse mortalem. cf. p. 332, 9 sqq. hi enim omnes diu cogitantes de rebus humanis intellegebant eas nequaquam pro opinione volgi esse extimescendas. extimescendas KR 1 existimescendas R c G existimiscendas G 1 e corr. V et mihi quidem videtur idem fere accidere is qui ante meditantur, quod is quibus medetur dies, nisi quod ratio ratio V ratione GKR ( unde in hoc quae- dam 2? ) quaedam sanat illos, hos ipsa natura intellecto eo quod rem continet, illud illud continet X trp. B malum, quod opinatum sit esse maxumum, nequaquam esse tantum, ut vitam beatam possit evertere. 3.76. sunt qui unum officium consolantis cons olantis R 1 consulantis GK 1 V 1 putent putent docere Lb. Cleanthes fr. 576 malum illud omnino non esse, ut Cleanthi placet; sunt qui non magnum malum, ut Peripatetici; sunt qui abducant a malis ad bona, ut Epicurus; sunt qui satis satis om. G 1 putent ostendere nihil inopinati inopiti GRV 1 (n exp. c ) opiti K accidisse, ut Cyrenaici lac. stat. Po. ut Cyrenaici pro nihil mali (nihil a mali V 1 ) Dav. cogitari potest: ut Cyr. atque hi quoque, si verum quaeris, efficere student ut non multum adesse videatur aut nihil mall. Chr. cf. § 52–59. 61 extr. Chrys. fr. eth. 486 nihil mali. Chrysippus autem caput esse censet in consolando detrahere detra in r. V c illam opinionem maerentis, qua se maerentis se X (mer. KR) qd add. V 2 maerentis si vel maerentl si s ( sed sec. Chr. omnes qui maerent in illa opinione sunt; non recte p. 275, 19 confert Va. Op. 1, 70 ) qua Po. officio fungi putet iusto atque debito. sunt etiam qui haec omnia genera consolandi colligant abducunt... 21 putant... 356, 2 colligunt X 356, 2 colligant V 2 abducant et putent Ern. ( obloq. Küh. Sey. cf. tamen nat. deor. 2, 82 al. ). inconcinnitatem modorum def. Gaffiot cf. ad p. 226, 23 —alius enim alio modo movetur—, ut fere nos in Consolatione omnia omnia bis scripsit, prius erasit G omnia exp. et in mg. scr. fecimus. omne genus consolandi V c in consolationem unam coniecimus; erat enim in tumore animus, et omnis in eo temptabatur curatio. sed sumendum tempus est non minus in animorum morbis quam in corporum; ut Prometheus ille Aeschyli, cui cum dictum esset: Atqui/, Prometheu, te ho/c tenere exi/stimo, Mede/ri posse ra/tionem ratione ratione G 1 RV 1 ( alterum exp. G 2 V 1 ratione rationem K 1 (ratione del. K 2 ) orationem Stephanus ( ft. recte cf. lo/goi ) iracu/ndiae, v. 377 respondit: Siquide/m qui qui et ss. V c tempesti/vam medicinam a/dmovens Non a/dgravescens adgr. ss. V c vo/lnus inlida/t manu. manus X s exp. V 3.82. et tamen, ut medici uti medici K ( er. n) toto corpore curando minimae etiam parti, si condoluit, medentur, sic philosophia cum universam aegritudinem sustulit, sustulit aegritudinem sustulit tamen si X (sustullit G 1 V 1 condoluit tamen si K 1 medenturaegr. sustulit add. c ) corr. Keil, Quaest. Tull. p. XVIII etiam, si quis error alicunde alicunde Ern. aliunde extitit, si paupertas momordit, si ignominia pupugit, pupigit G 1 R 1 V 1 si quid tenebrarum obfudit exilium, exsilium GV 1 aut eorum quae quaeque (quaeque G) modo X corr. s modo dixi si quid si quid sicut K extitit. etsi singularum rerum sunt propriae consolationes, de quibus audies tu quidem, cum voles. sed ad eundem fontem revertendum est, aegritudinem omnem procul abesse a sapiente, quod iis sit, quod frustra suscipiatur, quod non natura exoriatur, sed iudicio, sed opinione, sed quadam invitatione ad dolendum, cum id decreverimus ita fieri oportere. 3.83. Hoc detracto, quod totum est voluntarium, aegritudo erit sublata illa ilia ita G 1 maerens, morsus tamen tamen tantum Bentl. sed cf. p. 323, 11 quo Cic. hic respicit et contractiuncula quaedam contractiuncuculae quaedam (quadam G quandam V 1 ) relinquentur W Non. (relincuntur) corr. Bentl. cf. 9 hanc et Sen. ad Marc. 7, 1 animi relinquetur. hoc... 9 relinquentur Non. 92, 24 hanc dicant sane naturalem, dum aegritudinis nomen absit grave taetrum funestum, quod cum sapientia esse atque, ut ita dicam, habitare nullo modo possit. At quae at quae Bentl. atque stirpes sunt aegritudinis, quam multae, quam amarae! quae ipso ipso om. V trunco everso omnes eligendae elidendae R 2 sunt et, si necesse erit, singulis disputationibus. superest enim nobis hoc, cuicuimodi cuicuimodi cuiusmodi V 3 est, otium. sed ratio una omnium est aegritudinum, plura sed plura H nomina. nam et invidere aegritudinis est et aemulari et obtrectare et misereri et angi, lugere, maerere, aerumna adfici, lamentari, sollicitari, sollicitari add. G 2 dolere, dolore V in molestia esse, adflictari, desperare. 