Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

24 results for "coats"
1. Hebrew Bible, Genesis, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 2.9, 3.1, 3.7-4.9, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 8.1, 8.2, 9.5, 9.8 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Pomeroy (2021), Chrysostom as Exegete: Scholarly Traditions and Rhetorical Aims in the Homilies on Genesis, 89
1.5. "וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יוֹם אֶחָד׃", 1.5. "And God called the light Day, and the darkness He called Night. And there was evening and there was morning, one day.",
2. New Testament, Luke, 1.1-1.35 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Pomeroy (2021), Chrysostom as Exegete: Scholarly Traditions and Rhetorical Aims in the Homilies on Genesis, 89
1.1. ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 1.2. καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπʼ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 1.3. ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 1.4. ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 1.5. ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ. 1.6. ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 1.7. καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν [ἡ] Ἐλεισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 1.8. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ 1.9. κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατίας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου, 1.10. καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος· 1.11. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 1.12. καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπʼ αὐτόν. 1.13. εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην· 1.14. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται· 1.15. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 1.16. καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν· 1.17. καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλεία, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 1.18. καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 1.19. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα· 1.20. καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθʼ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 1.21. καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 1.22. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός. 1.23. Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 1.24. Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 1.25. λέγουσα ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 1.26. Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ 1.27. πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 1.28. καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ. 1.29. ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 1.30. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ· 1.31. καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 1.32. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 1.33. καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 1.34. εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 1.35. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ· 1.1. Since many have undertaken to set in order a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us, 1.2. even as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us, 1.3. it seemed good to me also, having traced the course of all things accurately from the first, to write to you in order, most excellent Theophilus; 1.4. that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed. 1.5. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the priestly division of Abijah. He had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. 1.6. They were both righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and ordices of the Lord. 1.7. But they had no child, because Elizabeth was barren, and they both were well advanced in years. 1.8. Now it happened, while he executed the priest's office before God in the order of his division, 1.9. according to the custom of the priest's office, his lot was to enter into the temple of the Lord and burn incense. 1.10. The whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. 1.11. An angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. 1.12. Zacharias was troubled when he saw him, and fear fell upon him. 1.13. But the angel said to him, "Don't be afraid, Zacharias, because your request has been heard, and your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall call his name John. 1.14. You will have joy and gladness; and many will rejoice at his birth. 1.15. For he will be great in the sight of the Lord, and he will drink no wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. 1.16. He will turn many of the children of Israel to the Lord, their God. 1.17. He will go before him in the spirit and power of Elijah, 'to turn the hearts of the fathers to the children,' and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord." 1.18. Zacharias said to the angel, "How can I be sure of this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years." 1.19. The angel answered him, "I am Gabriel, who stands in the presence of God. I was sent to speak to you, and to bring you this good news. 1.20. Behold, you will be silent and not able to speak, until the day that these things will happen, because you didn't believe my words, which will be fulfilled in their proper time." 1.21. The people were waiting for Zacharias, and they marveled that he delayed in the temple. 1.22. When he came out, he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple. He continued making signs to them, and remained mute. 1.23. It happened, when the days of his service were fulfilled, he departed to his house. 1.24. After these days Elizabeth, his wife, conceived, and she hid herself five months, saying, 1.25. "Thus has the Lord done to me in the days in which he looked at me, to take away my reproach among men." 1.26. Now in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee, named Nazareth, 1.27. to a virgin pledged to be married to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. 1.28. Having come in, the angel said to her, "Rejoice, you highly favored one! The Lord is with you. Blessed are you among women!" 1.29. But when she saw him, she was greatly troubled at the saying, and considered what kind of salutation this might be. 1.30. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary, for you have found favor with God. 1.31. Behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and will call his name 'Jesus.' 1.32. He will be great, and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David, 1.33. and he will reign over the house of Jacob forever. There will be no end to his kingdom." 1.34. Mary said to the angel, "How can this be, seeing I am a virgin?" 1.35. The angel answered her, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore also the holy one who is born from you will be called the Son of God.
3. New Testament, Matthew, 3.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Pomeroy (2021), Chrysostom as Exegete: Scholarly Traditions and Rhetorical Aims in the Homilies on Genesis, 92
3.3. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3.3. For this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying, "The voice of one crying in the wilderness, Make ready the way of the Lord, Make his paths straight."
4. New Testament, Acts, 7.2-7.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Pomeroy (2021), Chrysostom as Exegete: Scholarly Traditions and Rhetorical Aims in the Homilies on Genesis, 89
7.2. ὁ δὲ ἔφη Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. Ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, 7.3. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω· 7.4. τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε, 7.2. He said, "Brothers and fathers, listen. The God of glory appeared to our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran, 7.3. and said to him, 'Get out of your land, and from your relatives, and come into a land which I will show you.' 7.4. Then he came out of the land of the Chaldaeans, and lived in Haran. From there, when his father was dead, God moved him into this land, where you are now living.
5. Clement of Alexandria, Exhortation To The Greeks, 11.111.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 190
6. Clement of Alexandria, Miscellanies, 3.94.3, 3.103.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 190
7. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 3.22.4, 4.38.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 190
8. Irenaeus, Demonstration of The Apostolic Teaching, 13-15, 12 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 190
9. Origen, Selecta In Genesim (Fragmenta E Catenis), 3 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 62
10. Augustine, On Genesis Against The Manichaeans, 3.21, 6.28 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 62
11. Augustine, On The Good of Marriage, 2.2 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 62
12. Didymus, In Genesim, 4.5-4.23 (4th cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Pomeroy (2021), Chrysostom as Exegete: Scholarly Traditions and Rhetorical Aims in the Homilies on Genesis, 92
13. Julius Cassian, Comm. Ep. Gal., 6.8  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 190
24. Julius Cassian, Stromata, 3.91.1-3.91.2, 3.94.1, 3.95.1-3.95.2, 3.97.2, 3.102.3-3.102.4, 3.104.1  Tagged with subjects: •coats of skin Found in books: Beatrice (2013), The Transmission of Sin: Augustine and the Pre-Augustinian Sources, 62, 190