Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

12 results for "crates"
1. Plato, Sophist, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 224
2. Aristotle, Heavens, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: nan nan
3. Cicero, Academica, 1.24-1.29, 1.39, 1.43-1.46 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 105, 224
1.24. De cf. Lact. inst. 7,3,1 natura autem (id enim sequebatur) ita dicebant docebant *g ut eam dividerent in res duas, ut altera esset efficiens, altera autem quasi huic se praebens, eaque ea qua Man. ex qua Turn. ex eaque Mue. ea nominativus efficeretur efficerentur *gr 1 aliquid. in eo quod efficeret vim esse censebant, in eo autem quod efficeretur tantum modo tantum modo om. *d materiam quandam; in utroque tamen utrumque: neque enim materiam ipsam cohaerere potuisse si nulla vi contineretur, neque vim sine aliqua materia; nihil est enim quod non alicubi esse cogatur. sed quod ex utroque, id iam corpus et quasi qualitatem quandam nominabant—dabitis habitis *g enim profecto ut in rebus inusitatis, quod Graeci ipsi faciunt a quibus haec iam diu tractantur, utamur verbis interdum inauditis.' 1.25. Nos vero inquit Atticus; quin etiam Graecis licebit utare cum voles, si te Latina forte deficient. VA. Bene sane facis; sed enitar ut ut in p 1 Latine loquar, nisi in huiusce eiusce *gx modi verbis ut philosophiam aut rhetoricam aut physicam aut dialecticam appellem, quibus ut aliis multis consuetudo iam utitur pro Latinis. qualitates s cf. Mart. Cap. 5, 510 igitur appellavi quas poio/thtas Graeci vocant, quod ipsum apud Graecos non est vulgi verbum sed philosophorum, atque id in multis; dialecticorum vero verba nulla sunt publica, suis utuntur. et id quidem commune omnium fere est artium; s. cf. fin. 3, 3 nat. deor. 1, 44 frg. inc. K 10 Hier. in Gal. 3, 26 aut enim nova sunt rerum novarum facienda nomina aut ex aliis transferenda. quod si Graeci faciunt qui in his rebus tot iam saecla versantur, quanto id nobis magis m. n. *d n. maius p p smn concedendum est, qui haec nunc primum tractare conamur. 1.26. 'Tu vero' inquam Varro bene etiam meriturus mihi videris de tuis civibus, si eos non modo copia rerum auxeris, ut effecisti, ut fecisti s uti f- RKl. sed etiam verborum. VA. Audebimus ergo inquit 'novis verbis uti te auctore, si necesse erit. erit *gpx est w —earum igitur qualitatum sunt aliae principes aliae ex his ortae. principes sunt unius modi et simplices; ex his autem ortae variae sunt et quasi multiformes. itaque aer (hoc inde ab hoc rursus deest s hoc om. *d quoque utimur enim enim iam Ha. pro Latino) et et 1 om. *d ignis et aqua et terra prima primae s sunt; ex his autem ortae animantium formae earumque rerum quae gignuntur e terra. ergo illa initia et ut e Graeco vertam elementa dicuntur; e quibus aer et ignis movendi vim habent et efficiendi, reliquae partes accipiendi et quasi patiendi, aquam dico et terram. quintum genus, e quo essent astra mentesque, singulare singulares *gw eorumque quattuor quae supra dixi dissimile Aristoteles Arist. cf. AKail diss. phil. Vind. 11, 90 quoddam esse rebatur. 1.27. Sed subiectam putant putant x -at *d -abant *g omnibus sine ulla specie atque carentem omni illa qualitate (faciamus enim tractando usitatius hoc verbum et tritius) materiam quandam, ex qua omnia expressa atque effecta efficat Turn. sint, quae tota omnia accipere possit possit x -sunt *g -sint *dn omnibusque modis mutari mutari s ? Dav. -re *g*d atque ex omni parte eoque eque *g eamque Chr. etiam interire, non in nihilum sed in suas partes, quae infinite secari ac dividi possint, cum sit nihil omnino in rerum natura minimum quod dividi nequeat. quae autem moveantur omnia intervallis moveri, quae intervalla item infinite dividi possint. 