Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.


graph

graph

All subjects (including unvalidated):
subject book bibliographic info
born, again as it were Griffiths (1975) 258
born, again as it were, through providence of isis in new life Griffiths (1975) 15, 51
born, again in new life, isis, providence of causes people to be Griffiths (1975) 281
born, again in new life, providence, of isis, it causes people to be Griffiths (1975) 280
born, and dissolved simultaneously with heaven, time Hoenig (2018) 186, 188, 189
born, before, iulia evaresta Lampe (2003) 311
born, blind, healing of man McDonough (2009) 24, 34, 35, 221, 229, 230, 242
born, earth Garcia (2021) 70, 79
born, for slavery, livy, peoples Isaac (2004) 317
born, in darkness Stuckenbruck (2007) 729, 730, 731, 732, 733, 735, 738, 742
born, ingenui/ae, free Mueller (2002) 22, 27
born, innocent, infants Nisula (2012) 121
born, of a forbidden sexual mamzer, child union Kalmin (2014) 34
born, of mary, christ Breytenbach and Tzavella (2022) 149, 315, 319
“born, for slavery”, christians, on syrians and jews Isaac (2004) 225, 226, 316, 317
“born, for slavery”, jews Isaac (2004) 316, 317
“born, for slavery”, syrians Isaac (2004) 338
“born, reared, educated” Potter Suh and Holladay (2021) 201

List of validated texts:
3 validated results for "born"
1. Hebrew Bible, Proverbs, 8.22 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)
 Tagged with subjects: • First-born • Pre-Born

 Found in books: Flynn (2018) 52; McDonough (2009) 177, 178


8.22. יְהוָה קָנָנִי רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ קֶדֶם מִפְעָלָיו מֵאָז׃''. None
8.22. The LORD made me as the beginning of His way, The first of His works of old.''. None
2. Hebrew Bible, Psalms, 2.7, 110.1, 139.13, 139.15 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)
 Tagged with subjects: • Darkness, Born in • First-born • Hebrew Bible, and pre-born children • Pre-Born • Son of man (generic, man, born of woman), sons of man • Still-Born • pre-born children

 Found in books: Flynn (2018) 49, 50, 51, 52, 53, 54, 182; McDonough (2009) 193, 238; Ruzer (2020) 85; Stuckenbruck (2007) 738; Vargas (2021) 115, 118


2.7. אֲסַפְּרָה אֶל חֹק יְהוָה אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ׃
110.1. לְדָוִד מִזְמוֹר נְאֻם יְהוָה לַאדֹנִי שֵׁב לִימִינִי עַד־אָשִׁית אֹיְבֶיךָ הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ׃
139.13. כִּי־אַתָּה קָנִיתָ כִלְיֹתָי תְּסֻכֵּנִי בְּבֶטֶן אִמִּי׃
139.15. לֹא־נִכְחַד עָצְמִי מִמֶּךָּ אֲשֶׁר־עֻשֵּׂיתִי בַסֵּתֶר רֻקַּמְתִּי בְּתַחְתִּיּוֹת אָרֶץ׃' '. None
2.7. I will tell of the decree: The LORD said unto me: 'Thou art My son, this day have I begotten thee." "
110.1. A Psalm of David. The LORD saith unto my lord: ‘Sit thou at My right hand, until I make thine enemies thy footstool.'" "
139.13. For Thou hast made my reins; Thou hast knit me together in my mother's womb." '
139.15. My frame was not hidden from Thee, When I was made in secret, And curiously wrought in the lowest parts of the earth.' ". None
3. New Testament, John, 1.1-1.18, 2.1-2.11, 3.3, 3.20-3.21, 4.28-4.29, 4.39-4.40, 4.42, 9.5-9.6, 9.37, 19.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)
 Tagged with subjects: • Born again, as it were • Christ, born of Mary • Healing of man born blind • born, newborn, firstborn, second-born,

 Found in books: Breytenbach and Tzavella (2022) 319; Griffiths (1975) 258; McDonough (2009) 34, 35, 221, 229, 230; Robbins et al (2017) 113, 114, 115, 119, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 154, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 357