3.84. Haec omnia definiunt Stoici, eaque verba quae dixi singularum rerum St. fr. 3, 419 sunt, non, ut videntur, easdem res significant, sed aliquid differunt; quod alio loco alio loco cf. IV, 16 fortasse tractabimus. haec hae V 2 sunt illae fibrae stirpium, quas initio dixi, persequendae et omnes eligendae, et 25 eligendae X ( cf. Colum. 4, 5 Varro rust. 1, 47 ) eliciendae V c ne umquam ulla possit existere. magnum opus et difficile, quis negat? quid autem praeclarum non idem arduum? sed tamen id se effecturam philosophia profitetur, nos modo curationem eius recipiamus. denique ratio una ... 360, 3 recipiamus H Verum haec quidem verum quidem haec W corr. We. actenus K 1 R 1 hactenus, cetera, quotienscumque voletis, et hoc loco et aliis parata vobis erunt. 4.63. itaque non sine causa, cum Orestem fabulam doceret doceret s Prisc. diceret X Euripides, non ... 16 Euripides Prisc. GL. 2, 246, 2 primos tris versus revocasse dicitur Socrates: Neque ta/m terribilis u/lla fando ora/tio oratio s ( e0/pos ) ratio X Prisc. est, Nec fo/rs fors X (sor G 1 fors G 2 ) Prisc. ( audacter dictum pro eo quod fors fert, ut saepe fortuna; sed vix spernendum cf. Forsdeus Att. 4, 10 forte-divinitus Liv. 1, 4, Ov. trist. 5, 3, 13, Vell. 2, 66 al. ) sors vulgo ( pa/qos Eur. ) nec ira cae/litum invectu/m invectum edd. inventum X invictum Prisc. malum, Quod no/n non add. G 2 natura huma/na patiendo e/cferat. neque ... 20 ferat Prisc. GL.3, 426, 7 est autem utilis ad persuadendum ea quae acciderint ferri et posse et oportere oportere V eorum bis V 1 enumeratio eorum qui tulerunt. tullerunt GR ( corr. c ) V ( corr. 3 ) etsi aegritudinis sedatio et hesterna disputatione explicata est et in Consolationis libro, quem in medio—non enim sapientes eramus—maerore et dolore conscripsimus; quodque vetat vertat V 1 St. fr. 3, 484 Chrysippus, ad recentis quasi tumores animi remedium adhibere, id nos fecimus naturaeque vim cum in vim corr. V 3 attulimus, attullimus X (adt. V) ut magnitudini medicinae doloris magnitudo concederet. ut cum magnitudine ... 3 concederet Non. 270, 11
7. Cicero, Letters To His Friends, 9.16.8, 10.28.1 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 151
8. Cicero, Letters, 12.14 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 94
9. Sallust, Catiline, 10.6 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 174
10. Livy, History, 39.8-39.19 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 174
11. Horace, Sermones, 2.2.39-2.2.40, 2.8.42-2.8.43 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 146
12. Martial, Epigrams, 2.43, 2.69.3-2.69.4, 2.89.5, 3.22.1-3.22.4, 3.80, 7.55.4, 10.31, 10.48, 10.73.3, 12.48.17-12.48.18, 13.81, 14.97 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 146, 148, 151, 152
13. Pliny The Elder, Natural History, 9.66 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 148
14. Seneca The Younger, Letters, 21.4, 120.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 117, 148
15. Seneca The Younger, Natural Questions, 3.17.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 148
16. Petronius Arbiter, Satyricon, 67.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 151
17. Persius, Satires, 5.179-5.184 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 146
18. New Testament, Romans, 7.15, 9.1-9.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 72, 94
7.15. ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλʼ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 9.1. Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συνμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ, 9.2. ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου· 7.15. For I don't know what I am doing. For I don't practice what I desire to do; but what I hate, that I do. 9.1. I tell the truth in Christ. I am not lying, my conscience testifying with me in the Holy Spirit, 9.2. that I have great sorrow and unceasing pain in my heart.