1.28. et cum ita moveatur illa vis quam qualitatem esse diximus, et cum sic ultro citroque introque p in utroque w versetur, et materiam ipsam totam totam ipsam *g penitus commutari putant et illa effici quae appellant qualia; e quibus in in del. Dav. omni natura cohaerente cohaerente *gp m x cohercente *d et continuata cum omnibus suis partibus unum unum om. *d effectum esse mundum, extra quem nulla pars materiae mat. par *g sit nullumque corpus. Partis autem esse mundi omnia quae insint in eo, quae natura sentiente teneantur, in qua ratio perfecta insit, quae sit eadem sempiterna (nihil enim valentius esse a quo intereat); 1.29. quam vim animum esse dicunt mundi, eandemque esse esse 2 om. *g mentem sapientiamque perfectam, quem deum appellant, omniumque rerum quae sunt sint Mue. ei subiectae quasi prudentiam providentiam Lb. quandam procurantem caelestia maxime, deinde in terris ea quae pertineant pertinent r 1 wm ad homines; quam interdum eandem necessitatem appellant, quia nihil aliter possit atque ab ea constitutum sit, inter dum interdum p 1, idem et item p m inter *g*d seriem causarum Pl. * * * quasi fatalem et immutabilem continuationem ordinis sempiterni, non no num p numquam quidem quidem om. *g eandem fortunam, quod efficiat multa improvisa et et s ? Lb. haec *g*d ac Ha. necopinata nobis propter obscuritatem ignorationemque causarum. fortunam — — quod multa eff. inopinata nobis ... causarum Lact. inst. 3, 29, 3, cf. ibid. 18 (ign. rerum atque caus.) 1.39. cumque eas perturbationes antiqui naturales esse dicerent et rationis expertes aliaque in parte animi cupiditatem alia in alia Lb. rationem collocarent, ne his quidem assentiebatur; nam et perturbationes voluntarias esse putabat opinionisque iudicio suscipi et omnium perturbationum matrem esse arbitrabatur arb. matr. esse rw immoderatam quandam intemperantiam. Haec fere de moribus. De naturis autem sic sentiebat, primum ut in ut in ut s ? Asc. uti Bai. quattuor initiis rerum illis quintam hanc naturam, ex qua superiores sensus et et etiam Reid mentem effici rebantur, non adhiberet; statuebat enim ignem esse ipsam naturam quae quidque gigneret et mentem atque sensus. discrepabat etiam ab isdem, quod nullo modo arbitrabatur arbitrabantur *g quicquam effici posse ab ea quae expers esset corporis, cuius generis Xenocrates et superiores etiam animum esse dixerant, nec vero aut quod efficeret aliquid aut quod efficeretur posse esse non corpus. 1.43. Quae cum dixisset et, del. s ? Man. Breviter sane minimeque obscure exposita est inquam a te Varro et veteris Academiae ratio et Stoicorum. horum horum Goer. uerum *g*d esse autem arbitror, ut ut sm et n ut ab p 1 ab x at g 2 fx at ab *d om. g 1 Antiocho nostro familiari placebat, correctionem veteris Academiae potius quam aliquam novam disciplinam putandam. Tum tum s tunc *g*d Varro Tuae duae *d sunt nunc partes inquit qui ab antiquorum ratione ratione nunc *d desciscis descistis m p nf deciscis p 1 desistis g et ea quae ab Arcesila novata sunt probas, docere doce p 2 p 1 rw quod et qua de causa discidium dissidium mgf desidium sn factum sit, ut videamus satisne ista sit iusta defectio. 1.44. Tum ego Cum Zenone inquam “ut accepimus Arcesilas sibi omne certamen instituit, non pertinacia aut studio vincendi ut quidem mihi quidem mihi *gp videtur, sed earum rerum obscuritate, quae ad confessionem ignorationis adduxerant Socratem et vel ut iam ante et iam ante Dav. ad Lact. epit. 32 et ueluti amantes *g*d Socratem Democritum Anaxagoram Empedoclem omnes paene veteres, qui nihil cognosci nihil percipi nihil sciri posse dixerunt, angustos sensus imbecillos inbecilles p 1 sgf animos brevia curricula vitae et et om. sgf ut Democritus cf. p. 43, 13 in profundo veritatem esse demersam, demersam gfx dim- smnp m diuersam *d opinionibus et institutis omnia teneri, nihil veritati ueritate *g relinqui, deinceps deinceps denique Bentl. densis IACvHeusde ' Cic. filopla/twn ' ( 1836 ) 236 n. 1 omnia tenebris circumfusa esse dixerunt. cf. Lact. inst. 3, 4, 11. 