Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

35 results for "asia"
1. Hebrew Bible, Esther, 3.15 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 202
3.15. "הָרָצִים יָצְאוּ דְחוּפִים בִּדְבַר הַמֶּלֶךְ וְהַדָּת נִתְּנָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה וְהַמֶּלֶךְ וְהָמָן יָשְׁבוּ לִשְׁתּוֹת וְהָעִיר שׁוּשָׁן נָבוֹכָה׃", 3.15. "The posts went forth in haste by the king’s commandment, and the decree was given out in Shushan the castle; and the king and Haman sat down to drink; but the city of Shushan was perplexed.",
2. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 232
3. New Testament, John, 19.34 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 237
19.34. ἀλλʼ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 19.34. However one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out.
4. Polycarp of Smyrna, Letter To The Philippians, 7, 11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 202
5. New Testament, Apocalypse, 7.17, 8.1, 14.8-14.20, 17.2, 17.16, 18.3, 19.3, 19.18-19.21, 21.6, 21.22, 22.17 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 237
7.17. ἥλιος οὐδὲ πᾶνκαῦμα,ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνουποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺςἐπὶζωῆς πηγὰς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶναὐτῶν. 8.1. Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον. 14.8. Καὶ ἄλλος δεύτερος [ἄγγελος] ἠκολούθησεν λέγωνἜπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη,ἣἐκ τοῦ οἴνουτοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆςπεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 14.9. Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 14.10. καὶ αὐτὸςπίεται ἐκ τοῦ οἴνουτοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦκεκερασμένου ἀκράτουἐντῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ,καὶ βασανισθήσεται ἐνπυρὶ καὶ θείῳἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 14.11. καὶ ὁ καπνὸςτοῦ βασανισμοῦ αὐτῶνεἰς αἰῶναςαἰώνωνἀναβαίνει,καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσινἡμέρας καὶ νυκτός,οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 14.12. Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 14.13. Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπʼ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετʼ αὐτῶν. 14.14. Καὶεἶδον, καὶ ἰδοὺνεφέλη λευκή, καὶἐπὶτὴννεφέληνκαθήμενονὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου,ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 14.15. Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέληςΠέμψον τὸ δρέπανόνσου καὶ θέρισον,ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι,ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. 14.16. καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. 14.17. Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 14.18. Καὶ ἄλλος ἄγγελος [ἐξῆλθεν] ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, [ὁ] ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγωνΠέμψονσουτὸ δρέπανοντὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 14.19. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον́ αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν. 14.20. καὶἐπατήθη ἡ ληνὸςἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 17.2. μεθʼ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶἐμεθύσθησανοἱ κατοικοῦντεςτὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνουτῆς πορνείαςαὐτῆς. 17.16. καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν [ἐν] πυρί· 18.3. ὅτιἐκ [τοῦ οἴνου] τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείαςαὐτῆς πέπτωκανπάντατὰ ἔθνη,καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετʼ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 19.3. καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 19.18. ἵναφάγητεσάρκαςβασιλέωνκαὶ σάρκας χιλιάρχων καὶσάρκας ἰσχυρῶνκαὶ σάρκαςἵππωνκαὶ τῶν καθημένων ἐπʼ αὐτούς, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 19.19. Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶτους βασιλεῖς τῆς γῆςκαὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶνσυνηγμέναποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 19.20. καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετʼ αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆςκαιομένης ἐν θείῳ. 19.21. καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶπάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶναὐτῶν. 21.6. καὶ εἶπέν μοι Γέγοναν. ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼτῷ διψῶντιδώσω ἐκ τῆς πηγῆςτοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 21.22. Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ,ὁγὰρκύριος, ὁ θεός, ὁ παντοκράτωρ,ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ ἀρνίον. 22.17. Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν Ἔρχου· καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω Ἔρχου· καὶὁ διψῶν ἐρχέσθω,ὁ θέλων λαβέτωὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 7.17. for the Lamb who is in the midst of the throne shepherds them, and leads them to living springs of waters. God will wipe away every tear from their eyes." 8.1. When he opened the seventh seal, there followed a silence in heaven for about half an hour. 14.8. Another, a second angel, followed, saying, "Babylon the great has fallen, which has made all the nations to drink of the wine of the wrath of her sexual immorality." 14.9. Another angel, a third, followed them, saying with a great voice, "If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead, or on his hand, 14.10. he also will drink of the wine of the wrath of God, which is prepared unmixed in the cup of his anger. He will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. 14.11. The smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. 14.12. Here is the patience of the saints, those who keep the commandments of God, and the faith of Jesus." 14.13. I heard the voice from heaven saying, "Write, 'Blessed are the dead who die in the Lord from now on.'""Yes," says the Spirit, "that they may rest from their labors; for their works follow with them." 14.14. I looked, and behold, a white cloud; and on the cloud one sitting like a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. 