19. New Testament, Philippians, 1.12-1.26, 1.29-1.30, 2.10, 2.17-2.30, 3.10-3.11, 3.14, 3.17-3.21, 4.18-4.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 117
1.12. Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατʼ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 1.13. ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 1.14. καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν. Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, 1.15. τινὲς δὲ καὶ διʼ εὐδοκίαν τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν· 1.16. οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 1.17. οἱ δὲ ἐξ ἐριθίας τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 1.18. τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι, 1.19. οἶδα γὰρ ὅτιτοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίανδιὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 1.20. κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλʼ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 1.21. Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 1.22. εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, — καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω· 1.23. συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον, 1.24. τὸ δὲ ἐπιμένειν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον διʼ ὑμᾶς. 1.25. καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 1.26. ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 1.29. ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν̓, 1.30. τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 2.10. ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦπᾶν γόνυ κάμψῃἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 2.17. Ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συνχαίρω πᾶσιν ὑμῖν· 2.18. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συνχαίρετέ μοι. 2.19. Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 2.20. οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει, 2.21. οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, 2.22. ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 2.23. Τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς· 2.24. πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 2.25. ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συνστρατιώτην μ́ου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 2.26. ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς [ἰδεῖν], καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 2.27. καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτου· ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ. 2.28. σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 2.29. προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, 2.30. ὅτι διὰ τὸ ἔργον Κυρίου μέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας. 3.10. τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 3.11. εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, 3.14. κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 3.17. Συνμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς· 3.18. πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ χριστοῦ, 3.19. ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 3.20. ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 3.21. ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα. 4.18. ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρʼ ὑμῶν,ὀσμὴν εὐωδίας,θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. 4.19. ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 1.12. Now I desire to have you know, brothers, that the things which happened to me have turned out rather to the progress of the gospel; 1.13. so that it became evident to the whole praetorian guard, and to all the rest, that my bonds are in Christ; 1.14. and that most of the brothers in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear. 1.15. Some indeed preach Christ even out of envy and strife, and some also out of good will. 1.16. The former insincerly preach Christ from selfish ambition, thinking that they add affliction to my chains; 1.17. but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. 1.18. What does it matter? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. I rejoice in this, yes, and will rejoice. 1.19. For I know that this will turn out to my salvation, through your supplication and the supply of the Spirit of Jesus Christ, 1.20. according to my earnest expectation and hope, that I will in no way be put to shame, but with all boldness, as always, now also Christ will be magnified in my body, whether by life, or by death. 1.21. For to me to live is Christ, and to die is gain. 1.22. But if I live on in the flesh, this will bring fruit from my work; yet I don't make known what I will choose. 1.23. But I am in a dilemma between the two, having the desire to depart and be with Christ, which is far better. 1.24. Yet, to remain in the flesh is more needful for your sake. 1.25. Having this confidence, I know that I will remain, yes, and remain with you all, for your progress and joy in the faith, 1.26. that your rejoicing may abound in Christ Jesus in me through my presence with you again. 