Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

17 results for "emotions"
1. Cicero, Tusculan Disputations, 3.11, 4.24-4.25, 4.32, 4.52, 4.80-4.81 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 120, 121, 165, 242, 249
3.11. quod aliis quoque multis locis reperietur; reperitur G 1 sed id alias, nunc, quod instat. totum igitur id alt. id om. H s quod quaerimus quid et quale sit, sit fit V verbi vis ipsa declarat. eos enim sanos quoniam intellegi necesse est, quorum mens motu quasi morbo perturbata nullo nulla X corr. V 1? sit, qui quia K 1 contra adfecti affecti GR 2 insani G 1 sint, hos insanos appellari necesse est. itaque nihil melius, quam quod est in consuetudine sermonis Latini, cum exisse ex potestate dicimus eos, qui ecfrenati hecfrenati G (h del. 2 ) hęc fr. V effr. R rec V rec feruntur aut libidine aut iracundia— quamquam ipsa iracundia libidinis est pars; sic enim definitur: iracundia ulciscendi libido ulciscendi libido cf. Aug. civ. 14,15 quis V 1 —; qui igitur exisse ex potestate dicimus ... 20 ex potestate om. H dicuntur, idcirco dicuntur, quia non sint in potestate mentis, cui regnum totius animi a natura tributum est. Graeci autem mani/an manian X (man in r. V 1 ) appellant X unde appellent, non facile dixerim; eam tamen ipsam ipsa KGH (ipsāR, sed vix m. 1 ) distinguimus nos melius quam illi. hanc enim insaniam, quae iuncta stultitiae stultitiae K 2 V c BGr.(?) stultitia X patet latius, nos post latius add. V c a furore disiungimus. distinguimus R Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos furorem, melagxoli/an melancholian GV -iam KRH illi vocant; quasi vero atra bili atribili V 1 K (-bi li) atra- bili GR solum mens ac non non add. R c saepe vel iracundia graviore vel timore vel timore add. G 2 vel dolore moveatur; totum . . 322, 3 moveatur H quo genere Athamantem Alcmaeonem alomeonem K 1 alc meonem V (on in r. V c ) Aiacem Orestem furere dicimus. qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim duodecem R 1 V tab. 5, 7. Ciceronis locus obversatur Horatio s. 2, 3, 217 tabulae; itaque non est scriptum si insanus, sed si furiosus insanus et fur. Non. escit Bouhier esse incipit W esset Non. escit . stultitiam stultiam V ( ss rec ) stultia K (- 2 ) stultitia GR 1 (-ă 2 ) H enim censuerunt constantia, inconstantiam KR ( etiam m a m. 1 ut. v. ) V 1 ( sed in et m exp. 1 ) H inconstantia G insaniam enim censuerunt constantiam, id est sanitatem, tamen posse tueri Non. id est sanitate, vacantem posse tamen tueri mediocritatem officiorum et vitae communem cultum atque usitatum; furorem autem autem om. Non. esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. quod cum maius magis R 1 esse videatur quam insania, tamen eius modi est, ut furor in sapientem cadere possit, non possit insania. itaque stultitia censuerunt ... 13 insania itaque ... 13 cadere possit, insania non Non. 443, 2 sed haec alia quaestio est; nos ad propositum revertamur. 4.24. intellegatur igitur perturbationem iactantibus se opinionibus inconstanter et turbide in motu in motu immotus GRV (s del. rec ) H immot os K ( ss. c ) esse semper; cum autem hic fervor concitatioque animi inveteraverit et tamquam in venis medullisque insederit, tum existet existit X (exs. G) existet Küh. ( de fut. cf. p. 378, 14 comm. ad 1, 29 Sen. epist. 85, 9 al. ) inveteravit ... insedit ... existit Sey. et morbus et aegrotatio et offensiones eae, quae sunt eis morbis aegrotationibusque contrariae. Haec, quae dico, cogitatione inter se differunt, re quidem copulata sunt, eaque eaque GRV (eaq K 1 sed; add. 2 ) oriuntur ex libidine et ex laetitia. nam cum est concupita pecunia nec adhibita continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae sanaret sanet Bentl. permanet K 1 eam cupiditatem, permanat in venas et inhaeret in visceribus illud malum, existitque existit (exs. KR) qui m. X (que V rec s ) morbus et aegrotatio, quae evelli evelli Wopkens avelli inveterata non possunt, eique morbo nomen est avaritia; 4.25. similiterque similiter quae GKV ceteri morbi, ut gloriae cupiditas, ut mulierositas, ut ita appellem eam eam s ea X Non. L quae Graece filoguni/a f l L O Gg NlA fere X ( fgL KH -m a GV) dicitur, similiterque ... 7 dicitur Non. 142, 20 ceterique similiter morbi aegrotationesque nascuntur. quae autem sunt his contraria, ea nasci putantur a metu, ut odium mulierum, quale in misogu/nw| Atili est, inmisso gyno X (imm. K guno V 2 immissum K 2 ) Atil. fr. 1 ut in hominum universum genus, quod accepimus de Timone de Timone de ti in r. V 2 qui misa/nqrwpos appellatur, quale... 