28, 12 s. 30, 6 Democr. fr. 117 Deiels Emped. fr. 2 D. ( Kranz Herm. 47, 29 n. 2 ) 1.45. itaque Arcesilas negabat esse quicquam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum quod Socrates sibi reliquisset, ut nihil scire se sciret; ut ... sciret om. *dn, cf. p. 7, 12 sic omnia latere censebat censebat s -bant *g*d in occulto neque esse quicquam quod cerni aut intellegi posset; possit *d quibus de causis nihil oportere neque profiteri neque affirmare quemquam quamquam p 1 ? sm neque assensione assertione *d approbare, cohibereque semper et ab omni lapsu continere temeritatem, quae tum tum p 2 s cum *g*d esset insignis cum tum sg m x aut falsa aut incognita res approbaretur, neque hoc quicquam esse esse s esset *g*d ( in ras. p ) turpius quam cognitioni et perceptioni assensionem assertionem *d assessionem f approbationemque praecurrere. huic rationi quod erat consentaneum faciebat, ut contra omnium sententias disserens disserens de sua *g dies iam *d de sua plerosque plerumque n pleresque gf pleros *d deduceret, deduceret et efficeret Pl. ut cum in eadem re paria contrariis in partibus momenta rationum invenirentur facilius ab utraque parte assensio ascensio mnf assertio *d sustineretur. 1.46. Hanc Academiam novam appellant, quae mihi vetus videtur, si quidem Platonem ex illa vetere numeramus, cuius in libris nihil affirmatur et in utramque partem multa disseruntur, de omnibus quaeritur nihil certi dicitur—sed tamen illa quam exposuisti exposuisti Dur. exposui *g*d ; an a Cicerone neglegenter scriptum ? vetus, haec nova nominetur. quae usque ad Carneadem perducta, producta mn (per in ras. p ) qui quartus ab Arcesila fuit, in eadem Arcesilae ratione permansit. Carneades autem nullius philosophiae partis ignarus et, ut cognovi ex is qui illum audierant maximeque ex Epicureo Epicureo ms -ZZZo *g*d Zenone, qui cum ab eo plurimum dissentiret unum tamen praeter ceteros mirabatur, incredibili quadam fuit facultate et to fuit īo facultate et do m 1, īo del. et do ctrina m 2 ; et to om. *dn et co pia dicendi Chr. ” quid autem stomachatur stomachetur Sig. Mnesarchus, quid Antipater digladiatur Non. p. 65 (digladiari) digladiatur F 1 -etur cett. cum Carneade tot voluminibus? *
4. Cicero, De Finibus, 5.2, 5.7 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Tsouni (2019), Antiochus and Peripatetic Ethics, 48
5.2.  Thereupon Piso remarked: "Whether it is a natural instinct or a mere illusion, I can't say; but one's emotions are more strongly aroused by seeing the places that tradition records to have been the favourite resort of men of note in former days, than by hearing about their deeds or reading their writings. My own feelings at the present moment are a case in point. I am reminded of Plato, the first philosopher, so we are told, that made a practice of holding discussions in this place; and indeed the garden close at hand yonder not only recalls his memory but seems to bring the actual man before my eyes. This was the haunt of Speusippus, of Xenocrates, and of Xenocrates' pupil Polemo, who used to sit on the very seat we see over there. For my own part even the sight of our senate-house at home (I mean the Curia Hostilia, not the present new building, which looks to my eyes smaller since its enlargement) used to call up to me thoughts of Scipio, Cato, Laelius, and chief of all, my grandfather; such powers of suggestion do places possess. No wonder the scientific training of the memory is based upon locality." 5.7.  "Perhaps," said Piso, "it will not be altogether easy, while our friend here" (meaning me) "is by, still I will venture to urge you to leave the present New Academy for the Old, which includes, as you heard Antiochus declare, not only those who bear the name of Academics, Speusippus, Xenocrates, Polemo, Crantor and the rest, but also the early Peripatetics, headed by their chief, Aristotle, who, if Plato be excepted, I almost think deserves to be called the prince of philosophers. Do you then join them, I beg of you. From their writings and teachings can be learnt the whole of liberal culture, of history and of style; moreover they include such a variety of sciences, that without the equipment that they give no one can be adequately prepared to embark on any of the higher careers. They have produced orators, generals and statesmen. To come to the less distinguished professions, this factory of experts in all the sciences has turned out mathematicians, poets, musicians and physicians."
5. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 5.2, 5.7 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Tsouni (2019), Antiochus and Peripatetic Ethics, 48
5.2. tum Piso: Naturane nobis hoc, inquit, datum dicam an errore quodam, ut, cum ea loca videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod aliquid R legamus? velut ego nunc moveor. venit enim mihi Platonis in mentem, quem accepimus primum hic disputare solitum; cuius etiam illi hortuli propinqui propinqui hortuli BE non memoriam solum mihi afferunt, sed ipsum videntur in conspectu meo ponere. hic Speusippus, hic Xenocrates, hic eius auditor Polemo, cuius illa ipsa sessio fuit, quam videmus. Equidem etiam curiam nostram—Hostiliam dico, non hanc novam, quae minor mihi esse esse mihi B videtur, posteaquam est maior—solebam intuens Scipionem, Catonem, Laelium, nostrum vero in primis avum cogitare; tanta vis admonitionis inest in locis; ut non sine causa ex iis memoriae ducta sit disciplina. 5.7. Tum Piso: Etsi hoc, inquit, fortasse non poterit poterit 'emendavisse videtur Aldus' Mdv. poteris sic abire, cum hic assit—me autem dicebat—, tamen audebo te ab hac Academia nova ad veterem illam illam veterem BE vocare, in qua, ut dicere Antiochum audiebas, non ii ii edd. hi R hij BENV soli solum R numerantur, qui Academici vocantur, Speusippus, Xenocrates, Polemo, Crantor ceterique, sed etiam Peripatetici veteres, quorum princeps principes R Aristoteles, quem excepto Platone haud scio an recte dixerim principem philosophorum. ad eos igitur converte te, converte te NV convertere R convertere te BE quaeso. ex eorum enim scriptis et institutis cum omnis doctrina liberalis, omnis historia, omnis sermo elegans sumi potest, tum varietas est tanta artium, ut nemo sine eo instrumento ad ullam rem illustriorem satis ornatus possit accedere. ab his oratores, ab his imperatores ac rerum publicarum principes extiterunt. ut ad minora veniam, mathematici, poe+tae, musici, medici denique ex hac tamquam omnium artificum artificiū R officina profecti sunt. Atque ego: At ego R Et ego V 5.2.  Thereupon Piso remarked: "Whether it is a natural instinct or a mere illusion, I can't say; but one's emotions are more strongly aroused by seeing the places that tradition records to have been the favourite resort of men of note in former days, than by hearing about their deeds or reading their writings. My own feelings at the present moment are a case in point. I am reminded of Plato, the first philosopher, so we are told, that made a practice of holding discussions in this place; and indeed the garden close at hand yonder not only recalls his memory but seems to bring the actual man before my eyes. This was the haunt of Speusippus, of Xenocrates, and of Xenocrates' pupil Polemo, who used to sit on the very seat we see over there. For my own part even the sight of our senate-house at home (I mean the Curia Hostilia, not the present new building, which looks to my eyes smaller since its enlargement) used to call up to me thoughts of Scipio, Cato, Laelius, and chief of all, my grandfather; such powers of suggestion do places possess. No wonder the scientific training of the memory is based upon locality." 5.7.  "Perhaps," said Piso, "it will not be altogether easy, while our friend here" (meaning me) "is by, still I will venture to urge you to leave the present New Academy for the Old, which includes, as you heard Antiochus declare, not only those who bear the name of Academics, Speusippus, Xenocrates, Polemo, Crantor and the rest, but also the early Peripatetics, headed by their chief, Aristotle, who, if Plato be excepted, I almost think deserves to be called the prince of philosophers. Do you then join them, I beg of you. From their writings and teachings can be learnt the whole of liberal culture, of history and of style; moreover they include such a variety of sciences, that without the equipment that they give no one can be adequately prepared to embark on any of the higher careers. They have produced orators, generals and statesmen. To come to the less distinguished professions, this factory of experts in all the sciences has turned out mathematicians, poets, musicians and physicians."
6. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 4.2, 4.22, 4.25, 4.28-4.29, 4.31-4.32, 4.43, 4.45, 7.4, 7.12, 7.162-7.163, 7.171, 7.183 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 100, 103, 105, 106
4.2. It was said that among those who attended his lectures were the two women who had been pupils of Plato, Lastheneia of Mantinea and Axiothea of Phlius. And at the time Dionysius in a letter says derisively, We may judge of your wisdom by the Arcadian girl who is your pupil. And, whereas Plato exempted from fees all who came to him, you levy tribute on them and collect it whether they will or no. According to Diodorus in the first book of his Memorabilia, Speusippus was the first to discern the common element in all studies and to bring them into connexion with each other so far as that was possible. 4.22. Hence Arcesilaus, who had quitted Theophrastus and gone over to their school, said of them that they were gods or a remt of the Golden Age. They did not side with the popular party, but were such as Dionysodorus the flute-player is said to have claimed to be, when he boasted that no one ever heard his melodies, as those of Ismenias were heard, either on shipboard or at the fountain. According to Antigonus, their common table was in the house of Crantor; and these two and Arcesilaus lived in harmony together. Arcesilaus and Crantor shared the same house, while Polemo and Crates lived with Lysicles, one of the citizens. Crates, as already stated, was the favourite of Polemo and Arcesilaus of Crantor. 4.25. However, when he recovered, he continued to attend Polemo's lectures, and for this he was universally praised. He is also said to have left Arcesilaus his property, to the value of twelve talents. And when asked by him where he wished to be buried, he answered:Sweet in some nook of native soil to rest.It is also said that he wrote poems and deposited them under seal in the sanctuary of Athena in his native place. And Theaetetus the poet writes thus of him:Pleasing to men, more pleasing to the Muses, lived Crantor, and never saw old age. Receive, O earth, the hallowed dead; gently may he live and thrive even in the world below. 4.28. 6. ARCESILAUSArcesilaus, the son of Seuthes, according to Apollodorus in the third book of his Chronology, came from Pitane in Aeolis. With him begins the Middle Academy; he was the first to suspend his judgement owing to the contradictions of opposing arguments. He was also the first to argue on both sides of a question, and the first to meddle with the system handed down by Plato and, by means of question and answer, to make it more closely resemble eristic.He came across Crantor in this way. He was the youngest of four brothers, two of them being his brothers by the same father, and two by the same mother. of the last two Pylades was the elder, and of the former two Moereas, and Moereas was his guardian. 4.29. At first, before he left Pitane for Athens, he was a pupil of the mathematician Autolycus, his fellow-countryman, and with him he also travelled to Sardis. Next he studied under Xanthus, the musician, of Athens; then he was a pupil of Theophrastus. Lastly, he crossed over to the Academy and joined Crantor. For while his brother Moereas, who has already been mentioned, wanted to make him a rhetorician, he was himself devoted to philosophy, and Crantor, being enamoured of him, cited the line from the Andromeda of Euripides:O maiden, if I save thee, wilt thou be grateful to me?and was answered with the next line:Take me, stranger, whether for maidservant or for wife. 4.31. Far, far away are Phrygia and sacred Thyatira, thy native land, Menodorus, son of Cadanus. But to unspeakable Acheron the ways are equal, from whatever place they be measured, as the