1.29. Because it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer on his behalf, 1.30. having the same conflict which you saw in me, and now hear is in me. 2.10. that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, those on earth, and those under the earth, 2.17. Yes, and if I am poured out on the sacrifice and service of your faith, I rejoice, and rejoice with you all. 2.18. In the same way, you also rejoice, and rejoice with me. 2.19. But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered up when I know how you are doing. 2.20. For I have no one else like-minded, who will truly care about you. 2.21. For they all seek their own, not the things of Jesus Christ. 2.22. But you know the proof of him, that, as a child serves a father, so he served with me in furtherance of the gospel. 2.23. Therefore I hope to send him at once, as soon as I see how it will go with me. 2.24. But I trust in the Lord that I myself also will come shortly. 2.25. But I counted it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, fellow soldier, and your apostle and minister to my need; 2.26. since he longed for you all, and was very troubled, because you had heard that he was sick. 2.27. For indeed he was sick, nearly to death, but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, that I might not have sorrow on sorrow. 2.28. I have sent him therefore the more diligently, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful. 2.29. Receive him therefore in the Lord with all joy, and hold such in honor, 2.30. because for the work of Christ he came near to death, risking his life to supply that which was lacking in your service toward me. 3.10. that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming conformed to his death; 3.11. if by any means I may attain to the resurrection from the dead. 3.14. I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 3.17. Brothers, be imitators together of me, and note those who walk this way, even as you have us for an example. 3.18. For many walk, of whom I told you often, and now tell you even weeping, as the enemies of the cross of Christ, 3.19. whose end is destruction, whose god is the belly, and whose glory is in their shame, who think about earthly things. 3.20. For our citizenship is in heaven, from where we also wait for a Savior, the Lord Jesus Christ; 3.21. who will change the body of our humiliation to be conformed to the body of his glory, according to the working by which he is able even to subject all things to himself. 4.18. But I have all things, and abound. I am filled, having received from Epaphroditus the things that came from you, a sweet-smelling fragrance, an acceptable and well-pleasing sacrifice to God. 4.19. My God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
20. New Testament, Galatians, 2.15-2.21, 4.4-4.6, 4.8-4.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 14, 34
2.15. Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 2.16. εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμουοὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 2.17. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο· 2.18. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. 2.19. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω· Χριστῷ συνεσταύρωμαι· 2.20. ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 2.21. Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν. 4.4. ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 4.5. ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 4.6. Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον Ἀββά ὁ πατήρ. 4.8. Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς· 4.9. νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεῦσαι θέλετε; 4.10. ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. 2.15. "We, being Jews by nature, and not Gentile sinners, 2.16. yet knowing that a man is not justified by the works of the law butthrough the faith of Jesus Christ, even we believed in Christ Jesus,that we might be justified by faith in Christ, and not by the works ofthe law, because no flesh will be justified by the works of the law. 2.17. But if, while we sought to be justified in Christ, we ourselvesalso were found sinners, is Christ a servant of sin? Certainly not! 2.18. For if I build up again those things which I destroyed, I provemyself a law-breaker. 2.19. For I, through the law, died to the law,that I might live to God. 2.20. I have been crucified with Christ, andit is no longer I that live, but Christ living in me. That life which Inow live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me,and gave himself up for me. 2.21. I don't make void the grace of God.For if righteousness is through the law, then Christ died for nothing! 4.4. But when the fullness of the time came,God sent out his Son, born to a woman, born under the law, 4.5. thathe might redeem those who were under the law, that we might receive theadoption of sons. 4.6. And because you are sons, God sent out theSpirit of his Son into your hearts, crying, "Abba, Father!" 4.8. However at that time, not knowing God, youwere in bondage to those who by nature are not gods. 4.9. But now thatyou have come to know God, or rather to be known by God, why do youturn back again to the weak and miserable elements, to which you desireto be in bondage all over again? 4.10. You observe days, months,seasons, and years.