12 appellatur om. H misane p wit oc a appellantur X (misanep wp oc app. V, p fort. ex it ) ut inhospitalitas est: quae omnes aegrotationes animi ex quodam metu nascuntur earum rerum quas fugiunt et oderunt. 4.32. inter acutos autem et inter hebetes hebetes non item est K 1 ( corr. 1 etc ) interest, quod ingeniosi, ut aes Corinthium in aeruginem, aerugine GRV sic illi in morbum et incidunt tardius et recreantur ocius, hebetes non item. nec vero in omnem morbum ac perturbationem animus ingeniosi cadit; †non enim non enim in ulla Bentl. sunt enim multa Mdv. non enim ad omnia vitia aeque propensa est natura humana: sunt enim multa fere desiderat Po. ( cf. p. 402, 8 ) multa ecferata eff. KV c? et immania; quaedam autem humanitatis quoque habent primam speciem, ut misericordia aegritudo metus. Aegrotationes autem morbique animorum St. fr. 3, 430 difficilius evelli posse putantur quam summa illa vitia, quae virtutibus sunt contraria. morbis enim manentibus vitia sublata esse non possunt, quia del. Lb. quia] qui Dav. non tam celeriter satur quam illa tolluntur. sed ut. .. 377, 12 tolluntur ( sine 377, 1 inter 377, 6 immania) H 4.52. nescio, ecquid ipsi nos fortiter in re p. fecerimus: si quid fecimus, certe irati non fecimus. an est quicquam similius insaniae insaniae s insania X quam ira? quam bene Ennius initium dixit Enn. fr. inc. 18 insaniae. color, vox, oculi, spiritus, inpotentia dictorum ac factorum quam partem habent sanitatis? quid Achille Homerico foedius, quid Agamemnone in iurgio? nam Aiacem quidem ira ad furorem mortemque perduxit. non igitur desiderat fortitudo advocatam iracundiam; satis est instructa parata armata per sese. nam isto quidem modo isto modo quidem s corr. We. licet dicere utilem vinulentiam ad fortitudinem, utilem vinul.... 27 utilem om. V etiam dementiam, quod et insani et ebrii multa faciunt saepe vehementius. semper Aiax fortis, fortissimus tamen in furore; nam Trag. inc. 64 nam poetae tribuunt alii Fa/cinus fecit ma/ximum, cum Da/nais inclina/ntibus Summa/m rem perfeci/t perfecit s perficit X manu. manu Bentl. manus s manu sua restituit proelium Insaniens G. Hermann op. 7, 382 sed cf. Plasberg, Festschr. f. Vahlen 224, qui recte proel. r. ins. Ciceroni, non poetae tribuisse vid. proelium restituit insaniens: 4.80. Et si fidentia, id est firma animi confisio, scientia quaedam est et opinio gravis non temere adsentientis, metus quoque est diffidentia loco desperato sententia tole- rabilis efficiatur, si scribas : metus quoque qui est diffidentia inbecilla est adsensio ( cf. p. 368, 26 ) expectati et impendentis mali. propter haec ultima autem verba proximum enuntiatum et si spes — metum ante et si fidentia — imp. mali ponen- dum videtur. ut igitur metus — in malo = w(/ste e)n tw=| fau/lw| ( gen. masc. cf. St. fr. 3, 548 p. 147, 9 to\n sofo\n ou)k a)pistei=n th\n ga\r a)pisti/an ei/(nai Yeu/dous u(po/lhYin, th\n de/ pi/stin a)stei=on u(pa/rxein, ei/)nai ga\r kata/lhWin i)sxura/n ktl. ) ei/)nai to\n fo/bon, a(sau/tws de\ kai\ ta\ loipa\ pa/qh pa/nta ? sed quid Cicero peccauerit quid librarii, incertum. difidentia KV 3 (itiae V 1 ) defidentia GR expectati et impendentis inp. V mali, et si spes est expectatio boni, mali expectationem esse necesse est metum. ut igitur metus, metum mecum G 1 V 1 sic reliquae reliqui K 1 perturbationes sunt in malo. ergo ut constantia scientiae, sic perturbatio erroris est. Qui autem natura dicuntur iracundi aut misericordes aut invidi aut tale quid, ei sunt constituti quasi mala valetudine valitudini V animi, sanabiles sanabiles s sanabile est tamen, ut Socrates dicitur: cum multa in conventu vitia conlegisset in eum Zopyrus, zopirus GK qui se naturam cuiusque ex forma perspicere profitebatur, derisus est a ceteris, qui illa in Socrate vitia non agnoscerent, ab ipso autem Socrate sublevatus, cum illa sibi sic nata, sic nata Po signa (insita vel innata Bentl. Dav. quod potius de eis rebus dicitur quas etiamnunc habe- mus ) cf. fin. 2, 33 ut bacillum aliud est inflexum de industria, aliud ita natum fat. 9 al. sed ratione a se adse R 1 deiecta deiec ta di ceret K valitudine R diceret. 4.81. ergo ut optuma quisque valetudine adfectus aff. KR potest videri ut natura ad aliquem morbum del. Tr. proclivior, sic animus alius ad alia vitia propensior. qui autem non natura, sed culpa vitiosi esse dicuntur, eorum vitia constant e falsis opinionibus rerum bonarum et malarum, ut sit alius ad alios motus perturbationesque proclivior. inveteratio autem, ut in corporibus, aegrius depellitur quam perturbatio, perturbatione K 1 citiusque repentinus oculorum tumor tumor add. V c mg. tuorum K 1 sanatur quam diuturna lippitudo depellitur. depellitur del. Dav. sed cf. Mue.