14.15. Another angel came out from the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, "Send forth your sickle, and reap; for the hour to reap has come; for the harvest of the earth is ripe!" 14.16. He who sat on the cloud thrust his sickle on the earth, and the earth was reaped. 14.17. Another angel came out from the temple which is in heaven. He also had a sharp sickle. 14.18. Another angel came out from the altar, he who has power over fire, and he called with a great voice to him who had the sharp sickle, saying, "Send forth your sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for the earth's grapes are fully ripe!" 14.19. The angel thrust his sickle into the earth, and gathered the vintage of the earth, and threw it into the great winepress of the wrath of God. 14.20. The winepress was trodden outside of the city, and blood came out from the winepress, even to the bridles of the horses, as far as one thousand six hundred stadia. 17.2. with whom the kings of the earth committed sexual immorality, and those who dwell in the earth were made drunken with the wine of her sexual immorality." 17.16. The ten horns which you saw, and the beast, these will hate the prostitute, and will make her desolate, and will make her naked, and will eat her flesh, and will burn her utterly with fire. 18.3. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her sexual immorality, the kings of the earth committed sexual immorality with her, and the merchants of the earth grew rich from the abundance of her luxury." 19.3. A second said, "Hallelujah! Her smoke goes up forever and ever." 19.18. that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, and the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all men, both free and slave, and small and great." 19.19. I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him who sat on the horse, and against his army. 19.20. The beast was taken, and with him the false prophet who worked the signs in his sight, with which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped his image. They two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. 19.21. The rest were killed with the sword of him who sat on the horse, the sword which came forth out of his mouth. All the birds were filled with their flesh. 21.6. He said to me, "It is done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give freely to him who is thirsty from the spring of the water of life. 21.22. I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb, are its temple. 22.17. The Spirit and the bride say, "Come!" He who hears, let him say, "Come!" He who is thirsty, let him come. He who desires, let him take the water of life freely.
6. New Testament, 1 Timothy, 2.1-2.4, 2.8-2.15, 3.3, 3.9, 4.3, 4.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 232
2.1. Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, 2.2. ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. 2.3. τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 2.4. ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. 2.8. Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν. 2.9. Ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 2.10. ἀλλʼ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, διʼ ἔργων ἀγαθῶν. 2.11. Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· 2.12. διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλʼ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 2.13. Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὕα· 2.14. καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν. 2.15. σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐνπίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 3.3. μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, 3.9. ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 4.3. κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. 4.8. ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 2.1. I exhort therefore, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and givings of thanks, be made for all men: 2.2. for kings and all who are in high places; that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and reverence. 2.3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior; 2.4. who desires all people to be saved and come to full knowledge of the truth. 2.8. I desire therefore that the men in every place pray, lifting up holy hands without wrath and doubting. 2.9. In the same way, that women also adorn themselves in decent clothing, with modesty and propriety; not just with braided hair, gold, pearls, or expensive clothing; 2.10. but (which becomes women professing godliness) with good works. 2.11. Let a woman learn in quietness with all subjection. 2.12. But I don't permit a woman to teach, nor to exercise authority over a man, but to be in quietness. 2.13. For Adam was first formed, then Eve. 2.14. Adam wasn't deceived, but the woman, being deceived, has fallen into disobedience; 2.15. but she will be saved through her child-bearing, if they continue in faith, love, and sanctification with sobriety. 3.3. not a drinker, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous; 3.9. holding the mystery of the faith in a pure conscience. 4.3. forbidding marriage and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. 4.8. For bodily exercise has some value, but godliness has value for all things, having the promise of the life which is now, and of that which is to come.
7. New Testament, 1 John, 5.6-5.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 237
5.6. Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν διʼ ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός· οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλʼ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ 5.7. ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες, ἀλήθεια. 5.8. τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 5.6. This is he who came by water and blood, Jesus Christ; not with the water only, but with the water and the blood. 5.7. It is the Spirit who bears witness, because the Spirit is the truth. 5.8. For there are three who bear witness, the Spirit, and the water, and the blood; and the three agree as one.