21. New Testament, 1 Corinthians, 2.10-2.16, 3.1-3.4, 15.50 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 14
2.10. ἡμῖν γὰρ ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος, τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ. 2.11. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 2.12. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν· 2.13. ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλʼ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες. 2.14. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστίν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται· 2.15. ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπʼ οὐδενὸς ἀνακρίνεται. 2.16. τίςγὰρἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς συνβιβάσει αὐτόν;ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 3.1. Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλʼ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 3.2. γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. 3.3. Ἀλλʼ οὐδὲ [ἔτι] νῦν δύνασθε, ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 3.4. ὅταν γὰρ λέγῃ τις Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ Ἐγὼ Ἀπολλώ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε; 15.50. Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. 2.10. But to us, God revealed them through the Spirit. For theSpirit searches all things, yes, the deep things of God. 2.11. For whoamong men knows the things of a man, except the spirit of the man,which is in him? Even so, no one knows the things of God, except God'sSpirit. 2.12. But we received, not the spirit of the world, but theSpirit which is from God, that we might know the things that werefreely given to us by God. 2.13. Which things also we speak, not inwords which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches,comparing spiritual things with spiritual things. 2.14. Now thenatural man doesn't receive the things of God's Spirit, for they arefoolishness to him, and he can't know them, because they arespiritually discerned. 2.15. But he who is spiritual discerns allthings, and he himself is judged by no one. 2.16. "For who has knownthe mind of the Lord, that he should instruct him?" But we haveChrist's mind. 3.1. Brothers, I couldn't speak to you as to spiritual, but as tofleshly, as to babies in Christ. 3.2. I fed you with milk, not withmeat; for you weren't yet ready. Indeed, not even now are you ready, 3.3. for you are still fleshly. For insofar as there is jealousy,strife, and factions among you, aren't you fleshly, and don't you walkin the ways of men? 3.4. For when one says, "I follow Paul," andanother, "I follow Apollos," aren't you fleshly? 15.50. Now I say this, brothers, that flesh and blood can'tinherit the Kingdom of God; neither does corruption inheritincorruption.
22. Martial, Epigrams, 2.43, 2.69.3-2.69.4, 2.89.5, 3.22.1-3.22.4, 3.80, 7.55.4, 10.31, 10.48, 10.73.3, 12.48.17-12.48.18, 13.81, 14.97 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 146, 148, 151, 152
23. Juvenal, Satires, 5.80-5.85, 5.92-5.97 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 146, 148
24. Polycarp of Smyrna, Letter To The Philippians, 3.2, 11.3, 13.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 117
3.2. οὔτε γὰρ ἐγὼ οὔτε ἄλλος ὅμοιος ἐμοὶ δύναται κατακολουθῆσαι τῇ σοφίᾳ τοῦ μακαρίου καὶ ἐνδόξου Παύλου, ὃς γενόμενος ἐν ὑμῖν κατὰ πρόσωπον τῶν τότε ἀνθρώπων ἐδίδαξεν ἀκριβῶς καὶ βεβαίως τὸν περὶ ἀληθείας λόγον, ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς, εἰς ἃς ἐὰν ἐγκύπτητε, δυνηθήσεσθε οἰκοδομεῖσθαι εἰς τὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν: Gal 4, 26 11.3. εγο αυτεμ νιηιλ ταλε σενσι ιν ϝοβις ϝελ αυδιϝι, ιν #3υιβυς λαβοραϝιτ βεατυς παυλυς, #3υι Cf. Phil. 4, 15 εστις ιν πρινξιπιο επιστυλαε ειυς. δε ϝοβις ετενιμ II Thess. 1, 4 γλοριατυρ ιν ομνιβυς εξξλεσιις, #3υαε δομινυμ Some MSS. of L read deum instead of dominum. σολαξ τυνξ ξογνοϝεραντ; νος αυτεμ νονδυμ ξογνοϝεραμυς. 13.1. Ἐγράψατέ The greek is here again available from the #3uotation in eusebius. μοι καὶ ὑμεῖς καὶ Ἰγνάτιος, ἵν᾽, ἐάν τις ἀπέρχηται εἰς Συρίαν, καὶ τὰ παῤ ὑμῶν ἀποκομίσῃ γράμματα: ὅπερ ποιήσω,ἐὰν λάβω καιρὸν εὔθετον, εἴτε ἐγώ, εἴτε ὄν πέμπω pe/mpw Eus. misero (=pe/myw) L πρεσβεύσοντα καὶ περὶ ὑμῶν. 3.2. 11.3. 13.1.