1.1. ΕΝ ΑΡΧΗ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 1.2. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.3. πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 1.4. ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 1.5. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 1.6. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάνης· 1.7. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν διʼ αὐτοῦ. 1.8. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλʼ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 1.9. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.
1.10. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.
1.11. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.
1.12. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
1.13. οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλʼ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.
1.14. Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας·?̔
1.15. Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων — οὗτος ἦν ὁ εἰπών — Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·̓
1.16. ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·
1.17. ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.
1.18. θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
2.1. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· 2.2. ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 2.3. καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 2.4. καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. 2.5. λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις Ὅτι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. 2.6. ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 2.7. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος· καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 2.8. καὶ λέγει αὐτοῖς Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν. 2.9. ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος
2.10. καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.
2.11. Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
3.3. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
3.20. πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 3.21. ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα.
4.28. ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις 4.29. Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ἃ ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;
4.39. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα. 4.40. ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρʼ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.
4.42. τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.
9.5. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμου. 9.6. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς,
9.37. εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν.
19.15. ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.' '. None
1.1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1.2. The same was in the beginning with God. 1.3. All things were made through him. Without him was not anything made that has been made. 1.4. In him was life, and the life was the light of men. ' "1.5. The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it. " '1.6. There came a man, sent from God, whose name was John. 1.7. The same came as a witness, that he might testify about the light, that all might believe through him. 1.8. He was not the light, but was sent that he might testify about the light. 1.9. The true light that enlightens everyone was coming into the world. ' "
1.10. He was in the world, and the world was made through him, and the world didn't recognize him. " "
1.11. He came to his own, and those who were his own didn't receive him. " "
1.12. But as many as received him, to them he gave the right to become God's children, to those who believe in his name: " '
1.13. who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
1.14. The Word became flesh, and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth.
1.15. John testified about him. He cried out, saying, "This was he of whom I said, \'He who comes after me has surpassed me, for he was before me.\'"
1.16. From his fullness we all received grace upon grace.
1.17. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ.
1.18. No one has seen God at any time. The one and only Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. ' "
2.1. The third day, there was a marriage in Cana of Galilee. Jesus' mother was there. " '2.2. Jesus also was invited, with his disciples, to the marriage. 2.3. When the wine ran out, Jesus\' mother said to him, "They have no wine." 2.4. Jesus said to her, "Woman, what does that have to do with you and me? My hour has not yet come." 2.5. His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it."' "2.6. Now there were six water pots of stone set there after the Jews' manner of purifying, containing two or three metretes apiece. " '2.7. Jesus said to them, "Fill the water pots with water." They filled them up to the brim. 2.8. He said to them, "Now draw some out, and take it to the ruler of the feast." So they took it. ' "2.9. When the ruler of the feast tasted the water now become wine, and didn't know where it came from (but the servants who had drawn the water knew), the ruler of the feast called the bridegroom, " '
2.10. and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when the guests have drunk freely, then that which is worse. You have kept the good wine until now!"
2.11. This beginning of his signs Jesus did in Cana of Galilee, and revealed his glory; and his disciples believed in him.
3.3. Jesus answered him, "Most assuredly, I tell you, unless one is born anew, he can\'t see the Kingdom of God."' "
3.20. For everyone who does evil hates the light, and doesn't come to the light, lest his works would be exposed. " '3.21. But he who does the truth comes to the light, that his works may be revealed, that they have been done in God."
4.28. So the woman left her water pot, and went away into the city, and said to the people, 4.29. "Come, see a man who told me everything that I did. Can this be the Christ?"
4.39. From that city many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman, who testified, \'He told me everything that I did." 4.40. So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them. He stayed there two days.
4.42. They said to the woman, "Now we believe, not because of your speaking; for we have heard for ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world."
9.5. While I am in the world, I am the light of the world."' "9.6. When he had said this, he spat on the ground, made mud with the saliva, anointed the blind man's eyes with the mud, " '
9.37. Jesus said to him, "You have both seen him, and it is he who speaks with you."
19.15. They cried out, "Away with him! Away with him! Crucify him!"Pilate said to them, "Shall I crucify your King?"The chief priests answered, "We have no king but Caesar!"' '. NonePlease note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.