2. Cicero, On Fate, 10, 8-9, 7 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 249
3. Seneca The Younger, On Anger, 1.1, 1.1.3-1.1.7, 1.3.3, 1.5.2, 1.13.3, 1.20.3, 2.5.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 111, 123, 242
4. Epictetus, Discourses, 1.1, 2.18.7-2.18.10 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 165, 249
5. Plutarch, On Stoic Self-Contradictions, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 249
6. Seneca The Younger, Letters, 59.15, 75.8-75.13, 83.25-83.26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 242, 249
7. Alexander of Aphrodisias, On The Soul, 2.118 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 249
8. Alexander of Aphrodisias, On Fate, 6.171 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 249
9. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 7.158-7.159, 7.173 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 249
7.158. We hear when the air between the sot body and the organ of hearing suffers concussion, a vibration which spreads spherically and then forms waves and strikes upon the ears, just as the water in a reservoir forms wavy circles when a stone is thrown into it. Sleep is caused, they say, by the slackening of the tension in our senses, which affects the ruling part of the soul. They consider that the passions are caused by the variations of the vital breath.Semen is by them defined as that which is capable of generating offspring like the parent. And the human semen which is emitted by a human parent in a moist vehicle is mingled with parts of the soul, blended in the same ratio in which they are present in the parent. 7.159. Chrysippus in the second book of his Physics declares it to be in substance identical with vital breath or spirit. This, he thinks, can be seen from the seeds cast into the earth, which, if kept till they are old, do not germinate, plainly because their fertility has evaporated. Sphaerus and his followers also maintain that semen derives its origin from the whole of the body; at all events every part of the body can be reproduced from it. That of the female is according to them sterile, being, as Sphaerus says, without tension, scanty, and watery. By ruling part of the soul is meant that which is most truly soul proper, in which arise presentations and impulses and from which issues rational speech. And it has its seat in the heart.Such is the summary of their Physics which I have deemed adequate, my aim being to preserve a due proportion in my work. But the points on which certain of the Stoics differed from the rest are the following. 7.173. He was present in the theatre when the poet Sositheus uttered the verse –Driven by Cleanthes' folly like dumb herds,and he remained unmoved in the same attitude. At which the audience were so astonished that they applauded him and drove Sositheus off the stage. Afterwards when the poet apologized for the insult, he accepted the apology, saying that, when Dionysus and Heracles were ridiculed by the poets without getting angry, it would be absurd for him to be annoyed at casual abuse. He used to say that the Peripatetics were in the same case as lyres which, although they give forth sweet sounds, never hear themselves. It is said that when he laid it down as Zeno's opinion that a man's character could be known from his looks, certain witty young men brought before him a rake with hands horny from toil in the country and requested him to state what the man's character was. Cleanthes was perplexed and ordered the man to go away; but when, as he was making off, he sneezed, I have it, cried Cleanthes, he is effeminate.
10. Vergil, Aeneis, 3.616  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 242
3.616. who from beneath the hollow scarped crag
11. Nemesius, On The Nature of Man, 2.77  Tagged with subjects: •emotions, as causes Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 249
17. Stobaeus, Eclogues, None  Tagged with subjects: •nan Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 249