proverb saith. To thee Eugamus raised this far-seen monument, for thou wert dearest to him of all who for him toiled.He esteemed Homer above all the poets and would always read a passage from him before going to sleep. And in the morning he would say, whenever he wanted to read Homer, that he would pay a visit to his dear love. Pindar too he declared matchless for imparting fullness of diction and for affording a copious store of words and phrases. And in his youth he made a special study of Ion. 4.32. He also attended the lectures of the geometer Hipponicus, at whom he pointed a jest as one who was in all besides a listless, yawning sluggard but yet proficient in his subject. Geometry, he said, must have flown into his mouth while it was agape. When this man's mind gave way, Arcesilaus took him to his house and nursed him until he was completely restored. He took over the school on the death of Crates, a certain Socratides having retired in his favour. According to some, one result of his suspending judgement on all matters was that he never so much as wrote a book. Others relate that he was caught revising some works of Crantor, which according to some he published, according to others he burnt. He would seem to have held Plato in admiration, and he possessed a copy of his works. 4.43. Another pleasant story told of him is this. Some one had inquired why it was that pupils from all the other schools went over to Epicurus, but converts were never made from the Epicureans: Because men may become eunuchs, but a eunuch never becomes a man, was his answer.At last, being near his end, he left all his property to his brother Pylades, because, unknown to Moereas, he had taken him to Chios and thence brought him to Athens. In all his life he never married nor had any children. He made three wills: the first he left at Eretria in the charge of Amphicritus, the second at Athens in the charge of certain friends, while the third he dispatched to his home to Thaumasias, one of his relatives, with the request that he would keep it safe. To this man he also wrote as follows:Arcesilaus to Thaumasias greeting. 4.45. I have written upon him as follows:Why, pray, Arcesilaus, didst thou quaff so unsparingly unmixed wine as to go out of thy mind? I pity thee not so much for thy death as because thou didst insult the Muses by immoderate potations.Three other men have borne the name of Arcesilaus: a poet of the Old Comedy, another poet who wrote elegies, and a sculptor besides, on whom Simonides composed this epigram:This is a statue of Artemis and its cost two hundred Parian drachmas, which bear a goat for their device. It was made by Arcesilaus, the worthy son of Aristodicus, well practised in the arts of Athena.According to Apollodorus in his Chronology, the philosopher described in the foregoing flourished about the 120th Olympiad. 7.4. For a certain space, then, he was instructed by Crates, and when at this time he had written his Republic, some said in jest that he had written it on Cynosura, i.e. on the dog's tail. Besides the Republic he wrote the following works:of Life according to Nature.of Impulse, or Human Nature.of Emotions.of Duty.of Law.of Greek Education.of Vision.of the Whole World.of Signs.Pythagorean Questions.Universals.of Varieties of Style.Homeric Problems, in five books.of the Reading of Poetry.There are also by him:A Handbook of Rhetoric.Solutions.Two books of Refutations.Recollections of Crates.Ethics.This is a list of his writings. But at last he left Crates, and the men above mentioned were his masters for twenty years. Hence he is reported to have said, I made a prosperous voyage when I suffered shipwreck. But others attribute this saying of his to the time when he was under Crates. 