8. Tatian, Oration To The Greeks, 23 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 155
9. Anon., Marytrdom of Polycarp, 15.2 (2nd cent. CE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 202
10. Justin, Dialogue With Trypho, 47-48 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 144
48. Before the divinity of Christ is proved, he [Trypho] demands that it be settled that He is Christ Trypho: We have heard what you think of these matters. Resume the discourse where you left off, and bring it to an end. For some of it appears to me to be paradoxical, and wholly incapable of proof. For when you say that this Christ existed as God before the ages, then that He submitted to be born and become man, yet that He is not man of man, this [assertion] appears to me to be not merely paradoxical, but also foolish. Justin: I know that the statement does appear to be paradoxical, especially to those of your race, who are ever unwilling to understand or to perform the [requirements] of God, but [ready to perform] those of your teachers, as God Himself declares. Isaiah 29:13 Now assuredly, Trypho, [the proof] that this man is the Christ of God does not fail, though I be unable to prove that He existed formerly as Son of the Maker of all things, being God, and was born a man by the Virgin. But since I have certainly proved that this man is the Christ of God, whoever He be, even if I do not prove that He pre-existed, and submitted to be born a man of like passions with us, having a body, according to the Father's will; in this last matter alone is it just to say that I have erred, and not to deny that He is the Christ, though it should appear that He was born man of men, and [nothing more] is proved [than this], that He has become Christ by election. For there are some, my friends, of our race, who admit that He is Christ, while holding Him to be man of men; with whom I do not agree, nor would I, even though most of those who have [now] the same opinions as myself should say so; since we were enjoined by Christ Himself to put no faith in human doctrines, but in those proclaimed by the blessed prophets and taught by Himself.
11. Lucian, The Passing of Peregrinus, 13, 12 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: nan nan
12. Irenaeus, Refutation of All Heresies, None (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
13. Clement of Alexandria, Excerpts From Theodotus, 82.1-82.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 162, 163
14. Tertullian, On Fasting, Against The Psychics, 15.1, 15.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 155, 166
15. Tertullian, Apology, 40.14 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 168
40.14. caelo: nos vero ieiuniis aridi et omni continentia expressi, ab omni vitae fruge dilati, in sacco et cinere volutantes invidia caelum tundimus, deum tangimus, et cum misericordiam extorserimus, Iupiter honoratur.
16. Tertullian, Against Marcion, 1.14.5 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
17. Hippolytus, Refutation of All Heresies, 8.9, 8.19, 10.25-10.26 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 155, 168
10.25. But certain others, introducing as it were some novel tenet, appropriated parts of their system from all heresies, and procured a strange volume, which bore on the title page the name of one Elchasai. These, in like manner, acknowledge that the principles of the universe were originated by the Deity. They do not, however, confess that there is but one Christ, but that there is one that is superior to the rest, and that He is transfused into many bodies frequently, and was now in Jesus. And, in like manner, these heretics maintain that at one time Christ was begotten of God, and at another time became the Spirit, and at another time was born of a virgin, and at another time not so. And they affirm that likewise this Jesus afterwards was continually being transfused into bodies, and was manifested in many (different bodies) at different times. And they resort to incantations and baptisms in their confession of elements. And they occupy themselves with bustling activity in regard of astrological and mathematical science, and of the arts of sorcery. But also they allege themselves to have powers of prescience. 10.26. ... From Haran, a city of Mesopotamia, (Abraham, by the command) of God, transfers his residence into the country which is now called Palestine and Judea, but then the region of Canaan. Now, concerning this territory, we have in part, but still not negligently, rendered an account in other discourses. From the circumstance, then, (of this migration) is traceable the beginning of an increase (of population) in Judea, which obtained its name from Judah, fourth son of Jacob, whose name was also called Israel, from the fact that a race of kings would be descended from him. Abraham removes from Mesopotamia (when 75 years, and) when 100 years old he begot Isaac. But Isaac, when 60 years of age, begot Jacob. And Jacob, when 86 years old, begot Levi; and Levi, at 40 years of age, begot; and Caath was four years of age when he went down with Jacob into Egypt. Therefore the entire period during which Abraham sojourned, and the entire family descended from him by Isaac, in the country then called Canaanitis, was 215 years. But the father of this Abraham is Thare, and of this Thare the father is Nachor, and of this Nachor the father is Serag, and of this Serag the father is Reu, and of this Reu the father is Peleg, and of this Peleg Genesis 11:16 the father is Heber. And so it comes to pass that the Jews are denominated by the name of Hebrews. In the time of Phaleg, however, arose the dispersion of nations. Now these nations were 72, corresponding with the number of Abraham's children. And the names of these nations we have likewise set down in other books, not even omitting this point in its own proper place. And the reason of our particularity is our desire to manifest to those who are of a studious disposition the love which we cherish towards the Divinity, and the indubitable knowledge respecting the Truth, which in the course of our labours we have acquired possession of. But of this Heber the father is Salah; and of this Salah the father is Caï; and of this Caï the father is Arphaxad, whose father is Shem; and of this Shem the father is Noah. And in Noah's time there occurred a flood throughout the entire world, which neither Egyptians, nor Chaldeans, nor Greeks recollect; for the inundations which took place in the age of Ogyges and Deucalion prevailed only in the localities where these dwelt. There are, then, in the case of these (patriarchs - that is, from Noah to Heber inclusive)- 5 generations, and 495 years. This Noah, inasmuch as he was a most religious and God-loving man, alone, with wife and children, and the three wives of these, escaped the flood that ensued. And he owed his preservation to an ark; and both the dimensions and relics of this ark are, as we have explained, shown to this day in the mountains called Ararat, which are situated in the direction of the country of the Adiabeni. It is then possible for those who are disposed to investigate the subject industriously, to perceive how clearly has been demonstrated the existence of a nation of worshippers of the true God, more ancient than all the Chaldeans, Egyptians, and Greeks. What necessity, however, is there at present to specify those who, anterior to Noah, were both devout men, and permitted to hold converse with the true God, inasmuch as, so far as the subject taken in hand is concerned, this testimony in regard of the antiquity of the people of God is sufficient?