25. Cebes of Thebes, Cebetis Tabula, 7.3, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4-11.1, 10.4, 11.1, 11.2, 22.2, 23.1, 23.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 72
26. Tacitus, Annals, 3.13.1-3.13.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 174
27. Pliny The Younger, Letters, 3.4.2, 3.10.6, 4.1.5-4.1.6, 10.8-10.9, 10.74, 10.81, 10.96-10.97 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 171, 174
10.8. To Trajan. When, Sir, your late father, * both by a very fine speech and by setting them a most honourable example himself, urged every citizen to deeds of liberality, I sought permission from him to transfer to a neighbouring township all the statues of the emperors which had come into my possession by various bequests and were kept just as I had received them ill my distant estates, and to add thereto a statue of himself. He granted the request and made most flattering references to myself, and I immediately wrote to the decurions asking them to assign me a plot of ground upon which I might erect a temple ** at my own cost, and they offered to let me choose the site myself as a mark of appreciation of the task I had undertaken. But first my own ill-health, then your father's illness, and subsequently the anxieties of the office you bestowed upon me, have prevented my proceeding with the work. However, I think the present is a convenient opportunity for getting on with it, for my month of duty ends on the Kalends of September and the following month contains a number of holidays. I ask, therefore, as a special favour, that you will allow me to adorn with your statue the work which I am about to begin ; and secondly, that in order to complete it as soon as possible, you will grant me leave of absence. It would be alien to my frank disposition if I were to conceal from your goodness the fact that you will, if you grant me leave, be incidentally aiding very materially my private fices. The rent of my estates in that district exceeds 400,000 sesterces, and if the new tets are to be settled in time for the next pruning, the letting of the farms must not be any further delayed. Besides, the succession of bad vintages we have had forces me to consider the question of making certain abatements, and I cannot enter into that question unless I am on the spot. So, Sir, if for these reasons you grant me leave for thirty days, I shall owe to your kindness the speedy fulfilment of a work of loyalty and the settlement of my private fices. I cannot reduce the length of leave I ask for to narrower limits, inasmuch as the township and the estates I have spoken of are more than a hundred and fifty miles from Rome. 0 10.9. Trajan to Pliny. You have given me an abundance of private and all the public reasons I could desire for asking leave of absence, but, personally, I should have been quite content to accept the mere expression of your wish, for I have not the slightest doubt that you will return as early as you possibly can to resume your busy post. I give you permission to erect a statue of mine in the place you ask - although I am very loath to accept such honours - so as to avoid appearing to check the flow of your loyalty towards me.
28. Pliny The Younger, Letters, 3.4.2, 3.10.6, 4.1.5-4.1.6, 10.8-10.9, 10.74, 10.81, 10.96-10.97 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 171, 174
10.8. To Trajan. When, Sir, your late father, * both by a very fine speech and by setting them a most honourable example himself, urged every citizen to deeds of liberality, I sought permission from him to transfer to a neighbouring township all the statues of the emperors which had come into my possession by various bequests and were kept just as I had received them ill my distant estates, and to add thereto a statue of himself. He granted the request and made most flattering references to myself, and I immediately wrote to the decurions asking them to assign me a plot of ground upon which I might erect a temple ** at my own cost, and they offered to let me choose the site myself as a mark of appreciation of the task I had undertaken. But first my own ill-health, then your father's illness, and subsequently the anxieties of the office you bestowed upon me, have prevented my proceeding with the work. However, I think the present is a convenient opportunity for getting on with it, for my month of duty ends on the Kalends of September and the following month contains a number of holidays. I ask, therefore, as a special favour, that you will allow me to adorn with your statue the work which I am about to begin ; and secondly, that in order to complete it as soon as possible, you will grant me leave of absence. It would be alien to my frank disposition if I were to conceal from your goodness the fact that you will, if you grant me leave, be incidentally aiding very materially my private fices. The rent of my estates in that district exceeds 400,000 sesterces, and if the new tets are to be settled in time for the next pruning, the letting of the farms must not be any further delayed. Besides, the succession of bad vintages we have had forces me to consider the question of making certain abatements, and I cannot enter into that question unless I am on the spot. So, Sir, if for these reasons you grant me leave for thirty days, I shall owe to your kindness the speedy fulfilment of a work of loyalty and the settlement of my private fices. I cannot reduce the length of leave I ask for to narrower limits, inasmuch as the township and the estates I have spoken of are more than a hundred and fifty miles from Rome. 0 10.9. Trajan to Pliny. You have given me an abundance of private and all the public reasons I could desire for asking leave of absence, but, personally, I should have been quite content to accept the mere expression of your wish, for I have not the slightest doubt that you will return as early as you possibly can to resume your busy post. I give you permission to erect a statue of mine in the place you ask - although I am very loath to accept such honours - so as to avoid appearing to check the flow of your loyalty towards me.
29. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 6.24 (2nd cent. CE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 151
6.24. προϊόντι δὲ τῷ ̓Απολλωνίῳ καὶ τοῖς ἀμφ' αὐτὸν μαστοὶ ὀρῶν ἐφαίνοντο παρεχόμενοι δένδρα, ὧν Αἰθίοπες τὰ φύλλα καὶ τὸν φλοιὸν καὶ τὸ δάκρυον καρπὸν ἡγοῦνται, ἑώρων δὲ καὶ λέοντας ἀγχοῦ τῆς ὁδοῦ καὶ παρδάλεις καὶ τοιαῦτα θηρία ἕτερα, καὶ ἐπῄει οὐδὲν αὐτοῖς, ἀλλ' ἀπεπήδα σφῶν, ὥσπερ ἐκπεπληγμένα τοὺς ἀνθρώπους, ἔλαφοι δὲ καὶ δορκάδες καὶ στρουθοὶ καὶ ὄνοι πολλὰ μὲν καὶ ταῦτα ἑωρᾶτο, πλεῖστα δὲ οἱ βόαγροί τε καὶ οἱ βούτραγοι: ξύγκειται δὲ τὰ θηρία ταῦτα τὸ μὲν ἐλάφου τε καὶ ταύρου, τὸ δὲ ἀφ' ὧνπερ τὴν ἐπωνυμίαν ᾕρηκε. καὶ ὀστοῖς δὲ τούτων ἐνετύγχανον καὶ ἡμιβρώτοις σώμασιν, οἱ γὰρ λέοντες, ἐπειδὰν θερμῆς τῆς θήρας ἐμφορηθῶσιν, ἀτιμάζουσιν αὐτῆς τὰ περιττά, πιστεύοντες, οἶμαι, τῷ καὶ αὖθις θηράσειν. 6.24. Apollonius, however, and his party pushed on till they saw some round-shaped hills covered with trees, the leaves and bark and gum of which the Ethiopians regard as of great value; and they also saw lions close to the path, and leopards and other such wild animals; but they were not attracted by any of them, for they fled from them in haste as if they were scared at the sight of men. And they also saw stags and gazelles, and ostriches an asses, the latter in great numbers, and also many wild bulls and ox-goats, the former of these two animals being a mixture of the stag and the ox, that latter of the creatures from which its name is taken. They found moreover on the road the bones and half-eaten carcases of these; for the lions, when they have gorged themselves with fresh prey, care little for what is left over of it, because, I think, they feel sure of catching fresh quarry whenever they want it.
30. Athenaeus, The Learned Banquet, None (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 152
31. Pliny The Younger, Panegyric, 55.11 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 171
32. Apuleius, The Golden Ass, 2.15, 2.24, 7.14, 9.34, 10.13-10.14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 151, 152
33. Galen, On The Doctrines of Hippocrates And Plato, 3.3.13-3.3.14 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 72
34. Epiphanius, Panarion, 30 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204, 205
35. Synesius of Cyrene, Letters, 4 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 205
36. Macrobius, Saturnalia, 2.13, 26.4 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 151, 152
37. Macrobius, Saturnalia, 2.13, 26.4 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 151, 152
38. Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History, 7.13 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204, 205, 212
39. Synesius of Cyrene, Letters, 4 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 205
40. Theodosius Ii Emperor of Rome, Theodosian Code, 3 (5th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204
41. John Malalas, History, 16.16 (6th cent. CE - 6th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 205
42. Gregory The Great, Letters, 2.50, 4.21, 5.7, 6.29, 7.21, 9.105 (6th cent. CE - 7th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204
43. Gregory of Tours, Historia Francorum, 8.1 (6th cent. CE - 6th cent. CE)  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204, 205
44. Anon., Ijo, 1.33-1.34, 2.16, 2.39  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204, 205
45. Thedosius, Codex Theodosianus, 2.8.26, 13.5.18, 16.8.6, 16.8.16, 16.8.20, 16.8.22, 16.8.24, 16.9.4  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204, 205
46. Epigraphy, Agora, 16.161  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 45
47. Severus, Letters, 5.2, 12.6, 19.4, 19.6  Tagged with subjects: •nan Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 212, 216
48. Anon., Constitutiones Sirmondianae, 6  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 204
49. Sozomenus, Ecclesiastical History, 2.4.1-2.4.8  Tagged with subjects: •enslaved people, enslavement Found in books: Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 205