7.12. Thraso of the deme Anacaea, Philocles of Peiraeus, Phaedrus of Anaphlystus, Medon of Acharnae, Micythus of Sypalettus, and Dion of Paeania have been elected commissioners for the making of the crown and the building.These are the terms of the decree.Antigonus of Carystus tells us that he never denied that he was a citizen of Citium. For when he was one of those who contributed to the restoration of the baths and his name was inscribed upon the pillar as Zeno the philosopher, he requested that the words of Citium should be added. He made a hollow lid for a flask and used to carry about money in it, in order that there might be provision at hand for the necessities of his master Crates. 7.162. After meeting Polemo, says Diocles of Magnesia, while Zeno was suffering from a protracted illness, he recanted his views. The Stoic doctrine to which he attached most importance was the wise man's refusal to hold mere opinions. And against this doctrine Persaeus was contending when he induced one of a pair of twins to deposit a certain sum with Ariston and afterwards got the other to reclaim it. Ariston being thus reduced to perplexity was refuted. He was at variance with Arcesilaus; and one day when he saw an abortion in the shape of a bull with a uterus, he said, Alas, here Arcesilaus has had given into his hand an argument against the evidence of the senses. 7.163. When some Academic alleged that he had no certainty of anything, Ariston said, Do you not even see your neighbour sitting by you? and when the other answered No, he rejoined,Who can have blinded you? who robbed you of luminous eyesight?The books attributed to him are as follows:Exhortations, two books.of Zeno's Doctrines.Dialogues.Lectures, six books.Dissertations on Philosophy, seven books.Dissertations on Love.Commonplaces on Vainglory.Notebooks, twenty-five volumes.Memorabilia, three books.Anecdotes, eleven books.Against the Rhetoricians.An Answer to the Counter-pleas of Alexinus.Against the Dialecticians, three books.Letters to Cleanthes, four books.Panaetius and Sosicrates consider the Letters to be alone genuine; all the other works named they attribute to Ariston the Peripatetic. 7.171. Once when he was reproached with cowardice, he replied, That is why I so seldom go wrong. Again, when extolling his own manner of life above that of the wealthy, he used to say that, while they were playing at ball, he was at work digging hard and barren ground. He would often find fault with himself too, and one day when Ariston heard him doing this and asked, Who is it you are scolding so? he, laughing, said, An old man with grey hairs and no wits. To some one who declared that Arcesilaus did not do what he ought, his reply was, No more of this; do not censure him. For if by his words he does away with duty, he maintains it at all events by his deeds. And Arcesilaus rejoined, I am not to be won by flattery. Whereupon Cleanthes said, True, but my flattery consists in alleging that your theory is incompatible with your practice. 7.183. At wine-parties he used to behave quietly, though he was unsteady on his legs; which caused the woman-slave to say, As for Chrysippus, only his legs get tipsy. His opinion of himself was so high that when some one inquired, To whom shall I entrust my son? he replied, To me: for, if I had dreamt of there being anyone better than myself, I should myself be studying with him. Hence, it is said, the application to him of the line:He alone has understanding; the others flit shadow-like around;andBut for Chrysippus, there had been no Stoa.
7. Eusebius of Caesarea, Preparation For The Gospel, 14.6.4-14.6.6 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 103
8. Augustine, Contra Academicos, 3.38 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 224
9. Stobaeus, Anthology, 1.21, 1.136 (5th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 224
10. Stobaeus, Eclogues, None  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tsouni (2019), Antiochus and Peripatetic Ethics, 48
11. Philodemus, Academicorum Historia, 17-18, 15  Tagged with subjects: •nan Found in books: Long (2006), From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, 100
12. Cicero, Academic Books, 34  Tagged with subjects: •crates of athens Found in books: Tsouni (2019), Antiochus and Peripatetic Ethics, 48