18. Cyprian, Letters, 63.73.4 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
19. Cyprian, Letters, 63.73.4 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
20. Cyprian, Letters, 63.73.4 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
21. Nag Hammadi, The Gospel of Thomas, 12-13, 28, 40, 60 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 237
22. Athanasius, Life of Anthony, 7 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 215
23. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 5.3.4 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 170
5.3.4. The followers of Montanus, Alcibiades and Theodotus in Phrygia were now first giving wide circulation to their assumption in regard to prophecy — for the many other miracles that, through the gift of God, were still wrought in the different churches caused their prophesying to be readily credited by many — and as dissension arose concerning them, the brethren in Gaul set forth their own prudent and most orthodox judgment in the matter, and published also several epistles from the witnesses that had been put to death among them. These they sent, while they were still in prison, to the brethren throughout Asia and Phrygia, and also to Eleutherus, who was then bishop of Rome, negotiating for the peace of the churches.
24. Cyprian, Letters, 63.73.4 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
25. Epiphanius, Panarion, 4.4, 47.1.1, 61.1.2 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 161
26. Basil of Caesarea, Letters, None (4th cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 215
27. Basil of Caesarea, Letters, None (4th cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 215
28. Augustine, De Baptismo Contra Donatistas, 3.15 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
3.15. 20. Accordingly, if Marcion consecrated the sacrament of baptism with the words of the gospel, "In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost," Matthew 28:19 the sacrament was complete, although his faith expressed under the same words, seeing that he held opinions not taught by the Catholic truth, was not complete, but stained with the falsity of fables. For under these same words, "In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost," not Marcion only, or Valentinus, or Arius, or Eunomius, but the carnal babes of the Church themselves (to whom the apostle said, "I could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal"), if they could be individually asked for an accurate exposition of their opinions, would probably show a diversity of opinions as numerous as the persons who held them, "for the natural man receives not the things of the Spirit of God." Can it, however, be said on this account that they do not receive the complete sacrament? Or that, if they shall advance, and correct the vanity of their carnal opinions, they must seek again what they had received? Each man receives after the fashion of his own faith; yet how much does he obtain under the guidance of that mercy of God, in the confident assurance of which the same apostle says, "If in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you"? Philippians 3:15 Yet the snares of heretics and schismatics prove for this reason only too pernicious to the carnally-minded, because their very progress is intercepted when their vain opinions are confirmed in opposition to the Catholic truth, and the perversity of their dissension is strengthened against the Catholic peace. Yet if the sacraments are the same, they are everywhere complete, even when they are wrongly understood, and perverted to be instruments of discord, just as the very writings of the gospel, if they are only the same, are everywhere complete, even though quoted with a boundless variety of false opinions. For as to what Jeremiah says:- "Why do those who grieve me prevail against me? My wound is stubborn, whence shall I be healed? In its origin it became unto me as lying water, having no certainty," - if the term "water" were never used figuratively and in the allegorical language of prophecy except to signify baptism, we should have trouble in discovering what these words of Jeremiah meant; but as it is, when "waters" are expressly used in the Apocalypse Revelation 17:15 to signify "peoples," I do not see why, by "lying water having no certainty," I should not understand, a "lying people, whom I cannot trust."
29. Theodoret of Cyrus, Compendium Against Heresies, 1.2 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 161
30. Oribasius, Epigrams, 1, 11, 13, 2, 4-5, 17  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 215
31. Anon., Praedestinatorum Haeresis, 3.3  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 155
32. Anon., Martyrdom of Pionius, 7.1, 8.13, 10.7, 11.3, 12.6-12.7  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 202
33. Anon., Gospel of Thomas, 12-13, 28, 40, 60  Tagged with subjects: •nan Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 237
34. Eznik of Kolb, On God, 409  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 166
35. Pseudo-Tertullian, Martyrdom of Perpetua And Felicitas, 18.4  Tagged with subjects: •asia (minor), asians Found in books: McGowan (1999), Ascetic Eucharists: Food and Drink in Early Christian Ritual Meals, 5